Page 1

El triomf de la perspectiva. C4 - UD02a

De la finestra de D端rer a la perspectiva brunelleschiana


Conclusions anteriors • La representació de l’espai en perspectiva no té una evolució lineal en la història de la pintura. • El realisme del món antic és substituït en pintura per un esquematisme simbòlic a la Baixa Edat Mitja. • En el període Gòtic es recupera la voluntat de reproduir la realitat. • Inicialment, aquesta perspectiva es pinta de manera intuïtiva, sense definir les normes per a la seva correcta aplicació. • En el Renaixement, l’ús de la perspectiva en la representació de l’espai respon a la recerca d’un major realisme de la presentació.


Els pintors pensen que la manera de donar unitat a una obra pictòrica és que reprodueixi fidelment allò que un subjecte veuria en un instant donat. Visió subjectiva

Unitat de temps Unitat d’acció Unitat de lloc


En el quatrocento, els pintors han superat els mestres del món antic en la representació de les formes i de l’espai.


La finestra de Durer

Albert Durer (1471 – 1528)


Utilització de l’escorç com a mostra del domini de la perspectiva.

Crist jacent Andrea Mantegna


L’agonia en el jardí Andrea Mantegna


La pintura com a obra d’art unitària

Anunciació Filippo Lippi


La flagelació de Crist. Piero della Francesca (1415 –1492)


La perspectiva sistemĂ tica

Filippo Brunelleschi

(1377 -1446)


El Duomo de Florència


La Capella Pazzi

El pòrtic dels innocents 1419 - 1444


Aparició de tractats sobre l’art de la perspectiva.


La difusió de l’art de la perspectiva.


La Trinitat (Sta Maria la Novella) Massaccio (1401 - 1428)


Conclusions • Els pintors del Renaixement volen donar a les obres d’art pictòriques el caràcter d’obres d’art unitàries. • Perquè una pintura sigui unitària, cal que mostri la realitat representada des d’un únic punt de vista. • La finestra de Durer és un mètode empíric per a la plasmació objectiva sobre el paper de la realitat que el pintor té davant seu; qualsevol altre subjecte tindria la mateixa visió des de la seva

posició (posició de l’ull).


La perspectiva en l’arquitectura.

L’església de Sant Sàtir de Bramante (1444 – 1514): la creació de l’espai virtual


Planta de l’esglÊsia segons el nou projecte: una planta en creu frustrada


L’alçat.


Part posterior des del carrer.


El mòdul pintat.


La perspectiva en l’arquitectura.

El Teatre Olímpic de Palladio (1508 – 1580): el trompel’oeil en tres dimensions


Planta del teatre


Secci贸 longitudinal del teatre


L’escena


El decorat amb falsa fuga


C4 - UD02a. El triomf de la perspectiva.

C4_UD02a El triomf de la Perspectiva  
C4_UD02a El triomf de la Perspectiva  

El triomf de la perspectiva. C4 -UD02a De la finestrade Dürer a la perspectiva brunelleschiana Conclusions anteriors Unitat de temps Unitat...