Page 4

4 PUNTCOOP • TArdOr 2011

LA rESPOSTA éS COL·LECTIVA Avui, al món hi ha 81 milions de joves aturats. A casa nostra l’atur també és una llosa important per als més joves: més de 235.000 catalans de 16 a 29 anys no troben feina, i gairebé la meitat dels qui treballen tenen contractes precaris. L’erosió del món laboral, fruit de la crisi, no desencoratja, però, tothom. Alguns joves han espremut la crisi i l’han convertit en una oportunitat per reinventar-se en el món laboral: per crear empreses, llocs de treball més sòlids i resistents, més democràtics i flexibles, sovint, per la via cooperativa. Text: Alba Gómez

C

arkenova desenvolupa projectes vinculats a les energies renovables.

om apunta l’Observatori de la Joventut, d’ençà de l’esclat de la crisi (a l’inici de 2007), a Catalunya han desaparegut més de 270.000 llocs de treball per a menors de 30 anys. Entre els joves que treballen, el sou mitjà brut supera de ben poc els 15.000 euros l’any, i el 40% tenen una categoria laboral inferior al nivell d’estu­ dis. Si bé és cert que el mapa que estem esbossant és preocupant, és un dels més negres de tota la UE, també és un dibuix amb molts matisos. Per exemple, mentre les llistes de joves aturats creixien, aquest darrer any la cooperativa de promoció del coopera­ tivisme Ara_Coop registrava un incre­ ment del 20% de negocis cooperatius creats per menors de 35 anys. Crear una empresa cooperativa, doncs, és una al­ ternativa seductora per als joves empre­ nedors, especialment si tenim en compte que les cooperatives generen més de 100 milions de llocs de treball arreu del món. A més, es tracta de llocs de treball de qualitat, com recordava el president de la Confederació Espanyola de Co­ operatives de Treball Associat (Coceta), Juan Antonio Pedreño, en el marc del Comitè Econòmic i Social Europeu: “El 74% dels treballadors de les societats de

Profile for Cooperatives Treball

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

Advertisement