Page 38

38 PUNTCOOP • TArdOr 2011

mots encreuats

punt volat C. G.

HoRitzontaLs: 1. Cooperativa barcelonina de producció cultural. / sant Feliu _____, cooperativa responsable de la revista digital d’aquesta població. 2. ocell palmípede semblant a un ànec. / al revés, ciutat del Txad. 3. Cooperativa de consum d’energia.

4. animal gros i pelut. / allò que el nas pot inspirar d’un sol cop.

5. aquesta lletra surt al senyal de telepeatge. / ______ Cultural, cooperativa que treballa en aquest mateix àmbit, tal com indica el seu nom. / la lletra que sembla un cuc.

6. Pensi detingudament i repetides vegades. / Partit Galleguista.

7. el portal de l’educació social. / la Xarxa _______ és un grup cooperatiu.

8. la ___ ellen era un pendó (o això deia en Jr). / netejar el nas.

9. Cooperativa de producció audiovisual.

10. la lletra ____, revista. / quan s’està de mal humor es diu que s’està “de ____”. / una altra vegada la lletra-cuc!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a

B C D E F G H I

J

veRtiCaLs: A. Cooperativa de Mollet dedicada a la restauració. / la mateixa revista que a la 10 horitzontal.

E. obsequi. / ràdio televisió. F. Vòmit. / Molta aigua.

G. l’animal gros i pelut en portuguès. / desert asiàtic.

H. rema. / a les pel·lícules de l’oest tot era al sud d’aquest riu.

I. abreviatura d’ibidem. / Cooperativa dedicada a la inserció sociolaboral.

J. la lletra de l’esglai. / agrupació astronòmica de sabadell. / al revés, gran peça de tela en què s’enrotllen les dones índies.

can seixanta

soLuCions

D. la lletra dels focs artificials. / Grup cooperatiu de creació recent. / ocell.

Horitzontals: 1. démodé, Viu. 2. oca, omuob (boumo). 3. som energia. 4. ós, nassada. 5. T, acció, s. 6. rumiï, PG. 7. eduso, Gedi. 8. sue, Mocar. 9. Claraboia. 10. a, Futris, s.

C. així en diem sovint de la beguda. / al revés, que és fluix de caràcter.

Verticals: a. dosotres, a. b. ecos, uduC (Cudú). C. Mam. amuelF (Fleuma). d. o, encís, au. e. donació, rT. f. emesi, Mar. g. urso, Gobi. H. Voga, Pecos. i. ibid, Gd’ai. J. u, aas, iras (sari).

B. Grup cooperatiu nascut a l’aixopluc de la Xarxa d’economia solidària. / al revés, antílop de bosc que viu a les parts oriental i meridional d’àfrica.

Profile for Cooperatives Treball

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

Advertisement