Page 29

informAcions 29

micromecenatge: quan poc es converteix en molt

Finançar

El micromecenatge s’està obrint camí com a sistema compartit de finançament, producció i distribució, generalment vinculat a llibres, música o peces audiovisuals. Diverses cooperatives estan desenvolupant projectes gràcies a aquesta eina que posa tot el potencial de les noves tecnologies al servei de la creació col·lectiva. Text: Redacció

“d

e mica en mica s’omple la pica” és una bona expres­ sió per entendre ràpida­ ment el concepte de mi­ cromecenatge (en anglès, crowdfunding) o, si ho preferim, “sistema de finança­ ment d’una iniciativa empresarial o d’un projecte de creació basat en petites apor­ tacions d’un ampli col·lectiu de persones, generalment per mitjà d’un lloc web, les quals reben alguna mena de compensa­ ció relacionada amb el projecte que es finança”, segons la definició del centre de terminologia de la llengua catalana. La recompensa pot ser material (exem­ plars del llibre o CD finançat) o no material (que aparegui el nom de la per­ sona col·laboradora en els crèdits d’una pel·lícula). A Catalunya ja hi ha algunes plataformes com ara Verkami –fundada a Mataró–, Goteo –vinculada al CCCB– i Lánzanos –vinculada al diari Público– que ofereixen aquests serveis. El mètode és senzill: els promotors difonen les carac­ terístiques i les necessitats econòmiques del projecte, i després s’activa un període de quaranta dies (en el cas de Verkami) per recollir els diners. A canvi, les plata­ formes es queden una part de les aporta­ cions, que sol oscil·lar a l’entorn del 5%. Diversos artistes, com els músics Cesk Freixas i Miquel Gil, han optat per aquesta via a l’hora de produir els seus discs. I és que la lògica d’Internet facilita la connexió directa entre els creadors i les persones que senten afinitat per la seva obra, una dimensió que encara agafa més força si hi afegim un caràcter

col·lectiu. “És un procés molt interes­ sant, una forma de captar una mena de socis col·laboradors, però per a projectes concrets”, resumeix Hernán Córdoba, de La Ciutat Invisible. Aquesta coopera­ tiva barcelonina, juntament amb Claraboia (Mataró) i el setmanari d’actualitat i reflexió Directa, està acabant d’enllestir el llibre RT #15M, que recopila mate­ rial gràfic i textos enviats per persones que van participar en el moviment de les acampades per reclamar un sistema polític i social més just. A més, Claraboia està treballant en dos projectes més su­ fragats a través de petites aportacions: el documental El plat o la vida, per promou­ re els menjadors escolars ecològics, i un DVD per commemorar el desè aniver­ sari del grup de música tradicional La coixinera. Per la seva banda, la societat laboral El Tinter també ha tirat endavant l’edició d’Avui actius... o demà radioactius. Ideat

“és un procés molt interessant, una forma de captar una mena de socis col·laboradors, però per a projectes concrets” amb la col·laboració de Pol·len edici­ ons, es tracta d’un llibre de divulgació científica amb infografies sintètiques per mostrar aspectes poc coneguts sobre l’energia nuclear. A més d’innovar en l’aspecte del fi­ nançament, el micromecenatge té altres potencialitats, com ara l’ús de llicències lliures (Creative Commons) i la possibili­ tat que la gent interessada en els projec­ tes aporti suggeriments mentre encara s’estan gestant

El llibre RT #15M també ha recollit aportacions per la via convencional.

Profile for Cooperatives Treball

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

Advertisement