Page 25

informAcions 25

som Energia ja ven energia verda

consumir

En els darrers números de Puntcoop ens hem fixat en una iniciativa pionera al nostre país: Som Energia, la primera cooperativa de producció i consum d’energia verda de Catalunya que, amb menys d’un any d’activitat, ha començat a comercialitzar electricitat certificada verda.

Text: Redacció

d

es del juliol, som energia consta oficialment a la llista d’entitats comercialitzadores de la CNE. Aquest pas ha estat imprescindible perquè la cooperativa hagi esdevingut, el passat mes de setem­ bre, venedora d’electricitat 100% verda i renovable. Amb la col·laboració de l’empresa AE3000, de Mollerussa, Som Energia compra electricitat i la fa arribar als seus socis sense que aquests hagin de canviar el comptador ni haver de fer front a sobrecostos. I ho fa a un preu semblant a la tarifa TUR. Tot i que tècnicament no és possible que al nostre domicili ens arribi, per exemple, electricitat generada per una instal·lació fotovoltaica determinada, sí que és factible que un comercialitzador compri energia a un generador d’ener­ gia neta. I això és el que fa Som Energia: compra energia verda al mercat amb la garantia que prové d’una instal·lació pro­ ductora d’energia renovable i la ven als seus socis, que ja són més d’un miler.

més enLLà de La ComeRCiaLitzaCió A banda de la seva activitat comercialit­ zadora, Som Energia ha començat a des­ envolupar també projectes de producció pròpia d’energia renovable, incorporant criteris de desenvolupament sostenible i social, a través del finançament dels mateixos socis –que, per ser­ho, fan una aportació de 100 euros al capital social. Els projectes que té previst impulsar la cooperativa són de totes les tecnologies madures possibles: fotovoltaica, eòlica, biomassa, minihidràulica, etc. Aquesta tardor es posarà en marxa el primer pro­ jecte propi de Som Energia: una coberta solar fotovoltaica de 100 kW a Lleida.

aquesta tardor som Energia posarà en marxa el primer projecte propi: una coberta solar fotovoltaica de 100 kW a Lleida. Les previsions són que en els propers anys funcionin un ampli ventall de pro­ jectes que mostrin les diferents fonts energètiques. Tot el projecte de Som Energia té com a filosofia de fons apropar la producció al consum energètic. Els socis de Som Energia volen avançar cap a la sosteni­ bilitat energètica, i per això volen que l’energia es consumeixi a prop del lloc on es produeix. En aquest sentit, creuen que Catalunya és un indret immillorable per a les fonts renovables: hi ha prou vent, molts boscos i molts dies de sol tot l’any i a tot el territori

més inFormaciÓ www.somenergia.cat

som Energia va estar present a la Fira de cultura ecològica de girona, Eco-sí, que es va celebrar el passat mes de juny.

un any d’èxits som energia es va presentar públicament el mes de desembre de 2010 a la Casa de Cultura de Girona en un acte que va reunir més de 150 persones. el febrer, la cooperativa ja comptava amb 480 socis, una xifra que ara ja s’ha duplicat, i iniciava una marató de xerrades per diverses poblacions catalanes per difondre el projecte. a final de setembre de 2011, tenia gairebé un miler de socis, entre particulars i empreses, i iniciava la seva activitat comercialitzadora. l’1 d’octubre d’enguany, som energia va organitzar una festa a la platja de Marató que va aplegar nombroses persones compromeses amb el desenvolupament local i sostenible per celebrar el començament de la seva activitat comercialitzadora d’electricitat verda certificada.

Profile for Cooperatives Treball

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

Advertisement