Page 14

14 PUNTCOOP • TArdOr TArdOr2011 2011

angular

Llars per a la inserció

l’accés a l’habitatge de les persones amb discapacitat intel·lectual ha estat una prioritat per a Teb des de l’inici de la seva activitat, el 1974. un any després, ja es van comprar dos pisos a la barceloneta, amb previsió de futur, i a mitjan anys vuitanta la diputació va cedir a la cooperativa 4 habitatges al barri barceloní de sant andreu. l’any 2001 es va fer un salt per integrar tota aquesta activitat a Teb Habitatge, una cooperativa mixta de consum i treball associat, d’iniciativa social i sense ànim de lucre. què passarà quan nosaltres no hi siguem?, es pregunten les famílies. la llar-residència i els pisos assistits de Teb donen resposta a aquesta preocupació des de l’esforç collectiu i la solidaritat.

1

2

Fotos: esther navalón Wamba

1. Els objectius de tEb Habitatge són fomentar l’autonomia de les persones amb disminució psíquica i millorar la seva qualitat de vida dins d’àmbits familiars i quotidians. 2. La cooperativa busca per als seus usuaris un habitatge que es trobi en un entorn veïnal semblant al que han viscut amb les seves famílies. 3. tEb Habitatge s’organitza com a cooperativa d’usuaris amb socis de treball. actualment hi ha 120 socis usuaris. 4. La cooperativa ofereix dos tipus d’habitatge: la llar-residència, amb un acompanyament les 24 hores del dia, i el servei d’autonomia a la pròpia llar, per a les persones més autònomes. 5. de les 71 places de què disposa, 41 són de llar-residència, i les previsions són començar el 2012 amb 55 places noves. 6. aquest 2011, tEb Habitatge ha posat en marxa nous pisos assistits als districtes barcelonins de sarrià-sant gervasi i sants-montjuïc i està enllestint 24 places més de llar-residència a badalona.

3

Profile for Cooperatives Treball

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

Advertisement