Page 75

REKLAMA KSIĘGOWOŚĆ / FINANSE / PRAWO

075

WŽůĆ?ĹŹĹ?ÄžÄ?Ĺ?ĆľĆŒĹ˝ĹŹĆ?Ĺ?ħĹ?Ĺ˝Ç Äž 287 Hertford Road, Edmonton, London N9 7ES

(sprawy prawne i urzędowe w UK i PL)

Płać za usługę, nie za biuro i sekretarki www.PrawnicyOnline.co.uk/cooltura prawnik@prawnicyonline.co.uk

tel. (0) 161 40 80 974

Jeśli masz problemy: • ze sprawami dziecka, • współmałşonka, • sąsiadem, • pracodawcą, • pracownikiem, • kontrahentem, • dłuşnikiem, • bankiem, • landlordem, • sprzedawcą, • sądem, • urzędem

KSIĘGOWOŚĆ 3FKFTUSBDKBE[JBMBMOPĆ™DJ 4FMGFNQMPZFE

3P[MJD[FOJB4FMGFNQMPZFE PSB[FNQMPZFE 1PNPDXV[ZTLBOJV653 /*/ /BUJPOBM*OTVSBODF/VNCFS

/*/OBXFUKFƙMJOJFQSBDVKFT[ [BQFXOJBNZXTQBSDJF KŽ[ZLPXFQPED[BTTQPULBOJB 3F[ZEFOUVSBUZND[BTPXB PSB[TUB’B 1SPXBE[FOJFLPSFTQPOEFODKJ VS[ŽEPXFK Kata bankowe

1SPGFTKPOBMOF$7XKĹ˝[ZLV angielskim BENEFITY $IJME#FOFmU SPE[JOOF

$IJME8PSLJOH5BY$SFEJU )PVTJOH$PVODJM5BY Benefit (dofinansowania do NJFT[LBOJB

4VSF4UBSU.BUFSOJUZ(SBOUT CFDJLPXF

%JTBCJMJUZ-JWJOH"MMPXBODF EMBOJFQFÂ’OPTQSBXOZDI

POMOC PRAWNA 4QSBXZSPE[JOOFSP[XPEZ

Edmonton M

oşliwoś "MJNFOUZ ć płac 4QSBXB[QSBDPEBXDů w 2 enia ratach ! EZTLSZNJOBDKB

5MVNBD[FOJBQS[ZTJĹ˝HÂ’F DFSUZmLPXBOJFEPLVNFOUĂ˜X

*SMBOEJB 4[LPDKBDBÂ’F6,

INNE t0ET[LPEPXBOJBQPXZQBELPXF t0ET[LPEPXBOJBPEVUSBUZ [ESPXJB t/BQSBXBTBNPDIPEV t)PMPXBOJFJ[’PNPXBOJFQPKB[EV t4BNPDIPEZ[BTUŽQD[F t1PNPDXQPT[VLJXBOJVQSBDZ

Moşliwość dojazdu do klienta. Prowadzenie spraw online.

XXXQPMTLJFCJVSPLTJFHPXFFENPOUPOFVtJOH[T[!PVUMPPDLDPN

I WO N A         t       

Wyróşniamy się tym, şe wszystkich klientów obsługujemy tylko ONLINE lub telefonicznie. Pozwala to z jednej strony na zaoszczędzenie czasu klientowi, a z drugiej strony na wyeliminowanie kosztów utrzymania biura.

20% znişki, jeśli powołasz się na Coolturę!

502-MAKIETA 4 74-101.indd 75

29/10/2013 14:26:10

Profile for Cooltura

Cooltura - issue 502  

Tygodnik Cooltura - numer 502

Cooltura - issue 502  

Tygodnik Cooltura - numer 502

Profile for cooltura