Page 67

069 OGNISKO POLSKIE i Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie

zapraszają na

PRÓBĘ Z RÓŻEWICZA z cyklu:

CZYTANIE WIERSZY ZNANYCH POLSKICH POETÓW 1 kwietnia (niedziela), godz. 17.00 OGNISKO POLSKIE, II p.

(55 Princes Gate, Exhibition Rd, SW7 9PN)

Do twórczości Tadusza Różewicza wprowadza Adam Czerniawski – poeta, eseista,tłumacz. Wiersze czytają: Renata CHMIELEWSKA i Janusz GUTTNER. Wstęp: wolne datki

Gospoda Vita Restaurant

 W SOBOTY MUZYKA NA ŻYWO  W PIĄTKI POLSKIE KARAOKE  IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 146 Uxbridge Road, West Ealing W13 8SB 020 8579 1489 mob: 07710 170550 www.gospodavita.com

=( ' ć , 1 & ,-3,( / 2 ģ 1 < : $ + .

/7$-ă&=1$6=<& ( , :  6 1$ .25=< 7 8 1 , 0 7* : $ ß 3 2  + 1,6.,&

%H]SàDWQDLQIROLQLD: 00800 8971 8971 www.moneygram.com :<Ĝ/,-=

ODBIERZ Z:

I gdziekolwiek zobaczysz znak MoneyGram

CS4817_easter_press_ad_177x57_L_pl_v1_aw.indd 1

419_54-77 teksty.indd 69

: JRG]LQDFK SUDF\ DJHQWD L ] ]DVWU]HĩHQLHP ORNDOQ\FK SU]HSLVyZ 0RQH\*UDP ,QWHUQDWLRQDO /LPLWHG MHVW ¾UPĄ DXWRU\]RZDQĄ L UHJXORZDQĄ SU]H] )LQDQFLDO 6HUYLFHV $XWKRULW\3RZ\ĩVLDJHQFLVĄDJHQWDPL0RQH\*UDP,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGĝZLDGF]ĄF\P XVàXJL SU]HND]yZ SLHQLĉĩQ\FK 3RVW 2I¾FH L 3RVW 2I¾FH ORJR VĄ ]DUHMHVWURZDQ\PL ]QDNDPLKDQGORZ\PL3RVW2I¾FH/WG‹0RQH\*UDP:V]HONLHSUDZD]DVWU]HĩRQH

24/02/2012 15:22

27/03/2012 17:47:12

Cooltura Issue 419  

Tygodnik Cooltura - numer 419

Cooltura Issue 419  

Tygodnik Cooltura - numer 419