Page 4

004

SPIS TREŚCI CO I JAK W 419. NUMERZE COOLTURY

008

046

WIADOMOŚCI

POLISH WEEKLY

MAGAZINE

006

W OBIEKTYWIE

016

POLSKA

008

NA WYSPACH

018

GOSPODARKA

014

PRZEGLĄD PRASY BRYTYJSKIEJ

024

SPORT

COOLTURA, Unit 6, King Street Cloisters, Clifton Walk, London W6 0GY. Godziny otwarcia redakcji: 9.00–17.00 Tel: 020 8846 3615 Fax: 020 8741 9490 www.cooltura.co.uk, info@cooltura.co.uk REDAKTOR NACZELNY: Dariusz A. Zeller (darek@cooltura.co.uk, wew. 255)

PUBLICYSTYKA

SEKRETARZ REDAKCJI: Kordian Klaczyński (kordian@cooltura.co.uk, wew. 256) DZIENNIKARZE: Piotr Dobroniak (dobroniak@cooltura.co.uk, wew. 261), Sylwia Milan (sylwia@cooltura.co.uk), Karolina Zagrodna (karolina@cooltura.co.uk, wew. 248)

030

TEMAT NUMERU W skórze Jamesa Bonda

044

WOKÓŁ NAS „Ludzie z błota” jadą do Polski

036

FELIETONY Nieświęta komitywa Wszystko jest na sprzedaż

046

COOLTURA FESTIVAL 2012 Kora i Tatiana zdobyły Imperium

052

038

KOMENTARZ TYGODNIA News of the World

SYGNAŁY Z listów do redakcji

040

DZIEJE SIĘ NA WYSPACH Złota Sowa Polonii Z Wrocławia na West End Jacek Bąk w The Polish Bakery

042

DZIAŁ GRAFICZNY (wew. 259): Adam Markiewicz (adam@cooltura.co.uk), Tomasz Woźniczka (sergei@cooltura.co.uk), Jarek Jordan (jj@cooltura.co.uk) KOREKTA: Magdalena Jordan, (m.jordan@cooltura.co.uk) MARKETING I REKLAMA: (marketing@cooltura.co.uk) MARKETING AND SALES DIRECTOR: Krzysztof Chowaniec (kc@cooltura.co.uk, wew. 244)

PASJE Diving Explorers – inny wymiar

MARKETING AND SALES MANAGER Joanna Rożek (joanna@cooltura.co.uk, wew. 246), Ewa Chmiel (evach@cooltura.co.uk, wew. 250), Rafał Lizakowski (r.lizakowski@cooltura.co.uk, wew. 252), Grzegorz Urbanek (g.urbanek@cooltura.co.uk, wew. 249)

ROZRYWKA 054

CAFÉ COOLTURA

060

STREFA KOBIET

062

PORADY

066

GALERIE / Eve Arnold w Art Sensus

068

WIELKA BRYTANIA OD KUCHNI

070

Polskie Radio Londyn poleca

071

KRYSTYNA PROŃKO – JUBILEUSZOWY KONCERT

072

KRZYŻÓWKA

073

HOROSKOP

OGŁOSZENIA 074

REKLAMA I OGŁOSZENIA DROBNE

419_01-31 depesze.indd 4

WSPÓŁPRACOWNICY: Agnieszka Bielamowicz, Tomasz Borejza, Michalina Buenk, Filip Cuprych, Małgorzata Demetriou, Beata Dżon, Sergiusz Hieronimczak, Łukasz Marczewski, Mariusz Mielniczuk, Łucja Piejko, Martyna Porzezińska, Andrzej Świdlicki, Marianna Wielgosz, Tomasz Wilczkiewicz, Radosław Zapałowski

DZIAŁ OGŁOSZEŃ I PRENUMERATA: Ewa Sułkowska-Leśniara (drobne@cooltura.co.uk, prenumerata@cooltura.co.uk, ewa@cooltura.co.uk, wew. 245) KSIĘGOWOŚĆ: Radosław Staszewski (radek@cooltura.co.uk), Katarzyna Niedźwiedź (kate@cooltura.co.uk) DYSTRYBUCJA: distribution@cooltura.co.uk WYDAWCA: Sara-Int Ltd.

NAKŁAD: 55 000 DRUK: BGP Ltd ISSN 1743-8489

044

Poglądy zawarte w felietonach są osobistymi przekonaniami ich autorów i nie zawsze pokrywają się z przekonaniami redakcji Cooltury. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowywania tekstów. Publikowanie zamieszczonych tekstów i zdjęć bez zgody redakcji jest niezgodne z prawem. Strony depeszowe redagowane są w oparciu o materiały Polskiej Agencji Prasowej. facebook.com/coolturamagazine

27/03/2012 17:49:59

Cooltura Issue 419  

Tygodnik Cooltura - numer 419

Cooltura Issue 419  

Tygodnik Cooltura - numer 419