Page 85

OGŁOSZENIA PACZKI–TRANSPORT

085

Obsługujemy całą Polskę i Anglię ODBIÓR I DOSTAWA PACZEK W SYSTEMIE „OD DRZWI DO DRZWI”

0'&35"/"5&3&/*&-0/%:/6

Szlachetna paczka i Ty możesz pomóc 1BD[LBEPLH£ Adresatem muszą być: instytucje charytatywne , domy dziecka, itp.

Zapraszamy EPOBT[FKLBNQBOJJRABAT

8:4:Œ"+Ƌ$ 1"$;,Ɩ8(36%/*6

/"8:4:Œ,Ɩ1"$;,* 845:$;/*6 *-65:.

t t t t t t t

53"/41035508"3»8 53"/41035.050$:,-**26"%»8 03("/*;"$+"13;&1308"%;&, 41&$+"-/&0'&35:%-"'*3. 3"#"5:%-"45"Œ:$),-*&/5»8 p;",*-0(3".;"/(-**%010-4,* 1"$;,";10-4,*%0-0/%:/6;Œ%0,(

t 1"$;,"%0,(5:-,0b t -0/%:/6%010-4,*#&;6,3:5:$),04;5»8 t 6#&;1*&$;&/*&%0b(3"5*4

piomar@piorun.co.uk kom. UK: +44 7752 288 023 kom. PL: +48 602 386 571

 tylko

[BLH

p

www.piorun.co.uk

57 Prince Regant Lane, E13 8RW, London

403_76-116_ogloszenia.indd 85

06/12/2011 15:01:29

Cooltura Issue 403  

Tygodnik Cooltura - numer 403

Cooltura Issue 403  

Tygodnik Cooltura - numer 403