Page 66

 GR  QD CAFÉ COOLTURA Dİ 012 Promocja dla nowych klientów i obecnych prenumeratorów POLSKIE RADIO LONDYN POLECA Z 2 WD .01. U IH 1 2 3

066

1 prenumerata

10 prezentówG SRGFKRLQNčR Dziennika Polskiego

= R

D

W t m l t s r i c w ż a

www.dziennikpolski.co.uk

403_54-75 teksty.indd 66

o

06/12/2011 16:49:22

Cooltura Issue 403  

Tygodnik Cooltura - numer 403