Page 31

– Niech pani napisze ten artykuł. Wiem, że młodzi ludzie teraz mogą być wszędzie, że podróżują i myślą, że cały świat należy do nich, co zasadniczo jest pozytywne. Ja też, gdy wyjechałem, to wie pani: hulaj duszo, piekła nie ma! Dopiero później, kiedy dowiedziałem się, że jestem zakażony HIV, to tak, jakbym w nos dostał. Wszystko się dla mnie skończyło. Chciałem uciec, zniknąć. Stąd też mam na swoim koncie dwie – na całe szczęście nieudane – próby samobójcze.

403_32-53 teksty.indd 31

Wykorzystano fragmenty obrazu H. Bosha „Ogród rozkoszy ziemskich”

031

06/12/2011 16:45:39

Cooltura Issue 403  

Tygodnik Cooltura - numer 403

Cooltura Issue 403  

Tygodnik Cooltura - numer 403