Page 43

5. POBLACIÓ i Economia Població: Grècia té una població d'uns 12.000.000 de persones. El 14% de la població té menys de 15 anys, el 67% entre 15 i 65 anys i un altíssim 19% té més de 65 anys. La mitjana de fills per dona és de 1,35; una de les més baixes del món occidental. Economia: l'agricultura ha representat un paper molt important. Dos fonts importants d'ingressos econòmics per a Grècia són el turisme. Les principals exportacions de de Grècia són Refinat de Petroli. Els principals destins de les exportacions de Grècia són Itàlia, Alemanya, Xipre, Turquia i Bulgària.

Europa mediterrània b  
Europa mediterrània b  
Advertisement