Page 20

5. Població i economia Espanya va ser del primer grup de països a adoptar l’euro. L’1 de gener, 1999. PIB per sectors: agricultura 3,3%, industria 26,4% 9 i serveis 70,3e. Espanya és l’economia numero 13 per volum del PIB. Els sectors industrials que existixen son: Industria alimentaria ( 6cat.,38 o.) Industria de l'automoció ( 2cat., 5p.) La Comunitat Valenciana, amb un 25% del total. Metal·lúrgia( 8 cat., 85 o.)... Una de cada tres persones que treballen a la industria ho fan a Madrid o Barcelona, on hi ha les zones amb més concentració industrial i on es reinvertix més en este sector. La menor industrialització se situa a les illes Canàries i Balears, i bona part de les províncies interiors .

Espanya te 46.56 milions d’habitants (2016)

Europa mediterrània b  
Europa mediterrània b  
Advertisement