Page 1

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’AUDITORIA OPERATIVA D’AGISSA Lloc: Sala de Junta de Govern Local. Dia: 16 de febrer de 2015 Hora: 17.00h Assisteixen: Sr Alcalde Carles Puigdemont, Sra Mª Àngels Planas, Sr Jordi Navarro, Sr Joan B. Olòriz, Sra Pia Bosch, Sra Concepció Veray, Sra Silvia Paneque, Sra Glòria Plana, Sra Silvia Paneque, Sr Carles Bonaventura, Sr Carlos Merino, Sra Glòria Rigau, Sra Mª Rosa Diví Es comença la reunió parlant de la signatura de l’acta. (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sr Carlos Merino Una previa… Sra Pia Bosch No he rebut l’acta de la reunió anterior Sr Alcalde No n’hi ha cap d’aprovada encara? Sr Carlos Merino Vamos a ver, un acta se envió hace diez días a todo el mundo… Sr. Jordi Navarro La primera Sr Carlos Merino …. y se esperaba si hay alguna rectificación o no a esa acta. Sra Pia Bosch Yo no lo puedo decir, porque no he estado, estaba la Meli y no sabía que hoy ibais a aprobar este acta, porque no había visto la orden día. Sr Carlos Merino Vamos a ver, no pasa nada, señor alcalde, se les amplía el tiempo, pero se envió hace bastantes días. O sea que una rectificación, como es traducción de grabación, tampoco pasa nada, eh?

Comissió 16-02-2015

1


La segunda espero tenerla mañana o pasado mañana lo más tarde, con disquete, puesto que ha habido personas que han pedido disquete, con el disquete grabado. Por si hay alguna duda, todo se pueda consultar. (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sra Pia Bosch Si facilita el disco, yo también quiero uno. Si puede ser. Sr Jordi Navarro Demanem-ne un CD per cada grup i ja està Sr Carlos Merino Para que no diga después que se ha manipulado cualquier concepto (Veus de fons.) Sr Alcalde No, la idea és que la gent que està fent la transcripció de l’acta, que és una transcripció llarga i complexa, i es veu que no està ben gravat, ha d’acabar la feina, en tenen per uns dies. Llavors, home, hi haurà el material documental textual a disposició, i després es pot «cotejar» amb la gravació per si hi ha algun dubte. «No ho vaig entendre bé, o vaig entendre una altra cosa, o no vaig dir exactament això». A l’hora d’aprovar definitivament l’acta, que tothom tingui clar que allò que s’aprova és allò que es va dir. No hi ha cap altre interès que no sigui aquest, que es faci bé i no es faci malament, perquè és una acta més delicada que la primera, no? Sr. Carlos Merino Si, bastante más delicada Sr Alcalde Fem-ho bé. Bé, aviam. Aquesta és la quarta? Sra M. Àngels Planas Quarta reunió de la comissió. Sr Jordi Navarro Constitució primera, dues sessions... Sra M. Àngels Planas I aquesta és la quarta.

Comissió 16-02-2015

2


Sr Alcalde Aquesta és una mica a veure ja cap a on orientem, si és que hem d’orientar a algun lloc, la comissió, si és que el format és útil al propòsit que teníem, i que continuem tenim tots a més, eh?, que és aclarir tots aquells aspectes que es desprenguin de l’auditoria del 2012, que ens sembla que s’han d’aclarir, no?, que és l’objecte de la comissió que es va crear, i veure quina és la manera més eficaç de fer-ho. Jo tinc seriosos dubtes que la manera més eficaç de fer-ho sigui aquesta He agafat aquí... Comparèixer, no sé qui més ens pot faltar perquè comparegui, i intentar, doncs, que el format de compareixents que tenim en la comissió d’informació sigui el més adient. Es pot aconseguir el mateix, exactament la mateixa informació, el mateix contrast d’opinió amb relació a l’auditoria del 2012 d’una altra forma, sense que hi hagi cap tipus de menysteniment ni per la quantitat ni per la qualitat de la informació que algú desitgi obtenir al respecte. Per tant ara hem de dir si realment la voluntat és aprofundir al màxim en aquells aspectes de l’auditoria del 2012 que ens sembli que han quedat una mica en l’aire. Per tant, amb tota llibertat tothom que ho desitgi, només fa falta que ho digui, «jo voldria parlar amb tal persona», i jo em comprometo a canalitzar-ho bilateralment, sense intervenció meva, perquè pugui obtenir la informació que calgui. Però el format de la comissió així, jo crec sincerament que no és el més idoni per a aquest propòsit, tal com vam venir. Llavors, jo proposaria que parléssim almenys això. No sé com ho veieu, i què creieu que hauríem de fer perquè tots els regidors i grups municipals puguin acabar la seva feina amb relació a l’auditoria del 2012, havent pogut contrastar totes aquelles opinions i informacions que vulguin contrastar, que això és el caràcter #. Que no quedés res pendent d’aclarir o d’explicar per part de qui toqui aclarir o explicar. Sr Joan Olòriz A veure, de fet a la comissió hem fet dues sessions –dues sessions. La primera amb el Toni Martos i en Ramon Cuadrado, que va deixar tot un seguit d’interrogants. I la segona amb en Piferrer, que va deixar bona part dels interrogants d’en Toni Martos, i nous interrogants. Per tant, jo penso que no

Comissió 16-02-2015

3


continuar la comissió fins acabar d’aclarir aquests interrogants seria un error. Que no crec que amb cap documentació o altra via ens pugui solucionar. Jo mai he estat tant ben informat sobre Aigües, que en aquestes dues sessions... , És a dir, no sé si en algun altre format hauria estat millor. Ni el consell de la presidència del govern de la ciutat, ni com a regidor, ni com a portaveu, he tingut tanta informació com en aquests dos dies. Per tant, a mi m’agradaria esgotar el procediment. I quin és aquest? Jo penso que hi hauria d’haver noves compareixences. Una que per a mi la va provocar el mateix Piferrer, dient que eren mentida determinades coses. Per tant, no continuar per aquí és acceptar que algú altre ha mentit. Jo no sé qui menteix, però no m’agradaria que els serveis tècnics passessin per mentiders, ni passés per mentider EFIAL. Suposo que a la gravació surt això, i ho diu claríssimament. En bon nom de l’ajuntament i d’aquesta comissió, jo penso que caldria cotejar, és a dir, posar en comú aquestes dues versions, i documentar-les, posar en comú i documentar-les. Aquesta sessió per a mi seria important de fer. Si, si que hi ha un període abans de la Cadena Ser i després de la Cadena Ser, però la Cadena Ser no forma part d’aquesta comissió, i el que pugui passar fora d’aquí ens afecta, però no hauria de tancar un procés que jo penso que vam començar des de l’oposició, i que el Govern, de forma molt valenta, va acceptar plantejar aquest fet, i jo penso que a partir... Després, jo em reservaria altres compareixences. Perquè clar, el 2012 parla d’abans, és a dir, el 2012, com és de gestió, parla de decisions preses l’abril del 2011 de donar al Piferrer, totes les atribucions, a l’abril del 2011 hi ha una decisió política. Hi ha altres decisions polítiques. Per a mi, la més important i la que voldria aclarir és la relació del Consorci Costa Brava amb l’empresa i amb aquest Ajuntament, perquè és per aquí que hi ha,no diria una desviació, per a mi inexplicable en quant a preus, i, per tant, enriquiment del Consorci Costa Brava i deutes de l’ajuntament. És a dir, no acabo de veure que uns tinguin 2 milions d’euros de benefici i els altres tinguin un deute que haurem de pagar en els propers anys. I que a més era un dels arguments per prorrogar la concessió.

Estic

Comissió 16-02-2015

segur

que

si

haguéssim

arribat

sense

deutes,

la

4


municipalització que alguns proposàvem hauria sigut molt més senzilla –molt més senzilla. Per tant, aquesta també és una forma de gestió que a mi em preocupa, i que penso que és una manera de gestió que encadena l’ajuntament, el va encadenant, obligant a què es prorrogui determinat tipus de posicionament. Clar, aquí hi ha alguns polítics que haurien de venir, o expolitics, a explicar-nosho, qui fos responsable de la decisió del 2011, i com a mínim els dos regidors que durant tot aquest període, almenys els darrers, han portat aquesta gestió, i que en Piferrer els va citar, sense citar el nom, diverses vegades, a les preguntes nostres, dient: «No, no, això era decisió política. No, no, això era decisió política. No, no, això era decisió política.» Bé, les decisions polítiques penso que... Jo he estat regidor d’un govern, i tens una autonomia fins a cert punt. És a dir, hi ha coses que no les pren un regidor, ni que hagi sigut nomenat en el càrrec. Les pren un govern o les pren algú altre. Si jo no recordo que les prengués el govern com a tal, potser m’agradaria saber qui ha estat. A veure, reconec, i amb això acabo, que estem a tres mesos de les eleccions, i això enverina molt, eh? Els passos no els hem posat nosaltres, perquè va arribar al ple quan va arribar, no? Però també seria tancar això malament convertirà un tema, en campanya electoral, que és el pitjor moment per resoldre res. És a dir, a ningú se li escapa que si això queda mal tancat, és el tema de campanya electoral. A mi m’agradaria que es pogués tancar amb allò que vam dir, una resolució, una resolució en què hi pot haver vots particulars, però una resolució que tanqués aquest procés. I per últim, això ens obligaria a fer almenys dos o tres reunions més, i fer-les intensivament. És a dir, posar-nos com a termini màxim, jo diria el 15 de març o 20 de març màxim, per tancar això, per després tenir temps suficient perquè el bruixit més electoral no ens contaminés. Sr Alcalde Només un aclariment, perquè si a partir d’aquí hem de fer el debat, que quedi clara una cosa: jo no proposo tancar res, un, ni acabar res, no ho he dit en cap moment. Proposo canviar el format, que és diferent, perquè aquest format que tenim ara, vista l’experiència recent, com bé deies bé tu, la perspectiva que

Comissió 16-02-2015

5


tenim, potser no és el més eficient o més eficaç, perdó, per aconseguir el propòsit que compartim tots, que és aclarir al màxim i saber al màxim. Dic això, eh? Que quedi clar que no estic tancat res perquè no hi ha res a tancar en fals, ni acabar amb cap treball de res. I naturalment, encara menys amb les auditories. No és això el que jo dic. És a dir, interroguem-nos honestament tots plegats si el format d’aconseguir la informació, el format és aquest el millor. Jo crec que no, sincerament, jo crec que es pot aconseguir el que diu en Joan, que té raó en voler, escolta’m, hem començat pel 2012 i potser d’aquí anem estirant fil, i ens sembla que hauríem de prendre la decisió de... Potser sí. Si l’objectiu que tenim és aclarir els interrogants que s’han generat, i pel que sembla algun grup no té clars, jo demano fer-ho d’una altra manera que no estigui tant a expenses de les febres electorals, ni que posi fins i tot en qüestionament la pròpia institució, no?, per un mecanisme que és molt útil per..., que potser molt útil per a altres casos i no només per a aquest, home, que si no en fem un ús adequat, el mecanisme entra en crisi de confiança per part de la gent que hi ha de comparèixer, o dels ciutadans, i això, sincerament, crec que faria un flac favor. Independentment que cadascú en la batalla electoral decideixi introduir o no aquest tema. Perquè això, per més que ara diguem que fent-ho d’aquesta manera ens garantirem que no sé què, això no ho serà així, ja ho saps. Això no... Sr Joan Olòriz Menys fonament i això ajuda també Sr Alcalde Jo crec sincerament que els treballs que hàgim de fer han d’estar al marge de les vel·leïtats electorals que tinguem, que hi seran. Jo proposo això. Sobretot, no estic dient de tancar res ni d’acabar amb res, ni de concloure res. Dic que canviem de format, perquè el que em sembla –em sembla– l’experiència recent ens diu que potser aquest no és el més eficaç. Només per aclarir-ho, no volia ........ Sra Pia Bosch Jo, si em permet, voldria fer algunes preguntes i algunes consideracions. En primer lloc, la naturalesa d’aquest grup. Perquè, que jo sàpiga, comissions

Comissió 16-02-2015

6


d’investigació l’ajuntament no en pot tenir, i el ROM... (Veus de fons.) Per tant, pot fer una comissió informativa especial, però el ROM preveu comissions informatives, i comissions informatives especials, i les que veu per prendre decisions, no? Per tant, perquè l’ajuntament ha de fer quelcom i vol aprofundir en aquell quelcom. Si estem fent unes reunions per veure què podem saber sobre la realitat, i en aquest procés es parla de qüestions que són delictes, i en el procés a més a més es produeix alguna cosa que pot ser delicte, com pot ser unes injuries, unes calumnies en un mitjà de comunicació, una revelació de documentació que no ha d’estar en els llocs allà on ha anat a parar, etcètera, tot això és molt perillós i molt relliscós. Per tant, potser si tot això ha d’acabar als jutjats, perquè potser això acabi al jutjat tal com van les coses, potser hauríem d’anar amb una mica de cura, no?, amb tot el que anem fent, i potser anar ben segurs i ben tranquils que això que estem fent és regular, eh? Ho dic perquè s’ha produït..., el Joan deia abans de la Ser i després de la Ser. Bé, és que es va produir un fet molt greu, gravíssim. Un fet gravíssim que jo crec que pot tenir conseqüències de tot tipus. I amb aquest fet tan greu jo crec que el que hauríem de fer és demanar que algú investigués què ha passat aquí. Vaja, jo crec que pel bon nom de la institució municipal, jo demano al que ho digués que prengui cartes en el tema, perquè el que ha passat és gravíssim, s’ha d’investigar què ha passat. Perquè no és una filtració, perquè el que va sortir no és veritat, però és una informació que ha sortit d’alguna manera d’aquesta comissió. Perquè el mitja de comunicació apel·lava als treballs d’aquesta comissió, i esmentava el treball d’aquesta comissió. Per tant, això és que és molt greu. Si el que s’insinua, o el que s’afirma, és que s’han gastat els diners dels ciutadans, és que s’han robat diners dels ciutadans, d’alguna manera, no? Si això és el que es diu, «no es va ingressar ni un euro», van dir l’endemà del ple. «La companyia no va ingressar ni en euro en concepte de cànon.» Clar, com que això no és cert... Sr Jordi Navarro La companyia no, l’ajuntament. Sra Pia Bosch

Comissió 16-02-2015

7


La companyia no va ingressar ni un euro a l’ajuntament. Vull dir, s’han fet afirmacions..., el que s’ha produït aquí és molt greu. Sra M. Àngels Planas Això ho diuen els mitjans de comunicació. Sra Pia Bosch Sí, clar, però esmenten els treballs d’aquest grup de treball, d’aquesta comissió, d’aquest digueu-li col vulgueu, esmenten aquests treballs. Si el que anem fent aquí produeix aquest tipus de coses, jo demano que no es tanqui, al revés, que segueixi treballant, però també que s’investigui i que s’esbrini si hem d’anar a la fiscalia o no fiscalia, que s’esbrini què ha passat aquí. Això és molt greu, això és gravíssim. I jo demano que això s’investigui. I que no es tanqui la comissió, per descomptat. I que si ara aquí en Joan parla d’enriquiment i tal, el que hem de fer és anar a la fiscalia. Què fem, de parlar-ne nosaltres aquí? El que hem de fer és anar als jutjats. Si estem parlant que s’han produït coses tan greus com les que estem dient, al jutjat, i que es faci com Déu mana, i amb totes les garanties. Interlocutor Quan acabi la comissió. Sra Pia Bosch No, no, quan acabi la comissió no. Què es fa en aquesta comissió? Interlocutor He posat interrogants. Sra Pia Bosch Que prengui cartes en l’afer el sistema judicial. Sr Alcalde Una cosa Pia, només per aclarir. Aquesta és una comissió que tenim el compromís en el ple de crear-la. La pot convocar l’alcalde sense necessitat de donar-li cap nom de res, per tant, el que estem fent és absolutament regular. Sra Pia bosch Però si és un grup de treball... Sr Alcalde

Comissió 16-02-2015

8


Digues-li com vulguis, però si convé, el grup sóc jo que el convoco per parlar d’això, no tinc cap problema. No fem res irregular ni sota sospita. Una altra cosa és que algú li vulgui dir «comissió d’investigació» i no ho sigui, i algú li vulgui dir «comissió...», però que el que estem fent és absolutament regular, d’això no tinc cap dubte. Sra Pia Bosch Però és que el que es va produir l’últim dia aquí era una mena d’interrogatori. Sr Alcalde Però això té a veure amb... No, aviam, compte, perquè jo no dono... Sr Jordi Navarro Debat polític, preguntes, i respostes Sr Joan Olòriz Això va per mi Sr Alcalde No, Joan deixa’m acabar, un moment, aclarir una cosa, perquè em sembla que és important deixar... La Ser no ha comès cap crim, no ha comès cap delicte pel qual l’ajuntament hagi de sortir en defensa de no sé què. Es va produir una informació errònia, que jo vaig aclarir al ple el que em semblava, però em sembla que en aquests moments, pel que fa a un mitjà de comunicació, investigar, i qui diu la Ser podria dir qualsevol altre mitjà de comunicació, que no es caracteritza per la seva equanimitat ni rigor amb les dades que dóna, i que ens pot agradar més o agradar menys, però... Sra Pia Bosch El nom de la companyia i de l’ajuntament s’ha de veure en entredit? Jo crec que no –jo crec que no. Jo crec que s’hi ha d’actuar de manera immediata. Interlocutor Bé, doncs ves als tribunals tu. Sr Alcalde Jo vaig actuar de manera immediat en el que em va semblar que havia de ferho, que és un aclariment rotund per part de l’alcaldia en el ple, que posa, crec, negre sobre blanc allò que podia quedar dubtós d’una informació. Sra Pia Bosch

Comissió 16-02-2015

9


Es diu que als ciutadans se li han estafat 30 milions d’euros. Això és gravíssim, és un robatori. Sr Alcalde Jo vaig desmentir-ho rotundament, això és una hipòtesi que fa la Cadena Ser no té res a veure amb aquesta Comissió (Diversos intervinent parlen alhora.) Sra Pia Bosch Diu que surt d’aquesta Comissió Sr Jordi Navarro Bé, pot dir el que vulgui Sra M. Àngels Planas Hi ha altres mitjans de comunicació d’altres temes també fan hipòtesis......... Sr Alcalde Crec que no ens toca a nosaltres entrar......... Si algú se sent realment al·ludit per alguna cosa, pot, amb tot el dret del món, anar on vulgui. Jo crec que no hi ha base perquè l’ajuntament iniciï cap tipus ni tan sols de petició formal a cap mitjà de comunicació perquè comparegui a la comissió, perquè digui una cosa que a més a més no dirà. Sr Carlos Merino Señor alcalde, es una cuestión técnica. Si hubiera habido…, si esta intervención hubiera tenido conocimiento de un hecho delictivo, ni pregunta… Ni al señor alcalde, lo que hecho es remitir esto a la Sindicatura de Cuentas, sala de fiscalización, y ellos, si califican que hay algún delito, ya sale el enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el Tribunal Constitucional y la Ley orgánica, eh? Eso es así. Es decir, lo que sale en la prensa, o la interpretación de la prensa, es una cosa. Técnicamente, aquí no hay nada. Puede haber alguna interpretación de algunas cuantías en las que podía haber responsabilidad contable, porque alguien tomaba decisiones incorrectas, vamos a ver el informe final y cómo lo califica la Sindicatura, Dios me libre de calificar que hay delito, porque hay órganos de fiscalización externa, y el síndico ha de venir aquí a pedir explicaciones, y el síndico ha convocado, porque así se me pidió a la empresa de auditoria, y de ahí saldrá

Comissió 16-02-2015

10


algo. Tardará un año, dos años, seis meses, tres meses, posiblemente tomen alguna medida durante este ejercicio, no lo sé, pero estamos en fase de fiscalización. Después, si pasa la fase en enjuiciamiento, ahí hay de todo –hay de todo– pero nunca he constatado aquí que hubiera un delito. Y si lo constato, y lo interpreto así, pues vale. No será ni la primera vez ni la última que voy al fiscal, siempre acompañando a la entonces señora alcaldesa. No es agradable, pero bueno. Veremos cómo evoluciona esto. Sr Alcalde El que sí que voldria saber, com a #, si el format d’aconseguir la informació que tots desitgem saber és el correcte o no, d’aquesta comissió. Això és el que estem debatent. Que sigui aquest el procés. Sr Jordi Navarro A veure, per anar molt ràpid. A veure, jo penso que el format no és adequat en la seva forma , però sí en el seu contingut. Jo crec que el que no és adequat és que mantenim aquesta mena d’hermetisme, ja ho vaig comentar en el ple, jo crec que les actes s’haurien de fer públiques, i a més a més, potser hauríem de fer les sessions en el ple i retransmetre-ho per internet. Aquí no tenim res a amagar, simplement estem parlant, debatent i intentant investigar una mica l’evolució

d’aquesta

companyia,

a

partir

de

l’auditoria

del

2012,

i

indefectiblement tot el que hi ha al darrere. Per tant, jo crec que sí que hem de continuar amb el format, però fer-lo més obert i més transparent. I hi ha persones que sí que haurien de venir a comparèixer, venir, i, no sé. A mi m’és igual el nom, es digui comitè d’investigació, de seguiment, de control, de debat, m’és igual. El que sí que és important és que aclarim coses sobre aquesta companyia, perquè, bé, jo crec que és necessari. I a més a més ara, doncs, bé, s’ha generat una mena de dubte entre una part de la ciutadania, i el pitjor que podríem fer és tancar en fals això, ja sigui tancant-ho o ja sigui canviant el format. Perquè és clar, com ho faries tu, Carles? Què hauríem de fer? Hauríem de venir al despatx i... Sr Alcalde No, no, jo tinc interrogants sobre això. Jo voldria parlar amb el senyor Piferrer, voldria parlar amb el senyors d’EFIAL

Comissió 16-02-2015

11


Interlocutor Bilateralment... Sr Alcalde Clar. Sr Jordi Navarro Jo penso que no és un format adequat. Sr Alcalde Donar informació, i lliurement, sense cap participació. I segons la informació que hi hagi, tots els aclariments que necessiteu, donar les possibilitats de que tingueu tota la informació. Sr Jordi Navarro Però si hem d’anar opinant per torns, doncs, bé, jo, per part del Grup Municipal de la CUP, considerem que hem de continuar en aquesta línia, que han de venir persones a comparèixer. Interlocutora La meva opinió. Ja entenc, eh?, el raonament que fas, Carles, que evidentment el d’aquesta comissió serà molt més complicat i tindrà més focus posats que abans de la Ser, per que ens entenguem. Però molt em temo que el problema no ha estat el format de la comissió, la falta o no d’adequació, sinó l’adequació del comportament, o d’alguns comportaments personals, que no evitaria aquest format alternatiu que proposes. Per tant, em sembla que encara potser ho enredaríem més, perquè llavors seria demanda d’un regidor potser més concretes, i si s’hagués de donar una filtració, sincerament crec que ho evitaria, aquest format alternatiu. Per tant, la meva opinió és continuar amb el format actual, en pro de la transparència, i que no sembli que amb aquest canvi de format estem intentant ni ocultar ni retardar res. Per tant, continuar de la mateixa manera. Interlocutora En el mateix sentit, eh? Més que res, considero que potser és una mica més entorpidor que lateralment posar-nos en contacte un a un amb les persones, o si rebem la documentació que es necessiti per anar veient els dubtes que tinguem. Crec que també per altres experiències pot ser el medi que # tots

Comissió 16-02-2015

12


junts, però que a vegades també, de manera independent tots nosaltres, pot portar a confusió, pot portar també a diferents interpretacions del que es pot explicar per una persona o per un altre. Jo continuo igual. La veritat és que també considero que potser això es farragós, «engorròs» i costa, però jo ho veig d’una altra manera. Interlocutor Jo, tenint en compte el que ha sortit ara, si ara tanquéssim aquesta comissió, encara aixecaria més sospites. Jo també seria partidari de continuar. Es pot tenir en compte, com s’ha dit abans, que # de les eleccions, i penso que seria bo posar una data límit, dir tal dia, # abans de la data electoral. I de les dates que puguin sortir a partir d’ara, penso que hi ha una, una comissió, o una reunió de la comissió, que seria necessària, que no s’ha dit, que a partir de les dues compareixences que hi ha hagut, que han generar una sèrie de contradiccions, que d’alguna manera potser valdria la pena aclarir, perquè han sortit versions diferents#. Una reunió d’aquesta comissió per aclarir aquestes contradiccions que han sorgit, em penso que seria bo. Sra Pia Bosch És sobre continuar. Perdoni, és que no... He dit que calia continuar o no, he dit que s’havia de continuar, però que s’havia d’investigar el que ha passat ara. Jo crec que això, si es fa públic... Jo crec que es pot fer públic, no hi ha cap problema en fer públiques les actes. Fem-les públiques, i així no hi haurà presumptes filtracions. Publiquem. Si les actes, a més a més, són gravades. Sr Carlos Merino Le recuerdo, señor Navarro, que la auditoria del 2012 está colgada en la red, independientemente de… Sr Alcalde I les actes. Sr Carlos Merino Y la comisión lo decide mañana mismo. Sra Pia Bosch Yo, por mí, sería lo mejor. Vull dir que per què penjar l’auditoria i no penjar el que diu la comissió...

Comissió 16-02-2015

13


Sr Jordi Navarro Nosaltres seriem partidaris d’això, però se’ns va demanar que esperéssim un temps per prudència. Vam dir: «Home, si és un petit temps si, però la veritat és que fa gairebé dos mesos, i... Sr Alcalde Potser és el que hàgim de fer en el futur. I hi ha gent que hi ve lliurement. Hi ha gent que hi ve perquè hi ve lliurement, i perquè creu que aquest és un espai de treball, de confiança. Si això és una altra cosa, totalment legítima, potser no tindrem l’èxit que ens pensàvem tenir a les comissions d’informació que haguem de fer en el futur. Llavors, jo el que dic és això. Ostres, si el que volem és aclarir els dubtes que s’han generat, no crec que algunes coses han quedat molt més clares ara que no pas fa un temps, i que els interrogants que es puguin generar som capaços de resoldre’ls sense necessitat de fer, diguem-ne, una compareixença en pla interrogatori, que vingui una persona aquí a ser sotmesa a un allau de preguntes que es poden resoldre d’una altra manera. Crec que per evitar un deteriorament d’aquest tipus de format, perquè crec que l’haurem de fer servir en el futur és bo que el puguem fer amb èxit. Fem una reflexió de si realment és eficaç o no. Amb el que diu la Sílvia té raó. Diu: «Home, ara, si algú pot pensar que estem intentant tapar alguna cosa, serà pitjor el remei que la malaltia.» Bé, d’acord, també és un risc que hi és. Però si per altra banda tota la informació que es demani es produeix... No hi ha necessitat de fer un interrogatori per aclarir interrogants. Sra Concepció Veray A veure, jo, una mica recollint tot el que s’ha dit, jo sóc conscient que... Jo sóc conscient d’això, que es més la imatge que projectem a fora que el que nosaltres aquí dintre puguem decidir o en què puguem quedar. Per tant, segurament la última noticia que necessitem generar és que la comissió desaparegui, val? Llavors... Ara, jo sí que sóc partidària, i penso que tots hauríem de fer un exercici que alguna cosa no hem fet bé fins el dia d’avui, i que, per tant, en alguna cosa ho hem de reconvertir. Jo ho vaig dir a la junta de

Comissió 16-02-2015

14


portaveus i ho torno a dir avui aquí, malgrat quedi escrit en acta, que, efectivament, jo a l’última comissió vaig tenir la sensació que estava presenciant un judici. Llavors, jo tampoc crec que aquesta sigui la nostra feina. Bé, diuen debat polític? No, era un interrogatori, era pregunta-resposta, pregunta-resposta, i en temes que no tenien res a veure amb l’auditoria que estem en aquests moments..., que tenim tots sobre la taula, i, per tant, la informació que tenim. Llavors, això són comportaments personals de cadascú? Efectivament, cadascú té les seves formes, però també penso que, home, que hauríem de posar tots una mica de la nostra part, perquè si no, el que es trasllada a la ciutadania és el que ens ha passat ara. Hi ha un abans i un després de la Ser? Sí, efectivament. Bé, s’ha d’investigar? Crec que és materialment impossible descobrir qui va filtrar, perquè qui va filtrar no ho dirà, perquè a més, jo crec que ja és conscient que es va equivocar filtrant. Per tant, callarà, no ho dirà, a la Ser no la pots obligar a què et digui qui li ha dit les coses, i, per tant, penso que d’aquí no sortirem. I tampoc cal gastar energies en una cosa que jo penso que no podrem arribar al final de la qüestió, perquè ja et dic jo que és molt difícil, ho ha sigut sempre en qualsevol tema que es filtra en els mitjans de comunicació, i encara jo crec que més en aquests, tenint en compte que no és una filtració sinó que es l’explicació d’una mentida, no? Perquè el tema dels 30 milions d’euros no és veritat. Per tant, no es van ni parlar, ni dir, ni sortir aquestes frases que van dir a la Ser, a la comissió, així que tampoc jo no parlaria de filtracions, sinó de que algú va, no sé, interpretar algunes dades d’una manera diferent, eh? Les va explicar sota la seva responsabilitat, una història que no era. Que l’alcalde el dia del Ple jo crec que ja va matisar, va explicar i va posar llum sobre el que podien ser ombres. Ara, efectivament, la gent en aquests moments es preocupa, no?, està preocupada perquè això de la Ser ha generat unes noticies que, bé, és molt difícil de parar. Es paren seguint la comissió? No, tampoc. Es fa parant la comissió? Tampoc. Com es paren? Doncs, explicant les coses que es poden explicar ben explicades i sense que ningú tingui ni més invenció ni més imaginació de la que és necessària.

Comissió 16-02-2015

15


Dit això, jo sóc partidària de no fer públiques les actes, ho sento molt, fins que no s’acabi la comissió i haguem arribat a conclusions. Si no, l’ambient que crearem serà insostenible –serà insostenible– perquè les actes tothom les podrà interpretar com vulgui, i, per tant, serà insostenible. Un interpretarà que allò que ha dit vol dir que l’ajuntament no havia cobrat allò que havia de cobrar, i el del costat interpretarà que van cobrar de més, o que vam deixar de pagar de més. Per tant, jo, publicar les actes d’aquesta comissió sí que no faria. Jo si que faria, acabaria la comissió, els treballs d’aquesta comissió, faria les conclusions i explicaria les conclusions a les quals hem arribat, i les faria públiques, però jo penso, eh?, que fer públiques les actes, en aquest cas situant-nos en el moment en què ens situem, serà més problemàtic que altra cosa. Si no haguéssim tingut el problema que hem tingut, jo crec que cap de nosaltres es plantejaria fer públiques les actes. És més, potser hauríem arribat a l’acord de ser discrets i de no explicar el contingut de la comissió a fora. Bé, el que no pot ser és que perquè algú va filtrar, ara resulti que ens faci canviar tot en aquest sentit. I per cert, de ser discret i no publicar res a publicar-ho tot a la pàgina web de l’ajuntament, crec que són dos pols, no?, dos extrems molt oposats. Sr Alcalde Eh que les actes dels Plens no les pengem? Sra M Àngels Planas No. Sr Alcalde No. Doncs, això no... Sra Concepció Veray Pel tema de protecció de dades. (Diversos intervinents parlen alhora.) Sr Alcalde És a dir les actes d’un òrgan que és públic, que es retransmet per Internet, penso que aquestes es pengen. Sra Pia Bosch Jo ho trobo molt malament que no es pengin

Comissió 16-02-2015

16


(Diversos intervinents parlen alhora.) Sr Jordi Navarro En tot cas, no hi ha cap llei que impedeixi penjar-ho. Al contrari, la Llei de transparència avala penjar documents. (Diversos intervinents parlen alhora.) Sr Carles Merino Ahí me habeis pillado (Diversos intervinents parlen alhora.) Sra Pia Bosch Una qüestió. Si tenim penjada l’auditoria d’EFIAL.. Sr Carles Merino Como todas, no es la única Sra Pia Bosch Jo trobo a faltar que les respostes a les auditories, no només la d’EFIAL, totes, s’haurien de penjar també. Sr Carlos Merino También están colgadas las respuestas. Sra Pia Bosch La respuesta de la… Sr Carlos Merino De las alegaciones, claro. Sra Pia Bosch De les al·legacions... De tot. Sr Carlos Merino El documento que se entregó con las alegaciones del señor Piferrer, con la contestación, y hasta es posible… Sra M. Àngels Planas Como todas las auditorias. Sr Carlos Merino Sí, hombre… Sr Alcalde

Comissió 16-02-2015

17


Però hem de ser pràctics. Hi ha un consell bastant generalitzat que aquest format s’ha de mantenir, no? Sr Joan Olòriz Jo voldria intervenir, si us plau, per dos o tres coses que em preocupen. A veure, en sortir de la comissió anterior, vaig sortir preocupat, eh? No perquè les meves cinquanta preguntes fossin un interrogatori, sinó per coses que em van arribar al cap de dos o tres dies d’alguns prohoms de la ciutat. Alguns prohoms de la ciutat m’han arribat amb coses que jo havia dit, i que jo no sabia que alguns prohoms de la ciutat i que em trobo pel carrer, sabessin coses. És a dir, que havia estat molt dur. O sigui, això que aneu repetint alguns, que va ser un interrogatori, que no sé què, no és veritat. Sra Pia Bosch Home és que ho va ser Sr Jordi Navarro No és veritat Sra Pia Bosch Bé, però tothom… Sr Joan Olòriz Tu deus haver anat a pocs interrogatoris, jo n’he patit algun, eh? Per tant, sé el que és un interrogatori –sé el que és un interrogatori– i el que era senzillament són cinquanta preguntes que es mereixien una resposta. I això, ha anat, acompanyat d’altres preguntes que altres de vosaltres van fer. En aquest global, en aquest global va ser això. I el que no acceptaria és fer una comissió sobre una comissió. A veure si m’explico. És que al final farem una comissió sobre el comportament de la comissió. En això sí que ja ni entraria –ja ni entraria. Jo vaig fer, si no me’n recordo malament, el que vaig proposar, la confidencialitat, perquè penso que sempre és bo... Sr Jordi Navarro Tu i altre gent Sr Joan Olòriz

Comissió 16-02-2015

18


Si, però jo vaig proposar-ho, i a més ho recordo... perquè sé que en política es pot teatralitzar molt. És a dir, una cosa són les preguntes que fas i que entren aquí, i una altra les que es llegiran. I hi han polítics, de tota mena, que quan algú els llegeix poca cosa, i si no els llegeixen en fan una altra. El mateix passa amb les persones que responen al que tu preguntes. Si saben que això sortirà demà poden respondre d’una manera o d’una altra. A mi em semblava molt més eficaç, i les dues reunions no van demostrar eficàcia, que amb aquest format anava molt bé. D’aquí la meva sorpresa de rebentar la comissió, que no crec que era el propòsit de la Cadena Ser. Una altra és que es filtressin o es diguessin coses a la Cadena Ser amb aquesta voluntat de rebentar aquesta comissió... Perquè és que aquesta comissió no agrada, no agrada gens, ni agrada a determinades persones, i, per tant, crea conflictes per matar-la. A mi em faria por canviar el format, perquè seria matar-la. És a dir, si en aquests moments fem una comissió oberta, no tinc cap inconvenient, eh?, com si me la feu a l’Auditori, eh?, cap inconvenient, però no crec que això anés més que a la teatralització del que estem fent, teatralitzant, res més. Jo el que vull saber és..., els interrogants, que me’ls responguin, i a partir d’aquí, de respondre aquests interrogants, saber també responsabilitats polítiques. Potser –potser– em dóna la raó, o potser em la desmenteixen. Potser, ho entenc, que aquella decisió va ser la més encertada en aquell moment, però no sé per què es va prendre aquella decisió. Un cop acabi això, m’agradaria que hi hagués un informe d’aquesta comissió, amb les particularitats que cadascú pugui entendre i que creu, que estigui representada per aquesta redacció final. M’agradaria això. Ara bé, si no estem tots d’acord amb això, això no funcionarà. És a dir, si sortim d’aquesta reunió dient: «No s’ha permès que la gent pugui veure el que estem dient, hi ha una voluntat de tancar», Ja ha llepat la Comissió, matem ! Com això pot ser així, jo no tinc cap problema que la teatralitzem, eh? Ara bé, jo penso que és un error. Però no tinc cap problema perquè és que si no serà així. Prefereixo que sigui teatro del bueno, per tant, que tothom pagui, que no sigui teòricament tancada, i després alguns diguin teatro. No, tot això no, perquè de comparses i de manaia no en sóc membre. Per tant, vull fer-ho, i bé. Llàstima –

Comissió 16-02-2015

19


llàstima– que no es pogués fer les comissions com les estàvem fent. Penso que trèiem molta informació i d’interès per a tots. Ara estarem en un format més complicat. Mantinguem-ho. A mi em fa por que alguns dels compareixents ara s’agafin amb l’excusa de que això es fa públic, i el seu honor pot estar en entredit, per no venir. Penso que... Bé, que es retractin, perquè això els ho deixa a huevo. Aquest victimisme d’alguns, que si són tan víctimes, perquè no han anat al jutjat i ho han fet? A veure si m’explico. Víctimes de què? Són opinions, són hipòtesis, els polítics ja sabem que en diuen de nosaltres de tot, m’explico? I això va amb el càrrec. Hi ha persones que els poden dir, qui vulgui la Cadena Ser, el nom del porc va amb el càrrec, i que es defensin, però aquesta comissió ha de continuar. I en aquest cas, potser l’únic camí és aquest, continuar amb llums i taquígrafs, que se sàpiga tot, i veurem com sortim d’aquí. Sra Pia Bosch No, jo, sobre el tema de les normes, i si això està regulat d’alguna manera, i crec que és important. Les comissions d’investigació del Parlament, que són públiques, tenen..., estan molt normativitzades perquè serveixin per a alguna cosa. En aquest cas, aquest funcionament és un funcionament una mica aleatori, eh? És a dir, no hi ha cap..., el ROM no ho preveu, ningú diu quines conseqüències o quines conseqüències té o no té, i menys si ens posem a investigar sobre el passat. Perquè una cosa és que investiguem sobre el 2002 al 2013 per treure conclusions per millorar la gestió, perquè si hem fet una auditoria d’eficiència és perquè es millori la gestió, i el 2015 funcioni millor, això té un propòsit i té un sentit, i val la pena perquè ajudarà a millorar els serveis per als ciutadans de Girona. Val, té un sentit. Ara, si el que anem a fer és una investigació sobre el passat, a mi em sembla bé, però llavors, si el que es vol és ara, Joan, enriquiment no sé que... Bé, si anem a parlar d’enriquiment il·lícit de tipus delictius, el format ha de ser un altre, simplement ha de ser un altre, perquè una comissió d’investigació, si ha d’anar a buscar responsabilitats politiques , s’ha d’investir i s’han de trobar unes normes de funcionament, no es pot funcionar de qualsevol manera. I si el que vaig a buscar són responsabilitats penals sobre una mala gestió, o el que sigui, s’ha d’anar al

Comissió 16-02-2015

20


jutjat i punt. Perquè nosaltres no tindrem els mitjans, ni per donar garanties als compareixents ni per tenir garanties de que treballem correctament, perquè estem suficientment assistits de mitjans tècnics, de persones que ens assessorin per fer les coses correctament. Per tant, jo crec que si això a les institucions serioses es fan d’una determinada manera, no es a caprici, és perquè s’ha de fer bé. Si l’Ajuntament fa una cosa, l’ha de fer bé. Si vol investigar, si vol fer una comissió informativa perquè la gestió del 2015-16-17 sigui millor, de les Aigües, perfecte, que compareguin sobre l’eficiència, mirem què és el que no és prou eficient, i els hi demanem que ho facin millor. Si volem investigar el passat, hi ha responsabilitats polítiques, comissions d’investigació, però s’ha de crear i s’han de donar garanties a tothom de que els que investiguen estan prou assistits i els que compareixen estan prou assessorats, Sr Alcalde Pia és més senzill que tot això Sra Pia Bosch o si no, anem als jutjats. És que per fer coses mal fetes, no cal. Sr Alcalde Aquí tenim una auditoria que per primera vegada dóna una interpretació de la gestió d’una companyia important per a la ciutat, i es decideix parlar de l’auditoria en les grups municipals. Sra Pia Bosch És una auditoria del 12 i del 13, però ens hem posat a parlar del ... (Diversos intervinents parlen alhora.) Sr Jordi Navarro Van començar amb el 2012 el 13 encara no la tenim ... Sra Pia Bosch Doncs del 12, però l’altre dia vam estar parlant de molt abans del 12, ara en Joan parlava de l’11, que compareguin gent del 10 i d’abans. Si anem a fer això, fem-ho bé. Sr Jordi Navarro És que òbviament ens toca parlant de més passat. Comissió 16-02-2015

21


Sra Pia Bosch Bé, doncs, llavors, fem-ho bé. Jo el que dic és fem-ho bé, amb llums i taquígrafs, i que tothom ho sàpiga, públic, com es fa al Parlament, amb garanties per a tothom. Sr Alcalde Què vol dir fer-ho bé? Perquè que ho faci el Parlament, no vol dir que ho faci bé. M’explico? O sigui, fer-ho bé, què vol dir? Sra Pia Bosch Anem a buscar la secretària, hem de tenir algú que ens assessori en la legalitat en allò que fem. (Diversos interlocutors parlen alhora.) Interlocutora ....Sense que serveixi de precedent, fer públiques les actes potser no seria la millor manera. Crec que ens hem de marcar un temps breu, no allargar això en excés, acotar-lo al màxim, i llavors, l’informe final o el que es faci, llavors sí, ferho públic, però ja dic, sense que serveixi de precedent aquesta vegada, penso que anar emetent actes alimentaria encara més... Jo crec que es va aprovar constituir aquesta comissió, amb un objectiu final. Per tant... Ara, aquesta comissió, funciona com funciona, tenim el reglament intern, no hi ha reglament de funcionament, teòricament ja tenim un marc legal que ens empara, eh?, el Rom pot ser no, però hi ha un òrgan superior que ens empara el # procediment administratiu. Per tant, il·legal aquesta comissió, no ho és. Llavors, jo penso que ja que hi som, s’ha d’anar fins el final, i treure un informe amb unes conclusions finals. Si aquestes conclusions finals #, hi ha hagut fets constitutius d’un delicte, o fets constitutius del que sigui, doncs, aquesta comissió acabarà dient: «I Considerem que això no està ben fet, i, per tant, pot ser susceptible de delicte, i, per tant, s’hauria d’anar cap als tribunals.» Però aquesta comissió jo crec que ha d’acabar, ha d’arribar a l’objectiu que s’havia proposat a l’inici, perquè si no pot semblar una cosa que #. Que s’ha de fer públic?

Comissió 16-02-2015

22


Home, jo considero que no, jo considero que es continuï com fins ara, i que les actes..., si voleu vosaltres que els acords es pengin com en els plens..., però no podem caure en tot el tema de la protecció de dades, que seria a nivell legal complicat defensar-s’ho. I una altra cosa important també: que les persones que vulguin comparèixer aquí, o que vinguin a comparèixer voluntàriament, no vinguin. Per tant, una cosa clara és arribar fins el final, amb un informe, a unes conclusions, i les conclusions sí fer-les públiques. Sr Jordi Navarro Bé, a veure. Sembla ser que hi ha consens en què no desfem la comissió, que d’una manera o d’una altra continua. Sobre el tema del teatre i del no teatre, jo sí que sóc dels que creu que en el Parlament de Catalunya i en altres llocs, és veritat, les comissions d ‘investigació normalment acaben servint per gairebé res, per dir moltes coses i poques conclusions. Ara bé, entre això i l’hermetisme que sembla que volem transmetre aquí, penso que hi ha molts intermedis. Segur que retransmetre-ho per internet i fer-ho públic no és la solució a tot, però fer-ho d’aquesta forma hermètica i continuar esperant a publicar conclusions, jo penso que no és vàlid, crec que és molt més adequat obrir finestres, i que la ciutadania jutgi per ella mateixa. La ciutadania és prou mesura per decidir si ho estem fent bé o si ho estem fent malament. i si algú no vol comparèixer aquí perquè se sent acusat, bé, no podem obligar a ningú a punta de pistola, està clar, allà cadascú amb la seva consciència, si vol venir o no vol venir a l’ajuntament perquè els electes d’aquesta ciutat, o l’equip de govern, o la comissió aquesta, els cridi o no els cridi. Per tant, jo penso que hem de publicar les actes, hem de continuar fent les sessions, n’hem de fer un parell o tres més, i fer unes conclusions i en un període tancat de temps, perquè ho hem dit diverses vegades, Carles, la comissió per parlar del fons Santos-Torroella va ser una comissió molt eficaç. Setmanalment es va reunir, es van fer cinc sessions, crec, i en un mes i escaig, un mes i poc, va fer les conclusions. Si ara ens allarguem gaire... Sr Alcalde No van haver-hi conclusions, eh? Interlocutor

Comissió 16-02-2015

23


Bé, però sí que... (Veus de fons.) Era una tipologia similar, però bé, sí que s’anava publicant tot, es va fer tot i al final i al final es va publicar, sense cap mena de problema. Bé, jo sóc partidari de publicar-les. I a més a més, no estic d’acord amb què..., bé. Probablement em quedaré en minoria, i ara hauré de decidir si les publico jo, assumint doncs que tots plegats em toqueu la cresta Interlocutor A veure, jo m’afegeixo... Però bé, si hi ha algú que ho publica... Sr Alcalde Aleshores jo ho sento molt, però no penso convocar cap comissió. Sra Concepció Veray No, és que si esperem que les publico jo o no, nosaltres... Sr Alcalde A veure, aquí estem intentant, jo crec que no hem de perdre de vista quin és l’objectiu, eh? L’objectiu és fer bé la nostra feina, no quedar més o menys afavorits en una fotografia determinada. Fer la nostra feina... Sr Jordi Navarro No, fotografies cap, Carles, fotografies cap Sr Alcalde No, vol dir que aquells elements de dubte que tinguem sobre l’auditoria del 2012, que això va quedar així, explícitament clar en el ple, 2012, aquells dubtes ens desapareguin. Amb això estem tots d’acord. Quina és la manera que desapareguin més eficaç? Bé, sembla que hi ha un consens per dir que és aquesta comissió. Jo continuo expressant dubtes, però si es considera que és aquesta, busquem de quina forma pot ser més eficaç aquest propòsit. Jo crec que això és absolutament incompatible amb convertir això amb un xou. De la manera diferent que jo..., perquè això serà un pim pam pum i un campi qui pugui que desvirtuarà completament el sentit fundacional d’aquesta comissió, que és aclarir dubtes, si el que volem és aclarir dubtes. Si volem una altra cosa, és una altra història, llavors jo no #. Si el que volem és aclarir dubtes, totes les eines de l’ajuntament i d’això per fer-ho, cap problema. Però si volem una altra cosa, amb mi no hi compteu. Jo no convocaré la gent aquí, sabent que després

Comissió 16-02-2015

24


seran objecte d’un determinat escarni o una determinada interpretació a través de qui la fa més grossa fora d’aquí. Jo no ho faré, perquè sóc jo que els convoco. Sr Jordi Navarro Per tant, i recapitulant i parlant clar, si el Grup Municipal de la CUP publica les actes, no es convoca la comissió. Sr Alcalde Home, em sembla que és una deslleialtat. Sr Jordi Navarro Val. Sr Alcalde Si aquí acordem que no, si aquí #, aleshores trobo una deslleialtat absoluta i una falta de respecte a la resta, sincerament –sincerament. Sr Jordi Navarro Bé, per a mi no publicar-ho és una falta de respecte a la ciutadania, sincerament. Sr Alcalde Bé, d’acord. Tens el dret de dir-ho, ningú t’ho dirà, però aquí, si tots majoritàriament arribem a un acord, que ens sembla que per al treball de la comissió el més eficaç és aquest, tinc dues opcions, o respectar-ho o no formar-ne part. Sr Jordi Navarro O no formar-ne part Sr Alcalde Exactament Jordi Navarro D’acord. Sr Alcalde Però el que crec sincerament que no és de rebut seria que incomplissis i que violentessis absolutament la resta de companys, que han determinat... Sr Joan Olòriz

Comissió 16-02-2015

25


A veure, el meu grup ha proposat que es publiqui, ho torno a repetir. A la a meva intervenció he dit que el millor –el millor– era continuar com fins ara. Després de la Cadena Ser sembla que tots som sospitosos, perquè en aquest país va molt bé, si tothom és sospitós, ningú és sospitós. És a dir, de les dues comissions sortia gent amb interrogants i altres no. Ara tots tenim interrogants. Fantàstic. Per tant, com que tots tenim interrogants, el millor és tapar-ho tot. Ciutat petita i delicada. El millor és tapar-ho tot, i no passa res. I això és el que a mi em rebenta. Publicar-ho tot els hi dóna la possibilitat fantàstica de matar-ho. No sé si la represa política la CUP la podria fer, però per a mi és claríssim. Si ara, en aquests moments, nosaltres posem uns màxims, és a dir, no continuem com fins ara, fem un màxim, una “machada”, que això surti per internet i tal i qual, la realitat és que no es fa la comissió, no, carai..bé...és que la sang em bull...perdoneu. Sr Jordi Navarro Aquí discrepem. Sra Pia Bosch Podem discrepar, no? Tenim dret a discrepar. Sr Alcalde Vull que es facin públiques les conclusions que s’hagin de fer. Ningú diu que si algú vol consultar una acta no se li deixi veure, com es fa en altres coses. Ningú diu això. Ara, fer-ne una eina, diguem-ne, que no serveix al propòsit de la comissió, sincerament, no em sembla cap #. Sr Jordi Navarro Les conclusions que es fessin públiques, recollirien aquesta informació? Les conclusions que es fessin públiques? Sr Alcalde Jo crec que les conclusions han d’aclarir aquells dubtes... És a dir, sobre allò que hi havia el dubte que era així, la comissió ha constatat que eren tals. Sra Pia Bosch A veure, jo no crec que les comissions... He de dir que no vaig venir el primer dia, per tant, no ho sé, però jo vaig venir el segon dia, però el primer i el tercer

Comissió 16-02-2015

26


dia, res del que va sortir aquí no era cap cosa que no se sabés i que no es pogués saber per altres vies. Per tant, jo crec que no... Insisteixo en el tema de fer públiques les actes, però no pensant que generarien un escàndol, ans al contrari, jo crec que el que generarien és clarificar que aquí es va donant una informació, i que hi ha diferents temes que surten en el camí, no crec que hagi sortit res... Per a mi és molt pitjor el que va sortir als mitjans i que ningú hagi anat a dir que això és una interpretació totalment esbiaixada de la realitat... (Veu de fons.) Sobre el present, sí, sobre el passat. En tot cas, com diu la Concepció, s’ha generat un dubte que no s’ha esvaït. Jo ho constato. Sr Alcalde No es fallo de la Comissió Sra Pia Bosch Jo constato que arrel dels treballs de la comissió, s’ha generat un dubte que no està suficientment aclarit en l’opinió pública gironina. Ho constato cada dia. Encara aquest dematí m’he trobat dues o tres persones que tenen coneixement de la ciutat, i que m’han dit: «Què ha passat amb les aigües i tot això.» I la gent pregunta, i hi ha una inquietud. Per tant, si aquesta informació és pública, és més fàcil que tothom es pugui fer la seva interpretació. Hi insisteixo, jo no crec que aquí hi hagi sortit, ni surti en el futur cap cosa que hagi de generar cap... És millor donar-la, la informació, perquè això és el que esvaeix els dubtes, els fantasmes i tot. I cadascú es farà el seu propi... No ha sortit res fins a dia d’avui, i no sortirà tampoc. Quin problema hi ha? És que no entenc quin problema hi ha. No ho entenc. Sra Concepció Veray A veure, aquí hi ha una cosa. Hi ha una cosa. Si l’auditoria diu el que diu, i és pública i està penjada a la web de l’ajuntament, i a més, abans que estigués penjada al web de l’ajuntament els mitjans ja la tenien, perquè alguna formació política la va fer pública... Sr Jordi Navarro La CUP la va penjar a internet, i ho va dir. Sra Concepció Veray

Comissió 16-02-2015

27


I la Ser, i la Ser va ser incapaç de mirar l’auditoria i seguir publicant i dient la noticia que va donar, que l’auditoria no ho diu, imagina’t. O sigui, l’auditoria pública estava penjada, i la Ser té una filtració que no sabem d’on li ve, què és mentida, té eines per veure que és mentida, i no creu que sigui mentida sinó que la publica com a noticia. Sra Pia Bosch Pensa que la font que té és bona. Sra Concepció Veray Però si amb els instruments que ella tenia a l’abast perquè era públics, podia corroborar que allò que li deien era veritat, tu imagina’t el que es pot crear amb la informació que es faci pública, que cadascun la pot interpretat com vulgui, sota els paràmetres que vulgui i sota les premisses que vulgui, i en funció també del que en pensa ell del tema de l’aigua, perquè segurament és molt diferent com interpretarà una acta d’una comissió una persona que consideri que l’empresa mixta ja li va bé i que li és igual qui gestioni l’aigua a la ciutat de Girona perquè el que vol és tenir aigua i pagar-la més barata, a altres persones que estan molt implicades en la causa, i algunes que volen la municipalització i altres que no. Clar, és que hi ha el valor de cadascun, no? I generarà titulars que haurem d’estar desmentint contínuament, estic convençuda. (Diversos intervinents parlen alhora.) Sr Jordi Navarro Però això igual que al Ple, no? Sr Alcalde Espera que l’Interventor anava a dir alguna cosa que deu ser rellevant Sra Concepció Veray Si, però en el Ple intervé qui forma part del Ple, i en aquí tu estàs obligant, perquè si a més dius que ho fas públic, obligues a venir a gent aquí, l’obligues, perquè tu mateix ho has dit i en Joan també ho ha dit, oh, si no volen venir, ells es retraten. Home, doncs, els estem com obligant. (Diversos intervinents parlen alhora.) Sr Jordi Navarro

Comissió 16-02-2015

28


Bé, perdona, és l’empresa d’Aigües…dels ciutadans de Girona Sr Carlos Merino Es un tema de principios para mi. Saben que hay auditorías operativas y auditorias financiadas. Las financiadas entran en cuestión porque no reflejaban adecuadamente la gestión. Y yo estoy orgulloso de que la corporación votara en su momento la prórroga con auditoria operativa. Pero no solo de Aguas, es que hay otras. Está Basuras, que se puso 50.000 euros en cada uno de los sitios ¿Y que esto a qué ayuda? Para saber realmente, porque a mí lo que me interesa es si el precio del agua es el justo o no. ¿Qué pasa? Que la auditoria operativa no solo tiende a eso, sino que refleja algunos hechos que cuestionan ineficacias, por llamarlo así. Pero claro, me preocupa esto que está ocurriendo aquí personalmente, porque esto va a ser orden del día de los próximos años. Es decir, no porque lo diga yo, ha cambiado la tendencia, ha cambiado la tendencia todos los niveles. Hoy, ayer, el viernes, el consejo de ministros aprobó otra vez una reforma de la auditoria pública. Esto no se para. Quizá ésta sea la primera experiencia que yo haya visto de discusión. Yo, sinceramente, a todo este… Y creo que fueron todos los que votaron esos # de la auditoria operativa, yo os agradezco, el apoyo a la intervención, que no tiene medios, porque somos dos personas. Pero…, a mí esta auditoria me puede preocupar, pero relativamente, eh? Hablaba del interrogatorio del señor Olòriz, Interrogatorio es el que tuve yo con el señor Montguilod, cuando nuestro informe financiero de acusación de robo era cuestionado por tres penalistas. Hora y media. Y después era cuarenta y cinco minutos, si había discrepancia nos pulían. Quiero decir que eso sí que es un interrogatorio –eso sí que es un interrogatorio. Yo lo vi educadamente el otro día. No fue agradable, pero era una cuestión tensa, yo lo viví tenso, pero bueno, está dentro de la cuestión. Sr Jordi Navarro Això és la vida política. Sr Carlos Merino Con esto acabo, señor alcalde. Las auditorias que van a caer antes de junio, que ya están avisadas verbalmente, esas sí me preocupan –ésas sí– porque

Comissió 16-02-2015

29


afectarán a personas. Sí, fondos de cohesión, en concreto –fondos de cohesión. Sí me preocupan, porque aquí hay una estructura, y sabemos lo que va a…, porque va a afectar a personas. Eso sí que me preocupa. Pero no para que se politice, no quiero crear angustia, ya la tengo yo, pero no viene una auditoria, vienen dos al mismo grupo, y viene el señor interventor general del Estado. Pues vamos a ver qué pasa aquí. Y hay dos órganos intermedios que me hacen sufrir, mi concejala y la señora Amelia Barbero…por que en teoría van a tener… Sr Joan Olòriz A veure, no ho fem per la tele, però publiquem les actes –publiquem les actes. Seria una transaccional. No ho fem per la tele, però publiquem les actes. Interlocutora Jo el que proposo és que es publiquin els acords. Sr Jordi Navarro Com un Ple Sr Alcalde Les conclusions. Les conclusions sí. (Diversos interlocutors parlen alhora.) Interlocutora Contraoferta: que es puguin consultar a la casa. Sr Alcalde El més semblant a la comissió original, era acabar els treballs i publicar les conclusions, i si algú té accés... El més semblant és això. interlocutor És a dir, que qualsevol ciutadà, o mitjà de comunicació, pugui veure les #. Es tracta d’això. És a dir, que qualsevol ho pugui veure. (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sr Jordi Navarro És que no veig aquest hermetisme... (Diversos interlocutors parlen alhora.) Home, si a mi em dius que si mantenim aquest hermetisme aquí sortirà tot, i... Sr Alcalde

Comissió 16-02-2015

30


Hermetisme no, home. No estic d’acord amb això, perquè és impossible ser hermètics # les administracions públiques. Jordi, no accepto el concepte, això no és hermètic. Aquí hi ha gent de tots els representants. Sr Jordi Navarro Des del meu punt de vista, sí. Sr Alcalde Home, no fotem, #. Sra Pia Bosch A veure, si les actes són consultables, si els acords es publiquen, home, em sembla que...diguem que (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sra M.Àngels Planas Jordi, per molt que ho gravis, no en trauràs més, eh? Per molt que ho gravis no en trauràs més. Encara que ho gravis a la televisió, no en trauràs més informació que si no ho graves. Sr Jordi Navarro Bé, és igual, però la ciutadania estarà més informada. Per mi no és un problema que la ciutadania estigui informada i tregui interpretacions. Interlocutora Sra M.Àngels Planas Però no estarà informada del tot, si li fas d’aquesta manera. Sr Jordi Navarro La ciutadania no és tonta, ja sap valorar què ha d’interpretar i què no ha d’interpretar. Sra M. Àngels Planas Bé. Sra Concepció Veray Jordi, a vegades ens consta a nosaltres, que estem posats tot el dia aquí... No es tracta de tontos, eh? (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sr Alcalde Us sembla bé això?.....que siguin consultables

Comissió 16-02-2015

31


(Diversos interlocutors parlen alhora.) Sr Jordi Navarro Si això és el mateix, no fotem...sempre em voleu convèncer.. Interlocutor No, no..jo no et vull convèncer de res, de veritat... Sr Joan Olòriz A veure, seria un error pensar que aquí hi ha voluntat d’amagar res. Sr Alcalde No, al contrari. Interlocutor Bé, però ara ho podria semblar, i com que ho podria semblar, de cap manera. Sr Jordi Navarro Aleshores vosaltres mateixos ho heu dit, hi ha un abans i un després de la Ser, no? Sr Alcalde Jo no ho he dit això, eh? Sr Jordi Navarro Hi ha gent que ho ha dit, hi ha un abans i un després, no? Si ara s’actua d’una manera o d’una altra... Sr Alcalde Jo el que intento és que tothom que tingui dubtes, acabats els treballs de la forma com sigui els deixi de tenir. Sr Jordi Navarro Bé, i aquesta és l’altra, no estem definint cap calendari, eh? Marxarem ara d’aquí... Sra M. Àngels Planas Ara el definirem... Sr Alcalde Clar. Perquè no sabem com voleu continuar, és a dir, qui té dubtes, i sobretot, qui és la persona més indicada per aclarir dubtes. Això no ho sabem. Sra Concepció Veray Va quedar pendent la teva compareixença.

Comissió 16-02-2015

32


Sr Alcalde La meva? Sr Jordi Navarro La dels alcaldes, que van dir que era molt complicat. Sra Concepció Veray Però la primera la del de Girona. Dic alguna cosa malament? (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sr Alcalde I quina és la pregunta que no m’hagin preguntat ja (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sra Concepció Veray Bé, abans que vingui a comparèixer algú altre, que ens contestin els alcaldes, perquè l’altre dia vam sentir moltes coses que deien que era decisió dels alcaldes. I per això vam dir, home, que els alcaldes ens ho vinguin a explicar... Sra Pia Bosch El del 2012 el tenim aquí. (Rialles.) Sr Alcalde Encantat, encantat d’explicar el que jo recordi del 2012. Sra Concepció Veray I qui ens quedarà, doncs? Sr Joan Olòriz A mi m’agradaria, torno a repetir... Sr Jordi Navarro Anteriors responsables. Sr Joan Olòriz .... veure en què divergeixen d’una manera clara i documentada, EFIAL i l’empresa. Jo vull aquests punts que quedin clars, i documentar-ho. I, per tant, que hi hagi una discussió oportuna... Sr Jordi Navarro Fem una sessió amb ells dos.. Sr Joan Olòriz Jo penso que això seria...

Comissió 16-02-2015

33


Sr Jordi Navarro No hi ha perill que ens apunyalin, no passa res, som adults. (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sra M. Àngels Planas I està tothom d’acord? Perquè, bé, si tothom hi està d’acord amb què... En Joan la proposta que fa és que vingui EFIAL i el gerent de l’empresa d’aigua, i que allà... Sr Carles Merino Date cuenta que asumimos los informes… Interlocutor La mateixa intervenció que van fer per separat, que la facin junts i contrastin. Sra M. Àngels Planas Bé, però cal dir una cosa, i jo crec que és molt important el que ha dit en Carlos. Que no és EFIAL, és que són els interventors que subscriuen... Sra Pia Bosch No, no, és igual que ens ho subscriguin, volem que contestin. Sra M. Àngels Planas Jo no dic que no contestin, jo dic que no és només EFIAL, és que els interventors ho subscriuen fil per randa el que diu EFIAL. Per tant... Sra Pia Bosch Doncs, fem un debat entre l’interventor i l’empresa, però serà... Sra M. Àngels Planas No, jo no dic que entre l’interventor, però vull dir que quedi clar... Sr Carlos Merino Vamos a ver. La finalidad es llegar al punto de conseguir el precio del agua lo más justo. Ésa es la razón por la que se hace la auditoría de gestión, para ver cuáles son los puntos débiles y qué es lo que se tiene que mejorar para llegar a la mayor eficacia economía, y al precio justo. Sr Jordi Navarro I més coses... (Veus de fons.) Sr Carlos Merino

Comissió 16-02-2015

34


Si a parte hay algo que no funciona, se constata. Yo puedo decir que nosotros, nuestro plan financiero, es intentar que sea el precio más justo, más barato, que cubra las cargas financieras, las retribuciones y los cánones. Sr Joan Olòriz Por eso, hay unos interrogantes… Per exemple –per exemple– el preu del consorci, el preu de Girona, i el que va dir EFIAL, 400.000 euros de més, cada any; 400.000 euros. Això sí que és cert, no els famosos 30 milions. Els 400.000 euros, aquests són certs. Sra M. Àngels Planas Això sí, perquè consta en la... Sr Jordi Navarro De més per a ells i menys per a qui? Per a nosaltres. Figueres, 400.000 euros de diferència que està comprant... Si la vengués a un preu més elevat... Sra M. Àngels Planas Bé, ja per concretar, tothom està d’acord amb què vingui...? D’acord, doncs, a la pròxima comissió convidarem que vingui EFIAL, convidarem que vingui el senyor Piferrer, els direm a tots dos que és per a això, per constatar totes aquestes dades. Sr Jordi Navarro Un moment. Pots dir la data –pot dir la data? Sra M. Àngels Planas Bé, la data haurà de ser... Bé, és que no queda... Deixa’m agafar... No queden gaires dies. Perquè, una cosa, ens posem la data de 15 de març, o 20 de març de tancar la comissió en total, o no? Sr Joan Olòriz Home, sempre i quan puguem fer les... Sra M. Àngels Planas Però potser... Sr Joan Olòriz Si és així, jo penso que com a mínim haurem de fer tres reunions més. Sra M. Àngels Planas

Comissió 16-02-2015

35


Val, però bé, podem fer tres reunions, una cada setmana, i espavilar-nos, i ja està. Sr Jordi Navarro Si anem al ritme a ralentí com fins ara, de lent, no hi arribarem. Interlocutora A veure, jo, una qüestió que em sembla rellevant, que és que aquí s’està parlant del consorci, l’ajuntament va encarregar a EFIAL, i entre les moltes auditories que va encarregar en va encarregar una, que no era una auditoria sinó un informe, sobre com s’havia d’estructurar la relació amb el Consorci de la Costa Brava, i com s’havia de fer tota aquesta relació per estructurar l’abastament en alta, val? Sra M. Àngels Planas Bé, en aquell moment era quan l’ACA... Interlocutora Es van pagar 20.000 euros per això, i arriben unes conclusions. Interlocutora Sí, però els diners és menys si lo que aconseguiexes.. Interlocutora Val, molt bé. S’arriba a unes conclusions. Del que diu aquell informe en aquelles conclusions, jo diria que fa dos anys, no?, era el 2013 que es va entregar aquest informe. (Veus de fons.) Que jo sàpiga i que jo tingui coneixement, no s’ha fet res. Sra Glòria Rigau Estàs parlant de la recepció de la planta, de les obres de... (Diversos interlocutors parlen alhora.) Però el paper no parla d’això, parla, recomana fer un consorci per a la gestió de la planta potabilitzadora, obres que ara encara són titulars de l’Agència Catalana de l’Aigua. Interlocutor Això és el mateix que l’informe que va dir en Fàbregas que havia fet la seva regidoria? Interlocutora No, no, és un informe d’EFIAL.

Comissió 16-02-2015

36


Interlocutor Es va dir que hi havia un informe... Sra M. Àngels Planas Però ell es referia a aquest. En Jordi Fàbregas havia fet... A veure, va fer regidoria, Intervenció és igual, tot és el mateix. Vull dir, són del mateix govern. I qui ho ha demanat és aquest govern, és evident (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sr Joan Olòriz Jo vaig fer dues preguntes. Una era si aquest govern havia fet un informe, i una altra si el govern anterior havia fet algun. Sra M. Àngels Planas No, el govern anterior no en va fer cap, però aquest... Sr Joan Olòrix A veure, sobre aquest decalaix de preus,... (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sra Concepcció Veray En Fàbregas va dir que havia fet un informe sobre el tema de l’aigua. Sra M. Àngels Plnas Ah, doncs jo d’aquest no en tinc coneixement. (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sra Pia Bosch Jo he fet una petició sobre un tema que no m’ha estat respost. Aquest informe del qual jo parlo no és del preu? Sra M. Àngels Planas No, parla de la potabilitzadora, però en aquell moment era important fer-lo i era urgent fer-lo perquè semblava que ho havíem de recepcionar ja. Perquè no depèn de nosaltres recepcionar-ho, depèn que l’ACA ens ho pugui donar. Llavors, ho vàrem haver de fer ràpid per això, però ara allò s’ha parat, i nosaltres, per molt que vulguem, no podem recepcionar-ho. Si els altres no t’ho entreguen, no... Per això. Interlocutor

Comissió 16-02-2015

37


La pregunta que per a mi és més important és: era conscient aquest govern i l’anterior que hi havia un decalatge de 400.000 euros en el tema aquest? N’era conscient? Sra M. Àngels Planas Aquest govern no. Interlocutor Quan ha estat conscient d’això? Sra M. Àngels Planas Doncs, quan ens hem assabentat ha estat quan s’ha sabut. Sr Jordi Navarro Sí, però no oblidem que en Piferrer... Sra M. Àngels Planas Jo no parlo del d’abans, eh? Sr Jordi Navarro En Pifarrer va venir aquí, i això està gravat... Sra M. Àngels Planas Joan, jo parlo del nostre govern. S’ha sabut quan ho heu sabut vosaltres, nosaltres no ho hem... Sr Jordi Navarro Disculpeu. En Piferrer va dir, i això està gravat, que ell ja havia avisat d’això fa temps, que ja ho havia comunicat. Ho ha dit, eh? O sigui, ja fa anys. Sr Joan Olòriz A en Pifarrer jo li vaig preguntar: «Éreu conscients d’això?» I ell va dir que sí, i que havia informat –que havia informat– als polítics sobre aquest tema, i el que polític, no sé quin, jo tenia molt interès a saber quin, i va dir que no. Això estarà en... Interlocutora Discrepo que aquests 400.000 euros de decalatge estiguin documentats a cap lloc. Jo no els he vist documentats a cap lloc, i m’agradaria... (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sr Jordi Navarro Però també va dir que la planta potabilitzadora és copropietat del consorci.

Comissió 16-02-2015

38


Sr Carlos Merino Lo que preguntaba la Sra Pia Bosch, en tiempo, que significó que el ACA aquellas obras que hizo, financiadas por Europa, y recuerdo, me lo corriges, de unos 70 millones, que el consorcio pagó 10, el ayuntamiento 2 y medio, Bruselas unos 50 y tantos, y Mont-ras, la mancomunidad intermunicipal de Palafrugell i Mont-ras, pagó otros 2, esa obra, que iba desde el Pasteral hasta la Costa Brava, se tenía que recepcionar. Y entonces se discutió –se discutió– quien se la quedaba. Había tres posibilidades: se la quedaba el consorcio, se la quedaba el Ayuntamiento de Gerona, o se hacía un nuevo consorcio. Y entonces, se les encargó a estos señores que calcularan cuál era el porcentaje que se quedaba Gerona, si se lo quedaba o no el consorcio. Y eran 51,4. ¿Por qué? Porque era en función del consumo de aguas. A raíz se ahí, yo creo que apareció una cuestión de cuál era el precio y cuál no era el precio. Sra Pia Bosch Sí, pero eso en el informe no figura, y por lo tanto, yo no he visto documentado en ningún sitio este tema del «decalaje». Yo quisiera que compareciera alguien que pudiera documentarnos y darnos por escrito –por escrito, y comprometer su firma– sobre este tema, en un informe. Porque las palabras se las lleva el viento. Sr Carlos Merino Alguien cobró un precio y alguien pagó un precio. Sra Pia Bosch Sí, sí, pero que alguien documente por qué… (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sra Pia Bosch I ara acabem de saber que en aquesta obra, alguns arriben a pagar a 10 milions, i l’ajuntament 2. Bé, que ens expliquin per què. Deu tenir la seva història, que ens ho expliquin. Sr Jordi Navarro Home, també hi ha una cosa que és evident. L’aigua #. Sra M. Àngels Planas

Comissió 16-02-2015

39


Bé, jo veig, perquè la gent heu de marxar... Voleu...? O sigui, la pròxima reunió, esteu d’acord amb la compareixença d’EFIAL, del gerent d’Aigües, i si pot ser, la setmana que ve els convoquem, no? Interlocutor Ningú té cap compareixent més? (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sr Jordi Navarro Jo vull dir més compareixents. Sra M. Àngels Planas Bé, digueu-los tots, perquè haurem de dir quantes reunions fem. Sr Jordi Navarro Accionista principal, «la Caixa». Sra M. Àngels Planas A la primera poso EFIAL, i el senyor Piferrer. Segon, «la Caixa». Ho dic per ordre, no?, suposo. I...? Sr Jordi Navarro Bé, jo també volia dir un parell més. Representants de l’anterior govern, que van portar aquest tema. Sra M. Àngels Planas Regidors? Sr Jordi Navarro De l’anterior govern. Sra M. Àngels Planas Vols dir regidors de les àrees, no? Sr Jordi Navarro Regidors que portessin el tema de les aigües directament. Sra Glòria Rigau Quan dius «la Caixa», quines... Sr Jordi Navarro Com a accionista. Sra Glòria Rigau No, un representant de Girona S. A

Comissió 16-02-2015

40


Sra M. Àngels Planas De Girona S. A o de «la Caixa»? És diferent. Sr Jordi Navarro Els accionistes principals. Sra M. Àngels Planas Els regidors de les àrees, dos, no? Sr Joan Olòriz Bé, no, de l’àrea. D’Urbanisme i Medi Ambient. Sra M. Àngels Planas Però quins són aquests regidors. Sr Joan Olòriz Suposo que seria en Joan Pluma i la Isabel Salamaña. Interlocutora Com a #. Sr Joan Olòriz Que era la de Medi Ambient abans d’en Joan Pluma, no? És a dir, Joan Pluma, quan és a Urbanisme, es queda... I abans ho tenia Medi Ambient. Per tant, els regidors... (Diversos interlocutors parlen alhora.) Isabel Salamaña tindria els dos últims mesos d’Urbanisme, no? (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sra Pia Bosch Que comparegui l’interventor també, que era el responsable que tot això estigués ben pagat i ben... Sr Carlos Merino Señora regidora, si usted se da cuenta, estamos ante una sociedad en un 80 por ciento privada –privada. El hecho de que yo haya pedido operativas es porque se financia con fondos públicos, no porque una privada en un 80 por ciento yo tenga que entrar o no entrar. Sra Pia Bosch Las garantías de las cuentas del ayuntamiento… Sr Carlos Merino

Comissió 16-02-2015

41


Yo soy responsable de lo que tenga que ser responsable, y tengo sociedades totalmente íntegramente, el otro día pasó alguna historia, pero cuidado, que una sociedad 80 por ciento privada… Sra Glòria Rigau Ni 20 por ciento. Sr Carlos Merino Ni 20 por ciento # Salt, Sarrià…Otra cosa es que me interese que el precio del agua sea justo. Justo como interventor y como gestor. De ahí a que yo sea responsable de lo que se cocinara en la cocina, yo pongo la mano en el fuego por la señora Pagans y por el señor Nadal, mire. Pero de ahí… Fueron los alcaldes, los alcaldes son alcaldes. Tendrán sus responsabilidades políticas. Habrá otros que habrán decidido, porque había técnicos –técnicos de esta casa– que a lo mejor han tomado decisiones. Pero no se nos olvide el porcentaje. Porque, bueno, al final maté a Kennedy yo. Esto que se tenga muy claro, porque entonces… Sra Glòria Rigau Però això son fons públics, però cuidado, que és una tarifa, s’ha comentat sempre que això és una tarifa, que no és una taxa. Interlocutor Es una tarifa.. Sr Carlos Merino Ahora, que el precio sea el justo…perdón (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sra Pia Bosch Però que és el que es posa en dubte, un cànon no és una tarifa Sra Glòria Rigau No, no, és un cànon, i un sistema d’un contracte d’una empresa que només tenim un 20 per cent, eh? Només tenim un 20. Sr Carlos Merino Por esto estoy orgulloso de vosotros, porque puedo hacer operativas Sra Pia Bosch

Comissió 16-02-2015

42


Llavors, quina responsabilitat hi tenim? Cap? Encara que només sigui del vint per cent Sra Glòria Rigau Responsabilitat? No. Hi ha responsabilitats dels que podien prendre decisions, dels que podien. Sra Pia Bosch Dels alcaldes. Sra Glòria Rigau Dels que podien prendre decisions. Sr Joan Olòriz O persones de la casa Sra Glòria Rigau O persones de la casa Sr Carles Merino Por favor, los alcaldes deben estar por encima de... Sr Jordi Navarro Maria Àngels, jo també penso que seria important... Sra M. Àngels Planas A veure, aquí hi ha el Piferrer, els regidors de les àrees, Pluma i, Salamaña ha dit? Sr Joan Olòriz Jo em reservaria el digui més per cridar dels alcaldes. (Diversos interlocutors parlen alhora.) Sra M. Àngels Planas Però primer fem venir a un i després l’altre, no?, de regidors, o tots dos? Sra Pia Bosch Jo crec que si el que anem a treballar és l’auditoria del 2012, això no té sentit. Si és l’auditoria del 2012. Si anem a fer altres coses, aprovem que anem a fer altres coses. Sr Joan Olòriz Jo situaria també a l’actual responsable, en Jordi Fàbrega Sr Jordi Navarro

Comissió 16-02-2015

43


Jo també penso que la persona responsable del consorci Aigües Costa Brava, també penso que podríem parlar una mica amb ell. Sr Joan Olòriz L’actual responsable i l’anterior. Sr Jordi Navarro No és el mateix? Sr Joan Olòriz No. Sr Jordi Navarro Ha canviat fa poc. Sr Joan Olòriz El gerent ja no és el mateix, que jo sàpiga del 2012 a ara ... Sra Pia Bosch No... el del 2012 encara és el mateix. Sra M. Àngels Planas Bé, ho mirarem. (Veus de fons.) Sra Pia Bosch Però estem investigant el 2012, o la història... Interlocutor Estem investigant el 2012, i aquells referents anteriors que ens expliquen coses del 2012, determinades decisions que es van prendre. Sra Pia Bosch Jo estic en contra d’anar enrere si no canviem la naturalesa de la comissió. Em sembla que bé anar enrere, però canviem la naturalesa de la comissió. Però si l’objectiu de la comissió és analitzar el 2012, que consti que jo estic en contra. Sra M. Àngels Planas Sí, però a vegades Pia cal entendre el passat per poder entendre el present i el futur, no? Sra Pia Bosch Que consti, que consti, que consti. Al Parlament es voten, les compareixences. És que això que no estigui regulat de cap manera és un lio.

Comissió 16-02-2015

44


Sra M. Àngels Planas Bé, no, no, Pia aquí es vota per majoria. A veure, qui està a favor i qui està en contra? Votem que hi hagi un, dos, tres, quatre i cinc. Voteu. Qui vol que comparegui... Sra Pia Bosch És que... De seriós no... Sra M. Àngels Planas A veure, perdona, és ben seriós, eh? Un, dos, tres, quatre i cinc. Sr Jordi Navarro Això és com un Ple, vota qui hi ha Sra Pia Bosch Home, però falta gent ara mateix. Sra M. Àngels Planas Bé, perquè han marxat, perdona. Sra Pia Bosch Home, no hem dit que hi hauria votació. Sra M. Àngels Planas Perdona, per què han marxat, si sabien que no estava la comissió? Sra Pia Bosch No sabien que hi hauria la votació. No està bé això –no està bé això. Sra M. Àngels Planas Voleu que fem una altra comissió per votar? (Diversos interlocutors parlen alhora.) Interlocutor A veure, al final de la propera sessió, que hi serem tots, al començament, acabem de perfilar... Sra M. Àngels Planas Em sembla bé, em sembla bé. La setmana que ve... O sigui. (Diversos interlocutors parlen alhora.) A veure, si estem parlant d’acabar-ho al març... Sr Jordi Navarro

Comissió 16-02-2015

45


Pose-m’ho a l’ordre del dia què s’ha de votar....ara si després no ve gent, votem els que hi som Sra M. Àngels Planas Si us plau, un moment. Si estem parlant que ho acabem el març, de moment m’esteu dient un, dos, tres, quatre, cinc. Vull dir, això serien cinc reunions. Ens haurem de plantejar si en un dia fem venir dos, una hora un i l’altre a l’altra, i si fem tres hores o si fem... Nosaltres de totes maneres el primer dia, amb què hi hagi el EFIAL i Piferrer ja durarà molt, vull dir, no cal que... Sí, ja n’hi haurà suficient. Interlocutora I en aquesta decidim qui ve les properes Sra M. Àngels Planas I llavors, en aquesta es decideix finalitzar aquesta, o a l’inici en un moment, el que es decideixi quina hi ha. La setmana que ve us convocarem per tal de, bé, mirar quin dia els va bé a ells. Serà un dia a la tarda, a les quatre o dos quarts de cinc, per tal que... Sra Pia Bosch Poseu a l’ordre del dia, si us plau, que hi haurà el debat i la votació de les futures compareixences, perquè tothom sàpiga a quina hora ha de venir, què s’ha de votar, i... Sr Joan Olòriz Això ens # tancar la comissió. Sr Carles Merino Esta, ya se abrirá otra hombre...ahora que le cojo gusto... Sra M. Àngels Planas Debat i votación, eh? Interlocutor Jo la seguiré per internet Sr Carles Merino No, te obligaremos a venir….bueno, esto como se apaga? S’aixeca la sessió a les 18.25h

Comissió 16-02-2015

46

Acta comissió AGISSA 16 de febrer  
Acta comissió AGISSA 16 de febrer  

Acta de la Comissió de Seguiment de l'Auditoria operativa d'AGISSA de (16-02-2015), sobre la gestió publico-privada de l'aigua durant els da...

Advertisement