Page 1

Nick Brian Ramírez Varon, Adrian Manuel Franco, Enric Vilches. Emprenedoria 3r ESO C

INICIATIVA EMPRENEDORA I PROJECTE D'EMPRESA

1.- Presentació del projecte ● Idea empresa: descripció del tipus de negoci que es vol posar en marxa, origen​​de la idea i motivacions. Quina necessitat del mercat cobreix i quines característiques​​diferencials i/o innovadores té el nostre negoci. El negoci que farem serà de menjar, cuinarem diferents plats típics del món. L’origen d’aquesta idea va venir de que a mi Nick Brian m’agrada cuinar i també m’agradaria saber cuinar almenys un plat típic de cada país del món. Creiem que la idea és innovadora, perquè no em vist ningun negoci de menjar preparar plats típics de cada país del món.

● Fitxa emprenedors: coneixements, experiència, punts forts i febles. Nick Brian Ramírez Varon: -Primaria Aprovada -1r i 2n Eso Aprovades -Experiència de ajudant de programador i cuiner -Punts Forts: Autoconfiança, autocontrol, compromís, flexibilitat i gestió del canvi, aprenentatge i utilització dels coneixements, creativitat, iniciativa, planificació i organització, comunicació, preocupació per l'ordre i la qualitat, negociació, Networking (Xarxa de contactes), Pensament analític, lideratge -Punts febles: Treball en equip, cooperació i empatia


Nick Brian Ramírez Varon, Adrian Manuel Franco, Enric Vilches. Emprenedoria 3r ESO C

Enric Vilches -Primaria aprobada -1r i 2n ESO aprovades -Experiència ajudant com a Mecànic -Punts forts: Aprenentatge, organització… -Punts febles: Treball en equip

Adrian Manuel Franco -Primaria aprovada 1r i 2n de ESO aprovades -Punts forts: Aprendre ràpid i confianza -Punts febles: Mala oganització

● Fitxa empresa: dades empresa, mapa localització i logotip. Disseny targeta ​empresa ( ha d'incloure un codi QR que enllaci amb el web de la cooperativa) Empressa: Continental Foods

Som un empresa-restaurant que serveix menjars de tots els tipus, dona igual que sigui Europea, Asiatica o Latinoamericana sempre ho tindrem, cada mes canviem els plats tipics! El nostre objectiu és cuinar almenys un plat típic de cada país del món. Localització: Carrer Gran de Sant Andreu, 44, 08030 Barcelona


Nick Brian RamĂ­rez Varon, Adrian Manuel Franco, Enric Vilches. Emprenedoria 3r ESO C

Tarjeta Empresa:


Nick Brian Ramírez Varon, Adrian Manuel Franco, Enric Vilches. Emprenedoria 3r ESO C

2.- Pla de màrqueting ● Estudi de Mercat: anàlisi de la competència i dels clients potencials La competència serien sobretot els restaurants que també fan plats típics d’altres països o aplicacions com Just Eat que ja tenen molts restaurants de diferents tipus, els clients potencials serien els que no han sortit del seu païs en la seva vida, ja que aquests tindran curiositat per saber que menjen altres cultures. ● Anàlisi DAFO Les debilitat de la nostra empresa és el poc nombre de persones dins (nomès hi ha 3 persones), les amenaces que pot tenir és que una empresa més gran ens robi la idea i utilitzar-la amb més treballadors, com a fortaleses tenim que com que som poques persones segurament ninguna empresa gran ens robara la idea perquè no sabrà ni que existim. I les oportunitats que tenim de triunfar seria buscar alguns amics que sapiguen cuinar molt bé i intentar que cuinin per Continental Foods. ● Polítiques de màrqueting: productes i preus, promoció i distribució. (elaboració ​d'una activitat promocional: cartell, fulletó, anunci premsa, anunci ràdio, anunci tv,​​etc.) Cada mes anem canviant de menú el menu del més és troba a la pàgina web (Codi QR) Publicitat: file:///home/vianet/Baixades/VID_20180514_230102.mp4

Promocions:Recicla i guanya: Per cada vegada que demanis menjar a domicili i tens algun contenidor de reciclatge d'interior i ens l'ensenyes et donem un descompte del 15% de la teva compra. ● Els dilluns hi ha un descompte del 30% per què així els dilluns no son tan amargs. ● Envians al correu Continental_Foods@hotmail.com una recepta del teu país d'origen i guanya un menú de qualsevol país gratis.

3.- Recursos Humans ● Currículum Vitae de cada promotors.


Nick Brian Ramírez Varon, Adrian Manuel Franco, Enric Vilches. Emprenedoria 3r ESO C

Qui sóc? A.- DADES PERSONALS I FOTO Nick Brian Ramírez Varon, 15 anys. Nascut: 23/03/2003 B.- COMPETÈNCIES PERSONALS -Autoconfiança, autocontrol, compromís, flexibilitat i gestió del canvi, aprenentatge i utilització dels coneixements, creativitat, iniciativa, planificació i organització, comunicació,preocupació per l’ordre i la qualitat, negociació, pensament analític, lideratge. C.- CONEIXEMENTS – FORMACIÓ: 3r ESO. Els millors resultats els aconsegueixo en l'àmbit tecnològic D.- EXPERIÈNCIA: Activitats de voluntariat i prelaboral. No he fet ninguna activitat de voluntariat o prelaboral. E.- INTERESSOS PROFESSIONALS ( qüestionari autoconeixement ) Els meus interessos és dediquen a la informàtica o al futbol. De que vols treballar? La meva meta és ser informàtic Enric Vilches, 14 anys Nascut: 24/08/2003 B-COMPETÈNCIES SOCIALS -aprenentatge, educat, organització C.- CONEIXEMENTS – FORMACIÓ: 3r ESO- Trec més nota a tecnologia D.- EXPERIÈNCIA: Experiència cuinant i arreglant cotxes.


Nick Brian Ramírez Varon, Adrian Manuel Franco, Enric Vilches. Emprenedoria 3r ESO C

E.- INTERESSOS PROFESSIONALS ( qüestionari autoconeixement ) De que vols treballar? Vull treballar de mecànic

● Currículum Vitae de cada promotors. Qui sóc? A.- DADES PERSONALS Adrian Manuel Franco, 15 anys Nascut: 15/10/2002 B.- COMPETÈNCIES PERSONALS compromís, creativitat, flexibilitat i gestió del canvi, pensament analític, utilització dels coneixements, creativitat, iniciativa i planificació. C.- CONEIXEMENTS – FORMACIÓ: 3r ESO.​aconsegueixo les notes mitjanes de les assignatures. D.- EXPERIÈNCIA:​Activitats de voluntariat i prelaboral. tinc molta experiència ja que vaig començar a cuinar des de molt petit E.- INTERESSOS PROFESSIONALS​( qüestionari autoconeixement ) Els meus interessos son l’ambit tecnologia el crear objectes que funcionin amb electricitat es la meva passió. De que vols treballar? Tecnòleg, informàtic o paleta.


Nick Brian Ramírez Varon, Adrian Manuel Franco, Enric Vilches. Emprenedoria 3r ESO C

El nivell d'estudis que he de superar per assolir-la és la ESO, Cicle de grau mitja i de Grau superior ON ES DESENVOLUPA AQUESTA PROFESSIÓ? Descripció del sector econòmic: El sector quaternari, tradicionalment considerat dins del sector terciari, inclou els serveis altament intel·lectuals tals com la recerca científica, el desenvolupament tecnològic, les tecnologies de la informació i les finances. La informàtica la considero com tecnologia de la informació. QUÈ DEMANEN LES EMPRESES? ​ La formació completa d’un informàtic consta de: ·​​ Certificat de Professionalitat de la Família Informàtica i comunicacions: Confecció i publicació de pàgines web (Nivell 2) ● Certificat de Professionalitat de la Família Informàtica i comunicacions: Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió (Nivell 3) ●

Certificat de Professionalitat de la Família Informàtica i comunicacions: Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals (Nivell 3) ● Certificat de Professionalitat de la Família Informàtica i comunicacions: Programació de sistemes informàtics (Nivell 3) ● Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Informàtica i comunicacions - Grau Superior: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma ● Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Informàtica i comunicacions - Grau Superior: Desenvolupador/a d'aplicacions web ● Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ● Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ● Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions ● Enginyeria Superior Informàtica ● Enginyeria Superior de Telecomunicació ● Màsters en Enginyeria i Arquitectura ● Graus en Enginyeria i Arquitectura També es té que saber parlar anglès. QUÈ HAS D'ESTUDIAR? FES EL TEU CAMÍ Per arribar a ser informàtic tinc que estudiar 5 anys després de l’ESO per ser informàtic i si després vaig a la universitat serien uns 3 o 5 anys més.


Nick Brian Ramírez Varon, Adrian Manuel Franco, Enric Vilches. Emprenedoria 3r ESO C

● Fitxa recursos humans: organigrama, càrrecs i retribucions.

3.- Pla de Producció ● Pla d'operacions: Plànol local i descripció de l'activitat. ● Recursos tècnics i materials: llistat de tot el que necessiteu d'infraestructures,​​màquines, mobiliari, eines, materials.... ● Proveïdors i preus dels materials. ● Gestió de qualitat i medi ambient Tot això es troba a la següent web que em creat:

https://www.thinglink.com/scene/1052664817434755075 4.- Pla econòmic i financer ● Inversió inicial i finançament. Nosaltres em previst que primer invertirem 10.000 euros en menjar, begudes i farem promocions en les que no sortim perdent tant per guanyar l'afecte dels clients després subiriem una mica els preus com 1 euro o 2. ● Previsió despeses i ingressos. Després d'això estalviarem 500.000 euros per comprar un restaurant i amb el restaurant anar guanyant diners per contractar personal més especialitzat, decorariem millor el restaurant i guanyariem uns 250.000 euros l'any que repartint-los entre els gastos (la llum, aigua, gas, etc.) quedarien com 25.000 euros l'any per persona aproximadament. 5.- Pla jurídic i fiscal -Tràmits de constitució d'una cooperativa de treball associat.


Nick Brian Ramírez Varon, Adrian Manuel Franco, Enric Vilches. Emprenedoria 3r ESO C

Les cooperatives són un tipus d'empreses amb unes característiques pròpies basades en el funcionament democràtic i en l'alt grau de participació dels socis des del moment de la constitució, que la diferencien de la resta de formes jurídiques existents. En aquest sentit els tràmits de constitució presenten algunes particularitats i són les següents:

1. Sol.licitud de certificació negativa de denominació social 2. Redacció dels estatuts 3. Celebració de l'Assemblea Constitutiva 4. Escriptura pública de constitució 5. Sol·licitud del CIF 6. Liquidació de l'impost de transmissions patrimonials (ITP) i actes jurídics documentals (AJD) 7. Inscripció al Registre de cooperatives ● Registre General de Cooperatives

8. Alta Impost Activitats Econòmiques 9. Alta Seguretat Social

Pla d'empresa de Continental Foods  

Aquest és el pla d'empresa de continental foods. Fet per Nick Brian Ramírez Varon, Adrian Manuel Franco i Enric Vilches

Pla d'empresa de Continental Foods  

Aquest és el pla d'empresa de continental foods. Fet per Nick Brian Ramírez Varon, Adrian Manuel Franco i Enric Vilches

Advertisement