Page 1

екултура

зикова

тестове

Бистра Дикова, Ваня Зидарова, Диана Иванова, Константин Куцаров, Красимира Чакърова, Мариана Куршумова, Мария Павлова, Теофана Гайдарова, Цена Карастанева

Разсекретени варианти от кандидатстудентската

2009 година Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“


екултура

зикова

тестове

Бистра Дикова, Ваня Зидарова, Диана Иванова, Константин Куцаров, Красимира Чакърова, Мариана Куршумова, Мария Павлова, Теофана Гайдарова, Цена Карастанева

Разсекретени варианти от кандидатстудентската

2009 година Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ПЛОВДИВ, 2010 година


Поредица • КОНКУРСИ • ИЗПИТИ • МАТУРИ •

ТЕСТОВЕ. ЕЗИКОВА КУЛТУРА РАЗСЕКРЕТЕНИ ВАРИАНТИ ОТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА 2009 ГОДИНА В ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ © Автори Бистра Дикова, Ваня Зидарова, Диана Иванова, Константин Куцаров, Красимира Чакърова, Мариана Куршумова, Мария Павлова, Теофана Гайдарова, Цена Карастанева © Издателство „Контекст“, Пловдив, 2010 г. Българска. Издание I. 2010 г. Адрес на издателството: Издателство „Контекст“, Пловдив 4000, ул. „Ц. Дюстабанов“ 10 тел. 032 260 977, context.bg@gmail.com, www.contextbg.com Интернет книжарница: www.knigite.net

Издателство „Контекст“, Пловдив, 2010 г. ISBN 978-954-8238-15-1


Предговор

Книгата е колективен проект на Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и представлява сборник с разсекретените варианти по български език (езикова култура) за кандидатстудентската 2009 г. Тя включва тестовете от двата изпита (предварителен и редовен) за хуманитарните специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и вариантите за специалността Физическо възпитание. Във всеки от вариантите са застъпени особеностите на правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език. Представени са и отговорите на отделните задачи, като са взети под внимание значителните промени и нововъведения, направени от Института за български език в Нов правописен речник на българския език (Издателство „Хейзъл“, София, 2002 г.). С традиционното публикуване на изпитните варианти се дава възможност на средношколците и в частност на бъдещите кандидат-студенти да се запознаят със спецификата на изпитните задачи, да преценят трудността им, да проверят равнището на знанията си по български език. Решаването на тестовете е последният етап от подготовката за изпита. То трябва да бъде предшествано от системно изучаване на книжовната норма на родния език. Сборникът е подходящ за всички, които се интересуват от проблемите на българския език. На кандидат-студентите желаем от сърце спорна подготовка и успех на предстоящия изпит.

Авторите

3


СЪДЪРЖАНИЕ Предговор........................................................................................................................3 Част 1. РАЗСЕКРЕТЕНИ ВАРИАНТИ ЗА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Вариант 1..........................................................................................................8 Вариант 2........................................................................................................10 Вариант 3........................................................................................................12 Вариант 4........................................................................................................14 Вариант 5........................................................................................................16 Вариант 6........................................................................................................18 Вариант 7........................................................................................................20 Вариант 8........................................................................................................22 Вариант 9........................................................................................................24 Част 2. ВАРИАНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ Вариант 1........................................................................................................27 Вариант 2........................................................................................................29 Вариант 3........................................................................................................30 Част 3. ОТГОВОРИ КЪМ РАЗСЕКРЕТЕНИ ВАРИАНТИ ЗА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Вариант 1........................................................................................................32 Вариант 2........................................................................................................34 Вариант 3........................................................................................................36 Вариант 4........................................................................................................38 Вариант 5........................................................................................................40 Вариант 6........................................................................................................42 Вариант 7........................................................................................................44 Вариант 8........................................................................................................46 Вариант 9........................................................................................................48 Част 4. ОТГОВОРИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ Вариант 1........................................................................................................52 Вариант 2........................................................................................................54 Вариант 3........................................................................................................55


1

РАЗСЕКРЕТЕНИ ВАРИАНТИ НА ТЕСТОВЕТЕ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА ЗА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“


ВАРИАНТ 1

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

З а д а ч а 1. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи и словосъчетания. 1. актьор

комик

21. звездопоклоник

41. неефективност

23. фолио

43. подгласник

2. Крали-Марковски

22. довлекла

4. финанси

24. предвижвам

3. кромид

5. усъмних

се 6. преживяни 7. мултивидеоцентър 8. възгорделият се 9. по-храбрец 10. отекчение 11. мижешком 12. параграф 13. птицекланица 14. кресльовци 15. терапефтичен 16. нека видиме 17. Японско море 18. копър 19. непокътнат 20. маскировачен

се

се 25. двама калугера 26. влакънца 27. Петър-Беронов 28. компакност 29. островръх 30. двоякостта 31. пресъхнала 32. рок звезда 33. неспящ 34. развети 35. жонгльор 36. Борис Първи 37. изтарбушен 38. голямичък 39. сърп 40. галеристка

42. изопъчавам 44. изтръпнъл 45. каруцарят

46. остъргвам

47. недоумявайки

48. хилядагодишен 49. ще

изпечат

50. углавявам

51. индиянски

52. лудолфово

число

53. деведесетият 54. прекупвач 55. крушение

56. докъдето 57. МВР

управление

58. кока-кола

59. медножълт

60. седалищтна

З а д а ч а 2. Препишете изреченията, като отстраните допуснатите граматически и правописни грешки. Българската Възрожденска литература обхващта епохата на национал­ното пробуждане и продалжава до Освобождението на народа от османско иго. Това е перийод на скъсване с средно-вековния мироглед, преодуляване на рилегиозната концепция за света, вазникване на боржуазно общество и формирване на ново отношение към човека от Ренесансов тип, спрямо който са насочени интиресите на книжовниците. Българското възраждане съвпада с националноосвободителната борба за одхвърляне от чуждото подтисничество и с създаването на модерна литература, на съвремена жанрова система. В дейноста им българските възрожденски писатели въплащават най-прогресивните тенденций на времето и често се превръщът в синвол на идеята за социялен и духовен напредак. В началото на този процес са основополагащия труд „История славанобългарска“ и нейния автор. В паисиевото дело ни въсхищава всичко – и пламения патриотизъм, и историогравската култура, и горещия тенперамент, с който писателя се вазмущава от хората, забравили своят род и език, и усилията, които полага, за да възкръстне миналото на българския народ. С грандийозна творческа мощт е изоблечено чуждопоклоничеството и са възпяти геройчните подвизи на претците. 8


Езикова култура. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2009 година

Романът ,,Лавина“ е почти муралистичен трактат върху една трагична житеиска история – затрупването на шеснадесет алпиниста. От една страна, афторката педантично, със ред битови подробностти следи отиващите към гибел по цялия им път, а от друга страна, е обедена, че ние небихме си извадили фсички заключения от случилото се, ако то ни се пресъздаде с силата на Толстоевски реализъм. За нея е по важен другия, моралнофилосовския аспект на повествованието, размишленията по повод станалото. З а д а ч а 3. Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни знаци, без да променяте границите на изреченията. Лекции семинарни занятия занимания в университетската читалня все достатъчно предразполагащи условия за да се вдълбочиш в сърдечните си грижи. Няма по-благоприятно време за любовна мъка от следването. Всичко това разбира се съдейства за твоето хлътване жужащото бръмчене в аудиториите мудният ход на груповото мислене прилежната тишина в библиотеките. Монотонното слово на професора те обгръща в сива звукова мъгла и скуката на пепелявите часове по студентските скамейки създава най-благосклонния климат тъкмо за да се развие и избуи рядкото цвете на една страст. Може би затова най-силното чувство в живота на човека се корени там в студентските години. Ако знаеха как разлагащо действат най-сериозните лекции и върху най-сериозните студенти моралистите биха забранили следването в тази опасна възраст. Както и да е аз страдах. Силех се да се справя с това си първо ненадейно влюбване а твоето необяснимо отдръпване ме поболяваше. В парка на шега ти ми каза Вятърът иска да ни раздели и тези думи зазвучаха с натрапчива сила в мисълта ми. Тръпки ме побиваха от невидимото присъствие на някакъв студен вятър който фучеше край нас и ни раздалечаваше. Самозаставях се да се съсредоточа в другата си любов историята. Аз най-жизнерадостната и упорита между връстниците си бях потънала в безизходна тъга а собствената ми шега се обърна срещу мене. Щом дори историята не ме лекуваше потърсих цяр в практическата дейност. Вързах една пъстра забрадка ниско над челото си както правят селянките по жътва и отидох с доброволна студентска бригада да разчиствам развалините на Сточна гара. Всъщност търсех възможност да срещна тебе и да си отговоря на въпроса дали греша или наистина те обичам. З а д а ч а 4. Напишете текст (около две-три страници) на тема: „Обноските са огледало, в което всеки показва лицето си“.

17


2

ВАРИАНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ


ВАРИАНТ 1 З а д А Ч А . 1. Препишете изреченията, като отстраните допуснатите граматически и правописни грешки. По време на оправлението на Елизабет първа футболът е широко разпространен, а поради липсата на правила и съдий често се стига до инцеденти – по някога дори с фатален край. Карю в неговото „Изследване на Корнуол“ изказва предположение, че тези жители са първите, които възсприемат правила за играта. Той записва, че на никой не се разрешава „да бута или хваща под пояса“, от което правим изводът, че спъвъния, атакуване или зграбчване под линията на кръстта са били не позволени. Автора също така споменава, че не се разрешава „да се подава предна топка“, което ще означава, че е забранено да се подава на пред – още една прилика с съвременният спорт ръгби. Такива правила обаче не са прелагани повсемесно. Джон Страт в друго иследване описва футболния мач с двама отбори със еднакав брой играчи, който излизат на терена и застават между две врати, които са на разтояние осемдесет или сто ярдове. Вратата обикновенно се прави с два кола, забити в земята на два три фута един от друг, фиксиращи голлиния. Изглежда, битките на игрището по онова време са били най безцеремонни и ужесточени и са били чакани с голями възсторзи, както и по време на Възраждането на играта в средата на деветнадесети век. В краят на двадесети век, разбира се, самата идея за побой заради самият бой се възприема с възмощение. З а д А Ч А . 2. Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни знаци, без да променяте границите на изреченията. Пред бюфета се трупаха двойки разгорещени от танците. Звънът на чашите смехът и тържествените звуци на валса взаимно се заглушаваха. Изведнъж вратата към салона се отвори и заедно с валса който се чу гръмко Кондарев видя в бюфета Христина придружена от руса и пълна мома. Зад тях се появи Костадин. Той огледа помещението посочи една маса и поведе дамите към нея с такава стремителност сякаш беше готов да се бие за да им осигури място. На масата стояха две госпожици без кавалери. Те се посместиха но скоро станаха и отидоха в салона. На Кондарев му се стори че неволно бе извикал от учудване пред нещо тъй просто за което не се беше досещал. Той очакваше Христина да го забележи но седналият от лявата ѝ страна Костадин с цяла глава по-висок от нея ѝ пречеше да вижда в тази посока. Щом се настани на стола Христина се увлече в разговор и нито веднъж не се и обърна насам. Кондарев откъсна погледа си от тримата чак като усети болка. Цигарата се беше набръчкала между пръстите му и едва когато го опари разбра че се 27


3

ОТГОВОРИ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“


ВАРИАНТ 4. ОТГОВОРИ З а д а ч а 1. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи и словосъчетания. 1. машинноизпитателен

21. десетка

41. есемес

3. превърженик

23. камбанария

43. унаследявам

2. маркототевец

4. четвъртфиналиска 5. помощник-капитан 6. шопингтуризъм

7. фотодокументален

8. опитно-производствен 9. Дълбок

Извор 10. двама шапкаря 11. двайсет и триметров 12. предадахме 13. отдъхвам си 14. формализирвам 15. формообразователен 16. присъствувам 17. ориентировачен 18. червеникавокафяв 19. командно-наблюдателен 20. комбайн

22. престъпвам 24. обесърчавам 25. препекан

26. комерсиялен 27. лампийон 28. четалня

29. ханбалист 30. смаени

31. фукльо

32. овехтели

33. юрисдикция 34. килимарят 35. лазешком 36. фаринкс

37. влакънце

38. манияшки

39. хипербуличен 40. изсякал

42. подвързвам

44. подплътявам 45. рокпевец

46. букурешки

47. цензорирам 48. възспирам

49. фабрикански 50. разтуптени 51. цъфтеж

52. терапевт

53. кръчмарю!

54. удоволетворя

55. четиринайсти 56. желязноруден

57. многостранността 58. кафе-бюфет

59. кавгаджийка 60. не

знаейки

З а д а ч а 2. Препишете изреченията, като отстраните допуснатите граматически и правописни грешки. Със своите разкази Чудомир се появява в литературата ни сравнително късно – едва в началото на 30-те години. Светът на Чудомировите герои е селото и малкият провинциален град. И наистина къде другаде, ако не в нашето село и онези полуселски прибалкански градчета ние можем да наблюдаваме своеобразието на националното ни развитие от епохата на Възраждането. Нали тук капитализмът, като подхвърля на унищожение старите форми на честния задружен труд, руши и устоите на познатата патриархална човечност у българина в името на новия морал на конкуренцията, егоизма и големановщината. Нека припомним хумористичния разказ на Михалаки Георгиев „Патил, та знае“. В него авторът е осмял проявите на новия егоистичен морал, които съпътстват в годините след Освобождението разрушаването на старата селска задруга. На новите социални явления той гледа с дядо Стоименовите очи – това е някакъв нов, опак свят. И затова дълбоко в неговия хумор, в който блика жизнеността на народното остроумие, е спотаена мъка. Елин-Пелиновите разкази са най-ярките предвестници в началото на новия век за съхраняваната в низините на народа духовна чистота и 38


Езикова култура. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2009 година

традиция. У него присъства и опитът на фолклорната линия в нашата възрожденска поезия. Интересно е, че Ботев най-малко е обективно повлиян от П. Р. Славейков, когото иначе е ценял като поет най-високо. З а д а ч а 3. Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни знаци, без да променяте границите на изреченията. В такова състояние я видя Костадин. Изгубените пари – тя вече не вярваше, че ще ѝ ги върнат, и съжаляваше за тях, – оня скрит кът в сърцето ѝ, в който щяха да надникнат нейните близки, разкаянието, срамът и всички последици се сплетоха в нещо грозно. Знаеше, че двамата ще се сбият, и с ужас погледна назад. Видя как брат ѝ се бори с коня и как Кондарев изчезна в гората. Почти не съзнаваше къде се намира и едва когато достигна първите къщи, тръгна по-спокойно. Но тук възникна въпросът за това, какво ще стане вкъщи. Райна отмаля. Мина ѝ през ума да се отбие някъде, докато намисли какво поведение да държи, ала по-късно съобрази, че ако закъснее, Костадин, естествено, ще разкаже всичко, ще тръгнат да я търсят и работата ще се усложни още повече. Тя зави из една странична уличка, за да не се среща с хора, и тук я осени надеждата, че брат ѝ може би няма да съобщи за случката, ако му изповяда цялата истина и го помоли да мълчи. Той мрази Кондарев, защото ревнува миналото на Христина, обаче тя ще отрича всякакви други чувства и ще каже за парите. Забърза към къщи да изпревари Костадин. Влезе в двора и видя вързания под навеса кон. Тогава, като очакваше да намери брат си горе, събра всичките си сили и се изкачи по стълбата. Край сложената в салона маса, покрита с нова ленена покривка, шеташе Христина. Тя се усмихна на Райна, в очите ѝ заиграха ярки златисти светлини и на Райна се стори, че чува нейния гукащ смях. – Защо ме гледаш тъй уплашено, Райне? Мислиш, че си закъсняла за обеда ли? – каза тя. – Не си. Бате Манол е още в дюкяна, пък Коста ходил с коня някъде и го ударил, та сега го лекуват с Янаки.

43


4

ОТГОВОРИ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ


ВАРИАНТ 3. ОТГОВОРИ З а д А Ч А . 1. Препишете изреченията, като отстраните допуснатите граматически и правописни грешки. Създадена върху византийска територия, средновековната българска държава постига утвърждаването си и брани своето съществуване в борба именно с Византия. Мощната империя става постоянният и най-големият враг на българите. В периодите, когато се е чувствала достатъчно укрепнала, България се е стремяла към териториално разширение на юг, т.е. към покрайнините на империята. По тази причина почти цялата ни средновековна история е изградена от взаимоотношенията с южната ни съседка, от често кървавите сблъсъци в борбата на надмощие. Но Византия не бива да се свързва само с ненадминатото лукавство на своите представители – тя е световна военнополитическа и културна сила, средствата, с които разполага, са неизброимо повече от българските. Поради това недоразумение буди не фактът, че българските успехи във войните са краткотрайни и свършват винаги с изтласкване на север, а фактът, че въпреки своята малочисленост и ограничени средства, българите смогват да устоят срещу натиска на една могъща сила като Византия, да създадат в непосредствена близост до византийската столица свое народностно цяло. Важна роля за това има Балкана. На юг от него българската държава може и да губи територии, но величествената снага на планината винаги спира византийските настъпления. Балкана образува сигурния заслон, зад който се укрепват и възстановяват силите на българската държавност. З а д А Ч А . 2. Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни знаци, без да променяте границите на изреченията. Елена имаше чудесното качество да не се възхищава от нищо, което не познава добре. Тя откриваше характера на човека постепенно, черта по черта, ден след ден, доверявайки се на усета си. През онзи неделен ден, когато Борис Грозев дойде за пръв път, мълчанието му – необичайно за един търговец, и спокойствието, с което се държа при ездата, ѝ направиха силно впечатление. Тя долови, че когато не е зает със своите търговски дела, Грозев е друг човек – мек, топъл, отстъпчив. Въпреки че не разпиваше баща си за него, Елена непрестанно мислеше кога ще дойде отново. Разбра това едва днес сутринта, след като баща ѝ съобщи за идването на госта, и веднага усети отдавна забравеното вълнения от нещо желано и страшно. „Накъде ли ще ни отведе тази нова среща?“ – питаше се нервно Елена, като се стараеше да овладее треперенето на ръцете си. Следобед тя посрещна госта сдържано, а Грозев, от своя страна, размени само няколко думи с нея и след като седна на терасата, продължи разговора с баща ѝ.

55


а

ктуални заглавия от поредицата

• КОНКУРСИ • ИЗПИТИ • МАТУРИ •

Автор Владислав Витев Сборникът с тематични тестове по литература по новата учебна програма е предназначен за седмокласници, които се подготвят за външно оценяване, кандидатстване в профилирани паралелки, състезания и текущи изпитвания. Всеки от единадесетте тестови варианта съдържа 25 въпроса от затворен или отворен тип. Въпросите се отнасят за всички компоненти на художествените творби. Корична цена: 4.98 лв.

Най-новите издания на КОНТЕКСТ можете да разлистите в интернет книжарницата за учебна, учебно-помощна, научна, академична и друга литература КНИГИТЕ.НЕТ (http://knigite.net). Книгите на „Контекст“ се продават в • книжарницата пред ПУ „Паисий Хилендарски“ – 0878 636 400 • книжарниците от веригата „Хеликон“ – 02 460 4081 (офис тел.) • книжарниците от веригата „Литера–Н“ – 032 652 274 (офис тел.) • във всички по-големи книжарници в страната Адрес на издателство „Контекст“ Пловдив 4000, ул. „Ц. Дюстабанов“ 10, тел. 032 260 977 context.bg@gmail.com, www.contextbg.com


цена 4 лв.

Поредица • КОНКУРСИ • ИЗПИТИ • МАТУРИ •

Книгата е колективен проект на Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и представлява сборник с разсекретените варианти по български език (езикова култура) за кандидатстудентската 2009 г. Тя включва тестовете от двата изпита (предварителен и редовен) за хуманитарните специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“,  както и вариантите за специалността Физическо възпитание. Във всеки от вариантите са застъпени особеностите на правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език. Представени са и отговорите на отделните задачи, като са взети под внимание значителните промени и нововъведения, направени от Института за български език в Нов правописен речник на българския език (Издателство „Хейзъл“, София, 2002 г.). С традиционното публикуване на изпитните варианти се дава възможност на средношколците и в частност на бъдещите кандидатстуденти да се запознаят със спецификата на изпитните задачи, да пре­ценят трудността им, да проверят равнището на знанията си по български език. Решаването на тестовете е последният етап от подготовката за изпита. То трябва да бъде предшествано от системно изучаване на книжовната норма на родния език. Сборникът е подходящ за всички, които се интересуват от проблемите на българския език.


Тестове по езикова култура. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2009 година  
Тестове по езикова култура. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2009 година  

Тестове по езикова култура. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2009 година

Advertisement