Page 1

екултура

зикова

тестове

Ваня Зидарова Иванка Гайдаджиева Константин Куцаров Красимира Чакърова

Мариана Куршумова Мария Павлова Теофана Гайдарова Ценка Карастанева

Разсекретени варианти от кандидатстудентската

2010 година Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“


Ваня Зидарова Иванка Гайдаджиева Константин Куцаров Красимира Чакърова

Мариана Куршумова Мария Павлова Теофана Гайдарова Ценка Карастанева

Разсекретени варианти от кандидатстудентската

2010 година Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ПЛОВДИВ, 2011 година


Поредица • КОНКУРСИ • ИЗПИТИ • МАТУРИ •

ТЕСТОВЕ. ЕЗИКОВА КУЛТУРА РАЗСЕКРЕТЕНИ ВАРИАНТИ ОТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА 2010 ГОДИНА В ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ © Автори: Ваня Зидарова, Иванка Гайдаджиева, Константин Куцаров, Красимира Чакърова, Мариана Куршумова, Мария Павлова, Теофана Гайдарова, Ценка Карастанева © Издателство КОНТЕКСТ, Пловдив, 2011 г. Българска. Издание I. 2011 г. Адрес на издателството: Издателство КОНТЕКСТ, Пловдив 4000, ул. „Ц. Дюстабанов“ 10 тел. 032 260 977, context.bg@gmail.com, www.contextbg.com Интернет книжарница: www.knigite.net

Издателство КОНТЕКСТ, Пловдив, 2011 г. ISBN 978-954-8238-28-1


Предговор

Книгата е колективен проект на Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и представлява сборник с разсекретените варианти по български език (езикова култура) за кандидатстудентската 2010 г. Тя включва тестовете от двата изпита (предварителен и редовен) за хуманитарните специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и вариантите за специалността Физическо възпитание. Във всеки от вариантите са застъпени особеностите на правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език. Представени са и отговорите на отделните задачи, като са взети под внимание значителните промени и нововъведения, направени от Института за български език в Нов правописен речник на българския език (Издателство „Хейзъл“, София, 2002 г.). С традиционното публикуване на изпитните варианти се дава възможност на средношколците и в частност на бъдещите кандидат-студенти да се запознаят със спецификата на изпитните задачи, да преценят трудността им, да проверят равнището на знанията си по български език. Решаването на тестовете е последният етап от подготовката за изпита. То трябва да бъде предшествано от системно изучаване на книжовната норма на родния език. Сборникът е подходящ за всички, които се интересуват от проблемите на българския език. На кандидат-студентите желаем спорна подготовка и успех на предстоящия изпит. Авторите

3


Съдържание Предговор................................................................................................................. 3 Част 1. РАЗСЕКРЕТЕНИ ВАРИАНТИ НА ТЕСТОВЕТЕ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА ЗА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Вариант 1.................................................................................................. 8 Вариант 2................................................................................................ 10 Вариант 3................................................................................................ 12 Вариант 4................................................................................................ 14 Вариант 5................................................................................................ 16 Вариант 6................................................................................................ 18 Вариант 7................................................................................................ 20 Вариант 8................................................................................................ 22 Част 2. ВАРИАНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ Вариант 1................................................................................................ 25 Вариант 2................................................................................................ 27 Вариант 3................................................................................................ 29 Част 3. ОТГОВОРИ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Вариант 1................................................................................................ 32 Вариант 2................................................................................................ 34 Вариант 3................................................................................................ 36 Вариант 4................................................................................................ 38 Вариант 5................................................................................................ 40 Вариант 6................................................................................................ 42 Вариант 7................................................................................................ 44 Вариант 8................................................................................................ 46 Част 4. ОТГОВОРИ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ Вариант 1................................................................................................ 50 Вариант 2................................................................................................ 52 Вариант 3................................................................................................ 54


1

РАЗСЕКРЕТЕНИ ВАРИАНТИ НА ТЕСТОВЕТЕ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА ЗА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“


ВАРИАНТ 1

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

З адача 1. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи и словосъчетания. 1. Широка

Лъка предвид 3. сянчица 4. личностти 5. перипетийте 6. словестност 7. ентусиазъмът 8. оттървавам се 9. уголемя 10. северозапад 11. поменик 12. възпирам 13. пресипал 14. железобетон 15. най харесвам 16. масажор 17. сконфузен 18. убославям 19. ще опечат 20. крайща 2. в

21. Атанасовден

41. УКВ-програма

23. одрипавели

43. сто

22. юбилярят

24. подплатявам 25. тършувам 26. купешки

27. разрушителя 28. теоретичен 29. съвременна

30. поддържница

31. префасонирвам 32. маниякалност 33. привлякал 34. убодах

се

35. съблякани

36. зарастнали 37. златовърх 38. сместта

39. казанлъкчанин 40. корекността

42. с.

Иван-Вазово и двайсет доларов 44. прескочикобила 45. кафе-сладкарница 46. радиотелевизионен 47. оттук-оттам 48. началник влак 49. седем войника 50. приспивам 51. юрисконсулт 52. 5-местна 53. кино-видеоклуб 54. командировъчна 55. формообразувателен 56. не зачитайки 57. младши-сержант 58. рядкостта 59. художник-футурист 60. анфитеатрален

З адача 2. Препишете изреченията, като отстраните допуснатите граматически и правописни грешки. Човекът неможе да измине сам одреденият му житейски път. Още от Древно-гръцката култура, по-точно от диялозите на Платон, тръгва идеята, че всеки човек е бил мъжко-женски индивид. Затова човешкото същтество било толкова силно, че титаните се бояли от него и го разсякали на две. Оттогава всеки истинктивно търси неговата изгубена полувинка, за да се въстановят хармоничноста, цялостта и любовтта. Такъв е естествения стремеж на личноста. Невинаги обаче е лесно да се постигне хармония между двамата партньора в тяхния социялен статос и личносните им качества. Така стигаме до проблемът за хармоничния и неравностоиния брак. Българската духовно-културна и литературноисторическа традиция е оставила много свидетелства по този въпрос. Това убославя и засиленото присъствие на проблема за женидбата в нашта литература. В нея има много-томни произведения, които проследявът сътбата на едно семейство през голями периоди от време. Тъкива романи се наричат семейни саги и са характерни и за Западноевропейската литература. Към този жанр можем да отнесем и Димитърталевата четирилогия – романаепопея за няколко поколения от преспанският род на Глаушевите. В него Талев 8


Езикова култура. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2010 година

набелязва няколко типове несиметрични връзки между мъжа и жената и няколко възможни изходи от тях. Началото на Фамилията е поставено от Султана и Стоян, чиито неравен брак се осъществява и изпълнява основната си задача – да сахрани и да въстанови пресстижа на хаджи Серафимовия род. Бракът между Лазар и Ния също е неравен, макар че те са си лика-прилика – млади, красиви и интелегентни. Но Ния е дъщеря на Аврам Немтур – най-богатият човек в Преспа, но и най-голямият враг на народното дело. Дисхармонията идва от семействата на двамата и те трябва да преудолеят перипетий от различен характер, които обаче не се указват фатални за семейното им щастие. З адача 3. Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни знаци, без да променяте границите на изреченията. Ако не броим атракциите на келнера вечерята протича по-скоро тягостно както става когато хората се събират по задължение и нямат какво особено да си кажат. Откакто са ни представили един на друг аз наблюдавам Томас крадешком но усещам че и той ме изучава без да е натрапчиво досаден. Малките му жълтеникави очички с променлив оттенък ви гледат когато ги отбягвате и ви убягват когато ги търсите. Правя се че не забелязвам и се старая да следвам примера му. Сандра е по-интересен обект за проучване обаче и тук трябва да се въздържам защото както по всичко изглежда тя е приятелка на Томас. Те пристигнаха заедно и дамата не стърчеше твърде над кавалера си понеже не бе висока и понеже бе обута със сандали без ток докато той носеше официални черни обувки с шестсантиметрови токове прикривани от панталона. Дъвча съсредоточено и си мисля Има немалко ниски хора у които ръстът съвсем не е източник на травми ала има други склонни към травми но черпещи кураж от факта че редица бележити хора също са били ниски. Томас вероятно обаче не е нито от едните нито от другите. Дали защото е прекалено нисък или защото страда от мания за величие но той изглежда оценява ръста си като истинска обида от страна на съдбата една жестока обида заради която си струва да сложиш дори и шестсантиметрови токове. Разсъждавам лениво за тези неща като дъвча машинално и се пазя да не гледам не само човека отсреща но и дамата до него. Поднасянето на кафето обикновено оповестява началото на деловите разговори тъй че когато келнерът сервира церемониално миниатюрните чашки и се отдалечава очаквам да започнем. Проговарям само защото всички мълчат. Да не отлагаме повече господа казвам чакам да чуя анонса ви. В случай че сте решили предлагайте без да се колебаете. З адача 4. Напишете текст (около две-три страници) на тема: „Цената на свободата“. 9


2

ВАРИАНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ


ВАРИАНТ 1 З адача 1. Препишете изреченията, като отстраните допуснатите граматически и правописните грешки. „Как е нашият?“, бе нешто като поздраф на шофйорите на такситата в София през последните 20 дни. Въпросът им си задаваха всички българи, а несамо онези, които гледоха голямия плакат на мача за световната титла по шах. Веселин Топалов – нашия, се държеше през цялото време. И то по начин, който накара и най голямите му критици да замълчът. До последната партия българският претендент за титлата на Индиеца показа не вероятно израсване. Само в първата партия той като че напомни за него си. След нея шахматистът ни се оддаде на онзи шах, когото смятат за искуство, зада загуби мача. Топалов търпиливо внасяше идея след идея в отъпканите тешки вариянти на съперникът си, зъради които бе провазгласен за наследник на руската класическа школа. В осмата партия той превърна шаха в някъкъв друг вид игра, с което показа най-голямото си израстване. Българина пое ракавицата на Съперника си и в негов стил водеше стратигическа борба с невероятна прецизнос, койато дори хвърляше във шок и неразбиране залата с зрители. Играта на одгатване на ходове стана трудна дори за хора, който цял живот се състезават в шаха. След изравняването на резултата Топалов като че ли на два пъти имаше шанс да спичели, но тогава сякаш сам се отказа да търси победата. Какво обаче щеше да се случи в шахматният свят, ако все пак нашият беше станал шанпион? З адача 2. Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни знаци, без да променяте границите на изреченията. Чичо Мартин бе успял да стане народен закрилник и благодетел само за няколко месеца срок в който дори естрадните певци филмовите звезди и футболистите не успяват да станат популярни. Той мислеше че народът не може да живее без благодетели лечители певци и дори без лъжци и ако ги няма трябва да си ги измисли. Така че първата му работа бе да раздаде ония хиляда и петстотин лева които бе получил от чифликчията.Още като влезе в селото в което живееше от няколко месеца видя един селянин да кара на водопой два мършави вола толкова мършави сякаш току-що бяха излезли от концлагер. Единият вол се препъна на заледената пъртина падна на предните си крака и не можа да стане. Селянинът го хвана за опашката и къде с ругатни къде с молби почна да го вдига но волът остана да лежи на леда. Този приятел няма да дочака пролетта каза чичо Мартин като се поспря до селянина Направи го на суджук. Да го направя ама със суджук ни се оре ни се сее отвърна селянинът. С масур ще го надувам на ръце ще го нося и пак няма да го оставя да умре че като умре и аз отивам подир него. Ела помогни ми да го вдигнем. 25


ВАРИАНТ 1 Вдигнаха вола на крака и го пуснаха да върви а чичо Мартин каза на селянина да отиде в кръчмата за да се почерпят и поговорят по една работа.

26


Езикова култура. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2010 година

3

ОТГОВОРИ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“


ВАРИАНТ 1. ОТГОВОРИ З адача 1. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи и словосъчетания. 1. Широка

Лъка предвид 3. сянчица 4. личностти 5. перипетийте 6. словестност 7. ентусиазъмът 8. оттървавам се 9. уголемя 10. северозапад 11. поменик 12. възпирам 13. пресипал 14. железобетон 15. най харесвам 16. масажор 17. сконфузен 18. убославям 19. ще опечат 20. крайща 2. в

21. Атанасовден 22. юбилярят

23. одрипавели

24. подплатявам 25. тършувам 26. купешки

27. разрушителя 28. теоретичен 29. съвременна

30. поддържница

31. префасонирвам 32. маниякалност 33. привлякал 34. убодах

се

35. съблякани

36. зарастнали 37. златовърх 38. сместта

39. казанлъкчанин 40. корекността

41. УКВ-програма

42. с.

Иван-Вазово и двайсет доларов 44. прескочикобила 45. кафе-сладкарница 46. радиотелевизионен 47. оттук-оттам 48. началник влак 49. седем войника 50. приспивам 51. юрисконсулт 52. 5-местна 53. кино-видеоклуб 54. командировъчна 55. формообразувателен 56. не зачитайки 57. младши-сержант 58. рядкостта 59. художник-футурист 60. анфитеатрален 43. сто

З адача 2. Препишете изреченията, като отстраните допуснатите граматически и правописни грешки. Човекът не може да измине сам отредения му житейски път. Още от древногръцката култура, по-точно от диалозите на Платон, тръгва идеята, че всеки човек е бил мъжко-женски индивид. Затова човешкото същество било толкова силно, че титаните се бояли от него и го разсекли на две. Оттогава всеки инстинктивно търси своята изгубена половинка, за да възстановят хармоничността, целостта и любовта. Такъв е естественият стремеж на личността. Невинаги обаче е лесно да се постигне хармония между двамата партньори в техния социален статус и личностните им качества. Така стигаме до проблема за хармоничния и неравностойния брак. Българската духовнокултурна и литературноисторическа традиция е оставила много свидетелства по този въпрос. Това обуславя и засиленото присъствие на проблема за женитбата в нашата литература. В нея има многотомни произведения, които проследяват съдбата на едно семейство през големи периоди от време. Такива романи се наричат семейни саги и са характерни и за западноевропейската литература. Към този жанр можем да отнесем и Димитър-Талевата четирилогия – романа епопея за няколко поколения от преспанския род на Глаушевите. В него Талев 32


Езикова култура. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2010 година

набелязва няколко типа несиметрични връзки между мъжа и жената и няколко възможни изхода от тях. Началото на фамилията е поставено от Султана и Стоян, чийто неравен брак се осъществява и изпълнява основната си задача – да съхрани и да възстанови престижа на хаджи Серафимовия род. Бракът между Лазар и Ния също е неравен, макар че те са си лика-прилика – млади, красиви и интелигентни. Но Ния е дъщеря на Аврам Немтур – най-богатия човек в Преспа, но и най-големия враг на народното дело. Дисхармонията идва от семействата на двамата и те трябва да преодолеят перипетии от различен характер, които обаче не се оказват фатални за семейното им щастие. З адача 3. Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни знаци, без да променяте границите на изреченията. Ако не броим атракциите на келнера, вечерята протича по-скоро тягостно, както става, когато хората се събират по задължение и нямат какво особено да си кажат. Откакто са ни представили един на друг, аз наблюдавам Томас крадешком, но усещам, че и той ме изучава, без да е натрапчиво досаден. Малките му жълтеникави очички с променлив оттенък ви гледат, когато ги отбягвате, и ви убягват, когато ги търсите. Правя се, че не забелязвам, и се старая да следвам примера му. Сандра е по-интересен обект за проучване, обаче и тук трябва да се въздържам, защото, както по всичко изглежда, тя е приятелка на Томас. Те пристигнаха заедно и дамата не стърчеше твърде над кавалера си, понеже не бе висока и понеже бе обута със сандали без ток, докато той носеше официални черни обувки с шестсантиметрови токове, прикривани от панталона. Дъвча съсредоточено и си мисля: „Има немалко ниски хора, у които ръстът съвсем не е източник на травми, ала има други, склонни към травми, но черпещи кураж от факта, че редица бележити хора също са били ниски. Томас вероятно обаче не е нито от едните, нито от другите. Дали защото е прекалено нисък, или защото страда от мания за величие, но той, изглежда, оценява ръста си като истинска обида от страна на съдбата – една жестока обида, заради която си струва да сложиш дори и шестсантиметрови токове“. Разсъждавам лениво за тези неща, като дъвча машинално и се пазя да не гледам не само човека отсреща, но и дамата до него. Поднасянето на кафето обикновено оповестява началото на деловите разговори, тъй че, когато келнерът сервира церемониално миниатюрните чашки и се отдалечава, очаквам да започнем. Проговарям само защото всички мълчат. – Да не отлагаме повече, господа – казвам, – чакам да чуя анонса ви. В случай че сте решили, предлагайте, без да се колебаете.

33


4

ОТГОВОРИ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ


ВАРИАНТ 2. ОТГОВОРИ З адача 1. Препишете изреченията, като отстраните допуснатите граматически и правописните грешки. Поведението на английските запалянковци не всякога може да се нарече обикновено хулиганство, резултат от спортна екзалтация. Много от техните прояви придобиват опасен характер. Те са своеобразен израз на други, подълбоки противоречия – расови, религиозни, национални, политически. Опасният коктейл от религиозни и футболни страсти стана причина и за първия голям инцидент в историята на световния футбол. През 1902 г. мачът между отборите на „Селтик“ и „Глазгоу рейнджърс“ (единият на католиците, другият – на протестантите от Глазгоу) завърши с резултат двайсет и петима запалянковци убити и шестстотин тежко ранени. Традиционните турнири за британското първенство отдавна загубиха своя мирен домашен характер. Те често стават повод за сериозни сблъсъци на националистически страсти и завършват с инциденти, компрометиращи британското единство. Случаят на стадиона „Уембли“ през 1977 г. още веднъж напомни за идилията между англичани и шотландци. Победата на шотландския отбор бе ознаменувана с лудешки танц върху терена на хиляди шотландци в карирани поли и шапки. Подобни случаи принудиха служителите на лондонското метро да забранят извозването на шотландци по време на мачове между двата национални отбора. Скоро след това на английските стадиони се появиха младежи, облечени в черни якета с емблема на Третия райх. Членовете на британската профашистка организация започнаха открита акция и по спортните полета. З адача 2. Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни знаци, без да променяте границите на изреченията. Разбира се, въпреки че Мод досадно ми е мърморила, половин час по-късно ние вече се движим с мерцедеса към Франкфурт. Жегата продължава, а автомобилното движение по магистралата едва ли някога е секвало, тъй че вентилационната уредба насища колата най-вече с топъл дъх на бензинови пари. Жената до мен отново е прибягнала до пестелива маскировка – свободна, даже донейде чорлава прическа, яркочервени устни и тъмни очила, които не само прикриват очите, но и половината от лицето. Защо да скромнича, аз също съм дегизиран, макар и само по два пункта. Лекото измиване на косите с някаква безцветна течност им е възвърнало младежкия цвят, а очилата в златни рамки са ми придали нещо от глуповатия израз на ония субекти, които, за да спечелят университетска диплома, загубват част от зрението си в прекалено зубрене. Нагласям деликатно очилата на носа си не защото ме е страх да не паднат, а защото не съм свикнал с тях. – Да не би да ви е скимнало да ме водите у Райън? – запитвам, когато стигаме града и Мод, преодоляла наплива на централните квартали, влиза в позната 52


ВАРИАНТ 2. ОТГОВОРИ улица. Дамата не ме удостоява с отговор не само защото е погълната от сложното паркиране. Влизаме в сладкарница, която е нито празна, нито пълна, и поръчваме обичайното. Вместо да се насоча към предстоящата среща, аз се отдавам на безцелни разсъждения, като обхождам с поглед обстановката. „Любители на сладкиши се намират по всяко време, а какво ли ще се случи, когато дойде часът на обедната почивка и настъпи напливът“ – мисля си, отпивайки от кафето.

53


екзуилктоурваа тестове

Бистра Дик ова, Ваня Зидарова, Диана Ива Вер нов Красимира а, Константин Куц а Маровска, Чакърова, аров Мариана Кур , Мария Пав лова шумова, Цена Караст , Теофана Гайдаров а, анева

Разсекрет от кандид ени варианти атстуден тската

2010 годи

Пловдивск

и университ

ет „Паиси

на

й Хилендарс

ки“

С най-новите издания на КОНТЕКСТ можете да се запознаете подробно и да закупите чрез интернет книжарницата КНИГИТЕ.НЕТ (http://knigite.net). Книгите на „Контекст“ се продават в • книжарниците от веригата „Хеликон“ – 02 460 4081 (офис тел.) • във всички по-големи книжарници в страната Адрес на издателство „Контекст“ Пловдив 4000, ул. „Ц. Дюстабанов“ 10, тел. 032 260 977 context.bg@gmail.com, www.contextbg.com


цена 4 лв.

Поредица • КОНКУРСИ • ИЗПИТИ • МАТУРИ •

Книгата е колективен проект на Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и представлява сборник с разсекретените варианти по български език (езикова култура) за кандидатстудентската 2010 г. Тя включва тестовете от двата изпита (предварителен и редовен) за хуманитарните специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“,  както и вариантите за специалността Физическо възпитание. Във всеки от вариантите са застъпени особеностите на правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език. Представени са и отговорите на отделните задачи, като са взети под внимание значителните промени и нововъведения, направени от Института за български език в Нов правописен речник на българския език (Издателство „Хейзъл“, София, 2002 г.). С традиционното публикуване на изпитните варианти се дава възможност на средношколците и в частност на бъдещите кандидатстуденти да се запознаят със спецификата на изпитните задачи, да пре­ ценят трудността им, да проверят равнището на знанията си по български език. Решаването на тестовете е последният етап от подготовката за изпита. То трябва да бъде предшествано от системно изучаване на книжовната норма на родния език. Сборникът е подходящ за всички, които се интересуват от проблемите на българския език.

Тестове по езикова култура. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2010 година  

Тестове по езикова култура. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2010 година

Advertisement