Page 1

10 години

2013 2012 каталог

• учебно-помощна литература • академична литература • художествена литература

Тестове за

матура

по български език и литература за ДЗИ по български език и литература

СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА МОМН

Сборни‫﬙‬т с тематични тестове по литература е предназначен за ученици от 11. клас, които се подготвят за зрелостни изпити, кандидатстване във висши учебни заведения, състезания, олимпиади и теﬖщи изпитвания. Във втората част на сборника са включени 36 теста за ﬗдожествените произведения на Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов, изучавани в часовете през втория срок, и съдържат 15, 20 или 25 въпроса от затворен или отворен тип. Въпросите се отнасят за всички компоненти на литературната творба.

Цена

Тестове за матура по български език и литература

каталог

www.knigite.net

Владислав Витев Таня Караиванова

6.90 лв.

KNIGITE.NET


Тематични тестове по литература

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. 11. КЛАС. 1. ЧАСТ. ХРИСТО БОТЕВ, ИВАН ВАЗОВ, АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Владислав Витев, Таня Караиванова

Включени са 26 теста. От тях 23 теста са върху отделните литературни творби от програмата за ДЗИ, а 3 от тестовете са обобщаващи.

Четирите сборника с тематични тестове по литература са предназначени за ученици от 11. и 12. клас, които се подготвят за зрелостни изпити, кандидатстване във висши учебни заведения, състезания, олимпиади и за текущи изпитвания в училище.

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. 11. КЛАС. 2. ЧАСТ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ, ПЕЙО ЯВОРОВ, ЕЛИН ПЕЛИН, ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ Владислав Витев, Таня Караиванова

Включени са 36 теста. От тях 32 теста са върху отделните литературни творби от програмата за ДЗИ, а 4 от тестовете са обобщаващи. Всяка книга е съобразена с учебния материал за съответния учебен срок по програмата за държавните зрелостни изпити (ДЗИ). На всяко произведение от програмата за матурата е отделен самостоятелен тест. След

Издател: Контекст Година на издаване: 2010 Брой на страници: 140 тяло, 12 отговори Корици: твърди Език: български Тегло: 230 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-21-2

Издател: Контекст Година на издаване: 2010 Брой на страници: 216 тяло, 16 отговори Корици: меки Език: български Тегло: 380 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-22-9

Цена: 8.90 лв.

Цена: 9.90 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Тематични тестове по литература

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. 12. КЛАС. 1. ЧАСТ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, ГЕО МИЛЕВ, АТАНАС ДАЛЧЕВ, ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА Владислав Витев, Таня Караиванова

Включени са 23 теста. От тях 19 теста са върху отделните литературни творби от програмата за ДЗИ, а 4 от тестовете са обобщаващи. последното произведение на всеки автор е включен и обобщаващ тест. Тестовете се състоят от 15, 20 или 25 въпроса от затворен или отворен тип. Въпросите се отнасят за всички компоненти на литера-

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. 12. КЛАС. 2. ЧАСТ. ЙОРДАН ЙОВКОВ, НИКОЛА ВАПЦАРОВ, ДИМИТЪР ДИМОВ, ДИМИТЪР ТАЛЕВ Владислав Витев, Таня Караиванова

Включени са 23 теста. От тях 19 теста са върху отделните литературни творби от програмата за ДЗИ, а 4 от тестовете са обобщаващи. турните творби – историята на създаването им, авторството, жанра, темите, идеите и художествените внушения, композицията, света на литературните герои, художествените похвати, изразните средства и тяхната функция в текста.

Издател: Контекст Година на издаване: 2011 Брой на страници: 124 тяло, 12 отговори Корици: меки Език: български Тегло: 210 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-23-6

Издател: Контекст Година на издаване: 2011 Брой на страници: 152 тяло, 12 отговори Корици: меки Език: български Тегло: 280 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-24-3

Цена: 8.90 лв.

Цена: 9.90 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Матура и кандидатстване във ВУЗ

ТЕСТОВЕ ЗА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Владислав Витев, Таня Караиванова

Изданието съдържа десет теста, съобразени с най-новия формат на матурата и с всички изисквания на МОМН за държавния зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ). Тестовете се състоят от 41 задачи. Задачите са три вида: с избираем отговор, със свободен отговор и задачи за създаване на аргументативен текст. Сборникът е предназначен за ученици от 11. и 12. клас, които се подготвят за ДЗИ.

ТЕСТОВЕ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА. РАЗСЕКРЕТЕНИ ВАРИАНТИ ОТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА 2011 ГОДИНА колектив

Книгата е колективен проект на Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и представлява сборник с разсекретените варианти по български език (езикова култура) за кандидатстудентската 2011 г. Изданието включва тестовете от двата изпита (предварителен и редовен) за хуманитарните специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и вариантите за специалността Физическо възпитание. Сборникът е подходящ за всички, които се интересуват от проблемите на българския език.

Издател: Контекст Година на издаване: 2012 Брой на страници: 160 Корици: меки Език: български Тегло: 270 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-37-3

Издател: Контекст Година на издаване: 2012 Брой на страници: 56 Корици: меки Език: български Тегло: 106 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-36-6

Цена: 7.99 лв.

Цена: 4.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Външно оценяване след седми клас

ТЕСТОВЕ ПО

литература

7. за

Владислав Витев

За въ нш

клас

но о

цен я

ван е

ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС. МОДУЛ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ. ТЕСТ С 25 ЗАДАЧИ. ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ. ПРЕРАЗКАЗ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА Владислав Витев, Таня Караиванова

Изданието съдържа 12 тестови варианта. Въпросите са съобразени с постановките на найновата учебно-изпитна програма на МОМН. Изданието е придружено с ключ за верните отговори (съдържащ скала за оценяване), учебно-изпитната програма на МОМН и критериите за оценяване на преразказ с дидактическа задача.

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС Владислав Витев

Сборникът с тематични тестове по литература по новата учебна програма е предназначен за седмокласници, които се подготвят за външно оценяване, кандидатстване в профилирани паралелки, състезания и текущи изпитвания. Всеки от единадесетте тестови варианта съдържа 25 въпроса от затворен или отворен тип. Въпросите се отнасят за всички компоненти на художествените творби, изучавани по програмата за седми клас. Изданието успешно подпомага учебната работа по литература в седми клас и създава условия както за проверка и оценка на знанията на учениците, така и за трайното овладяване на учебния материал.

Издател: Контекст Година на издаване: 2010 Брой на страници: 68 Корици: меки Език: български Тегло: 226 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-16-8

Издател: Контекст Година на издаване: 2010 Брой на страници: 84 Корици: меки Език: български Тегло: 150 грама Размери: 15x23 ISBN: 978-954-8238-14-4

Цена: 6.90 лв.

Цена: 4.98 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Академични издания

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР Среща на идеи, проблеми и почерци, участващи в изграждането на съвременното литературоведско пространство. Статии на шестдесет и трима български и чуждестранни литературоведи. Заглавието на сборника „Литературознанието като възможност за избор” препраща към монографията на Рая Кунчева „Стихът като възможност за избор”. Идеята, че литературознанието е поле на мисловна свобода, е илюстрирана в сборника чрез разнообразието на включените в него статии. Те са обединени около няколко проблемни ядра, които отговарят на основните области на научните интереси на Рая Кунчева.

ОТ РОДНИЯ КЪТ ДО ГРОБА. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ – „СЪН ЗА ЩАСТИЕ“ Миряна Янакиева

Монографията представлява първи опит за цялостно изследване на Славейковата творба „Сън за щастие“. Анализът обхваща в зададената от поета последователност всички стихотворения, които изграждат смисловата и художествена цялост на „Сън за щастие“. Чрез съпоставка с други близки по форма произведения от българската и от чужди литератури е обосновано предложението „Сън за щастие“ да се определи жанрово като лирическа книга. Отстояван е възгледът, че в „Сън за щастие“ се откроява определен лирически модел, който в „разпръснат“ вид присъства и в голяма част от останалите творби на Славейков.

Издател: Контекст Година на издаване: 2012 Брой на страници: 800 Корици: меки Език: български Тегло: 1500 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-40-3

Издател: Контекст Година на издаване: 2011 Брой на страници: 208 Корици: меки Език: български Тегло: 331 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-35-9

Цена: 39.00 лв.

Цена: 9.90 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Научнопопулярна и публицистична проза

ДУМИ И ОБРАЗИ

ФИЛОСОФИЯТА: СТРЕМЕЖ КЪМ МЪДРОСТТА

Александър Фол

Николай Цонев

„Думи и образи“ е книга, която поставя на изпитание доверчивия читател. Познатите на съвестния изследовател на творчеството на проф. Александър Фол теми за памет, време, енергия, мислене, култура (пайдейа), орфизъм са разиграни по неочакван начин в една привидно несистемна разстановка, движеща се сякаш от асоциация към асоциация. Играта понякога е така заплетена, че неминуемо изпадаме в недоумение и сякаш губим себе си в нишката на разказа, който е сложно съчетание от автобиографизъм, публицистика, теория на културата, исторически анализ на съвременността и миналото.

Има книги, които се раждат като предизвикателство. Не непременно професионално. А като предизвикателство на мисълта и стремежа ни да бъдем себе си. „Философията: стремеж към мъдростта“ е точно такава книга. За онзи, който носи у себе си увереността като философ, книгата няма какво да каже. Тя не разговаря с професионалистите. Не. Книгата заговаря неизкушения читател. Онзи, който продължва да усеща философията като изговаряне, като път, като стремеж. Но не и като догма, идеология или мисъл на границата между научното и чисто мирогледното.

Издател: Контекст Година на издаване: 2011 Брой на страници: 136 Корици: меки Език: български Тегло: 159 грама Размери: 11,5x18,5 ISBN: 978-954-8238-30-4

Издател: Контекст Година на издаване: 2012 Брой на страници: 350 Корици: меки Език: български Тегло: 550 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-32-8

Цена: 7.90 лв.

Цена: 30.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Медицинска литература

ХИРУРГИЧНИ АСПЕКТИ НА ГОВОРНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛАРИНГЕКТОМИРАНИТЕ Димитър Пазарджиклиев

Монографията разглежда въпросите на гласовата рехабилитация на ларингектомираните от гледна точка на хирургията. Подробно проследената история на гласовата рехаблитация подчертава зависимостта ѝ от хирургичната техника. Анализирани са накратко факторите, определящи резултатите от рехабилитацията, като ударение се поставя върху състоянието на фарингоезофагеалния сегмент. Анатомията, физиологията, ролята в усвояването на аларингеалната реч и методите за изследване на фарингоезофагеалния сегмент са разгледани в отделни раздели.

РИНОСИНУИТИТЕ – ЧЕСТО СРЕЩАНА, НО НЕРАЗПОЗНАВАНА ПАТОЛОГИЯ В КЪРМАЧЕСКАТА И МАЛКАТА ВЪЗРАСТ Карен Джамбазов, Николета Трайкова

Изхождайки от нашата ежедневна практика за честотата и големите диагностични трудности при тези заболявания в кърмаческата и малката детска възраст, в настоящия труд се опитахме да систематизираме данните от литературата и нашия опит по проблема. Целта ни е да подпомогнем общопрактикуващите лекари, педиатрите, пулмолозите, алерголозите и оториноларинголозите в поставянето на своевременна, прецизна диагноза и в избора на правилно лечение на риносинуитите в кърмаческата и малката детска възраст.

Издател: Контекст Година на издаване: 2009 Брой на страници: 92 Корици: меки Език: български Тегло: 135 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-13-7

Издател: Контекст Година на издаване: 2011 Брой на страници: 92 Корици: меки Език: български Тегло: 130 грама Размери: 11,5x18,5 ISBN: 978-954-8238-33-5

Цена: 9.00 лв.

Цена: 9.90 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Мемоарна и художествена проза

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДНИЯ СВЯТ Сабри Хамдиев

ПРЕХОДЪТ Галя Радева-Рейни, Румен Дамянов

В книгата си „Пътят към свободния свят“ Сабри Хамдиев неподправено искрено разказва за хора и събития и разкрива истините за трудния път на приобщаването ни към ценностите на съвременното европейски общество. Сабри Хамдиев е роден на 3 юли 1942 г. в село Помен, Русенско, България. През 70-те години той попада в категорията на неблагонадеждните за режима интелектуалци. През април 1977 г. е арестуван от ДС и осъден на дванадесет години лишаване от свобода. От тях седем години и половина прекарва в Старозагорския затвор.

„Преходът“ е роман метафора за пътя, който извървява съвременният човек, за да преодолее в себе си демоните на самотата, отчуждението, потиснатото Аз, разрухата от насилието над собствената личност. Доктор Сара Верман е психотерапевт, чиято практиката я сблъсква с амалгама от човешки съдби – банкер с минало на алпинист, безработна бивша секретарка, журналист от жълтите хроники на медиите, някогашна красавица – съпруга на известен футболист. Тя предприема необичаен и рискован ход – със съдействието на планинския гид Белов да превърне пациентите си в екип, способен да осъществи тежък преход високо в Алпите. Всъщност преход към и в самите себе си.

Издател: Контекст Година на издаване: 2009 Брой на страници: 142 Корици: меки Език: български Тегло: 135 грама Размери: 12x19 ISBN: 978-954-8238-10-6

Издател: Контекст Година на издаване: 2012 Брой на страници: 174 Корици: меки Език: български Тегло: 207 грама Размери: 14x21 ISBN: 978-954-8238-42-7

Цена: 6.90 лв.

Цена: 10.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


ПОРЪЧКИ по интернет http://knigite.net централен офис

ПЛОВДИВ

032 260 977 0898 616 515

2013 2012 каталог Тестове за

матура

по български език и литература за ДЗИ по български език и литература

СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА МОМН

Сборни‫﬙‬т с тематични тестове по литература е предназначен за ученици от 11. клас, които се подготвят за зрелостни изпити, кандидатстване във висши учебни заведения, състезания, олимпиади и теﬖщи изпитвания. Във втората част на сборника са включени 36 теста за ﬗдожествените произведения на Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов, изучавани в часовете през втория срок, и съдържат 15, 20 или 25 въпроса от затворен или отворен тип. Въпросите се отнасят за всички компоненти на литературната творба.

Цена

Тестове за матура по български език и литература

каталог Владислав Витев Таня Караиванова

6.90 лв.

KNIGITE.NET


2013 2012 каталог

каталог

KNIGITE.NET


Речници и справочни издания

ОФИЦИАЛЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

ПРАВОПИС И ПУНКТУАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. ОСНОВНИ ПРАВИЛА

Със своите близо 90 000 речникови единици, Официалният правописен речник на българския език е най-пълният досега справочник от този тип. Речникът има нормативен характер – правилата, формулирани в увода, са задължителни за писменото общуване в публичната сфера. Това важи и за правописа на включените в словника думи и форми. Уводните части на речника съдържат правилата на писмения език, представени максимално ясно, достъпно и непротиворечиво. С цел да се улесни тяхното усвояване и прилагане се избягва прекомерната употреба на термини.

Изданието има нормативен характер и съдържа основните правила на правописа и пунктуацията на българския език. Разработено е от екип езиковеди, специалисти по книжовен език от Института за български език при Българската академия на науките. Изданието има официален характер – правилата, формулирани в него, са задължителни за писменото общуване. Обхванати са най-важните правописни и пунктуационни проблеми. Всички обяснения са илюстрирани с внимателно подбрани примери от разнообразни източници, представителни за днешната писмена практика.

Издател: Просвета Година на издаване: 2012 Брой на страници: 676 Корици: твърди Език: български Тегло: 1238 грама Размери: 17x24 ISBN: 978-954-0127-0-19

Издател: Просвета Година на издаване: 2011 Брой на страници: 176 Корици: меки Език: български Тегло: 200 грама Размери: 14x21 ISBN: 978-954-0126-04-3

Цена: 35.00 лв.

Цена: 29.99 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Речници и справочни издания

БЪЛГАРСКИ ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК

РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

В това ново, допълнено и преработено издание е събрана и изтълкувана в достатъчна пълнота лексиката от всички пластове на съвременния ни език. Речникът съдържа около 60 000 заглавни думи. Съставен е в съответствие с изискванията на съвременната лексикография и отговаря на потребностите на обществото днес. Българският тълковен речник е основен справочник за формата, значението и употребата на думите в българския език. Има важно значение за повишаване на езиковата култура и е основно помагало за всички, които изучават българския език като роден или чужд.

Авторски колектив – изтъкнати езиковеди с голям принос в българската лексикография. Найновото, пълно и съвременно издание, включващо в максимална степен чуждите думи, навлезли в нашия език от различни езици. Точни, ясни и пълни обяснения на значенията на думите, произхода и употребата им; стилистични бележки. Новите чужди думи от последните години. Най-употребяваните термини в икономиката, търговията, информатиката, техниката, политиката, медицината, спорта, музиката, електронните медии. Предназначен за широк кръг читатели с най-разнообразни интереси.

Издател: Наука и изкуство Година на издаване: N/A Брой на страници: 1094 Корици: твърди Език: български Тегло: 1700 грама Размери: 17x24 ISBN: 978-954-0201-56-6

Издател: Наука и изкуство Година на издаване: 2000 Брой на страници: 904 Корици: твърди Език: български Тегло: 1450 грама Размери: 17,5x24 ISBN: 978-954-0202-63-1

Цена: 35.00 лв.

Цена: 35.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Речници и справочни издания

АТЛАС НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 1740–1877 Симеон Янев, Елена Наблатанова

АТЛАС НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 1878–1914 Симеон Янев и др.

С този том на Атлас на българската литература (1740–1877) проектът „Атлас на българската литература“ – последно четвърт хилядолетие, започнат преди десет години, завършва. Идеята бе в поредица от томове да се обхване процесът на ставането на българската литература в целия е новобългарски период от появата на „История славяноболгарская“ до днес – 2012 година т.е. 250 години история.

Изданието представя библиографията, рецепцията, авторите и събитията (културни и главните политически) в периода от отец Паисий насам. Настоящият том – „Българската литература 1878–1914“ е синхронна разгъвка, която прави видим скелета на литературата през периода, без да е механичен набор от сухи факти. Книгата има амбицията не само да бъде справочно издание за българската литература, а да представи нейния релеф чрез появилите се книги, периодични издания, родените и починали автори във всяка една година. Всичко това е „озвучено“ с критически и читателски отзиви и с нови библиографски гнезда, които представят рецепцията на най-важните за периода книги.

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2012 Брой на страници: 512 Корици: твърди Език: български Тегло: 1367 грама Размери: 21,5x30 ISBN: 978-954-4918-12-5

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2004 Брой на страници: 464 Корици: твърди Език: български Тегло: 1400 грама Размери: 21,5x30 ISBN: 978-954-4916-16-0

Цена: 35.00 лв.

Цена: 35.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Речници и справочни издания

АТЛАС НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 1915–1944 Симеон Янев, Биляна Борисова, Петя Колева, Велислава Маринова

Този том на „Атлас на българската литература“ разгъва синхронно библиографията, рецепцията, авторите и събитията (културни и главните политически) в периода между двете световни войни. Както и в предходния (1878–1914), представени са също по години новите периодични издания, а по-важните книги са представени с пълната си библиография. Представени са още и всички по-значителни литературни полемики и дискусии, разширена е застъпеността на важни за литературата по-обемни текстове (обзорни статии, малки студии, излизали в периодичния печат).

АТЛАС НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 1944–1968 Симеон Янев, Петя Колева

„Атлас на българската литература” е замислен като документална панорама на новата българска литература от Паисий Хилендарски до 2012 – годината, когато се навършва нейното четвъртхилядолетие. Той представя синхронно библиографията, критическата рецепция, новите периодични издания, авторите и събитията в духа на времето, когато са произтекли. В настоящия том за първи път са въведени и архивни документи.

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2008 Брой на страници: 546 Корици: твърди Език: български Тегло: 1407 грама Размери: 21,5x30 ISBN: 978-954-4912-13-4

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2007 Брой на страници: 514 Корици: твърди Език: български Тегло: 1442 грама Размери: 21,5x30 ISBN: 978-954-4913-09-0

Цена: 35.00 лв.

Цена: 35.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Речници и справочни издания

АТЛАС НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 1969–1979. ЧАСТ ПЪРВА

АТЛАС НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 1979– 1989. ЧАСТ ВТОРА

Симеон Янев

Симеон Янев

Този том на Атласа, обхващащ периода 1969– 1989 година, е в две части, като всяка обхваща по едно десетилетие. Периодизацията в известен смисъл е условна. Разделянето на тома бе наложено в хода на работата поради необходимостта към обичайните текстове да се приложи и обширен допълнителен, систематизиран материал за литературния живот не само в обозначения времеви отрязък, но и за целия почти половинвековен период на епохата на социализма – 1944–1989 г.

Тази втора част на тома Атлас на българската литература (1969–1989) изчерпва литературното време на годината на промените до 1989 г.

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2008 Брой на страници: 336 Корици: твърди Език: български Тегло: 930 грама Размери: 21,5x30 ISBN: 978-954-4914-07-3

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2010 Брой на страници: 408 Корици: твърди Език: български Тегло: 1135 грама Размери: 21,5x30 ISBN: 978-954-4916-56-5

Цена: 35.00 лв.

Цена: 35.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Речници и справочни издания

АБВ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ Ада Митрани

АТЛАС НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 1944–1968 Симеон Янев, Петя Колева

„Птичка с писмо, кацнала на гърба на прасе с панталони, са представители на „П“. Чайник се надвесва над малък червей с чадър, пълзящ под буквата „Ч“. Шарен шут се е скрил измежду буквата „Ш“, а щъркел с щеки крачи между „Щ“. Това са само чaст от героите и образите сред пъстроцветните илюстрации на Ада Митрани, събрани в двете нови издания на издателство „Жанет 45“, озаглавени „АБВ за най-малките“ и ABC For the Very Young...“

„Атлас на българската литература” е замислен като документална панорама на новата българска литература от Паисий Хилендарски до 2012 – годината, когато се навършва нейното четвъртхилядолетие. Той представя синхронно библиографията, критическата рецепция, новите периодични издания, авторите и събитията в духа на времето, когато са произтекли. В настоящия том за първи път са въведени и архивни документи.

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2012 Брой на страници: 64 Корици: меки Език: български Тегло: 133 грама Размери: 21,5x27 ISBN: 978-954-4918-26-2

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2007 Брой на страници: 514 Корици: меки Език: английски Тегло: 1442 грама Размери: 21,5x27 ISBN: 978-954-4918-27-9

Цена: 5.90 лв.

Цена: 35.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Учебни помагала

МАТЕМАТИКА. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС. ЧАСТ ПЪРВА Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

МАТЕМАТИКА. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС. ЧАСТ ВТОРА Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

Първият мoдул нa темaтa зa нaциoнaлнo външнo oценявaне пo мaтемaтикa cлед 7. клас cе cъcтoи oт 16 зaдaчи c избирaем oтгoвoр и 4 зaдaчи cъc cвoбoден oтгoвoр. Bтoрият мoдул cъдържa 4 зaдaчи. Първите 2 ca c крaтък oтгoвoр пo фoрмaтa нa Прoгрaмaтa зa външнo oценявaне нa учениците (РISА). РISА измервa кoмпетентнocти, кoитo cе приемaт кaтo ocoбенo вaжни зa caмocтoятелнaтa oбщеcтвенa реaлизaция и уcпешнaтa aдaптaция нa млaдия чoвек към прoменящaтa cе реaлнocт.

Първият мoдул нa темaтa зa нaциoнaлнo външнo oценявaне пo мaтемaтикa cлед 7. клас cе cъcтoи oт 16 зaдaчи c избирaем oтгoвoр и 4 зaдaчи cъc cвoбoден oтгoвoр. Bтoрият мoдул cъдържa 4 зaдaчи. Първите 2 ca c крaтък oтгoвoр пo фoрмaтa нa Прoгрaмaтa зa външнo oценявaне нa учениците (РISА). РISА измервa кoмпетентнocти, кoитo cе приемaт кaтo ocoбенo вaжни зa caмocтoятелнaтa oбщеcтвенa реaлизaция и уcпешнaтa aдaптaция нa млaдия чoвек към прoменящaтa cе реaлнocт.

Издател: Архимед Година на издаване: 2012 Брой на страници: N/A Корици: меки Език: български Тегло: 188 грама Размери: N/A ISBN: 978-954-7791-32-9

Издател: Архимед Година на издаване: 2012 Брой на страници: N/A Корици: меки Език: български Тегло: 238 грама Размери: N/A ISBN: 978-954-7791-33-6

Цена: 7.00 лв.

Цена: 8.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Учебни помагала

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА – ПОДГОТОВКА ЗА НОВИЯ ФОРМАТ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС Константин Бекриев, Лилия Дилкина

ГОТОВИ ЗА МАТУРА – ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА. ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ Валентина Стоянова, Искра Николова

Сборникът съдържа 15 примерни теста по математика, отговарящи на най-новите изисквания на МОМН за провеждане на национално външно оценяване и приемни изпити след 7. клас. Съгласно учебно-изпитната програма по математика равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява с тест в два модула.

Помагалото съдържа разработки и информация по темите от учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по география и икономика. Предназначено е да подпомогне теоретично самостоятелната подготовка на зрелостниците за полагане на писмения зрелостен изпит. То е ценен справочник както в процеса на обучение, така и в периода на окончателно систематизиране на знанията и уменията за решаване на задачи от различен вид и с различна трудност.

Издател: Коала прес Година на издаване: 2012 Брой на страници: 160 Корици: меки Език: български Тегло: 187 грама Размери: 16,5x23 ISBN: 978-954-9455-74-8

Издател: Булвест 2000 Година на издаване: 2011 Брой на страници: 192 Корици: меки Език: български Тегло: 271 грама Размери: 20x26 ISBN: 978-954-1807-80-4

Цена: 7.20 лв.

Цена: 12.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Книги за България

БЪЛГАРИЯ: ИКОНИТЕ И ЧУДОДЕЙНАТА ИМ СИЛА

ПРАЗНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ. КАКВО ДА ИЛИ НЕ ПРАВИМ Николай Ников

Изкуството на иконописта служи за утвърждаване на религиозното познание, на чудото за докосване до Божественото. Иконата е свързана с идеята за красотата на Вечността и преходността на мигновението, със съвършенството на космическия порядък, защитава каузата за хармония между Човек, Природа и Космос. Това е основното и най-важно нейно послание към съвремието и бъдещето. В този смисъл иконата и днес утвърждава у нас идеята, че Доброто тържествува над злото, Хармонията над Хаоса, Вечността над Смъртта, а над всичко - Чудото на спасението.

Настоящата книга дава отговор на много въпроси, свързани с традиционната култура на българите - какво празнуват, как и защо празнуват? Какво може в описаните повече от 80 празника и как да си обясним неможенето в празнуването. Какво правят дедите ни при раждане, сватба и смърт, защо ходят кукерите, как кръщава кръстницата и как благославя кумът, къде сол се ръси и кога мълчана вода налива. Слова и ритуали, преминали през годините на времето, но запазили колорита на типично нашенското, непреходното, оставено като духовна жарава, от която винаги може да заискри българщината в буен огън за душата ни.

Издател: Борина Година на издаване: 2012 Брой на страници: 32 Корици: меки Език: български Тегло: 187 грама Размери: 20x28 ISBN: 978-954-5002-55-7

Издател: Български бестселър Година на издаване: 2010 Брой на страници: 260 Корици: твърди Език: български Тегло: 755 грама Размери: 20x28 ISBN: 978-954-4631-37-6

Цена: 15.00 лв.

Цена: 29.99 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Книги за България

МНОГОЛИКА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ: СТРАНА НА СЪКРОВИЩА

Вяра Канджева; Антоний Ханджийски

Атанас Орачев

„България-страна на съкровища“ е съкратен алманах на най-големите съкровища откривани в България. Описани са 14 съкровища в 140 страници и 108 цветни снимки с перфектно качество. Това са: Вълчитрънското съкровище, Одриският царски некропол при Дуванли, Рогозенското съкровище, Съкровището от Борово, Съкровището от Луковит, Съкровището от Летница, Съкровището от Букьовица, Могиланската могила, Ритонът от Розовец, Панагюрското съкровище, Апликации от Мрамор могила, Гарнитура за конска мониция от Кралево, Сребърна гарнитура от Равногор, Съкровище от Якимово

Издател: Борина Година на издаване: 2012 Брой на страници: 112 Корици: твърди Език: български Тегло: 697 грама Размери: 21.50x27.50 ISBN: 978-954-5002-62-5

Издател: Борина Година на издаване: 2006 Брой на страници: 144 Корици: твърди Език: български Тегло: 289 грама Размери: 11,5x16,5 ISBN: 978-954-5001-63-5

Цена: 42.00 лв.

Цена: 22.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Книги за България

МОЯТА ПЪРВА КНИГА ЗА ДРЕВНИТЕ ЧУДЕСА НА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКИ ПРИНОСИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Атанас Божков

Чудесата на България, завещани от народите, населявали нашите земи, са много - около 40000 паметника на културата с национално и местно значение. Едва ли може да ги обходим всичките, но с най-важните е добре да се запознаем от най-ранна възраст. Тази книжка разказва за тях. Тя е за малките пътешественици и откриватели на богатата ни история. Разбира се – и за техните родители.

B книгaтa сe рaзглeждaт стoтици пaмeтници, свързaни с истoриятa и с културaтa нa Бългaрия oт рaзлични сфeри нa изящнитe и прилoжнитe изкуствa, нa митoлoгичнитe прeдaния, нa рeлигиoзнo-ритуaлнaтa прaктикa, нa книжoвнaтa дeйнoст и пoлoжитeлнитe дуxoвни нaтрупвaния нa eврoпeйскaтa цивилизaция в тeчeниe нa гoлям пeриoд: oт xaн Аспaруx (VII в.) дo Bтoрaтa свeтoвнa вoйнa. С тeзи пaмeтници бългaринът утвърждaвa свoятa дуxoвнa лeгитимнoст и oбeзсмъртявa бългaрския нaциoнaлeн гeний. Съдържa 396 илюстрaции.

Издател: Пан Година на издаване: 2011 Брой на страници: 16 Корици: меки Език: български Тегло: 84 грама Размери: 21x28 ISBN: 978-954-6600-29-5

Издател: Булвест 2000 Година на издаване: 2000 Брой на страници: 424 Корици: твърди Език: български Тегло: 800 грама Размери: 21x28 ISBN: 978-954-8112-58-2

Цена: 2.90 лв.

Цена: 50.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Книги за Пловдив и пловдивския край

ПЛОВДИВСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ Георги Райчевски

ИЗЪ ПЛОВДИВЪ В ДРУГО ВРЕМЕ Емил Стоицов

Голямото лично дело на Георги Райчевски, предизвикало радушен обществен отзвук, е „Пловдивска енциклопедия”. Този труд представя всички по-известни личности и институции, свързани с историческата значимост на града. Това, което другаде и при други условия е плод на дейността на престижни научни колективи, разполагащи с множество сведения и солиден бюджет, в Пловдив е извършено от един-единствен човек.

„Ох, ох, Господи! Очите ме заболяха от взиране и във вестниците, които крехки жени библиотекарки ми мъкнеха от хранилището, и в монитора на тоя пусти компютър. Когато докосвах книговезкото платно на подвързаните вестници, имах усещането едва ли не за физическо удоволствие от миналото. А каква мъка за душата ми беше да разлиствам, макар и колкото е възможно по-внимателно, трошливата, лоша и за времето си вестникарска хартия. Но и благодаря ти, Господи, за голямото наслаждение, което получих от текстовете, които прочетох и които споделям с людете. Да си жив, читателю!“ (Емил Стоицов)

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2009 Брой на страници: 440 Корици: меки Език: български Тегло: 700 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-4915-53-7

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2011 Брой на страници: 264 Корици: меки Език: български Тегло: 391 грама Размери: 16x21 ISBN: 978-954-4917-23-4

Цена: 13.99 лв.

Цена: 13.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Художествена проза

БЪЛГАРСКИ ХРОНИКИ: ДВУТОМНО ЛУКСОЗНО ИЗДАНИЕ – ТОМ 1

БЪЛГАРСКИ ХРОНИКИ: ДВУТОМНО ЛУКСОЗНО ИЗДАНИЕ – ТОМ 2

Стефан Цанев

Стефан Цанев

Български хроники: 2137 г. пр. Хр.- 2007 г. сл. Хр

Български хроники: 2137 г. пр. Хр.- 2007 г. сл. Хр

Окончателна редакция

Окончателна редакция

Настоящото двутомно издание, включващо четирите тома на „Български хроники“, излезли последователно през годините 2006, 2007, 2008 и 2009, представлява о к о н ч а т е л н а р е д а к ц и я на автора и се издава по инициатива и със съдействието на Димитър Язов и Рахамим Грандебул.

Настоящото двутомно издание, включващо четирите тома на „Български хроники“, излезли последователно през годините 2006, 2007, 2008 и 2009, представлява о к о н ч а т е л н а р е д а к ц и я на автора и се издава по инициатива и със съдействието на Димитър Язов и Рахамим Грандебул.

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2011 Брой на страници: 850 Корици: твърди Език: български Тегло: 1015 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-4917-71-5

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2012 Брой на страници: 1008 Корици: твърди Език: български Тегло: 1189 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-4917-72-2

Цена: 60.00 лв.

Цена: 70.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Художествена проза

ФИЗИКА НА ТЪГАТА

МИСИЯ ЛОНДОН

Георги Господинов

Алек Попов

Роман за емпатията и нейното чезнене, за световната есен, за минотаврите, заключени в нас, за възвишеното, което може да е навсякъде, за елементарните частици на тъгата и вечното време на детството, което ни предстои. Роман с преплитащи се коридори, отклонения и стаи, който смесва минало и настояще, мит и документ. Събира истории и животни от всеки род, прави капсули на нетрайното заради онзи, който има да идва -постапокалиптичен читател, бог или охлюв.

Това е един истински европейски комичен роман в добрите традиции на П. Г. Удхауз, Роалд Дал и Том Шарп... В „Мисия Лондон“ има отлично повествование, усет за детайла, свеж хумор и най-важното – чувство за мярка. Изобщо не е пресилено твърдението на Георги Цанков, че това е най-смешната книга в новата българска литература... Ситуациите са български, а хуморът, с който са описани, е тънък английски. Много силно е изкушението да се каже, че по самоирония и жилеща сатира творбата на Алек Попов се нарежда до класика и негов съименник Алеко Константинов.

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2011 Брой на страници: 342 Корици: меки Език: български Тегло: 373 грама Размери: 13x20 ISBN: 978-954-4918-31-6

Издател: Сиела Година на издаване: 2009 Брой на страници: 300 Корици: меки Език: български Тегло: 320 грама Размери: 13x20 ISBN: 978-954-2805-51-9

Цена: 14.00 лв.

Цена: 12.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Художествена проза

БЪЛГАРСКО ЗЕЛЕНО

ВЪЗВИШЕНИЕ

Станислав Стратиев

Милен Русков

Настоящият (за съжаление не пореден, а последен) том – „Българско зелено“ (изд. „Жанет 45“, 2011), е ценен с това, че е събрал последните, изпълнени с тъжна мъдрост текстове, разпилени из периодичния и литературен печат и издирени и подредени с голяма любов и прецизност от съпругата на Станислав Стратиев Лилия Рачева и сина му Любомир Стратиев – като поклон пред паметта на писателя в навечерието на 70-годишнината от рождението му.

Тази книга ни връща в епохата на българското Възраждане, когато двама бунтовници, приятели на Димитър Общи – т.е. малко революционери, малко разбойници, – участват в Арабаконашкия обир, което е само началото на множеството им перипетии. Постепенно те се включват и в трите вида тайна дейност – „конспиративна, експедитивна и революционно-разбойнишка“, по израза на Стоян Заимов. Това е разказано с жива стилизация на българския възрожденски език, в който всичко изглежда по неповторим начин смешно и очарователно. Но не свършва така.

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2011 Брой на страници: 200 Корици: меки Език: български Тегло: 379 грама Размери: 15x23,5 ISBN: 978-954-4917-17-3

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2011 Брой на страници: 408 Корици: меки Език: български Тегло: 483 грама Размери: 14x20 ISBN: 978-954-4917-20-3

Цена: 8.00 лв.

Цена: 13.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Художествена проза, поезия

ПРИКАЗКА ЗА СТОЕДИН Никола Русев

СЪБРАНО: СТИХОТВОРЕНИЯ, ФРАГМЕНТИ И ШАРЖОВЕ Добромир Тонев

„Приказка за Стоедин“ е съвременно изпробване на големите възможности на народната приказка. Независимо от това, че на пръв поглед следва схемата и ритъма на фолклорното повествование, Никола Русев налага своите интерпретации чрез любопитни и неочаквани акценти, чрез изместване на времевите пропорции (като използва чисто литературните възможности на забавянето, забързването, алюзиите и лайтмотивното напластяване).

Добромир Тонев обитаваше блатото на тукашния живот, но поезията за него бе верую, религия, храм. Живееше като разпнат на кръста на собствената си ранимост, като оголен нерв, като отворена рана, беззащитен пред един свят, който множеството не обитава поетически. Не случайно някои от обсесивните му метафори са образи на ранимостта и уязвимостта, на голотата и оголеността.

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2008 Брой на страници: 304 Корици: твърди Език: български Тегло: 624 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-4913-84-7

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2008 Брой на страници: 270 Корици: меки Език: български Тегло: 340 грама Размери: 13x20 ISBN: 978-954-4913-74-8

Цена: 14.00 лв.

Цена: 15.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Поезия

ДЕВЕТИ ДОМ

МАГАЗИН ЗА ОБЛИ КАМЪЧЕТА

Мая Дългъчева

Мария Донева

В изкуството, както и в живота, често се случва двама творци да се срещнат и разминат, без да се разпознаят. Има обаче щастливи изключения и „Девети дом“ е едно от тях. Той приютява стихове на поетесата Мая Дългъчева и техни визуални реплики с елементи на вчувстване от художника Иван Димов. „Девети дом“ е къща и плод, махало и аксесоарно допълнение, бездна и урок по история, разказан от бивши ангели. Казано иначе, „другата приказка“ - от образи, повикани от думите, за да им придадат нов смисъл.

Ходене по буквите: „Ако не говоря за пейзажа/ и за всяко срещнато животно,/ ще ми се наложи да разкажа,/ колко ми е тъжно и сиротно”, шеговито признава в последното стихотворение на Мария Донева. То огрява книжка, съдържаща чисти, прости, уютни и всъщност обичливи стихотворения...

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2010 Брой на страници: 92 Корици: меки Език: български Тегло: 174 грама Размери: 15,5x21 ISBN: 978-954-4916-37-4

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2011 Брой на страници: 64 Корици: меки Език: български Тегло: 107 грама Размери: 12x21 ISBN: 978-954-4917-45-6

Цена: 8.00 лв.

Цена: 11.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Книги за децата

КОЛЕДНИТЕ ЧУДЕСА

ЛУЛУ

Мая Дългъчева

Петя Кокудева

О Т К Ъ С от книгата

Лулу и характерът според сълзите

– Тъй като те гледам, драга, нещо щуква ми веднага! – едноокият пират изсумтя, проточил врат. – Имаме си влак, дори не един, а тъкмо три! Самолети и карети… И ракети, и коли... Вече схващате, нали? Цялото ни пъстро шествие ще се впусне в пътешествие! Сам-сами, преди да мигнем, при децата ще пристигнем.

смелите плачат от лук. умните плачат от смях. дивите плачат напук. нежните плачат от страх. Лулу по сълзите познава. плачът ни лицето създава.

– Хей, пирате, ти си славен! Страховит, но и забавен! Браво! За това решение заслужаваш повишение!

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2008 Брой на страници: 32 Корици: меки Език: български Тегло: 220 грама Размери: 22x28 ISBN: 978-954-4914-99-8

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2011 Брой на страници: 40 Корици: меки Език: български Тегло: 119 грама Размери: 19x19 ISBN: 978-954-4917-18-0

Цена: 6.50 лв.

Цена: 8.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Книги за децата

МИЛИ БАТЕ!... ПИСМА НА ЕДИН ДАКЕЛ

НИЕ, МУШМОРОЦИТЕ Виктор Самуилов

Станка Пенчева

Станка Пенчева е написала увлекателна книжка за деца. В нея дакелът Джери разказва в писма до живеещия в столицата Мишо своите преживявания на село. Джери е малък дакел, който във времето между писмата трябва да свиква с много неща от селския живот, а също и да преодолява обичайните проблеми, които порастването поставя пред всяко живо същество. По такъв начин малкият читател научава за сблъскването на Джери с болестта и ревността, с любовта и смъртта. Но независимо от разнородните впечатления, Джери си остава весело и емоционално същество, изпълнено с любопитство и с изострени сетива към света.

Дори само веднъж в твоя кратък или по-продължителен живот да са те нарекли било с гняв, било с възхита „Мушморок такъв!“, значи тази книга е и за тебе. Независимо дали си дете, родител или прародител. „Ние мушмороците” е сборник от щуротии, пакости, забавни истории, недоразумения между малки и големи, мимолетни делници и още по-мимолетни празници, сиреч – четиво за прозорливи, сърдечни и, честно казано, малко палави хора.

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2002 Брой на страници: 96 Корици: меки Език: български Тегло: 281 грама Размери: 21x28 ISBN: 978-954-4914-10-3

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2004 Брой на страници: 72 Корици: меки Език: български Тегло: 240 грама Размери: 19x22 ISBN: 978-954-4918-22-4

Цена: 9.50 лв.

Цена: 9.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Книги за децата

МАЛКАТА БОЖАНА В ДЕНЯ НА БОКЛУЦИТЕ Божана Апостолова

МАЛКАТА БОЖАНА В НОЩТА НА ЧУДЕСАТА Божана Апостолова

„Малката Божана в деня на боклуците“ е уникална книга с шокиращо заглавие. От всяко боклуче, посочено от нейната внучка – малката Божана, голямата Божана Апостолова прави изключително интересна приказка за децата. От изхвърлените червени черупки на яйцето – приказка за бабата и дядото, от скъсаната обувка – закачлив разказ за пловдивските кокони, от агнешките кокали – приказка за приятелството между малкото вълче и агънцето...

Много увлекателна и размечтаваща приказка. Хем има приключения (и кодош), хем има поука. Хем е на пъстрия език на днешните деца, хем им дава възможност да се запознаят и с много думи, които по друг начин – освен през литературата – няма как да научат.

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2012 Брой на страници: 68 Корици: меки Език: български Тегло: 348 грама Размери: 24x24 ISBN: 978-954-4918-37-8

Издател: Жанет-45 Година на издаване: 2012 Брой на страници: 70 Корици: меки Език: български Тегло: 341 грама Размери: 24x24 ISBN: 978-954-4917-75-3

Цена: 10.00 лв.

Цена: 10.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Художествена проза

СБОГОМ, БРЮКСЕЛ Леа Коен

СЕДЕМ ЧАСА РАЗЛИКА Милена Фучеджиева и др.

1992 година. Белгийската столица е разтърсена от шпионска афера и убийството на един нотариус. И в двата случая има българска следа… Директорът на службата за сигурност Филип Шербах и посланик Владимир Дворянски са принудени да действат заедно. Безсилието на героите да променят съдбата си и кошмарът на нощния клуб „Магнолия” се свързват в този криминален сюжет. Трафикът на хора, политическото лицемерие, лъжливите клишета за Изтока и Запада са в основата на динамичната и завладяваща интрига…

Седем часа делят не само Ню Йорк и София. Често седем часа разделят вчера от днес, предопределението - от възможността сам да променяш съдбата си. Миналото ще застигне всеки. Любовта неизменно е под обсада. Животът е обидно кратък – докато се ухилиш, и се озъбиш... И нищо не е такова, каквото изглежда. Седем часа не стигат да избягаш от себе си. Текстовете в това издание ще ви водят в историите от сериала и ще повдигат леко завесата на най-неочакваните житейски развръзки.

Издател: Enthusiast Година на издаване: 2011 Брой на страници: 360 Корици: меки Език: български Тегло: 445 грама Размери: 14х21 ISBN: 978-954-8657-76-1

Издател: Enthusiast Година на издаване: 2011 Брой на страници: 104 Корици: меки Език: български Тегло: 254 грама Размери: 22/26 ISBN: 978-954-2958-11-6

Цена: 15.00 лв.

Цена: 9.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Художествена проза

СТЪКЛЕН ДОМ

СТЪКЛЕН ДОМ – СЕЗОН 2: ВРЕМЕ ЗА ИСТИНА

Ваня Щерева

Ваня Щерева

Съдбата не обича да чете табелките по вратите. Не обича да се заглежда дали са от месинг, дали от сребро, или са просто лепенки на звънеца. Не я интересува дали сме Ставреви и зад табелката имаме диван, застлан с жълт губер и хладилник „Мраз“. Или сме Атанасови и сред барока зад блиндираната ни врата сме принцеси и кралици с кредитни карти. Или сме Жекови и мълчим сред черно-бял стъклен студ пред огромен плазмен телевизор. Или Касабови и зад табелката ни – минало, любов, вини, страхове, заплетени по кукичките на пердета от органза. Съдбата обича да се забавлява. Независимо как се казваме.

Отвън, в приемната всички се чувстваха като в болничен коридор. Сякаш чакат да излезе докторът и да им каже новината. Сякаш светът се беше завъртял и ги бе отпратил в онази болница, пет месеца по-рано, когато един доктор им каза: „Направихме всичко възможно...“ Сега отново чакаха да разберат какво ще стане с Димитър. А Камен правеше всичко възможно. В кабинета. Да спаси живота на... себе си и Боряна. Това беше среща между двама бивши и настоящи собственици. Собственици на един Мол и на едно женско сърце.

Издател: Сиела Година на издаване: 2010 Брой на страници: 520 Корици: меки Език: български Тегло: 406 грама Размери: 14x21 ISBN: 978-954-2808-16-9

Издател: Сиела Година на издаване: 2011 Брой на страници: 344 Корици: меки Език: български Тегло: 313 грама Размери: 14x21 ISBN: 978-954-2809-36-4

Цена: 12.00 лв.

Цена: 12.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Публицистика

ТЕЧНА ДРУЖБА

ПРЕЗИДЕНТ НА РЪБЪ

Иво Инджев

Иво Инджев

Тази книга се опитва да отмести поне малко канарата, притиснала България, върху която пише без право на обжалване: „Тук почива една история на безкористната дружба между два влюбени народа“. Подписът не се чете, закодиран е конспиративно. Но подозрително прилича на „Дядо Иван Грозни“. Грамадата от лъжи и фалшификации е толкова тежка, че е лековато да повярвам в успеха на едно самотно авторско усилие да я отмести. Но си струва опитът, защото, както пише руският публицист Игор Бунич, „няма по-лошо иго от собственото невежество“! Нима и в 21. век искаме да сме герои от „Под игото“ – под игото на собственото невежество?

„Президент на РъБъ“ е опит за запознанство с истината от „най-висша инстанция”. И е монолог за несъстоялия се разговор в българските медии. Инстанцията е толкова висша, че се е превърнала в „свещена крава” начело на стадото. Имаш крава, пиеш мляко. Ако нямаш, пиеш една студена вода.”, пише Иво Инджев и продължава: „Пих една и ми подейства лековито. Препоръчвам я. Избистря паметта. Камък може да ви падне от сърцето. Разширява зениците, кръгозора и свития от страх стомах. Лекува болки от чупки в кръста и артрит от коленичене. Вода от извора ви предлагам и на вас. Запознайте се с непознатия ви президент на РъБъ.

Издател: Enthusiast Година на издаване: 2011 Брой на страници: 384 Корици: меки Език: български Тегло: 496 грама Размери: 14,5х21 ISBN: 978-954-8657-77-8

Издател: Enthusiast Година на издаване: 2010 Брой на страници: 272 Корици: меки Език: български Тегло: 326 грама Размери: N/A ISBN: 978-954-8657-11-2

Цена: 16.00 лв.

Цена: 14.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Мемоарна и художествена проза

ПАНИХИДА ЗА МЪРТВОТО ВРЕМЕ

TILT. НАЧАЛОТО

Любомир Левчев

Любен Дилов-син

„Панихида за мъртвото време“ не е просто мемоарна книга на една голяма личност – тя е личната изповед на поета и човека Любомир Левчев. Авторът ни връща назад във времето, за да ни представи своя поглед към нелекото минало на превратности и премеждия, и справедливо отбелязва: „Животът е съгласен да го преживееш, но се дразни, когато решиш да го описваш“.

TILT e история за филмите, в които ни вкарва любовта и филм за историята на една обсадена любов. Сцените в книгата се случват преди и след края на действието във филма. Най-забавното е, че продължават да се случват и в момента, докато четете встъпителната част на романа TILT. Това ви дава уникалната възможност, след като прочетете книгата и видите филма, сами да участвате в събитията до края.

„Защо се ровя в сънищата си като клошар“, пита поетът към края на мемоарите си. Това, което той е извадил на показ, няма да ви остави безразлични. Един незабравен свят блести с магията на словото му. Издател: Enthusiast Година на издаване: 2011 Брой на страници: 635 Корици: меки Език: български Тегло: 683 грама Размери: 14.5x21 ISBN: 978-954-2958-05-5

Издател: Enthusiast Година на издаване: 2011 Брой на страници: 200 Корици: меки Език: български Тегло: 237 грама Размери: 14x20 ISBN: 978-954-8657-63-1

Цена: 20.00 лв.

Цена: 12.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


2013 2012 каталог

каталог

KNIGITE.NET

КНИГИТЕ.НЕТ  

Каталог на КНИГИТЕ.НЕТ