Page 1

GET.BG представя Hanlin eReader V3+

Version 4


Съдържание Правилно ползване................................................. 1 Структура.................................................................. 4 Работа с устройството............................................. 6 Поставяне на батерията........................................... 6 Зареждане................................................................. 6 Инсталиране на SD карта........................................ 8 Включване/Изключване.......................................... 9 Включване............................................................ 9 Изключване..........................................................10 Заключване на клавиатурата..............................11 Търсене.....................................................................11 Търсене по страница up/down бутон.................11 Търсене със сортиране.......................................13 Търсене по ред....................................................14 Последно четени .....................................................15 Смяна на лавицата..................................................16 Четене на eBooks.....................................................17 Разлистване на Страници...................................17 Разлистване по ред..............................................17 Първа/Последна Страница.................................18 Преход към Страница..........................................19 Преглед на Съдържанието..................................20 Увеличаване/Намаляване....................................22


Завъртане (само за PDF & EPUB формати).......24 Търсене (само за PDF & EPUB формати)...........25 Методи за четене на PDF файлове (Не се подържа от всички модели)....................................................28 Информация за Книгата..........................................29 Как да се четат линкове (само за PDF & EPUB формати)...................................................................30 Маркери....................................................................31 Маркери за PDF & EPUB формати........................31 Маркери за други формати .....................................33 Настройка на контраст и яркост на снимки...........35 Аудио........................................................................37 Настройки............................................................38 Звук клавиши.......................................................39 Език на интерфейса.................................................40 Замяна на шрифтове................................................41 Информация за системата.......................................42 Режим на екрана.......................................................43 Време & Дата............................................................44 USB връзка...............................................................45 Проблеми..................................................................46 Спецификация..........................................................47


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Правилна работа с продукта За безопасно и ефективно използване на продукта, моля стриктно спазвайте правилата, в противен случай може да настъпи повреда. Не ползвайте продукта под дъжд или директна слънчева светлина или много висока или ниска температура на околната среда. В противен случай това ще причини повреда и ще увреди вътрешните компоненти и батерия. Не ползвайте продукта във влажна среда. Не позволявайте течност да попадне или проникне в продукта, засегнатите от вода и влага компоненти могат да предизвикат късо съединиение и повреда на продукта. Дръжте продукта стабилно и избягайте тръскането и падането на продукта за да се избегнат повреди на неговите електронните компоненти и корпуса.


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Недейте да притискате екрана или да поставяте тежки предмети върху екрана, за да не се счупи дисплея и да се стигне до нараняване. Не ползвайте продукта в прах, мръсни места и замърсен въздух. Не ползвайте химически вещества за почистване повърхноста на продукта. Моля, използвайте мека кърпа за почистване на праха от корпуса и екрана на продукта. Може да ползвате малко дистилирана вода за почистване на замърсявания по екрана и корпуса. Не разглобявайте собственоръчно продукта. Само квалифициран персонал в специализиран сервиз или фирмата производител може да разглабят устройството. Моля, съхранявайте продукта на място недостъпно за деца, с цел да се избегнат повреди и наранявания при неправилна употреба. Не поставяйте продукта в близост до силно


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

магнитно поле; предотвратете нарушенията на магнитното поле. Моля, използвайте правилните аксесоари, не използвайте неподхоящи компоненти. Батерия: * Не използвайте акумулираща батерия с повредена повърхност. * Ако батерията протече, моля внимателно почистете продукта и поставете нова батерия. Ако течност попадне върху тялото ви, внимателно го почистете. * Моля, изхвърляйте на подходящо място старите и използвани батерии.


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Структура Индикатор

Екран

Следваща Предна/Ст-ца Циф-ви кл-ши 1~5/Маркер Маркер/6

OK/Меню Изход Следваща/0

Съдържание/7 Zoom/8 Предна стр-ца/9 Вид Отпред


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Вид Отзад

Отстрани Reset

Усилване Намаляване

Акумулаторна батерия

Вкл./Изключ.

SD Слот Отгоре

Вход слушалки USB Порт 口

Вид Отдолу


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Работа с устройството Поставяне на батерията Отворете капака на гърба на устройството . Поставете батерията според указанията от слота за батерията.

Зареждане

* Захранването на този продукт е с акумулаторна батерия. * Батерията трябва да се зарежда поне дванайсет часа първоначално. Най-добре е да я зареждате след като е напълно изтощена. Моля, спазвайте тези указания при първите три ползвания.


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

* Зареждане през USB кабел. Свържете единия порт на USB кабела към PC, другия край свържете с устройството. Приблизителното време за зареждане на батерията е четири часа. Индикаторът мига с оранжева светлина по време на зареждането и постоянна зелена светлина когато батерията е напълно заредена. * Зареждане с мрежови адаптер. Свържете устройството с адаптера и включете адаптера в контакта (моля, обърнете внимание за правилния волтаж на мрежата). Приблизителното време за зареждане на батерията е четири часа. Индикаторът мига с оранжева светлина по време на зареждането и постоянна зелена светлина когато батерията е напълно заредена. * Не отстранявайте батерията по време на зареждането. * Иконката за състоянието на батерията е в долния десен ъгъл на екрана, когато иконката покаже само една чертичка или системен надпис за слаба батерия, моля заредете батерията. Пълна

Празна


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

* Устройството може да се ползва по време на зареждане, но времето за зареждане ще се увеличи. * Ако мощноста на батерията е изключително ниска, по време на зареждането индикатора може да свети червено. Ако индикатора е червен, устройството не може да бъде включено, докато батерията не се зареди напълно. * Не ползвайте неоторизирани батерии и зарядно. * Не махайте батерията за дълго време.

Инсталиране на SD карта

Поставете SD картата с етикета напред по посока на стрелката.

След поставяне на SD картата ще се покаже интерфейса на лавицата. За махане на SD картата, натиснете картата и след това я извадете от гнездото.


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Включване/Изключване Включване Натиснете бутона on/off за включване.

Бутон On/Off

Иключено

ЛОГО

Автоматично показване

Лавица


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Изключване Натиснете продължително on/off за изключване.

Задръжте бутона оn/off

Работен режим

Режим на изключване

Изключено


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Заключване на клавишите Натиснете бутона on/off за заключване/отключване.

Бутон On/Off

Работен режим

Закл.клавиши

Търсене Търсене по страница бутон горе/долу В интерфейса на лавицата, всяка страница показва осем заглавия. Натиснете бутона горе/долу за следваща страница; Задръжте бутона горе/долу за


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

да прескочите десет страници. Използвайте цифров бутон (1~8) за да изберете заглавие за четене. Натиснете за предна/следв аща страница

Задръжте за 10 страници наведнъж

Лавица 1~8

Изход

Текст


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Търсене по вид В интерфейса на лавицата, натиснете OK за да се покаже менюто, натиснете клавиш 2~4 за да изберете метод на подреждане.

OK Изход


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Търсене по Категория Потребителя може да запише книгите от различен вид в отделни папки. Устройството подържа нива на папките. Натиснете бутон от (1~8) за да влезете в под-папка.

1~8 Изход Главна папка

Под-папка


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Последно Четени Последно Четени: Книгите които са четени последно се записват в папка “Последни файлове”. В главната страница на лавицата, натиснете бутона 1 за да влезете в папка “Последни файлове”.

Клавиш 1 Изход Главна страница на лавицата

Последни файлове


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Смяна на Лавица В интерфейна на лавицата, натиснете бутона OK за да се покаже менюто, натиснете бутона 5 за да привключите между лавиците на SD картата и вътрешната памет.

Клавиш 5 OK Изход Клавиш 5 OK Вътрешна лавица

Изход Лавица на SD картата


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Четене на eКниги Обръщане на страници Обръщане на страниц подред В интерфейса на текста, натиснете бутона горе/долу или клавише 9 и 0 смяна на страницата. Натиснете веднъж за следваща или предна страница

Задръжте за смяна на 10 страници Назад Напред


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Първа/Последна Страница В текстовия интерфеис, натиснете OK да се покаже менюто, после натиснете клавиш 1 за първа страница; натиснете клавиш 2 за показване на последна страница. (Файловете с картинки не подържат тази функция.)

OK Изход


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Преход към Страница От текстовия интерфейс, натиснете OK да се покаже менюто, после натиснете клавиш 3 да отидете на избора на страница. (Файловете с картинки не подържат тази функция.) Клавиш 3 OK Изход

одод

Натиснете клавиши от 0~9 за да въведете номера на страницата и натиснете OK за преход. По време на въвеждане на номера, натиснете Изход за да изтриете въведения номер. Ако не е въведен номер, натиснете Изход за излизане от функцията.


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Преглед на Съдържанието От текстовия интерфейс, натиснете клавиш 7 за да оидете в интерфейса на съдържанието, системата подържа няколко нива на съдържание. Натиснете клавиш от 1~8 за да влезете в следващото ниво, ако текущия каталог е от последно ниво, натиснете клавиш от 1~8 за да отидете на главата от книгата или натиснете Изход за връщане на предното ниво на каталога. (TXT, HTML, Картинки файлове не поддържат тази функция.)

Каталог/7 Изх од Текст

Каталог


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

В текстовия интерфейс, натиснете OK за да се покаже менюто и изберете “Go to Catalog” като натиснете 4.

OK Изход Клавиш 4


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Увеличаване/Намаляване От текстовия интерфейс на ePub файл, натиснете бутона OK, след появата на менюто, натиснете клавиш 5 за да отидете на функция “Zoom”, от под-менюто, натиснете клавиш 1~9 за да изберете размер на шрифта. (PDF поддържат тази функция от ADOBE режим на четене.) От текстовия интерфейс, натиснете клавиш 8, за смяна на размера на шрифта.

OK Изход Клавиш 5


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

За други формати натиснете клавиш 8 за увеличаване на три нива: Normal, Full Screen, Double. Във Double mode, текста автоматично ще се изведе хоризонтално. Normal

Full

Увеличи/8

Намали/8

Увеличи/8

Double


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Завъртане (само за PDF & EPUB формати) От текстовия интерфейс на EPUB файл, натиснете бутона OK , след появата на менюто, натиснете клавиш 6 за да отидете на функция “Rotate”, текста ще се завърти на 90 градуса. (PDF поддържат тази функция от ADOBE режим на четене.)

OK Exit

Клавиш 6


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Търсене (само за PDF & EPUB формати) От текстовия интерфейс на EPUB файл, натиснете бутона OK , за да изберете “Search” като натиснете клавиш 7. (PDF поддържат тази функция от ADOBE режим на четене.) Важно: Тази функция е само за Английски думи и цифри.

OK Exit

Клавиш 7


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Натиснете клавиш 0~9 за да въведете търсената дума, после натиснете OK за начало на търсенето. Клавиш 0~9

OK

Натиснете клавиши 0~9 за да въведете буква или цифра. Метод: Въведете първата буква като натиснете съответната цифра; въведете втората буква като натиснете два пъти и т.н.


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

По време на търсенето, натиснете бутони Напред/Назад за търсене на следващата дума в текста. Натиснетеs Exit to за изход от търсенето.

Напред /Назад


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Методи за четене на PDF файлове (Не се подържа от всички модели.) Има два режима на четене на PDF файлове: “ADOBE PDF reading” и “XPDF reading”. От текстовия интерфейс на PDF файл, натиснете бутона OK, после натиснете клавиш 5 или 8 да изберете “ADOBE PDF reading” или “XPDF reading”, след избор на метод, файла ще се затвори, и ще се върнете в лавицата, после отворете файла. ADOBE PDF Reading OK Изход

Клавиш 8 1~8

1~8 Клавиш

5

OK Изход XPDF reading


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Информация за Книгата От текстовия интерфейс, натиснете OK за да излезе менюто, и изберете “About...” като натиснете клавиша, ще се изведе цялата информация за книгата включително автор, име на файл, издател, дата на публикуване, права и т.н. (Различните книги имат различни атрибути.)

OK Изход

About...


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Как се четат линкове (само за PDF & EPUB формати) От текстовия интерфейс на EPUB файл, ако текущата страница има линк, натиснете клавиш 9 или 0 за да изберете линка, и натиснете OK за да отидете на страницата (PDF поддържат тази функция от ADOBE режим .). Няма линк на страницата Горе Долу Линк на страницата

Клавиш 0 Горе Долу

Клавиш 9

Горе Долу


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Маркери Маркери за PDF & EPUB формати Добавяне на маркер От текстовия интерфейс на EPUB файл, натиснете клавиш 6 да добавите маркер, задръжте клавиш 6 за интерфейса с маркерите. Задръжте клавиш 6 Изход

Изчистване на маркер От маркер интерфейса, задръжте клавиш 1~5, съответния маркер ще бъде изтрит.


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Задръжте клавиш 1~5

Преход към маркирана страница От маркер интерфейса, натиснете клавиш 1~5 за преход на съответната страница.

Клавиш 1~5

PDF поддържат тази функция от ADOBE режим на четене.


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Маркери за други формати Страница без маркери Страница с маркери Ако клавиша не се използва за маркер, иконата на клавиша няма да се покаже в полето. 1~5

Добавяне на маркер: Натисенте клавиш 1~5 за добавяне на маркер. Смяна на маркер: Ако клавиша който искате да използвате за маркер е вече зает, може да задържите клавиша за 2 секунди, тогава предния маркер ще бъде заменен от текущата страница.


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Изчистване на маркер: Върнете се на страницата с маркерите; натиснете клавиша за да се изчисти маркера. Проверка на маркери: Задръжте клавиш 6 за 2 за да влезете в проверка на маркери, ще се изведат детайли за всички налични маркери.Натиснете клавиш 1~5 за да отидете на страницата с маркера. Задръжте клавиш 6 Изход 1~5


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Промяна на контраст и яркост на картинка Когато разглеждате картинки, контраста и яркоста могат да бъдат променени, натиснете OK и за избор между контаст и яркост, ползвайте иконата ще се промени.

OK


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Натиснете клавиши 1~8 за настройка на контасти и яркост директно, натиснете клавиш 9 и 0 за смяна на ниво, натиснете OK за край на конфигурацията.

1~8 0 или 9

Препоръчително е картинките да са 600x800 пиксела.


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Аудио От интерфейса на лавицата, натиснете клавиш за възпроизвеждане на MP3 файл. По време на възпроизвеждането, натиснете OK за показване на менюто, и натиснете клавиш 1 за да влезете във „Music Play” функцията. „Music Play” ще покаже цялата информация за текущата MP3, включително име на песен, честота, продължителност и т.н..

Изход

OK

Клавиш Усилване 1 горе/долу FR Пауза/Старт FF Повтори Обратно в лавица Stop Следваща песен Предна песен


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Настройки От интерфейса на лавицата, натиснете OK за менюто, натиснете клавиш 6 за да влезете в настройките, които включват звук на клавишите, избор на език, смяна на шрифт, за устройството, настройка на екрана и дата & час.

OK Изход

Клавиш 6


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Звук на клавиши От менюто на настройките, натиснете клавиш 1 да включите/изключите звука на клавишите.

Вкл./Изкл. звук


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Избор на език на интерфейса От менюто на настройките, натиснете клавиш 2 за менюто с избор на език, изберете език като натиснете съответния клавиш.

Клавиш 2 Изход


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Замяна на шрифт От менюто на настройките, натиснете клавиш 3 за менюто за замяна на шрифт, и натиснете клавиша съответстваш на шрифта. (TTF файловете със шрифтове трябва да са записани в главната директория на SD картата.)

Клавиш 3 Изход


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Информация за системата От менюто на настройките, натиснете клавиш 4 да получите информация за ферсията на системата.

Клавиш 4 4

Изход


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Режим на екрана От менюто на настройките, натиснете клавиш 5 за смяна на режима на екрана: Speed priority; Effect priority и Adaptive pattern. „Speed priority” е режим на показване на 4-нива на сивота, което е добре за четене на думи, смяната на страници е бърза. „Effect priority” е режим за извеждане на 16-нива на сивото, което е добре за разглеждане на картинки. „Adaptive pattern” е режим, който автоматично сменя „Speed priority” режима и „Effect priority”, когато се отвори картинка, показва се с 16-нива на сиво; след затваряне на картинката, автоматично преминава на 4-нива на сивото.

Shift Displaying Modes


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Дата & Час От менюто на настройките, натиснете клавиш 6 да въведете дата &час. за смяна на дата и час, Натиснете клавиш натиснете клавишs 0~9 за да въведете дата и час. Когато завършите, натиснете OK за потвърждение и въвеждане на промените, Натиснете Изход за излизане без запис.

Клавиш 6 4

OK/Изход


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

USB Връзка Устройството може да се свърже директно с компютър през USB кабел който подържа „plug and play” функция. След свързване, “Removable disk” ще се покаже автоматино в “My Computer”. (Забележка: преди да разкачите USB кабела, няма да може да четете книги.) Вижте картинките: Изход OK

Сложете USB кабела

Във система с Windows данните не се копират веднага на SD картата, а първо в кеша, за това


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

изберете “Safely remove USB Mass Storage Device-Drive (J :)” преди да изтеглите UBS кабела.

Stop USB Mass Storage Device-Removable Disk (J:)

12:16

След изтегляна на USB кабела, автоматично ще се върне в режим на четене.

Проблеми Когато продукта не работи нормално, натиснете бутона ресет за ре-стартиране. Ако горния метод не помогне, задръжте бутона ресте за 3 секунди и после натиснете бутона за включване/изключване.


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Спецификации Процесор Екран Размери ОС Четени формати

Памет I/O Тегло Батерия Работна

CPU: Samsung Arm9 400MHz ePaper (E-Ink technology) 6 инча 600x800 pixel 16 нива сиво 184mm (L) x120.5mm (W) x9.9mm (H) Linux OS PDF, DOC, RTF, HTML, TXT, MP3, WOL, CHM, RAR/ZIP, BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, PPT, PDB, FB2, DjVu, EPUB, LIT NAND FLASH SDRAM:64MB Вътрешна 2MB NOR FLASH 3.5mm вход за стерео слушалки USB 2.0 Port SD слот (поддържа до 16GB ) 220g (с батерията) Li-ION 950mAh 0ºC to 40ºC

температура Съхранение -20ºC to 55ºC


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Правилно ползване.................................................. 1 Структура.................................................................. 4 Работа с устройството............................................. 6 Поставяне на батерията........................................... 6 Зареждане................................................................. 6 Инсталиране на SD карта........................................ 8 Включване/Изключване.......................................... 9 Включване............................................................ 9 Изключване..........................................................10 Заключване на клавиатурата..............................11 Търсене.....................................................................11 Търсене по страница up/down бутон.................11 Търсене със сортиране.......................................13 Търсене по ред....................................................14 Последно четени .....................................................15 Смяна на лавицата..................................................16 Четене на eBooks.....................................................17 Разлистване на Страници...................................17 Разлистване по ред..............................................17 Първа/Последна Страница.................................18 Преход към Страница..........................................19 Преглед на Съдържанието..................................20 Увеличаване/Намаляване....................................22


Hanlin V3+ четец за електронни книги от WWW.GET.BG

Завъртане (само за PDF & EPUB формати)...........24 Търсене (само за PDF & EPUB формати)...............25 Методи за четене на PDF файлове (Не се подържа от всички модели)....................................................28 Информация за Книгата..........................................29 Как да се четат линкове (само за PDF & EPUB формати)...................................................................30 Маркери....................................................................31 Маркери за PDF & EPUB формати........................31 Маркери за други формати .....................................33 Настройка на контраст и яркост на снимки...........35 Аудио........................................................................37 Настройки.................................................................38 Звук клавиши............................................................39 Език на интерфейса.................................................40 Замяна на шрифтове................................................41 Информация за системата.......................................42 Режим на екрана.......................................................43 Време & Дата............................................................44 USB връзка...............................................................45 Проблеми..................................................................46 Спецификация..........................................................47

Е–ЧЕТЕЦ | Hanlin V3+  
Е–ЧЕТЕЦ | Hanlin V3+  

V3+ е портативно електронно устройство за четене на книги и слушане на музика, 6-инчов дисплей с възможност за настройки на контраста спрям...

Advertisement