Page 1

10 години

2013 2012 каталог

• учебно-помощна литература • академична литература • художествена литература

Тестове за

матура

по български език и литература за ДЗИ по български език и литература

СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА МОМН

Сборни‫﬙‬т с тематични тестове по литература е предназначен за ученици от 11. клас, които се подготвят за зрелостни изпити, кандидатстване във висши учебни заведения, състезания, олимпиади и теﬖщи изпитвания. Във втората част на сборника са включени 36 теста за ﬗдожествените произведения на Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов, изучавани в часовете през втория срок, и съдържат 15, 20 или 25 въпроса от затворен или отворен тип. Въпросите се отнасят за всички компоненти на литературната творба.

Цена

Тестове за матура по български език и литература

каталог

www.knigite.net

Владислав Витев Таня Караиванова

6.90 лв.

KNIGITE.NET


Тематични тестове по литература

Тематични тестове по литература

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. 11. КЛАС. 1. ЧАСТ. Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. 12. КЛАС. 1. ЧАСТ. Христо Смирненски, Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна

Владислав Витев, Таня Караиванова

Включени са 26 теста. От тях 23 теста са върху отделните литературни творби от програмата за ДЗИ, а 3 от тестовете са обобщаващи.

ТЕСТОВЕ ПО

литература

7. за

Владислав Витев

За въ нш

ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

клас

но о

цен я

ван е

Четирите сборника с тематични тестове по литература са предназначени за ученици от 11. и 12. клас, които се подготвят за зрелостни изпити, кандидатстване във висши учебни заведения, състезания, олимпиади и за текущи изпитвания в училище.

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. 11. КЛАС. 2. ЧАСТ. Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов Владислав Витев, Таня Караиванова

Включени са 36 теста. От тях 32 теста са върху отделните литературни творби от програмата за ДЗИ, а 4 от тестовете са обобщаващи. Всяка книга е съобразена с учебния материал за съответния учебен срок по програмата за държавните зрелостни изпити (ДЗИ). На всяко произведение от програмата за матурата е отделен самостоятелен тест. След

Владислав Витев, Таня Караиванова

Включени са 23 теста. От тях 19 теста са върху отделните литературни творби от програмата за ДЗИ, а 4 от тестовете са обобщаващи. последното произведение на всеки автор е включен и обобщаващ тест. Тестовете се състоят от 15, 20 или 25 въпроса от затворен или отворен тип. Въпросите се отнасят за всички компоненти на литера-

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. 12. КЛАС. 2. ЧАСТ. Йордан Йовков, Никола Вапцаров, Димитър Димов, Димитър Талев Владислав Витев, Таня Караиванова

Включени са 23 теста. От тях 19 теста са върху отделните литературни творби от програмата за ДЗИ, а 4 от тестовете са обобщаващи. турните творби – историята на създаването им, авторството, жанра, темите, идеите и художествените внушения, композицията, света на литературните герои, художествените похвати, изразните средства и тяхната функция в текста.

Издател: Контекст Година на издаване: 2010 Брой на страници: 140 тяло, 12 отговори Корици: твърди Език: български Тегло: 230 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-21-2

Издател: Контекст Година на издаване: 2010 Брой на страници: 216 тяло, 16 отговори Корици: меки Език: български Тегло: 380 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-22-9

Издател: Контекст Година на издаване: 2011 Брой на страници: 124 тяло, 12 отговори Корици: меки Език: български Тегло: 210 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-23-6

Издател: Контекст Година на издаване: 2011 Брой на страници: 152 тяло, 12 отговори Корици: меки Език: български Тегло: 280 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-24-3

Цена: 8.90 лв.

Цена: 9.90 лв.

Цена: 8.90 лв.

Цена: 9.90 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET

KNIGITE.NET


Матура и кандидатстване във ВУЗ

Външно оценяване след седми клас

ТЕСТОВЕ ПО

литература

7. за

Владислав Витев

За въ нш

клас

но о

цен я

ван е

ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

ТЕСТОВЕ ЗА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Владислав Витев, Таня Караиванова

ТЕСТОВЕ ПО

литература

7. за

Владислав Витев

За въ нш

Изданието съдържа десет теста, съобразени с най-новия формат на матурата и с всички изисквания на МОМН за държавния зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ). Тестовете се състоят от 41 задачи. Задачите са три вида: с избираем отговор, със свободен отговор и задачи за създаване на аргументативен текст. Сборникът е предназначен за ученици от 11. и 12. клас, които се подготвят за ДЗИ.

клас

но о

цен я

ван е

ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

Тестове по езикова култура. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2011 година колектив

Книгата е колективен проект на Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и представлява сборник с разсекретените варианти по български език (езикова култура) за кандидатстудентската 2011 г. Изданието включва тестовете от двата изпита (предварителен и редовен) за хуманитарните специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и вариантите за специалността Физическо възпитание. Сборникът е подходящ за всички, които се интересуват от проблемите на българския език.

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС. Модул за национално външно оценяване. Тест с 25 задачи. Допълнителен модул. Преразказ с дидактическа задача Владислав Витев, Таня Караиванова

Изданието съдържа 12 тестови варианта. Въпросите са съобразени с постановките на найновата учебно-изпитна програма на МОМН. Изданието е придружено с ключ за верните отговори (съдържащ скала за оценяване), учебно-изпитната програма на МОМН и критериите за оценяване на преразказ с дидактическа задача.

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС Владислав Витев

Сборникът с тематични тестове по литература по новата учебна програма е предназначен за седмокласници, които се подготвят за външно оценяване, кандидатстване в профилирани паралелки, състезания и текущи изпитвания. Всеки от единадесетте тестови варианта съдържа 25 въпроса от затворен или отворен тип. Въпросите се отнасят за всички компоненти на художествените творби, изучавани по програмата за седми клас. Изданието успешно подпомага учебната работа по литература в седми клас и създава условия както за проверка и оценка на знанията на учениците, така и за трайното овладяване на учебния материал.

Издател: Контекст Година на издаване: 2012 Брой на страници: 160 Корици: меки Език: български Тегло: 270 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-37-3

Издател: Контекст Година на издаване: 2012 Брой на страници: 56 Корици: меки Език: български Тегло: 106 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-36-6

Издател: Контекст Година на издаване: 2010 Брой на страници: 68 Корици: меки Език: български Тегло: 226 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-16-8

Издател: Контекст Година на издаване: 2010 Брой на страници: 84 Корици: меки Език: български Тегло: 150 грама Размери: 15x23 ISBN: 978-954-8238-14-4

Цена: 7.99 лв.

Цена: 4.00 лв.

Цена: 6.90 лв.

Цена: 4.98 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET

KNIGITE.NET


Академични издания

Академични издания

Представяне на книгата на Миряна Янакиева ОТ РОДНИЯ КЪТ ДО ГРОБА. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ – „СЪН ЗА ЩАСТИЕ“ в предаването БИБЛИОТЕКАТА по БНТ

Представяне на книгата на Миряна Янакиева ОТ РОДНИЯ КЪТ ДО ГРОБА. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ – „СЪН ЗА ЩАСТИЕ“ в София и Пловдив

Литературознанието като възможност за избор

ТЕСТОВЕ ПО

литература

7. за

Владислав Витев

За въ нш

ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

клас

но о

цен я

ван е

Среща на идеи, проблеми и почерци, участващи в изграждането на съвременното литературоведско пространство. Статии на шестдесет и трима български и чуждестранни литературоведи. Заглавието на сборника „Литературознанието като възможност за избор” препраща към монографията на Рая Кунчева „Стихът като възможност за избор”. Идеята, че литературознанието е поле на мисловна свобода, е илюстрирана в сборника чрез разнообразието на включените в него статии. Те са обединени около няколко проблемни ядра, които отговарят на основните области на научните интереси на Рая Кунчева.

ОТ РОДНИЯ КЪТ ДО ГРОБА. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ – „СЪН ЗА ЩАСТИЕ“ Миряна Янакиева

Монографията представлява първи опит за цялостно изследване на Славейковата творба „Сън за щастие“. Анализът обхваща в зададената от поета последователност всички стихотворения, които изграждат смисловата и художествена цялост на „Сън за щастие“. Чрез съпоставка с други близки по форма произведения от българската и от чужди литератури е обосновано предложението „Сън за щастие“ да се определи жанрово като лирическа книга. Отстояван е възгледът, че в „Сън за щастие“ се откроява определен лирически модел, който в „разпръснат“ вид присъства и в голяма част от останалите творби на Славейков.

Издател: Контекст Година на издаване: 2012 Брой на страници: 800 Корици: меки Език: български Тегло: 1500 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-40-3

Издател: Контекст Година на издаване: 2011 Брой на страници: 208 Корици: меки Език: български Тегло: 331 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-35-9

Цена: 39.00 лв.

Цена: 9.90 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET

KNIGITE.NET


Академични издания

Научнопопулярна и публицистична проза

Представяне на книгата на Александър Фол

Представяне на книгата на Александър Фол

ДУМИ И ОБРАЗИ

ДУМИ И ОБРАЗИ

в предаването ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С КУЛТУРА по БНТ

в БНТ 2 – Пловдив Книгата „Думи и образи“ поставя въпроси и не предлага лесни отговори. Това е така, защото нищо от написаното от Александър Фол, не може да се махне или добави. Така представи второто издание пред пловдивската публика нейният издател Стефан Пеев снощи. „Думи и образи“ е част от текстове, за които Александър Фол дълго време не знаел дали да публикува. Книгата се появи отново на лавиците на книжарниците заради големият интерес към неформалните текстове на бележития учен. Думите в есетата прелитат през епохи и култури, търсят връзката между нашето настояще и бъдеще и морала на нацията и хората, които се опитват да я направляват.

ТЕСТОВЕ ПО

литература

7. за

Владислав Витев

За въ нш

клас

но о

цен я

ван е

ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

Основателят на института по тракология, професорът по антична и българска култура Александър Фол иронично оглежда нравите в страната ни и отношенията между нас и „повелителите“ в политическото и икономическо битие на България. Текстовете са актуални и днес, защото, както казва авторът, за купувачите на идеи е много важно да знаят, че броят им е силно ограничен. И напомня, че когато в Европа все още не е имало римски легиони по нашите земи, Орфей вече се е върнал от Ада. Дружески шарж на Александър Фол от Борис Димовски, 1981 г.

KNIGITE.NET

Източник: БНТ 2 – Пловдив

Думи и образи Александър Фол

Философията: стремеж към мъдростта Николай Цонев

„Думи и образи“ е книга, която поставя на изпитание доверчивия читател. Познатите на съвестния изследовател на творчеството на проф. Александър Фол теми за памет, време, енергия, мислене, култура (пайдейа), орфизъм са разиграни по неочакван начин в една привидно несистемна разстановка, движеща се сякаш от асоциация към асоциация. Играта понякога е така заплетена, че неминуемо изпадаме в недоумение и сякаш губим себе си в нишката на разказа, който е сложно съчетание от автобиографизъм, публицистика, теория на културата, исторически анализ на съвременността и миналото.

Има книги, които се раждат като предизвикателство. Не непременно професионално. А като предизвикателство на мисълта и стремежа ни да бъдем себе си. „Философията: стремеж към мъдростта“ е точно такава книга. За онзи, който носи у себе си увереността като философ, книгата няма какво да каже. Тя не разговаря с професионалистите. Не. Книгата заговаря неизкушения читател. Онзи, който продължва да усеща философията като изговаряне, като път, като стремеж. Но не и като догма, идеология или мисъл на границата между научното и чисто мирогледното.

Издател: Контекст Година на издаване: 2011 Брой на страници: 136 Корици: меки Език: български Тегло: 159 грама Размери: 11,5x18,5 ISBN: 978-954-8238-30-4

Издател: Контекст Година на издаване: 2012 Брой на страници: 350 Корици: меки Език: български Тегло: 550 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-32-8

Цена: 7.90 лв.

Цена: 30.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET


Медицинска литература

Хирургични аспекти на говорната рехабилитация на ларингектомираните Димитър Пазарджиклиев

ТЕСТОВЕ ПО

литература

7. за

Владислав Витев

За въ нш

ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

клас

но о

цен я

ван е

Монографията разглежда въпросите на гласовата рехабилитация на ларингектомираните от гледна точка на хирургията. Подробно проследената история на гласовата рехаблитация подчертава зависимостта ѝ от хирургичната техника. Анализирани са накратко факторите, определящи резултатите от рехабилитацията, като ударение се поставя върху състоянието на фарингоезофагеалния сегмент. Анатомията, физиологията, ролята в усвояването на аларингеалната реч и методите за изследване на фарингоезофагеалния сегмент са разгледани в отделни раздели.

Мемоарна и художествена проза

РИНОСИНУИТИТЕ – ЧЕСТО СРЕЩАНА, НО НЕРАЗПОЗНАВАНА ПАТОЛОГИЯ В КЪРМАЧЕСКАТА И МАЛКАТА ВЪЗРАСТ Карен Джамбазов, Николета Трайкова

Изхождайки от нашата ежедневна практика за честотата и големите диагностични трудности при тези заболявания в кърмаческата и малката детска възраст, в настоящия труд се опитахме да систематизираме данните от литературата и нашия опит по проблема. Целта ни е да подпомогнем общопрактикуващите лекари, педиатрите, пулмолозите, алерголозите и оториноларинголозите в поставянето на своевременна, прецизна диагноза и в избора на правилно лечение на риносинуитите в кърмаческата и малката детска възраст.

Пътят към свободния свят Сабри Хамдиев

В книгата си „Пътят към свободния свят“ Сабри Хамдиев неподправено искрено разказва за хора и събития и разкрива истините за трудния път на приобщаването ни към ценностите на съвременното европейски общество. Сабри Хамдиев е роден на 3 юли 1942 г. в село Помен, Русенско, България. През 70-те години той попада в категорията на неблагонадеждните за режима интелектуалци. През април 1977 г. е арестуван от ДС и осъден на дванадесет години лишаване от свобода. От тях седем години и половина прекарва в Старозагорския затвор.

Преходът Галя Радева-Рейни, Румен Дамянов

„Преходът“ е роман метафора за пътя, който извървява съвременният човек, за да преодолее в себе си демоните на самотата, отчуждението, потиснатото Аз, разрухата от насилието над собствената личност. Доктор Сара Верман е психотерапевт, чиято практиката я сблъсква с амалгама от човешки съдби – банкер с минало на алпинист, безработна бивша секретарка, журналист от жълтите хроники на медиите, някогашна красавица – съпруга на известен футболист. Тя предприема необичаен и рискован ход – със съдействието на планинския гид Белов да превърне пациентите си в екип, способен да осъществи тежък преход високо в Алпите. Всъщност преход към и в самите себе си.

Издател: Контекст Година на издаване: 2009 Брой на страници: 92 Корици: меки Език: български Тегло: 135 грама Размери: 16x23 ISBN: 978-954-8238-13-7

Издател: Контекст Година на издаване: 2011 Брой на страници: 92 Корици: меки Език: български Тегло: 130 грама Размери: 11,5x18,5 ISBN: 978-954-8238-33-5

Издател: Контекст Година на издаване: 2009 Брой на страници: 142 Корици: меки Език: български Тегло: 135 грама Размери: 12x19 ISBN: 978-954-8238-10-6

Издател: Контекст Година на издаване: 2012 Брой на страници: 174 Корици: меки Език: български Тегло: 207 грама Размери: 14x21 ISBN: 978-954-8238-42-7

Цена: 9.00 лв.

Цена: 9.90 лв.

Цена: 6.90 лв.

Цена: 10.00 лв.

www.knigite.net

www.knigite.net

www.knigite.net

www.knigite.net

KNIGITE.NET

KNIGITE.NET


ПОРЪЧКИ по интернет http://knigite.net централен офис

ПЛОВДИВ

032 260 977 0898 616 515

2013 2012 каталог Тестове за

матура

по български език и литература за ДЗИ по български език и литература

СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА МОМН

Сборни‫﬙‬т с тематични тестове по литература е предназначен за ученици от 11. клас, които се подготвят за зрелостни изпити, кандидатстване във висши учебни заведения, състезания, олимпиади и теﬖщи изпитвания. Във втората част на сборника са включени 36 теста за ﬗдожествените произведения на Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов, изучавани в часовете през втория срок, и съдържат 15, 20 или 25 въпроса от затворен или отворен тип. Въпросите се отнасят за всички компоненти на литературната творба.

Цена

Тестове за матура по български език и литература

каталог Владислав Витев Таня Караиванова

6.90 лв.

KNIGITE.NET

ИНТЕРАКТИВЕН КАТАЛОГ НА ИЗДАТЕЛСТВО КОНТЕКСТ 2012–2013 ГОДИНА  

ИНТЕРАКТИВЕН КАТАЛОГ НА ИЗДАТЕЛСТВО КОНТЕКСТ 2012–2013 ГОДИНА

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you