Page 1

д-р Томас Гордън Американският психолог д-р Томас Гордън (1918--2002) е световнопризнат пионер в решаването на конфликти при общуването на родители с техните деца, на учители с ученици, взаимодействията между младежи, между работници и работодатели. Той е основател на международната фондация „Гордън Трейнинг”, а моделът „Гордън” се използва успешно в цял свят. Автор е на девет книги, издадени на 28 езика в общ тираж от над 6 милиона екземпляра, в които описва подробно метода си. Предлаганата от „Колибри” книга „Трениране на успешни родители”, известна в цял свят като P.E.T. (по инициалите на английското издание Parent Effectiveness Training), се използва от 1962 г. като метод за обучение на родители не само в САЩ, но и в още 43 страни. Книгата е редактирана и осъвременена през 2000 г. и 2006 г. в съгласие с най-новите постижения на програмата Р.Е.Т. Д-р Гордън е номиниран три пъти за Нобелова награда за мир. През 1999 г. получава златния медал на Американската фондация на психолозите за траен принос в психологията, а през 2000 г. става носител на голямата награда на Калифорнийската психологическа асоциация за цялостен принос..

Трениране на успешни родители Идеята за тази книга дойде от Питър Уайдън. Когато се запънах, той извади „голямата баданарка“: как тя щяла да промени живота на родителите; как щяла да им помогне да отгледат по-отговорни, по-самодисциплинирани деца, а ако това не ми стигало – щял лично да редактира ръкописа ми. Вече бе написал няколко книги, а като издател бе осигурил излизането на стотици други, така че, изглежда,


знаеше за какво говори. Така се и оказа. Книгата ми стана бестселър. Промени живота на милиони хора, проправи път за стотици други книги, посветени на родителството, и според „Пю Фаундейшън“ създаде модел за много от над петдесетте хиляди програми за подготовка на родители в САЩ и един бог знае още колко по света. Разработеният от мен модел, описан в настоящата книга, стана с течение на годините част от начина, по който говорим за комуникиране и за разрешаване на конфликтите. Вече почти няма човек, който да не е чувал за активното слушане, аз-посланията и беззагубното разрешаване на конфликтите. И още от самото начало осъзнахме, че този модел – известен като „модела Гордън“ – е приложим не само по отношение на взаимоотношенията родител–дете, а и спрямо всякакви взаимоотношения – у дома, в работата, в училище и в живота изобщо. Терминологията му се среща в текстове по психология, в наръчници за бизнес ръководители, образователни курсове за възрастни и навсякъде, където се обръща внимание на междуличностните взаимоотношения и разрешаване на конфликтите. С течение на годините осъзнах и това, че с прилагането на тези методи и умения хората стават все подемократични. А по-демократичните им взаимоотношения водят до по-добро здраве и благоденствие. Когато хората са приети, когато са свободни да изразяват себе си и да участват във вземането на решения за неща, които ги засягат, тогава изпитват по-голямо себеуважение и самочувствие и се освобождават от чувството за безсилие, което е характерно за автократичните семейства.


Тези умения са необходими и за световния мир. Демократичните семейства са мирни семейства, а само с наличието на голям брой мирни семейства ще успеем да постигнем общество, което да отхвърля насилието и да смята войната за неприемлива. Едно нещо, за което не мислех, докато пишех книгата, бе ходът на живота. Просто не гледах толкова далеч в бъдещето, че да си дам сметка: децата, отгледани с уменията, получени в курсовете „Трениране на успешни родители“ (ТУР), не само ще израснат по-здрави и по-щастливи възрастни, но и самите те ще станат по-демократични родители, които ще завещаят цикъла на ненасилието на следващото поколение. За мен едно от най-радващите неща е дълголетието ми, което ми даде възможността да разговарям с много млади хора, в чиито семейства принципите на ТУР са били въведени от техните баби и дядовци. Веднъж един приятел ми каза: „Всеки човек поне веднъж в живота си получава някаква великолепна положителна изненада.“ Бих казал, че в моя живот тази великолепна положителна изненада бе правотата на Питър Уайдън. ТУР не само се разпростря по цяла Америка, но и книгата ми излезе на трийсет езика в общ тираж над четири милиона екземпляра, а самата програма тръгна в четирийсет и три страни. Това не е само една великолепна изненада – това ми носи и огромно задоволство. Установили сме, че основните концепции и умения, залегнали в ТУР, са не по-малко валидни днес, отколкото бяха преди близо четири десетилетия, когато открих първия си курс по ТУР с група от седемнайсет родители в една закусвалня в Пасадина, Калифорния. Единствената промяна засяга нуждата


от ТУР. Тя е нараснала и придобива още по-голямо значение, тъй като все повече изследвания потвърждават тезата ни, че боят и другите форми на домашно насилие са причина за насилието в обществото. Книгата, която държите в ръцете си, предлага лек против домашното насилие и го замества с мир и демокрация. В изминалите от първия курс по ТУР години наблюдавахме забележителна промяна в общественото мнение. През 1975 г. почти 95 на сто от американците подкрепяха телесните наказания на деца както у дома, така и в училище. Най-новите допитвания сочат, че това мнение вече се поддържа от по-малко от половината нация, като броят на поддръжниците му постоянно спада – нещо, което безкрайно ме радва. Най-искрено ви желая прочитът на тази книга да обогати живота ви. д-р Томас Гордън Солана Бийч, Калифорния


Трениране на успешни родители  

Трениране на успешни родители