Page 1


Система на личните имена в българския и немския език  

Настоящата книга представя опит за цялостно съпоставително изследване на българската и немската личноименна система (разгледани са над 6000...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you