Page 1

1

noord zuid ondernemers voor ondernemers

LENTE 2012

KRANT VAN CFP - CORPORATE FUNDING PROGRAMME - WWW.CFP.BE

1 euro wordt er 5 in India

D

India tegemoet: een

een inkomen’ komt het project twee belangrijke uitdagingen van

Economie, mens én milieu

groeiende vraag naar

Datwyler gaat voor duurzame, winstgevende groei waarbij men binnen een langetermijnvisie streeft naar een goed evenwicht tussen economie, mens en milieu. “Als je investeert in MVO, waarom dan niet meteen ook in India waar je sowieso aanwezig bent?,” vraagt Oda Suffeleers, global director Human Resources. “Op die manier heb je meteen meer voeling met het land en word je zelf betrokken partij. Onze lokale medewerkers waarderen onze inzet. We investeren in projecten in hun buurt. Dat engagement wordt overigens ook sterk gestimuleerd vanuit de holding.” CEO Guido Wallraff en CFP-consulent en fondsenwerver Willy Hendrickx leerden elkaar kennen. Het klikte al snel en Datwyler werd uiteindelijk effectief lid van CFP. Guido Wallraff: “Wij dragen sinds 2010 bij aan de werking. CFP geeft ons engagement richting. Zij kennen de noden van de ngo’s en zoeken de projecten die het best bij ons passen.” Dirk Borghs: “We zoeken heel concrete projecten in de buurt van Pune. We hebben er geen direct belang in. Maar we willen bijvoorbeeld wel lokale werkgelegenheid creëren in de bedrijfszone van Kesurdi waar onze vestiging zich bevindt. Het gaat ook om technische ondersteuning. Stel je daarbij geen megaprojecten voor. Veel mensen hebben geen water of elektriciteit. Wij helpen hen met ele-

bekwame arbeiders en

P8

P5

CFP vrijwilligers

Biodiesel geeft hoop in Congo

Met de slogan ‘leer een beroep en verdien

CFP geeft ons engagement richting. Zij kennen de noden van de ngo’s en zoeken de projecten die het best bij ons passen.

PUNCH POWERTRAIN

school in Pune.

Datwyler levert verpakkingscomponenten aan de farmaceutische sector. Het bedrijf is sinds een aantal jaren lid van CFP en zetelt in de Algemene Vergadering. Datwyler steunt CFP-projecten in ontwikkelingslanden, met name in India waar het bedrijf recent een eigen vestiging opende. e multinational Datwyler – het vroegere Helvoet Pharma - is sinds 1970 gevestigd in Alken. Het telt wereldwijd ongeveer 1400 werknemers, waarvan 565 in België. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zit er in de bedrijfsgenen. “Toegegeven, vroeger was het wat verder van ons bed,” vertelt Dirk Borghs, vicepresident Special Projects & Global Procurement. “Maar sinds we een eigen vestiging hebben in Pune in India – waar ik overigens zelf maandelijks heen reis – worden we geconfronteerd met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze collega’s ginds verwachten ook dat wij hen op dat vlak helpen. Op die manier bewijzen we dat we ons ook echt engageren.” Datwyler bouwde een vestiging in Pune om aanwezig te zijn in de groeiende Indiase markt. India is namelijk een voorloper in generische geneesmiddelen. Om economische redenen opteerde men voor lokale productie.

P4

Don Bosco Tech India

“Ondernemers uit het Noorden zetten ondernemers in het Zuiden op weg”

de vraag aan de lezer

Wordt u vandaag top ondernemer?

een dringende behoefte om haar economische groei meer inclusief te maken. Foto Nick Hannes Linkerkolom: Guido Wallraff, CEO Datwyler Foto Erik Verdonck


Protect – nicheverzekeraar in de bouwwereld – ziet het als morele plicht aandacht te hebben voor mensen die geen verzekerd bestaan kunnen leiden. Meehelpen aan het realiseren van duurzame ontwikkelingsprojecten past dan ook helemaal in het kader van onze bedrijfscultuur.

Rebecca Ramboer Gedelegeerd bestuurder

T 02 411 41 14 - www.protect.be

141571_adv_protect.indd 1

12/04/12 17:26

Wereldleider op het vlak van materiaaltechnologie, innovatie en recyclage. Wij helpen de samenleving naar een duurzame toekomst.

Bij Umicore hebben we een eigen donatiebeleid uitgewerkt dat afgestemd is op onze bedrijfsfilosofie. Het samenwerkingsverband met het Corporate Funding Programme helpt ons om een weloverwogen selectie te maken van projecten die een duurzame ontwikkeling op sociaal, technisch of milieuvlak beogen. Umicore Broekstraat 31 rue du Marais - B-1000 Brussels - Belgium Phone: +32 (0)2 227 71 11 - www.umicore.com - info@umicore com

ad20120318cfpNL.indd 1

5/03/12 08:32


3 Datwyler INDIA

mentaire voorzieningen om zo het wooncomfort te verhogen. Onrechtstreeks levert het ons zeer trouwe medewerkers op. Zij waarderen dat we ons echt engageren. Ze zijn trots om bij ons te werken.” Opleiding DB-Tech India Sinds enkele jaren ondergaat het technisch en beroepsonderwijs in India een grootschalige hervorming. Binnen het National Skill Development Initiative is de centrale overheid op zoek naar duurzame samenwerkingsmodellen met lokaal verankerde partners uit de privé-sector. Vanuit de ngosector wil DB-Tech (DBTI) daartoe bijdragen. Dat is de koepelorganisatie van alle Don

Datwyler steunt de technische scholing en vorming in India (zie kadertje). “We bekijken eveneens of we samen een opleiding kunnen opzetten voor jongeren die later bij ons aan de slag kunnen,” vertelt Oda Suffeleers. “De Don Bosco scholen in India zijn zeer professioneel. Wij beschouwen dit project als een investering in de lokale jeugd. Begin je met een goede basisopleiding, dan is dit een opstap naar ondernemerschap.” Naast opleiding gaat er ook veel aandacht naar gezondheidszorg met ondermeer een inentingsprogramma voor kinderen in Pune.

Bosco scholen actief binnen het technisch- en beroepsonderwijs (TVET). Het netwerk omvat

Op het terrein

een 40-tal technische scholen en circa 80

En de resultaten? “Omdat we zelf in India aanwezig zijn, kunnen we zien wat er met ons geld gebeurt,” vindt Dirk Borghs. “Dat is zeer motiverend. Veel medewerkers reizen regelmatig naar India. Je merkt dat de projecten hier echt leven bij onze mensen. We willen die betrokkenheid nog vergroten. Het zijn geen anonieme projecten. We doen dit vanuit een bekommernis. In de rand van het bedrijfsproject ‘Pune’ groeide het CFPproject. “Lokale mensen komen naar ons en vragen om hen te helpen,” stelt Dirk Borghs. “We geven nooit zomaar geld maar we helpen wel op het terrein, op technisch vlak, enz. om zo de zelfredzaamheid te bevorderen. Voor ons is dit een langetermijnverhaal. We investeren niet in India voor slechts enkele jaren.”

niet-formele beroepsopleidingscentra in heel India. Men wil 20.000 laaggeschoolde jongeren en vroegtijdige schoolverlaters toegang geven tot de arbeidsmarkt door middel van aangepaste beroepsopleidingen, variabele/ flexibele opleidingsmodules voor industrie, dienstensector en kleinhandel. Don Bosco Tech India speelt zo in op de noden en behoeften van zowel de arbeidsmarkt als de kansarme jongeren.

De keuze voor Pune is niet toevallig. De stad geldt namelijk als het ‘Oxford van India’. Er zijn veel universiteiten. Steeds meer bedrijven vestigen zich daar vanwege de goede infrastructuur, met ondermeer een snelweg naar Mumbai. “India evolueert razend snel,” onderlijnt Dirk Borghs. “Het is ook in ons belang om te investeren in onze medewerkers en om een optimale relatie uit te bouwen met de omgeving. Daar sluit het CFP-project mooi bij aan.”

Boven:

Ambassadeurs

Datwyler staat niet alleen op het terrein, ook de Belgische overheid helpt een handje. “Elke euro die wij investeren worden er vijf!” weet Dirk. Wat DB-Tech over heel India doet, krijgt hier lokaal vorm in een project waaraan Datwyler zich verbindt. Guido Wallraff: “We hechten veel belang aan een goede opleiding in Pune. We proberen lokaal iets op te zetten, onze lokale onderaannemers te helpen bij hun business, samen te bouwen aan hygiëne, infrastructuur en onderwijs.” Momenteel wonen er 2 Belgische werknemers met hun familie in Pune. Ze worden meteen bevorderd tot ‘ambassadeur’ van het CFP-project. Erik Verdonck

DB-Tech Pune. Foto’s Nick Hannes Beneden: Dirk Borghs, VP Datwyler. Foto Erik Verdonck

CFP IMPACT Door de inzet van CFP zullen

+18.000 jongeren opgeleid worden

+15.000 jongeren tewerkgesteld worden Plaats: India, 19 deelstaten, Periode: 2011-2013 Samenwerking: Beroepscentra, overheden en werkgevers Ngo: VIA Don Bosco Gezochte budget

Dankzij mijn opleiding bij DB-Tech werd ik manager en kreeg ik onlangs mijn eerste promotie. Ik verdien nu voldoende voor mijn gezin! Vandana Bajpai

2012: 97.000 € Bedrijf: Barco, Datwyler Impactpagina: www.cfp.be/Impact/ india_opleiding


4 Punch powertrain Congo

Biodiesel brengt hoop in Congo

Lokale palmboomplantages zijn wijdverspreid in de noordelijke Evenaarsprovincie

Punch Powertrain steunt via CFP projecten rond de aanmaak van biodiesel in Congo en het stimuleren van ondernemerschap in El Salvador. Goedkopere energie en een betere toekomst voor El Salvador. Daar zet Punch Powertrain graag de schouders onder.

in DR Congo. De

voor lokale boeren

CFP IMPACT

25% meer vrouwen nemen actief deel aan de

P

unch Powertrain in Sint-Truiden produceert hoogwaardige aandrijfsystemen voor de automobielsector. Er werken 270 mensen waarvan bijna de helft in R&D. “We zijn gespecialiseerd in schokvrije en zuinige transmissiesystemen (CVT: Continu Variabel Transmissiesysteem). De eindassemblage gebeurt bij een dochterbedrijf in China maar de intellectuele eigendomsrechten bevinden zich in ons land.

besluitvorming in kleine ondernemingen Plaats: El Salvador Ngo: Trias Gezocht budget 2012: 22.808 € Bedrijf: LRM, Punch Powertrain, VCST Impactpagina: http://www.cfp.be/ impact/elsalvador_ onderneemsters

Kansen creëren

Onder impuls van CEO Cor van Otterloo investeert Punch Powertrain in projecten via CFP. Cor van Otterloo: “We moeten de mensen in de Derde Wereld kansen geven, niet alleen hier. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Het gaat hem om zuiver engagement, wars van zakelijke objectieven. In de eerste plaats wil hij het lokale ondernemerschap stimuleren, mensen de kansen en middelen geven om zelf iets op te bouwen. Dat kan in de automobielsector, maar net zo goed daarbuiten. “We willen mensen op weg helpen naar zelfstandigheid,” verklaart Cor. Cor kwam in contact met CFP-consulent en fondsenwerver Willy Hendrickx tijdens een vorige baan bij Philips. Toen Cor aangaf dat hij belangstelling had voor een samenwerking met CFP, voerde Willy een selectie van mogelijke projecten door. “We vertrouwen op de expertise van CFP,” vindt Cor Van Otterloo. “We hebben vooraf wel aangegeven dat we opteren voor kleinere organisaties zodat er zo weinig mogelijk geld verloren gaat aan ‘overhead’. We gaan voor concrete projecten, niet voor grote structuren. Bovendien steunen we graag volledige trajecten. In dat verband werken we samen met de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) en onze buren van VCST, hier in Sint-Truiden. Samen met onze partners garanderen we vol-

productie van palmolie is één van de meest winstgevende landbouwactiviteiten

doende budget.” Er worden concrete doelstellingen vooropgesteld en CFP rapporteert aan de sponsors. Regelmatig ontmoeten de ngo en sponsors elkaar. “Zo’n project gaat pas echt leven wanneer je de getuigenissen van de ngo’s hoort,” weet Cor van Otterloo.

Op de foto rechts:

Sociale voetafdruk

CFP IMPACT

“De expertise van CFP is voor ons heel belangrijk,” onderlijnt human resources directeur Yves Frenay. “Zo kunnen wij bijvoorbeeld aangeven hoe we de rapportering wensen. CFP is voor ons de brug naar de ngo’s. Wij presenteren de

extractie van palmolie met behulp van een traditionele pers.

-40% productiekostprijs

“Dit biedt prachtige ontwikkelingsmogelijkheden. Met de productie van biodiesel uit palmolie wordt ons leven totaal anders!” Edouard Ngandu

t.o.v. lokale dieselprijs Plaats: Bwamanda, D.R. Congo Ngo: CDI-Bwamanda Gezocht budget 2012: 10.000 € Bedrijf: Punch Powertrain, LRM Impactpagina: www.cfp.be/Impact/ congo_biodiesel

projecten op videoschermen binnen het bedrijf. Op die manier ontdekken zij dat het ons menens is met onze ‘sociale voetafdruk’.” Bij Punch Powertrain bekijkt men of men nog meer middelen kan inzetten. Waarom bijvoorbeeld niet tijdelijk iemand met technische expertise ter beschikking stellen? Het kan in het kader van potentieel- en persoonlijkheidsontwikkeling. Dergelijke aspecten komen ook aan bod in employer branding waarbij Punch Powertrain zich ook op de arbeidsmarkt wil profileren als een werkgever


? DE VRAAG AAN DE LEZER

Wordt u vandaag een top ondernemer? Als ondernemer kunt u nu écht het verschil maken. Zomaar, in één klap. Ondernemen is hulp overbodig maken. Sla de slag van uw leven: dit is ùw kans om mee te werken aan Corporate Funding Programme, een uniek netwerk van Belgische bedrijven dat ondernemerschap in het Zuiden realiseert via concrete projecten. Het is gemakkelijk U hoeft geen tijd of energie te investeren in uw zoektocht naar een ontwikkelingsproject. CFP doet dat voor u. “Makkelijk was dat: we dynamiseren ondernemerschap in het zuiden en al het werk werd voor ons gedaan door CFP. Het leuke is voor ons, de last voor CFP. I like it!”

die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt. “In de toekomst zullen wij de projecten misschien meer doen aansluiten op onze business en de markten waar wij actief zijn maar voorlopig is dit nog niet echt aan de orde,” zegt Yves Frenay. De inzet wordt kritisch gewikt en gewogen. Punch Powertrain wil toegevoegde waarde leveren voor iedereen. Zo steunde het bedrijf een project voor het omzetten van palmolie (met klassieke diesel) naar biodiesel in Congo. Voor een dergelijk project worden meetbare doelen gesteld, liefst zo concreet mogelijk. Aan de hand van de projecttemplates van CFP kan men de resultaten volgen. Er is een bestendige controle ter plaatse. De sponsors worden ook uitgenodigd voor inleefreizen zodat zij met eigen ogen kunnen vaststellen wat er met hun geld op het terrein gebeurt. Yves Frenay: “We budgetteren per deelproject. Op die manier worden de resultaten voor ons heel opvolgbaar en tastbaar.”

Trias-project in El Salvador

Foto midden: Edouard

• Punch Powertrain ondersteunt technici, carrosseriebouwers, winkeliers

Ngandu (r) bij de

of schrijnwerkers. • Er wordt steun geboden in de vorm van microfinanciering, bedrijfsopleiding en advies. • 3.500 kleine ondernemers krijgen ondersteuning, waaronder 67% vrouwen.

De persoonlijke motivatie van de CEO is cruciaal in dit verhaal. De samenwerking met CFP is namelijk ontstaan vanuit de overtuiging van Cor van Otterloo. Hij gelooft erin. Hij heeft zijn bedrijf overtuigd om te investeren in mensgerichte projecten in het Zuiden. Cor van Otterloo: “Ik heb zelf ook kansen gekregen, nu wil ik die kansen bieden aan eigen medewerkers in het kader van hun professionele ontwikkeling en aan mensen die het minder makkelijk hebben.” Het persoonlijk engagement vertaalt zich in het streven naar een win-winsituatie voor sponsor en ngo. Wat organisch is gegroeid, krijgt geleidelijk meer structuur dankzij de samenwerking met CFP. Intussen blijft het menselijk aspect essentieel.

die de palmolie omzet in biobrandstof. Daaronder: In de garage in Bwamanda is een dieselmotor,

Voorbeelden van dienstverlening:

aangedreven met

• 50 kansarme ondernemers kregen krediet.

biodiesel, verbonden

• Standaardisatie van productie.

met een generator

• Commercialisering van 11 productgroepen, waaronder brood, wijn en

om groene stroom te

shampoo.

produceren.

• Oprichting van 3 verkooppunten. • Men onderhandelt met de overheid over technische ondersteuning voor standaardisatie. • Ondernemers worden geholpen op het vlak van organisatie en commercialisatie. • Er is een samenwerking met studenten in het kader van een collectief

Persoonlijke motivatie

experimentele reactor

bedrijf voor kwaliteitsproducten. • Dankzij Punch Powertrain kunnen ondernemende mensen een carrosseriebedrijf of elektrowinkel starten of uitbouwen, zelfstandig schrijnwerker worden enz.

Stimulerend voor uw personeel Indien u dat wenst, werkt CFP een campagne uit om uw personeel bij het project te betrekken. “De betrokkenheid van de mensen bij het bedrijf is toegenomen. De corporate identity is groter. Onze HR-manager glundert omdat hij het CFP project voorstelde. Een pluim voor hem.” U wordt een verantwoorde ondernemer CFP stelt u enkel projecten voor die gegarandeerd duurzaam zijn. “Vandaag is duurzaamheid belangrijk voor een onderneming. En in het project dat we steunen, wordt ook veel belang gehecht aan ecologie.”

Foto beneden: Cor van Otterloo, CEO Punch Powertrain.

Bijzonder efficiënt netwerken CFP biedt u een netwerk waar u gelijkgestemde bedrijven ontmoet. “We worden geassocieerd met voorbeeldbedrijven en ik kwam in contact bedrijfsleiders waarmee het persoonlijk klikte. Dat is nog altijd de beste basis om zaken te doen.”

• Punch Powertrain draagt zo bij tot bestaanszekerheid, duurzaamheid en kansen voor duizenden ondernemers en hun gezinnen.

Erik Verdonck

“We budgetteren per deelproject. Op die manier worden de resultaten voor ons heel opvolgbaar en tastbaar.” Yves frenay

Uw beste investering ooit: 10.000 euro wordt 50.000 euro Door de steun die de overheid aan ngoprojecten geeft, wordt elke schijf van 1.000 euro die u als bedrijf investeert, meteen 5.000 euro die naar de projecten gaat. “Ik wou dat mijn bedrijf zo snel kon groeien als mijn bijdrage via CFP. Met amper 10.000 euro, fiscaal aftrekbaar, ook altijd meegenomen, gaven we 50.000 euro steun.” U krijgt vandaag de kans om uw beste investering te doen ooit, zowel voor u persoonlijk als voor uw bedrijf. Aarzel niet en contacteer volledig vrijblijvend Inge Overmeer of AnneLise Passelecq (inge.overmeer@cfp.be, anne-lise.passelecq@cfp.be, 016 332721).


Groen Groen Groen

produceren, bouwen en wonen produceren, bouwen en wonen

produceren, bouwen en wonen

Kiezen voor duurzaam produceren, bouwen en wonen … Kiezen voor duurzaam produceren, bouwen en wonen … Kiezen voor duurzaam produceren, bouwen en wonen …

Wienerberger maakt er een erezaak van om keramische bouwmaterialen te ontwikkelen die onmiskenbaar het label ‘duurzaam’ verdienen. Bakstenen, dakpannen en kleiklinkers die voorzien in de behoeften van de huidige generaties, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Die het mogelijk maken duurzaam te bouwen en te Wienerberger maakt er een erezaak van om keramische bouwmaterialen te ontwikkelen die wonen. Met productiemethodes die mens en milieu respecteren en de omgeving niet onmiskenbaar het label ‘duurzaam’ verdienen. Bakstenen, dakpannen en kleiklinkers die nodeloos belasten. voorzien in de behoeften van de huidige generaties, zonder de behoeften van toekomstige De natuurlijin kegevaar kleiproducten van Die Wienerberger hebben een duurzaam lange levensduur en worden generaties te brengen. het mogelij k maken te bouwen en te geproduceerd uit klei van eigen bodem. Lokale ontginning, productie en gebruik zij n de perfecte wonen. Met productiemethodes mens en milieu respecteren en de omgeving niet Wienerberger maakt er een erezaakdie van om keramische bouwmaterialen te ontwikkelen die vertaling van het principe ‘think global, act local’. nodeloos belasten. onmiskenbaar het label ‘duurzaam’ verdienen. Bakstenen, dakpannen en kleiklinkers die voorzien in ke de kleiproducten behoeften vanvan de huidige generaties, zonder behoeften van toekomstige De natuurlij Wienerberger hebben een de lange levensduur en worden generaties in gevaar te brengen. Die het mogelij k maken duurzaam te en te geproduceerd uit klei van eigen bodem. Lokale ontginning, productie en gebruikbouwen zijn de perfecte wonen. productiemethodes dieact mens vertalingMet van het principe ‘think global, local’.en milieu respecteren en de omgeving niet nodeloos belasten.

… is kiezen voor Wienerberger.

De natuurlijke kleiproducten van Wienerberger hebben een lange levensduur en worden geproduceerd uit klei van eigen bodem. Lokale ontginning, productie en gebruik zijn de perfecte vertaling van het principe ‘think global, act local’.

… is kiezen voor Wienerberger. … is kiezen voor Wienerberger.

Groen produceren bouwen - wonen

Groen

103966-ADV-CorpFundProg-285x400-NL.indd 1

produceren bouwen - wonen

103966-ADV-CorpFundProg-285x400-NL.indd 1

www.wienerberger.be www.wienerberger.be

Wienerberger nv Kapel Ter Bede 121, B-8500 Kortrijk Tel. 056 24 96 16, Fax 056 22 87 11 info@wienerberger.be

www.wienerberger.be

101358

produceren bouwen - wonen

8/03/12 14:12

101358

Groen

het ‘natureplus’ ecolabel. Een internationaal befaamd duurzaamheidslabel dat de Wienerberger nvbio-ecologische eigenschappen van bouwmaterialen certifi ceert. Het is de internationale Kapel Ter Bede 121, B-8500 Kortrijk erkenning van baksteen als gezond en ecologisch bouwmateriaal. Tel. 056 24 96 16, Fax 056 22 87 11 Wienerberger behaalde als eerst industriële fabrikant in België info@wienerberger.be het ‘natureplus’ ecolabel. Een internationaal befaamd duurzaamWienerberger nv heidslabel dat de bio-ecologische eigenschappen van bouwmaterialen Kapel Ter Bede 121, B-8500 Kortrijk certificeert. Het is de internationale erkenning van baksteen als Tel. 056 24 96 16, Fax 056 22 87 11 gezond en ecologisch bouwmateriaal. info@wienerberger.be

101358

Wienerberger behaalde als eerst industriële fabrikant in België het ‘natureplus’ ecolabel. Een internationaal befaamd duurzaamheidslabel dat de bio-ecologische eigenschappen van bouwmaterialen certificeert. Het is de internationale erkenning van baksteen als gezond en ecologisch bouwmateriaal. Wienerberger behaalde als eerst industriële fabrikant in België

8/03/12 14:12


?

Kort nieuws CFP

Honger in Afrika?

DE VRAAG AAN DE CEO “Ik vond het heel goed. Goede interactie, goede ideeën”, zei Rebecca Ramboer, CEO Protect, na afloop van de workshop ‘Winning the war for talent’. Door CFP samen met BetweenUs georganiseerd op 28 februari 2012. De deelnemers wisselen hier interactief ervaringen uit over hoe zij in hun onderneming de medewerkers betrekken bij het bedrijfsengagement. Zoals steun aan een lokaal ontwikkelingsproject via CFP. Dat levert een kruisbestuiving aan ideeën op die elke deelnemer kan meenemen naar zijn bedrijf. Een vruchtbare ontmoeting. Hou de volgende kranten en de website van CFP (www.cfp.be) in de gaten. Daar vindt u de data van de volgende workshops.

Hoe komt dat nu eigenlijk? Wat wordt er aan gedaan? En waarom geraakt het maar niet opgelost?

CFP evenement 15 juni 2012 ABInbev Vuurkruisenlaan 3000 Leuven 17u15 Rechts: Roel Merckx. Foto Michel Vaerewijck

U

hoort er alles over op Wereldvoedseldag – 15 juni 2012. Kom daarvoor naar de bijeenkomst van CFP met top-sprekers over de voedselproblematiek in het Zuiden: Professor Roel Merckx (KU Leuven), Manou Doutrepont (Directeur Sociale Zaken Fevia) en Stefaan Bonte (Coalitie Tegen de Honger). U kan er niet bij zijn? In het volgende nummer van ‘Noord/ Zuid’ (25 juni) leest u een diepte-interview met Roel Merckx door Tessa Vermeiren. Hierbij enkele uittreksels bij wijze van voorproefje. ‘Als we 9 miljard mensen willen voeden, is het dringend noodzakelijk om veel meer te investeren in langdurig onderzoek naar bodemvruchtbaarheid en teeltmethodes in Sub Sahara Afrika, de plaats op aarde waar de bevolking het snelste groeit. Men is ginder ook niet gebaat met een romantische visie op ecologische landbouw. Trouwens, wat is ecologisch?` ‘Het land wordt opgekocht, ten nadele van de lokale boeren, er wordt geïnvesteerd en Chinese managers runnen de exploitatie. De productie gaat het land uit, met als doel de Chinese bevolking van voldoende voedsel te voorzien. Tegen al dat soort ingrepen heeft de gemiddelde Afrikaan geen verhaal, omdat de regeringen van die landen politiek zeer zwak staan en het leiderschap meestal nogal bedenkelijk is.’ ‘Als je in Azië 10 euro investeert, krijg je resultaten voor 100 euro terug. Nergens in Afrika kun je dat bereiken. Mijn analyse is steeds geweest dat Afrika altijd zo dun bevolkt geweest is dat de noodzaak om zich te organiseren en afspraken te maken en om rigoureus te gaan plannen, niet echt nodig was. Er is daar altijd wel een nieuw stuk land dat men kan ontginnen.’ ‘De bevolkingsgroei is het sterkst in Sub-Sahara Afrika. Wanneer er genoeg welstand komt, zal die evolutie vanzelf stoppen. Mensen gaan dan beseffen dat ze niet zo veel kinderen moeten krijgen, de kennis van anticonceptie is dan binnen hun bereik.’ ‘Elk gezin, waar ook ter wereld, moet zelf kunnen beslissen om minder kinderen op de wereld te zetten. Ik ga niet zover om te zeggen dat we iedereen moeten beletten om kinderen te krijgen, maar ik denk dat als je aan de vrouwen in Afrika zou vragen of ze al die kinderen wel willen, ze geen ja zouden antwoorden.’ ‘Het is ook walgelijk om het verstrekken van hulp te koppelen aan voorwaarden om geen contraceptiva te promo-

Mis het niet en wees er volgende keer zelf bij! Wil u deze activiteit hosten? En uw bedrijfscase besproken zien? Geef CFP een seintje (inge.overmeer@cfp.be).

ten, zoals vele Amerikaanse evangelische missies dat op dit moment in Afrika doen. Als ik als Afrikaanse leider iets zou beletten in mijn land, dan is het dat. Het bestoken van mensen met preken over aids als de Gesel Gods. Het is misdadig. Ik heb het wel vaker aan de stok met mensen ginder als we op zondag aan het werk zijn en ze alles laten vallen om een uren durende kerkdienst te gaan bijwonen. Als ze nu al die tijd eens zouden besteden aan nadenken over hoe ze hun lot zelf in handen kunnen nemen. De overtuiging dat hun leven in gods hand ligt, belet hen al te vaak om hun eigen lot in handen te nemen.’

Colofon CFP, dat zijn ondernemers van het Noorden die ondernemers in het Zuiden op weg helpen. Want economische activiteit is een sterke motor voor ontwikkeling. Met de krant Noord-Zuid, Ondernemers voor Ondernemers, ziet u hoe we dit in praktijk brengen. Redactie Corporate Funding Programme vzw – CFP Minderbroedersstraat 12, 3000 Leuven Tel. 016 33 27 20

Prof. Dr. Roel Merckx, Departementsvoorzitter Aard- en Omgevingswetenschappen aan de KU Leuven, zal op de jaarvergadering van Corporate Funding Programme, op 15 juni 2012, spreken over “Honger – naar wetenschap – in Sub-Sahara Afrika.”

contact@cfp.be - www.cfp.be Redactieraad, copy-writing & vertaling Michel Boon Karel Claes Ghislaine Crahay

Welkom om 17u15 bij AB-Inbev, Vuurkruisenlaan, 3000 Leuven. Blijf daarna zeker nog gezellig napraten bij een hapje en een tapje. Bevestig uw aanwezigheid alvast aan anne-lise.passelecq@cfp.be 016 33 27 21.

Lodewijk Deleu Sarah Huybrechts Inge Overmeer Anne-Lise Passelecq

Mens sana in corpore sano...

Met dank aan:

Data Translations Int.

Jenny Passelecq Dominique Roosens Erik Verdonck

Noodhulp en her opbouw.

... en ook nog eens ondernemende vrouwen in

Tessa Vermeiren

Sénégal steunen. Een perfecte combinatie. Dit is alleszins zo voor de 170 CFP-

vormgeving

sportievelingen die op 27 mei 2012 hun beste

Ontwerp: Oeyen&Winters

beentje voorzetten op de 20 kilometer van

Opmaak: Bart Ramakers – there

Brussel. Mee lopen kan dit jaar niet meer. Alle tickets vlogen razendsnel de deur uit. Wees er

Fotografie

volgend jaar op tijd bij!

Nick Hannes Michel Vaerewijck

U kan wel nog dit CFP-team, met lopers van

Erik Verdonck

ArcelorMittal, De Blauwe Peer, Protect, Robert Walters, Siemens en Umicore, een hart onder

Verantwoordelijke uitgever

de riem steken. Verhoog hun sponsorbedrag

CFP vzw, Inge Overmeer, Algemeen Secretaris

voor de Senegalese onderneemsters en maak uw bijdrage over op BE50 4310 7565 5118 - BIC

Uitgave

KREDBEBB met vermelding ’20 km bxl – vrouwen

Verspreiding als bijlage bij De Standaard.

Sénégal’. Fiscaal attest vanaf 40 €.

De inhoud van de bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van De

Dankzij hen is de werking van CFP mogelijk.

De ngo-partners.

Zij steunen CFP met hun expertise.

Hoeveel verzamelen de CFP-lopers voor deze

Standaard.

vrouwen? Hoe brengen de lopers het er vanaf?

Met dank voor de medewerking van De

Halen zij allemaal de meet? U leest er meer over

Standaard en van alle vrijwilligers hierboven

in de volgende ‘Noord Zuid’ CFP krant op 25 juni.

vermeld.


8

?

CFP VRIJWILLIGERS BELGIE

“Ondernemers uit het Noorden zetten ondernemers in het Zuiden op weg” Al meer dan drie jaar is Jacques De Raeymaeker, vroeger topbankier bij KBC, actief als consulent bij Corporate Funding Programme. Leo Scheers, voorheen HR manager bij BASF, is op het moment van ons interview pas een half jaar CFP-consulent. Consulenten vormen de link tussen ngo’s en bedrijven die via CFP projecten in het Zuiden steunen. Jacques De Raeymaeker

DE VRAAG AAN DE VRIJWILLIGER Tessa Vermeiren stelde enkele vragen aan Jacques De Raeymaeker en Leo Scheers, vrijwilligers van CFP.

Wie is CFP vrijwilliger?

(links) en Leo Scheers

Jacques De Raeymaeker: “Alle CFP-consulenten komen uit het bedrijfsleven. Wat ons aantrekt, is de mogelijkheid om de verbinding te leggen tussen ondernemen en sociale doelstellingen. CFP bevordert het partnership tussen het bedrijfsleven en sociale organisaties met projecten in het Zuiden die het ondernemerschap willen bevorderen. Dat je als manager met rust een band opbouwt met CFP, is dus bijna een evidentie.” Leo Scheers: “CFP bood mij de kans om het uitgebreide netwerk dat ik opgebouwd had te blijven benutten. Een tweede voordeel is dat CFP met heel concrete projecten komt, waarvan ik het gevoel heb dat ze ondernemingen werkelijk aanspreken. Als consulent kun je aan co-financiers ook duidelijke feedback geven over de concrete besteding van hun geld. Er worden uitgebreide en heldere garanties geboden.”

(rechts): ontwikkelingshulp is op lange termijn ook in ons eigen belang. Foto Michel Vaerewijck

Wat met het personeel?

N

a zijn pensionering nam Jacques De Raeymaeker, ex-KBC, een sabbatical van zes maanden. Dit om na te denken over wat hij nog wilde ondernemen. “Ik had mijn zinnen gezet op mij sociaal te engageren, maar de context was me op dat moment nog niet duidelijk. Al duurde het niet lang voor de voorstellen op me afkwamen,” zegt hij. Leo Scheers, ex-BASF, wist daarentegen vooraf al dat hij zich, eens met pensioen, sociaal zou engageren. “Ontwikkelingssamenwerking was van bij het begin een piste, ook omdat ik een dochter heb die in die branche zit: ze werkt voor het European Centre for Conflictprevention in Den Haag.

Duurzame ontwikkeling

“Het wordt hoog tijd dat er in een continent als Afrika vooruitgang komt,” zegt Leo Scheers. “Ik geloof niet dat de gelden die van staat tot staat vloeien via ontwikkelingshulp dat zullen bewerkstelligen. Er verdwijnt te veel in god weet welke handen. Onderaan beginnen is belangrijk. Mensen leren ondernemerschap opnemen, ze opleiden, zorgen dat ze basisvoorzieningen hebben. Wanneer bijvoorbeeld Afrika begint bij te dragen tot de wereldeconomie, zullen wij daar allemaal wel bij varen. De opkomst van Azië heeft er toch toe geleid dat we de huidige crisis minder fel ervaren dan wanneer dat continent nog in een stadium van onderontwikkeling gezeten zou hebben. We doen er goed aan om de ontwikkeling van een globale economie te ondersteunen. Ontwikkelingshulp is op lange termijn ook in ons eigen belang.” Aan hun werk voor CFP besteden beide consulenten zo’n tweetal dagen per week, ze selecteren ngo’s, volgen de evolutie van projecten op en niet in het minst prospecteren ze en leggen ze contacten met Belgische ondernemers die lid willen worden van CFP en projecten willen steunen. Hun

contacten vinden ze vaak in hun vroegere professionele netwerk; hoewel volgens Leo Scheers zo’n netwerk tegenwoordig snel verandert, posities willen wel eens wisselen in tijden van crisis en herstructureringen. De crisis heeft volgens Jacques De Raeymaeker ook haar nut: “Er wordt in sommige ondernemingen meer nagedacht over waarmee ze bezig zijn. Ik voel aan dat ze sterker bewust worden van hun sociale rol en aandachtiger luisteren naar het verhaal dat CFP te vertellen heeft. De budgetten worden natuurlijk ingekrompen en het is wat moeilijker geworden, maar wij halen toch elk jaar onze objectieven.” CFP is erg selectief in het uitkiezen van de projecten die het wil ondersteunen. “Ieder van ons voert gesprekken met door de overheid erkende ngo’s die bij ons zijn aangesloten, wij maken de selectie,” zegt Jacques De Raeymaeker. “Onze criteria zijn helder en degelijk en worden ook door de ngo’s zeer ernstig genomen. De meeste van onze leden-ondernemers zijn zeer strikt, ze geven enkel geld aan organisaties waarbij ze precies weten hoe het geld besteed wordt. Dat het geïnvesteerde geld rechtstreeks naar de projecten gaat, wordt heel streng en op de voet gevolgd.” Een jonge organisatie

Uit alles blijkt dat de rol van consulenten binnen CFP ontzettend belangrijk is. Het gaat niet alleen om het vergaren van fondsen bij bedrijven, ook het doorlichten van ngo’s, het selecteren van het geschikte project voor elk van de bedrijven, proberen te innoveren:het behoort allemaal tot hun taken. Dat ontwikkelingssamenwerking in dit tijdperk van besparingen flink bekort dreigt te worden, baart Leo Scheers zorgen : “Wat de ngo’s krijgen, is slechts een fractie van het ontwikkelingsbudget. Nu is de belangrijkste vraag : waar gaat men snoeien? Hopelijk is dat niet bij de ngo’s, want zij doen het zinnigste werk.” Tessa Vermeiren

“Er zijn firma’s die hun lidmaatschap trouw betalen maar verder geen vragen stellen,” zegt Jacques de Raeymaeker. “Het andere uiterste zijn gelukkig de bedrijven die zich enorm betrokken voelen en die heel hun personeel meetrekken in dat enthousiasme en die binnen het bedrijf geregeld acties ondernemen rond het project dat ze steunen. Dat zien wij graag gebeuren. Dezelfde bedrijven vragen ook naar getuigenissen van mensen in het Zuiden die binnen het gesteunde project geholpen worden. Dat is wat bedrijfsleiders en hun personeel echt kan motiveren.”

Hoe bedrijven overtuigen dat hun bijdrage goed wordt besteed? Volgens Leo Scheers is het belangrijkste argument het multiplicatie-effect dat de waarde van hun bijdrage opdrijft. “Wij financieren met CFP de 20 procent die de ngo nodig heeft om subsidie van de Belgische overheid of van de Europese Unie te krijgen. Dit wil zeggen dat een onderneming die 1.000 euro doneert, een bedrag helpt genereren van 5.000 euro.”

Noord / Zuid ondernemers voor ondernemers  

Hoe kunnen we op een impactvolle manier de resultaten tonen van duurzaam ondernemen? CFP inspireert bedrijven en ngo's met de krant 'Noord /...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you