Page 1

GWIDA

NRU

16

MILL-14 SAL-20 TA' APRIL 2019

€1.30

DAVIDE TUCCI Mit-televiżjoni għaċ-ċinema

Ixtri l-Gwida u tista’

TIRBAĦ €500 kull xahar!


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

ITTRA

L-ITTRA TAL-EDITUR Davide Tucci din il-ġimgħa mill-ġdid fuq il-faċċata ta’ GWIDA, proprju fi żmien meta fiċċinema se jinħareġ il-film Limestone Cowboy. Ritratt: Jonathan Brincat

Jien diġa kelli x-xorti li nara dan il-film u lil Carlos u lil Abigail ta’ Take 2, kif ukoll lil dawk kollha li ħadmu l-film, quddiem u minn wara ‘l kwinti, ngħidilhom tassew prosit. Biċċa xogħol mill-aqwa. Film mexxej li nħadem b’mod professjonali. Mhux se niddejjaq ngħid li ninsab ħerqan li nerġa’ mmur narah.

EDITUR Frederick Zammit DISINJATUR James Debono FOTOGRAFU Fabrizio Fenech EMAIL info@gwida.mt SIBNA FUQ FACEBOOK Gwida.mt UFFIĊJU EDITORJALI, PUBLIKATUR, UFFIĊJU GĦAR-REKLAMAR Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozzju Mrieħel, BKR 3000 SALES MANAGER TAL-PUBBLIKAZZJONI Jessica Spiteri Catania ADVERTISING SALES EXECUTIVE Devania Gatt & Estelle Caruana ADVERTISING SALES COORDINATORS Elena Dimech, Sue Ann Pisani TEL 2132 0713 STAMPAR Print It PUBBLIKATUR

Pero, grazzi għal ħin li aċċetta li jagħtina Davide Tucci, permezz ta’ din l-edizzjoni se jkollkom iċ-ċans li jkollkom togħma żgħira minn dak li tistgħu tistennew li taraw fiċċinema. U mhux biss... se jkollkom iċ-ċans li tirbħu żewġ biljetti għall-film billi taqbdu din l-edizzjoni tal-GWIDA, tieħu ritratt biha u itellgħuh fuq Facebook, fuq l-Instagram u fuq mezzi soċjali oħra u tinsewx tittegjaw lil Limestone Cowboy. Grazzi minn issa lil dawk kollha li se jkunu qed jipparteċipaw u nittama li ma titilfux iċċans li tgawdu minn din il-produzzjoni. U la qed insemmi lil Davide Tucci ma nistax ma nsemmix is-serje L-Għarusa li f’dawn il-ġranet se tasal fi tmiem l-ewwel staġun tagħha. Diġa’ qegħdin f’kuntatt biex inwasslulkom tagħrif mhux biss fuq il-puntati l-ġodda ta’ L-Għarusa iżda wkoll fuq diversi sensiliet oħra li se jkunu qed jixxandru minn Ottubru li ġej. Il-pika fil-qasam televiżiv fl-Italja hi waħda tremenda. Ferm aktar minn dik f’Malta. M’iniex qed nesaġera. Il-ġimgħa l-oħra wara li bagħtu l-iskedi tagħhom, l-istazzjonijiet tal-Mediaset qgħadu bi kwiethom u ma kienx qabel il-Ħadd bil-lejl li ħabbru li Grande Fratello VIP kien se jerġa’ lura mit-Tnejn 8 ta’ April. Aħna, l-istess bħal rivisti oħra, ma konniex f’pożizzjoni li nwaslu din it-tibdila. Ta’ xejn l-ilmenti tal-edituri tar-rivisti tat-televiżjoni Taljani għax donnhom li tal-Mediaset ma jridux jafu. Bħalissa l-Canale 5 sejjer tajjeb ħafna speċjalment bil-programmi ta’ Barbara D’Urso. Din il-logħba diġa lagħbuha ftit ġimgħat qabel meta kellu jibda Live! Non e la D’Urso u ħarġu data ħażina biex imbagħad beda jixxandar xi ħmistax wara. B’hekk qed iżommu lill-kompetituri diretti tagħhom fuq ix-xwiek il-ħin kollu. Diġa r-Rai Uno kien fuq ta’ quddiemnett fir-ratings bil-partiti tal-futbol u s-sensiela In Nome della Rosa iżda jidher li issa hemm realtà differenti, dik li l-istazzjon Nazzjonali jiffirma biex ikun inkluż fil-kejl tal-udjenzi permezz tal-Auditel li issa se jkun qed jaħdem biex ikollu figuri aktar eżatti permezz ta’ kalkoli fuq il-pjattaformi tekonoloġiċi.

© Content House 2019 Id-drittijiet huma kollha riservati. Riproduzzjoni tar-rivista jew parti minnha hu pprojbit mingħajr permess speċjali u bil-kitba. L-opinjonijiet inklużi fil-GWIDA mhux neċessarjament huma dawk tal-Editur jew tal-Publikatur. Minkejja li kull attenzjoni raġjonevolittieħdet biex il-magażin ikun korrett u komplut, l-Editur u l-Pubblikatur mhumiex responsabbli għal żbalji u nuqqasijiet fl-artikli, reklamar, ritratti u stampi.

U bil-manuvra tagħhom, il-Mediaset wisq probabbli qed jippjanaw li jaħsdu l-udjenzi b’tibdil ta’ programmi li jwassluhom biex jibdew jirrikorru għal mezzi teknoloġiċi ġodda. Tassew li d-dinja tat-televiżjoni qed tinbidel. Niltaqgħu ġimgħa oħra.

GWIDA tkun għall-bejgħ minn kull nhar ta’ Erbgħa

3


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

F’DIN IL-ĦARGA

X’TISTA’ TIRBAĦ MAL-GWIDA! Kull Xahar

€500 FI FLUS

Pagna

13

STORJA PRINĊIPALI

7

Din il-Gimgha €20 minn Gold Market

Pagna

Ktieb mogħti mill-Faraxa

Pagna

50

50

Ktieb mogħti mill-Merlin

Pagna

Ktieb mogħti mill-Horizons

Pagna

2 Biljetti għallImdina Dungeons

Pagna

INTERVISTA

15

TELEVIŻJONI

22

ĊINEMA

42

50

50

50

2 Biljetti għall-wirja Knight Hospitallers

Pagna

€100 Vawcer minghand Prime Meat Shops

Pagna

Ikla għal tnejn mingħand L’Aroma Restaurant

Pagna

50

59

62

NOTA DWAR IL-KOMPETIZZJONIJIET FIL-GWIDA Nixtiequ ninfurmaw lill-qarrejja li meta jikkompetu fil-kompetizzjonijiet huwa importanti li jniżżlu l-isem u l-indirizz eżatt kif jidher fuq il-karta tal-identità. L-isponsor tar-rigal għandu dritt li jirrifjuta li jagħti rigal jekk l-isem ma jkunx jikkorrispondi mal-karta tal-identità. Min jirtira premju f’isem ħadd-ieħor huwa fi dmir li jippreżenta l-karta talidentità kemm tiegħu kif ukoll tal-persuna li tkun rebħet. Ismijiet u indirizzi li ma jikkorrispondux ma’ dak imniżżel fuq il-kupun rebbieħ ta’ kwalunkwe kompetizzjoni li tidher fil-GWIDA, ma jkunx eleġibbli li jirtira l-premju. 4


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

STORJA PRINĊIPALI

Ritratti: Fabrizio Fenech

KBURI ĦAFNA BIX-XOGĦOL LI KULĦADD GĦAMEL Intervista ta’ Frederick Zammit

F'dawn l-aħħar xhur lil Davide Tucci konna qed narawh f'xejn inqas minn tlett sensiliet fuq it-televiżjoni, Miraklu, Division 7 u L-Għarusa. Issa se narawh ukoll fiċ-ċinema fil-film Limestone Cowboy, fejn jinterprta l-parti ta' John Camilleri, bin Karist li jiddeċiedi li jikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Nitkellmu ma' Davide dwar is-sehem tiegħu f'dan il-film kif ukoll nitkixxfu dwar x'kien għaddej minn wara 'l kwinti. Davide, f’dawn il-ġranet se nkunu qed narawk fiċ-ċinema permezz tal-film Limestone Cowboy. Meta ġejt avviċinat għal dan il-film, x’laqtek l-aktar minn din l-istorja? Meta attur jagħmel audition għal karattru huma ftit id-drabi fejn wieħed ikun jista’ jkollu idea ċara ta’ dak li ser ikun dieħel għalih. Il-proċess jista’ jkun wieħed twil u tista’ tgħid li ġieli għal dan il-proċess jintuża skript li ħafna drabi jkollu ftit jew xejn x’jaqsam ma’ dak li finalment huwa l-iskript finali li naħdmu bih fuq is-set. Niftakar li sal-mument li ġejt infurmat minn Carlos Debattista u Abigail Mallia fuq l-interess tagħhom li jaħdmu miegħi fuq Limestone Cowboy fil-ħwejjeġ ta’ John Camilleri kelli biss idea vera żgħira ta’ fuq xiex tittratta l-istorja ta’ Limestone Cowboy. Kien biss wara li qrajt l-iskript

sħiħ li rnexxieli nifhem l-intenzjoni u d-direzzjoni li xtaqu jieħdu permezz ta’ dan il-proġett. Mingħajr ma nikxef xejn lil ħadd, li ġibidni ħafna lejn il-karattru ta’ John kienu ilkumplessitajiet u l-konflitti kollha li dan il-karattru għadda minnhom f’żgħożitu u li għadu jgħaddi minnhom sal-lum il-ġurnata. L-infanzja diffiċli u stunata minn kif forsi dak li huwa meqjus bħala in-normali. Ġlieda interna biex jirnexxielu jgħix ħajtu, li jtella’ lil ibnu Adam (Matthew Sheridan), waħdu – minħabba relazzjoni kumplikata mal-mara, li illum mejta minħabba problemi ta’ drogi, li tefgħetu f’sitwazzjoni fejn dan John kellu jew jagħmel xi ħaġa b’ħajtu jew ikompli jegħreq. Huwa ddeċieda li jaqdef, li jitgħatta b’maskra u joħloq John differenti minn

“Sfida mentali jew fiżika?” missieru (Paul Portelli), ’il bogħod kemm jista’ mill-ħajja li trabba fiha ma’ missieru u ommu (Irene Christ) biex ikun jista’ jagħti ħajja aħjar lilu u lil ibnu Adam. Huwa għażel li jagħlaq il-bibien u jipprova jinsa l-affarijiet li ma jaqbilx magħhom u li jweġġgħuh, minflok jiffaċċajhom. Minn banda John huwa beżżiegħ. Għex ħajtu kollha bħala beżżiegħ u f’dan il-film narawh jiġġieled ma’ sitwazzjoni li qatt ma stenna u qatt ma seta’ jkun lest għaliha. Huma ħafna emozzjonijiet kbar, ħafna sitwazzjonijiet inkontrollabbli li għal John huma riċetta perfetta ta’ diżastru li kapaċi jriegħed il-fondazzjonijiet ta’ din id-dinja li ħoloq għalih innifsu. Ikompli f’paġna 8 7


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

STORJA PRINĊIPALI

“Il-problemi jinqalgħu meta l-inqas tkun tridhom” Dawn l-affarjiet kollha John ma jista’ jurihom lil ħadd pubblikament – fejn naraw li John huwa persuna edukata, kalma, komposta u ta’ suċċess. U biex nasal għattweġiba tal-mistoqsija – hija l-isfida li tgħaqqad dak kollu li semmejt hawn fuq (u iktar) u li nipprova nippreżantah billi noħloq persuna reali, mhux karikatura, persuna bittajjeb u l-ħażin kollha tagħha, bl-iżbalji u l-inkonsistenżi li niffaċċjaw kuljum f’ħajjitna – dik hija l-isfida li laqtitni l-aktar mill-karattru ta John – li turi ħafna, permezz ta’ ftit. Int wkoll associate producer fuq dan il-film. X’jinvolvi dan ix-xogħol? It-termini assoċiate producer huwa terminu li jintuża ħafna fid-dinja tal-films u li ħafna drabi jista’ jfisser ħafna affarijiet. Ifisser li b’xi mod din il-persuna ikkontribwixxiet f’xi aspetti oħrajn fil-produzzjoni ta’ dan il-film – finanzjarjament, b’set ta’ għerf, għodda jew servizzi li ġew offruti għall-kontribut ta’ produzzjoni. Fil-kas tiegħi, peress li emmint ħafna fil-proġett u ħassejt li stajt nagħti kontribut ikbar wara li xogħli ta’ attur kien wasal fit-tmiem - offrejt l-esperjenza li għandi fil-qasam tal-marketing u disinn ġrafiku li rabbejt tul is-snin li ħdimt f’dan il-qasam qabel fid-dinja tal-films u t-teatru ħaduli ħajti, biex ngħin il-produzzjoni fuq dawn l-aspetti, fost affarjiet oħra. Tul dawn l-aħħar snin rajnik kemm fuq il-palk, televiżjoni u anki fiċ-ċinema. Liema tqis li huma l-iktar esperjenzi memorabbli fil-karriera tiegħek? Din hija mistoqsija li personalment insibha dejjem diffiċli biex inwieġeb. Huwa diffiċli għalija illi ngħid li wħud mixxogħlijiet li għamilt huma aħjar minn oħrajn jew li huma iktar memorabbli – għax m’hemm l-ebda proġett li ħdimt fuqu li ma għenix nifhem xi ħaġa iktar dwari, jew dwar xogħli, jew għeni nikber b’xi mod jew ieħor. Meta nimxi minn proġett għall-ieħor, id-Davide Tucci li jkun wasal fil-bidu tal-process ma jkun qatt l-istess Davide Tucci li jitlaq meta jispiċċa dan l-istess proċess. U din naraha bħala xi ħaġa neċessarja għal kulħadd. Aħna x’aħna jekk mhux prodott tal-kollettività ta’ esperjenzi li ngħixu kull ġurnata jum b’jum? Imma, nista’ ngħid li permezz ta’ Limestone Cowboy kelli opportunità naħdem ma Carlos, Abigail u t-tim ta’ Take2 għall-ewwel darba minn fejn kibret mhux biss relazzjoni professjonali taddeheb imma wkoll ħbiberija sabiħa ħafna. Għalhekk biss Limestone Cowboy memorabbli – issa mbagħad jekk iżżid il-fatt li kien l-ewwel feature film bil-Malti li ħdimt; li ħadt pjaċir ħafna naħdem ma’ Paul Portelli (li huwa Karist Camilleri, missier John) – wieħed minn dawk l-atturi li kont ilni nsegwi fid-dinja teatrali u li kelli xewqa naħdem miegħu; li kburi ħafna bix-xogħol li kulħadd għamel; li rabbejt ħbiberija ma’ ħafna mill-kast u l-krù u li għadni naħdem magħhom ġieli fuq proġetti oħrajn u li prattikament għamilna 10 ġimgħat ngħixu kważi flimkien biex jintlaħqu l-aspettativi – ninsab ċert li Limestone Cowboy ser jibqa’ f’qalbi għal dejjem.

Ikompli f’paġna 10 8


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

STORJA PRINĊIPALI

Paul Portelli (Karist) waqt l-ewwel ġurnata ta' filming ta' Davide Tucci fuq Limestone Cowboy fi Triq l-iljun, Furjana F’dawn l-aħħar xhur rajnik għaddej fuq tliet sensiliet televiżivi: L-Għarusa, Division 7 u Il-Miraklu ta’ Ħal Saflieni. Meta tiġi avviċinat għal xi parti, xi jkun dak l-element li tfittex fil-karattru li tkun se tinterpreta? M’hemmx element wieħed speċifiku, hemm ħafna affarjiet li jikkontribwixxu għall-għażla. L-ewwel mistoqsija li nsaqsi lili nnifsi hija “Jien kapaċi nagħti kollox għal dan il-karattru?” Jekk iva mela jkun hemm bidu sod. Għalija l-kwalità ta’ xogħli importanti ħafna u ma nħobbx nitfa’ lili nnifsi f’sitwazzjoni fejn ma nistax nagħmel ix-xogħol kollu ta’ preparamenti meħtieġa għall-karattru minħabba l-fatt li għandi wisq fuq idejja. Imbagħad ladarba jgħaddu l-ewwel ftit mistoqsijiet ewlenin, xi mistoqsijiet oħrajn li nagħmel lili nnifsi huma: Dan il-karattru kif ser jgħini nikber? Kif ser jisfidani? Sfida mentali jew fiżika? X’nista’ nitgħallem minnu? Jien inħobb ħafna meta xi ħaġa tinstema’ impossibbli – meta int tagħmel xi ħaġa li kulħadd jaħseb impossibbli – hemmhekk qed tbiddel u tgħolli l-istandards, jekk jirnexxilek. Ma tistax tibża’ mill-iżbalji, speċjalment bħala attur għax l-iżball huwa l-iktar għodda prezzjuża li għandu attur. Lili personalment jiġbduni karattri kumplessi, dawk li jaħsbu ħafna u juru ftit, karattri li jirriflettu 10

iktar kif tkun persuna reali imma li forsi ġew mitfugħin f’sitwazzjoni surreali jew fantastika. Lura għall-film Limestone Cowboy, kif tiddeskrivi r-relazzjoni tiegħek malkumplament tal-kast ta’ dan il-film? Kienet relazzjoni li kellna opportunità nrabbu maż-żmien għax b’differenza minn proġetti oħrajn ta’ film fejn ġeneralment jiġi mibgħut l-iskript, studjat u l-maġġorparti tax-xogħol isir fuq is-set, fejn tkun marbut ħafna bil-ħin – għal-Limestone Cowboy kellna opportunità naħdmu fuq il-karattri tagħna mad-direttriċi Abigail u l-atturi l-oħrajn waqt set ta’ rehearsals li għamlu differenza kbira għall-ammont ta’ affarjiet żgħar li stajna nżidu biex nkunu nistgħu noħolqu karattri iktar reali, inżidu iktar ‘saffi’, nifhmu kif jaħsbu l-karattri tagħna u għalfejn jieħdu id-deċiżjonijiet li jieħdu fil-film. Dawn ir-rehearsals ukoll ikkontribwew jagħtu l-aħħar ‘daqqa’ lill-iskript li nħoloq minn Carlos Debattista u John Mallia – skript li ġie ftit addattat ftit bis-saħħa ta’ dawn ir-rehearsals fejn il-kittieba setgħu jaraw b’għajnejhom dak li kitbu. Fuq is-set mbagħad kienet dejjem ġirja kontinwa mal-ħin fejn għandek dak l-ekwipaġġament kollu mikri, il-post mikri, it-toroq magħluqin. Kien team effort

kbir, speċjalment fejn għandek persuna waħda qed tagħmel ix-xogħol ekwivalenti għal ħamsa jew iktar meta tqabbel ma’ produzzjoni ta’ films oħrajn biex itellgħu proġett ta’ din l-iskala. Kulħadd għamel li jista’ u iktar biex jittella’ dan il-film u nittama li dan ix-xogħol fl-aħħar mill-aħħar ser jintlaqa’ tajjeb mill-udjenza. Waqt il-ġbid ta’ Limestone Cowboy kien hemm xi mumenti ħelwin li tista’ taqsam magħna? Mument wieħed li baqa’ f’moħħi huwa l-ewwel ġurnata li beda jinġibed il-film, il-Furjana fi Triq l-Iljun fejn l-għorriefa tal-produzzjoni ddeċidew li jiftħu l-filming b’waħda mill-iktar xeni kumplikati fit-tlieta ta’ filgħodu mill-ħames sular u twaqqaf krejn f’nofs it-triq – u taf int, il-problemi jinqalgħu meta l-inqas tkun tridhom. U nieqaf hawnhekk għalissa. Finalment, messaġġ lill-qarrejja? Id-dinja tal-films hija waħda unika, waħda fantastika li tagħtik opportunità li tintilef fiddinja li qegħeda tiġi ppreżentata lejk. Din l-istess dinja hija wkoll waħda suġġettiva u unika għal kulħadd għax tħoll u torbot fuq l-interpretazzjoni li wieħed ikollu, jew ma jkollux, tal-film. Jiena kburi ħafna ta’ dak li ħloqna permezz ta’ Limestone Cowboy u nħeġġeġ lil kulħadd jgħaddi l-Eden Cinemas, jara dan il-film u jaqsam il-ħsibijiet tiegħu fuqu ( jekk jrid) fuq Facebook jew Instagram.


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

ĊINEMA

IL-ĦOLMA TA’ KARIST CAMILLERI Karist Camilleri, interpretat mill-attur ta’ esperjenza Paul Portelli, għandu ħolma... li bħala l-Limestone Cowboy, kandidat indipendenti, isir il-Prim Ministru ta’ Malta. Għalhekk, megħjun minn bosta ħbieb mill-każin tar-raħal kif ukoll minn Tommy (Paul Cilia), persunaġġ tassew partikolari illi jieħu f’idejh il kampanja politika, il-Limestone Cowboy jibda jwassal ilmessaġġ tiegħu lill-poplu biex jivvutalu fl-elezzjoni ġenerali. Li ma jafx Karist huwa li n-nies mhux qed joħduh bis-serjeta u ‘sħabu’ tal-każin fil-fatt m’huma ħbieb xejn u qed jgħaddu passata bih. Din is-sitwazzjoni ssir iebsa ħafna għall-familja ta’ Karist – għall-mara tiegħu Anya (Irene Christ) u għat-tifel tiegħu John (Davide Tucci), imsemmi minn Karist għall-idolu tiegħu John Wayne. John huwa raġel ta’ suċċess li jgħix f’mistħija kbira minħabba dak li qed jagħmel missieru. Din hija l-istorja wara Limestone Cowboy, film li qed jintwera fl-Eden Cinemas mid-19 ta’ April bi produzzjoni ta’ Take2, magħrufa fost il-pubbliku Malti u Għawdxi għal bosta suċċessi lokali fosthom Evanġelisti, Deċeduti, Min Imissu u aktar reċenti, Miraklu. Ispirat minn stejjer reali, b’direzzjoni ta’ Abigail Mallia, u kitba ta’ Carlos DeBattista u Jon Mallia, il-film Limsetone 12

Cowboy huwa ambjentat ġewwa raħal Malti fejn l-istorja tiżvolġi fix-xhur ta’ qabel l-elezzjoni ġenerali tat-2013. Bħalissa Limestone Cowboy qed jidher ukoll f’bosta festivals barra minn Malta. “Kienet avventura sabiħa għalkemm diffiċli.’ Jgħidilna Jon Mallia. “li laqqgħatna ma’ ħafna nies interessanti u fejn tgħallimna ħafna dwar kif jinħadem film fuq livell internazzjonali kif ukoll kif taħdem l-industrija taċ-ċinema.” Il-film Limestone Cowboy intlaqa’ tajjeb ferm minn bosta udjenzi madwar id-dinja fejn l-istorja, il-karattri kif ukoll l-ambjent tipiku Malti ħallew impressjoni ċara talkarattru uniku ta’ dawn il-gżejjer. “Ir-reazzjoni minn min ra l-film barra minn Malta kienet tajba ħafna,” jgħidilna Carlos Debattista. “Kienet interessanti għallbarranin li offrejnilhom tieqa għall-kultura ta’ dan il-pajjiż tant partikolari u ħassew għall-karattri u għall-istorja tagħhom.”

“Film Malti inspirat minn stejjer reali” Abigail Mallia, id-direttriċi tal-film, qaltilna li dan il-film kien opportunità biex tesperimenta bi stili differenti ħafna minn dawk użati fil-produzzjonijiet televiżivi fejn it-tim kollu tgħallem ħafna. “Kellna xeni kbar b’aktar minn 300 extra. Fil-fatt wieħed jista’ jgħid li dan huwa wieħed mill-akbar proġetti ċinematografiċi ambizzjużi li qatt inħadmu minn kumpanija tal-produzzjoni Maltija. Nixtieq nirringrazzja lil kull persuna li tat sehimha f’dan il-film.” Il-film jirrakkonta storja umana ta’ persunaġġ, ta’ familja, ta’ komunità, talpoplu Malti. Limestone Cowboy tistgħu tarawh flEden Cinemas.


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

KOMPETIZZJONI

IRBAĦ €500 FI FLUS MAL-GWIDA Kulma trid tagħmel biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni u tidħol fiċ-ċans li tirbaħ il-premju hu li: (1) Taqta’ din it-tieni parti tal-istampa li qed tidher fuq il-lemin. Imbagħad trid tgħaqqad flimkien magħha ż-żewġ stampi l-oħra li se jidhru fiż-żewġ ġimgħat li ġejjin u l-ewwel parti tal-istampa li dehret fil-ħarġa tal-ġimgħa l-oħra tal-GWIDA numru 15. Dawn iridu jitwaħħlu fuq il-kupun li kien stampat fil-ħarġa tal-GWIDA numru 15 f’paġna 50. (2) Tirrispondi l-mistoqsija li dehret fuq dan il-kupun fil-GWIDA numru 15 f’paġna 50. IMPORTANTI: Il-kupuni għandhom jintbagħtu biss meta jkunu dehru l-erba’ stampi li jiffurmaw l-istampa sħiħa.

It-tieni parti tal-istampa

Ibgħat il-kupun komplut f’dan l-indirizz sal-29 ta’ Mejju 2019 GWIDA, Kompetizzjoni €500/Mejju, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000.

13


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

INTERVISTA Ritratti: Lou Sarda

SEBASTIEN AGIUS: IL-FRANĊIŻ B’DIXXENDENZA MALTIJA LI REBAĦ L-X FACTOR Intervista ta’ Frederick Zammit

Spiss nisimgħu b’personalitajiet ta’ dixxendenza Maltija li jkunu qed jagħmlu isem għalihom infushom f’pajjiżhom. Anki jekk ma nkunux familjari magħhom, nieħdu gost meta nisimgħu li dawn ikollhom antenati li ġejjin minn gżiritna. Wieħed minn dawn huwa proprju l-Franċiż Sebastien Agius li fl-2009 kien rebaħ il-kompetizzjoni ta’ X Factor f’pajjiżu. Skoprejtu waqt li kont qed nagħmel riċerka dwar dan il-programm madwar id-dinja u meta kont qed nifli l-ismijiet tar-rebbieħa madwar id-dinja, ħarsti marret fuq ilkunjom Agius. Ma ddejjaqtx nikkuntattjah u kif se tiskopru f’din l-edizzjoni, Sebastien se jgħidilna eżatt x’inhuma l-oriġini tiegħu.

Sebastien, ftit tas-snin ilu pparteċipajt fl-edizzjoni Franċiża ta’ X Factor. Meta tħares lura, kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek f’din il-kompetizzjoni li int irbaħt fl-2009? X Factor kienet esperjenza mill-isbaħ fuq bosta livelli. Minbarra li stajt ingawdi millisfida u mill-opportunitajiet li nuri l-kapaċitajiet tiegħi, tgħallimt ħafna kif għandi naġixxi waqt programmi live fuq it-televiżjoni, dwar kif

nagħmel promozzjoni għal xogħli billi ħdimt mill-qrib ma’ ġurnalisti u tims ta’ kru televiżivi. Kien definitivament pass importanti fil-bidu talkarriera tiegħi. Matul l-ewwel edizzjoni ta’ X Factor fi Franza fl-2009 int ipparteċipajt b’kanzunetti ta’ Michael Jackson, Elton John, Robbie Williams, James Brown u Joe Cocker. X’wasslek biex timpenja ruħek fi sfida biex tieħu

sehem b’kanzunetti ta’ artisti daqstant kbar? Ippruvajt nagħżel kanzunetti li kellhom tifsira għalija, minn artisti li jien kbirt magħhom u li spirawni tul ħajti... ovvjament bi gwida mill-kowċ tiegħi.

“Kont żort Malta wara li rbaħt X Factor”

Kunjomok, Agius, jindika li għandek oriġini Maltin. X’tista’ tgħidilna dwar dan u x’inhi l-istorja wara l-fatt li int Franċiż b’dixxendenza Maltija? Kunjomi ġej mill-bużnannu tiegħi Joseph Agius li kien

Qatt kellek l-opportunità li żżur il-post fejn kienu jgħixu l-antenati tiegħek? Iva, kelli ċ-ċans li nżur Malta flimkien mal-familja tiegħi

jgħix fil-Belt Valletta. Kien miżżewweġ lil bużnanna tiegħi u t-tifel tagħhom, li jiġi n-nannu tiegħi, kien emigra lejn Franza.

Ikompli f’paġna 16 15


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

INTERVISTA

Ikompli minn paġna 15

“Kunjomi ġej mingħand il-bużnannu li kien jgħix fil-Belt Valletta” wara li rbaħt X Factor fl-2009. Tpaxxejt bil-veduti sbieħ ta’ Malta kif ukoll bl-istorja ta’ dan il-pajjiż. Issa mhux biss nittama li nerġa’ nżur dan il-pajjiż iżda li xi darba jkolli l-opportunità li wkoll nagħti xi wirja hemmhekk ukoll. Il-karriera tiegħek ħadet spinta ’l quddiem wara X Factor. Liema kienu l-ikbar sfidi li kellek wara l-X Factor? L-ikbar sfidi ġew wara diversi musicals li ħadt sehem fihom fosthom 1789, Les Amants de la Bastille (b’aktar minn 700,000 spettatur), u Mozart l’Opéra Rock (tour fil-Korea ta’ Isfel). Dawn ma kinux produzzjonijiet faċli għax irid ikollok stamina kbira u ħafna enerġija biex tkun attiv u preparat għal 16

seba’ rappreżentazzjonijiet fil-ġimgħa. Ta’ min isemmi li dawn il-wirjiet ma kinux biss f’kant iżda kienu jirrikjedu wkoll li tirreċta u anki tiżfen. Madanakollu dawn ilproduzzjonijiet għenuni nikber kemm professjonalment kif ukoll personalment. Dawn iż-żewġ produzzjonijiet jibqgħu għal dejjem f’qalbi għax kellhom mużika mill-aqwa, ħafna xogħol impenjattiv mil-lat ta’ direzzjoni, kostumi mill-aqwa kif ukoll timijiet ta’ nies mimlija talent u kreattività.

Spectacle de Paris u ridt nara safejn kont kapaċi nwassal. Għalhekk għaqqadt kast ta’ madwar 30 artist, fosthom żeffiena, kantanti, atturi u mużiċisti biex stajt intella’ musical spirat minn spettakli kbar bħal Flashdance u Fame, li huma tnejn minn dawk li jien kbirt magħhom. Kien żmien eċċitanti ħafna fejn stajt nara dan il-proġett li jien stess ħloqt jingħaqad u jitwassal fuq palk. Hija esperjenza li nixtieq ħafna li nirrepeti aktar tard din is-sena u fil-fatt qiegħed naħdem fuq bosta ideat li għandi.

Fl-2007 int kont il-moħħ wara l-musical tiegħek stess, Hé l’artiste!. X’tista’ tgħidilna dwar din il-produzzjoni? X’kien li inspirak biex toħloq din il-produzzjoni? Meta ħloqt dan il-musical kont għadni kif temmejt it-taħriġ tiegħi f’L’École Supérieure du

L-aktar silta mużikali riċenti tiegħek hija Like A Recall, li magħha ħriġt ukoll vidjo mużikali mill-isbaħ. X’inhi l-istorja wara dan il-proġett? Kienet xewqa tiegħi li jkolli vidjo mill-aqwa għal din il-kanzunetta u għahekk ikkuntattjajt lid-direttur Pierre

Nogueras, li miegħu dderiġejt dan il-vidjo. Għamilna ġranet sħaħ ta’ brainstorming u ppjanajna għal ġimgħat sħaħ kull xena sakemm imbagħad għamilna jumejn ta’ filming fissilġ u fuq l-Alpi. Għandek ħsieb li twassal ilmużika tiegħek f’aktar pajjiżi? Il-mużika tiegħi diġà tinstab internazzjonalment permezz ta’ pjattaformi bħal iTunes, Spotify, Deezer u oħrajn. Dan hu s-sabiħ tal-internet għax illum il-ġurnata kulħadd jista’ jgwadi l-mużika tiegħi u ta’ artisti oħra minn kull rokna tad-dinja. X’inhuma l-proġetti futuri tiegħek? Fil-21 ta’ Marzu ħriġt l-album Seasons of Me u bħalissa għaddej b’ħafna provi malmużiċisti tiegħi għal diversi spettakli li se nkun qed intella’ matul il-kumplament tas-sena.


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

ĠIMGĦA L-KBIRA

IKUN LI TRID INT L-1976 kien il-bidu tal-pageant mużikali Ikun li Trid int fejn l-awturi Manwel Mifsud u Therese Cassar kienu l-moħħ wara dan il-proġett u li kien deħer għall-ewwel darba fuq l-istazzjon Nazzjonali f’Jum il-Ġimgħa l-Kbira tas-16 ta’ April tal-istess sena. Id-direzzjoni ta’ Mario Ascione. Għalkemm għaddew 43 sena mill-ewwel rappreżentazzjoni tagħha din il-kantata Maltija għadha żżomm postha fil-qlub tal-Poplu Malti. Bosta mill-kanzunetti huma popolari ma’ ħafna. B’melodiji sempliċi u effettivi, din il-kantata twassal mhux biss rakkont ħaj tal-Passjoni, imma wkoll tqassam ħsibijiet li għadhom relevanti għas-soċjetà tagħna. Minn dak iż-żmien, ta’ kull sena, Ikun li trid Int tkun waħda mill-bosta produzzjonijiet li jittellgħu għal żmien il-Ġimgħa l-Kbira. Wara assenaa ta’ ‘’l fuq minn 15-il sena minn attivitajiet marbuta ma’ dan iż-żmien filParroċċa ta’ Raħal Ġdid, il-Kor Halleluljah ħaseb biex għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa jtella’ dan il-pagent mużikali, imma b’mod differenti. L-idea ġiet 18

imressqa quddiem il-Kappillan Dun Marc Andre Camilleri fejn laqa’ din ix-xewqa u ta l-appoġġ kollu tiegħu. Jieħdu sehem ilkor Hallelujah, kantanti solist u orkestra live. Il-Kunsill Lokali ta’ Raħal Ġdid wkoll ta sehem biex dan il-proġett seta’ jseħħ. Għalkemm il-Kor Hallelujah, immexxi mid-Direttur Ivan Vella u l-organista Jurgen Grima, huwa mpenjat bis-servizzi ta’ matul is-sena fil-knisja parrokjali ta’ Kristu Re, il-preparamenti ilħom għaddejjin sa minn qabel il-Milied. L-orkestra hi magħmula minn 10 mużiċisti taħt id-direzzjoni ta’ Mro Eric Anthony Vella.

Ir-reċtar f’Ikun li Trid Int huma temi jinkludu r-razziżmu, l-abort, il-vjolenza domestika, l-abbuż mid-droga, il-bullying u l-abbuż tal-poter. Grupp ta’ atturi kemm stabbiliti u oħrajn m’humiex, ingħaqdu taħt id-direzzjoni

ta’ Sandy Spiteri Vella. L-ingredjenti kollha ta’ dan il-proġett jintlaħqu f’ambjent li toffri l-Knisja Parrokjali ta’ Kristu Re. Il-pageant mużikali se jittella’ nhar it-Tlieta 16 ta’ April fis-7:15pm.


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

ĠIMGĦA L-KBIRA Ritratti: Mario Micallef

’IL BOGĦOD MILL-GOLGOTA DRAMM GĦAŻ-ŻMIEN IL-ĠIMGĦA L-KBIRA Għaż-żmien il-Ġimgħa l-Kbira l-Kumpanija Teatrali Aniċi se ttella’ d-dramm ’Il Bogħod mill-Golgota. Id-dramm ġie miktub minn Fr. H.Born, b’arranġament ta’ Elliot Micallef u b’direzzjoni ta’ George Agius. Il-preparamenti bħallvestwarju u l-kostumi, ġew maħduma u disinjati minn Shaun Formosa u Georgette Micallef. Id-disinn tas-sett talpalk jinsab finalizzat. Il-Kumpanija Teatrali Aniċi, li twaqqfet fl-1936, minn dejjem tellgħet produzzjonijiet ta’ livell għoli. Uħud mid-drammi kienu Rebecca, Triqat Mitlufa, Madame X, IdDriegħ t’Alla, Is-Sinjal tasSalib u Barabbas. Filwaqt li wħud mill-kummiedji u millfares li tellgħu kienu Patta Para Patta u Il-Kappillan Reġa’ Għamilha. Dan id-dramm imsemmi mhuwiex it-tip kif aħna

mdorrijin naraw f ’ħafna mid-drammi li jittellgħu fiż-żmenijiet tal-Ġimgħa l-Kbira minħabba l-fatt li jieħu lill-udjenza lil hinn millistorja tal-passjoni ta’ Ġesù Kristu. Naraw l-istorja minn perspettiva oħra fejn tiffoka iżjed fuq il-karattri l-oħra li sawru din l-istorja u li kienu parti mill-ħajja ta’ Kristu. Naraw karattri bħal Marija Magdalena, Marta, Lazzru, Berenike, Noemi, Tribursju fejn jirrakkontaw il-ġrajja

mill-qawmien mill-mewt ta’ Lazzru. Mill-banda l-oħra naraw kif Pilatu u Claudia raw lil Kristu sal-kundanna tal-mewt. Fid-dramm jidhru wkoll il-karattri ta’ Ġwanni, Xmun flimkien ma’ Barabbas … x’kienet il-konnessjoni ta’ bejniethom? L-udjenza tkun tista’ ssewgi l-komplott magħġun mill-qassisin ilkbar sabiex jikkundannaw lil Ġesù n-Nazzarenu. X’inhi r-rabta bejn Ġuda u Barabbas? X’ħassew dawk kollha li kienu dejjem

madwar in-Nazzarenu u jemmnu fih? X’rimors ħassew Xmun u Ġuda?

Id-dramm se jittella’ nhar is-Sibt 13 ta’ April fis7:30pm u nhar il-Ħadd 14 ta’ April fil-5:00pm fis-Sala Dun Edgar, Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija, L-Imġarr. Tista’ ċċempel fuq 99498012 jew 99842497. Tista’ wkoll ssegwi l-paġna tal-Kumpanija Teatrali Aniċi fuq Facebook. 19


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

ĠIMGĦA L-KBIRA

Ritratti: Claudio Spiteri - Flashphotography

IL-PASSJONI F’XELTER L-akbar ġrajja fl-istorja tal-bniedem, il-mewt u qawmien ta’ Sidna Ġesù Kristu affaxinat bosta nies tant li kienu ħafna dawk li xtaqu jagħtu l-interpretazzjoni tagħhom fuq din il-ġrajja. Segwejna diversi films fis-swali taċ-ċinema u nkitbu bosta musicals li kisbu suċċess mondjali, kollha jippreżentaw il-Passjoni ta’ Kristu mil-lenti tagħhom. L-espressjoni artistika nistgħu ukoll ngawduha f’diversi knejjes u mużewijiet tal-arti b’xi skultura jew kwadru fuq it-tila ta’ episodji minn din ilġrajja.

Addattament talPassjoni f’ambjent differenti minn tassoltu

4Teenth Productions ħassew ukoll li jagħtu l-interpretazzjoni tagħhom ta’ din il-ġrajja, b’addattament tal-Passjoni f’ambjent differenti minn dak li s-soltu narawha sseħħ. Il-walkthrough Yesua Minaz’rat’ hija rappreżentazzjoni ta’ 30 minuta fejn l-udjenza ser tkun qed tgħix l-eqqel mumenti tal-Passjoni f’xelter tat-Tieni Gwerra Dinjija li jinsab tefa’ ta’ ġebla ’l bogħod mill-knisja ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi. Kull min ser iżur dan il-post storiku huwa mħeġġeġ biex mhux biss isegwi l-istorja sseħħ imma jsir parti integrali minn din il-ġrajja. L-udjenza ser tkun mistiedna biex tipparteċipa b’mod sħiħ ma’ dak li ħa jkun qed jiġri quddiemha filwaqt li tkompli timxi matul ix-xelter sabiex tara 20

kitba ta’ David George Camilleri u direzzjoni ta’ Gianluca Spiteri u Josue Formosa.

l-istorja tiżvolġi u tiżviluppa. Barra li l-post innifsu taxxelter joffri atmosfera intima, kull rappreżentazzjoni tieħu massimu ta’ 25 persuna sabiex l-udjenza tkun eqreb mal-atturi u tkun tista’ ssegwi l-istorja iżjed mill-qrib. Fost l-atturi li jieħdu sehem f’din il-walkthrough nsibu lil Mario Aquilina, Charlie Sammut, Mario Camilleri, Lydia

Portelli, Sandro Attard, Alan Attard u Franky Borg flimkien ma’ atturi oħra ta’ esperjenza. Barra r-rappreżentazzjoni fixxelter, dawk kollha li jkunu qed jiġu f’dawk inħawi jistgħu jaraw ukoll diversi wirjiet li ser ikunu miftuħa għall-pubbliku filwaqt li fil-knisja ta’ San Ġorġ ikun hemm armati l-vari tal-Ġimgħa l-Kbira. Yeshua Minaz’rat għandha

Ir-rappreżentazzjonijiet jibdew l-Erbgħa 17 ta’ April mit8:00pm sal-10:00pm, nhar il-Ħamis ix-Xirka 18 ta’ April mit-8:00pm sal-11:30pm u nhar il-Ġimgħa l-Kbira mid9:00am sa nofsinhar. Għal iżjed informazzjoni wieħed jista’ iċempel fuq 79096060 jew iżur il-paġna tal-4Teenth Productions.

Din il-produzzjoni qiegħda tittella’ b’kollaborazzjoni malKumitat Festi Esterni San Ġorġ u l-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi.


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

ĠIMGĦA L-KBIRA Ritratt: Olwyn Jo Saliba

ALLA MNEŻŻA’ NHAR ĦADD IL-PALM − FIL-PJAZZA U MAT-TOROQ TA’ ĦAL GĦARGĦUR -ġrajja jafha kulħadd. Madwar elfejn sena ilu deher raġel twajjeb li wħud qisuh li kien iffissat u prużuntuż. Kien hemm min sostna li għamel għeġubijiet u ħafna emmnu fih. Rawh bħala l-mexxej/messija mwiegħed li l-poplu ta’ Iżrael kien jistenna ħerqan. Oħrajn li kellhom setgħa politika/religjuża qatgħuha li jkun aħjar jekk jitwarrab min-nofs. U n-Nazzarenu safa mislub. Kollox idur dwar il-fatt li dar-raġel jgħidu li sostna li kien l-Iben ta’ Alla u ħabbar minn qabel li se jegħleb il-mewt. Il-produzzjoni teatrali fil-beraħ Alla Mneżża’ li l-Għaqda Teatrali Dwal Ġodda twaħħad malpurċissjoni tal-Ġimgha l-Kbira, li f’Ħal Għargħur isseħħ f’Ħadd il-Palm, dis-sena 14 ta’ April, tifli l-bniedem fis-seklu 21 wiċċ imb wiċċ man-Nazzarenu. Toħroġ weħidha l-mistoqsija: X’għandu x’jaqsam il-fatt li hu ssallab għarwien – skont drawwa ta’ dak iż-żmien mal-għera tal-bniedem illum? Jew min xiex qed jitneżża’ l-bniedem fi żmienna?

Nhar Ħadd il-Palm, 14 ta’ April, f’Ħal Għargħur fl4.30pm jitilqu f’pellegrinaġġ lejn il-palk fil-pjazza fejn tinġabar l-udjenza. L-ewwel att, fil-5.00pm, jibda b’ħasba li turi tislib fi żmienna bħala ħarsa lura lejn it-tliet snin tal-ħajja pubblika tanNazzarenu. Hu ġennen ħafna nies għal miegħu (Osanna), u kontrih (Sallbu). Għadhiex tinqataghlu għallmewt tiddeċidiha l-udjenza. Toħroġ il-purċissjoni malkant tal-Kor Pax Christi

u l-marċi tal-Banda San Bartilmew, bl-atturi jimxu f ’pellegrinaġġ bejn il-vari. Għall-ħabta tat-8.00pm, qabel id-dħul, kull vara titwaqqaf apposta f ’nofs il-pjazza. Karattru storiċi, minn Ġuda sal-Madonna, jinġiebu fi żmienna f ’diskussjoni li turi li l-kliem m’għadux għodda siewja biex titfisser l-għera tattislib. Dan ikun il-prologu li jwassal għal djalogu ta’ mħabba fejn l-għera tanNazzarenu u tal-bniedem jingħataw perspettiva

differenti. Bil-kollaborazzjoni talKunsill Lokali tar-raħal, nhar il-14 ta’ April, se titħaddem park and ride minn ħdejn it-Trade Fair Grounds finNaxxar sa Ħal Għargħur u lura, mill-4.00 sal-10.30pm.

Se jsiru żewġ rappreżentazzjonijiet talproduzzjoni Alla Mneżża’ ġewwa Spazju Teatrali, biswit il-knisja ta’ Ħal Għargħur, nhar it-Tlieta u l-Erbgħa 9, 10 ta’ April fis7.30pm. 21


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

TELEVIŻJONI

ARANI ISSA EDIZZJONI SPEĊJALI MISSJONI ETJOPJA Is-Sibt 13 ta’ April Joseph Chetcuti u t-tim tiegħu ser iwasslulkom filmati esklussivi tal-mawra tagħhom ġewwa l-pajjiż tal-missjoni l-Etjopja waqt edizzjoni speċjali ta’ Arani Issa li jixxandar fit-20.30 fuq ONE. Dan huwa t-tielet pajjiż tal-missjoni, wara l-Kenja u t-Tanżanija, li Joseph Chetcuti żar. Fi kliemu stess: “kull darba li mmorru l-missjoni qalbna tirtab u nimtlew bi spirtu ta’ mħabba kbira għal dawn ħutna li m’għandhom xejn – l-ifqar fost il-fqar!” U din id-darba, flimkien mal-Fondazzjoni, Joseph mar iżur lil Sister Ludgarda, Sister Leatitia u Sister Camilla li lkoll ilhom ’il fuq minn 50 sena jmexxu orfanatrofju ġewwa Addis Ababa.

li sfaw imsawta, tfal li għamlu snin jiġġerrew fit-toroq fqar ta’ Addis Ababa waqt li jbatu mill-kesħa, faqar, ġuħ u l-aktar min-nuqqas ta’ imħabba! Arani Issa jrid ibiddel il-ħajja ta’ dawn it-tfal – iva irid jgħin lis-sorjiet Maltin li jagħtu ħajjithom għal dawn it-tfal kuljum – lejl u nhar għal dawn il-ħamsin sena sħaħ! Joseph u Arani Issa jistgħu jagħmlu dan, bil-ġenerożità kbira tagħkom li dak in-nhar fit13 ta’ April tagħtu d-donazzjoni tagħkom sabiex Arani Issa ibiddel il-ħajja ta’ min verament f’din il-ħajja m’għandu xejn.

U x’ imħabba dawn is-sorjiet – huma jagħtu l-ħajja lil tfal li ġew imkeċċija middjar tagħhom, tfal li tħallew ġewwa miżbliet irrifjutati minn ommhom u missierhom - tfal

Ix-xeni li ser taraw huma xeni li jmissu l-qlub ta’ kull wieħed u waħda minnkom – xeni ta’ tfal b’diżabbilità li jgħixu fl-għożża tas-sorjiet, xeni ta’ tfal u żgħażagħ milquta

22

mill-esperjenza diffiċli ta’ l-AIDS, xeni ta’ tfal foqra li jagħtuk qalbhom u li tarhom dejjem jitbissmu minkejja l-fatt li m’għandhom xejn. Fi kliem Joseph stess: “Il-filmati li ser taraw sa jkunu mimlija emozzjoni – għaliex irridu nurukom ir-realtà kiefra li dawn it-tfal Etjopjani jgħaddu minnha – neqsin minn kollox – iżda jien ċert li l-poplu Malti u Għawdxi ser jingħaqad magħna fit-13 ta’ April għal din l-edizzjoni speċjali ħalli flimkien mal-Fondazzjoni, u ningħaqdu flimkien f’ċirku ta’ mħabba li permezz tiegħu nagħmlu miraklu ieħor din is-sena – miraklu li jagħti tbissima mill-ġdid lil dawn it-tfal li m’għandhom xejn – imma li wara t-13 ta’ April ser ikollhom lilek li tajt id-donazzjoni

“Nibdlu l-ħajja ta’ min verament m’għandu xejn” tiegħek sabiex dawn it-tfal tant nieqsa minn kollox jingħataw id-dinjità lura - dinjità li tixraq lil kulħadd bla eċċezzjoni!” Mela ejja flimkien nagħmlu miraklu żgħir dan is-Sibt – kunu kunu parti minn din il-maratona nhar is-Sibt li ġej! It-tim ta’ Arani Issa se jkun qiegħed jistennik! Ftakru sabiex iżżuru l-paġna ta’ Facebook ta’ Arani Issa – agħmlu like u share għaliex min jaf forsi tkun int li tirbaħ it-€3000 voucher mingħand Choices ta’ Gwardamangia – rigal millisbaħ għar-rebbieħ!


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

TELEVIŻJONI

Suldati fil-gwerra

BIDLA DRASTIKA FIĊ-ĊIRKOSTANZI LI BIDDLU ĦAJJET KULĦADD Fil-ħajja tagħna ta’ kuljum dak kollu li jiġri madwarna xi ftit jew wisq iwassalna, anki xi kultant mingħajr ma nindunaw, biex inbiddlu xi ftit it-triq... meta mbagħad l-affarijiet jinbidlu drastikament, mbagħad ħaġ’oħra… Ċirkostanżi jwassalna niflu kif it-Tieni Gwerra Dinjija u l-bidla drastika fiċ-ċirkostanzi li ġabet magħha, biddlu l-ħajja ta’ kulħadd, xi kultant b’mod irriversibli. Din il-ġimgħa nkomplu nġeddu l-memorju ta’ x’ġara s’issa f’Ċirkostanzi waqt li l-ġimgħa d-dieħla nagħtu ħarsa lejn il-puntati l-ġodda li se jixxandru fuq TVM mit-Tlieta 23 ta’ April. Il-ħajja ta’ Anna ma kienet faċli xejn … u fejn wieħed kien jistenna li l-affarijiet jibdew joqogħdu hekk kif jibdew jikbru t-tfal, l-affarijiet fil-verità marru għall-agħar għax ir-raġel tagħha Frans ma rritorna mill-gwerra qatt … u l-piż li nxteħet fuq Anna u fuq il-familja kien tant kbir li kellha tara x’tagħmel. Bħalma kellha taffaċċja mhux biss ilpassat u s-sigrieti tagħha imma

kellha taffaċċja wkoll il-kurżità li kellha t-tifla tagħha Maria. Maria kienet it-tifla li trabbiet fiżżmien meta kienet tisma’ ħafna fuq missierha u tixxennaq li qatt xi darba tarah. Din ix-xewqa wasslet lil Maria ma tiqafx qabel ma ssir taf dak kollu li għaddew minnu l-ġenituri tagħha u għaliex. L-affarijiet jieħdu xejra oħra meta Maria tibda

tissuspetta li missierha jista’ jagħti l-każ li jkun għadu ħaj. Fil-ħajja diffiċli taċċetta sitwazzjonijiet meta konklużjoni ma jkunx hemm. Diffiċli ma tkunx taf x’ġara eżattament mill-ġenituri tiegħek u għaliex. U kien dan is-sentiment li wassal lil Maria taqbad mattiben u tara jekk missierha serviex verament fil-gwerra tal-Vjetnam.

Fil-fatt fl-aħħar tal-ewwel staġun rajna kif Maria, bl-għajnuna ta’ Kevin l-ewwel maħbub ta’ ħajjitha, marret Laos u l-Vjetnam biex tara jekk l-informazzjoni li kellha twassalhiex eqreb ta’ missierha u dak li ġara. Jekk kien hemm storja mimlija kuntrasti f’Ċirkostanżi, mela l-istorja ta’ bejn Richard u Amelia u s-seftura tagħhom Pietru, Richard u Carmen

24


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

TELEVIŻJONI

Make-up wara l-kwinti ma’ Adrian Saliba

Ġuża, u eventwalment Magda, tieħu l-ewwel premju għax bħalma ntqal fil-bidu, fiċċirkostanzi li ħolqot il-ġwerra, kien hemm min bata u ġarr il-piż … u kien hemm min sfrutta s-sitwazzjoni biex ikompli jistgħana.Il-mara ta’ Richard, Amelia, hekk għamlet! Fl-ewwel staġun ta’ Ċirkostanżi rajna lil Amelia, li kienet mgħobbija bil-flus, tkompli tisfrutta l-faqar u n-nuqqsijiet ta’ ħaddieħor biex tkompli tgħakkes lil min kien diġà mirfud. Amelia kellha l-għajnuna u l-imħabba ta’ Ġuża biex tasal għal dan u magħhom ikkuntrasta Richard li għalkemm kellu bidu mimli nuqqasijiet ra kif għamel biex isewwi u jreġġa’ lura ftit mill-ħsara li kienet tagħmel martu. Richard f’Magda sab dak kollu li kienet iżommu nieqes minnu Amelia. Eventwalment dawn it-tnejn saru jinħabbu b’imħabba tal-ġenn. Amelia ma felħitx tara

lil Richard kuntent. Għamlet minn kollox kemm qabel, kif ukoll wara mewtha biex tagħmel ċert li dan ma jkunx jaf xi tfisser trankwillità. Fl-ewwel staġun naraw li kienet proprju Magda li qatlitha lil Amelia. Amelia kienet għamlet il-ħajja ta’ Magda insapportabbli tant li wasslitha tagħmel dak li għamlet. U minn hawn ’il quddiem Amelia għamlet ċert li Richard u Magda qatt ma jkollhom dak li xtaqu. Wara l-mewt ta’ Amelia, Ġuża għalkemm tbikkmet mat-telfa tagħha, ippruvat tinqata’ minn kollox u tħalli l-passat warajha imma meta kienet qed toqrob lejn il-ġurnata li tmur tiltaqa’ mal-Ħallieq ma felħitx ma tgħidx u tħalli dak li kienet taf fuq il-mewt ta’ Amelia u ħalliet din l-informazzjoni bħala wirt warajha. Minn hawn tibda t-tellieqa bejn Luċju, iben Richard, u Richard permezz

Richard Sant Cassia

ta’ Pietru u Tankred biex jaraw min minnhom se jirnexxilu jikkontrolla s-sitwazzjoni. Ġuża kienet kitbet ittra fejn qalet li wara kollox kien Richard li kien qatel lil Magda. Luċju u Pietru t-tnejn xtaqu l-ittra oriġinali taqa’ f’idejhom. Luċju biex ikun jista’ jitfa’ lil missieru l-ħabs u Pietru, l-id il-leminija ta’ Richard, biex jagħmel ċert li Richard qatt ma jidħol il-ħabs fuq qtil li wara kollox ma kienx hu li wettaq. L-aħħar żewġ karattri li jagħmlu parti mill-istorja ta’ Ċirkostanzi huma Salvu u Doris. Salvu kien mar jiġġieled fuq il-front ma’ Frans, Juan u oħrajn. Meta tilef lil sħabu kollha u reġa’ lura Malta mkisser, sab wens f’Doris li għenitu jaffaċċja u jġorr l-ispettri u l-memorji koroh kollha li ġab miegħu minn fuq il-front. Il-memorji u l-ittri li ħallewlu f’idejh sħabu ma kienx ikun

possibbli li jġorrhom mingħajr il-preżenza ta’ Doris. Fil-fatt Salvu f’idejh għandu ittri li kienu tal-kollega tiegħu Frans Bajada, ir-raġel ta’ Anna. Ittri li kienu juru biċ-ċar ir-raġunijiet għaliex wara kollox kien hemm żmien fejn Frans ma kienx lest jiġi lura Malta biex jingħaqad mal-familja tiegħu. Id-dilemma li kien qed jgħix Salvu kienet jekk għandux jgħid lill-familja ta’ Frans jew le. It-tieni staġun ta’ Ċirkostanzi se jkun xalata ta’ episodji mimlija sitwazzjonijiet li apparti li se jqanqlu kurżità u stennija se jagħtu r-risposti kollha ta’ kif iċ-ċirkostanzi ikkundizzjonaw l-istorja ta’ dawn in-nies. L-episodji l-ġodda ta’ Ċirkostanzi jintwerew kull nhar ta’ Tlieta mit-23 ta’ April fid21:00. Kull min jixtieq jerġa’ jara l-ewwel staġun ta’ Ċirkostanzi jista’ jagħmel hekk fuq www.tvm.com.mt\ cirkostanzi.

Wara l-kwinti mal-atturi u l-crew

25


GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

TELEVIŻJONI

IL-ĦADD914TA' TA’NOVEMBRU APRIL IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101

06:30 Ilsiena 07:00 TVAM Weekend 09:25 Valletta 09:55 Fil-Gnien ta’ Melo 10:25 Malta u lil hinn minnha 12:00 News 12:15 Hadd Ghalik 15:00 Hbieb u Ghedewwa 15:45 Teleshopping 16:00 News 16:05 Teleshopping 18:00 Sign News 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Il-Proġett 20:00 News 20:50 DanuSanday (22:00 TVM.COM.MT News) 22:45 Insights 23:15 News & Sports News 23:40 Animal Diaries

TVM 2

Go 104/Melita 104

06:00 Euronews 06:45 Ruggers 07:15 L-irkant 07:45 Hajjitna Ktieb 08:15 Rome Reports 08:45 Ahbar Tajba 09:00 Il-Quddiesa tal-Hadd 10:00 Minn Jum ghal Jum 10:30 Awtokura 11:00 TV5 Monde 11:30 Artna - Kultura Agrikola 12:00 Mafkar 12:15 House Hunt 12:45 Jisimni Dimensia 13:15 Animal Diaries 14:00 Storjografija 14:30 Stili 15:00 Skritt 15:15 Fil-Ġnien mal-Melo 15:45 Madagascar

16:15 Valletta 16:45 Maltarti 17:00 Europa League Magazine 17:30 Teleshopping 18:00 Futbol Xandira Diretta Gżira - Floriana 20:00 Aħbarijiet għal dawk li b’nuqqas ta’ smigħ 20:15 Il-Korp 20:45 90 Minuta 21:30 Ghawdex Illum 22:00 Dissett 23:00 Dot EU 23:15 Mafkar/Invenzjonijiet 23:30 Knots 24:00 News in English

ONE

Go 103/Melita 103

06:30 ONE News 06:50 Amber: Out&About (r) 07:00 Popcorn (r) 07:30 Indhouse (r) 08:30 Paperscan 10:00 Qribek 10:25 Tabor 11:00 Aroma Kitchen (r) 12:00 Telebejgħ 12:30 ONE News 12:40 Arani Issa (r) 15:30 ONE News 15:35 Country Jamboree (r) 16:20 Pink Panther (r) 17:00 Popcorn (r) 17:35 L-Argument 19:20 ONE Temp 19:30 ONE News 20:10 Ieqaf 20 Minuta 20:35 Attivita’ Politika 21:15 Klassi Għalina 22:20 Ondroad 23:00 Brussells Calling (r) 23:30 ONE News 01:45 L-Argument 03:30 ONE News 03:50 Espresso

Net

Go 102/Melita 102

07:00 Net News 07:30 Immagni 08:00 Telebejgh 08:30 Quddiesa mis- Santwarju Ta’ Pinu 09:15 Headlines 10:30 Bieb u Ghatba 12:00 NET News 12:05 Bieb u Ghatba 13:00 Telebejgh 15:00 NET News 15:05 Telebejgh 15:35 Mirja 16:35 Sorsi Infurmati 17:30 Meander 18:00 NET NEWS 18:05 Sport Extra 18:45 Flusek 19:15 Trending 19:30 NET NEWS 20:10 Id-Diskors tal-Kap tal- PN Adrian Delia 20:45 Replay 22:00 Net News 22:05 Replay 22:30 Pro-Wrestling Malta 23:00 NET News 23:45 Wheelspin

F Living

Go 106/Melita 108

03:30 F Living Show 07:30 Vetrina 08:24 Shanti 08:29 F Minuta 08:30 Esperjenza 10:00 Propjeta minn wara l-kwinti 10:30 Ejjew Għandi 11:00 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier 12:00 Overcomers Voice 12:30 F Living Show 16:30 Belle Donne 18:00 Propjeta minn wara

GRANDE AMORE RAI TRE FID-20:25 Carla Signoris tippreżenta l-ewwel minn sensiela ta’ programmi li jitrattaw stejjer ta’ mħabba li għamlu ħoss madwar id-dinja. Dawn se jinkludu dawk ta’ Yoko Ono, Grace Kelly, Dalida u Maria Callas. Fl-ewwel programm, dak tal-lejla, se titwassal l-istorja diffiċċli iżda mimlija passjoni bejn Elizabeth Taylor u Richard Burton. Il-Kontessa Marina Cicogna se tkun qed tikkummenta dwar din l-istorja, anki mil-lat personali meta ltaqgħet ma’ din il-koppja. 26

l-kwinti 18:30 Exodus 20:00 X’Hemm Ġdid 20:30 Bidla Pożittiva 21:00 Attwali 22:30 Shanti 22:35 F Minuta 22:36 F Living Show 02:30 Overcomers Voice

PM Channel

Channel 01 Evo IPTV Malta

07:30 Għeruq 08:15 Simpatiċi 10:50 Division 7 13:00 Għall-Paċi u l-Mistrieħ 13:40 Marvin 14:40 Aladdin u l-Bella Kumpanija fil-Panama - Pantomima 17:00 Simpatiċi 18:50 Division 7 20:55 Għall-Paċi u l-Mistrieħ 21:40 Marvin

Smash

Go 106/Melita 105

05:30 Kitchen Program 08:15 7News 08:30 Habbejtek 09:30 ATOZ Teleshopping LIVE 13:00 Motordrome 15:00 Documentary 16:00 Good Food Everyday 17:00 Habbejtek 18:10 Music Videos 18:50 Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 Documentary 20:00 Motordrome 22:00 7News 22:30 Documentary

Rai Uno

Go 201/Melita 150

06:00 A Sua Immagine 06:30 Uno Mattina in Famiglia (07:00; 08:00; 09:00 TG1) 09:30 TG 1 L.I.S. 09:35 Paesi Che Vai 10:25 A Sua Immagine 10:55 Quddiesa 12:00 Anġelus 12:40 Linea Verde 13:30 Telegiornale 14:00 Domenica In 17:30 TG 1 17:35 La Prima Volta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:50 Che Tempo Che Fa 00:05 Speciale TG1 01:10 TG1 - Notte

Rai Due

GO 202/Melita 151

05:00 Il Commissario Voss 06:40 Rai Cultura 07:05 Guardia Costiera

08:30 Sorgente di Vita 09:00 Sulla Via di Damasco 09:30 TG2 Dossier 10:15 Chesapeake Shores 11:00 Rai TG Sport 11:10 Mezzogiorno in Famiglia 13:00 TG 2 13:30 TG 2 Motori 13:40 Meteo 2 14:00 Quelli Che Aspettano 15:30 Quelli Che il Calcio 17:10 Rai Sport Dribbling 17:55 TG 2 L.I.S. 18:00 Rai Sport Novantesimo Minuto 19:40 N.C.I.S. Los Angeles 20:30 TG2 21:00 Quelli Che il Calcio 21:20 N.C.I.S. 22:10 F.B.I. 23:00 La Domenica Sportiva 00:50 L’Altra DS 01:20 Protestantesimo 01:50 Blue Bloods

Rai Tre

GO 203/Melita 152

06:00 RaiNews24 08:00 Sembra Ieri 08:30 Domenica Geo 10:15 Di la’ dal Fiume e tra gli Alberi 11:10 TGR Estovest 11:30 TGR Region Europa 12:00 TG3 12:25 Quante Storie 12:55 TG3 LIS 13:00 Ritratti 14:00 TG Regione 14:15 TG3 14:30 1/2h in Piu 15:30 Kilimangiaro: Il Grande Viaggio 16:45 Kilimangiaro: Tutte le facce del Mondo 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:25 GRANDE AMORE 21:20 Amore Criminale 23:35 TG Regione 23:40 TG3 Nel Mondo 00:10 Blob 30 01:00 1/2 in piu 02:00 Fuori Orario. Cose (mai) Viste

Rete 4

Go 206/Melita 153 05:55 TG 4 06:15 Media Shopping

06:45 Super Partes 07:55 Amore Pensaci Tu 10:00 Quddiesa 11:00 Freedom Oltre il Confine 11:35 Solo Una Mamma 11:55 Meteo.It 12:00 TG4 12:30 Murder, She Wrote 13:45 Donnavventura


GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

TELEVIŻJONI

IL-ĦADD 14 TA’ APRIL L’AMORE STRAPPATO CANALE 5 FID-21:20 Għadda ftit tal-ħin mhux ħażin minn mindu Arianna tneħħiet mill-kustodja talġenituri tagħha. Dawn issa jirċievu kont mill-istitut fejn it-tifla inżammet qabl ma’ ġiet addottata. Ikun fuq dawn il-karti li l-omm issib indikazzjoni fejn tinsab ittifla tagħha. Intant, Rocco jagħmel mill-aħjar biex iħallas id-dejn akkumulat. Rosa u Rocca, b’ordni millQorti, ma’ jistgħux jagħmlu kuntatt ma’ Arianna iżda finalment ikun Ivan li jagħmel il-kuntatt ma’ oħtu. 14:30 A Stranger Among Us Film 1992 b’Melanie Griffith 16:55 The Man from the Alamo Film 1953 bi Glenn Ford 18:40 Tg4, Meteo.It 19:30 Tempesta d’Amore 20:35 Stasera Italia Weekend 21:25 Catch Me If You Can Film 2002 b’Tom Hanks, Leonardo Di Caprio 00:15 About A Boy Film 2002 bi Hugh Grant

Canale 5

Go 205/Melita 154 06:00 Prima Pagina 07:55 Traffico 07:58 Meteo.It 08:00 TG5 Mattina 08:45 Media Shopping 09:05 Dokumentarju 11:20 Le Storie di Melaverde 12:00 Melaverde 13:00 TG5 13:39 Meteo.It 13:40 L’arca Di Noe’ 14:00 Beautiful 14:30 Una Vita 16:20 Il Segreto 17:20 Domenica Live 18:45 Avanti Un Altro 19:57 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Paperissima Sprint 21:20 L’AMORE STRAPPATO It-tielet puntata 23:50 Tika Taka 01:20 TG 5 Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 07:00 Super Partes 07:50 Tom & Jerry 08:05 Beethoven’s 4th Film 2001 b’Judge

Reinhold 10:10 Futurama 10:35 Gilmore Girls 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 14:00 E-Planet 14:15 Raise Your Voice Film 2004 b’Hillary Duff, Oliver James. 16:20 Supergirl 18:00 Mr. Bean 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Mediaset 19:30 CSI New York 20:30 CSI Crime Scene Investigation 21:20 Le Iene Show 01:00 Girlfriend Experience 02:45 Studio Aperto 02:25 Sport Mediaset 03:50 The Lucifer Effect Film 2014 b’Billy Crudup, Ezra Miller

La 5

Go 209 / Melita 162 06:00 Media Shopping 07:00 Beautiful 07:25 Una Vita 13:55 X-Style 14:30 Uomini e Donne 19:00 L’Onore e il Rispetto 21:10 Surprised by Love Film 2015 b’Hilarie Burton, Paul Campbell. 23:05 Verissimo 01:35 Modamania 02:10 Divina Cocina 02:30 L’Onore e il Rispetto 04:05 Inga Lindstrom: Sommerlund Forever Film Ġermaniż 2014 05:35 Beautiful

BBC

Go 301/Melita 300 06:00 Antiques Roadshow 06:55 DIY SOS: The Big Build

08:40 Doctors 10:40 EastEnders 12:40 Antiques Roadshow 14:25 The Coroner 15:10 Doctor Who 16:10 DIY SOS: The Big Build 17:55 Still Open All Hours 19:25 The Coroner 20:10 Silk 21:00 Orphan Black 21:45 Doctor Who 22:30 Unforgotten 23:15 Lady Chatterley’s Lover Film 2015 b’Holliday Grainger

Discovery

Go 301/Melita 400 06:00 How It’s Made 06:30 Storage Hunters UK 07:30 Extreme Engineering 09:30 How It’s Made 10:00 Salvage Hunters 11:00 Shed & Buried 12:00 Container Wars 13:00 Baggage Battles 15:00 Salvage Dawgs 16:00 Garage Gold 17:00 Salvage Hunters 18:00 Race Night at Bowman Gray 19:00 Garage Rehab 20:00 The Great Popes 21:00 Doing Da Vinci 22:00 Bad Chad Customs 23:00 American Chopper

ILLUM FUQ IL-CABLE TV 20:50 Dinner Date Melita More 21:50 Emmerdale Melita 315 18:00 2 BROKE GIRLS The girls are excited when they are invited to a press junket to promote the film about Caroline’s life, but Caroline gets a surprise when her ex-boyfriend, Candy Andy, shows up. Meanwhile, Bobby gets jealous over Caroline and Candy Andy’s reconnection and asks the diner gang for advice.

ITV Choice

GO 307 / Melita 309 07:00 Manhunt 07:55 Murdoch Mysteries 09:50 The Jonathan Ross Show 10:45 One Night With My Ex 11:40 The Voice UK 13:10 The Voice Kids Danny Jones, Pixie Lott and Will.i.am begin their new search for a singing star of the future. 14:30 Tracey Ullman’s Show 15:00 The Jonathan Ross Show 16:00 Murdoch Mysteries 18:00 Manhunt 19:00 The Jonathan Ross Show 19:55 ONE NIGHT WITH MY EX Matt used to have commitment issues, but now hopes to win back Emma. Ronan and Nick were school sweethearts. Imogen ended it with Ben when she suspected him of cheating.

22:15 Coronation Street 23:10 Masterpiece

AMC

Go 702 / Melita 312 07:20 Dead Cert 08:50 Legend 10:25 Dragon 11:50 The Aviator 13:25 Pulp 15:00 High Spirits 16:35 Uptown Girls 18:05 Kate & Leopold 20:00 Angel Eyes 21:40 Youngblood 23:25 Get Carter

GO Stars

Go 150 07:30 Hobbit: Destination Of the Smaug 10:20 Warcraft 12:20 Ant Man and the Wasp 14:20 Ready Player One 16:45 Yardie 18:35 The Beguiled 20:15 The Blacklist 21:00 SUPERFLY Cocaine kingpin Youngblood Priest realizes that it’s time to get out of the game after surviving a violent attack from a crazed rival. Hoping for one last score, Priest and his partner travel to Mexico to arrange a deal. The career criminal now finds himself trying to outmaneuver the cartel, two corrupt police officers and all the doublecrossers that threaten his path to freedom. 23:00 Unsane 00:50 Yardie 02:45 Superfly

Melita More Melita 315 08:30 Suits 09:15 Grand Designs 14:15 Suits 18:00 2 Broke Girls 18:30 Grey’s Anatomy 19:15 Supernatural 20:00 Criminal Minds 20:45 Mafia Only Kills in Summer 21:45 The Young Pope 23:00 American Gods

ITV CHOICE THE VOICE KIDS 27


GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

TELEVIŻJONI

IT-TNEJN 915TA' TA’NOVEMBRU APRIL IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Hbieb u Ghedewwa 07:00 TVAM 09:00 House Hunt 09:30 Niskata 12:00 News 12:15 Waranofsinhar 15:00 Mill-Qarċilla sas-Salib 15:45 Teleshopping 16:00 News 16:05 Mafkar 16:15 L-Irkant 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 News) 18:30 Personaggi 19:00 DOT EU 19:15 Kultura News 19:20 DOC 19:30 Ras Imb Ras 19:40 112 19:45 Ħsibijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa 20:00 Aħbarijiet 20:50 MANWELA 22:00 Headline News 22:05 Realta 23:15 News & Sports News 23:35 Mill-Qarċilla sas-Salib

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:45 Ras Imb Ras 07:00 Skritt 07:05 Laparelli Sa Piano 07:15 Kultura News 07:30 Malta U Lil Hinn Minnha 09:00 TVAM 11:00 Euronews 11:30 Insights 12:05 Natura Maltija 12:15 Ghawdex Illum 12:45 Valletta 13:30 Euronews 14:15 Jisimni Dimensia 14:45 Harbour Life 15:15 Kristu... Min Hu?

THE GIRL

15:45 Gourmet 16:15 Skritt 16:20 Kultura News 16:30 Artna - Kultura Agrikola 17:00 Ilsienna 17:30 Minn Jum Ghal Jum 18:00 Sports Ghawdex 18:30 Champion’s League Magazine 19:00 Andy’s Wild Adventures 19:15 Puffle Town 19:30 Laparelli Sa Piano 19:40 Invenzjonijiet 19:45 DOC 20:00 Aħbarijiet għal dawk b’nuqqas ta’ smigħ 20:15 Il-Korp 20:45 Offside 22:45 Magic Malta Music Show 23:30 GFA Roundup 24:00 News In English

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:45 One Breakfast 08:00 Liquorish: Daytime 08:10 Pjazza (r) 08:55 Ondroad (r) 09:30 Espresso 11:50 Tabor (r) 12:30 One News 12:40 Kalamita 15:30 ONE News 16:15 PrimeTime: Preview 16:25 Achieve 17:20 Liquorish: Daytime 17:30 Flimkien ma’ Nancy 18:30 Pjazza 19:20 ONE Temp 19:30 ONE News 20:10 PrimeTime 20:35 Liquorish 22:35 Delettanti 23:00 Prijorita’ Malta (r) 23:30 ONE News 23:50 Liquorish: Daytime

24:00 Kalamita 03:30 ONE News (r)

22:35 F Minuta 22:36 F Living Show

Net

PM Channel

Go 102/Melita 102 06:30 NET News 07:00 Net AM 09:00 Jekk Joghgobkom 10:00 Sport Extra 10:45 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Meander 12:45 Life & Style 15:00 NET News 15:05 Ingropp-pi 15:30 Tearoom 18:00 NET News 18:05 Netlive 19:30 NET News 20:15 Purée 21:00 Iswed Fuq l-Abjad 22:00 NET News 22:05 Wheelspin 23:00 NET News 23:30 Tearoom

F Living

Go 106/Melita 108 03:30 F Living Show 07:30 Propjeta minn wara l-kwinti 08:00 Vetrina 09:00 Lura fiż-Żmien 10:24 Shanti 10:29 F Minuta 10:30 X’Laqatni 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:54 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Esperjenza 19:30 Vetrina 20:00 Ejjew Ghandi 20:30 Propjeta minn wara l-Kwinti 21:00 Overcomers Voice 21:30 Bidla Pożittiva 22:00 X’Hemm Ġdid 22:30 Shanti

RETE 4 FIL-16:55 Film Ingliż tal-2012 bi Sienna Miller fil-parti ewlenija fejn tinterpreta lill-attriċi Tippi Hedren waqt li Toby Jones jinterpreta lil Alfred Hitchcock fi ġrajja bbażata fuq il-ktieb Spellbound by Beauty: Alfred Hitchcock and His Leading Ladies u li jitratta l-ossessjoni li Hitchcock jingħad li kellu għal Tippi Hedren li kienet ħadmet fil-films tiegħu The Birds u Marnie, iżda ma riditx tkompli taħdem miegħu.

28

Channel 01 Evo IPTV Malta

05:45 Aladdin u l-Bella Kumpanija fil-Panama - Pantomima 08:10 Simpatiċi 10:30 Intriċċi 11:30 Il-Patt 12:10 Dun Benit 13:00 Il-Prinċipal 13:50 Qegħdin Sew 14:40 Hostage Film qasir 15:00 Simpatiċi 16:40 Intriċċi 17:30 Il-Patt 18:10 Dun Benit 19:00 Il-Prinċipal 19:50 Qegħdin Sew 20:30 Hostage Film qasir 20:50 Simpatiċi

Smash

Go 106/Melita 105 06:45 Erga Lura Ripetizzjoni 07:25 Kitchen Program 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Documentary 10:00 Good Food Everyday 10:50 TSN Teleshopping 13:10 ATOZ Teleshopping 14:20 Erga Lura LIVE 15:00 Documentary 16:10 Good Food Everyday 17:10 Music Videos 18:00 Kitchen Program 19:00 7News 19:30 Habbejtek 20:30 Documentary 21:00 Parlament tal-Poplu 22:00 7News 22:30 Documentary

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:30 TG 1 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:35 Rai Parlamento 10:00 Storie Italiane 11:30 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Vieni da Me 15:40 Il Paradiso delle Signore 16:30 TG1 16:40 TG 1 Economia 16:50 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti 21:25 Montalbano: Come Voleva la Prassi Film Taljan 2017 b’Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta 23:50 Che Fuori Che Tempo Che Fa

00:50 S’e’ Fatta Notte 01:20 TG 1 Notte 01:50 Che Tempo Fa

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Legami 07:00 Heartland 07:45 Sea Patrol 08:30 TG 2 08:40 Madam Secretary 09:25 Sereno Variabile 10:00 TG2 - Italia 10:55 Tg2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG 2 13:50 Tg2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:35 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash 18:30 Rai TG Sport Sera 18:50 Hawaii Five-0 19:40 N.C.I.S 20:30 TG2 21:05 TG2 Post 21:20 Made In Sud 23:40 Povera Patria 01:30 Sorgente di Vita 02:00 Blue Bloods 02:40 Piloti

Rai Tre

GO 203Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 07:30 Buongiorno Regione 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 11:00 Tutta Saluta 11:30 Chi l’ha visto? 12:00 TG3 12:25 Quante Storie 12:55 Geo 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:20 TG3 Stavolta Voto 15:30 Doc Martin 16:15 Aspettando Geo 17:00 Geo Magazine 19:00 TG3 20:00 Blob 20:25 Non ho l’età 20:45 Un Posto al Sole 21:20 Report 23:10 Prima dell’Alba 24:00 TG3 Linea Notte 00:10 TG Regione

Rete 4

Go 206/Melita 153 05:45 TG 4 Night News 06:05 Media Shopping 06:35 Ieri e Oggi in TV 06:55 Hazzard 09:00 Carabinieri 10:20 Diagnosis Murder


GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

TELEVIŻJONI

IT-TNEJN 15 TA’ APRIL MANWELA

ILLUM FUQ IL-CABLE TV TVM FID-20:50 X’se tagħmel Simone? Anna marret ħdejn Leanne biex tkellimha… dwar xiex? Matthew ċempel lil Paul tard billejl… x’ried jgħidlu daqshekk importanti? U min mar iħabbat ilbieb ta’ Matthew fissiegħat bikrin? Manwela ċemplet lil Jennifer biex tgħinha… x’kien qed jiġri eżatt? Min mar ukoll? X’qed jiftiehmu? X’qalu Sean u Leanne dwar il-kawża ta’ Peter Musú?

11:20 13:00 14:00 15:30 16:55 18:55 19:30 19:50 20:30 21:25 00:30

Ricette all’Italiana (12:00 Tg4, Meteo.It) Murder, She Wrote Lo Sportello di Forum Hamburg Distretto 21 THE GIRL Film 2012 bi Sienna Miller TG4 Fuori dal Coro Tempesta D’Amore Stasera Italia Quarta Repubblica J. Edgar Film 2011 b’Leonardo Di Caprio

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.It 13:40 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:25 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti Un Altro 20:00 TG5; Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:20 Grande Fratello 00:40 X-Style 01:05 TG 5 Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:45 L’Ape Maia 07:10 L’Isola della Piccola Flo 07:35 Magica Magica Emi 08:00 Georgie 08:30 Chicago Fire 10:15 Chicago Justice 12:10 Studio Aperto 13:00 Grande Fratello 13:15 Sport Mediaset 14:00 The Simpsons

15:20 Big Bang Theory 15:45 Mom 16:10 The Middle 16:35 Two & A Half Men 17:35 According to Jim 18:05 Mai Dire Talk 18:30 Studio Aperto 19:00 Grande Fratello 19:10 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York 20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Star Trek: Revenge of the Sith Film 2005 b’Ewan McGregor, Natalie Portman 00:15 Speciale Studio Aperto 01:05 Grimm

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:25 Il Segreto 08:15 Media Shopping 08:40 Tempesta d’Amore 09:55 Beautiful 10:20 Una Vita 11:20 Divina Cocina 11:35 Il Segreto 13:40 Grande Fratello 16:00 Hart of Dixie 17:55 House, MD 19:45 Uomini e Donne 21:25 Evening Film 2007 bi Clare Danes Toni Collette, Vanessa Redgrave 23:40 Bella Piu di Prima 00:45 Grande Fratello 03:00 House, MD 03:40 Divina Cocina 03:55 Beautiful 04:20 Tempesta d’Amore

BBC

Go 301/Melita 300 11:10 Call the Midwife 11:55 Antiques Roadshow 13:40 Bargain Hunt

14:25 DIY SOS: The Big Build 15:15 Casualty 16:05 Call the Midwife 16:50 Last of the Summer One 17:50 Doctors 18.20 Antiques Roadshow 19:15 Father Brown 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 The Coroner 21:45 Silk 22:35 Back 23:10 Uncle 23:30 Unforgotten

Discovery

Go 301/Melita 400 09:00 Baggage Battles 09:30 Storage Hunters 11:00 How Do They Do It? 12:00 Wheeler Dealers 13:00 Alaskan Bush People 16:00 Asphalt-Cowboys 17:00 Salvage Dawgs 17:30 Shed & Buried 18:00 How Do They Do It? 18:30 How It’s Made 19:00 Expedition Unknown 20:00 Alaskan Bush People 21:00 Homestead Rescue 22:00 Building Off the Grid 23:00 Expedition Unknown

Melita More AMC Melita 315 Go 702 / Melita 312 13:00 DAYS OF OUR 06:15 High Spirits LIVES 07:50 Uptown Girls handles the afteref09:20 Kate & Leopold Shawn 11:15 Fort Massacre fects of the explosion; Hope and Rafe’s fate is decided; Aiden takes action against Andre; Blanca’s past haunts her. 21:30 THE YOUNG POPE Voiello considers new and familiar scenarios to take down Lenny; Sister Mary struggles with her conscience;

12:35 Journey to the Centre of the Earth 14:00 Deadly Swarm 15:30 Arena 17:05 The Beast of Hollow Mountain 18:30 George and the Dragon 20:00 Into the Badlands 20:45 Midnight Chronicles 22:25 Ginger Snaps

ITV Choice

GO Stars

GO 307 / Melita 309 06:10 Dinner Date 07:05 One Night With My Ex 08:00 The Jonathan Ross Show 08:55 Masterpiece 09:55 Who’s Doing the Dishes? 10:50 Dinner Date 11:45 Emmerdale 12:15 Coronation Street 13:15 Who’s Doing the Dishes? 14:10 Dinner Date 15:00 Manhunt 15:55 Tracey Ullman Show 16:30 The Voice Kids 17:50 Emmerdale 18:15 Coronation Street 19:10 Dinner Date 20:00 Manhunt 21:25 The Voice UK 22:40 Coronation Street 23:10 Masterpiece

Go 150 07:20 Ant Man and the Wasp 09:20 The Blacklist 10:10 If I Stay 12:00 The Beguiled 13:40 Murder On the Orient Express 15:45 Hotel Transylvania 3 17:30 Dragonheart: Battle of the Hearthfire 19:10 Flatliners 21:00 REALMS After a high-speed chase leads to a crash, two bank robbers and their three hostages take shelter in a mysterious manor in the woods. They soon realize the manor is home to a strange entity, and none of them are safe from its malice. 22:30 Red Sparrow 00:50 Sometimes the Good Kill

Melita More

Melita 315 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 15:30 Two & a Half Man 16:00 The Originals 16:45 The Fosters 17:30 Grey’s Anatomy 18:15 Days of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Amazing Race 21:30 The Young Pope 22:45 American Gods 24:00 Chicago Fire

ITV GOLD CORONATION STREET 29


GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

TELEVIŻJONI

IT-TLIETA916TA' TA’ APRIL IL-ĦADD NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Mill-Qarċilla sas-Salib 07:00 TVAM 09:00 Wirt Marsaxlokk 09:30 Niskata 12:00 News 12:15 Waranofsinhar 15:00 Mill-Qarċilla sas-Salib 16:00 News 16:05 Laparelli Sa Piano 16:15 Harbour Life 16:45 Illum Ma’ Steph 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Sign News 18:10 Illum ma’ Steph 18:30 House Hunt 19:00 Mafkar 19:15 Kultura News 19:20 DOC 19:30 Ras Imb Ras 19:40 Natura Maltija 19:45 Ħsibijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa 20:00 Aħbarijiet 20:47 Tertuqa Trailers 21:00 L-GĦARUSA 22:00 Headline News 22:05 Il-Korp 22:35 Pass Pass Għal Auschwitz 23:05 112 23:10 Skritt 23:15 News & Sports News 23:35 Mill-Qarċilla sas-Salib

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:45 Ras Imb Ras 07:00 Invenzjonijiet 07:05 Xi Qrajt Dan L-Ahhar 07:15 Kultura News 07:30 Fil-Gnien Ma’ Melo 08:00 Motorsmt 08:30 GFA Roundup 09:00 TVAM 11:00 Euronews 11:30 Harbourlife

12:05 Invenzjonijiet 12:15 Ras Imb Ras 12:30 Realta’ 13:30 Euronews 14:15 Stili 14:45 Ghawdex illum 15:15 Madagascar 15:45 Awtokura 16:15 Invenzjonijiet 16:20 Kultura News 16:30 Maltarti 17:00 Storjografija 17:30 Personaġġi 18:00 Ruggers 18:30 Tigrijiet Biss 19:00 Andy’s Wild Adventures 19:15 Puffle Town 19:30 Umani 20:00 Aħbarijiet għal dawk b’nuqqas ta’ smigħ 20:15 Kultura News 20:30 Premju Għall-Arti 22:15 Dwarna 23:15 Il-Proġett 00:15 News In English

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:45 One Breakfast 08:00 Liquorish: Daytime 08:10 Pjazza (r) 08:55 Popcorn (r) 09:30 Espresso 11:50 Ondroad (r) 12:30 One News 12:40 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Primetime: Preview 16:25 Telebejgħ 16:55 Aqra bi lsienek (r) 17:20 Liquorish: Daytime 17:30 Dak li jgħodd 18:30 Pjazza 19:20 ONE Temp 19:30 ONE News 20:10 PrimeTime 20:30 Aġenda 22:00 GATEWAY TO MISS

GATEWAY TO MISS WORLD

WORLD 23:00 Malta u l-Unjoni Ewropea (r) 23:30 ONE News 23:50 Liquorish: Daytime

Net

Go 102/Melita 102 06:30 NET News 07:00 Net AM 09:00 Wheelspin 11:00 Telebejgħ 11:45 Tentufiet 12:00 NET News 12:10 Purée 12:45 Life & Style 15:00 NET News 15:05 Ingropp-pi 15:30 Tearoom 18:00 NET News 18:15 Net Live 19:30 NET News 20:15 Puee 21:00 Mirja 22:05 Immagini 22:30 Sport Extra 23:00 NET News 23:30 Iswed fuq l-Abjad Ripetizzjoni

F Living

Go 106/Melita 108 03:30 F Living Show 07:30 Propjeta minn wara l-kwinti 08:00 Vetrina 09:00 Esperjenza 10:24 Shanti 10:29 F Minuta 10:30 Attwali 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:54 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Ċittadini Attivi 19:30 Vetrina 20:00 Żona Ambjent 20:30 Propjeta minn wara l-Kwinti

ONE FL-22:00 Niltaqgħu ma’ aktar parteċipanti li qed jikkompetu għall-Miss World Malta u li waħda minnhom ser tirbaħ iddritt li tikkompeti filMiss World. Fost isservizzi li naraw hemm dak fejn nies professjonali jispjegaw trattamenti medestetiċi, kura tax-xagħar, u Richleen Testa turina l-proċess tal-contouring. Antonio Camilleri jagħti informazzjoni lill-irġiel dwar il-kura tad-daqna.

30

21:00 Lura fiż-Żmien 22:30 Shanti 22:35 F Minuta 22:36 F Living Show 02:30 Żona Ambjent 03:00 Overcomers Voice

PM Channel

Channel 01 Evo IPTV Malta

07:30 Il-Principal 08:20 Qegħdin Sew 09:10 Il-Misteru tan Nannu Ton 09:30 Simpatiċi 11:00 Fredu L-Fra 11:40 Division 7 12:30 Inkwilini 13:00 Qegħdin Sew 13:50 Breeder Film qasir 14:20 Simpatiċi 15:40 Fredu L-Fra 16:30 Division 7 17:20 Inkwilini 17:50 Qegħdin Sew 18:40 Breeder Film qasir 19:00 Simpatiċi 20:30 Fredu L-Fra 21:15 Division 7

Smash

Go 106/Melita 105 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Documentary 10:00 Good Food Everyday 10:50 TSN Teleshopping 13:10 ATOZ Teleshopping 14:20 Erga Lura LIVE 15:00 Documentary 16:10 Good Food Everyday 17:10 Parlament tal-Poplu 18:10 Music Videos 19:00 7News 19:30 Short Documentary 19:40 Documentary 20:00 CNI 20:30 Documentary 21:30 Kitchen Program 22:00 7News 22:30 Documentary

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:30 TG 1 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 07:00 TG 1 07:30 TG 1 L.I.S. 09:30 TG 1 - FLASH 10:00 Storie italiane 11:30 La prova del cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Vieni da Me 15:40 Il Paradiso delle Signore 16:30 TG1 16:40 TG 1 Economia 16:50 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti

21:25 L’Aquila Grandi Speranze L-ewwel puntata 23:20 Porta A Porta 00:55 TG 1 Notte 01:25 Che Tempo Fa 01:30 Sottovoce

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Legami 07:00 Heartland 07:45 Sea Patrol 08:30 TG 2 08:40 Madam Secretary 09:25 Sereno Variabile 10:00 TG2 - Italia 10:55 Tg2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG 2 13:50 Tg2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:35 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash 18:30 Rai TG Sport Sera 18:50 Hawaii Five-0 19:40 N.C.I.S 20:30 TG2 21:05 TG2 Post 21:20 Vita, Cuore, Battito Film Taljan 2016 b’Monica Lima 23:00 Giovani e... 00:05 Heroes Film 2013 bi Christiane Paul

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 07:00 TGR Buongiorno Italia 08:00 Agorà 10:00 Mi manda Raitre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi l’ha visto? 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:20 TG3 Stavolta Voto 15:30 Doc Martin 16:20 Aspettando Geo 17:00 Geo 19:00 TG3 20:00 Blob 20:25 Non ho l’età 20:45 Un Posto al Sole 21:20 Cartabianca 23:15 TG3

Rete 4

Go 206/Melita 153 05:30 TG 4 Night News 05:50 Fuori dal Coro 06:10 Media Shopping


GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

TELEVIŻJONI

L-GĦARUSA

IT-TLIETA 16 TA’ APRIL ILLUM FUQ IL-CABLE TV

TVM FID-21:00 Programm speċjali minn wara ‘l kwinti ta’ din is-sensiela bi produzzjoni ta’ SharpShoot Media u kitba ta’ Audrey Brincat Dalli fejn se jitwasslu bosta kurżitajiet u mumenti mill-aqwa li rajna waqt dan l-ewwel staġun. Bla dubju ħafna huma ħerqana biex jasal Ottubru ħalli jkunu jistgħu jaraw kif se tkompli l-ġrajja. Tgħid illum jiżvelaw xi ħaġa dwar x’se jiġri?

06:40 Ieri e Oggi in TV 06:55 Hazzard 09:00 Carabinieri 10:15 Diagnosis Murder 11:20 Ricette all’Italiana (12:00 Tg4, Meteo.It) 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:45 The War Wagon Film 1967 b’John Wayne, Kirk Douglas 18:55 TG4 19:30 Fuori dal Coro 19:50 Tempesta d’Amore 20:30 Stasera Italia 21:25 IL SEGRETO 22:30 Una Vita 23:30 Mina Special Ieri e Oggi

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.It 13:40 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti Un Altro 20:00 TG5; Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:20 Noi e la Giulia Film Taljan 2014 b’Luca Argentero 23:40 TG5 00:20 Sisters Film 2015 b’Tina Fey.

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:45 L’Ape Maia 07:10 L’Isola della Piccola

Flo 07:35 Magica Magica Emi 08:00 Georgie 08:30 Chicago Fire 10:15 Chicago Justice 12:10 Studio Aperto 13:00 Grande Fratello 13:15 Sport Mediaset 14:00 The Simpsons 15:20 Big Bang Theory 15:45 Mom 16:10 The Middle 16:35 Two & A Half Men 17:35 According to Jim 18:05 Mai Dire Talk 18:30 Studio Aperto 19:00 Grande Fratello 19:10 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York 20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Le Iene Show 01:05 Miracle Workers 01:35 Trial & Error

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:25 Il Segreto 08:15 Media Shopping 08:40 Tempesta d’Amore 09:55 Beautiful 10:20 Una Vita 11:20 Divina Cocina 11:35 Il Segreto 13:40 Grande Fratello 16:00 Hart of Dixie 17:55 House, MD 19:45 Uomini e Donne 21:25 Grande Fratello Ripetizzjoni 01:10 Grande Fratello Live 02:00 Grande Fratello

BBC

Go 301/Melita 300 11:40 Antiques Roadshow 13:25 Bargain Hunt 14:05 DIY SOS: The Big

Build 15:00 Father Brown 15:45 Call the Midwife 16:25 Last of the Summer Wine 17:25 Doctors 17:55 EastEnders 18:25 Antiques Roadshow 19:15 Father Brown 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Luther 21:55 Unforgotten 22:40 Sean Lock: Purple Van Man 23:30 The Game

Discovery

Go 301/Melita 400 10:00 Salvage Hunters 11:00 How Do They Do It? 13:00 Gold Rush 16:00 Asphalt-Cowboys 17:00 Salvage Dawgs 17:30 Shed & Buried 18:00 How Do They Do It? 18:30 How It’s Made 19:00 Expedition Unknown 20:00 Gold Rush: Parker’s 21:00 Gold Rush: White Water 22:00 The Last Alaskans 23:00 Alaskan Bush People

Melita More

Melita 315 13:00 DAYS OF OUR LIVES Shawn continues to search for Hope and Rafe; Maggie confides in Julie; Brady and Theresa address Summer; Hope’s condition deteriorates.

ITV Choice

GO 307 / Melita 309 06:10 Dinner Date 07:05 Manhunt 08:00 Tracey Ullman’s Show 08:35 The Voice Kids 09:55 Who’s Doing the Dishes? 10:50 Dinner Date 11:45 Emmerdale 12:15 Coronation Street 13:15 Who’s Doing the Dishes? 14:10 Dinner Date 15:00 Midsomer Murders 16:50 Masterpiece with Alan Titchmarsh 17:50 Emmerdale 18:15 Coronation Street 19:10 Dinner Date 20:00 Midsomer Murders 21:50 Emmerdale 22:15 Coronation Street 22:40 Coronation Street 23:10 Masterpiece with Alan Titchmarsh

AMC

Go 702 / Melita 312 06:30 Arena 08:05 The Beast of Hollow Mountain

09:30 George and the Dragon 11:00 Mr & Mrs Bridge 13:05 The Spikes Gang 14:40 The Voyage 16:20 Perfect Match 17:50 The Honey Pot 20:00 Get Carter 21:40 HEIST A longtime thief is forced to postpone his retirement and organise the robbery of a huge shipment of Swiss gold. Starring Gene Hackman and Danny DeVito. 23:25 THE WAY OF THE GUN The bullets fly when two criminal malcontents kidnap a surrogate mother to a wealthy couple with mob connections. Starring Ryan Phillippe and Benicio Del Toro.

GO Stars

Go 150 07:30 Hotel Transylvania 3 09:10 Murder On the Orient Express 11:10 Apple Of My Eye 12:35 Step 14:00 Dragonheart: Battle of the Hearth fire 15:40 Oblivion 17:45 The Hero 19:25 Sleeper 21:00 Downsizing 23:10 Across the Waters 00:50 Call Me By Your Name 03:00 Downsizing 05:15 The Hero

Melita More

Melita 315 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 15:30 Two & a Half Man 16:00 Devious Maids 16:45 Person Of Interest 17:30 Switched At Birth 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Suits 21:30 Chicago Fire 22:15 Psych 23:00 MOM 23:30 The Amazing Race

AMC HEIST 31


GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

TELEVIŻJONI

L-ERBGĦA 17 TA’ APRIL IL-ĦADD 9 TA' NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Mill-Qarċilla sas-Salib 07:00 TVAM 09:00 Valletta 09:30 Niskata 12:00 News 12:15 Waranofsinhar 15:00 Mill-Qarċilla sas-Salib 15:45 Teleshopping 16:00 News 16:05 Natura Maltija 16:15 Artna - Kultura Agrikola 16:45 Illum Ma’ Steph 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Sign News 18:10 Illum ma’ Steph 18:30 Animal Diaries 19:15 Kultura News 19:20 DOC 19:30 Ras Imb Ras 19:40 Ħsibijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa 19:45 Super 5 20:00 Aħbarijiet 20:47 Tertuqa Trailers 20:50 Dissett 22:00 Headline News 22:05 Tertuqa 35 22:35 Paq Paq Lifestyle 23:05 Laparelli Sa Piano 23:15 News & Sports News 23:35 Mill-Qarċilla sas-Salib

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:45 Ras Imb Ras 07:00 112 07:05 Xi Qrajt Dan L-Ahhar 07:15 Kultura News 07:30 House Hunt 08:00 Gourmet 08:30 Ruggers 09:00 TVAM 11:00 Euronews 11:30 Ilsienna 12:05 Mafkar

12:15 Ras Imb Ras 12:30 Dwarna 13:30 Euronews 14:20 Gadgets 15:00 Invenzjonijiet 15:15 L-Irkant 15:45 Il-Vjaġġatur 16:15 112 16:20 Kultura News 16:30 Stigma 17:00 Linji Lokali 17:30 Umani 18:00 Knots 18:30 3 Pointer 19:00 Andy’s Wild Adventure 19:15 Puffle Town 19:30 Laparelli Sa Piano 19:40 112 19:45 DOC 20:00 Aħbarijiet għal dawk b’nuqqas ta’ smigħ 20:15 Hajjitna Ktieb 20:45 Champion’s League Porto vs Liverpool 23:00 Highlights Programme 24:00 News In English

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:45 One Breakfast 08:00 Liquorish: Daytime 08:10 Pjazza (r) 08:55 Pink Panther (r) 09:30 Espresso 11:50 Aqra bi lsienek (r) 12:30 ONE News 12:35 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 PrimeTime: Preview 16:25 Żona Sport 16:55 Brussells Calling 17:20 Liquorish: Daytime 17:30 Aqta’ Kemm 18:30 Pjazza 19:20 ONE Sports & temp 19:30 ONE News 20:10 PrimeTime

20:30 21:40 23:00 23:30 23:50

Division 7 Arena Qribek (r) ONE News Liquorish: Daytime

NET

Go 102/Melita 102 06:30 NET News 07:00 Net AM 09:00 Mirja 11:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Purée 12:45 Life & Style 15:00 NET News 15:05 Ingropp-pi 15:30 Tearoom 18:00 NET News 18:05 NETlive 19:30 NET News 20:15 Purée 21:00 Sorsi Infurmati 22:00 NET News 22:05 Il-Vuċi Tiegħek 23:00 NET News 23:30 Tearoom

F Living

Go 106/Melita 108 03:30 F Living Show 07:30 Propjeta minn wara l-Kwinti 08:00 Vetrina 09:00 X’Hawn fis-Suq 10:24 Shanti 10:29 F Minuta 10:30 Esperjenza 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Lura fiż-Żmien 17:54 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Belle Donne 19:30 Vetrina 20:00 Portmoni 20:30 Propjeta minn wara l-Kwinti 21:00 Il-Verita 22:30 Shanti

IL SEGRETO CANALE 5 FL-16:30 Illum Irene teħel filkitba tagħha. Fernando jipprova jifhem il-vera intenzjonijiet ta’ Gonzalo u sadattant jagħtih parti mill-flus li jkun irid jissellef. Il-Ħamis Waqt li tkun fil-villa, Maria tattakka lil Gonzalo u tgħid lil Raimundo li huwa mhuwiex il-bniedem li kulħadd jemmen li hu. Wara tgħarraf lil Mathias li tkun ġiet lura fil-pajjiż biex tfittex lil Emilia u lil Alfonso. 32

22:35 F Minuta 22:36 F Living Show

PM Channel Channel 01 Evo IPTV Malta

07:25 Inkwilini 08:00 Qegħdin Sew 08:40 Breeder Film qasir 09:10 Simpatiċi 10:40 Intriċċi 11:40 Il-Patt 12:20 Marvin 13:15 Qegħdin Sew 14:00 In-Negozjant Film qasir 14:30 Simpatiċi 16:00 Intriċċi 17:00 Il-Patt 17:50 Marvin 18:40 Qegħdin Sew 19:30 In-Negozjant Film qasir 19:50 Simpatiċi 21:30 Intriċċi

Smash

Go 106/Melita 105 07:25 Kitchen Programme 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Documentary 10:00 Good Food Everyday 10:50 TSN Teleshopping 14:20 Erga Lura repeat 15:00 Documentary 16:10 Good Food Everyday 17:10 Parlament tal-Poplu 18:10 Music Videos 18:50 Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 Good Food Everyday 20:30 Documentary 21:50 Edward Scicluna 22:00 7News 22:30 Documentary

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:30 TG 1 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:30 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Vieni da Me 15:40 Il Paradiso delle Signore 16:30 TG1 16:40 TG 1 Economia 16:50 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 UEFA Champion’s League Kwarti talFinali- Away Manchester City Tottenham 23:00 Champion’s League Magazine 23:45 Porta A Porta

01:20 TG 1 Notte 01:50 Che Tempo Fa 01:55 Sottovoce 02:25 Movie Mag

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Legami 07:00 Heartland 07:45 Sea Patrol 08:30 TG 2 08:40 Madam Secretary 09:25 Sereno Variabile 10:00 TG2 - Italia 10:55 Tg2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG 2 13:50 Tg2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:35 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash 18:30 Rai TG Sport Sera 18:50 Hawaii Five-0 19:40 N.C.I.S 20:30 TG2 21:05 TG2 Post 21:20 Il Molo Rosso (The Pier) It-tielet puntata 23:05 Tutte lo Vogliono Film 2015 b’Enrico Brignano, Vanessa Incontrada 00:30 Nine Film 2009 b’Penelope Cruz

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 07:00 TGR Buongiorno 08:00 Agorà 10:00 Mi manda Raitre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi l’ha visto? 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:20 TG3 Stavolta Voto 15:30 Ritratti 16:00 Aspettando Geo 17:00 Geo 19:00 TG3 20:00 Blob 20:25 Non ho l’età 20:45 Un Posto al Sole 21:20 Chi l’ha Visto? 24:00 3 Linea Notte 01:05 Rai Parlamento

Rete 4

Go 206/Melita 153 05:30 TG 4 Night News 05:50 Fuori dal Coro 06:10 Media Shopping


GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

TELEVIŻJONI

L-ERBGĦA 17 TA’ APRIL TEMPESTA D’AMORE RETE 4 FIT-19:50 Dawk kollha li jinsabu filFurstenhoff ikunu taħt l-effett tal-gass li sturdihom. Kulħadd jidher li jinsab mitluf minn sensih waqt li Henning jibqa’ għaddej bilpjan tiegħu biex jisraq il-ġojjelli. Xenia tippjana kif se tivvendika ruħha minn Christof. Denise toħlom li qed tegħreq. Il-ħolma tant tkun reali li tibda tħossha qed tifga verament. Ma ddumx ma tasal il-Pulizija filFurstenhof u tarressta lil Joshua...

06:40 Ieri e Oggi in TV 06:55 Hazzard 09:00 Carabinieri 10:15 Diagnosis Murder 11:20 Ricette all’Italiana (12:00 Tg4, Meteo.It) 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:35 Portrait in Black Film 1960 b’Lana Turner, Anthony Quinn 18:55 TG4 19:30 Fuori dal Coro 19:50 Tempesta d’Amore 20:30 Stasera Italia 21:25 Slumdog Millionaire Film Ingliż 2008 b’Dev Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor 00:25 Cafe’ Society Film 2016 b’Blake Lively, Kristen Stewart.

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.It 13:40 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti Un Altro 20:00 TG5; Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:20 Live Non e la D’Urso! 00:30 TG 5

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:45 L’Ape Maia 07:10 L’Isola della Piccola

Flo 07:35 Magica Magica Emi 08:00 Georgie 08:30 Chicago Fire 10:15 Chicago Justice 12:10 Studio Aperto 13:00 Grande Fratello 13:15 Sport Mediaset 14:00 The Simpsons 15:20 Big Bang Theory 15:45 Mom 16:10 The Middle 16:35 Two & A Half Men 17:35 According to Jim 18:05 Mai Dire Talk 18:30 Studio Aperto 19:00 Grande Fratello 19:10 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York 20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Colorado 00:15 The Starving Games Film 2013 b’Lauren Bowles.

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:25 Il Segreto 08:15 Media Shopping 08:40 Tempesta d’Amore 09:55 Beautiful 10:20 Una Vita 11:20 Divina Cocina 11:35 Il Segreto 13:40 Grande Fratello 16:00 Hart of Dixie 17:55 House, MD 19:45 Uomini e Donne 21:25 Juno Film 2007 b’Ellen Page 23:15 9 Mesi 01:25 Grande Fratello Live

BBC

Go 301/Melita 300 10:50 Call the Midwife 11:45 Antiques Roadshow

13:30 Bargain Hunt 14:15 DIY SOS: The Big Build 15:10 Father Brown 15:55 Call the Midwife 16:50 Last of the Summer Wine 17:20 Doctors 17:50 EastEnders 18:20 Antiques Roadshow 19:15 Father Brown 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Fleming The Man Who Would Be Bond 21:45 Orphan Black 22:30 Live from the BBC 23:30 DCI Banks

Discovery

Go 301/Melita 400 12:00 Wheeler Dealers 13:00 Fast N’ Loud 16:00 Asphalt-Cowboys 17:00 Salvage Dawgs 17:30 Shed & Buried 18:00 How Do They Do It? 18:30 How It’s Made 19:00 Expedition Unknown 20:00 Wheeler Dealers 21:00 American Chopper 22:00 Street Outlaws 23:00 Garage Rehab

ILLUM FUQ IL-CABLE TV Melita More AMC Go 702 / Melita 312 Melita 315 13:00 DAYS OF OUR LIVES Rafe and Hope continue to be trapped; Rafe has a nightmare; Rafe’s feelings for Hope are put to the test. 20:45 MAFIA ONLY KILLS IN SUMMER Palermo and the Giammarresi family are coming to terms with the tragic death of Boris Giuliano

ITV Choice

GO 307 / Melita 309 06:10 Dinner Date 07:05 Midsomer Murders 08:55 Masterpiece with Alan Titchmarsh 09:55 Who’s Doing the Dishes? 10:50 Dinner Date 11:45 Emmerdale 12:15 Coronation Street 13:15 Who’s Doing the Dishes? 14:10 Dinner Date 15:00 Murdoch Mysteries 16:50 Masterpiece with Alan Titchmarsh 17:50 Emmerdale 18:15 Coronation Street 19:10 Dinner Date 20:00 Murdoch Mysteries 21:50 Emmerdale 22:15 Coronation Street 23:10 Masterpiece with Alan Titchmarsh

06:15 The Pride and the Passion 08:25 The Voyage 10:05 Perfect Match 11:35 The Honey Pot 13:45 Just My Luck 15:25 I’ll Take Sweden 17:00 Grown Ups 18:40 Dirty Work 20:00 The Way of the Gun 22:00 O.C. & Stiggs 23:50 Snatch

GO Stars

Go 150 07:30 Oblivion 09:40 Thor: Ragnarok 11:50 Across the Waters 13:30 The Angry Birds Movie 15:15 Solo: A Star Wars Story 17:30 Curve 19:00 Flint 20:30 The Big Bang Theory 21:00 Overboard 22:55 ABATTOIR While investigating a series of strange occurrences, ambitious young reporter Julia Talben finds herself on the trail of a mysterious man who is attempting to build the ultimate haunted house. 00:35 Solo: A Star Wars Story 02:50 Curve

Melita More

Melita 315 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 15:30 Two & a Half Man 16:00 The Amazing Race 16:45 Suits 17:30 Supernatural 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Mafia Only Kills in Summer 21:45 The Originals 22:30 The Fosters

MELITA MORE DAYS OF OUR LIVES 33


GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

TELEVIŻJONI

IL-ĦAMIS918TA' TA’NOVEMBRU APRIL IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Mill-Qarċilla sas-Salib 07:00 TVAM 09:00 Ħajjitna Ktieb 09:30 Niskata 12:00 News 12:15 Waranofsinhar 15:00 Mill-Qarċilla sas-Salib 15:45 Teleshopping 16:00 News 16:05 Xi Qrajt Dan L-Ahhar 16:15 Storjografija 16:45 Illum Ma’ Steph 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Sign News 18:15 Illum Ma’ Steph 18:30 Gourmet 19:15 Kultura News 19:20 DOC 19:30 Ras Imb Ras 19:40 Skritt 19:45 Ħsibijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa 20:00 News Bulletin 20:47 Tertuqa Trailers 20:50 Xtra 22:00 Headline News 22:05 Il-Vjaġġatur 22:35 Jisimni Dimensja 23:05 Natura Maltija 23:15 News & Sports News 23:35 Mill-Qarċilla sas-Salib

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:45 Ras Imb Ras 07:00 Natura Maltija 07:05 Laparelli Sa Piano 07:15 Kultura News 07:30 Il-Vjaġġatur 08:00 Tiġrijiet Biss 08:30 Knots 09:00 Natura Maltija / Skritt 09:15 Quddiesa taz-Zjut Mill-Konkatidral ta’ San Gwann

11:00 Euronews 11:30 Wirt Marsaxlokk 12:05 Skritt 12:15 Ras Imb Ras 12:30 Il-Prġett 13:30 Euronews 13:45 Fil-Gnien ma’ Melo 14:15 Paq Paq Lifestyle 14:45 112 14:50 Laparelli Sa Piano 15:00 Animal Diaries 15:45 DOC 16:00 GFA Round Up 16:30 Dwarna 17:30 Andy’s Wild Adventure 17:45 Puffle Town 18:00 Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej Mill-Kon Katidral ta’ San Gwann 19:30 Motorsmt 20:00 Aħbarijiet għal dawk b’nuqqas ta’ smigħ 20:15 Tertuqa 35 20:45 Europa League Xandira diretta Napoli - Arsenal 23:00 Highlights Programme 24:00 News In English

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:45 One Breakfast 08:00 Liquorish: Daytime 08:15 Pjazza 08:55 Airborne 09:30 Espresso 11:55 Żona Sport 12:30 ONE News 12:40 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 PrimeTime: Preview 16:25 Popcorn 16:55 Prijorita’ Malta 17:20 Liquorish: Daytime 17:30 Aroma Kitchen

18:30 Pjazza 19:20 ONE Sport u Temp 19:30 ONE News 20:10 PRIME TIME 20:30 Ilsien in-Nisa 22:30 Spinnaker 23:00 Ondroad (r) 23:30 ONE News 23:50 Liquorish: Daytime

Net

Go 102/Melita 102 06:30 NET News 07:00 Net AM 09:15 Quddiesa taz-Zjut 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Purée (ripetizzjoni) 12:45 Life & Style 15:00 NET News 15:05 Ingropp-pi 15:30 Tearoom 17:55 NET News 18:00 Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej 19:30 NET News 20:15 Purée 21:00 10q 22:00 NET News 22:05 Acceler8 23:00 NET News 23:30 Sorsi Infurmati

F Living

Go 106/Melita 108 03:30 F Living Show 07:30 Propjeta minn wara l-Kwinti 08:00 Vetrina 09:00 Il-Verita 10:24 Shanti 10:29 F Minuta 10:30 Belle Donne 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:54 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 X’Laqatni

PRIME TIME ONE FID-20:15 It-Tnejn Il-kantanti u mużiċisti Chris u Moira. It-Tlieta Il-make up artist Jennifer Dimech li pparteċipat f’fashion shows internazzjonali bħal Fashion Week ta’ Pariġi, Londra u Milan. L-Erbgħa Programm speċjali fejn it-telespettaturi jkollhom iċ-ċans jilgħabu Kontra 30 Sekonda bilMaqlub. Il-Ħamis L-atleta Laurie Pace, li kisbet bosta unuri lil Malta. Il-Ġimgħa Mhux se jixxandar ħabba l-Ġimgħa 34

19:30 Vetrina 20:00 Overcomers Voice 20:30 Propjeta minn wara l-Kwinti 21:00 Kollox Bla Kulur 22:30 Shanti 22:35 F Minuta 22:36 F Living Show 02:30 Overcomers Voice 03:00 Żona Ambjent

PM Channel Channel 01 Evo IPTV Malta

07:30 Simpatiċi 08:15 Intriċċi 09:10 Il-Misteru tan Nannu Ton 09:30 Simpatiċi 10:15 The Inheritance 11:30 Division 7 12:20 Id-Djarju l-Iswed 13:15 Qegħdin Sew 14:15 Simpatiċi Camping - Kummiedja 16:00 Simpatiċi 17:30 The Inheritance 18:00 Division 7 19:00 Id-Djarju l-Iswed 19:45 Qegħdin Sew 20:45 Simpatiċi Camping - Kummiedja

Smash

Go 106/Melita 105 06:45 Erga Lura (r) 07:25 Kitchen Program 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Documentary 10:00 Good Food Everyday 10:50 TSN Teleshopping 13:10 ATOZ Teleshopping 14:20 Erga Lura repeat 15:00 Documentary 16:10 Good Food Everyday 17:10 Parlament tal-Poplu(r) 18:10 Music Videos 18:50 Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 Music Videos 20:00 Short Documentary 20:10 Documentary 20:50 Kitchen Program 21:20 Edward Scicluna 21:30 CNI 22:00 7News 22:30 Motordrome

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:30 TG 1 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:30 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Vieni da Me 15:40 Il Paradiso delle Signore 16:30 TG1

16:40 TG 1 Economia 16:50 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 I Soliti Ignoti 21:25 Mentro Ero Via Ir-Raba’ puntata 23:35 Porta a Porta 01:10 TG 1 01:40 Che Tempo Fa

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Legami 07:00 Heartland 07:45 Sea Patrol 08:30 TG 2 08:40 Madam Secretary 09:25 Sereno Variabile 10:00 TG2 - Italia 10:55 Tg2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG 2 13:50 Tg2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:35 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash 18:30 Rai TG Sport Sera 18:50 Hawaii Five-0 19:40 N.C.I.S 20:30 TG2 21:05 TG2 Post 21:20 Heaven Is for Real Film 2014 bi Greg Kinnear, Kelly Reilly 23:00 Stracult Live Show

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 07:00 TGR Buongiorno 07:30 TGR Buongiorno 08:00 Agorà 10:00 Mi Manda Raitre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi l’ha visto? 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:20 TG3 Stavolta Voto 15:30 Doc Martin 16:20 Aspettando Geo 17:00 Geo 19:00 TG3 20:00 Blob 20:25 Non ho l’età 20:45 Un Posto al Sole 21:20 A RACCONTARE COMINCIA TU 23:10 Ossigeno 24:00 TG 3 Linea Notte 01:05 Rai Parlamento 01:15 Rai Cultura 01:45 RaiNews24


TELEVIŻJONI

GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

IL-ĦAMIS 18 TA’ APRIL

A RACCONTARE COMINCIA TU RAI TRE FID-21:20 It-tielet minn sitt programmi ta’ Raffaella Carrà, imsejjes fuq il-format tal-programmSpanjol Mi Casa Es La Tuya. L-ewwel żewġ programmi rreġistraw udjenzi għolja ħafna għal Rai Tre u dan il-fatt jawgura tajjeb għar-ritorn ta’ Raffaella fuq it-televiżjoni. Illum se tmur Ravenna fir-residenza ta’ Riccardo Muti fejn se turina lat differenti ta’ dan is-surmast ta’ fama internazzjonali.

Rete 4

Go 206/Melita 153 05:30 TG 4 Night News 05:50 Fuori dal Coro 06:10 Media Shopping 06:40 Personaggi 06:55 Hazzard 09:00 Carabinieri 10:20 Diagnosis Murder 11:20 Ricette all’Italiana (12:00 Tg4, Meteo.It) 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:35 Counterpoint Film 1968 b’Charlton Heston, Maximilian Schell 18:55 TG4 19:30 Fuori dal Coro 19:50 Tempesta d’Amore 20:30 Stasera Italia 21:25 Dritto e Rovescio 00:35 Secondo Ponzio Pilato Film Taljan

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.It 13:40 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti Un Altro 20:00 TG5; Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:20 All Roads Lead to Rome Film 2015 b’Sarah Jessica Parker, Raoul Bova 23:20 Maurizio Costanzo Show

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:45 L’Ape Maia 07:10 L’Isola della Piccola Flo 07:35 Magica Magica Emi 08:00 Georgie 08:30 Chicago Fire 10:15 Chicago Justice 12:10 Studio Aperto 13:00 Grande Fratello 13:15 Sport Mediaset 14:00 The Simpsons 15:20 Big Bang Theory 15:45 Mom 16:10 The Middle 16:35 Two & A Half Men 17:35 According to Jim 18:05 Mai Dire Talk 18:30 Studio Aperto 19:00 Grande Fratello 19:10 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York 20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Red 2 Film 2012 bi Bruce Willis, John Malkovich 23:45 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Film 2001 b’Elijah Wood. It-tieni parti

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:25 Il Segreto 08:15 Media Shopping 08:40 Tempesta d’Amore 09:55 Beautiful 10:20 Una Vita 11:20 Divina Cocina 11:35 Il Segreto 13:40 Grande Fratello 16:00 Hart of Dixie 17:55 House, MD 19:45 Uomini e Donne 21:15 Recipe for Love Film 2014 b’Danielle Pan-

ILLUM FUQ IL-CABLE TV 08:15 I’ll Take Sweden

Melita More

Melita 315 13:00 DAYS OF OUR LIVES Hope has a health crisis; Aiden continues to assert his innocence; Brady questions Victor’s role in Tate’s abduction; Summer pleads with Theresa.

ITV Choice

Go 301/Melita 300 15:10 Father Brown 15:55 Call the Midwife 16:50 Last of the Summer Wine 17:20 Doctors 17:50 EastEnders 18:20 Antiques Roadshow 19:15 Father Brown 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Stella 21:45 Scott & Bailey 22:35 Alan Partridge’s Mid Morning Matters 23:30 Lady Chatterley’s Lover Film 2015 b’Holliday Grainger

GO 307 / Melita 309 06:10 Dinner Date 07:05 Murdoch Mysteries 08:55 Masterpiece with Alan Titchmarsh 09:55 Who’s Doing the Dishes? 10:50 Dinner Date 11:45 Emmerdale 12:45 Coronation Street 13:15 Who’s Doing the Dishes? 14:10 Dinner Date 15:00 The Jonathan Ross Show 15:55 One Night With My Ex 16:50 Masterpiece with Alan Titchmarsh 17:50 Emmerdale 18:15 Coronation Street 19:10 Dinner Date 20:00 The Jonathan Ross Show 20:55 One Night With My Ex 21:50 Emmerdale 22:15 Coronation Street 23:10 Masterpiece

Discovery

AMC

abaker, S. Roberts 23:20 Uomini e Donne 00:45 Grande Fratello Live

BBC

Go 301/Melita 400 16:00 Asphalt-Cowboys 17:00 Salvage Dawgs 17:30 Shed & Buried 18:00 How Do They Do It? 18:30 How It’s Made 19:00 Expedition Unknown 20:00 Made by Destruction 21:00 Sinking Cities 22:00 Brake Room 23:00 Blowing Up History

Go 702 / Melita 312 06:35 Just My Luck

09:50 Grown Ups 11:30 Dirty Work 12:50 Glorious 39 14:55 Love Potion No. 9 16:30 Sitting Bull 18:15 The Winds of Autumn 20:00 The Son 20:45 Doubt 22:25 Midnight Witness 23:55 Too Scared to Scream

GO Stars

Go 150 07:30 Overboard 09:30 The SpongeBob Squarepants 11:00 UFO 12:30 Flint 14:00 Christopher Robin 15:45 HOBBIT: AN UNEX PECTED JOURNEY The adventure follows the journey of title character Bilbo Baggins, who is swept into an epic quest to reclaim the lost Dwarf Kingdom of Erebor from the fearsome dragon Smaug. Approached out of the blue by the wizard Gandalf the Grey, Bilbo finds himself joining a company of thirteen dwarves led by the legendary warrior, Thorin Oakenshield. 18:35 Son Of God 21:00 Happily Ever After 23:00 Replace 00:40 Son Of God 03:00 Hobbit: An Unexpected Journey 05:55 UFO

Melita More Melita 315 13:00 Days Of Our Lives 13:45 Big Bang Theory 15:30 Two & a Half Man 16:00 Criminal Minds 16:45 The Originals 17:30 Chicago Fire 18:30 Days Of Our Lives 17:30 Chicago Fire 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 
 21:00 Aenigma 22:00 VEEP

GO Stars THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY 35


TELEVIŻJONI

GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

IL-ĠIMGĦA 19 TA’ APRIL IL-ĦADD 9 TA' NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Mill-Qarċilla sas-Salib 07:00 TVAM 09:00 Storjografija 09:30 Niskata 12:00 News 12:15 Waranofsinhar 15:00 Il-Funzjoni tal-Adorazzjoni tas-Salib mixXagħra, Għawdex 16:45 Fit-Triq tas-Salib 17:15 Għawdex Illum 17:45 Il-Purċissjoni talĠimgħa l-Kbira mixXagħra, Għawdex 19:45 DOC 20:00 News Bulletin 20:50 Xarabank (22:00 Headline News) 22:50 Pass Pass Għal Auschwitz 23:15 News & Sports News 23:35 Mill-Qarċilla Sas-Salib

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:45 Ras Imb Ras 07:00 112 07:05 Laparelli Sa Piano 07:15 Kultura News 07:30 Umani 08:00 3 Pointer 08:30 Sport Ghawdex 09:00 TVAM 11:00 Euronews 11:30 Il-Vjaġġatur 12:00 DOT EU 12:15 Ras Imb Ras 12:30 Xtra 13:30 Fit-Triq tas-Salib 14:15 Il-Proġett 15:15 Ilsienna 15:45 Personaggi 16:15 112 16:20 Kultura News

16:30 Natura Maltija 16:35 Skritt 16:45 Gadgets 17:30 Kristu ... Min Hu? 18:00 Harbour Life 18:30 Wirt Marsaxlokk 19:00 Andy’s Wild Adventure 19:15 Puffle Town 19:30 Aħbarijiet għal dawk b’nuqqas ta’ smigħ 19:45 La Sollevazione di Cristo Kunċert millBanda la Valletta 21:15 Via Crucis Mal-Papa fil-Koleossew 23:00 Ħajjitna Ktieb 23:30 Tigrijiet Biss 24:00 News In English

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:45 One Breakfast 08:00 Liquorish: Daytime 08:10 Xandiriet tal-Ġimgħa l-Kbira 09:30 Espresso 12:00 Minn Fuq il-Golgota (12:30 ONE News) 15:00 Funzjoni tal-Ador- azzjoni tas-Salib Dirett mill-Vatikan 16:30 Purċissjoni tal- Ġimgħa l-Kbira Minn Ħal Għaxaq 19:20 Temp 19:30 ONE News 20:10 Xandiriet tal-Ġimgħa l-Kbira 21:00 It-Triq tas-Salib ma’ Papa’ Franġisku Dirett minn Ruma 22:30 Xandiriet tal-Ġimgħa l-Kbira 23:30 ONE News 23:50 Liquorish: Daytime 24:00 Xandiriet tal-Ġimgħa

l-Kbira 03:30 ONE News

Net

Go 102/Melita 102 06:30 NET News 07:00 Net AM 09:00 Il-Ġimgħa l-Kbira 11:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Il-Ġimgħa l-Kbira 14:45 NET News 15:00 Tifkira Solenni talMewt tal-Mulej 16:30 Il-Ġimgħa l-Kbira 17:00 Il-Purċissjoni talĠimgħa l-Kbira Xandira diretta milMosta 19:30 NET News 20:10 Flusek 20:40 Meander 21:15 Replay Preview (22:00 NET News) 23:00 NET News 23:30 Ġimgħa l-Kbira

F Living

Go 106/Melita 108 03:30 F Living Show 07:30 Propjeta minn wara l-kwinti 08:00 Vetrina 09:00 Kollox Bla Kulur 10:24 Shanti 10:29 F Minuta 10:30 Ċittadini Attivi 12:00 Vetrina 12.30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:55 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Attwali 19:30 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier 20:30 Propjeta minn wara l-kwinti 21:00 Exodus 22:30 Shanti

BEAUTIFUL CANALE 5 FIS-13:40 Il-Ħamis Liam issa jaf bit-tqala ta’ Hope. Kif se jirreaġixxi? X’se tipproponilu t-tfajla? Il-Ġimgħa Liam jaf li ma jista jagħti l-ebda risposta lil Hope u flistess waqt irid ikellem ta’ malajr lil Steffy li trid tiżżewweġ ta’ malajr lil Liam. Is-Sibt Hope taħfer lil Emma u tipproponilha tħejji xi korjografija għall-ispettaklu. X’se tkun ir-reazzjoni ta’ Steffy għal dak li jgħidilha Liam? 36

22:35 22:36 02:30 03:00

F Minuta F Living Show Ejjew Għandi Portmoni

PM Channel Channel 01 Evo IPTV Malta

07:20 Id-Djarju l-Iswed 08:10 Qegħdin Sew 09:05 Simpatiċi 10:30 Rifless 11:15 Strada Stretta 12:15 Dun Benit 13:00 Qegħdin Sew 13:50 Imħabba Mill-Ġdid 14:50 Simpatiċi 16:15 Rifless 17:00 Strada Stretta 18:00 Dun Benit 18:50 Qegħdin Sew 19:40 Imħabba Mill-Ġdid 20:40 Simpatiċi

Smash

Go 106/Melita 105 07:25 Kitchen Program 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Documentary 10:00 Good Food Everyday 10:50 TSN Teleshopping 13:10 ATOZ Teleshopping 14:20 Erga Lura (r) 15:00 Documentary 16:10 Good Food Everyday 17:10 Parlament tal-Poplu 18:10 Music Videos 18:50 Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 Habbejtek 20:30 Documentary 21:50 Edward Scicluna 22:00 7News 22:30 Documentary

Rai Uno

Go 201/Melita 150e 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:30 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Vieni da Me 15:40 Il Paradiso delle Signore 16:30 TG1 16:40 TG 1 Economia 16:50 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Porta A Porta: Speciale Venerdi Santo 21:00 Via Crucis Imexxi Papa Franġisku 22:35 Viaggio nella Chiesa di Francesco 23:10 Kunċert tal-Għid Minn Duomo di

Orvieto - Messa di Requiem ta’ Giuseppe Verdi 00:35 TG 1 Notte 01:10 Cinematografo 02:05 Sottovoce

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Legami 07:00 Heartland 07:45 Sea Patrol 08:30 TG 2 08:40 Madam Secretary 09:25 Sereno Variabile 10:00 TG2 - Italia 10:55 Tg2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG 2 13:50 Tg2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:35 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash 18:30 Rai TG Sport Sera 18:50 Hawaii Five-0 19:40 N.C.I.S 20:30 TG2 21:05 TG2 Post 21:20 90 Minutes in Heaven Film 2015 b’Hayden Christensen, Kate Bosworth 23:30 Marie’s Story Film 2014 b’Isabelle Carre 01:00 Calcio&Mercato

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 07:00 TGR Buongiorno 08:00 Agorà 10:00 Mi manda Raitre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi l’ha visto? 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:15 Rai Parlamento 15:20 Gli Imperdibili 15:25 Stavolta Voto 15:30 Doc Martin 16:15 Aspettando Geo 17:00 Geo 19:00 TG3 20:00 Blob 20:35 Aspettando Rai Pipol 20:45 Un Posto al Sole 21:20 Ti Sposo Ma Non Troppo Film 2014 b’Gabriele Pignotta, Vanessa Incontrada 23:05 Todo Cambia 24:00 TG 3 Linea Notte 01:10 Rai Cultura


GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

TELEVIŻJONI

IL-ĠIMGĦA 19 TA’ APRIL MARIE’S STORY RAI DUE FIL-23:30 Film Franċiż tal-2014 li jitratta l-istorja vera ta’ Marie Huertin li twieldet truxa u għamja fl-1885. Il-film, rebbieħ tal-Variety Pazza Grande Award fid67 edizzjoni ta’ Locarno International FIlm Festival jitratta d-diffikkultajiet li ffaċċjat it-tfajla biex tikkommunika. Filwaqt li l-Madre Superjura tal-kunvent fejn trabbiet kienet xettika, kien hemm soru jisimha Marghuerite li kienet determinat tgħin lit-tfajla taffronta l-ħajja...

Rete 4

Go 206/Melita 153 05:30 TG 4 Night News 05:50 Fuori del Coro 06:10 Media Shopping 06:40 Personaggi 06:55 Hazzard 09:00 Carabinieri 10:20 Diagnosis Murder 11:20 Ricette all’Italiana (12:00 Tg4, Meteo.It) 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 I Viaggi di Donnavventura 16:40 Judas Film 2001 b’Enrico Lo Verso, Danny Quinn. 18:55 TG4 19:30 Fuori dal Coro 19:50 Tempesta d’Amore 20:30 Stasera Italia 21:25 King of Kings Film 1961 b’Jeffrey Hunter 00:40 Il Figlio Piu Piccolo Film Taljan 2010 bi Cristian De Sica

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.It 13:40 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti Un Altro 20:00 TG5; Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:20 Ciao Darwin 00:30 TG 5 Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:45 L’Ape Maia 07:10 L’Isola della Piccola Flo 07:35 Magica Magica Emi 08:00 Georgie 08:30 Chicago Fire 10:15 Chicago Justice 12:10 Studio Aperto 13:00 Grande Fratello 13:15 Sport Mediaset 14:00 The Simpsons 15:20 Big Bang Theory 15:45 Mom 16:10 The Middle 16:35 Two & A Half Men 17:35 According to Jim 18:05 Mai Dire Talk 18:30 Studio Aperto 19:00 Grande Fratello 19:10 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York 20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Red Film 2010 bi Bruce Willis, Helen Mirren 23:45 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Film 2001 b’Elijah Wood, Ian McKellan, Liv Tyler, Cate Blanchett (00:28 TGCom)

La 5

Go 209 Melita 162 07:00 Beautiful 07:25 Il Segreto 08:15 Media Shopping 08:40 Tempesta d’Amore 09:55 Beautiful 10:20 Una Vita 11:20 Divina Cocina 11:35 Il Segreto 13:40 Grande Fratello 16:00 Hart of Dixie

17:55 House, MD 19:45 Uomini e Donne 21:15 Honey Film 2003 b’Jessica Alba 23:25 Victoria Ripetizzjoni

BBC

Go 301/Melita 300 . 16:00 Call the Midwife 16:50 Last of the Summer Wine 17:20 Doctors 17:50 EastEnders 18:20 Antiques Roadshow 19:10 Last of the Summer Wine 19:40 Doctors 20:10 Casualty 21:00 Burton & Taylor Film 2013 b’Helena Bonham Carter 22:25 Back 22:50 Hunderby

Discovery

Go 301/Melita 400 16:00 Asphalt-Cowboys 17:00 Salvage Dawgs 17:30 Shed & Buried 18:00 How Do They Do It? 18:30 How It’s Made 19:00 Expedition Unknown 20:00 Homestead Rescue 21:00 Moonshiners 22:00 Scrappers

ILLUM FUQ IL-CABLE TV Autumn Melita More 13:55 Momentum Melita 315 15:25 Last Embrace 13:00 DAYS OF OUR 17:00 The Norseman LIVES 18:30 Descent Kate leaves the mansion; 20:00 CUBE Deimos asks Nicole for Six strangers a new beginning; Steve helps look for Tate; Brady and Theresa butt heads.

ITV Choice

GO 307 / Melita 309 06:10 Dinner Date 07:05 The Jonathan Ross Show 08:00 One Night With My Ex 08:55 Masterpiece 09:55 Who’s Doing the Dishes? 10:50 Dinner Date 11:45 Emmerdale 12:45 Coronation Street 13:15 Who’s Doing the Dishes? 14:10 Dinner Date 15:00 Big Star’s Bigger Star 15:50 Wedding Day Winners 16:50 Masterpiece with Alan Titchmarsh 17:50 Emmerdale 18:45 Coronation Street 19:10 Dinner Date 20:00 Dancing on Ice 21:50 Emmerdale 22:40 Coronation Street 23:10 Masterpiece with Alan Titchmarsh

AMC

Go 702 / Melita 312 06:40 Love Potion No. 9 08:15 Star Files 08:30 The Black Stallion 10:25 Sitting Bull 12:10 The Winds of

must band together for survival in a bizarre maze where deadly surprises lurk around every corner. Starring Maurice Dean Wint and Nicole de Boer. 21:30 Ginger Snaps 23:15 Machete

GO Stars

Go 150 07:30 The Guardians of Oz 09:00 Christopher Robin 10:45 Mary Magdlene 12:45 Hobbit: Desolation Of the Smaug 15:30 Into the Wild 18:00 Superstore 18:25 Star Wars: the Last Jedi 21:00 PAUL, APOSTLE OF CHRIST Risking his life, Luke ventures to Rome to visit Paul -- the apostle who’s bound in chains and held captive in Nero’s darkest and bleakest prison cell. Haunted by the shadows of his past misdeeds, Paul wonders if he’s been forgotten as he awaits his grisly execution Filmed in Malta 22:40 The Wizard Of Lies 00:55 Purge: The Election Year 02:45 Hobbit: Destination Of the Smaug 05:30 Mary Magdalene 02:40 Atomic Blonde

Melita More

Melita 315 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 15:30 Two & a Half Man 16:00 Chicago P.D. 16:45 Psych 17:30 Devious Maids 18:30 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Criminal Minds 21:30 Supernatural 22:15 Grey’s Anatomy

GO STARS PAUL - APOSTLE OF CHRIST 37


GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

TELEVIŻJONI

IS-SIBT 20 IL-ĦADD 9 TA’ TA' APRIL NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Artna - Kultura Agrikola 07:00 TVAM Weekend 09:30 Andy’s Safari Adventures 10:45 Puffle Town 12:00 News 12:15 Awtokura 12:45 Sibtek 16:00 News 16:05 Il-Vjaġġatur 16:35 Harbour Life 17:00 UMANI 17:30 Maltarti 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Sign News 18:10 Gadgets 19:00 Madagascar 19:35 Dot EU 19:45 Lotto 20:00 News Bulletin 20:47 Tertuqa Trailers 20:50 VIĠILANTE 22:00 Headline News 22:05 Magic Malta Music Show 22:45 Kristu ... Min Hu? 23:15 News & Sport News 23:40 Madagascar

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:45 3 Pointer 07:15 Natura Maltija 07:20 112 07:30 MEA 08:00 Harbour Life 08:30 Jisimni Dimensia 09:00 La Passione di Cristo Kunċert mill- Banda tal-Pulizija 10:45 Euronews 11:30 Kristu ... Min Hu? 12:00 112 12:15 Gourmet 12:45 Wirt Marsaxlokk 13:15 Storjografija

14:00 La Sollevazione di Cristo Kunċert mill- Banda la Valletta 15:30 Rome Reports 16:00 Minn Jum għal Jum 16:30 Kunċert Fondazzjoni Paulus 18:00 BOV Premier: Valletta - Tarxien 20:00 Funzjoni tal-Vġili tal- Għid 22:30 Pass Pass Għal Auschwitz 23:00 Il-Korp 23:30 Hajjitna Ktieb 24:00 News In English

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Teżori (r) 07:00 Aqra bi lsienek (r) 07:30 Dak li jgħodd (r) 08:30 Better Living 09:30 Achieve (r) 10:30 Aqta’ Kemm (r) 11:30 Telebejgħ 12:00 Żona Sport (r) 12:30 ONE News 12:40 Amber: Out & About 13:00 Flimkien ma’ Nancy 14:00 Aġenda (r) 15:30 ONE News 15:40 Arena (r) 17:00 Spinnaker (r) 17:30 Pink Panther 18:15 Ondroad 18:50 Airborne (r) 19:20 ONE Sport u Temp 19:30 ONE News 20:10 Ieqaf 20 Minuta 20:45 Corazon: Għall- Bejgħ Kunċert - 2019 23:30 ONE News 24:00 Flimkien ma’ Nancy

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Netlive

08:45 Tentufiet 09:00 Telebejgh 10:00 10Q 11:00 Telebejgh 12:00 NET News 12:05 Mhux Premier Biss 12:40 Life & Style Weekend 14:30 Flusek 15:00 NET News 15:05 Bieb u Għatba 16:30 Immagni 17:00 Jekk Joghgobkom 18:00 NET News 18:05 Trending 18:15 Baker’s Kitchen 19:30 NET News 20:15 Il-Vuci Tieghek 20:45 The Entertainers 23:00 NET News 23:30 Il-Ġimgħa l-Kbira

09:10 Simpatiċi 10:15 Il-Madonna taċ-Ċoqqa 11:00 Ħażen u Mrar 11:40 Missjoni 12:40 Għeruq 13:25 Mera tal-Passat Film b’Fabian Scerri De Carlo, John Peel 15:40 Simpatiċi 17:25 Il-Madonna taċ-Ċoqqa 18:10 Ħażen u Mrar 19:00 Missjoni 19:50 Għeruq 20:40 Mera tal-Passat Film b’Fabian Scerri De Carlo, John Peel 22:40 Simpatiċi

F Living

08:157 News 08:30 Habbejtek 09:30 ATOZ Teleshopping 13:00 Good Food Everyday 14:00 Erga Lura (r) 14:40 Documentary 16:30 Kitchen Program 17:30 CNI 18:10 Music Videos 18:50 Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 Good Food Everyday 20:00 Kitchen Program 20:10 Music Videos 20:30 Documentary 22:00 7News 22:30 Documentary

Go 106/Melita 108 07:30 Vetrina 08:24 Shanti 08:29 F Minuta 08:30 X’Laqatni 10:00 Propjeta minn wara l-kwinti 10:30 Belle Donne 12:00 Portmoni 12:30 F Living Show 16:30 Overcomer’s Voice 17:00 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier 18:00 Propjeta minn wara l-kwinti 18:30 Belle Donne 20:00 Żona Ambjent 20:30 Ejjew Għandi 21:00 Kollox Bla Kulur 22:30 Shanti 22:35 F Minuta 22:36 F Living Show 02:30 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier

PM Channel Channel 01 Evo IPTV Malta 07:30 Rifless 08:10 Strada Stretta

UMANI TVM FIL-17:00 UMANI tal-lum dwar Anna Calleja, il-moħħ u l-mara li bl-imħabba tagħha lejn l-atleti b’diżabilita’, rnexxielha twassalhom sal-quċċata. Anna ilha snin twal taħdem b’risq tfal u adoloxxenti b’diżabilita’ għax temmen li permezz tal-isport, persuni b’diżabilita’ jistgħu jtejjbu l-ħajja tagħhom b’kull mod.

Umani bi produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Maria Muscat. 38

Smash

Go 106/Melita 105

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 Il Caffe di Rai Uno 06:55 Gli Imperdibili 07:00 TG1 07:05 Settegiorni 08:00 TG1 08:25 Uno Mattina in Famiglia (09:00 TG 1) (09:30 TG 1 LIS) 10:40 Buongiorno Benessere 11:30 Dreams Road 12:15 Gli Imperdibili 12:20 Linea Verde Life 13:30 TG 1 14:00 Linea Bianca 15:00 Passaggio A Nord Ovest 15:55 A Sua immagine 16:30 TG 1 16:40 Italia Si! 18:45 L’Eredita 20:00 TG1 20:35 Ballando con le Stelle (23:25 TG1 60 secondi) 00:30 TOP tutto quanto fa tendenza 01:10 TG1 Notte

Rai Due

GO 202/Melita 151 05:50 The Messengers 06:30 Rai Cultura

Man with a Plan Death in Paradise Żewġ puntati Sea Patrol Rai Parlamento Magazine 09:25 Gli Imperdibili 09:35 The Coroner 10:15 In Viaggio con Marcello 11:00 Rai TG Sport 11:10 Mezzogiorno In Famiglia 13:00 TG 2 Giorno 13:30 TG 2 Weekend 14:00 Quelli Che Aspettano 15:30 Quelli Che il Calcio 17:10 Rai Sport Dribbling 17:55 TG2 L.I.S 18:00 Novantesimo Minuto 19:40 N.C.I.S. Los Angeles 20:30 TG2 21:00 Quelli Che il Calcio 21:20 The Rookie 23:00 La Domenica Sportiva 00:50 L’Altra DS 01:20 TG 2 Dossier 02:05 TG 2 Storie

07:05 07:25 08:25 09:10

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 08:00 Il Sabato di Tutta Salute 09:30 Mi manda Raitre in + 11:00 TGR BellItalia 11:30 TGR Officina Italia 12:00 TG3 12:25 TGR Il Settimanale 12:55 TGR Petrarca 13:25 TGR Mezzogiorno Italia 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:45 TG3 Pixel 14:50 TG3 L.I.S. 14:55 Superchondriac Film 2014 b’Dany Boon, Alice Pol 16:40 Report 18:15 I Miei Vinili 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:15 Speciale Le Ragazze 21:35 Sapiens 23:45 TG Regione 23:55 TG3 Mondo - Meteo 3 00:25 Rai Pipol

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:40 Come Eravamo 06:55 Travelers, An Eye on the World Dokum. 08:10 Hazzard 09:15 Benvenuti A Tavola Nord Vs Sud 11:20 Ricette all’ Italiana (11:55 Tg4)


TELEVIŻJONI

GWIDA MIS-7 SAT-13 TA’ APRIL 2019

IS-SIBT 20 TA’ APRIL VIĠILANTE TVM FID-20:50 L-64 puntata Valentina tmur ssegwi liċ-ċkejkna Kristina li tiġi t-tifla ta’ Oliver. Kristina tinduna biha u tmur tkellimha. Valentina x’tista’ trid minn din it-tifla? Jeffrey jipprova jikkonvinċi lil Amy milli tagħmel xi ġennata u teħodha kontra Arthur Sciberras weħidha. Minkejja li qalilha li l-vigilante għadha ħajja, hi ma tridx temmnu! 13:00 Parola di Pollice Verde 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:45 Columbo: By Dawn’s Early Light Film 1974 b’Peter Falk, Patrick McGoohan, Bruce Kirby. 18:55 Tg4 Telegiornale; Meteo.it 19:30 Tempesta d’Amore 20:30 Stasera Italia Weekend 21:25 Banana Joe Film Taljan 1982 b’Bud Spencer. (22:10 TG 4) 23:40 South Kensington Film Taljan 2001 b’Rupert Everett 01:50 TG 4 02:10 Stasera Italia Weekend 03:25 Popcorn 1981-82

Canale 5

Go 205/Melita 154 06:00 Prima Pagina 07:59 TG5 Mattina 08:45 Super Partes 10:05 Dokumentarju 11:00 Forum 13:00 TG5 13:40 Beautiful 14:10 Una Vita 15:10 Il Segreto 16:10 Verissimo 18:45 Avanti Un’ Altro 20:00 TG 5 20:40 Striscia La Notizia 21:20 Amici di Maria 00:40 Tika Taka 02:05 TG5 Notte 02:35 Striscia La Notizia

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:45 L’Ape Maia

07:05 07:35 08:00 08:25

Tom & Jerry Tweety & Sylvester The Pink Panther What’s New Scooby Doo 08:50 The Lorax Film talCartoons 2012 10:35 Zeus Film talCartoons 2014 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 14:00 Drive Up 14:35 The Simpsons 15:00 Flash 16:50 DC’s Legends of Tomorrow 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Mediaset 19:30 C.S.I. New York 20:25 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:20 Evan Almighty Film 2007 bi Steve Car ell, Morgan Freeman 23:15 Dragon Ball Super

La 5

Go 209 / Melita 162 06:00 Media Shopping 07:00 Beautiful 07:25 Il Segreto 08:15 Media Shopping 08:40 Tempesta d’Amore 09:50 Beautiful 12:25 Victoria 14:25 Grande Fratello Live 14:45 Honey Film 2003 b’Jessica Alba 16:40 9 Mesi 17:45 9 Mesi e Poi 17:55 9 Mesi 18:50 9 Mesi e Poi 19:05 L’Onore e il Rispetto It-tielet puntata 21:10 Rosa, The Wedding Planner - Nobody is Perfect Film 2015 b’Alexandra Neldel 23:15 Grande Fratello Live 24:00 X Style

00:35 Grande Fratello Live 02:00 Divina Cocina 02:20 L’Onore e il Rispetto

BBC

Go 301/Melita 300 08:35 Still Open All Hours 09:05 Doctors 11:35 Harry’s Arctic Heroes 13:20 Casualty 14:15 EastEnders 16:15 DIY SOS 17:10 Last of the Summer Wine 18:10 Harry’s Arctic Heroes 19:55 Doctor Who 21:00 Back 21:25 Alan Davies: Life is a Pain 22:45 Live from the BBC 23:40 Alan Partridge’s Mid Morning Matters

Discovery

Go 301/Melita 400 12:00 Wheeler Dealers 15:00 Shifting Gears 16:00 Misfit Garage 17:00 Garage Gold 18:00 American Chopper 19:00 Expedition Unknown 21:00 Building Off the Grid 22:00 Gold Rush: White Water 23:00 Gold Rush: Parker’s Trail

ILLUM FUQ IL-CABLE TV 13:40 The Real Howard Melita More Spitz Melita 315 15:25 Strictly Business 14:15 DEVIOUS MAIDS 16:45 Grown Ups 2 18:25 The Reunion In the fourth-season pre 20:00 Into the Badlands miere, lives are changed A warrior and a forever following the explosion at the Powell mansion. 22:00 CHICAGO P.D. Voight uncovers a connection between the murder of a teenage boy and a 17-year-old case.

ITV Choice

GO 307 / Melita 309 06:05 The Voice UK 07:35 The Jonathan Ross Show 08:30 One Night With My Ex 09:30 Tracey Ullman’s Show 10:00 Midsomer Murders 11:50 Murdoch Mysteries 13:40 Manhunt 14:50 Wedding Day Winners 16:00 Big Star’s Bigger Star 17:00 The Jonathan Ross Show 18:00 Murdoch Mysteries 21:35 Coronation Street 23:35 Coronation Street

AMC

Go 309 / Melita 312 06:10 Momentum 07:40 Last Embrace 09:15 The Norseman 10:45 Descent 12:15 Tales of Terror

boy who travel through a feudal land together searching for enlightenment. 20:45 The Son “Honey Hunt” Prairie Flower is torn between love and duty, Pete grows closer to Maria, and Eli brings Phineas in on a dangerous secret. 21:30 Heist 23:15 Doubt

GO Stars

Go 150 07:30 Into the Wild 10:00 Ballerina 11:30 Paul, Apostle Of Christ 13:20 Everything, Everything 15:00 Superstore 15:30 The Hobbit: Battle Of the Five Armies 18:00 Loving 20:15 S.W.A.T 21:00 Jackie 22:40 Three Billboards Outside Ebbing Missouri 00:35 Loving 02:40 Everything, Everything 04:20 Three Billboards Outside Ebbing Missouri 06:15 S.W.A.T

Melita More Melita 315 14:15 Devious Maids 18:00 Suits 18:45 VEEP 19:15 The Originals 20:00 The Fosters 20:45 MOM 21:15 Hit The Floor 22:00 Chicago P.D. 22:45 2 Broke Girls 23:15 Person Of Interest 24:00 Switched At Birth 00:45 Chicago Fire

ITV GOLD WEDDING DAY WINNERS 39


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

INTERNAZZJONALI Ritratti Warner

FUTUR INĊERT GĦAL MURPHY BROWN Jikteb Frederick Zammit

Kienet waħda mis-sitkoms l-aktar popolari li xxandru lejn tmiem is-Snin 80. Damet għaddejja għal 10 snin bejn l-1988 u l-1998 għal total ta’ 247 puntata. Wara nuqqas ta’ 20 sena minn fuq it-televiżjoni, Candice Bergen irritornat fil-karattru ta’ Murphy Brown għal staġun ta’ 13-il puntata tas-sensiela li jġib l-isem tal-karattru li kienet tinterpreta. Fl-Istati Uniti dawn il-puntati xxandru u ġibdu udjenza medja ta’ ftit aktar minn sitt miljun telespettatur. Iżda x’inhu l-futur tas-sensiela Murphy Brown?

L-idea inizjali li Murphy Brown terġa’ tissokta ġiet fl-2008 iżda ma kienx intlaħaq ftehim ma’ Diane English, il-moħħ wara s-sensiela oriġinali. Kif titlob il-liġi, xejn ma jista’ jkompli mingħajr il-permess tal-awtur peress li d-drittijiet ta’ sensiela u kull karattru jkun tal-awtur li ħoloq issensiela. Fl-2017, wara l-elezzjoni fl-Istati Uniti meta Donald Trump ġie elett President, il-Warner Brothers reġgħu avviċinaw lil English peress li Murphy Brown hi ambjentata fi stazzjon tat-televiżjoni fejn ikunu qed jittrattaw stejjer ta’ ġrajjiet kurrenti b’laqtiet komiċi.

Din id-darba English aċċettat u wara li ntlaħaq ftehim mal-attriċi Candice Bergen biex mhux biss terġa tilbes iż-żarbun ta’ Murphy Brown, iżda biex flimkien ma’ English tkun il-producer eżekuttiv ta’ din is-sensiela. Wara bdew jiġi kkuntattjati ħafna mill-atturi mis-sensiela oriġinali biex jerġgħu jidħlu f’din is-sensiela filwaqt li xi karattri ġodda ma naqsux. L-istennija kienet kbira iżda bħalma jiġri f’dawn il-każi, l-agħa kollu malajr jista’ jibda jonqos wara li jkunu xxandru l-ewwel żewġ puntati jew tlieta. Fil-każ ta’ Will & Grace meta

rritorna, ir-rispons kien wieħed pożittiv b’udjenza li kienet taqbeż l-10 miljun filwaqt li Murphy Brown ma rnexxilhiex tikseb udjenza daqs ta’ Will & Grace għalkemm wieħed ma jistax jiċħad li l-figura ta’ aktar minn sitt miljun telepsettatur mhix xi waħda ħażina. Madanakollu l-futur ta’ Murphy Brownn jinsab inċert, bil-kumpanija Warner Bros u l-istazzjon televiżiv Amerikan CBS għadhom ma laħqux ftehim dwar jekk din issensiela hix se tkompli jew le. Meta ġiet mistoqsija dwar il-futur ta’ din is-sensiela, Diane English ikkummentat li d-deċiżjoni se tittieħed sa’

“Ritorn wara 20 sena b’aktar minn 6 miljun telespettatur” Mejju li ġej u li se tkun il-klima politika ta’ dak il-perjodu li tiddetermina l-futur ta’ Murphy Brown. Għal min forsi ma jistax isegwi dawn il-puntati fuq xi pjattaforma permezz tal-internet, ngħidulkom li l-puntati l-ġodda ta’ Murphy Brown diġà nxtraw millMediaset għalkemm għad ma hemmx xi data speċifika meta se juruhom għax għalissa se jkunu qed ixandruhom fuq l-istazzjonijiet li għalihom wieħed irid iħallas biex ikun jista’ jara. 41


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

ĊINEMA

ISSA JMISS FILM DWAR ELTON JOHN Jikteb Frederick Zammit

Is-suċċess fenomenali ta’ Bohemian Rhapsody bla dubju wassal biex minnufih id-dinja ċinematografika titfa’ l-attenzjoni tagħha fuq films bijografiċi ta’ artisti rinomati. Anki pjattaformi bħal Netflix wkoll qed jinvestu fuq produzzjonijiet bijografiċi. Madonna & The Breakfast Club kien film li nħareġ dan l-aħħar u li kien magħruf li l-kantanta xejn ma kienet kuntenta bih. Imbagħad ħareġ ukoll The Dirt dwar il-Motley Crue. Fl-Italja tqajmet ukoll kontroversja bil-ħruġ tal-film dwar Mia Martini. Issa qed jissemma film dwar Keith Moon ta’ The Who u ieħor dwar The Beatles. Iżda b’mod imminenti f’dawn il-ġranet se jinħareġ il-film Rocket Man, li mill-isem tiegħu tistgħu tintebħu li dan il-film huwa dwar il-leġġendarju Elton John.

Il-ħsieb li jinħadem dan il-film ilu għaddej minn Jannar 2012 u t-titlu Rocket Man ġej missilta li biha Elton John kien kiseb suċċess internazzjonali fl-1972. Il-film qed isir bilbarka ta’ Elton John innifsu iżda tul dawn l-aħħar snin kien hemm ħafna bdil f’dawk li huma diretturi jew l-attur li kellu jilbes iż-żarbun ta’ Elton John. Issemmew ismijiet bħaddirettur Awstraljan Michael Gracey u l-attur Ingliż Tom Hardy u saħansitra Justin Timberlake, li kien l-għażla ewlenija ta’ Elton John. Flaħħar il-film li l-Paramount Pictures se joħorġu fl-24 ta’ Mejju fir-Renju Unit u fil-31 ta’ Mejju fl-Istati Uniti għandu 42

lill-attur Taron Egerton fil-parti ewlenija. B’kitba ta’ Lee Hall u direzzjoni ta’ Dexter Fletcher, Rocket Man jinkludi wkoll fil-kast lil Jamie Bell, Richard Madden u Bryce Dallas Howard. Jiftaħ proprju flewwel snin ta’ Elton John fir-Royal Academy of Music sal-ewwel snin ta’ meta beda jaħdem fuq proġetti mużikali ma’ Bernie Taupin. Interessanti nsemmu li Elton John u Taron Egerton diġà kienu ħadmu flimkien qabel, eżattament fl-2017 fil-film komiku Kingsman: The Golden Circle.

B’differenza mill-films l-oħra

li qed joħorġu, Rocket Man qed jiddeskrivuh bħal fantasija mużikali u mhux bħala film bijografiku. Filwaqt li Bohemian Rhapsody kiser il-box office, kien hemm bosta kritika li dan il-film ma kienx eżatt ma’ ċerti dettalji li seħħew tassew.

“Justin Timberlake kien l-għażla ta’ Elton John”

B’differenza wkoll minn Bohemian Rhapsody u saħansitra dak dwar Madonna, Rocket Man għandu l-involviment dirett ta’ Elton John u għaldaqstant wieħed jista’ jserraħ moħħu minn ċerti dettalji.

Taupin kienu kkomponew flimkien u kienet dehret għall-ewwel darba fl-album Honky Château maħruġ fl1972. Kienet telgħet fit-tieni post tal-klassifika Ingliża u fis-sitt post tal-klassifika fl-Istati Uniti. F’Ottubru 2018 Rocket Man ġiet klassifikata bħala diska tad-deheb mill-British Phonographic Industry wara li ġew reġistrati xejn inqas minn 400,000 download diġitali ta’ din issilta mużikali.

It-titlu Rocket Man ġej missilta Rocket Man (I Think It’s Going To Be a Long, Long Time) li Elton John u Bernie

Bla dubju li Rocket Man se jkun film ta’ suċċess. Iżda se jirnexxielu jissupera dak ta’ Bohemian Rhapsody?


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

LIFESTYLE

With trees at their boldest shade of green and flowers in full bloom, there’s no denying that spring is finally upon us. Unfortunately, this also means that the air is rife with pollen, causing many of us to suffer from allergies such as hay fever and other general distress at this time of the year. Sarah Chetcuti reveals the causes and symptoms of spring allergies and how to keep them under control. Spring is often referred to as the season for new beginnings, as the chilly winter weather gives way to warmer and brighter days. However, it also hails the start of allergy season for a surprisingly high percentage of the world population, leading to a barrage of persistent symptoms such

as sneezing, wheezing and watery eyes.

What Causes Spring Allergies

If you happen to be one of the many who typically suffers from spring allergies, the good news is there are multiple solutions to ease symptoms and keep your discomfort to a minimum, from over-the-counter medicines to natural treatments.

It’s no secret that the primary cause of all spring allergies is pollen. This refers to the tiny particles that trees and other plants release into the air in order to spread their seeds and fertilise other shrubbery. Unfortunately, unsuspecting

human beings often get caught in the crossfire and when pollen happens to make its way to the nose of someone who’s hypersensitive, allergies can easily be triggered. Unlike human sperm, pollen can travel long distances to reach Ikompli f’paġna 46 45


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

LIFESTYLE

Ikompli minn paġna 45

other plants, meaning that it’s not just the trees and flowers in your immediate area that are causing your allergies. In reality, pollen is not actually dangerous but our immune system mistakes it as being harmful, and creates antibodies to attack. In turn, this leads to the release of histamines into our bloodstream ie. the chemicals which trigger all those annoying spring allergy symptoms. Pollen counts are also higher when there is a strong breeze, as the wind carries these grains even further through the air. Milder winters can mean an early release of pollen, while rainfall can also cause pollen to spread even further, when accompanied by wind. How Can I Tell if I’m Suffering from Spring Allergies? If you’re wondering what exactly constitutes a spring allergy, as opposed to a regular allergy or general illness, the first step is to take note of the predominant symptoms of spring allergies. The most common of these are watery eyes, a runny nose, excessive sneezing, coughing and itchiness around the eyes

easy to treat and manage it. Fortunately, there are numerous over-the-counter and prescription medications which have been designed for this very purpose.

“Avoid spending too much time outdoors when pollen counts are at their peak, usually early in the morning.” used to lessen congestion and inflammation of the nasal tracts, while eye drops are also prescribed to alleviate itchy or watery eyes.

Treatment Options for Spring Allergies

The most common of these are antihistamines which, as the name suggests, work by reducing the amount of histamine in your body, in turn reducing the outward symptoms, such as sneezing and itching.

Once a spring allergy has been diagnosed, it’s relatively

Decongestants in the form of nasal sprays are commonly

and nose area. Two or more of the above symptoms occurring at the same time during this time of the year can signify a spring allergy has been sparked. Your next step should be to consult your doctor to confirm this as s/he would also be able to refer you to an allergy specialist to carry out skin or blood tests.

While there is no actual cure for spring allergies, immunotherapy comes Ikompli f’paġna 48

Handy Tips to Keep Pollen at Bay 1. Be sure to keep windows and doors closed so pollen can’t get into your home and avoid spending too much time outdoors when pollen counts are at their peak, usually early in the morning. 2. Use air purifiers or filters in air-conditioning units to help filter out the pollen that does make its way inside your house. 3. Make it a point to do some light cleaning and vacuuming as often as possible during this time of the year to avoid pollen collecting in the dust particles. 4. Pollen can also stick to hair, so ensure to wash it often during the spring months. 46


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

LIFESTYLE

Ikompli minn paġna 47

“Pollen can also stick to hair, so ensure to wash it often during the spring months.” pretty close. This process involves taking allergy shots prescribed by your doctor, which can drastically reduce and manage the progression and severity of your allergies. Are There Any Natural Remedies for Spring Allergies? For those of you who would prefer taking a more natural path to treat spring allergies, you’ll be happy to hear there are quite a few homeopathic remedies that can reduce symptoms just as effectively as traditional meds. You might already have heard of nasal irrigation,

which is the most common of natural treatments for spring allergies. All it requires is warm water diluted with around a quarter teaspoon of salt and baking soda, which works well to clear out the sinus passages from mucus. The good thing about this treatment is that you can easily whip it up at home using ingredients already found in your kitchen, so it won’t cost very much to give it a try. Store the solution in a squeeze bottle but make sure to rinse out the container after each use and leave it to dry before reusing it.

Butterbur – a European shrub whose extract, Ze339, works in the same way as certain antihistamines.

There are also some herbs which are rumoured to help alleviate allergy symptoms, though their success is still highly debatable and may vary according to the individual.

It’s always recommended to consult a doctor before taking any form of medication, natural or otherwise, to be sure that there are no adverse effects.

Quercetin – a nutrient commonly found in black tea, apples and onions, quercetin is known to block the release of histamines in the blood. Stinging Nettle – many claim that using freezedried stinging nettle aids to effectively reduce allergy symptoms, although there is no research to back up these claims.

49


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

KOMPETIZZJONI

TISLIBA BIL-PREMJU 16 L-Ewwel Premju €20 Vawċer minn Gold Market.

It-Tieni Premju Ktieb minn Horizons.

It-Tielet Premju Ktieb minn Faraxa: Biskuttinu

Ir-Raba’ Premju Ktieb minn Merlin: Deformity

Il-Ħames u s-Sitt Premju 2 biljetti għall-iMdina Dungeons.

Is-Seba’ u t-Tmien Premju 2 biljetti għall-wirja Knights Hospitallers fil-Belt.

Rebbieħa tal-KOMPETIZZJONI ħarġa 14

1 3 8 10 11 13 15 19 20 21 23 25 26

Mimdudin Jaħasra, ta’ min jitħassru (6) Moxt (6) Tren (9) Għodda biex is-sagristan jitfi x-xemgħat (5) Ma tarax bih dan l-annimal, jaqbad il-ġrieden (5) Pajjiż fl-Asja magħruf għax-xmara Ganges (5) Karti ppressati li jiffurmaw kaxxi gall-ippakkjar (6) Taħt is-sema u nimxu fuqha (3) Mulej Sidna (4) Bxara (5) Il-…..! għajta ta’ stagħġib (5) Kanuni, xkubetti anki jistgħu jkunu nukleari (4) Fjura safra li ssegwi d-dawl tax-

TISLIBA BIL-PREMJU NRU 16 Ibgħat is-soluzzjoni lil GWIDA/ Tisliba 16, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000 mhux aktar tard minn nhar itTlieta 16 ta’ April. 50

27 29 30 31 32 33

1 2 4 5 6,16

7

xemx (7) Injama niexfa tajba għall-ħruq (5) Il-likwidu magħsur mill-għeneb (5) Leali, sinċier, onest (5) Iżjed (5) Issibu l-Mellieħa lil dak iż-żorr (5) Tajra tiftaħar b’rixha, u bir-raġun! (5) ​ Weqfin Ir-raħal tar-Rotunda (5) Tnaddaf, tfarfar u ssefter din (7) Preokkupazzjoni, nkwiet (7) Għandu jintlibes biex jinsaq mutur (4) Wieqfa It-triq ewlenija tal-Belt Valletta (6) Il-pala tal-id magħfusa tifforma arma? (4)

9 Belt barra l-belt tal-iMdina (5) 12 Kappell tal-isqfijiet? (5) 14 Waħda ħdejn l-oħra u l-istess faċċata jipprovdu saqaf fuq rasna (4) 16 Ara 6 Wieqfa (5) 17 Kiser, waqqa’ għaż-żufjett lil ħaddieħor (6) 18 Tiġbed lejha oġġetti tal-metall (8) 22 Żbilanċ, differenza (7) 24 Jew galluni, xorta plural ta’ gallun (6) 26 Ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser (5) 27 Wieħed iżjed mill-kmandamenti u wieħed inqas mill-appostli (4) 28 Josip Broz, l-eks President taleks-Jugoslavja (4)

L-Ewwel Premju: Josephine Chetcuti, San Pawl il-Baħar It-Tieni Premju: Claire Borg, Birguma It-Tielet Premju: Mary Curmi, Santa Venera Ir-Raba’ Premju: Paula Caruana, Msida Il-Ħames Premju: Carmen Dimech, Rabat, Malta Is-Sitt Premju: Anthony Tabone, Floriana Is-Seba’ Premju: Theresa D’Amato, Żurrieq It-Tmien Premju: Roslyn Chiappa, Żejtun Soluzzjoni tat-Tisliba numru 14 Mimdudin 1 Kattiv; 3 Perżut; 8 Tradituri; 10 Lanza; 11 Dannu; 13 Papra; 15 Fardal; 19 Par; 20 Arpa 21 Xitwa; 23 Makku; 25 Rota; 26 Ħurrieq; 27 Stiva; 29 Ċella; 30 Sibel; 31 Fossa; 32 Ittri; 33 Fqira. Weqfin 1 Kważi; 2 Tattika; 4 Żvilupp; 5 Torn; 6 Serata; 7 Wied; 9 Aqbad; 12 Nemex; 14 Pupa; 16 Drama; 17 Avukat; 18 Kapriċċi; 22 Werżieq; 24 Tqalla; 26 Ħaġar; 27 Safi; 28 Issa

Isem Indirizz Mob/Tel


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

KOTBA

PASKAL U T-TELLIEQA GĦALL-BAJD TAL-GĦID Kitba ta’ Pascal Brissy illustrazzjonijiet ta’ Léa Fabre Addattat għall-Malti minn Clare Azzopardi

L-aħbar ġriet ma’ kullimkien! “Il-fekruna rebħet lill-fenek f’tiġrija inkredibbli! Rebħet il-fekruna!” Paskal, il-fenek tal-Għid, stenbaħ b’din l-aħbar. Ma jistax ikun! Il-fenek li tilef it-tiġrija kien kuġinuh, biex tgħaxxaq! “Le, ta. Hemm bżonn insalva l-unur tal-kuġin!” qal.

perjodu li jwassal għall-Għid. Kitba tal-awtur Franċiż Pascal Brissy b’illustrazzjonijiet ta’ Léa Fabre, l-istorja ġiet addattata għall-Malti minn Clare Azzopardi. Il-ktieb jaħdem tajjeb ma’ tfal ta’ etajiet differenti, ideali biex jinqara lit-tfal meta jkunu għadhom ċkejknin u, meta jikbru ftit, minn 7 snin ’il fuq biex jaqrawh it-tfal stess u jħossuhom kburin li qed jaqraw stejjer bil-Malti.

U għalhekk Paskal ħareġ bi sfida – u l-fekruna aċċettat. “B’kundizzjoni waħda però. Peress li jien inġorr dari fuq dahri, int trid iġġorr bajda taċ-ċikkulata t-tellieqa kollha!” qaltlu l-fekruna. “U ajma x’vavata!” qalilha mbagħad Paskal. Dan il-ġenn ta’ Paskal, li mhux kapaċi jiżen sew qabel jitlaq jiġri, jispiċċa jkun ir-raġuni għat-telfa tiegħu, f’din l-istorja li tinterpreta mill-ġdid il-ħrafa antika ta’ Esopu, u naqraw kif min jaħdem bil-mod u bil-galbu, fl-aħħar jispiċċa rebbieħ. L-avvventura ta’ Paskal f’dan il-ktieb hija perfetta biex flimkien mat-tfal niddiskutu

Huwa ktieb ideali għall-ġenituri u l-għalliema biex jiddiskutu mat-tfal il-virtù tal-paċenzja u l-perseveranza, kunċett li jaf ikun tqil għat-tfal biex jifhmu. l-ġenn tas-soċjetà tagħna għall-gratifikazzjoni mmedjata. Il-morali tal-istorja hi waħda sottili u t-tfal se jidħqu bilkummiedji ta’ Paskal waqt it-tellieqa, sa ma jirrealizzaw li l-perseveranza u l-paċenzja

tal-fekruna fl-aħħar twassalha fejn riedet. Paskal u t-tellieqa għall-bajd tal-Għid, mimli bajd taċċikkulata u tellieqa ferrieħa, joqgħod pinġut għal dan il-

Paskal u t-tellieqa għall-bajd tal-Għid jinsab għall-bejgħ mill-ħwienet tal-kotba kollha jew online direttament minn merlinpublishers.com b’pustaġġ b’xejn lejn Malta u Għawdex.

SPIŻERIJI MIFTUĦA nhar il-Ħadd 14 ta’ April MALTA Chemimart Pharmacy, 14, Triq Sant’Anna, Floriana Chemimart Pharmacy, 650, Triq il-Kbira S, Il-Ħamrun Tal-Ħlas Pharmacy, Triq il-Ħelsien, Ħal Qormi Mackie’s Pharmacy, Triq L. Casolani, Ta’ Paris, Birkirkara Tony’s Pharmacy, 100, Triq Sir Patrick Stuart, il-Ġżira Ta’ Giorni Pharmacy, Shop 2, Triq Lapsi, Ta’ Giorni Victor’s Pharmacy, 9, Triq it-Torri, Tas-Sliema St. Mary Pharmacy, 2, Triq Antonio Schembri. Ħ’Attard Reeds Pharmacy 191, Triq il-21 ta’ Settembru, in-Naxxar St. Simon Pharmacy, 8, Dawret il-Gżejjer, Buġibba

21239310 21236477 21487739 21496089 21332080 21333886 21330352 21436348 27130068 21571649

Distinction Pharmacy, 32, Pjazza Antoine De Paule, Paola Vittoriosa Pharmacy, 9, Triq il-Mina l-Kbira, il-Birgu Hompesch Pharmacy, 207/2011, Triq Hompesch, il-Fgura Pompei Pharmacy, Xatt is-Sajjieda, Marsaxlokk Chrysantemum Pharmacy, Triq San Nikola, il-Qrendi Plaza Pharmacy, 86, Triq il-Kbira, Ħaż-Żebbuġ Spiżerija Carmen, 1, Triq Misraħ is-Suffara, Ħad-Dingli

21693412 21807529 21807503 21651278 21680828 21467459 21457128

GĦAWDEX Batu Pharmacy, 38, Triq il-Palma, Victoria Għajnsielem Pharmacy, Pjazza Indipendenza, Għajnsielem

21551841 27203615

SPIŻERIJI MIFTUĦA nhar il-Ġimgħa 19 ta’ April MALTA Regent Pharmacy, 70, Triq Merkanti, Il-Belt Valletta Thomas’ Pharmacy, 796, Triq il-Kbira San Ġużepp, il-Ħamrun Brown’s Pharmacy, 278, Triq il-Vitorja, Ħal Qormi Marrit Pharmacy, Triq l-1 ta’ Mejju, Fleur-de-Lys Birkirkara Remedies, Marina Court, Triq l-Abate Rigord, Ta’ Xbiex Melita Pharmacy, 127, Triq San Ġorġ, San Ġiljan Norman’s Pharmacy, 133, Triq il-Kbira, Tas-Sliema St. Joseph Pharmacy, 164, Triq Annibale Preca, Ħal Lija Naxxar Pharmacy, Vjal il-21 ta’ Settembru in-Naxxar Remedies Pharmacy, 111, Triq George Borg Olivier, il-Mellieħa 52

21245135 21238018 21499697 21488613 21341649 21378657 21332243 21414051 21411438 21523462

Sta. Lucia Pharmacy, 1, Misraħ Dorell, Santa Luċija 21890111 Vittoriosa Pharmacy, 9, Triq il-Mina l-Kbira, il-Birgu 21807529 Medicor Pharmacy, 57, Triq Carmelo Ritchie, Xagħjra 27032296 Beta Pharmacy, 190, Dawret Ħal Għaxaq, Ħal Għaxaq 21663311 Bronja Pharmacy, Sonata, Triq il-Bronja, iż-Żurrieq 21682251 Spiżerija Ħal Mula, Triq Dun Salv Ciappara, Ħaż-Żebbuġ 21461693 St. Anthony Pharmacy, 18 Triq il-Kbira, Rabat Malta 21454187

GĦAWDEX Taċ-Ċawla Pharmacy, Triq 7 ta’ Ġunju 1919, Victoria Joyce’s Pharmacy, Vjal it-8 ta’ Settembru, ix-Xagħar

21557819 21561486


F’Salib it-Toroq

“Qisu li m’intix qiegħed tieħu pjaċir li jien sibt xogħol,” qalet Emily wara li kienet maħsuda bir-reazzjoni li John kellu meta sar jaf li hija kienet sabet impjieg. “Mhux qed ngħidlek li m’iniex kuntent imma aħjar tkellimtha ftit magħna qa- bel,” irrispondieh iz-ziju John. “Jien ma nara xejn ħażin li ommi toħroġ taħdem,” qabeż jgħid Kevin li ħass li din ix-xogħol kien barka mis-sema’ biex ommu teħles mill-pussess taz-ziju John.... jekk tassew kien zijuh John, wara kollox! “Imma mhux sew li mara toħroġ taħdem,” insista John. “Dawk iż-żminijiet inbidlu. Il-mara għandha dritt li taħdem,” qabżet tgħidlu Emily. Malli sema’ hekk John qabżitlu u sabbat fuq il-mejda. “Imma jien ma rridekx taħdem!” qal hu b’vuċi għolja u rrabjata.

*****************

“Int qatt ma tibqa’ kalm,” qaltlu hi. “Imma qed ngħidlek li kalm se nibqa’,” qalilha biex iwiegħdha. “Jaqbillek! Ftakar li dak qassis,” qaltlu Claire. “Ma tridx tiġi miegħi ukoll hux?” lissen b’rabja r-raġel hekk kif ħass li s-sieħba tiegħu ma kinitx qed turi daqstant fiduċja fih. “Mhux se niddejjaq! Xejn xejn inżommlok ir-riedni jekk nara l-fawra tiela f’wiċċek,” qaltlu hi mingħajr tlaqliq. “Imma waħdi sejjer Claire. Lil Father Alex se nkellmu ras imb’ ras, minn raġel għal raġel!” insista hu. “Tmur xejn Enzo!” qaltlu hi. “Mhux ma mmur xejn. Int ħalli f’idi. Serraħ moħħok li m’iniex se naqla’ prob- lemi,” lissen ir-raġel. “Għamel int. Tħallinix fi ħsiebek,” wissietu hi. “U int għada x’se tagħmel? Ħierġa x’imkien?” staqsa Enzo. “Għada se niltaqa’ ma’ Daniel,” irrispondietu. “Waħdek?” stagħġeb hu. “Le se jiġbor it-tfal. Imma jien ma nħossnix komda li nħalli t-tfal weħidhom miegħu,” stqarret miegħu Claire. “U jien ma nħossnix komdu li toqgħod fil-kumpanija tal-eks żewġek,” ikkum- menta Enzo. “Ma’ Daniel m’għandekx inkwiet għax interess fih jien m’għandix,” qaltlu. “Int le, imma hu naħseb li iva u ma rridux joqgħod jimlielek moħħok b’xi ħmerijiet,” kompla jikkumenta Enzo.

804

801

Fid-dar ta’ Vassallo Vince ħa l-opportunità biex jitkellem ftit mal-kunjata. “Imma jien m’għamilt xejn bl-ebda intenżjoni,” qaltlu hi. “Konvint kunjat. Imma Helen ħaditha ħażin ħafna,” għarrafha hu. “Imma Helen ma tistax toqgħod tagħmilli hekk ta. Jien lilha dejjem tajtha trobbija tajba u qatt ma nqastha f’xejn,” ikkummentat l-anzjana. “Għallinqas darb’oħra tiġux hawnhekk kollkom basktijiet u rigali,” irrimarka Vince. “B’daqshekk m’għamilt xejn ħażin. Mhux l-ewwel darba li xtrajtilha xi ħaġa lil Helen,” ikkummentat hi. “Imma lil Marica mhux ħaġa waħda xtrajtilha,” kompla jfakkarha Vince. “Xtrajtilha kemm xtrajtilha lanqas biss nibda mal-affarijiet kollha li jien xtrat lil Helen tul is-snin kollha,” qaltlu hi. “Kunjat, nifhmek mija fil-mija. Imma issa ifhem naqra lili! Marica ġiet minn im- kien. Għalkemm kont ilek naqra li għidtilna li għandek tifla oħra naħseb qatt ma stennejna li din bintek kienet se tidħol f’ħajtek. Trid tikkumpatiha lil Helen jekk forsi tħoss li issa daħal ħaddieħor bejnha u bejnek,” lissen ir-raġel. “Daqs kemm tirrispetani Helen!” ħatfitu hi. “U mela ma tirrispettakx. Ir-relazzjoni tagħkom hi li hi! Jekk ma tkunux iggran- fati ma’ xulxin ma tkunux intom! Imma ma jfissirx li Helen ma tirrispettakx,” qalilha bi tbissima Vince, hekk kif kien qed jittama li jirnexxielu jsib bilanċ bejn Helen u ommha.

*****************

“Issa mur għamel naqra misħun ħa nieħdu kafè flimkien għax ma taqtax x’ġibtlek,” qaltilha bi ftit inkejja Emily. “X’ġibtli?” staqsietha Karmelina. “Żewġ pasti tajbin mir-ristorant fejn taħdem Marija,” lissnet bi tbissima Emily. “Imbierek wiċċek Emily. M’hawnx għalik!” qaltilha lura eċċitata Karmelina. “Għallinqas kellek ġurnata tajba illum?” staqsietha Emily. “Dażgur li kelli ġurnata tajba. Mort sal-kunsill, tajthom ħasla kif imiss. U lanqas is-sindku ta… ma ħallejtilux lixxa. Imbagħad... imbagħad kien hawn Kevin” kompliet tgħidilha bit-tlaqliq Karmelina. “Kevin? X’Kevin? Kevin tiegħi?” skantat Emily. Karmelina ntebħet li żelqitilha kelma żejda. “Kevin? Kevin għidt jien? Mhux Kevin ridt ngħid. Newwili pasta, ħa nara milliema ġibt,” bdiet tgħid Karmelina waqt li bdiet tferfer idha. Iżda Emily ma belgħathix. “Qiegħda ddawwar id-diskors Karmelina. X’kien qed jagħmel hawn Kevin?” staqsietha Emily.

F’Salib it-Toroq


F’Salib it-Toroq

Waqt li kienet lura fl-isqaq fejn toqgħod, Lorna ltaqgħet ma’ Tereż. Issa Lorna kienet hija stess qed titħawwad fl-identità tagħha bejn li jisimha Lorna u bejn tilgħabha ta’ Marica. “Dik il-mara jiġifieri ommok?” staqsietha Tereż. “Mhux diġa għidtlek li dik ommi. Ma nafx għalfejn qed tkompli tistaqsi l- istess mistoqsijiet,” ħatfitha Lorna. “U magħha sejra toqgħod?” kompliet tistaqsiha Tereż. “Għadni ma nafx,” weġbitha fil-qasir Lorna. “Imma int kont għidt li sibt dar ġdida,” fakkritha Tereż. “Jista’ jkun li għidt xi ħaġa hekk,” irrispondiet Lorna. “Imma int hawn imdorrija. Isma minni Lorna m’għandekx għalfejn titlaq minn hawn. Mela int taf kif se tkun f’dar oħra ma’ nies li ma tafx,” qaltilha bil-kelma t-tajba Tereż, għalkemm il-biża’ tagħha kienet li ma tkunx tista’ tara aktar lil Luca. “Dik biss li qiegħda żżommni lura. Għax donnu li l-affarijiet qed jieħdu aktar ħin milli kif ippjanajt jien,” ikkummentat Lorna. “U daż-żmien kollu jien kont qed naħseb li mort issib xi xogħol,” stqarret Tereż, biex dejjem tipprova titkixxef aktar. “Mela bħalissa hawn xi xogħol? Le, kont qed nara kif se nkellimha lil ommi,” spjegat Lorna.

*****************

“Kollox sew! Issa għada mmur nixtrilha xi ħaġa,” qaltlu hi biex tagħlaqlu ħalqu. Vince għolla ħarstu ‘l fuq, ħa nifs qawwi u qalilha, “Le kunjat. Mhux rigal trid! Dik l-attenzjoni tiegħek trid, forsi bħalissa qed tħossha mwarrba minnek!” “Fi ftit kliem Helen qed tagħmel bħat-tfal iż-żgħar,” qatgħetha l-anzjana. “Imma issa nippruvaw insewwu l-affarijiet u ma nħalluhomx jiggravaw. Tajjeb kunjat?” talabha Vince. “Nagħmlu kif qed tgħid int. U issa Vince, għamilli qatra żgħira minn dak,” talbitu hi. “Dak mħux tajjeb għalik kunjat. Issa jekk trid nagħmillek ftit te għax dak żgur ma jagħmillekx ħsara. Kieku minnek ix-xorb insih għax kemm iddum hawn ġew magħna m’intix se tieħu,” wissiha hu. “Isbaħ din! Filkaż immur għand Marica,” qaltlu hi biex bħal speċi tirrikattah. “Tippruvax biss kunjat. M’intix se tbeżżgħani. Jekk trid tmur tgħix għand Mar- ica għamel int. Imma milli nista’ jien ma tantx tista’ taffordja li tgħix f’xi lussu u jekk tmur se tkun nieqsa minn ħafna kumditajiet. Issa, xi tgħidli nagħmillek belgħa te?” staqsiha hu wara li wrieha biċ-ċar li ma kienx se joqgħod għat- theddid tagħha.

802

803

Enzo issa kienet qed taqbiżlu. Malli kien ma’ Claire qalilha dak li kien għaddej minn moħħu. “Naħseb ma fadallix alternattiva. Għada mmur inkellem lil Father Alex!” Itton tiegħu xejn ma kien wieħed pjaċevoli. “U x’bi ħsiebek tgħidlu?” staqsietu s-sieħba tiegħu. “Biex iżomm ’il bogħod minn Alison!” lissen irrabjat Enzo. “Mhux aħjar ma tindaħalx?” staqsietu hu. “Imma Alison hija binti u jien lil Father Alex ma nafdawx,” saħaq hu. “Jekk Alison issir taf x’se tagħmel ibqa’ ċert li mhux se tieħu gost Enzo. Tgħaġġilx. Aħsibha sew. U aħseb fil-konsegwenzi qabel ma tfattarha,” lissnet hi biex tiftaħlu għajnejh. “Alison m’għandix għalfejn issir taf,” qalilha hu. “Is-soltu problema se jkollna, it-temperament tiegħek!” osservat il-mara. “Jien kalm se noqgħod,” qal hu. Imma l-ħarsa li tagħtu kienet tindika li ma kinitx emmnitu għax issa Claire kienet tafu sew lil Enzo.

*****************

“Imma kif qatt ma għidtli li dik li ġieli ġiet hawn mhux vera kienet ommok u li kellek omm oħra?” staqsietha Tereż hekk kif din l-sitorja xejn ma kienet qiegħda ddoqqilha. “Uhh għax ċerti affarijiet ma toqgħodx tgħidhom,” lissnet Lorna biex tipprova taqtgħalha l-għatx bil-perżut. “Int żgur li dik il-mara hi l-vera ommok?” kompliet tistaqsi Tereż. “Għalfejn qed issaqsi?” staqsietha maħsuda Lorna. “Għax hemm xi ħaġa li mhux tikkonvinċini Lorna. Naħseb li kieku jew int jew Luka kontu tgħiduli xi ħaġa,” qaltilha Tereż. “Luka jaf dak li għandu jkun jaf. Il-bqija għamilli pjaċir u toqgħodx issaqsih xejn għax tgerfixlu moħħu,” ħatfitha Lorna, mxebba’ bil-biżibilju mistoqsijiet li Tereż kienet qed tagħmlilha. “Jien m’hu se nsaqsih xejn,” qaltilha Tereż hekk kif intebħet li lil Lorna kienet qed tqabbiżhielha. “Grazzi Tereż. Xi kultant ma nafx x’naqbad nagħmel mingħajrek. Jekk qatt ikollok bżonn xi ħaġa taf fejn issibni,” qaltilha Lorna. “Jien ħaġa waħda nixtieq, li anki jekk tiġi biex titlaq minn hawn, lil Luka tħallih jiġi jarani,” talbitha Tereż. “U issa ma tarax li se nċaħħdu minnek. Lanqas qatt! Mhux meta naf kemm tħobbu,” weġbitha Lorna biex ma tkomplix tisma’ aktar qrid mingħand ilġara tagħha.

F’Salib it-Toroq


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

KOTBA

PIETRU, IL-ĦALLIEL TAL-BIRGU Storja ta’ mħabba fuq sfond storiku b’intriċċi u realtajiet tal-ħajja Il-qarrejja Maltin minn dejjem kellhom għal qalbhom dak ir-rumanz ta’ mħabba, kollu intriċċi u avventuri. U meta l-kitba tkun mexxejja u li tiftiehem faċilment, il-qarrej aktar isibha faċli biex jaqra u jqalleb il-paġni, b’kurżità dwar kif se tiżvolġi l-istorja u x’se jsir minnhom l-eroj. Dan hu t-tip tal-ktieb, Pietru il-Ħalliel tal-Birgu, l-aktar rumanz riċenti ta’ Charles Micallef St John, awtur ukoll tas-sensiela Suwed Ulied il-Lejl; L-Eku tasSirena; iż-żewġ volumi F’qiegħ l-Abbiss u s-satira L-Olimpjadi tad-Dagħa. Għalkemm f’dan ir-rumanz fih l-ingredjenti mistennija mill-qarrejja Maltin, il-pinna versatili ta’ Micallef St John irnexxielha tipproduċi storja mhux tas-soltu. Ambjentat fil-Birgu, fi żmien l-Ordni tal-Kavallieri, ftit snin qabel u waqt l-Assedju l-Kbir. Id-deskrizzjonijiet tax-xenarji, in-nisġa talkliem u n-narrattiva mirquma jpoġġu lill-qarrej innifsu fit-toroq u l-isqaqin tal-Birgu u l-mogħdijiet fix-xagħri tant li l-qarrej iħossu qed jgħix l-istorja. Fir-rakkont insibu l-qasma bejn il-klassijiet, is-sinjur u l-fqir, il-lussu u l-faqar, il-beżżul li jeħel b’delitt ma kkommettiex u dak li sab geddumu fix-xgħir. Jispikka l-kuntrast bejn il-faqar u l-ħajja komda ta’ min għandu kemm għandu qatt m’hu xebgħan. Il-protagonist ewlieni huwa Pietru, bidwi bin il-bdiewa, żagħżugħ b’saħħtu, bi spirtu ribelluż, li ried jinħall millktajjen tax-xogħol iebes tal-għelieqi biex jgħix

ħajja ta’ sinjur fil-bliet. Id-determinazzjoni tiegħu toħroġ fid-deher kmieni ħafna f’ħajtu. Meta kellu għaxar snin ħarab mid-dar biex ifittex xortih lil hinn mill-ħitan tassejjiegħ, iżda ħutu s-subien sabuh u kaxkruh lura. Erba’ snin wara ħarab u ma reġax lura. Sab kamra żdingata u abbandunata fl-inaħawi talMarsa u għamilha tiegħu. Kien żagħżugħ makakk, b’moħħ fertili u kapaċità li

jagħżel u jikkalkula x’kien jgħodd għalih b’ħeffa talidejn liema bħalha. Kien jisgassa l-bibien u t-twieqi tad-djar u l-palazzi u bħal qattus jikkaċċja l-ġrieden, kien jidħol, jisraq u jdabbar rasu. Kienet waħda minn dawn is-serqiet li laqqgħetu ma’ Rosaria, tifla pulita, bint issinjuri, li meta azzarda jidħol jisraq mid-dar tagħhom, mhux talli ma kixfitux, talli

tatu l-wiċċ, kompliet miegħu u f’qasir żmien iġġennet warajh. Pietru, il-Ħalliel tal-Birgu hu storja ta’ mħabba b’differenza. Għandu doża romantika li għalkemm fittizja hi magħġuna ma’ damma ta’ fatti u ġrajjiet veri li seħħew f’Malta fiż-żmien meta l-Kavallieri tal-Ordni u l-Maltin issieltu kontra l-ħakma talImperu Ottoman. Ladarba tibdih, ma titilqux minn idejk. 55


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

REBBIEĦA

“FIL-MALTEMPATA NĦARAQLI T-TV... GRAZZI GĦALL-GWIDA XTRAJNA IEĦOR” Jintervista Joseph A Cachia

Is-sinjura Sylvia Tonna mill-pietà waslilha eżatt fil-ħin il-premju talgwida tal-€500 fi flus. Dan ġara għaliex filmaltempata li ħakmet lil Malta ġimgħat ilu kien inħarqilha s-set tat-tv li għandha fil-kċina u b’hekk setgħet tixtri ieħor ġdid minfloku. Meta ntervistajnieha qaltilna li hi tgħaddi ħafna ħin quddiem ittv ssegwi dak li jkun għaddej. Għalhekk ilpremju waslilha fil-ħin opportun. Il-mara qaltilna li issa ilha aktar minn tmien snin taqra l-Gwida. Qabel hija kienetw tara x’se jkun hemm fuq it-tv minn fuq il-gazzetti imma wara darba li xtrat il-Gwida u rat xi jkun fiha rrealizzat li l-magażin jissodisfaha f ’dak li tkun trid tara fuq it-TV. U mhux hekk biss għax issib ferm aktar tagħrif. Ir-rebbieħa mal-Gwida għal Frar bagħtet ilkupun tal-kompetizzjoni kull darba li deher imma lanqas f ’mitt sena qatt ma ħasbet li hi kellha tkun irrebbieħa. “Ngħidilkom is-sew,”

Sylvia Tonna (lemin) tirċievi l-premju ta’ €500 mingħand Elena Dimech, Operations and Client Relationship Manager f’Content House

qaltilna bi tbissima, “nieħu sehem għax l-ewwel nett il-mistoqsija dejjem tkun faċli u ma jkollix biża’ li se nwieġeb ħażin. U barra minn hekk, nibgħata wkoll biex tkun ma’ tal-oħrajn. Hekk irraġunajt... u ma nafx kif, irbaħt!” Sylvia qaltilna għandhom tlett settijiet tat-TV: fissal-ott, fil-kamra tas-sodda u fil-kċina/kamra tal-ikel. issa għandha wieħed ġdid fil-kċina mixtri mill-flus li rebħet mal-Gwida. Il-mara l-aktar li tħobb tara l-istazzjon tal-Canale 5 għax minbarra l-films u d-dokumentarji li juru ssegwi fuqu s-soap opra

Il Segreto, l-unika waħda li tara. “Insegwi biss Il Segreto,” spjegatilna, “għax ilħaqtha mill-bidu u b’hekk nista’ nsegwi dak kollu li jkun għaddej waqt l-andament tal-ġrajja.” Il-mara ssemmi b’nostalġija s-soap opera Amerikana Dynasty li tixtieq ferm li ter-ġa’ jkollha ċ-ċans li taraha mill-ġdid. Dwar il-films qalet li tħobb tarahom imma mhux dawk fejn ikun hemm gangsters jew dmija għax dawk żgur li ma jgħoddux għaliha. Dwar il-kontenut tal-Gwida

Sylvia qalet li taqra kollha imma l-ewwel ma taqbad tkun it-Tisliba li tipprova tagħmilha dejjem imma hija qatt ma tibgħata. Anke fejn jidħlu r-riċetti fir-rivista , tieħu pjaċir taqrahom iżda ma tippruvax issajjarhom. Tieħu xi ftit ta’ ideat minnhom imma s’hemm tasal. Sylvia ttenni li għad li r-raġ-el tagħha jħobb isegwi l-futbol fuq it-TV, huma qatt ma jsibu xi diffikultà biex jaraw dak li jkunu jridu jsegwu għax għandhom għażla ta’ tliet settijiet tat-tv minn fejn jagħżlu. 57


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

RIĊETTI

QAGĦQA TAL-GĦID BIĊ-ĊIKKULATA U LEWŻ MANUEL AQUILINA INGREDJENTI Għall-għaġina

Għall-mili

500g dqiq plain nofs kuċċarina melħ 2 mgħaref zokkor 60g butir mrattab qoxra ta’ lumija u larinġa 11g – qartas ħmira 300 – 350ml ta’ ħalib sħun

60g butir mdewweb 2 mgħaref zokkor 2 kuċċarini kannella 150 – 200g spread taċ-ċikkulata u l-ġellewż 100g ċikkulata skura, mfarrka 100g pecan nuts mfarrka

Se jkollok bżonn ukoll 4 mgħaref icing sugar, bajd taċ-ċikkulata u kannella biex iżżejnu

METODU Ibda billi tagħmel l-għaġina. Poġġi d-dqiq, il-melħ, iz-zokkor u l-butir fi skutella kbira u ħaddem flimkien sakemm it-taħlita tixbaħ frak tal-ħobż. Żid il-qoxra tal-larinġ u lumi, ħmira u ħalib sħun u ħawwad sakemm tiġi għaġina ratba. Poġġi l-għaġina fuq wiċċ biddqiq u għaqqad sew għal 4 minuti. Poġġi l-għaġina ġo skutella biddqiq, għatti bil-plastik u ħalliha togħla sakemm tiġi ta’ daqs doppju, għal madwar siegħa. Iftaħ l-għaġina fi kwadru kbir ta’ 40cm x 25cm. Xarrab l-għaġina b’nofs il-butir imdewweb, imbagħad dellek bl-spread taċ-ċikkulata. Ferrex fuqu z-zokkor, il-pecan nuts, iċ-ċikkulata mfarrka u l-kannella. Dawwar sewwa minn fuq s’isfel, f’romblu kbir u aqta’ f’nofs it-tul kollu tar-romblu san-nofs. Dawwar iż-żewġ biċċiet flimkien u fforma f’ċirku billi tqabbad iż-żewġt itruf flimkien. Iksi trej kbir tal-ħami bi ftit mill-butir li fadal u poġġi ċ-ċirku fuqu u iksi bilbutir li jkun fadal. Għatti bil-plastik u ħallih jerġa’ jogħla sa darbtejn fid-daqs. Aħmi fil-forn għal 35-40 minuta f’ temperatura ta’ 210°C sakemm isir kannella u dehbi. Sadanittant, ħawwad iz-zokkor ma’ ftit ilma sħun biex tagħmel glaze taz-zokkor. Hekk kif toħroġ iċ-ċirku mill-forn iksi bil-glaze u spiċċa billi tferrex il-kannella u ċikkulata mfarrka.

59


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

RIĊETTI

IRBAĦ €100! MISTOQSIJA: Semmi ingredjent wieħed milli

hemm fir-riċetta tal-lum. Tweġiba Isem u kunjom

Indirizz

MEDALLION TAL-MAJJAL MIMLIJA JAMES MUSCAT Email

INGREDJENTI 2 kilos medallion tal-majjal miftuħa pocket 200g bejken tal-Prime 300g perżut sandwich tal-Prime 3 bajdiet ibsin 3 slajsis ġobon tal-qoxra ħamra 4 sinniet tewm timu

Aħmi ġol-forn ftit qawwi sakemm tara li l-laħam sar. Ikxef il-fojl u kompli sajjar għal ftit ħin ieħor sakemm il-laħam jieħu ftit tal-kulur.

METODU Poġġi l-ingredjenti kollha filfetħa tal-medallion.

Meta tgħalli l-patata u tqattarha mill-ilma, ferrex ftit żejt taż-żebbuġa u ftit klin fuqha qabel ma titfagħha

Servi sħun mal-patata l-forn u ħaxix mgħolli jew insalata talgosti tiegħek.

Ifrex il-fojl fuq id-dixx u poġġi l-laħam fuqha. Ferrex ftit timu fuq il-laħam għat-togħma. Itfa’ ftit ilma ġol-fojl u agħlaqha.

SOLUZZJONIJIET TAS-SUDOKU FI GWIDA 15

Biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni ibgħat dan ilkupun sas-SIBT 20 TA’ APRIL lil James Muscat, Kompetizzjoni Riċetta, Prime Ltd, Mgiered Road, Marsa MRS 3303 flimkien ma’ riċetta minn tiegħek bi prodotti ta’ laħam li ssib għand il-Prime Meat Shops. Waħda mir-riċetti tittella’ bix-xorti u tista’ trebbħek vawċer ta’ €100 li jissarraf f’wieħed mill-ħwienet talPrime.

IR-REBBIEĦA GWIDA 14 HI CHARMAINE MANGION (SLIEMA)

VALYOU SUPERMARKET, Naxxar TOWER SUPERMARKET, Sliema MGIERET ROAD, Marsa • TROLEES SUPERMARKET, Qawra PRIME SHOP‚ Zabbar • GALA SUPERMARKET, Ta’ Xbiex VALYOU SUPERMARKET, Mellieħa CHAIN SUPERMARKET, Żabbar LASCO SUPERMARKET, Żejtun PISCOPO’S CASH & CARRY, San Pawl il-Baħar CHAIN FOODSTORE, The Point, Tignè CHAIN SUPERMARKET, Fgura PRIME LTD, MGIERET ROAD, MARSA MRS 3303 Tel 21222291/2 www.primemalta.com james.muscat@primemalta.com

61


GWIDA Mill-14 sal-20 ta’ April 2019

OROSKOPJU

OROS KOPJU TAURUS 21 APRIL - 20 MEJJU Tkompli t-tiġrija biex tlaħħqu mal-pjani tagħkom, ma’ dawk tal-familja u tal-ħtiġijiet tas-sieħeb jew sieħba. Jgħin ħafna jekk ma tisimgħux x’għandu xi jgħid ħaddieħor minflok ma toqogħdu tpaċpċu intom stess.

GEMINI 21 MEJJU - 21 ĠUNJU Wasal iż-żmien meta kapaċi timxu ’l quddiem fil-pjani tagħkom. Dan għax Marte se tkun viċin l-istilla tagħkom u dan jagħmilkom ħafna iżjed assertivi minn dak li kontu s’issa.

Ritratt: Gianfranco Stellini

CANCER 22 ĠUNJU - 22 LULJU Wara ħafna taqtigħ ta’ qalb tridu tkunu ċari u diretti ma’ xi ħbieb li għandhom jagħtukom xi flus. Anke jekk taħsbu li qegħdin tagħżqu fl-ilma, issa jirnexxielkom iġġibuha żewġ. Se jkollkom ġimgħa tajba.

LEO

ARIES 21 TA’ MARZU-20 TA’

23 LULJU - 23 AWISSU Ġimgħa li fiha, bi ftit attenzjoni, jirnexxilkom tneħħu problemi li għandkom u ssolvu t-taħwid fil-ħajja personali tagħkom. Xi ħadd awtorevoli — fuq ix-xogħol jew id-dar — ma jaqbilx mal-pjani tagħkom.

LIBRA 24 SETTEMBRU- 22 OTTUBRU Avveniment soċjali jispiċċa differenti minn kif ipprevedejtu intom għax mhux se tħossukom komdi man-nies li jkun hemm. Aħsbu dwar dak il-vjaġġ li se tagħmlu u għalkemm hemm sfidi kbar toħorġu tajjeb.

SCORPIO 23 OTTUBRU - 22 NOVEMBRU Il-ħajja barra d-dar tkompli tkun attiva ħafna għall-iskorpjuni, tant li din hija l-iktar parti attiva tal-oroskopju tagħkom għal din il-ġimgħa. Tinsabu f’konflitt ma’ l-opinjoni ta’ dawk li jaħdmu qrib tagħkom jew xi ħadd viċin.

SAGITTARIUS 23 NOVEMBRU - 21 DIĊEMBRU Jidhru żviluppi ġodda fil-karriera tagħkom, u intom konxji ħafna ta’ dan. Iżda attenti kif tkellmu lil min hu fuqkom għax inkella toħolqu nkwiet bla bżonn. Hemm sinjali ta’ xi vjaġġ fit-tul.

CAPRICORN 22 DIĊEMBRU - 20 JANNAR Qisu sew ix-xejra finanzjarja ta’ xi attività li se tagħmlu. Jekk le, se tispiċċaw toħorġu flus għal xejn. Dan jgħodd l-iżjed fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet ma’ tfal, speċjalment fejn tidħol l-edukazzjoni.

AQUARIAS 21 JANNAR - 19 FRAR Teħduhiex bi kbira jekk ikollkom tagħmluha ta’ medjaturi bejn is-sieħeb/a tagħkom u xi ġenituri — jew min-naħa tiegħu jew tagħha jew min-naħa tagħkom. Ippruvaw ikkonvinċuhom iwittu kollox.

APRIL Proġett jew xi divertita se jtaqqbulkom il-but waħda sew. Ħarsu lejn il-fatti, iżnu kollox imbagħad ħudu deċiżjoni. Niżżlu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi fuq karta ħalli jkunu ċari quddiem għajnejkom.

62

VIRGO 24 AWISSU - 23 SETTEMBRU Komplu rriflettu u kkunsidraw dak li verament tridu mill-ħajja tagħkom. Fuq kollox ħejju xi pjani ħalli meta tiġi l-opportunità tkunu tistgħu teħduha bla ma jkollkom għalfejn tippruvaw għat-tieni darba. Tħallux l-immaġinazz-joni tagħkom tiġri bikom.

PISCES 20 FRAR - 20 MARZU L-enfasi din il-ġimgħa hija pjuttost fuq issaħħa u wkoll fuq ix-xogħol. Jekk ilkom tistennew xi aħbarijiet dwar xi wieħed minn dawn is-suġġetti, allura aktarx li jkollkom riżultati din il-ġimgħa. Jiġri x’jiġri ibqgħu pożittivi f’dak li tridu twettqu.


Profile for Content House Group

Gwida 16  

14 - 20 April

Gwida 16  

14 - 20 April

Advertisement