Page 1

CONTACT Schooljaar 2009-2010 Nr.1 30-9-2009 Voorwoord……………………………………………….

1

Vakanties en vrije dagen…………………….

2

Schooluren……………………………………………..

3

Waar kan men waarvoor terecht?....

4

Studiemethode/leerlingencontact…

7

Evaluatieprogramma……………………………

8

Klasleraren……………………………………………… 12 Activiteiten…………………………………………….. 13 Oudercomité………………………………………….. 14 GO-week 1e jaar…………………………………… 16 Geen les op 1e en 8e uur?.................. 17 Mededeling De Lijn……………………………… 18 Het bewaren van schriften……………….. 19 Confrontatietocht………………………………… 20 Mededelingen………………………………………… 21 De grillige griep……………………………………. 24 Studietoelagen……………………………………… 26


Beste ouders en leerlingen Contact is een informatief blad dat alle nuttige gegevens centraliseert wat het leven op school betreft: allerlei initiatieven en activiteiten, examens, evaluatie, uitstappen, vrije dagen, oudercontacten, ... Ook worden een aantal antwoordstrookjes in het blad opgenomen. "CONTACT" is dus een onmisbare informatiebron. Daarom vragen wij u het blad grondig te lezen, te bewaren en de strookjes tijdig in te vullen en te bezorgen aan de klasleraar (tenzij anders vermeld op het strookje).

Contact zal rond volgende data verschijnen: 30 september 28 oktober 27 november 17 december 12 februari 23 april 28 mei 29 juni

1


VAKANTIES EN VRIJE DAGEN ma 19/10: pedagogische studiedag; de leerlingen zijn vrij ma 2/11 - vr 6/11: herfstvakantie wo 11/11: wapenstilstand ma 21/12 - vr 01/01: kerstvakantie vr 29/1: facultatieve vrije dag ma 15/02 - vr 19/02: krokusvakantie ma 5/04 tot vr 16/04: paasvakantie do 13/05: hemelvaartdag vr 14/05: brugdag ma 24/05: pinkstermaandag do 01/07: begin zomervakantie wo 01/09: begin nieuw schooljaar

2


SCHOOLUREN: Maandag – dinsdag – donderdag - vrijdag 1e lesuur: 8.20 u. - 9.15 u. 5 min. wisselpauze

2e lesuur: 9.20 u. - 10.10 u. 15 min. recreatie

3e lesuur: 10.25 u. - 11.15 u. 5 min. wisselpauze

4e lesuur: 11.20 u. - 12.10 u. voor het 1e en het 2e jaar: middagpauze tot 13.15 u. voor 3, 4, 5 en 6: 5 min wisselpauze

5e lesuur: 12.15 u. - 13.05 u. (3, 4, 5 en 6) voor 3, 4, 5 en 6: middagpauze tot 14.10 u.

6e lesuur: 13.15 u. - 14.05 u. (1 en 2) voor 1 en 2: 5 min. wisselpauze

7e lesuur: 14.10 u. - 15.00 u. 8e lesuur: 15.00 u. - 15.50 u.

Woensdag 1e lesuur: 8.20 u. - 9.15 u. 2e lesuur: 9.15 u. - 10.05 u. 15 min recreatie

3e lesuur: 10.20 u. - 11.10 u. 4e lesuur: 11.10 u. - 12.00 u. 5 min pauze

5e lesuur: 12.05 u. - 12.55u.

Voor 2e en 3e graad

3


WAAR KAN JE WAARVOOR TERECHT? ONTHAAL geopend van 8.00 u. tot 16.30 u. op woensdag van 8.00 u. tot 12.00 u. Je kan er terecht : - als je te laat bent, - als je moet nablijven, - als je een afwezigheidsbewijs moet afgeven, - als je een bewijs nodig hebt om de school te verlaten, - als je formulieren en notities voor zieke lln af te geven hebt, - als je zeer dringend moet telefoneren, - als je een kastje wil huren (begin schooljaar). SECRETARIAAT geopend van 8.00 u. tot 8.20 u. en van 10.10 u. tot 10.25 u. Op andere momenten kan je op het secretariaat alleen terecht voor medische verzorging.

4


Je kan er terecht: als je medicatie of verzorging nodig hebt, als je ziek bent, van 8.00 u. tot 8.20 u. en tijdens de recreatie: - als je fotokopies wil laten maken, - als je werkbladen wil kopen, - als je je formulier van je studietoelage wil laten invullen, - als je turngerief wil kopen, - als je informatie wil over of problemen hebt met je schoolrekening. - als je verzekeringspapieren wil laten invullen, - als je wil nakijken of je verloren voorwerpen al gevonden zijn, tijdens de recreatie op ma, di, do en vr: - als je een broodje wil aankopen. BIBLIOTHEEK OPEN voor het 1e en 2e jaar: van 12.40 u. tot 13.05 u. voor het 3e, 4e , 5e en 6e jaar: van 13.40 u. tot 14.05 u. (behalve op vrijdag) BOEKHOUDING Je kan er terecht tijdens recreaties en middagpauze. 5


SCHOOLONKOSTEN Graag willen we u, als ouders, duidelijk informeren over de aard van de schoolonkosten en de verrekening ervan. U heeft onlangs een lijst gekregen met de vermoedelijke kosten voor dit schooljaar. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven en is gebaseerd op de gegevens van het voorbije schooljaar. Per trimester ontvangt u van de school een onkostennota. Hierop worden de volgende onkosten aangerekend: 1) algemene onkosten:- verzekering - examenpapier - drukwerk - leerlingenkaarten betaling:

1e trim: â‚Ź 15,00 2e trim: â‚Ź 10,00 3e trim: â‚Ź 5,00

2) fotokopies: a rato van het verbruik per klas 3) specifieke kosten: - schoolagenda, rapport - schoolboeken en tijdschriften - sportieve dag - bezinning Opmerking Ouders die meerdere kinderen op school hebben, genieten een korting: - voor het 2e kind : algemene onkosten: - 10 % - voor het 3e kind : algemene onkosten: - 50 % - vanaf het 4e kind : algemene onkosten: - 75 %

6


STUDIEMETHODE-LEERLINGENCONTACT STUDIEMETHODE Soms vormt niet de leerstof maar veeleer de methode om deze leerstof te verwerken een hindernis om tot goede resultaten te komen. Voor leerlingen die op dit gebied moeilijk tot een degelijke werkwijze komen, is extra begeleiding voorzien: * voor het 1e en 2e jaar: cursus "Leren leren": mevr. A.Willems * voor 2e graad: mevr. T. Van Passen * Voor alle graden: Mevr. N. Gestels (individuele begeleiding)

LEERLINGENCONTACT Op het einde van een leerperiode (trimester of semester) ontvangt elke leerling een rapport met de resultaten van de toetsen en examens. Na de uitreiking van het rapport kunnen de leerlingen hun resultaten bespreken met de vakleraren; zij kunnen informatie vragen over de fouten die ze maakten en hulp voor hun problemen. Dit gebeurt op het leerlingencontact. Van alle leerlingen die vragen of problemen hebben, wordt verwacht dat ze gebruik maken van deze mogelijkheid. Zij zoeken zelf de leraar op. In de weken na het leerlingencontact volgt een remediĂŤringsperiode d.w.z. dat de leerling gevolgd en begeleid wordt zoals afgesproken op het leerlingencontact.

7


EVALUATIEPROGRAMMA

De school wil de leerlingen stimuleren om tot zelfstandige studenten op te groeien. De studiebegeleiding en het evaluatieschema zijn zo opgebouwd dat geleidelijk een steeds grotere zelfstandige inbreng van de leerling wordt gevraagd. 4 evaluatieperioden in het eerste jaar worden gradueel gereduceerd tot 2 evaluatieperioden in het laatste jaar. Daarbij moeten steeds grotere leerstofgehelen verwerkt worden. Op de volgende bladzijde vind je een volledig overzicht per graad (en waar nodig per jaar) wat vakken, puntenverdeling, evaluatieperiodes, rapporten en oudercontacten betreft. Opmerkingen *

Tijdens de periode van de grote overhoringen in oktober (1e jaar) wordt de GO meestal tijdens het eerste lesuur afgenomen. De overige lesuren gaan gewoon door.

*

Tijdens de voorzien.

*

Vakantietaken en eventuele bijkomende proeven worden afgegeven of afgelegd op 26/8/2010 en 27/8/2010

examenperiodes

8

worden

studienamiddagen


1e GRAAD (1e en 2e jaar) 1e jaar

NE

FR

WI

La-

Bio

AA

Ges La-

5u

God

TO

MO

LO

PO

2u

½ dagelijks werk +GO ½ examen

4 evaluatieperioden ½ dagelijks werk ½ examen

3 examenperiodes Permanente evaluatie

Evaluatieperioden 1. GO-periode: 2. kerstexamen: 3. paasexamen: 4. eindexamen: 2e jaar

di 20/10 – di 27/10 (1EL5: vanaf vr16/10) di 08/12 – ma 14/12 (1EL5: vanaf ma 07/12) di 23/03 – ma 29/03 (1EL5: vanaf ma 22/03) do 17/06 – wo 23/06 (1EL5: vanaf wo 16/06) NE FR

WI La- TO WW SEI AA Bio Ges La- God En 5

MO LO

2

½ dagelijks werk ½ examen

3 examenperiodes Permanente evaluatie

Evaluatieperioden 1. kerstexamen: vr 04/12 – ma 14/12 2. paasexamen: vr 19/03 – ma 29/03 3. eindexamen: di 15/06 – wo 23/06 Rapporten: 1e graad: tussentijds-1e jaar: 16/10, 10/11(enkel GO), 27/11, 12/02, 31/05. tussentijds-2ejaar: 16/10, 27/11, 12/02, 31/05 trimestrieel: 17/12, 01/04, 29/06 Opmerking m.b.t. het vak LO: de attitude van de leerlingen wordt gequoteerd op 1/2 van de punten, de eigenlijke proeven op 1/2 van de punten. 9


2e GRAAD (3e en 4e jaar) 3e jaar

Ec

La

Aa

Bi

Ch

Fy

Ne Fr

En

Ex

Du

Ge Go In

Lo

Mo Po Wi

*

Lo

Mo Po Wi

Punten verdeling: 1/3 dagelijks werk 2/3 examens 2 examen-

periodes 3 examenperiodes

Permanente evaluatie √ 4e jaar

Ec

La

Aa

Bi

Ch

Fy

Ne Fr

En

Ex

√ Du

Ge Go In

Punten verdeling: 1/3 dagelijks werk 2/3 examens 2 examen-

periodes

√ 4WET

examen-

4LAT

3

4EC

periodes

*

√ √

Permanente evaluatie √

* LO: de attitude van de leerlingen wordt gequoteerd op 1/2 van de punten, de eigenlijke proeven op 1/2 van de punten. Evaluatieperioden 3e jaar 1. kerstexamen: vr 4/12 – ma 14/12 2. paasexamen: vr 19/3 – ma 29/3 3. eindexamen: di 15/6 – wo 23/6 Evaluatieperioden 4e jaar 1. kerstexamen: do 3/12 – ma 14/12 2. paasexamen: ma 22/3 – wo 24/3 3. eindexamen: do 10/6 - wo 23/6 Rapporten: tussentijds: 16/10, 27/11, 12/02, 31/05. trimestrieel: 17/12, 01/04, 29/06. 10


3e GRAAD (5e en 6e jaar) Alle vakken : puntenverdeling: 1/4 dagelijks werk, 3/4 examens 2 examen periodes ( in juni meestal mondeling) Voor het vak LO: - de attitude van de leerlingen wordt gequoteerd op 1/2 van de punten, - de eigenlijke proeven op 1/2 van de punten. Voor het vak EO: in het 5e jaar wordt permanente evaluatie toegepast. Evaluatieperioden 1. kerstexamen: 2. eindexamen:

do 03/12 – di 15/12 di 08/06 – wo 23/06

Rapporten: tussentijdse rapporten : 21/10, 12/03, 26/05 semestrieel: 17/12, 29/06

Oudercontacten:

08/09 (infoavond vanaf het 2e jaar), 24/09 (1e jaar), 27/10 en 29/10, 17/12, 20/01 ( 2e en 4e jaar: studiekeuze), 01/04 (1e – 3e jaar: op uitnodiging, andere ouders kunnen steeds contact opnemen), 29/06

11


Klasleraren 2009 – 2010 KLAS 1 AM 1 BM 1 CM / CL2 1 DL2 / DL5 1 EL5

KLASLERAAR mevr. H. Mommaers mevr. T. Greefs mevr. C. Bogaers mevr. M. Willoquè mevr. K. Janssens

Hulpklasleraar mevr. A. Vanderhaeghe mevr. L. Verhoeven mevr. C. Maes mevr. T. Cox

2 2 2 2

AM BM CM / CL2 DL2 / DL5

mevr. A. Willems mevr.A. Cooymans mevr. V. Carracillo mevr. M. De Swaef

3 3 3 3

EC A1 mevr. A. Pellens EC A2 / Lat A/B mevr. H. Coens Wet A1 mevr. L. Peeters Wet A2/B mevr. A. Bosch

4 4 4 4

EC A1 mevr. P.Gielen EC A2/B / Lat A/B mevr. E. Van Steenhuyze Wet A1 mevr. A. Goossens Wet A2 mevr. K. Huybrechts

dhr. G. Haché

5 EMT / EW 5 LMT / LWE / MTWE 5 MTWI / WEWI

dhr. P. Van den Broeck dhr. W. Van Dongen mevr. L.Casier dhr. T. Hateau mevr. S. Vangenechten dhr. D. van Boagert (Tijdens haar zwangerschapsverlof dhr. G. Soens)

6 EMT / LMT / MTWE/I 6 EW / LWE / WEWI

mevr. C. Hozay mevr. E. Van Speybrouck

12

mevr. K. Van In mevr. K. Van In


Activiteiten en uitstappen Zie ook op onze website: http://www.slm.be

Za 03/10:

‘Familiedag’

Ma 05/10:

sportdag 1e graad 6e jaar : Flanders Fields ( tot 22.00 u.)

Di 06/10:

sportdag 2e graad

Vr 09/10:

21.00 u.: fuif voor 16+ in zaal Volkslust

Di 13/10:

vm: 1e jaar: beheerswerk in de Bospolder Ekeren

Ma 19/10:

pedagogische studiedag: alle leerlingen zijn vrij

Di 20/10:

4Wet: PIME

Wo 21/10:

08.30 u. -10.10 u. : 6e jaar: voordracht studiekeuze

Do 22/10:

19.30 u. infoavond uitwisseling voor ouders en leerlingen 5e jaar

Di 27/10 en do 28/10: oudercontact ( inschrijven via aparte brief in oktober)

13


14


15


GO-week oktober 2009 1e jaar di 20 okt.

3e u

1EL5 Latijn

wo 21 okt

1e u

wiskunde

do 22 okt

1e u

Frans

vr 23 okt

1e u

Nederlands

ma 26 okt 1e u

aardrijkskunde

di 27 okt

biologie

1e u

Familiedag “ Werken in uitvoering �

Sint - Ludgardisschool Merksem Zaterdag 3 oktober 2009 van 13.00 u. tot 24.00 u.

Zie blz 27 Tekening: leerling van het 5e leerjaar

16


Geen les op 1e of 8e uur voor de leerlingen van de 2e en 3e graad De klassen uit de 2e en 3e graad hebben op woensdag het 5e u les. Ze hebben ergens in het lesrooster het 1e of het 8e uur vrij (behalve 5 en 6 MTWe, 5 en 6 LWe). Die leerlingen worden pas om 09.15 u. op school verwacht of ze krijgen de toelating om vanaf 15.00 u. naar huis te gaan. De leerlingen uit 5 en 6 MTWe/LWe hebben slechts gedurende een half jaar een seminarie. Tijdens de andere helft van het jaar zijn zij vrij op dinsdagnamiddag (5e jaar) of donderdagnamiddag (6e jaar). Wanneer een leraar in de 3e graad het 8e lesuur afwezig is, mogen die leerlingen om 15.00 u. naar huis tenzij de leraar voor dat uur een toets heeft voorzien. In dat geval blijven de leerlingen tot 15.50 u. Als de leraar een opdracht heeft voorzien, moeten de leerlingen die opdracht thuis maken. In ieder geval wachten de leerlingen op een signaal vooraleer naar huis te gaan. Dezelfde regeling geldt voor woensdag het 5e u voor tweede en derde graad. Als wij een dag op voorhand weten dat een leraar in de 3e graad het eerste lesuur afwezig is, zullen wij de leerlingen ervan verwittigen dat zij pas het 2e lesuur naar school moeten komen, tenzij ook hier ook een toets is voorzien. Een eventuele opdracht moet door de leerlingen uitgevoerd worden tegen de volgende les. Wij vragen dat de ouders van leerlingen van de 2e en 3e graad onderstaande strook invullen. De strookjes worden ten laatste op woensdag 7/10 aan de klasleraar afgegeven. 

Strookje afgeven aan de klasleraar ten laatste op woensdag 7/10.

Ondergetekende,……………………………………………………………………………… ouder van …………………………………………………………… klas:…………………..nr.:……… geeft toestemming aan zoon/dochter om pas om 9.15 u. naar school te komen resp. om 15.00 u. (wo 12.00 u.) naar huis te gaan, volgens de hierboven vermelde omstandigheden. Handtekening 17


-------------------------------------------------------------------------

kraampjes

Jeneverkraam RESTAURANT

ijssalon kinderanimatie

Jongereninstuif ongereninstuif 1616brasserie Fuif 16+ Volkslust 9 okt. 21.00 u.

Tekening: leerling van het 2e leerjaar

Zie blz 27

18


HET BEWAREN VAN SCHRIFTEN Op het einde van het schooljaar moeten alle leerlingen hun schoolagenda inleveren bij hun klasleraar; daarnaast moeten de geselecteerde leerlingen per jaar alle documenten (schriften, toetsen, taken) afgeven aan de vakleraren. Al deze documenten, belangrijk voor een eventuele controle vanwege de inspectie, moeten door de school bewaard worden tot 31/8 van het volgende burgerlijk jaar. De documenten van alle andere leerlingen moeten door henzelf worden bijgehouden tot eind september van het volgende schooljaar. Omdat de leerling en de ouders hiervoor verantwoordelijk zijn, vragen wij bijgevoegde strook in te vullen, te handtekenen en af te geven ten laatste op woe 7/10. Iedereen geeft onderstaande strook af aan de klasleraar. ------------------------------------------------------------------------------------------------Deze strook ten laatste op 7 oktober afgeven aan de klasleraar. Ondergetekende,........................................................................................... ouder van: ...................................................... (naam volledig a.u.b.), klas................., nr......., verklaart de brief betreffende het bewaren van schriften gelezen te hebben en tekent voor akkoord. Als geselecteerde leerling * komt mijn zoon of dochter de schriften afhalen in de derde week van september van volgend burgerlijk jaar * komt mijn zoon of dochter de schriften niet ophalen (*) doorhalen wat niet past Datum: .......................

Handtekening: .....................................

19


Confrontatietocht 1 en 2 september Op de eerste schooldagen van het jaar waren de 6e jaars al op een 2-daagse confrontatietocht. De eerste dag moesten wij met al onze bagage wandelen door weer en wind. We werden in 3 groepen verdeeld en gingen met volle overtuiging het bos in. Met kompas en kaart moesten we zelf naar de jeugdherberg gaan waar we ook die nacht bleven slapen. Na een zware dag met soms wat regen hadden we ‘s avonds nog wat tijd om aan de bar iets te drinken. Op de tweede dag werden er afspraken gemaakt over het komende schooljaar en na het middagmaal vertrokken we allemaal moe terug naar school.

---------------------------------------------Met vreugde melden wij de geboorte van Marliese

Dochtertje van Roeland en Els Van Doorslaer-Seys Mevr. Seys is lerares wiskunde in onze school. Wij wensen de ouders van harte proficiat.

20


Mededelingen

 Bouwwerken • U kan het verloop van de bouwwerken volgen op www.slm.be • Samen met de ouders zijn wij bekommerd om de veiligheid van onze kinderen tijdens de bouwwerken. Daarom werden volgende maatregelen getroffen. - De aannemer heeft de werf volledig afgeschermd; dit betekent dat de veiligheid gegarandeerd is. - De school heeft de nodige keuringsattesten ontvangen. - De werf werd afgesloten in overleg met de werfleiding en de veiligheidscoördinator. - Onze preventieadviseur gaat regelmatig rond met de externe veiligheidscoördinator. Onze leerlingen volgen de werken op de voet. Ze hebben duidelijke instructies gekregen om de werfzone niet te betreden. Wij verwachten van de ouders om hun kinderen ook thuis hierop attent te maken. Mocht je vragen hebben, kan je je steeds richten tot mevr. Kris Ilegems. Zij volgt de bouwwerken op in nauw overleg met de aannemers. 

Bouwwerken en toegang tot de school • Door de kleine voordeur aan de du Chastellei nr.46 komen de leerlingen binnen die te voet zijn. De metalen poort aan de Rerum Novarumlaan nr. 82 is bestemd voor de leerlingen van 1e-3e jaar ( te voet of met de fiets). Zij zetten hun fiets in de overdekte fietsenstalling naast het G-gebouw. De servitudeweg naast de bakker in de Rerum Novarumlaan nr. 100 is bestemd voor de leerlingen van 4e-6e jaar met de fiets en voor

21


• • • •

wie een fiets heeft met dikke banden. Zij zetten hun fiets in de rekken naast de klascontainers. De hoofdingang aan de du Chastellei nr. 48 is bestemd voor bezoekers en leerlingen die te laat zijn of later moeten beginnen. Het fietsenrek aan het onthaal van de du Chastellei is bestemd voor bezoekers en leraren. Over de speelplaats ga je steeds met je fiets aan de hand! Het is aangewezen je fiets steeds op slot te doen. Voor je eigen veiligheid vragen we je met klem om een helm en een fluovestje te dragen op de fiets. Hieronder nog eens een overzicht van wanneer de ingangen van de school open zijn.

DC 46 (kleine voordeur)

DC 48

RN 82 ( metalen poort)

RN 100 (servitudeweg)

Open 07. 35 u.

Open 07.35 u.

fietsen 1-2-3

fietsen 4-5-6

geen dikke banden

+ dikke banden

1e pauze open tussen

1e pauze niet open

12.10 en 12.20 u.

12.10 en 12.20 /

2e pauze van 13.05 u. tot

2e middag pauze niet open

2e pauze 13.05 u. tot

13.15 u. en van 13.55 u. tot

open wo 12.55 u. tot 13.00 u.

13.15 u. niet open

14.05 na de school niet open

na de school open tussen

na de school open van

15.50 u. en 16.00 u.

15.30 u. tot 17.30 u.

(hoofdingang) Open 08.00 u.

1e middagpauze open tussen

Open 07.45 u.

toe om 16.30 u.

 Eind oktober nodigt de school u uit op een oudercontact. U krijgt hierover een apart schrijven samen met het rapport van oktober. Als u zich inschrijft, krijgt u een uur toegewezen. Tijdens dit contact kunnen de leraren u informeren over de studiehouding en de resultaten van uw zoon of dochter. Zo kan uw zoon of dochter nog voor de examens zijn/haar studiehouding bijsturen. Op 17/12 houden we een oudercontact van 18.00 u. – 20.00 u. om de resultaten van de kerstexamens te bespreken. Geselecteerde leerlingen kunnen hun schriften van het schooljaar 20072008 tot eind oktober 2009 op het leerlingensecretariaat afhalen.

22


 Van de meeste activiteiten op school worden foto’s genomen om op de website van de school te publiceren. Indien ouders er bezwaar tegen hebben dat een foto waarop hun zoon of dochter staat gepubliceerd wordt, kunnen zij de school hiervan op de hoogte brengen. Er is nog hoop in deze bange economische dagen. Op 4 mei werd in het provinciehuis van Antwerpen de slotaandeelhoudersvergadering gehouden van de mini-ondernemingen. Onze mini-ondernemingen Shirts & Frames en Odeur (5e jaar vorig schooljaar) presteerden uitstekend. Shirts & Frames sloot af met een rendement van 25% en Odeur behaalde een superresultaat van 375%. Van de tien ondernemingen die afsloten, behaalden zij respectievelijk een vijfde en tweede beste resultaat. Maar belangrijker dan deze puike scores was de professionele presentatie van al onze directeuren en de eerste ervaring die alle deelnemers als ondernemer mochten meemaken. Staat hier een nieuwe generatie bedrijfsleiders op? Vanaf dit schooljaar staat de Standaard Boekhandel in voor het boekenfonds. Zij regelen via hun website alle bestellingen van gekochte en gehuurde boeken. Zij staan ook in voor de levering van de boeken. Normaal gezien zou elke leerling alle boeken in zijn bezit moeten hebben op 1 september. Zoals heel wat leerlingen hebben ondervonden was dit niet altijd het geval, waarvoor onze excuses. Ook de Standaard Boekhandel zit hiermee erg verveeld. Zij werken samen met een Nederlandse firma die gespecialiseerd is in boekfondsen in scholen. Deze firma is ernstig in gebreke gebleven. Het oudercomité heeft zijn website vernieuwd. Even kijken naar www.slm.be en doorklikken naar “Het oudercomité”.

23


De grillige griep Ik zal niet beweren dat ik ernaar heb uitgekeken, maar toch. Een echte grieppandemie is voor een arts zoiets als een volledige zonsverduistering voor een astronoom. Je leert erover in de opleiding, het wekt je nieuwsgierigheid, je leest erover hoe het de vorige keer was en je vraagt je af of je het ooit eens zal meemaken. Daar ligt natuurlijk het grote verschil tussen een volledige zonsverduistering en een grieppandemie: van de zonsverduistering weten we ettelijke jaren op voorhand waar en wanneer ze zich zal voordoen. Een grieppandemie wordt ook al ettelijke jaren aangekondigd, maar grillig als de griep is, wisten we niet wanneer ze zou komen, en evenmin hoe erg het wel zou worden. Wat maakt de griep nu zo grillig? Het griepvirus kan nu eenmaal gemakkelijk zijn erfelijk materiaal (RNA) uitwisselen met andere griepvirussen en niet alleen met menselijke, maar ook met dierlijke griepvirussen. Het volstaat dat een cel van een persoon of een dier met twee verschillende griepvirussen tegelijk is besmet om de uitwisseling te voltrekken. Dit maakt het mogelijk dat het griepvirus elk jaar een beetje verandert en elk jaar opnieuw het immuunsysteem van een heleboel mensen weet te verschalken. Het griepvirus beschikt over een behoorlijk arsenaal aan varianten die komen en gaan. Elk jaar nemen ĂŠĂŠn of enkele types het voortouw in de epidemie. Hoe meer het circulerende virus verschilt van het vorige, hoe minder mensen nog immuun zijn, en hoe meer er ziek van worden. Bij een erg grote wijziging heeft bijna niemand nog weerstand en zijn we bijna allemaal vatbaar. Dan komt de wereldwijde epidemie of pandemie eraan. Het ontstaat dan zulke grote wijziging? Als de uitwisseling tussen twee menselijke griepvirussen gebeurt, is de wijziging die eruit voorkomt beperkter dan als een menselijk en een dierlijk virus RNA uitwisselen. 24


Hoe dichter mens en dier bij elkaar leven, hoe groter de kans wordt dat er zo een uitwisseling tot stand komt, zoals nu gebeurd is tussen menselijke en varkensgriepvirussen. Wat mogen we nu verwachten? Als je morgen ziek wordt, zal je ziekteverloop waarschijnlijk niet erg veel verschillen van de griep die je vorig jaar of het jaar voordien hebt doorgemaakt. Het probleem is enkel dat iedereen in je naaste omgeving ook vatbaar is voor diezelfde griep en misschien wel tegelijk met jou ziek zullen zijn. Probeer je naasten dus uit welbegrepen eigenbelang niet te besmetten, want wie gaat er anders voor je zorgen? Bert De Groote (kinderarts)

Hoe kan je proberen niet besmet te geraken? Zorg voor en goede conditie: eet gezond en zorg dat je voldoende lichaamsbeweging hebt liefst in de buitenlucht. Houd je hand of een zakdoek voor je mond als je niest of hoest. Gebruik wegwerpzakdoekjes maar eenmalig en gooi ze in de vuilnisemmer. Heb je niet onmiddellijk een zakdoek bij de hand, hoest of nies dan in je elleboog. Was regelmatig je handen met water en zeep, zeker voor je met voedsel in contact komt ( bij het klaarmaken of bij het eten). Zorg voor voldoende verluchting. Poets regelmatig klinken, afstandbedieningen, toetsenborden enz.

25


 Recht op een schooltoelage? Je gezinsinkomen bepaalt of je dit schooljaar in aanmerking komt voor een schooltoelage. Je vindt dat gezinsinkomen op je belastingsbrief van 2007 (aanslagjaar 2008). Leg het naast de cijfers in de tabel en hou rekening met de personen ten laste. Personen ten laste maximum inkomensgrens 1 --> 22.395,24 2 --> 28.056,67 3 --> 32.576,38 4 --> 37.476,68 5 --> 43.518,76 6 --> 47.610,25 7 --> 49.798,76Je gezinsinkomen ligt lager dan de maximumgrens? Vraag een schooltoelage aan.Je gezinsinkomen ligt iets hoger? Laat best nagaan of je niet toch onder de maximumgrens ligt. Misschien zijn er enkele factoren die in jouw voordeel spelen.Je gezinsinkomen ligt fors hoger? Dan heb je waarschijnlijk geen recht op een schooltoelage. Als je toch twijfelt, surf dan naar www.schooltoelage.be, bel op het gratis nummer 1700 of ga naar de provinciale steunpunten.

Iedereen die vorig jaar een school- of studietoelage ontving, zal bij het begin van het schooljaar een papieren aanvraagformulier in de bus krijgen (voor kleuter, lager en secundair onderwijs).

26


Familiedag “ Werken in uitvoering ”

Sint - Ludgardisschool Merksem Zaterdag 3 oktober 2009 van 13.00 u. tot 24.00 u.

Tekening: leerling van het 5e leerjaar

Graag nodigen we alle ouders, leerlingen en sympathisanten uit op ons jaarlijks schoolfeest. Zoals u weet, ’ bouwt’ de school aan haar toekomst. De nieuwe klaslokalen moeten nadien ook worden ingericht. De opbrengst van deze familiedag zal daaraan besteed worden. Uw bezoek betekent voor onze school een belangrijke steun. De basisschool verzorgt het uitstekende restaurant en het ijssalon. De klassen van het secundair zorgen voor de ‘kraampjes’, de jongereninstuif voor 16- op de familiedag zelf en de fuif voor de 16+ op vrijdag 9 oktober in zaal de Volkslust. Het oudercomité bemant het café. De jongereninstuif vindt plaats in de grote turnzaal van onze school van 19.00 u. -23.30 u. en is bedoeld voor leerlingen van het secundair jonger dan 16 jaar. De ouders nodigen we ondertussen uit om van een maaltijd te genieten in het restaurant of zich te verpozen in het café dat open blijft tot middernacht. Vanaf 19.00 u. is enkel de poort aan de Rerum Novarumlaan open.

27


Familiedag kraampjes

Jeneverkraam RESTAURANT

ijssalon

Jongereninstuif ongereninstuif 1616brasserie

kinderanimatie

Fuif 16+ Volkslust 9 okt. 21.00 u.

Tekening: leerling van het 2e leerjaar

De klassen van de secundaire afdeling organiseren op de familiedag de ‘kraampjes’.

Klas

Activiteit

1AM

eendjeskraam

1BM

sjoelbakken

1CM/CL2

snoepkraam

Klas 4ECa1 4ECA2/B/4LATa/b

1DL2

blikjes omgooien

1EL5

rad van fortuin

4WETA1

2AM

zakkenlopen

4WETA2

2BM

kleurwedstrijd

2CM/CL2

doolhof

2DL2/2DL5

cricket

3ECa1 3ECA2/LATa/b 3WETA1 3WETA2/3WETb

5EMT/5EW 5LMT/LWE/MTWE

jongereninstuif schminken

kaartenhuisje bouwen

28

ballen en ringen kegelbaan en mini-basket ballonnen prikken kap je hapje springkasteel opbouw fuif 16+ brasserie

5WEWI/MTWI

opruim

6EMT/LMT/MTWE+I

hotdogs

6EW/LWE/WEWI

jongereninstuif

Activiteit

drankenstand prijzenkraam


http://www.slm.be

Contact kan ook gedownload worden van onze website.

boekhouding directie gestels info ict llnadmin

@ slm.be

llnrek onthaal personeel segers

Redactie : N. Gestels W. Segers

CONTACTJE SEPTEMBER  

contactje september 09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you