Page 1

15 oktober 2013 – Nummer 1

in deze editie :

Inschrijven oudercontact en strookje studienamiddagen tijdens examenperiode:

Voor 21/10 !

Voorwoord.........................................................................1 Waar kan je waarvoor terecht? .........................................2 Schoolonkosten .................................................................6 Studienamiddagen examenperiode ..................................7 Evaluatieprogramma.........................................................8 Vakantie en vrije dagen ..................................................15 Schooluren ......................................................................16 Studienamiddagen ..........................................................15 Activiteiten en uitstappen ...............................................17 Inschrijven oudercontact .................................................18 Meedelingen ...................................................................21 Overlijdens.......................................................................22 Het oudercomité..............................................................24 Zakgeld-enquête .............................................................26 Het CLB ............................................................................30 Verslagen van activteiten vanaf blz .................31


Halloween is een feestdag die vooral in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada gevierd wordt. Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes. Ze roepen dan trick or treat, waarbij de keuze wordt gegeven tussen een plagerijtje uithalen of iets lekkers (meestal snoep) krijgen. De bewoners geven de kinderen dan snoepjes. De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. Allerheiligen is een christelijke feestdag waarop alle heiligen (ruim 100 000) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd. Het leven van de heiligen wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven. Op Allerzielen (2 november) herdenken de protestanten, katholieken en anglicanen hun overledenen en er worden bloemen geplaatst op de graven. Deze Allerheiligen en Allerzielen zijn waarschijnlijk de verchristelijking van een heidense traditie uit de Keltische wereld. In de nacht van 31 oktober op 1 november werd gevierd dat het oude jaar werd begraven en het nieuwe jaar “opstond uit het graf�.


Beste ouders en leerlingen, Contact is een informatief blad dat alle nuttige gegevens centraliseert wat het leven op school betreft: examens, evaluatie, uitstappen, vrije dagen, oudercontacten... Ook worden een aantal antwoordstrookjes in het blad opgenomen. "CONTACT" is dus een onmisbare informatiebron. Daarom vragen wij u het blad grondig te lezen, te bewaren en de strookjes tijdig in te vullen en te bezorgen aan de klasleraar (tenzij anders vermeld op het strookje).

Contact zal rond volgende data verschijnen: 15 oktober 22 november 19 december 14 februari 3 april 30 mei 26 juni

1


WAAR KAN JE WAARVOOR TERECHT? ONTHAAL geopend van 8.00 u. tot 16.30 u. op woensdag van 8.00 u. tot 12.00 u. Je kan er terecht : - als je te laat bent - als je moet nablijven - als je een afwezigheidsbewijs moet afgeven - als je een bewijs nodig hebt om de school te verlaten - als je formulieren en notities voor zieke leerlingen moet afgeven - als je zeer dringend moet telefoneren - als je een kastje wil huren (begin schooljaar). Mevr. I. Ryckx en mevr. K. Daniels willen je graag helpen.

Af te geven documenten ( doktersbewijzen…) kan je in de brievenbus aan het onthaal deponeren. SECRETARIAAT Het secretariaat is geopend van 8.00 u. tot 8.20 u. en van 10.10 u. tot 10.25 u. Je kan er terecht:  als je medicatie of verzorging nodig hebt  als je ziek bent

2


ďƒ˜ van 8.00 u. tot 8.20 u. en tijdens de recreatie: - als je fotokopies wil laten maken - als je werkbladen wil kopen - als je turngerief wil kopen - als je informatie wil over of problemen hebt met je schoolrekening - als je verzekeringspapieren wil laten invullen - als je wil nakijken of je verloren voorwerpen al gevonden zijn ďƒ˜ tijdens de recreatie op ma, di, do en vr: - als je een broodje wil. Op andere momenten kan je op het secretariaat alleen terecht voor medische verzorging. Voor andere dringende zaken moet je op het onthaal zijn.

Mevr. N. Deckx Personeelsadministratie Lokaalwijzigingen Vervangingen Bibliotheekverantwoordelijke EHBO

Mevr. V. Dierckx Personeelsadministratie Inschrijvingen

3


Mevr. A. Meers Leerlingenrekeningen Examenadministratie Brieven online

Mevr. R. Raats Leerlingenadministratie examenadministratie

Mevr. L. Van Elsacker Leerlingenadministratie Leerlingenkaarten Inschrijvingen Verder hebben de leden van het secretariaat allerlei toezichtopdrachten BIBLIOTHEEK OPEN voor het 1e en 2e jaar: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.40 u. tot 13.05 u.

4


BOEKHOUDING Je kan er terecht tijdens recreatie en middagpauze.

Mevr. M. Raats DIRECTIE en COORDINATOREN

Mevr. H. Van den Broeck directie

Dhr. W. Segers algemeen coรถrdinator

Mevr. N. Gestels pedagogisch coรถrdinator

Dhr. S. De Schutter ICT- coรถrdinator

5


SCHOOLONKOSTEN Graag willen we u, als ouders, duidelijk informeren over de aard van de schoolonkosten en de verrekening ervan. U heeft onlangs een lijst gekregen met de vermoedelijke kosten voor dit schooljaar. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven en is gebaseerd op de gegevens van het voorbije schooljaar. Per trimester ontvangt u van de school een onkostennota. Hierop worden de volgende onkosten aangerekend: 1) algemene onkosten:- verzekering - examenpapier - drukwerk - leerlingenkaarten betaling: 1e trim: â‚Ź 10,00 2e trim: â‚Ź 10,00 3e trim: â‚Ź 5,00 2) fotokopies: a rato van het verbruik per klas 3) specifieke kosten: - schoolagenda, rapport - extra schoolboeken en tijdschriften - sportieve dag - bezinning - uitstappen Opmerkingen: Ouders die meerdere kinderen op school hebben, genieten een korting: - voor het 2e kind : algemene onkosten: - 10 % - voor het 3e kind : algemene onkosten: - 50 % - vanaf het 4e kind : algemene onkosten: - 75 %

6


Studienamiddagen tijdens de examenperiodes a) Alle leerlingen mogen de school verlaten wanneer zij klaar zijn met hun examen, echter nooit voor 10.00 u. De namiddagen zijn vrij; zo kunnen de leerlingen zich optimaal op de examens voorbereiden. b) Leerlingen kunnen op verzoek van de ouders in de wachtklas blijven tot 12.10 u. c) Wie in de wachtklas blijft, krijgt een lijst mee die door de leraren moeten ondertekend worden bij het verlaten van het examenlokaal en bij het binnenkomen van de wachtklas. d) Op alle voorziene studienamiddagen mogen de leerlingen op uw verzoek thuis studeren maar ze kunnen ook, indien gewenst, gebruik maken van de studienamiddagen op school van 13.15 u. tot 15.50 u. (behalve op woensdag). Hiervoor dient onderstaand strookje ingevuld te worden. Indien u in de loop van het schooljaar hierin een wijziging wil, gelieve dan de school schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen. -----------------------------------------------------------------------------------Iedere leerling dient dit strookje af te geven aan de klasleraar uiterlijk op 21/10! Ondergetekende ……………………………………………………………………………………………………………. Ouder van …………………………………………………………………….uit klas:………………… nr.:…………. Verlangt dat zijn dochter/zoon tijdens alle examenperiodes van het schooljaar 2013-2014 op de voorziene namiddagen thuis zou studeren* in de wachtklas blijft tot 12.10 u.* in de wachtklas blijft tot 12.10 u. en in de namiddagstudie ( behalve op woe)* Handtekening + datum * doorstrepen wat niet past

7


8


EVALUATIEPROGRAMMA

De school wil de leerlingen stimuleren om tot zelfstandige studenten op te groeien. De studiebegeleiding en het evaluatieschema zijn zo opgebouwd dat geleidelijk een steeds grotere zelfstandige inbreng van de leerling wordt gevraagd. Vier evaluatieperioden in het eerste jaar worden gradueel gereduceerd tot twee evaluatieperioden in het laatste jaar, waarbij steeds grotere leerstofgehelen verwerkt moeten worden. Op de volgende bladzijde vindt u een volledig overzicht per graad (en waar nodig per jaar) wat vakken, puntenverdeling, evaluatieperiodes, rapporten en oudercontacten betreft. Opmerkingen *

Tijdens de periode van de grote overhoringen in oktober (1e jaar) wordt de GO meestal tijdens het eerste lesuur afgenomen. De overige lesuren gaan gewoon door.

*

Tijdens de examenperiodes worden studienamiddagen voorzien.

*

Vakantietaken en eventuele bijkomende proeven worden afgegeven of afgelegd op 25/8/2014 en 26/8/2014

9


1e GRAAD (1e en 2e jaar) 1e jaar

NE

FR

WI

LA 5u

NA- AA WE

GE

LA 2u

GO

TE

MO

LO

PO

½ dagelijks werk +GO ½ examen 4 evaluatieperioden Permanente evaluatie

Evaluatieperioden 1. GO-periode: ma 14/10 – vr 18/10 (1DL5 en 1EL5: vanaf vr 11/10) 2. kerstexamen: di 10/12 – ma 16/12 (1DL5 en 1EL5: vanaf ma 9/12) 3. paasexamen: di 25/3 – ma 31/3(1DL5 en 1EL5: vanaf ma 24/03) 4. eindexamen: ma 16/6 – vr 20/6 (1DL5 en 1EL5: vanaf vr 13/06) Rapporten tussentijds 1e jaar: 8/10, 22/10(enkel GO), 29/11, 21/2, 28/5. trimestrieel: 19/12, 28/3, 26/6 (ouders halen rapport af) 2e jaar

NE FR

WI LA 5u

TE

WW SEI AA NA- GES LA WE 2u

GO EN MO LO

½ dagelijks werk ½ examen 3 examenperiodes Permanente evaluatie

Evaluatieperioden 1. kerstexamen: vr 6/12 – ma 16/12 2. paasexamen: vr 21/3 – ma 31/3 3. eindexamen: do 12/6 – vr 20/6 Rapporten: tussentijds 2ejaar: 18/10, 29/11, 21/02, 28/05 trimestrieel: 19/12, 3/4, 26/6 (ouders halen rapport af) Voor het vak LO: de attitude van de leerlingen wordt gequoteerd op 1/2 van

10


de punten, de eigenlijke proeven op 1/2 van de punten.

2e GRAAD (3e jaar) 3e jaar

Ec

La

Aa

Bi

Ch

Fy

Ne Fr

En

Ex

Du

Ge Go In

Lo

Mo Po Wi

Punten verdeling: 1/3 dagelijks werk 2/3 examens 2 examenperiodes

*

*

*

3 examenperiodes

**

**

**

#

Permanente evaluatie

* : enkel voor 3Ec en 3 LAT **: enkel voor 3WET #: LO: de attitude van de leerlingen wordt gequoteerd op 1/2 van de punten, de eigenlijke proeven op 1/2 van de punten. Evaluatieperioden 3e jaar 1. kerstexamen: vr 6/12 – ma 16/12 2. paasexamen: di 25/3 – ma 31/3 3. eindexamen: di 10/6 – vr 20/6 Rapporten: tussentijds: 18/10, 29/11, 21/2, 28/5. trimestrieel:19/12, 3/4, 26/6 (ouders halen rapport af).

11


2e GRAAD (4e jaar) 4e jaar

Ec

La

Aa

Bi

Ch

Fy

Ne Fr

En

Ex

Du

Ge Go In

Lo

Mo Wi

Punten verdeling: 1/3 dagelijks werk 2/3 examens 2 examenperiodes

* Permanente evaluatie

* LO: de attitude van de leerlingen wordt gequoteerd op 1/2 van de punten, de eigenlijke proeven op 1/2 van de punten. Evaluatieperioden 4e jaar 1. kerstexamen: do 5/12 – ma 16/12 2. eindexamen: do 5/6 - vr 20/6 Rapporten: tussentijds: 18/10, 29/11, 21/2, 3/4, 28/5. semestrieel: 19/12, 26/6 (ouders halen het rapport af).

12


3e GRAAD (5e en 6e jaar) Alle vakken : puntenverdeling: 1/4 dagelijks werk, 3/4 examens . 2 examenperiodes ( in juni hoofdzakelijk mondeling in het 6e jaar) Voor het vak LO: de attitude van de leerlingen wordt gequoteerd op 1/2 van de punten, de eigenlijke proeven op 1/2 van de punten. Voor het vak EO: in het 3e graad wordt permanente evaluatie toegepast. In de 3e graad zijn er enkel aangekondigde toetsen. Wel kan de leraar op het einde van de les toetsen of de leerstof goed begrepen is. Evaluatieperioden 1. kerstexamen: 2. eindexamen:

do 5/12 – di 17/12 do 5/6 – vr 20/6

Rapporten: tussentijdse rapporten: 18/10, 29/11, 14/3, 28/5 semestrieel: 19/12, 26/6: 5e jaar (ouders halen het rapport af). 24/6 20u: 6e jaar proclamatie

Oudercontacten:

12/09: infoavond vanaf het 2e jaar 3/10 - 18.00 u. - 1e jaar: ouders komen op afspraak 5/11 en 7/11: ouders komen op afspraak 19/12 - (17.30 u.- 20.30 u. 4/2: info studiekeuze 2e jaar 19.00 u; 4e jaar 20.00 u 3/4 : 1e – 4e jaar: op uitnodiging, andere ouders kunnen steeds contact opnemen om afspraak te maken 27/5: studiekeuze 2e en 4e jaar op aanvraag van ouders 26/06: ouders halen het rapport af tussen 15.00 u. -17.00 u. en 18.00 u. - 20.00 u.

13


LEREN LEREN OP SLM Op onze school vinden we het belangrijk om leerlingen op allerlei vlakken van hun ontwikkeling te begeleiden ook als het op studeren of leren leren aankomt. Daarom wordt er van de leerlingen verwacht dat ze een (werk)boekje aankopen dat in de lessen gebruikt wordt maar ook handig is voor thuis. Met dat boekje als leidraad geven leraren tijdens hun lessen leertips en werken ze mee aan de studiemethode van hun leerlingen. In de eerste graad is dat Leerbeest, in de tweede graad Breintrein en in de derde graad Mijn Masterplan. Met deze boekjes als hulpmiddel willen we ook dit jaar aan de slag gaan. Toch merken we dat er nood is aan extra ondersteuning voor sommigen. Als je in de eerste graad problemen hebt bij het studeren, kan je buiten de schooluren enkele sessies „leren leren‟ volgen. In kleine groepjes worden leertips en -methoden besproken en uitgetest. Je schoolwerk organiseren, plannen, uit het hoofd leren en teksten samenvatten, zijn enkele onderdelen die tijdens „leren leren‟ aan bod komen. De klassenraad kan adviseren om deel te nemen aan de sessies maar ook je ouders of jij zelf kunnen vragen of je deze sessies kan volgen. Leerlingen van het derde jaar kunnen terecht bij mevrouw Tchongrak als ze hun manier van studeren eens extra onder de loep willen nemen. Ze kunnen dan in groepjes een kort traject volgen over weekplanningen, examenplanningen en het ontdekken van hun eigen leerstijl. Vanaf het vierde jaar pakken we de begeleiding meer individueel aan. Leerlingen die het gevoel hebben dat ze bij het studeren moeilijkheden ondervinden, kunnen een afspraak maken met mevrouw Van Passen. Leerlingen van het vijfde en zesde jaar worden al eens vaker geconfronteerd met grote leerstofgehelen; tips van vakleraren helpen hen zeker op weg. Voor extra ondersteuning kunnen ze terecht bij mevrouw Gestels.

14


VAKANTIES EN VRIJE DAGEN Do 26/09 : vanaf 12.10 u. pedagogische studienamiddag; de leerlingen zijn vrij ma 28/10 - vr 1/11: herfstvakantie ma 11/11: wapenstilstand ma 23/12 - vr 03/01: kerstvakantie wo 05/02: pedagogische studiedag: de leerlingen zijn vrij ma 03/03 - vr 07/03 : krokusvakantie ma 08/04 tot en met ma 22/04: paasvakantie do 01/05: feest van de arbeid vr 02/05: facultatieve vrije dag do 29/05: O.H. Hemelvaart vr 30/05: brugdag ma 09/06: pinkstermaandag za 28/06: begin zomervakantie ma 01/09: begin nieuw schooljaar

15


SCHOOLUREN Maandag – dinsdag – donderdag - vrijdag 1e lesuur: 8.20 u. - 9.15 u. 5 min. wisselpauze

2e lesuur: 9.20 u. - 10.10 u. 15 min. recreatie

3e lesuur: 10.25 u. - 11.15 u.

woensdag 1e graad

woensdag 2e en 3e graad

5 min. wisselpauze

4e lesuur: 11.20 u. - 12.10 u. voor het 1e en het 2e jaar: middagpauze tot 13.15 u. voor 3, 4, 5 en 6: 5 min wisselpauze

5e lesuur: 12.15 u. - 13.05 u. (3, 4, 5 en 6) voor 3, 4, 5 en 6: middagpauze tot 14.10 u.

6e lesuur: 13.15 u. - 14.05 u. (1 en 2) voor 1 en 2: 5 min. wisselpauze

7e lesuur: 14.10 u. - 15.00 u. 8e lesuur: 15.00 u. - 15.50 u.

16


Activiteiten en uitstappen Zie ook op onze website: http://www.slm.be

ma 14/10:

1e jaar begin GO-week

di 15/10:

20.00 u. voordracht georganiseerd door het oudercomite: " Een toekomst voor onze kinderen"

do 17/10:

5e jaar: “Zuiddag�

vr 18/10:

dag van de jeugdbeweging Schrijf-Ze-Vrijdag

wo 23/10:

nm SVS Voetbal 4-4

do 24/10:

14.30 u.: gebedsviering 20.00 u.: info bama-structuur voor ouders 6e jaar

di 5/11 en do 7/11: oudercontact (zie elders in dit Contact) di 12/10:

4e,5e en 6e jaar Latijn: "De Romeinse soldaat"

wo 20/11:

nm SVS volley-netbal

do 21/11 en vr 22/11: 4e jaar bezinning.

17


Beste ouders Oudercontacten zijn de momenten om met de school communicatie te voeren. Het oudercontact van november biedt u de mogelijkheid om persoonlijk met de leraren over de studie-evolutie van uw dochter/zoon te spreken. Om de organisatie vlot te laten verlopen, stellen wij volgende regeling voor: DINSDAG 5 NOVEMBER: de ouders van de leerlingen van wie de familienaam begint met de letter A t/m M. DONDERDAG 7 NOVEMBER: de ouders van de leerlingen van wie de familienaam begint met de letter N t/m Z. Het oudercontact wordt georganiseerd van 17.30 u. tot 21.00 u. Wij voorzien 10 minuten per gesprek. Natuurlijk kunnen sommige problemen niet op 10 minuten uitgepraat worden. Daardoor kan bij leraren met vele afspraken de uurregeling in het gedrang komen. Wij vragen u daarom zoveel mogelijk de voorgestelde 10 minuten te respecteren en er toch ook rekening mee te houden dat een oudercontact altijd kan uitlopen. Er zijn 2 mogelijkheden om u in te schrijven voor het oudercontact: 1) Via de digitale agenda van uw zoon of dochter. Er is een knop voorzien voor het oudercontact. 2) Via de inschrijvingsstrook op de volgende bladzijde. U kan inschrijven via de agenda of het inschrijvingsblad afgeven tot maandag 21/10 om 8.30 u. Daarna kunnen wij - omwille van praktische redenen - uw inschrijving niet meer verwerken. Wij vragen u daarom tijdig in te schrijven.

18


Deze strook afgeven via het aanwezigheidsregister of inschrijven via digitale agenda. ONDERGETEKENDE

VADER, MOEDER, VAN ( voornaam en familienaam van de leerling)

KLAS

NR.

BROER /ZUS VAN

KLAS:

ZAL NIET AANWEZIG ZIJN * ZAL AANWEZIG ZIJN OP

DINSDAG 5/11/13 * DONDERDAG 7/11/13 *

(* doorhalen wat niet past) EN WENST VOLGENDE LERAREN TE SPREKEN:

NAAM LERAAR

Wenst u contact te hebben met het CLB, dan kan u telefonisch een afspraak maken op nr. 03/640.38.90 Voor een leerling van de 1e of 3e graad, kan u dhr. Thomaes contacteren. Voor een leerling van de 2e graad, kan u mevr.

VAK

Havermans contacteren

Handtekening:

19


20


Mededelingen

 Geselecteerde leerlingen kunnen hun schriften van het schooljaar 2011-2012 tot eind oktober 2013 op het leerlingensecretariaat afhalen.  Van de meeste activiteiten hier op school worden foto‟s genomen om in Contact of op de website van de school te publiceren. Indien ouders er bezwaar tegen hebben dat een foto met hun zoon of dochter gepubliceerd wordt, kunnen zij de school hiervan op de hoogte brengen.  Van 4 november af is er in de refter weer soep en warme chocomelk te verkrijgen. Een kom soep kost € 0,80 en een kop chocomelk €0,30.  Elke leerling is kandidaat om geselecteerde leerling te zijn. We verwachten van al onze leerlingen dat hun schriften en notities volledig en ordelijk zijn. Kan u dit als ouder mee opvolgen a.u.b.? In mei laten we dan via een brief weten dat uw zoon of dochter de geselecteerde leerling van zijn / haar klas is. De vakleraren kunnen dan tijdig goede afspraken maken met hun leerlingen.  Op dinsdag 17 september kwam jeugdcentrum Bouckenborgh naar onze school met Sound Around. Op verschillende manieren – met proefjes en informatie – wil dit initiatief jongeren meer en meerbewust maken van de impact van lawaai op hun leven en hun gezondheid en hen aanzetten om bijv. op fuiven en tijdens optredens oordopjes te dragen, hun mp3-speler af en toe eens wat stiller te zetten … Hen bewust maken van het feit dat er altijd wel ergens lawaai in de buurt is.

21


 In antwoord op de verzuchtingen van leerlingen en ouders i.v.m. huislectuur staken de taalleraren de koppen bij elkaar. We ontwikkelden een kalender waarop de huislectuur voor alle taalvakken te vinden is voor een heel schooljaar. Bovendien staat er per boek vermeld of het besteld wordt door de school, in de bib gehaald moet worden, overgekocht kan worden van leerlingen uit een hoger jaar, ... Voor het eerste semester zijn al de titels ingevuld, voor het tweede semester ontbreken nog enkele titels omdat we proberen in te spelen op de actualiteit. De ontbrekende gegevens worden in de eerste schoolweek van januari aangevuld. De kalender werd op vrijdag 27/9 met de leerlingen meegegeven, maar is ook digitaal nog terug te vinden bij de agenda.

Wij melden u het overlijden van :  dhr. Jean De Vocht, opa van David De Vocht (5WEWi), overleden op 22/6/2013  dhr. Sander Van Dooren, papa van Arno (5EMT1) en Anouk (3Eca), overleden op 22/6/2013  dhr. Van Hoorebeke, vader van Erwin Van Hoorebeke, leraar op onze school, overleden op 8/10/2013 De schoolgemeenschap biedt de getroffen families haar oprechte deelneming en christelijk gebed aan.

22


Recht op een schooltoelage? Je gezinsinkomen bepaalt of je dit schooljaar in aanmerking komt voor een schooltoelage. Je vindt dat gezinsinkomen op je belastingsbrief van 2011 (aanslagjaar 2012). Leg het naast de cijfers in de tabel en hou rekening met de personen ten laste. Een gezin krijgt een aantal punten afhankelijk van het aantal personen ten laste. Een gehandicapte persoon te laste levert een extra punt op. Het aantal punten bepaalt de maximuminkomensgrens waarbij je recht op een schooltoelage. Voor meer informatie surf naar : www.studietoelagen.be

aantal punten van uw leefeenheid

Maximumgrens (€)

Minimumgrens (€)

0

16.649,97

7.553,58

1

24.590,26

13.650,61

2

30.806,59

15.784,59

3

35.769,29

17.579,81

4

41.149,88

18.663,76

5

47.784,16

19.736,43

6

52.276,67

20.809,03

7

54.679,69

21.881,65

8

57.082,66

22.954,28

9

59.537,83

24.026,91

10

62.149,78

25.099,54

Je gezinsinkomen ligt lager dan de maximumgrens? Vraag een schooltoelage aan (http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/) of kom op het onthaal een document halen.

Je gezinsinkomen ligt iets hoger? Laat best nagaan of je niet toch onder de maximumgrens ligt. Misschien zijn er enkele factoren die in jouw voordeel spelen.

Je gezinsinkomen ligt fors hoger? Dan heb je waarschijnlijk geen recht op een schooltoelage. Als je toch twijfelt, surf dan naar www.studietoelagen.be , bel op het gratis nummer 1700 of ga naar de provinciale steunpunten.

Iedereen die vorig jaar een school- of studietoelage ontving, zal bij het begin van het schooljaar een papieren aanvraagformulier in de bus krijgen (voor kleuter, lager en secundair onderwijs).

23


OUDERCOMITE LAAT HET KLINKEN

Beste ouders Tijdens de eerste vergadering van het oudercomité op maandag 16 september mocht voorzitster Lieve Cassier aan de directie een gloednieuwe geluidsinstallatie overhandigen, zeer gebruiksvriendelijk en aangepast aan de nieuwste evoluties zoals een USB-ingang voor o.a. IPOD. Tijdens de familiedag van 5 oktober werden ook twee nieuwe grote koelkasten in gebruik genomen, ook aangeboden door het OC en ideaal om prettig te werken op schoolse evenementen. Nog enkele weetjes : de OC-blog op de schoolwebsite www.slm.be/oc en klik dan op „Berichten‟; volg de OC-blog via „Blijf op de hoogte via e-mail‟; helpende handen zijn steeds welkom, stuur een berichtje naar kerstin.possel@gmail.com en we houden jullie op de hoogte van activiteiten waarbij we hulp kunnen gebruiken;

24


onze voordracht op 15 oktober om 20u : EEN TOEKOMST VOOR ONZE KINDEREN! 'Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek' , meer info en inschrijving via de aparte brief die u ontvangen heeft.

We wensen jullie allemaal een schitterend schooljaar toe vol uitdagingen en vooral veel 'goesting'!

Het oudercomitĂŠ

Wij melden met vreugde de geboorte van

Elin

dochter van Erwin Van Hoorebeke, leraar op onze school.

25


Zakgeld-enquête Vorig schooljaar heeft het oudercomité zijn medewerking verleent aan het project „schuldenpreventie‟. Naast een aantal activiteiten die de leraren organiseerden voor alle leerlingen van 1 tot 6, heeft het oudercomité een enquête afgenomen bij alle leerlingen van het secundair over zakgeld en over studentenjobs. Wij wilden niet alleen wat meer inzicht krijgen over het ‟krijgen‟ van zakgeld maar ook over de besteding ervan en het eventuele verschil tussen jongens en meisjes. De enquête bevatte ook vragen over het hebben van een bijbaantje: wat je daarmee verdient en hoeveel je daarvoor moet werken. Ook hebben wij navraag gedaan of onze leerlingen al over een bankrekening beschikken en of zij reeds in staat zijn om van dat zakgeld gedeeltelijk te sparen. Een aantal van onze bevindingen ziet u hier. Wij proberen om nog meer inzicht te krijgen in de ingewonnen informatie en komen daar dan ook later op terug. Het oudercomité

Neen, veel te weinig Neen, niet genoeg Ja, net genoeg Ja, eigenlijk te veel

26


Hoeveel zakgeld krijg je per maand?

Meer dan € 50

1€- €10

€41-€50 €11-€20

€31-€40

€21-€30

27


28


29


Het CLB van onze school Contactpersoon voor de leerlingen van de eerste en de derde graad : Ive Thomaes Contactpersoon voor de leerlingen van de tweede graad : Sophie Havermans

Wat is het CLB ? Het CLB is een centrum voor leerlingenbegeleiding dat als opdracht heeft bij te dragen tot jouw welbevinden doorheen je schoolloopbaan. Je ouders, leraren en jijzelf kunnen op onze dienst een beroep doen voor informatie, hulp of begeleiding. Onze dienstverlening is adviserend, gratis en discreet (beroepsgeheim). We werken samen met de school, maar behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht. We kunnen ook afspreken op school.

Hoe kan je ons contacteren ?  Ons centrum is geopend op maandag van 8.30 u. tot 18.00 u. en van dinsdag tot vrijdag van 8.30 u. tot 16.00 u. Je kan ons telefonisch bereiken via het onthaal van het CLB op het nummer: 03.640.38.90  Je kan ons contacteren via e-mail: ive.thomaes@vclbdewisselantwerpen.be sophie.havermans@vclbdewisselantwerpen.be  Je kan een afspraak maken via de school. Hiervoor contacteer je het secretariaat, je spil of je leraar.  Adres : VCLB De Wissel Antwerpen – Campus Noord Gagelveldenstraat 54 2170 Merksem

30


Confrontatiedagen 6e jaar Maandagmorgen begon het weer, de school, na twee maanden deugddoende vakantie. En toch hadden we er allemaal zin in. We vertrokken naar Limburg voor een 2-daagse confrontatietocht. Om kwart voor acht stonden meneer Van Bogaert, mevrouw Vangenechten en mevrouw Van Speybrouck ons al op te wachten. Nog half slapend gingen we op weg en anderhalf uur later was het zover. Na een ontmoeting met onze begeleiders vertrokken we voor een tocht van ongeveer 12 km. Spijtig genoeg zijn we een paar keer verkeerd gelopen waardoor we dus enkele kilometers meer hebben gedaan. Op elk punt waar we kwamen, kregen we een opdracht die we met de hele groep moesten uitvoeren. Na een tijdje te hebben gestapt besloten we om ons eten te gaan klaarmaken. Soep, spaghetti, brood, alles was aanwezig. Door het goede kookwerk van de meisjes (en jongens) was de maaltijd erg lekker. Na het eten gingen we opnieuw op weg. Uiteindelijk, na nog een paar keer verkeerd te lopen, kwamen we aan bij jeugdherberg De Kalei. Daar kregen we onze kamers te zien en gingen we allemaal hongerig aan tafel. Na een zware dag was het 3-gangenmenu meer dan welkom. Soep, frietjes met vol-au-vent en een ijsje smaakten iedereen. Na een avondopdracht was er een bar met allerlei drank en snoep en de barmannen van dienst waren de leraren, die zo vriendelijk waren geweest om aan ons te denken. Uiteraard liep de avond wat uit en dus was het voor iedereen een redelijk kort nachtje. Na een goed ontbijt kregen we van de leraren een volledige uitleg over wat het 6e jaar nu inhoudt. Uiteindelijk was alles gezegd en kregen we middageten; soep, worst met wortelpuree en pudding. Toen we klaar waren met eten was het al tijd om te vertrekken en dus keerden we terug naar school. Moe als we waren, waren we blij dat we terug naar huis konden maar toch was het een geslaagd en toffe 2-daagse. Iedereen was blij dat we terug bij elkaar waren en we hebben heel veel fun gehad. Nu nog hopen dat de rest van het jaar even leuk wordt en we onze middelbare schoolcarrière goed kunnen afronden. Evy Van Bogaert

31


De eerste schooldag De eerste schooldag zag er dit jaar wel anders uit. De leraren hadden de school omgetoverd tot een luchthaven. Elke leerling kreeg zijn boarding-pass en mocht vertrekken naar een exotische bestemming. Daar aangekomen dienden de leerlingen eerst uit te knobbelen wie hun klasleraar was ( adhv. een verknipte foto of beschrijving ). Daarna leerden ze elkaar spelenderwijs beter kennen. In de namiddag werden de eerste klasfoto's getrokken. Per leerjaar namen we deel aan groepspelletje. Zo konden de klassen hun sterkte tonen. Na een gezamenlijke aerobics-sessie sloten we de dag af met een lekker ijsje.

32


33


Flanders Fields ( 6e jaar) In de voetsporen van „den Grooten Oorlog‟ van ‟14-‟18 trokken de leerlingen van het zesde naar de Ieperse frontstreek. Wereldoorlog I een conflict dat bijna honderd jaar geleden begon en dat de wereldgeschiedenis mee bepaald heeft, blijft tot op de dag van vandaag door zijn universele karakter - soldaten en burgers uit meer dan vijftig verschillende landen en culturen waren erbij betrokken - een actueel en inspirerend thema. De leerlingen bezochten het Flanders Fields museum dat het historisch kader schetst van Wereldoorlog I en hierdoor een goede inleiding is op het bezoeken van de omliggende slagvelden en militaire begraafplaatsen. Ze ontdekten verschillende aspecten van de oorlog zoals bijvoorbeeld de inval in België door het Duitse leger, het gebruik van propaganda, uniformen, gebruikte wapens en getuigenissen en gingen dieper in op een zelf gekozen onderwerp. Het heuvelachtige landschap van de Westhoek is met zijn imposante en plechtige militaire begraafplaatsen en monumenten een levende, dagelijkse herinnering aan de oorlogsgruwel die er zich honderd jaar geleden afspeelde. We bezochten het grootste van alle Britse soldatenkerkhoven in de Westhoek: het Tyne Cot Cemetry en Memorial met zijn statige Cross of sacrifice. We zagen “de Canadees,” de IJzertoren en het Paxmonument. En we bezochten het Franse soldatenkerkhof St. Charles de Potyze, de Belgische Militaire Begraafplaats Houthulst en het Deutscher Soldatenfriedhof Langemark met zijn rijen platte, grijze grafstenen onder de eikenbomen.

34


Ook stopten we bij Hill 60 en de Dodengang, een complex van loopgraven en bunkers waar de leerlingen zich probeerden voor te stellen hoe het leven in de loopgraven was. Op de Engelse begraafplaats Essex Farm Cemetry naast de bunkers waar John McCrae gewonde soldaten verpleegde, las Thibaud van Baelen het bekende “In Flanders‟ Fields”- gedicht voor. En op het kerkhof zelf gingen de leerlingen op zoek naar de jongste soldaat die er begraven ligt, naar een soldaat die het Victoria Cross gekregen heeft en naar de betekenis van grafstenen die tegen elkaar geplaatst zijn. Om 20 uur woonden we de Last Post bij aan de Menenpoort in Ieper. Een indrukwekkende traditie die elke avond hulde brengt aan vermiste Britse soldaten. Het is een symbool dat het belang van het niet vergeten van het verleden benadrukt opdat de waanzin van een oorlog zich niet herhaalt. Deauke Merlin

Vijveronderzoek 4e jaar De leerlingen van het 4e jaar voerden een onderzoek uit naar de waterkwaliteit van een vijver in Schoten. Aan de vijver deden de leerlingen allerlei metingen: water- en luchttemperatuur, pH, fosfaat, nitraat, zuurstofgehalte, ... Daarnaast konden de leerlingen ook alle waterplanten en ongewervelde zoetwaterdieren determineren aan de hand van zoekkaarten. Met deze analyse bepalen zij de waterkwaliteit van de vijver. Een leerzame voormiddag voor alle klassen.

35


Dag van de Sportclub Op 11 september was het dag van de sportclub. Sportieve leerlingen en leraren kwamen voor ĂŠĂŠn dag in hun sportoutfit naar school.

36


Zaalvoetbaltornooi Naar aanleiding van Antwerpen Europese Sporthoofdstad komt het EK Futsal Zaalvoetbal in januari 2014 naar Antwerpen. In samenwerking met SVS, JES en Kras organiseert Sporting A een zaalvoetbaltornooi voor de leerlingen uit de 2e graad van de Antwerpse secundaire scholen. SLM schreef zich in en speelt mee met 8 jongens uit de 2e graad en 2 coaches uit de 3e graad. Bijzonder in de reglementering is dat de ploeg afgevaardigd moet worden door een peercoach, een coach van ongeveer dezelfde leeftijd als de spelers. SLM was van de 4 poules één van de vijf ploegen in poule 2. Deze wedstrijden werden gespeeld op woensdag 9 oktober „13 in sporthal „Rode Loop‟. Voor een verslag van het wedstrijdverloop zie onze website.

Mini-onderneming MG Atos Net zoals de voorbije schooljaren starten ook dit schooljaar een groepje enthousiaste leerlingen van het vijfde jaar een mini-onderneming op. Speciaal dit jaar is dat we samenwerken met een technische school, nl. het Sint-Jozefinstituut van Schoten. Concreet betekent dit dat 7 leerlingen van 5EMT/EW samen met 2 leerlingen van 6MT (Mechanische Technieken) een schooljaar lang een eigen bedrijfje zullen beheren. Ons bedrijfje kreeg de naam MG Atos, wat staat voor: M: Mobile G: Gadgets A: ASO T: TSO O: Onderwijs/onderneming S: Sint-Ludgardis / Sint-Jozef We hopen dat u allen binnenkort enthousiast wil meewerken aan ons marktonderzoek zodat ons product verder kan uitgewerkt worden! Alexander, Amaury, Arno, Dieter, Emma, Ineas, Joni, Pieter, Sander leercoaches mevr. Van Assche en dhr. Oostvogels

37


Sportdag Op 20 september 2013 organiseerden de LO-leraren de jaarlijkse sportdag. Met heel wat activiteiten binnen en buiten de school konden de leerlingen zich van hun sportiefste kant laten zien. Hieronder vind je een overzicht van de sportactiviteiten. Schipper mag ik overvaren Circus Tchoukbal JiuJitsu Airtrack Circus Boogschieten Clipdance Ropeskip Rollerskates Dance HealthCity Honkbal Voetbal Handbal Lacrosse Rugby Tennis 5e jaar @ De Mosten

38


39


Familiedag Jaarlijks organiseren we op de eerste zaterdag van oktober onze familiedag . In de verschillende kraampjes kon je dan weer laten zien hoe goed je eendjes kan vangen, hoe goed je kan voetballen, hoe snel je was in het avonturenparcours, ... Met de punten die de kinderen wonnen, mochten ze een prijs kiezen uit ons prijzenkraam. De kleinste kinderen konden ook naar het poppentheater. Vele leerlingen toonden bovendien hun zang- en danstalent tijdens het freepodium. Als je honger had kon je genieten van onze kooktalenten: een hotdog, hapjes van "De wereld op je bord" of een lekkere pannenkoek. Na een heerlijke BBQ genoten de min-16-jarigen nog van een leuke fuif in onze sportzaal, terwijl de ouders de avond afsloten in de cava-lounge. Het was een leuke dag en dat kan je zien aan de foto's ! Hartelijk dank voor je aanwezigheid.

40


Foto : Ben De Jonghe (6LWE)

They shall grow not old, as we that are left grow old; Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, We will remember them. They mingle not with their laughing comrades again; They sit no more at familiar tables of home; They have no lot in our labour of the day-time; They sleep beyond Englands foam. Van : Laurence Binyon For the Fallen. 1914

Je kan het contact ook op de website lezen.

directie@slm.be - info@slm.be - onthaal@slm.be - llnadmin@slm.be - llnrek@slm.be

They went with songs to the battle, they were young. Straight of limb, true of eyes, steady and aglow. They were staunch to the end against odds uncounted, They fell with their faces to the foe.

Contact oktober 2013  
Contact oktober 2013  
Advertisement