Page 1

Foto : Leerlingen op de dag van de jeugdbeweging

IN DEZE EDITIE

nummer 2 5 december 2011

Advent………………………………………..1 Afspraken examenperiode………..2 Examenroosters………………………...3 Regeling einde trim…………………..9 Mededelingen………………………...10 3e jaar Brugge…………………………13 Dag van de jeugdbeweging….. 14 4e jaar Pime…………………………….15 4e jaar bezinning…………………….16 Brainshake Quiz………………………18 5e jaar Kernfusieshow……………..20 2e jaar HetPaleis……………………..21 Rope-skipping……………………….22 Taaltip…………………………………….23 Resultaten familiedag……………24 Analyse studieresul. Oudlln. …..26 Overlijdens……………………………..28


1


Afspraken i.v.m. de examenperiode (Zie schoolreglement blz. 28) 1. Je mag alleen het noodzakelijke (pen, gom,…) gebruiken. 2. Je zorgt dat je bij het begin van het examen al het nodige materiaal bij je hebt (atlas, rekentoestel, …). De school leent niets uit tenzij broer of zus gelijktijdig het materiaal nodig heeft. We vragen je ouders ons dit vooraf schriftelijk te melden. Als je materiaal vergeet, leen je niets van een medeleerling. Tot 8.15 u. mogen je ouders spullen die je vergeten hebt, afgeven op het Onthaal. Dan kan je ze nog voor het belsignaal afhalen. 3. Je boekentas blijft vooraan in de klas. Je G.S.M. blijft in je boekentas. 4. Je gebruikt alleen papier van de school (examen en klad). Alle examens én kladbladen worden afgegeven. De kladbladen worden in principe niet verbeterd. 5. Lees alle vragen aandachtig bij het begin van het examen; alleen dan kan je eventuele onduidelijkheden voorleggen aan de leraar met toezicht. 6. De voormiddag is verdeeld in twee delen van telkens 2 lesuren. Daartussen is er een pauze van 10.10 u. - 10.25 u. Je werkt minstens 1 lesuur aan een examen. Dus je geeft niet af voor 9.15 u. of 11.15 u. (deel 2) 7. Op woensdag geldt tijdens de examenperiode dezelfde tijdsregeling als op de andere dagen van de week. 8. Wanneer je in het eerste deel klaar bent met je examen mag je afgeven. Je blijft in het lokaal. Je kan dan je volgende examen voorbereiden of een boek lezen. Als je in het tweede deel klaar bent met je examen mag je naar huis. 9. Als er alleen een mondeling examen is, geldt de afspraak met de vakleraar. Een mondeling examen heeft nooit gelijktijdig met een schriftelijk plaats. 10. Je afwezigheid tijdens de examens kan alleen door een doktersbriefje gewettigd worden! 11. Wanneer je betrapt wordt op spieken, word je uitgesloten van het examen, d.w.z. je krijgt geen punten. Op het einde van het schooljaar kan de klassenraad beslissen tot een bijkomende proef (zie schoolreglement). 11. Je kan op school blijven studeren van 13.00 u. tot 15.50 u. Studeer je thuis, dan heb je in het begin van het schooljaar een strookje in met daarop de toestemming van je ouders. 12. Je kan na het beëindigen van je examen in de wachtklas blijven tot 12.10 u; ook hiervoor dien je een strookje in te vullen (zie Contact van oktober). 13. Wie een (grafisch) rekentoestel gebruikt, moet vóór het examen begint ervoor zorgen dat de geheugens gewist zijn.

2


Examenrooster 1e jaar 1AM

1BM

1CM

1CL2

1DL2

1DL5

1EL5

ma les 12/12

les

les

les

les

Latijn Latijn

Latijn Latijn

di wiskunde 13/12 wiskunde

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

wo aardrijksk. 14/12 geschied.

aardrijksk. geschied.

aardrijksk. geschied.

aardrijksk. geschied.

aardrijksk. geschied.

aardrijksk. geschied.

aardrijksk. geschied.

do Frans 15/12 Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

vr natuurwet. 16/12 Nederl.1

natuurwet. Nederl.1

natuurwet. Nederl.1

natuurwet. Nederl.1

natuurwet. Nederl.1

natuurwet. Nederl.1

natuurwet. Nederl.1

ma Nederl.2 19/12

Nederl.2 -

Nederl.2 -

Nederl.2 -

Nederl.2 -

Nederl.2 -

Nederl.2 -

3


Examenrooster 2e jaar 2AM vr SEI 9/12 ma Wiskunde 12/12 Wiskunde

2BM

2CL2

2CL5

2DL2

2DL5

SEI

SEI

Latijn Latijn

SEI

Latijn Latijn

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

di aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde 13/12 geschiedenis geschiedenis geschiedenis geschiedenis geschiedenis geschiedenis wo wet.werk 14/12 Natuurwet.

wet.werk Natuurwet.

wet.werk Natuurwet.

wet.werk Natuurwet.

wet.werk Natuurwet.

wet.werk Natuurwet.

do Frans 15/12 Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

vr Nederlands 16/12 Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

ma Engels 19/12 -

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

-

-

-

4

-

-


Examenrooster 3e jaar 3ECA1

3ECA2

3ECB

3LATA

3LATB

3WETA1

3WETA2

3WETB

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

9/12 Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

ma

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

12/12 Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

di

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

vr

Chemie

13/12 Engels wo

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

14/12 Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands do

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

15/12 Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

vr

Frans

Frans

Frans

Frans

16/12 Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

ma

Economie

Economie

Economie

Latijn

Latijn

Biologie

Biologie

Biologie

17/12 Economie

Economie

Economie

Latijn

Latijn

Frans m

Frans m

Latijn

Frans

5

Fysica

Fysica

Fysica

-

-

-

Frans

Frans -

Frans -

Frans m


Examenrooster 4e jaar 4ECA1

4ECA2

4ECB

4LATA

4LATB

4WETA1

4WETA2

4WETB

do

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

8/12

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

vr

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

9/12

-

ma

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

12/12

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

di

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

13/12

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

wo

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

14/12

Duits

Duits

Duits

Duits

Duits

Duits

Duits

Duits

do

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

15/12

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

vr

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

16/12

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

-

-

-

ma

Economie

Economie

Economie

Latijn

Latijn

19/12

Economie

Economie

Economie

Latijn

Latijn

di

Frans m

20/12

-

Biologie

Biologie

-

-

Biologie Latijn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6


Examenrooster 5e jaar 5EMTa

5EMTb

5EW

5LMT

5MTWI

5LWEa

5LWEb

5MTWE

5WEWI

do

Economie

Economie

Economie

Latijn

Duits

Latijn

Latijn

Duits

Biologie

8/12

Economie

Economie

Economie

Latijn

Latijn

Latijn

vr

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Latijn

Latijn

9/12

-

-

-

Nederl.

Latijn

-

Nederl. -

Nederl. -

ma

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

12/12

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

di

Frans m

Frans m

Wiskunde

Frans m

Wiskunde

13/12

-

-

-

-

-

-

Wiskunde -

-

Wiskunde -

wo

Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk.

14/12

Engels

do

Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst

15/12 vr

Engels

-

-

Frans

Frans

-

-

16/12

Engels

Fysica Frans

Frans

Frans m

Engels

Engels

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Natuurwet. Natuurwet. Biologie

Natuurwet. Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

di

Duits

Duits

Chemie

Chemie

Chemie

-

-

-

Engels

Fysica

19/12

Chemie

Geschied.

Engels

Geschied.

Duits

Geschied.

-

Engels

ma

20/12

Geschied.

Engels

Chemie -

-

7

-

-

-

Chemie -


• Examenrooster 6e jaar 6EMT

6EMT

1-10

11-20

6EW

6LMT

6MTWI

6LWE

6MTWE

6WEW1

6WEW2

do

Natuurwet. Natuurwet. Chemie

Natuurwet. Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

8/12

Godsd.

Godsd.

Godsd.

Godsd.

Godsd.

Godsd.

Godsd.

Godsd.

Godsd.

vr

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

9/12

Engels m

Engels m

Engels m

Engels m

Engels m

Engels m

Engels m

Engels m

Engels m

ma

Nederl. m

Frans m

Biologie

Latijn

Biologie

Latijn

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Latijn

Fysica

Latijn

-

Nederl. m

Frans m

Wiskunde

Biologie

Biologie

Biologie

12/12 di

Economie

Economie

Economie

-

13/12 Economie

Economie

Economie

Latijn

wo

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

Biologie

Latijn Geschied.

Geschied.

Geschied.

Geschied.

14/12 Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardr+wex Aardr+wex do

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl. m

Nederl. m

Nederl. m

Nederl. m

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

19/12 Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

di

Duits

Wiskunde

Duits

Duits

Fysica

Duits

Wiskunde

Wiskunde

Nederl. m

Nederl. m

15/12 Frans m vr

Nederl.

16/12 ma

20/12

Duits -

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

Frans Nederl. Nederl. m

-


Regeling einde trimester ma 19/12 : laatste examendag 1e - 4e jaar( behalve 4ECa1) di 20/12 : laatste examendag 4 ECa1, 5e en 6e jaar 1e - 4e jaar : vrij wo 21/12 : alle leerlingen vrij do 22/12 : vm : alle leerlingen vrij 14.00 u. : rapport 1e - 4e jaar 15.00 u. : rapport 5e - 6e jaar 17.30 u. - 20.30 u. : oudercontact; aangezien we nu niet “op afspraak” werken, houden de ouders best rekening met mogelijk langere wachttijden (zie ook bij mededelingen ). vr 23/12 9.00 u. : kerstviering 10.00 u. - 12.00 u. : leerlingencontact nm : vrij Ook deze vrijdag is een officiële schooldag waarop alle leerlingen aanwezig zijn.

De CLB-medewerkers, Ive Thomaes (1e en 3e graad) en Eva Schepers (interim Saar Hens (2e graad)) zijn te bereiken op het CLB zelf. U kan telefonisch contact opnemen: CLB-Merksem, Gagelveldenstraat 54, Merksem, tel.: 03 640 38 90

9


Mededelingen 1. Voor de oudercontacten zonder afgesproken uur hanteren we volgende regeling: aan het lokaal hangt voor elke leraar een wachtlijst. Als u de school binnenkomt, kan u uw naam plaatsen op een bepaald uur (een systeem zoals een nummertje trekken bij de bakker). U kan dan ondertussen nog een andere leraar bezoeken. Elke 10 minuten kan er een naam gezet worden. Let er wel op dat er voldoende tijd is tussen twee gesprekken. Een gesprek kan soms wat uitlopen. Als uw tijd voorbij is, moet u weer achteraan aansluiten. 2. Tijdens de kerstexamen zijn er wijzigingen in de dienstregeling van enkele bussen van de Lijn.

10


3. Indien u wenst dat uw zoon of dochter in de wachtklas en/of in de studienamiddag blijft tijdens de examenperiodes, stuurt u een mail naar onthaal@slm.be met de vermelding van de naam en klas van uw zoon of dochter en of hij/zij in de wachtklas moet blijven en/of op de studienamiddagen aanwezig zal zijn (zie ook vorig contact).

11


4. Carole van der Donckt, oud-leerling (2002) won de “Young Investigators Award” op het “Symposium on Biomechanics in Vascular Disease” in Rotterdam. Carole heeft in 2007 het diploma behaald van farmaceutische, biomedisch en diergeneeskundige wetenschappen aan de UA. Proficiat! 5. Vanaf 1 september 2011 gelden nieuwe verkeersregels voor ALLE motorfietsen. De belangrijkste wijziging betreft de beschermende kledij.

Bestuurders en passagiers van motorfietsen dragen handschoenen, een jas met lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de enkels beschermen. Bovendien mag de passagier niet in amazonehouding zitten. Voordien was enkel een valhelm verplicht. 6. De nieuwe website al eens bekeken? www.slm.be 7. In de digitale agenda kan je als leerling of ouder de brieven in digitale vorm terugvinden die in de klas meegegeven werden. Ook vind je daar de e-mailadressen van je leraren en kan je hem/haar een bericht sturen als dat nodig is. Af en toe zie je ook in de digitale agenda berichten op de eerste lijn. Geef die de nodige aandacht.

12


Het 3e jaar was op uitstap naar Brugge In verschillende groepen doorkruisten we het stadscentrum op zoek naar sporen van de Middeleeuwen in de Eigen Tijd. Onze tocht bracht ons onder meer naar het Groeningemuseum, het Belfort, de Burg, de Heilige Bloedbasiliek, het Begijnhof en zoveel meer... Het was een leuke en interessante dag.

13


Dag van de jeugdbeweging Tientallen leerlingen die lid zijn van een jeugdbeweging kwamen op vrijdag 21 oktober in hun uniform naar school . De leden van Chiro, scouts, zeescouts , KLJ , KSJ/KSA, ... waren goed vertegenwoordigd in zowel de lagere school als het secundair.

Schrijf-ze –Vrijdag Tijdens deze Schrijf-ZeVRIJdag schreven de leerlingen, leraren en directie brieven naar de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó in Colombia. Al bijna 50 jaar wordt Colombia verscheurd door de gewapende strijd tussen het leger en de paramilitairen aan de ene kant en de guerrilla aan de andere kant. De mensen van de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó willen niet deelnemen aan het conflict en vragen respect voor die beslissing. Ze eisen ook dat geen van de gewapende groepen hun grondgebied betreedt. Sinds de oprichting van de Vredesgemeenschap in 1997 zijn de leden echter net het doelwit van alle gewapende partijen. Meer dan 170 leden werden vermoord door paramilitaire groepen en guerrillagroepen. Hierbij worden gezinnen en kinderen zwaar getroffen. De Colombiaanse overheid heeft slechts weinig vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de meeste mensenrechtenschendingen tegen de gemeenschap.

14


Met 4 wetenschappen naar PIME

Op 13 oktober gingen de leerlingen van 4 Wetenschappen naar PIME. PIME is een milieueducatief centrum. Het stimuleert de inwoners van de provincie Antwerpen om samen te werken aan een duurzame leefomgeving. PIME vervult een voortrekkersrol op het vlak van educatie over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling.

Onze leerlingen onderzochten fysisch-chemische en biologische eigenschappen van de bodem. Onder leiding van een professionele gids voerden ze een grondboring uit. Dat praktische gedeelte viel bij de leerlingen in de smaak. Ze maakten zich ook lekker vuil, want ze moesten het zand kneden en zeven om zo meer te weten te komen over de samenstelling van de bodem. Ze speurden naar bodemdiertjes en stelden een voedselkringloop op.

In de namiddag moesten we onze laarzen aantrekken, want er stond een wandeling op het programma. Tijdens de wandeling gaf de gids ons meer uitleg over de omliggende natuur: de begroeiing, de dieren, de planten en vooral de paddenstoelen. De leerlingen vernamen van de gids dat er heel veel bovisten aanwezig waren. Ze vonden het natuurlijk leuk om deze stuk te trappen want dan komt daar een wolkje stof uit. Het was zeker niet schadelijk want op deze manier hielpen de leerlingen bij de verspreiding van de paddenstoel.

Aangezien het mooi weer was, hebben de leerlingen genoten van de wandeling en konden we met een goed gevoel en een rugzak aan kennis terug naar huis.

15


Verslag bezinning 4e jaar Maandag 14 november om 8 uur verzamelden we op de A – speelplaats, daarna ging het met de bus richting Westmalle. Daar aangekomen werden we per klas naar een lokaal geleid met een begeleider. Onze begeleider heette Jonas. Met hem zijn we eerst begonnen met een soort tennismaatspel. Je had drie papiertjes en op alle drie moest je drie persoonlijke dingen opschrijven die bijna niemand van je wist en zo van die persoonlijke spelletjes waardoor je elkaar leerde kennen. Het was best wel leuk. Wat later gingen we naar buiten om een soort van evolutiespel te spelen; bij dat soort spelletjes is het altijd lachen. Na dat evolutiespel moesten wen we met z’n allen door een fietsband en dan ook nog snel ook. Dus wij met heel de klas de koppen bij elkaar op zoek naar een plan. Na drie pogingen wisten we wat we zouden doen. En … het lukte, we braken een record, in 1 sec en 34 honderdsten zaten we met z’n allen uit de fietsband. Daarna gingen we eten, loempia’s, rijst, curry en ananas. Na het eten mochten we naar onze kamers - die hebben we ook op stelten gezet. Na de kamers was het weer even opletten. Op een blad moesten we ons hand tekenen en een paar persoonlijke dingen. Daarna moesten we informatie uitwisselen en dan begon het spel. 1 dobbelsteen in het midden, 20 personen rond de dobbelsteen. Er werd 1 hand voorgelezen en dan moest je naar de dobbelsteen grijpen, het antwoord zeggen als het juist was mocht je het papier houden anders was het de beurt aan iemand anders. Daarna weer eten en dan “1 tegen allen”, wat de leerlingen natuurlijk wonnen. Daarna kon je chips en drank kopen en dan moesten we om 11 uur zeker in onze eigen kamer zijn. De volgende dag waren er nog veel gesprekken, gevolgd door spelletjes buiten en weer eten. Later die dag vertrokken we weer met de bus en kwamen we veilig aan op school. De sfeer in onze klas is volgens mij echt wel verbeterd, want er is wel iets veranderd maar dat is wel moeilijk te verwoorden. Het doel van de bezinning was volgens mij jezelf beter leren kennen en de klas een beetje meer aan elkaar te hechten.

16


Ik vond alle opdrachten op zich wel tof, persoonlijk vond ik ze soms iets te druk ... En ik denk ook wel dat de bezinning zijn doel bereikt heeft. Natasha Thoen 4ECA1

17


Vrijdag 18 november stonden twee quizploegen van het 6e jaar paraat voor de eerste editie van de wetenschappelijke Brainshake Quiz. Er werd onderling al hevig gespeculeerd wie de beste plaats zou halen: El Canivila (Elias, Niels, Vincent, Lars en papa Casper) of Cave Dracis (Sarah, Nathalie, Tin, Dhr. Soens en ikzelf). Wat de uitslag ook zou zijn, het beloofde een gezellige avond te worden! Toen dhr. Soens vrijdagavond om 19 u. met zijn fiets aankwam in de evenementhal van Park Spoor Noord, was heel ons groepje er klaar voor! We waren onder de indruk van de grote evenementhal en van het panel juryleden dat er serieus streng uitzag… Kobe Ilsen (bekend van Volt) presenteerde de quiz en we konden het natuurlijk niet laten om een foto met hem af te snoepen ☺ Dan was het tijd om te quizzen! De vragen werden op een groot scherm getoond en moesten door ons dan op een blad beantwoord worden. De quiz bestond uit een tiental rondes die erg gevarieerd waren. Zo had je een ronde “F*CK”, “AGNEW”, “SPACE”, “KONIJN”, “HERMAN”,… de ene al wat makkelijker dan de andere. Na drie rondes volgde de voorlopige tussenstand. We waren al laaiend enthousiast toen we merkten dat we in de top 10 zaten, maar toen Kobe verder ging met het afroepen van de top 5, dachten we dat ze ons waren overgeslagen. Verwondering en euforie toen bleek dat we voorlopig eerst stonden! Ook dhr. Soens genoot er duidelijk van!

18


De adrenaline zorgde ervoor dat we ook bij de volgende tussenstand gedeeld eerste eindigden. Ook de jongens deden het niet slecht en scoorden binnen de top 10. Iedereen liet de laatste rondes nog eens goed zien wat hij in zijn mars had. Zo blonken vooral dhr. Soens en Tin uit in de “SPACE” ronde, terwijl de dames goed hadden opgelet tijdens biologie en daardoor bij de “KONIJN” ronde veel punten binnenhaalden. Tegen middernacht was het eindelijk tijd voor de definitieve uitslag… De zenuwen waren duidelijk te voelen want natuurlijk droomde iedereen van ons groepje stiekem al van een weekje skikot als hoofdprijs. De eerste plaats eindigde met een ex aequo en jammer genoeg bepaalden de spelregels dat we tweede werden, omdat we in de eerste ronde een punt lager hadden gescoord. De jongens werden 4e en iedereen was erg fier met de goede scores die SLM behaalde! We kregen een halfjaarabonnement op Knack, een etentje in Lucy Chang, vrijkaarten voor toneel en enkele boeken. Het was een supergezellige avond en ik raad iedereen het aan om het zeker een keer mee te doen!

Liesbeth Lecleir

6WeWi

19


Kernfusieshow 5wetenschappen De leerlingen van de wetenschappelijke afdelingen in het 5e jaar, hebben op dinsdag 22 november op de Universiteit Antwerpen de kernfusieshow bijgewoond. Kernfusie is dÊ energie van de toekomst (dat hopen toch alle kernfysici) en de leerlingen kregen op een aanschouwelijke manier uitleg over kernfusie en de stand van zaken van het onderzoek. Op dit ogenblik wordt in het Zuid –Franse Cadarache een nieuwe onderzoeksreactor gebouwd, Iter genaamd. De verwachtingen zijn hoog gespannen en men hoopt op een doorbraak om kernfusie operationeel te kunnen maken tegen 2030.

20


HetPaleis ( 2e jaar) Alle klassen van het tweede jaar zijn naar het Paleis geweest. De Tuin werkt elk schooljaar een specifiek project uit voor een aantal leeftijdsgroepen. Dit schooljaar kiest De Tuin ervoor om naar aanleiding van de HETPALEISproductie Vader, Moeder, Ik en Wij om te filosoferen met kinderen en jongeren: De gedachtemakers. De leerlingen werden ondergedompeld in de wereld van drama, expressie en beeldende kunst. Er werd op voorhand aan hen gevraagd om een aantal ingrediënten mee te brengen en de mensen van Het Paleis verzorgden dan voor ons een heerlijke lunch. De leerlingen werden opgedeeld in 2 groepen. De ene groep ging op zoek naar de acteur in hen. Ze moesten een personage creëren en zich helemaal inleven, zelfs met aangepaste kostuums… In de workshop deden ze een aantal oefeningen rond improvisatie om op het einde van de dag een mooi staaltje acteerwerk te kunnen afleveren. De andere groep ging dan weer op zoek naar verborgen kunstenaars onder hen. Ze werkten rond het thema ‘tijd’ en alles wat daarmee te maken heeft. Zo maakten ze van een simpel papiertje een exemplaar dat wel 1000 jaren oud leek. Dit was nog maar de aanloop, want later op de dag ontwierpen ze een schilderij, dat uit de tijd van hun overgrootmoeder leek te komen. Echt knap! Het was een zeer creatieve, ontspannende en leerrijke dag. De leerlingen hebben er duidelijk van genoten, en de leraren ook!

21


Verslag WK Rope-skipping Parijs Op donderdag 27 oktober kwamen we om 14.00u aan in Parijs. We hebben ons ingecheckt in ons hotel en daarna zijn we gaan trainen in de sporthal. De volgende ochtend waren we allemaal heel zenuwachtig voor onze wedstrijd. Die hebben we heel goed gesprongen we hebben een record gelopen met double dutch speed en we hebben onze freestyle foutloos gesprongen. Rond de middag kregen we te horen dat we 1e waren van die dag en dat we dus bij de eerste 6 zaten die door mochten naar de volgende de dag: het WK! In de namiddag hebben we de toeristische plekjes van Parijs bezocht. Zaterdag hebben we op de wedstrijd ons record met speed nog eens verbroken en onze oefening weer foutloos gesprongen maar de rest had het ook heel goed gedaan dus het was spannend! V贸贸r de prijsuitreiking zeiden ze ons dat we 2e waren. Dus toen ze bij de prijsuitreiking de 2e plaats afriepen gingen wij al rechtstaan. Maar het waren niet onze namen: we hadden gewonnen en we waren natuurlijk heel blij met de 1e plaats! We gingen naar het podium om onze bekers af te halen en toen zijn er wel wat traantjes gevloeid! Het was echt een superleuke ervaring!

Emilie Van Heck (2DL5) Manon Van Gaever ( 2CL5)

22


NEDERLANDSE WOORDEN IN ANDERE TALEN Met het Nederlands als taal wordt wel eens gelachen omdat we zoveel leenwoorden kennen. Dat zijn woorden als trottoir (Frans), sowieso (Duits), computer (Engels), wodka (Russisch), woorden die a.h.w. van een andere taal “geleend” zijn. Minder bekend is dat Nederlandse woorden ook door de zonet genoemde talen zijn geleend. Enkele voorbeelden (tussen haakjes staat bij elk woord het woord waaruit het is afgeleid): Frans: bâbord (bakboord), beaupré (boegspriet), bière (bier), boulevard (bolwerk), bouquin (boekijn (=boekje)), cabillaud (kabeljauw), digue (dijk), hisser (hijsen), kermesse (kermis), mannequin (mannekijn (=mannetje)), polder (polder), … Duits: Fracht (vracht), Klippe (klip), Bücherei (boekerij), Trauerspiel (treurspel), Vertrag (verdrag), Augenmerk (oogmerk), Auster (oester), … Engels: brandy (brande(wijn)), to crimp (krimpen), dock (dok), easel (schildersezel), splinter (splinter), to beleaguer (belegeren), bundle (bundel), … Russisch: botsman (bootsman), boesjsprit (boegspriet), boej (boei), sjtirbort (stuurboord), flot (vloot), forsteven (voorsteven), gavan (haven), matrós (matroos), verfj (werf), jakta (jacht), farváter (vaarwater), … Het voorkomen van Nederlandse woorden in het Russisch is te danken aan tsaar Peter de Grote die in 1697 in Zaandam verbleef en zelfs Nederlands sprak. Hij had grote bewondering voor de Nederlandse scheepvaart. In SintPetersburg kun je als gevolg daarvan tot op vandaag aan de universiteit Nederlands leren.

23


Opbrengsten familiedag We behaalden dit schooljaar een zeer goed resultaat. Deze opbrengst komt zeer goed van pas voor de inrichting van de nieuwe sporthal en de heraanleg van de speelplaats tussen het K- en G-gebouw en tussen het F- en E-gebouw . Wij willen graag iedereen bedanken die deze familiedag heeft mogelijk gemaakt en in het bijzonder u voor uw aanwezigheid en uw ‘sponsoring’.

Activiteit eendjes

€ 324,00

sjoelbakken

€ 136,00

snoepkraam

€ 201,09

vogelpik

€ 236,50

rad van fortuin

€ 334,00

ballenkraam

€ 213,00

racen ringwerpen

€ 70,50 € 162,50

kaarsjes doven

€ 58,50

springkasteel

€ 77,50

duathlon

€ 37,00

kapje hapje

€ 196,00

jeansbroek hangen

€ 109,00

schminken

€ 71,00

dance wii

€ 26,00

hotdogs + drank

€ 718,16

pannenkoek de wereld op je bord giften jongerenfuif spel klt school bbq+cavalounge

€ 64,05 € 398,80 € 75,00 € 1507,89 -€ 33,70 € 8.358,99

clown

€ 282,06

alg.onkosten

-€ 712,13

reclame

€ 750,00

totaal

24

opbrengst

€ 13.661,71


Opbrengstenverdeling

Clown € 282,06 Wereld op je bord € 398,80

Kraampjes € 3.034,80 Bbq+cava €8.358,99

Sponsoring € 825,00

Jongerenfuif € 1.507,89

Evolutie winsten familiedag

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

16.000,00 € 14.000,00 € 12.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 0,00 €

25


Studieresultaten van onze oud-leerlingen. oud Hieronder vindt u enkele statistieken van de studieresultaten van onze oudleerlingen van 2009. De grafieken geven een beeld van hun prestaties in het eerste jaar hoger onderwijs ( academiejaar 2009-2010). 2009 Tegenwoordig werkt men aan de hogescholen hogescholen en universiteiten met verworven studiepunten. Elk academiejaar omvat 60 studiepunten. Wie niet alle studiepunten haalt, kan een IAP volgen ( individueel aangepast programma) waarbij de student naar een volgend jaar kan overstappen en de niet–geslaagde geslaagde vakken ‘meeneemt’.

% studenten 37

Percentage studenten

40 35 30 25 20 15

18 13

13 9

9

10 5 0

<25%

25%-50% 50%

50%-75%

75%-100%

100%

geen info

percentage behaalde studiepunten

37% van onze leerlingen behalen dus alle studiepunten in hun eerste jaar hoger onderwijs en zijn volledig geslaagd. De studenten die 75% van de studiepunten halen, gaan meestal ook naar het volgende jaar , maar nemen een aantal vakken van het eerste jaar j mee. Van 18% van onze leerlingen hebben we geen resultaten ontvangen.

26


Percentage studenten

Studenten aan de universiteit (44%) 35 30 25 20 15 10 5 0

15

26

21

32

6

Percentage behaalde studiepunten

44% 4% van onze leerlingen kiezen in het eerste jaar voor een universitaire opleiding ( master).. Zij doen het gemiddelde genomen niet slecht. We zien wel dat een flink deel van deze leerlingen niet bij de eerste poging slagen.

Percebtage studenten

Studenten aan de hogeschool (36%) 59 60 50 40 30

19

19

20

4

0

10 0

<25%

25%-50% 50%-75% 75%-100%

100%

Percentage behaalde studiepunten Leerlingen die voor een bacheloropleiding hebben gekozen, doen het gemiddeld genomen uitstekend. Zoals hoger vermeld hebben we van een kleine 20 % geen gegevens.

27


Wij melden u het overlijden van :  mevr. Maria Tanghe, grootmoeder van Jordi en Joeri Joos (4LATb), overleden op 15/10/2011  dhr. Frans Daems, overgrootvader van Caitlin Lommaert (1EL5), overleden op 15/10/2011  mevr. Rosa Rogiers, grootmoeder van Clara Van Herwegen (6MTWi), overleden op 21/10/2011  mevr. Johanna Leyssens, overgrootmoeder van Liesje Van Ginhoven (2DL2), overleden op 22/10/2011  mevr. Johanna Vloors, overgrootmoeder van Veronique Sas (4Eca1), overleden op 30/10/2011  mevr. Jeanne Wuytack, grootmoeder van Evelien Van den Bempt (5EMT), overleden op 17/11/2011 De schoolgemeenschap biedt de getroffen families haar oprechte deelneming en christelijk gebed aan.

28


Foto : de beplanting is voor later.

Redactie: N. Gestels W.Segers

directie@slm.be info@slm.be onthaal@slm.be llnadmin@slm.be llnrek@slm.be

Contact kan ook geraadpleegd worden op onze website www.slm.be

contact_november2011  

maandblad 'Contact' van november 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you