Page 1

nummer 6 5 juni 2012

IN DEZE EDITIE

Afspraken examenperiode ................................................1 Examenroosters .................................................................2 Regeling einde schooljaar .................................................8 Herinschrijving ..................................................................9 Mededelingen .................................................................11 Tweedehandsuniformen .................................................12 Geboortes ........................................................................12 Lille 4e jaar ......................................................................13 iTILT .................................................................................14 EDULURUN .......................................................................15 Italië 6e jaar .....................................................................16 De Vroente 1e jaar ...........................................................17 Muhka 6e jaar ..................................................................18 Het VOET-project 3e jaar .................................................19

Uitwisseling met Spanje ................................................. 20 Uitwisseling met Polen................................................... 22 Parijs 3e jaar ................................................................... 24 Londen 4e jaar ................................................................ 26 Nederland 2e jaar ........................................................... 28 Tweedaagse 1e jaar ........................................................ 30 Dode hoek educatie ........................................................ 31 Fruitdag .......................................................................... 32 Avonturentrophy ............................................................ 32 Herentals en Bobbejaanland 6e jaar .............................. 33 Winnaars ‘Graag gezien’ ................................................. 34 UMind ............................................................................. 35 Overlijdens ...................................................................... 36


Afspraken i.v.m. de examenperiode (Zie ook schoolreglement blz. 27) 1. Je mag alleen het noodzakelijke (pen, gom,…) gebruiken. 2. Je zorgt dat je bij het begin van het examen al het n nodige materiaal bij je hebt (atlas, rekentoestel, …). De school leent niets uit tenzij broer of zus gelijktijdig het materiaal nodig heeft. We vragen je ouders ons dit vooraf schriftelijk te melden. Als je materiaal vergeet, leen je niets van een medeleerling. Tot 8.15 u. mogen je ouders spullen die je vergeten hebt, afgeven op het onthaal. Dan kan je ze nog voor het belsignaal afhalen. 3. Je boekentas blijft vooraan in de klas. Je GSM blijft in je boekentas. 4. Je gebruikt alleen papier van de school (examen en klad). Alle examens én kladbladen worden afgegeven. De kladbladen worden in principe niet verbeterd. 5. Lees alle vragen aandachtig bij het begin van het examen; alleen dan kan je eventuele onduidelijkheden voorleggen aan de leraar met toezicht. 6. De voormiddag is verdeeld in twee delen van telkens 2 lesuren. Daartussen is er een pauze van 10.10 u. - 10.25 u. Je werkt minstens 1 lesuur aan een examen. Dus je geeft niet af voor 9.15 u. of 11.15 u. (deel 2) 7. Op woensdag geldt tijdens de examenperiode dezelfde tijdsregeling als op de andere dagen van de week. 8. Wanneer je in het eerste deel klaar bent met je examen mag je afgeven. Je blijft in het lokaal. Je kan dan je volgende examen voorbereiden of een boek lezen. Als je in het tweede deel klaar bent met je examen mag je naar huis ( na 11.15 u.). 9. Als er alleen een mondeling examen is, geldt de afspraak met de vakleraar. Een mondeling examen heeft nooit gelijktijdig met een schriftelijk plaats. 10. Je afwezigheid tijdens de examens kan alleen door een doktersbriefje gewettigd worden. 11. Wanneer je betrapt wordt op spieken, word je uitgesloten van het examen, d.w.z. je krijgt geen punten. Op het einde van het schooljaar kan de klassenraad beslissen tot een bijkomende proef (zie schoolreglement). 12. Je kan op school blijven studeren van 13.00 u. tot 15.50 u. Studeer je thuis, dan heb je in het begin van het schooljaar een strookje ingevuld met daarop de toestemming van je ouders. 13. Je kan na het beëindigen van je examen in de wachtklas blijven tot 12.10 u; ook hiervoor dien je een strookje in te vullen (zie Contact van oktober). 14. Wie een (grafisch) rekentoestel gebruikt, moet vóór het examen begint ervoor zorgen dat de geheugens gewist zijn.

1


Examenrooster 1e jaar juni2012 1AM vr 15/6 les les

1BM

1CM

1CL2

1DL2

1DL5

1EL5

les les

les les

les les

les les

Latijn Latijn

Latijn Latijn

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

natuurwet. **

natuurwet. **

natuurwet. **

natuurwet. **

natuurwet. **

natuurwet. **

do 21/6 aardrijkskunde geschiedenis

aardrijkskunde geschiedenis

aardrijkskunde geschiedenis

aardrijkskunde geschiedenis

aardrijkskunde geschiedenis

aardrijkskunde geschiedenis

aardrijkskunde geschiedenis

vr 22/6 Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

ma 18/6 wiskunde wiskunde di 19/6 Nederlands Nederlands wo 20/6 natuurwet. **

2


Examenrooster 2e jaar juni2012 2AM

2BM

2CL2

2CL5

2DL2

2DL5

do 14/6 SEI **

SEI **

SEI **

Latijn Latijn

SEI **

Latijn Latijn

vr 15/6 Engels natuurwetensch.

Engels natuurwetensch.

Engels natuurwetensch.

Engels natuurwetensch.

Engels natuurwetensch.

Engels natuurwetensch.

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

wiskunde wiskunde

geschiedenis aardrijkskunde

geschiedenis aardrijkskunde

geschiedenis aardrijkskunde

geschiedenis aardrijkskunde

aeschiedenis aardrijkskunde

wo 20/6 Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

do 21/6 Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

vr 22/6 wet.werk **

wet.werk **

wet.werk **

wet.werk **

wet.werk **

wet.werk **

ma 18/6 wiskunde wiskunde di 19/6 geschiedenis aardrijkskunde

3


Examenrooster 3e jaar juni2012 3ECA1

3ECA2

3ECB

3LATA

3LATB

3WETA1

3WETA2

3WETB

Economie

Economie

Economie

Latijn

Latijn

Chemie

Chemie

Chemie

14/6 Economie

Economie

Economie

Latijn

Latijn

vr

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

15/6 Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Frans m

Frans m

Frans m

ma

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

18/6 Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

do

di

Latijn

Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis

19/6 Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

wo

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

20/6 Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

do

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

21/6 Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde vr

Frans

22/6 Frans m

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

4

Frans

Frans

Frans


Examenrooster 4e jaar juni2012 4ECA1

4ECA2

4ECB

4LATA

4LATB

4WETA1

4WETA2

4WETB

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

8/6 Engels m

Engels m

Engels m

Engels m

Engels m

ma

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

11/6 Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

di

Duits

Duits

Duits

Duits

Duits

Duits

Duits

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

vr

Duits

12/6 wo

Nederlands m Fysica

13/6 do

Fysica

Fysica

Nederlands m

Nederlands m

Nederlands m

Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis

14/6 vr

Frans

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Nederlands m Frans m

Frans m

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Chemie

Chemie

15/6 Frans m ma

Engels m

Frans m

Economie

Economie

Economie

Latijn

Latijn

Chemie

18/6 Economie

Economie

Economie

Latijn

Latijn

Nederlands m

di

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Latijn vert

Latijn vert

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

Biologie

19/6 wo

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

20/6 Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde do

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

21/6 vr

Chemie

Engels m

Engels m

Latijn

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands m Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

22/6 Nederlands m

Nederlands m Nederlands m

5


Examenrooster 5e jaar juni2012

vr

5EMTa

5EMTb

5EW

5LMT

5MTWI

5LWEa

5LWEb

5MTWE

5WEWI

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

8/6 ma

Nederlands m

Nederlands m

Nederlands m

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

11/6 Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

di

Natuurwet.

Biologie

Natuurwet.

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Wiskunde

Natuurwet.

12/6 wo

Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis

13/6 do

Engels m Engels

Engels

14/6 Engels m vr

Godsdienst

15/6 Duits ma

Godsdienst

Engels m Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels m

Engels m

Engels m

Engels m

Engels m

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

Godsdienst

Duits

Duits

Nederlands m Nederlands m Duits

Duits

Economie

Economie

Economie

Latijn

18/6 Economie

Economie

Economie

Latijn

di

Nederlands m Frans m

Fysica

19/6 wo

Fysica Latijn vert

Aardrijksk.

Aardrijksk.

20/6 do

Wiskunde

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Latijn

Latijn

Latijn

Latijn

Fysica

Fysica

Latijn vert

Latijn vert

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Wiskunde Frans m

Nederlands m Chemie

Engels

Engels

Godsdienst

Godsdienst

Nederlands m Biologie Fysica

Fysica

Aardrijksk.

Aardrijksk.

Wiskunde Nederlands m Chemie

Chemie

Chemie

Engels m Chemie

21/6 vr 22/6

Chemie Frans m

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

6

Frans


Examenrooster 6e jaar juni2012

vr

6EMTa

6EMTb

6EW

6LMT

6MTWI

6LWE

6MTWE

6WEW1

6ww2a

6ww2b

1-13

14-20

0

0

0

0

0

0-jan

1-11

12-16

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

Wiskunde

Nat.wet. m

Wiskunde

Biologie m

Biologie m

8/6 ma

Econ. m

Nat.wet. m

11/6 di

Wiskunde m

Wiskunde m

Frans m Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde m

Wiskunde Wiskunde m

Ned. m

Geschied.m Biologie m

Geschied.m Biologie m

Wiskunde m Wiskunde m Frans m

Fysica m

Frans m

Duits m

Frans m

Duits m

Fysica m

12/6 wo

Godsd.m

Duits m

Fysica m

Chemie m

Godsd. m

Godsd. m

Duits m

Ned. m

Chemie m

Geschied. m

13/6 do

Aardrijksk.m Duits m

Geschied.m Ned. m

Geschied. m Ned. m

14/6 vr

Nat.wet. m

Aardrijksk.m Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

15/6 ma

Ned. m Geschied.m Economie m Economie m Latijn m

Ned. m

Godsd. m

Engels m

Latijn m

18/6 di

Chemie m

Godsd. m

Ned. m

Ned. m

Biologie m

Wiskunde m Chemie m

Ned. m Frans m

Wiskunde m Chemie m

Wiskunde m Chemie m

Chemie m

Geschied. m Fysica m

Godsd.m

Aardrijksk.m Godsd.m

Geschied.m Biologie m

19/6 wo

Wiskunde m Ned. m

Fysica m

Fysica m

20/6 do

Aardrijksk.m Biologie m Wet.Expl. m

Godsd. m

Godsd.m

Aardrijksk.m Engels m

Godsd. m

Geschied.m Engels m

Geschied/m Aardrijksk.m Aardrijksk.m

21/6 vr

Fysica m

Wet.Expl. m Wet.Expl. m Engels

22/6 Engels m

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels m

Engels m

Aardrijksk.m Aardrijksk.m Engels m

7

Engels

Engels

Aardrijksk.m Engels m

Engels

Engels

Engels m

Engels m


Regeling einde schooljaar vr 22/6: laatste examendag voor alle leerlingen. ma 25/6, di 26/6 en wo 27/6: administratief vrijaf voor alle leerlingen. ma 25/6: 14.00 u.: mededeling resultaten van het 6e jaar di 26/6: 20.00 u.: proclamatie van het 6e jaar wo 27/6: 10.00u.: afhalen diploma’s 6e jaar do 28/6: 14.00 u.: alle leerlingen (behalve het 6e jaar) komen naar school en kunnen hun rapport inkijken bij hun klasleraar. Zij krijgen het rapport niet mee naar huis. 15.0O u.-20.00 u.: ouders komen het rapport afhalen bij de klasleraar; na de paasvakantie ontving u hierover een brief; de klasleraar gaf u een afspraak op uur. Om de timing zoveel mogelijk te kunnen respecteren nodigen we u vrijdag uit bij de vakleraren. Zie hieronder. vr 29/6: 10.00 u. - 12.00 u.: leerlingen- en oudercontact, opgave vakantietaken en bijkomende proeven. Ouders kunnen bepaalde vakken met de vakleraren bespreken. 8.30 u. : inleveren gehuurde boeken 5e en 6e jaar 9.30 u. : inleveren gehuurde boeken 1e-4e jaar Ook deze laatste twee dagen zijn de leerlingen in uniform! Ma 27/8 en di 28/8: bijkomende proeven / mondelinge proeven of vakantietaken inleveren. De resultaten van de vakantietaken en de bijkomende proeven worden u per brief meegedeeld. U kan de resultaten van de bijkomende proeven al telefonisch opvragen op wo 29/08 vanaf 9.00 u. Ophalen boeken voor het nieuwe schooljaar: vr 31/8/12: doorlopend van 9.00 u. - 19.00 u.

8


STUDIEKEUZE SCHOOLJAAR 2012-2013 AAN DE KLASLERAAR AFGEVEN TEN LAATSTE OP 7 JUNI Ondergetekende de heer en /of mevrouw: ………………………………………………………………………………. Ouder(s) van …………………………………….

huidige klas:………..

nr……….

∗ wensen dat hun zoon of dochter uitgeschreven wordt omdat hij/zij volgende studiekeuze maakt: ∗ wensen dat hun zoon of dochter ingeschreven blijft en tijdens het schooljaar 2012-2013 volgende studiekeuze maakt: (* doorhalen wat niet past!) Maak hieronder het juiste vakje zwart. 1e graad 2e jaar keuze A: Moderne Wetenschappen met expressie of sport en extra wiskunde keuze B: Moderne Wetenschappen met 2u Latijn keuze C: Latijn met 5u Latijn 2e graad 3e jaar Economie A (met 4u wi en 1u extra Fr) Economie B ( met 5u wiskunde) Wetenschappen A ( met exploratie) Wetenschappen B ( met 2u Latijn) Latijn A ( met 4u wi en 1u extra Fr en En) Latijn B ( met 5u wi en 1u extra fy)

4e jaar Economie A ( met 4u wi en 1u extra En) Economie B ( met 5u wi) Wetenschappen A ( met 1u extra inform.) Wetenschappen B ( met 2u Latijn) Latijn A ( met 4u wi en 1 extra u Fr) Latijn B ( met 5u wi)

3e graad 5e jaar Economie-Moderne talen Economie-Wiskunde Moderne talen-Wetenschappen Moderne talen-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde Latijn-Moderne talen Latijn-Wetenschappen

6e jaar Economie-Moderne talen Economie-Wiskunde Moderne talen-Wetenschappen Moderne talen-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde Latijn-Moderne talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wetenschappen (optie wiskunde) De keuze wordt definitief na het behalen van het juiste attest (dat de klassenraad op het einde van het schooljaar uitreikt) en nadat het schoolreglement door de ouders en de leerling bij het begin van het nieuwe schooljaar voor akkoord gehandtekend is. Datum: …………….

Handtekening: …………………………………

9


10


Mededelingen 1) De leerlingen uit 3 Lat. verkochten het meeste truffels en marsepein van het secundair tijdens de actie van het oudercomité. Het oudercomité trakteerde als beloning met een ijsje. 2) Het leerlingenparlement “Parlee” heeft uitstekend geholpen tijdens de quiz van het oudercomité “De Slimste kip”. Het oudercomité schonk hen €150,00. 3) De stiftenverkoop in het kader van de Damiaanactie heeft €2363,55 opgebracht. Een schitterend succes. 4) Bij het begin en het einde van de schooldag heerst er in de du Chastellei soms een chaotische en onveilige verkeerssituatie. Dit komt voornamelijk door ouders die hun auto op een onreglementaire wijze parkeren: op het zebrapad, op het voetpad voor de school, op de opritten van de buren, … We zouden met aandrang willen vragen om te parkeren op een veilige plek ook al is het wat verder weg van de school. We willen toch allemaal dat onze leerlingen veilig de school kunnen binnenkomen en verlaten.

5) We stellen vast dat enkele leerlingen fietsen van medeleerlingen moedwillig beschadigen (bijv. het kapot steken van het zadel) . Uiteraard kunnen wij zoiets niet dulden; het is echter zeer moeilijk om de daders te betrappen. Wie schade ondervindt, moet het zeker melden. We vragen de ouders om hun kinderen hierover te sensibiliseren: respect voor de goederen van iemand anders is een basisplicht van iedereen.

11


Het schooljaar loopt weer op zijn eind. Dus is het de hoogste tijd om de verkoop van de tweedehandsuniformen te organiseren. De verkoop gaat door in de refter /op de speelplaats van onze school op:

vrijdag 29 juni 2012 van 11.00 u. tot 13.00 u. De verkoop verloopt als volgt. U verkoopt uw uniformen zelf. Daarvoor krijgt u gratis een tafel ter beschikking. U bepaalt zelf uw verkoopprijs. De opbrengst is voor u. U bent zelf verantwoordelijk voor de kleding die u verkoopt. Noch het oudercomitĂŠ, noch de school kunnen aansprakelijk gesteld worden voor kledij die verloren gaat. Verdere info kan u bekomen via: contactpersonen OC website OC school Het oudercomitĂŠ

Wij melden u met vreugde de geboorte van: Helena, dochtertje van Peter Van den Berghen en Kathleen Van den Borre, lerares van onze school, geboren op 4 mei. Stef, zoontje van Ward Adriaenssen en Maai De Swaef, lerares op onze school, geboren op 30 mei. 12


Lille 4e jaar Op vrijdag 23 maart 2012 trokken de leerlingen van het 4e jaar naar Lille. Gewapend met een serieuze rugzak, vol Franse taalkennis en enthousiasme, stapten we van de bus in de mooie Franse stad. De Franstalige monitoren die ons opwachtten, hadden er duidelijk ook zin in. Er werden kleine groepjes gevormd en elk groepje kreeg een monitor toegewezen die hen gedurende een hele dag op sleeptouw zou nemen doorheen Lille. Na een korte kennismaking met de monitor met een drankje erbij gingen de leerlingen op stap. Aan de hand van allerlei ludieke opdrachten en uitdagingen kregen onze leerlingen de kans zich een dagje onder te dompelen in de Franse taal en cultuur. Ze gingen gesprekken aan met inwoners van Lille, bezochten interessante gebouwen en maakten kennis met de vele gezichten van de stad. Aan het einde van de dag zagen we dan ook niets dan tevreden leerlingen!

13


SLM partner in Europees project Nu de digitale schoolborden een vaste stek hebben gevonden in onze school willen de leraren het gebruik ervan nog optimaliseren. Zij nemen deel aan een Europees project rond het gebruik van digitale schoolborden in taallessen. Hiervoor worden op twee momenten opnames gemaakt in klassen van het 3e jaar. Daarbij worden het gebruik van het digitale bord en het effect op de leerlingen, leraar en de les geanalyseerd. In onderstaande tekst wordt het project nader toegelicht. OVER iTILT Het Europese project iTILT (www.itilt.eu) onderzoekt hoe digitale schoolborden best in een communicatieve taalles geïntegreerd kunnen worden. Het levert op verschillende manieren een concrete bijdrage om dit doel te bereiken: door concrete tips voor taalleerkrachten, door op onderzoek gebaseerde trainingsmaterialen, door voorbeelden van activiteiten voor leerlingen van verschillende niveaus, leeftijden en in verschillende talen. Naarmate het project vordert, zal de iTILT-website voorbeelden vanuit de lespraktijk bieden, inclusief videomateriaal met bijbehorend lesmateriaal en de commentaren van leerkrachten en leerlingen. Over digitale schoolborden Digitale schoolborden kunnen een taalles aanzienlijk veranderen. Om dit te realiseren moeten leraren een adequate opleiding en ondersteuning krijgen, waarbij ze leren hoe ze de tool op een communicatieve manier kunnen gebruiken. Ze moeten zich niet alleen bewust zijn van strategieën en procedures voor het ontwerpen van doeltreffend materiaal, maar ook de gelegenheid krijgen om over hun lespraktijk te kunnen reflecteren. Geassocieerde partners Taalstudenten, taalleraars en toekomstige leraars in deze organisaties zullen met ons samenwerken om meer dan 100 ‘best practice’-voorbeelden te verzamelen hoe je het interactieve whiteboard dient te gebruiken in de dagelijkse lespraktijk. De SintLudgardisschool Merksem is een van de 15 geassocieerde partners uit heel Europa.

14


EDULURUN Op vrijdag 30 maart organiseerden wij samen met Sint-Eduardus voor de 2e maal een sponsorloop voor het goede doel, de Edulurun. Onze leerlingen liepen voor de Zomerschool van Antwerpen, één van de belangrijkste activiteiten van de vzw Meters en Peters. Onze leerlingen liepen in totaal 1366 euro bij mekaar! 4e jaar: 354 euro 5e jaar: 449 euro 6e jaar: 563 euro Proficiat aan alle leerlingen die zich hiervoor hebben ingezet! Welgemeende dank aan alle sponsors! Mevrouw Hozay, oud-leraar van de school en coördinator van de Zomerschool, dankte alle leerlingen voor de geleverde inspanning en beloofde het geld goed te besteden. Zomerschool Gemiddeld nemen er een honderdtal kinderen aan deel. Ze krijgen gedurende een aantal weken een taalbubbelbad dat hen in staat moet stellen zich uit de slag te trekken in de basisschool. De Zomerschool wordt geleid door mevrouw Hozay, oud-leraar en door mevrouw Van de Leest, mama van Elizabeth Cabuy. De werking wordt jaarlijks gedragen door een team vrijwilligers waaronder leerlingen, oudleerlingen en leraren van onze school.

15


Italiëreis 6e jaar Van 29 maart tot en met 6 april 2012 gingen de leerlingen van het 6e jaar op Italiëreis. Gedurende 9 dagen trokken de leerlingen en hun gidsen / leraren door Toscane en Umbrië. De Italiaanse cultuur werd opgesnoven in steden zoals : Pisa, Lucca, San Gimignano, Siena, Firenze, Assisi, Ravenna, Venetië Naast de heerlijke landschappen en het Italiaanse zonnetje zorgde het animatieteam met leuke activiteiten voor een onvergetelijke reis.

16


Naar de Vroente met het 1e jaar We gingen met de leerlingen van het eerste jaar met de bus naar de Vroente in Kalmthout. Na een hele grappige en gezellige busrit kwamen we aan. We deden meteen onze laarzen aan en trokken op stap. In de voormiddag trokken we het bos in om ons te oriĂŤnteren met het kompas en een gps. We kregen een kaart en een eindbestemming waar we dan voor 12.00 u. moesten geraken. We liepen een paar keer verloren maar geraakten er toch. Ook zijn we naar het gebied gegaan waar er vorig jaar een brand was geweest. Het was er al goed terug vol gegroeid. Daarna klommen we op de brandtoren om de Kalmthoutse heide eens langs boven te bekijken, dat was best wel eng. Na een heel gezellige middagpauze trokken we het bos weer in om als laatste activiteit de bomen te gaan bestuderen. We leerden hoe je kan weten hoe hoog een boom is zonder hem echt te meten. We moesten ook diertjes vangen. We vingen duizendpoten , pissebedden en vele andere bodemdiertjes . Toen was het tijd om weer naar huis te vertrekken. Het was een hele gezellige en leerrijke dag die we niet snel zullen vergeten. Karlijn Salden 1EL5.

17


MUHKA 6e jaar Om niet alleen kunst in de klas te brengen, maar ook de klas naar kunst te brengen bezochten we met het 6e jaar het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen. Onder deskundige begeleiding van plaatselijke gidsen bekeken we twee tentoonstellingen: ‘Spirits of Internationalism’ over moderne beeldende kunst 1956-1986 en ‘Too Far, too Close’ over Chantal Akerman. Bij ‘Spirits of Internationalism’ stelden de gidsen ons vragen als: ‘Wat betekent moderne kunst voor jullie?’, ‘Moet kunst vernieuwend zijn?’, ‘Moet de kunstenaar het werk eigenhandig maken?’,.. Het was de bedoeling dat we onze mening duidelijk maakten en de anderen probeerden te overtuigen. Dit bracht soms interessante woordenwisselingen met zich mee. Vervolgens mochten we een voor ons mooi werk uitkiezen en dat aan de rest van de groep motiveren. Sommige werken bekijken we nu toch met andere ogen.

Andy Warhol, Mao Tse Tung, 1972 collection Van Abbemuseum De Belgische Chantal Akerman is internationaal gewaardeerde cineaste. In de getoonde filmfragmenten zagen we dat ze de grenzen tussen documentaire en fictie, tussen getuigenis en verhaal, tussen ik en de ander aftast. Boeiend was o.a. een autobiografische kortfilm waarin ze als jonge, wankele vrouw in Brussel leefde. Al bij al een namiddag die ons heel wat bijbracht. Wie weet kijken we na dit bezoek toch anders naar moderne kunst en naar een museum.

18


VOET-project 3e jaar Een dag exclusief voor de leerlingen van het 3e jaar. Studenten van de Karel de Grote Hogeschool werkten samen met leraren een projectdag uit rond de vakoverschrijdende eindtermen. De leerlingen werden op deze dag uitgedaagd om samen een hele nieuwe televisiezender uit te werken. In verschillende klasoverschrijdende groepen werd gewerkt rond de gevaren van (sociale) media, actualiteit, samenwerking en communicatie. Er werd een one-shot videoclip opgenomen, een nieuwsuitzending gemanipuleerd, er was een aflevering rond ‘Facebook, de soap’, er werden allerlei waar- en onwaarheden rond BV’s de wereld ingestuurd in een quizprogramma, Expeditie Robinson zocht de donkere jungle van Merksem op en dit alles werd aaneengelijmd met ongelooflijke reclamespotjes. Het resultaat mag zeker gezien worden!

19


De uitwisseling van het 5e jaar in Spanje Van 21 april tot 28 april trokken 38 leerlingen naar IES La Serreta, een school in Rubi op 25 km van Barcelona. Begin maart waren 25 Spaanse leerlingen bij ons op bezoek en dit was het tegenbezoek. Onze leerlingen hebben genoten van een zeer interessant en gevarieerd programma. De relatie met de Spaanse leerlingen was hartelijk en de Spaanse ouders deden hun uiterste best om het onze leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken. De leerlingen leerden de streek rond Barcelona kennen én appreciëren dankzij een goed uitgebalanceerd programma: • •

• • •

een zoektocht in Rubi zelf 3 keer Barcelona met bezoeken aan ‘Avinguda Gracia’, Las Ramblas en de overdekte markt La Boqueria, het historisch centrum met de kathedraal, de Sagrada Familia, Cosmocaixa (wetenschapsmuseum), Park Guëll. Montserrat : wandeling op de flanken van de spectaculaire bergketen en bezoek aan de kerk van de abdij. Codorniu Tarragona ijsschaatsen

Het was voor iedereen een onvergetelijke week en iedereen heeft Spaanse vrienden gemaakt. Het afscheid was dan ook moeilijk en er vloeiden vele traantjes, ook bij de Spaanse ouders.

20


21


De uitwisseling van het 5e jaar in Polen Vrijdagavond 20 april vertrekken we met een splinternieuwe kleine bus naar Polen. Na een lange nacht met wat films en uitleg over het ‘gotcha’-spel komen we aan in Czestochowa. Toffe verwelkoming op de school met koffiekoeken en vervolgens installeren we ons in ons ‘jeugdhotel’. Of mogen we toch internaat zeggen: niet bepaald veel luxe en een eerste middagmaal dat een aantal leerlingen niet echt smaakt… Maar toch.... Onze leerlingen kunnen één en ander zeer goed relativeren. We beseffen op het einde van de week dat de Polen misschien niet de besten zijn in het maken van een goede eerste indruk, maar des te meer experts zijn in het verwennen van hun gasten! Dit deden zij door ons een leuk en afwisselend programma aan te bieden en dit steeds met de grootste zorg voor hun gasten. •

Zo gingen we op zaterdag naar het klooster met de Zwarte Madonna in Czestochowa. Op het programma op zondag: een oude luciferfabriek (nu museum) en een wandeling door het park van Olsztyn en langs enkele burchten. Maandag: een geleid bezoek aan Auschwitz-Birkenau. Een zeer bijzondere en indrukwekkende ervaring. De namiddag was mentaal minder zwaar. Een wandeling langs een immense rots die op het eerste zicht elk moment leek om te vallen. Daarna een bezoek aan een grot met vele legendes. Dinsdag: een sportieve en creatieve dag op school samen met de Poolse leerlingen. Dans, volleybal, posters maken, elkaar een liedje leren in de eigen taal, … . ’s Avonds disco en karaoke. Woensdag: een bezoek aan het planetarium, de toren van het klooster omhoog en vervolgens een bezoek aan het museum dat de geschiedenis van Czestochewa vertelde. ’s Avonds konden we genieten van een heerlijke maaltijd met allerlei Poolse specialiteiten in het bijzijn van een aantal Poolse leraren! Na de maaltijd hadden we vrij en spraken onze leerlingen en Poolse leerlingen af om een wandeling in de buurt te maken en iets te gaan drinken.

22


Donderdag : een serieuze wandeling onder leiding van een Poolse leraar Aardrijkskunde die het tempo er goed inhield. Op het einde van de wandeling een leuk kampvuur met de nodige worsten die we erboven konden verwarmen. Vrijdag : een volgende topdag met het bezoek aan de zoutmijnen met ondergrondse ruimtes die soms de grootte hadden van een kerk. In de namiddag werden we uitvoerig gegidst in Cracow. Een prachtige stad. Zaterdag (al de laatste dag): een bezoek aan een aantal middeleeuwse kastelen. Ook deze laatste dag mochten we afsluiten onder een prachtige zon.

Langs deze weg willen we de gastschool, haar leraren (Tadeus, Magda, Ella, Asia, …) en leerlingen bedanken voor deze fantastische uitwisseling. Met enige trots willen we onze leerlingen ook feliciteren omdat zij van deze week een fantastische ervaring maakten door hun flexibele en open houding ten opzichte van het gastland.

23


Parijs 3e jaar Woensdag 2 mei 2012, 5.45 u.: alle leerlingen zijn present op de parking van de Carrefour. Iedereen op tijd behalve de buschauffeur … Om 6.15 u. vertrokken we dan eindelijk. In de bus: allemaal goed gelachen met de tv-serie ‘Friends’. Na een rit van 6 uur waren we in Parijs. De bagage werd afgezet in het Etape-hotel waar we logeerden. Daarna gingen we meteen naar onze eerste bestemming: La Defense. We mochten er 1 uur vrij rondlopen, tijd voor onze lunch. Daarna namen we voor het eerst de metro naar de ChampsElysées: 2 uur rondkijken en shoppen. Aan de Arc de Triomphe verzamelden we om te gaan eten in een leuk restaurantje. Na een stevige wandeling kwamen we rond 22.00 u. aan in ons hotel. Nog even douchen en dan snel in onze bedjes. Op donderdag 3 mei eerst lekker ontbeten. Met de metro gingen we naar het Louvre. Daar mochten we 2 uur rondlopen: beelden en schilderijen bekijken. Na onze maaltijd in restaurant ’Du Monde’ wandelden we naar de Notre Dame. Na het bezoek aan de prachtige kathedraal namen we opnieuw de metro richting Montmartre. We mochten vrij rondwandelen aan de Sacré Coeur en de omliggende winkeltjes. 's Avonds in het restaurant werd er veel gegeten en gelachen, vooral door de leraren ;-). We sloten de dag af met een rondvaart op de Seine ( Bateaux Mouches ). We hebben toen een mooi verlichtte Eiffeltoren gezien en ook vele andere monumenten. Dit was zeker de moeite waard.

24


We weten nu ook waarom Parijs ook wel de lichtstad wordt genoemd ! Na een succesvolle dag zijn we om 23.00 u. aangekomen in het hotel waar sommigen een spannende avond/nacht beleefden. Vrijdag 4 mei: de laatste dag van onze Parijs-reis. Richting Tour Montparnasse geweest. Dit was in de plaats van de Eiffeltoren. Op het dak heb je een geweldig zicht over de stad. Na de groepsfoto begon mevrouw Peeters af te tellen en hebben we met alle leerlingen samen gezongen voor meneer Foesier. Die was jarig. Op een marktje kochten we ons avondeten en daarna bezochten we het Centre Pompidou. De leraren reikten nog prijzen uit aan leerlingen die iets "speciaals" hadden gedaan tijdens de reis. Mevrouw Greefs kreeg ook een klein pakje omdat zij deze fantastische reis helemaal georganiseerd had. Met de metro vertrokken we richting de bus om terug naar BelgiĂŤ te rijden: moe maar tevreden. Het was de moeite waard.

25


Londen 4e jaar De leerlingen van het 4e jaar kregen in 3 dagen tijd een proevertje van de wereldstad Londen. Met een gezonde mix tussen historische sites, populaire bezienswaardigheden, entertainment en shopping werd de reis weer een fenomenaal succes. Het programma DAG1 Bezoek aan de Docklands 'Tower of London' met dĂŠn John Wandeling langs de Thames met onder andere Shakespeare's globe, Tate Modern, Millennium footbridge en St Paul's cathedral. Avondmaal in de omgeving van Covent garden. Dag 2 Bezoek aan een museum : British Museum, Natural History Museum, Tate Modern of Science Museum. Wandeling langs historisch London met onder meer Houses of Parliament, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street, St James Park, Fortnum and Mason, Piccadilly Circus, Trafalgar Square en Leicester Square. Musical : Shrek Dag 3 Wandeling langs Regent en Oxford Street met de langverwachte shopping spree. Rondvaart op de Thames met een Thames Clipper. Afscheid van London. Maar een beeld zegt natuurlijk meer dan honderden woorden. Kom zeker nog eens terug kijken, de fotoreeks zal nog worden aangevuld!

26


27


Nederland 2e jaar

Op 3 mei om 8.40u vertrokken we naar Nederland. Toen we aankwamen in Archeon kregen we een bundeltje waarin we gegevens moesten invullen over de prehistorie, de middeleeuwen en de Romeinse tijd. In de namiddag namen we deel aan een tempelceremonie en woonden we een gevecht bij in de arena. Daarna zijn we naar de jeugdherberg gegaan. Daar kregen we een kaart om in onze kamer binnen te kunnen. Na het avondeten konden we kiezen uit verschillende avondactiviteiten: relaxatie, expressie, buitenspelen, gezelschapspelen en verrassing,.. Om 22.30 u. was het bedtijd! De volgende morgen moesten we vroeg uit de veren - om 7.00 uur! Na het ontbijt was het tijd voor een fikse wandeling. Ook nu konden we kiezen: pionier, ridder, avonturier. Na de middag gingen we naar het strand. Daar hebben we allerlei spelletjes gespeeld. Het was veel te koud. Maar door de leuke spelletjes hebben we ons toch nog goed geamuseerd. We hebben de tram genomen tot de jeugdherberg. We kwamen daar een uur vroeger aan dan gepland. Onze bus stond al op ons te wachten, dus zijn we vroeger vertrokken. De tweedaagse was heel leuk!

Josephine Raeymaekers, 2e jaar

28


29


Twee dagen excursies in het 1e jaar Op 3 en 4 mei zijn we met het eerste jaar op excursie geweest : de ene dag naar de zoo en de andere dag hebben we de bebouwde kernen rond Antwerpen bezocht. In de zoo gingen we in groepjes op onderzoek aan de hand van een bundel. We hebben een kuikentje zien ‘geboren’ worden. We schrokken ons een ongeluk toen een tijger in het water sprong. Twee nijlpaardjes speelden in het water. Het weer viel goed mee. Gelukkig regende het niet. Voor de excursie van aardrijkskunde zijn we vroeg opgestaan want we werden om 7.20 u. op school verwacht. Met de tram naar het Centraal-Station, vandaar met de trein naar Wildert (Essen), Kalmthout, Kapellen en terug naar het centrum van de stad. We zijn er telkens gaan wandelen om de bebouwing te herkennen. In Antwerpen mochten we in groepjes rondlopen; jammer genoeg was de tijd te kort. Het was leuk om twee dagen met elkaar op te trekken. 1DL2

30


Verkeerseducatie: de dode hoek Leerlingen ondervinden zelf het gevaar van de dode hoek! Leerlingen leren hoe ze zich veilig kunnen gedragen in de buurt van vrachtwagens! Daarover was er een praktijkles met een echte vrachtwagen voor de leerlingen van 1 en 2 secundair en 6 lagere school. De leerlingen kregen de nodige tips: waar sta je best om niet in de dode hoek van zo'n groot gevaarte terecht te komen? Onze leerlingen namen enthousiast deel aan de les. Het oudercomitĂŠ en de werkgroep 'Veilig Verkeer' van onze school werkten samen om de dode hoek in de kijker te plaatsen. Veiligheid is dan ook een belangrijk thema. Jaarlijks sterven in ons land 15 tot 20 fietsers als gevolg van een confrontatie met een vrachtwagen. De leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar is oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers. Willen we dit aantal dodehoekslachtoffers verminderen dan moeten we actief inzetten op dodehoekeducatie.

31


Fruitdag

Omdat gezonde voeding heel belangrijk is voor leerlingen organiseert het oudercomité jaarlijks een fruitdag.

Alle leerlingen van de basisschool en het secundair kregen een fruitsaté. Onze leerlingen genoten zichtbaar van dit lekkere en gezonde tussendoortje. We bedanken het oudercomité voor deze traktatie. Deze actie werd vermeld op de website van ‘het Nieuwsblad’

Avonturentrophy De Avonturentrophy voor Scholen is een sportieve uitdaging voor leerlingen vanaf 15 jaar. Twee ploegen van 6 leerlingen van onze school namen deel aan het parcours op het Bloso-domein te Hofstade. Elke ploeg legde binnen een opgelegde tijdsduur 5 avontuurlijke proeven af zoals mountainbike, oriëntatieloop, vlottentocht, touwenparcours, surfplanken, geketende boomstammenloop enz.. Spanning en sportief plezier waren verzekerd.

32


Herentals en Bobbejaanland 6e jaar De titel hierboven doet wellicht iets anders vermoeden maar op 8 mei hadden de leerlingen van het 6e jaar een ernstige wetenschappelijke uitstap. De voormiddag werd in beslag genomen door een “geologische analyse van de zandgronden van de Kempen”. De plek die daarvoor uitgekozen was, was het natuurgebied rond de “Toeristentoren” van Herentals. In de namiddag trokken de leerlingen naar Bobbejaanland voor het vak fysica. De leerlingen voerden bij een vijftal attracties metingen uit en maakten berekeningen om een idee te krijgen van de versnellingen en krachten die een menselijk lichaam moet trotseren wanneer het zich in een attractie waagt. De leerlingen van de wetenschappelijke afdeling bedachten op voorhand voor twee attracties zelf metingen en berekeningen. Zij voerden hun eigen opdrachten ter plaatse uit en achteraf maakten ze een keurig verslag. Dit alles kadert in de zogenaamde ‘ onderzoekscompetenties wetenschappen’. Naast al dat serieuze werk was het verblijf in het pretpark ook wel erg plezant!

33


De winnaars van de actie “Graag gezien” Woensdag 16/5 mochten de leerlingen van 1C op klas uitstap omdat zij de winnaars waren van het project “Ik ben graag gezien”, een actie waarbij leerlingen van het 4e jaar de andere leerlingen aanmoedigden om fluohesjes of ander fluorescerend materiaal te dragen op weg van en naar school. De klas 1CM/CL2 was gedurende die week het beste zichtbaar. Na een pittige fietstocht kwamen we aan op de ijsboerderij waar we konden genieten van een heerlijk ambachtelijk ijsje. Om het ijs goed te verteren was er een trampoline en een draaimolen… Toch nog even de koeien goedendag zeggen voor we de fiets terug opstapten. Een actieve en lekkere uitstap voor de winnende klas.

34


U-mind Zeven gemotiveerde leerlingen van het 5e jaar kozen tijdens dit schooljaar voor het seminarie “mini-onderneming”. Het bedrijfje kreeg als naam “Umind” met als slogan: You share, you care, you are aware. Ondernemen draait voor ons niet alleen rond winst maar evenzeer rond respect voor de medemens, de omgeving en het milieu. Als producten kozen wij voor:

,

• een wrapper een metalen gadget in de vorm van een visgraat om een earphone rond te wikkelen zodat hij niet meer in de war geraakt; • een USB-stick in de vorm van een bankkaart. De producten werden gemaakt in de beschutte werkplaats “De Brug” in Mortsel. In vorige nummers van Contact hebben we reeds verslag uitgebracht over deze mini-onderneming. Tijdens de Vlajo Mini Star Awards (prijsuitreiking voor Antwerpse mini’s) eindigden we op het podium bij de drie genomineerden voor de “meest opmerkelijke mini ASO”. Op 15 mei sloten we de minionderneming af tijdens de tweede aandeelhoudersvergadering in het Provinciehuis van Antwerpen. In een groot auditorium maakten we de resultaten van onze werking aan de aandeelhouders bekend. Best spannend! We zijn er trots op dat we een winst van 30% realiseerden - als dat geen goede belegging was !

35


Overlijdens

Wij melden u het overlijden van : dhr. Louis Cools, grootvader van Emilia Colobrese (3WETa2), overleden op 23/ 3/2012 mevr. Johanna Mathyssen, overgrootmoeder van Queenie Marynes (1BM) overleden op 13/4/2012 mevr. Jeanne Van den Ende, grootmoeder van Indra Smeulders (2BM) overleden op 30/4/2012 dhr. Henricus Sol, grootvader van Indy (4WETA2) en Daphne Hendrickx (2DL5), overleden op 2/5/2012 dhr. Karel Van Riet, grootvader van Jeffrey (6WEWi2) en Tyra Thys (2DL5), overleden op 11/5/2012 mevr. Emmy Bordes-Saffrie, grootmoeder van Jules (3LATb) en Olivier den Dunnen (1AM), overleden op 14/5/2012 dhr. Alain De Bock, vader van Mitch De Bock ( 1AM), overleden op 20/5/2012 De schoolgemeenschap biedt de getroffen families haar oprechte deelneming en christelijk gebed aan.

36


contact mei 2012  
contact mei 2012  

maandblad contact van mei 2012

Advertisement