Page 1

CONTACT Schooljaar 2010-2011 Nr.6 1 juni 2011 Afspraken examenperiode……………….. Examenroosters………………………….. Regeling einde schooljaar……………….. Herinschrijving…………………………… Taaltip……………………………………. Mededelingen……………………………. Italië 6e jaar……………………………… Milieuboot 1e jaar………………………. Uitwisseling Rubi 5e jaar……………….. Uitwisseling Valencia 5e jaar…………… Projectdag 3e jaar……………………….. Londen 4e jaar…………………………… Parijs 3e jaar……………………………… Tweedaagse 2e jaar……………………… Avonturentrophy………………………… Mundiale dag…………………………….. Damiaanactie……………………………. Uniformverkoop………………………… Overlijdens………………………………..

1 2 8 9 10 12 13 14 16 18 20 21 24 26 28 29 30 31 32


Afspraken i.v.m. de examenperiode (Zie ook schoolreglement blz. 27)

1. Je mag alleen het noodzakelijke (pen, gom,…) gebruiken. 2. Je zorgt dat je bij het begin van het examen al je

n

materiaal bij je hebt (atlas, rekentoestel, …). De school leent niets uit tenzij broer of zus gelijktijdig hetzelfde materiaal nodig heeft. We vragen aan je ouders ons dit vooraf schriftelijk te melden. Als je materiaal vergeet, leen je niets van een medeleerling. Tot 8.15 u. mogen je ouders de spullen die je vergat, afgeven op het Onthaal. Dan kan je ze nog voor het belsignaal afhalen. 3. Je boekentas blijft vooraan in de klas. Je GSM blijft in je boekentas. 4. Je gebruikt enkel het papier van de school (examen en klad). Alle examens én kladbladen worden afgegeven. De kladbladen worden in principe niet verbeterd. 5. Lees alle vragen aandachtig bij het begin van het examen; alleen dan kan je eventuele onduidelijkheden voorleggen aan de leraar met toezicht. 6. De voormiddag is verdeeld in twee delen van telkens 2 lesuren. Daartussen is er een pauze van 10.10 u. - 10.25 u. Je werkt minstens 1 lesuur aan een examen. Dus je geeft niet af voor 9.15 u. (deel 1) of 11.15 u. (deel 2) 7. Op woensdag geldt tijdens de examenperiode dezelfde tijdsregeling als op de andere dagen van de week. 8. Wanneer je in het eerste deel klaar bent met je examen mag je afgeven. Je blijft in het lokaal. Je kan dan je volgende examen voorbereiden of een boek lezen. Als je in het tweede deel klaar bent met je examen mag je naar huis. 9. Als er alleen een mondeling examen is, geldt de afspraak met de vakleraar. Een mondeling examen heeft nooit gelijktijdig met een schriftelijk plaats. 10. Je afwezigheid tijdens de examens kan alleen door een doktersbriefje gewettigd worden! 11. Wanneer je betrapt wordt op spieken, word je uitgesloten van het examen, d.w.z. je krijgt geen punten. Op het einde van het schooljaar kan de klassenraad beslissen tot een bijkomende proef (zie schoolreglement). 11. Je kan op school blijven studeren van 13.00 u. tot 15.50 u. Studeer je thuis, dan heb je in het begin van het schooljaar een strookje ingeleverd met daarop de toestemming van je ouders. 12. Je kan na het beëindigen van je examen in de wachtklas blijven tot 12.10 u; ook hiervoor dien je een strookje in te vullen (zie Contact van oktober). 13. Wie een (grafisch) rekentoestel gebruikt, moet vóór het examen begint ervoor zorgen dat de geheugens gewist zijn.

1


Examenrooster 1e jaar juni 2011 1AM

1BM

1CL2

1DL2

1DL5

1EL5

do 16/6

* *

* *

* *

* *

Latijn Latijn

Latijn Latijn

vr 17/6

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

ma 20/6

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

1e jaar

di 21/6 wo 22/6

Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Nederlands Nederlands

do 23/6 Natuur.wet *

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Natuur.wet. *

Natuur.wet. *

Natuur.wet. *

Natuur.wet. *

Natuur.wet. *

2


Examenrooster 2e jaar juni 2011 2e jaar wo 15/6 do 16/6

2AM

2BM

2CM

2DM

2DL2

2EL5

SEI *

SEI *

SEI *

SEI *

SEI *

Latijn Latijn

Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis

vr 17/6

Engels Biologie

Engels Biologie

Engels Biologie

Engels Biologie

Engels Biologie

Engels Biologie

ma 20/6

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

Wiskunde Wiskunde

di 21/6

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

Nederlands Nederlands

wo 22/6

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

Frans Frans

do 23/6

Wet.werk *

Wet.werk *

Wet.werk *

Wet.werk *

Wet.werk *

Wet.werk *

3


Examenrooster 3e jaar 3ECA1 3ECA2

3ECB

3LATA

3LATB

3WETA1 3WETA1 3WETA2 3WETA2 3WETB

Di

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

14/6

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

Wisk.

wo

Fysica Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

15/6

Frans m

do

Aardr.

Aardr.

Aardr.

Aardr.

Aardr.

Aardr.

Aardr.

Aardr.

Aardr.

Aardr.

16/6

Engels Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

vr

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

Frans

17/6

Frans m Frans m

Frans m

Frans m

Frans m

ma

Econom Economie Economie Latijn

Latijn

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

20/6

Econom Economie Economie Latijn

Latijn

Frans m

di

Gesch. Gesch.

Gesch.

Gesch.

Frans

Gesch.

Gesch.

Latijn Gesch.

21/6

Gesch.

Gesch.

Gesch.

Biologie

Biologie

Frans m

Frans m

Frans m

wo

Biologie Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

22/6

Chemie Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

do

Nederl. Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

23/6

Nederl. Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

4

Biologie

Biologie

Biologie


Examenrooster 4e jaar 4ECA1 1-9 Do Nederl. 9/6 Nederl. vr Frans 10/6 Frans m di Wisk. 14/6 Wisk. wo Chemie 15/6 do Aardr. 16/6 Godsd. vr Engels 17/6 Engels m ma Economie 20/6 Economie di Duits 21/6 Biologie wo Gesch. 22/6 do Fysica 23/6

4ECA1 10-22 Nederl. Nederl. Frans Frans m Wisk. Wisk. Chemie

4ECA2

4ECB

4LATA

4LATB

Nederl. Nederl. Frans

Nederl. Nederl. Frans

Nederl. Nederl. Frans

Nederl. Nederl. Frans

Wisk. Wisk. Chemie

Aardr. Godsd. Engels Engels m Econ. Econ. Duits Biologie Gesch.

Aardr. Godsd. Engels

Wisk. Wisk. Chemie Engels m Aardr. Godsd. Engels

Wisk. Wisk. Chemie Engels m Aardr. Godsd. Engels

Econ. Econ. Duits Biologie Gesch. Fysica Frans m

Fysica

Econ. Econ. Duits Biologie Gesch. Engels m Fysica Frans m

4WETA1 1-11 Nederl. Nederl. Frans

4WETA1 12-21 Nederl. Nederl. Frans

4WETA2 4WETB

Wisk. Wisk. Chemie Frans m Aardr. Godsd. Engels

Wisk. Wisk. Chemie

Wisk. Wisk. Chemie Engels m Aardr. Godsd. Engels

Wisk. Wisk. Chemie

Nederl. Nederl. Frans Frans m Wisk. Wisk. Chemie

Latijn Latijn Duits Biologie Gesch.

Latijn Latijn Duits Biologie Gesch.

Fysica Fysica Engels m Frans m Duits Duits

Aardr. Godsd. Engels Engels m Fysica Frans m Duits

Aardr. Godsd. Engels Engels m Fysica Latijn Duits

Gesch.

Gesch.

Gesch.

Fysica Frans m

Fysica Engels m

Biologie

Biologie

Biologie

5

Aardr. Godsd. Engels

Gesch. Frans m Biologie

Nederl. Nederl. Frans


Examenrooster 5e jaar di 7/6 wo 8/6 do 9/6 vr 10/6 di 14/6 wo 15/6 do 16/6 vr 17/6 ma 20/6 di 21/6 wo 22/6 do 23/6

5EMTa Econ. Econ. Frans

5EMTb Econ. Econ. Frans

5EW Econ. Econ. Frans

5LMT Latijn Latijn Frans

Duits

Duits

Frans m

Nederl.

Nederl.

Frans m Nederl. m Nederl. m Gesch.

Gesch.

Engels

5MTWE Nederl. m

5WEWI1 Bio.

5WEW2 Bio.

Frans

Frans

Frans

Duits

Frans Frans m Duits

5LWE Latijn Latijn Frans Frans m Engels m

Duits

Nederlands m Frans m

Nederl. Nederl. m Wisk. Wisk. Wisk.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Nederl.

Frans m

Wisk. Wisk. Wisk.

Nederl. m

Frans m

Gesch.

Gesch. Latijn Engels

Wisk. Wisk. Gesch. Latijn Engels

Wisk. Wisk. Gesch.

Wisk. Wisk. Wisk.

Nederl. Nederl. m Wisk. Wisk. Wisk.

Gesch.

Gesch.

Engels Engels m Aardr. Godsd. Chemie

Engels

Aardr. Godsd. Chemie

Engels Engels m Aardr. Godsd. Chemie

Engels Engels m Aardr. Aardr. Godsd. Godsd. Nat.wet. Nat.wet.

Engels Engels m Aardr. Godsd. Chemie

Engels m Frans m Wisk. Wisk.

Wisk. Wisk.

Nederl. m

5MTWI Nederl. m

Gesch.

Aardr. Godsd. Nat.wet.

Engels Engels m Aardr. Godsd. Chemie

Fysica

Engels m

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Fysica

Biologie

Wisk. Wisk.

Biologie

Biologie

Biologie

Frans m

Engels m

6

Aardr. Godsd. Chemie


Examenrooster 6e jaar di 7/6 wo 8/6 do 9/6 vr 10/6 di 14/6 wo 15/6 do 16/6 vr 17/6 ma 20/6 di 21/6 wo 22/6 do 23/6

6EMT

6EW

6LMT

6MTWI

6LWE

6MTWEa 1-7 Fysica m

6MTWEb 8-14 Wisk. m

6WEWi

Engels m

Econ. m

Engels m

Gesch. m

Gesch. m

Engels

Engels

Aardr. m

Engels Engels m Chemie m

Aardr. m

Engels Engels m Chemie m

Engels Engels m Chemie m

Engels

Engels

Engels

Engels m Godsd. m Gesch. m

Engels m

Ned. m

Engels m Godsd. m Gesch. m

Nat.wet. m

Gesch. m

Nat.wet. m

Ned. m Wisk. m

Frans m

Wisk. m

Fysica m

Godsd. m

Duits m

Bio. m

Duits m

Duits m

Aardr. m Wet. Expl. m Chemie m Godsd. m Gesch. m

Wisk. m

Wisk. m

Frans m

Godsd. m

Godsd. m

Frans m

Ned. m

Ned. m

Godsd. m

Godsd. m

Aardr. m

Aardr. m

Fysica m

Frans

Frans

Frans Frans m Wisk. Wisk. Bio. m

Frans

Frans

Frans

Latijn m

Bio. m

Bio. m

Duits m

Frans Frans m Wisk. Wisk. Bio. m

Wisk. m

Frans m

Frans m

Frans Frans m Wisk. Wisk. Wisk. m

Gesch. m

Aardr. m

Gesch. m

Ned. m

Fysica m

Wisk. m

Ned. Aardr. m Fysica m

Ned. Aardr. m Fysica m

Ned. Ned. m Chemie m

Ned. Ned. m Chemie m

Economie m

Latijn m Duits m

7

Bio. m

Ned. Ned. m


Regeling einde schooljaar do 23/6: laatste examendag voor alle leerlingen. vr 24/6, ma 27/6 en di 28/6 : administratief vrijaf voor alle leerlingen. vr 24/6: 14.00 u. : mededeling resultaten van het 6e jaar di 28/6: 20.00 u. : proclamatie van het 6e jaar wo 29/6: 08.30 u. : 6e jaar afhalen diploma’s wo 29/6: 14.00 u.: alle leerlingen (behalve het 6e jaar) komen naar school en kunnen hun rapport inkijken bij hun klasleraar; zij krijgen het rapport niet mee 15.0O u. - 20.00 u.: ouders komen het rapport afhalen bij de klasleraar; hierover werd eerder een brief meegegeven; u heeft aangeduid wanneer u aanwezig kan zijn; u krijgt nog een afspraak met het juiste uur van dit oudercontact; (tijdens dit contact worden geen specifieke vakken met de vakleraren besproken) do 30/6: 09.00 u. - 12.00 u.: leerlingen- en oudercontact, opgave vakantietaken en bijkomende proeven; ouders kunnen de resultaten van de vakken met de vakleraren bespreken 08.30 u. - 12.00 u.: inleveren gehuurde boeken Ook deze laatste twee dagen zijn schooldagen. De leerlingen zijn aanwezig en in uniform! do 25/8 en vr 26/8: bijkomende proeven / mondelinge proeven of vakantietaken inleveren. De resultaten van de vakantietaken en de bijkomende proeven zullen u per brief worden meegedeeld.

U kan de resultaten van de bijkomende proeven telefonisch opvragen op ma 29/08 vanaf 09.00 u. Ophalen boeken voor het nieuwe schooljaar: woensdag 31/8/11: van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 19.00 u.

8


STUDIEKEUZE SCHOOLJAAR 2011-2012 AAN DE KLASLERAAR AFGEVEN TEN LAATSTE OP 6 JUNI

Ondergetekende de heer en /of mevrouw: ………………………………………………………………………………. Ouder(s) van …………………………………….

Huidige klas:………..

nr……….

∗ wensen dat hun zoon of dochter uitgeschreven wordt omdat hij/zij volgende studiekeuze maakt: ∗ wensen dat hun zoon of dochter ingeschreven blijft en tijdens het schooljaar 2011-2012 volgende studiekeuze maakt:

(* doorhalen wat niet past!)

Maak hieronder het juiste vakje zwart. 1e graad 2e jaar  keuze A: Moderne Wetenschappen met extra Ne en wi  keuze B: Moderne Wetenschappen met 2u Latijn  keuze C: Latijn met 5u Latijn 2e graad 4e jaar

3e jaar  Economie A (met 4u wi en 1u extra Fr)

 Economie A ( met 4u wi en 1u extra En)

 Economie B ( met 5u wiskunde)

 Economie B ( met 5u wi)

 Wetenschappen A ( met exploratie)

 Wetenschappen A ( met 1u extra nform.)

 Wetenschappen B ( met 2u Latijn)

 Wetenschappen B ( met 2u Latijn)

 Latijn A ( met 4u wi en 1u extra Fr en En)

 Latijn A ( met 4u wi en 1 extra u Fr)

 Latijn B ( met 5u wi en 1u extra fy)

 Latijn B ( met 5u wi)

3e graad 5e jaar

6e jaar

 Economie-Moderne talen

 Economie-Moderne talen

 Economie-Wiskunde

 Economie-Wiskunde

 Moderne talen-Wetenschappen

 Moderne talen-Wetenschappen

 Moderne talen-Wiskunde

 Moderne talen-Wiskunde

 Wetenschappen-Wiskunde

 Wetenschappen-Wiskunde

 Latijn-Moderne talen

 Latijn-Moderne talen

 Latijn-Wetenschappen

 Latijn-Wetenschappen

 Latijn-Wetenschappen (optie wiskunde) De keuze wordt definitief na het behalen van het juiste attest (dat de klassenraad op het einde van het schooljaar uitreikt) en nadat het schoolreglement door de ouders en de leerling bij het begin van het nieuwe schooljaar voor akkoord gehandtekend is. Datum: …………….

Handtekening: …………………………………

9


10


Nederlandse taal: internationaal? Dat de Nederlandse Taalunie bestaat uit drie leden, nl. Nederland, Vlaanderen en Suriname, is genoegzaam bekend. Minder mensen weten echter dat je ook in het buitenland Nederlands kunt studeren aan ruim 250 universiteiten in 45 landen. Dat kan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en in Midden- en Oost-Europa, aan vele universiteiten in Duitsland, maar ook aan tientallen universiteiten in Frankrijk, Indonesië, Zuid-Afrika, Rusland en Groot-Brittannië. Volgens recent onderzoek leren de meeste buitenlandse studenten Nederlands om de beeldende kunst van Vlaanderen en Nederland te kunnen bestuderen. Daarnaast wordt Nederlands op lagere en middelbare scholen gegeven in Wallonië en in gebieden die aan Nederland en België grenzen, het Franse Nord-Pas de Calais en het Duitse Noord-Rijnland-Westfalen en Nedersaksen. Nederlands heeft dus weldegelijk een internationale uitstraling …

11


Mededelingen

1) Rookvrije klassen Jaarlijks gaan zo'n 30.000 jongeren de uitdaging aan om zes maanden rookvrij te blijven. Winnaars ontvangen een diploma en maken kans op mooie prijzen. De evaluatie van de wedstrijd leert dat jongeren te vinden zijn voor een dergelijk initiatief. Vlaanderen doet al sinds 1998 mee aan dit Europese project, dat past in een schoolbeleid voor tabakspreventie. Onze leerlingen van de eerste graad hebben deelgenomen aan deze wedstrijd “rookvrije klassen”. Ze sluiten een contract met heel de klas af om niet met roken te beginnen. De nodige sensibilisering en aanmoediging ondersteunen de leerlingen om dit vol te houden. Onze school heeft gewonnen en één klas krijgt een gratis initiatieles djembé. De gelukkige klas is 2E. Zij krijgen deze workshop aangeboden op woensdag 1 juni tijdens de les L.O. Proficiat!

2) VOETen-project 3e jaar Studenten van de KdG hebben een VOET-project (VakOverschrijdendeEindTermen) georganiseerd voor ons 3e jaars als stageopdracht voor hun lerarenopleiding (zie verder). Dit project is door de KdG genomineerd voor de prijs van de “Gouden Voet”. Uiteindelijk behaalden zij de 2e plaats. Een welgemeende proficiat aan de studenten!

12


Italia (reis van het 6e jaar) Van 7 april tot en met 15 april 2011 gingen de leerlingen van het 6e jaar op Italiëreis. Gedurende 9 dagen trokken ze door Toscane. De Italiaanse cultuur werd opgesnoven in volgende steden : Pisa, Lucca, San Gimignano, Siena, Firenze, Assisi, Ravenna, Venetië Naast de heerlijke landschappen en het Italiaanse zonnetje zorgden het animatieteam met ludieke activiteiten voor een onvergetelijke reis. Enkele foto’s als getuigen van een heerlijke reis.

13


Uitstap 1e jaar : de milieuboot Op vrijdag 29 april vertrokken we naar Duffel om daar in te schepen in de milieuboot. Het zonnetje kwam al even slaperig over de horizon kijken. Het was even zoeken naar de juiste ontmoetingsplaats. Je zou zeggen dat het gemakkelijk is een dok te vinden maar dat bleek verrassend moeilijk te zijn. Maar uiteindelijk vonden we het toch. Aan boord kwamen we van alles te weten. Zo bespraken we bijvoorbeeld de kwaliteit van het water. Hoe je dit kan zien? Je doet er rodekoolsap in. Als het rood of groen wordt, hebben de vissen een probleem. Je kan ook het aantal beestjes erin tellen. Dat water zat vol met watervlooien, spinnen (brrrr...), kevers en ook... bloedzuigers... (maar dan hele kleine). Daarna gingen we op het dek zitten. Het schuchter zonnetje was nog net niet genoeg om het daar warm te maken. Onze gids vertelde ons voluit over de soorten schepen die er op de kanalen varen. Het verschil in de verscheidene oevers werd ons ook uitgelegd. Als we dan een beestje zagen, moesten we de soort bepalen. Toen kwamen we in de sluis aan. Ik was wel wat geschrokken hoe snel dit ding werkt. Op het Albertkanaal moesten we eens stilstaan hoe we ons water gebruiken. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er sindsdien veel meer rekening mee hou... In de namiddag gingen we naar het PIME. Dit is het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie. Daar gingen we de meest efficiĂŤnte manier van zonneenergie op te vangen onderzoeken. We mochten ook met zonnewagentjes racen op een mat. De dag werd afgesloten met een interessant spel. Het was een toffe dag, boordevol informatie.

14


15


Uitwisselingsweek in Rubí (Spanje) van 30 april – 7 mei 2011 Op 30 april vertrokken we met de helft van de leerlingen van het 5de jaar naar Rubí (Barcelona) voor het buitenlandse deel van de uitwisseling. Eerst leek het alsof Murphy ermee gemoeid was : de bus die ons moest opppikken in Merksem was te laat en ook onze vlucht had anderhalf uur vertraging. Maar eens we vertrokken waren, op het vliegveld en in het vliegtuig, zat de sfeer er meteen in. Toen we in Rubí aankwamen, werden we hartelijk verwelkomd door onze Spaanse partners en gastgezinnen. De eerste dag hadden de leerlingen vrij, zodat ze zich een beetje konden aanpassen aan het Spaanse ritme. Er werd toen al meteen een BBQ georganiseerd voor de hele groep. Vanaf maandag was het dan tijd voor een aantal uitstappen: van Montserrat in de bergen, de Sagrada Familia en andere topcreaties van Gaudí in Barcelona, tot de Romeinse overblijfselen en het strand van Tarragona, … het was een zeer afwisselende, interessante en leuke week. We hebben ook een aantal activiteiten gedaan in de school van onze Spaanse partners, met ‘on top of the bill’ een gezamenlijke maaltijd en een free podium de laatste avond, waarbij zowel de Spaanse als de Belgische leerlingen hun talenten toonden. Zelfs de begeleidende leraren hebben getoond dat ze een aardig woordje Catalaans spraken / zongen. Helaas komt aan alle mooie liedjes een eind en moest er met (veel tranen) afscheid genomen worden. De Spaanse gastgezinnen hadden alleen maar lof voor het gedrag van onze leerlingen: goed opgevoed, beleefd, altijd vrolijk, behulpzaam,… en ik ben er zeker van dat hier vriendschappen voor het leven gesmeed zijn. Wat mij betreft: het was een fantastische ervaring en ik ben nu al kandidaat om volgend jaar terug mee te gaan. Ann Pellens

16


17


Uitwisseling naar Valencia Maandag 2/5 in de voormiddag: de helft van de leerlingen van het 5e jaar is nog op school. De andere helft was al aan het genieten in Barcelona. Onze vlucht vertrok pas in de late namiddag van op de luchthaven van Charleroi. We vertrokken er met een stralende zon en zo’n 2,5 uur laten landden we in Murcia ‌ in de gietende regen. Gelukkig was het weer geen slecht voorteken voor wat er komen ging, wel integendeel. Alhoewel het weer tijdens de rest van de week gemiddeld genomen niet kon tippen aan het uitzonderlijke mooie weer in BelgiÍ, was het toch een aangename week - op een paar regenbuien na. Het weer was echter vrij bijkomstig in vergelijking met de belevenissen en ervaringen waarvan we konden genieten. Valencia is een prachtige stad waar je gerust enkel dagen kunt vertoeven: een mooie oude stadskern met zeer interessante monumenten. De stad wordt door midden gesneden door een oude bedding van een rivier die omgetoverd is tot een lang gerekt park. In dat park bevinden ook de kunst- en wetenschapsmusea in indrukwekkende gebouwen getuigend van een smaakvolle nieuwe architectuur. Van dit alles hebben we in 2 dagen kunnen proeven met het bezoek aan het oceanografisch museum als hoogtepunt. Ik kom superlatieven te kort om dit museum over het leven in de zee te beschrijven. Een dolfijnshow maakte deze unieke belevenis compleet.

18


De omgeving van Valencia biedt een prachtige natuur. We hebben kunnen genieten van een boottocht op een grote binnenzee en van een bijzondere biotoop tussen dit meer en de open zee, de zee waarin de leerlingen 2 keer hebben kunnen zwemmen ondanks de frisse wind. Verder landinwaarts kom je in een bergachtig gebied. Aan een stuwmeer hebben we een dagje vertoefd. We brachten de tijd door met kayak, rappel, pingpong en …zonnen. Misschien wel het hoogtepunt voor onze leerlingen was het bezoek aan het themapark ‘Terra Mitica’ in Benidorm. Het was mooi weer en aangenaam warm zodat nat worden in de verschillende waterattracties een deugddoende verfrissing bood. Iedereen heeft met volle teugen van deze week genoten en velen hebben nieuwe Spaanse vrienden gemaakt. Een succes, mede door het uitstekend gedrag van onze leerlingen , dat ons trouwens door de Spaanse ouders meerdere malen is bevestigd. De leerlingen waren steeds stipt op tijd, ze hebben nooit geklaagd of gezeurd, deden aan alles goed mee (ondanks de soms weinige uurtjes slaap). Met deze groep wil ik nog wel eens een reisje maken! Wilbert Segers (de Willy)

19


Projectdag 3e jaar Diversiteit was het thema van de projectdag van de leerlingen van het derde jaar. Onder de deskundige leiding van een aantal studenten van de Karel de Grote Hogeschool gingen ze enthousiast aan de slag. Het uniform mocht een dagje thuis blijven. Een viertal workshops om te ervaren hoe reclameclichĂŠs, diverse handicaps, stereotypen en bepaalde subculturen je visie op anderen en op jezelf kunnen beĂŻnvloeden. Boeiend, belangrijk en om mee te nemen in het dagelijkse leven.

20


Met het vierde jaar naar Londen We vertrokken om 5.30 u. aan de parking van de Carrefour. Er was gelukkig niemand te laat. Dankzij Swa, onze buschauffeur, waren we goed op tijd in Calais waardoor we 2 treinen vroeger konden nemen. Door het vroege vertrek was iedereen nog wel moe maar de sfeer zat er al wel snel in! Toen we aankwamen, was Swa een grote hulp: hij regelde voor ons de kamerverdeling in het hotel. Eindelijk in Londen aangekomen was iedereen heel enthousiast! Na een lange vermoeiende eerste dag, kwamen we aan in het Wembley Plaza Hotel. Het duurde niet lang voor de lichtjes uitwaren en het stil werd in de kamers. Na een korte nachtrust kregen we een uitgebreid ontbijt: muffins, vers fruit, broodjes, beleg en niet te vergeten: English breakfast! Lekker, lekker! Met onze buikjes vol spek en bonen verlieten we het hotel voor een dag vol avonturen. We bezochten de Tower of Londen, gedurende vele jaren de verblijfplaats van verscheidene Engelse vorsten. Er zijn daar ook veel executies gebeurd. De Tower bezit enkele raven en als deze er niet meer zouden zijn, zou volgens de legende, het hele koninkrijk vergaan. Dus er wordt zeer goed voor hen gezorgd. In de Tower bevinden zich gruwelijke marteltuigen waar ze vroeger niet vies van waren om deze te gebruiken. De kroonjuwelen, die daar opgeborgen liggen, waren mooi - een fonkeling van goud en diamanten. De wachters die er stonden, waren mensen die vroeger hadden gediend in de oorlog. It’s hard to get in the Tower, but even harder to get out! De tweede dag was het tijd voor de gidstour door klassiek Londen. Deze was zeer interessant en leerrijk. We hebben een zeer goede uitleg gekregen van onze leerkrachten. Alleen jammer van het slechte weer. We begonnen bij de neogotische Houses of Parliament en de Big Ben. Dan gingen we naar Westminster Abbey, waar een week eerder het huwelijk van Kate en William plaatsvond. Toen hebben we een wandeling gemaakt in St. James Park en daar werd een quiz gehouden. Dan wandelden we verder langs de Mall, door Green Park richting Fortnum and Mason. Uiteindelijk kwamen we uit bij Leicester Square, waar we gegeten hebben. Onze leerkrachten verdienen, net als ‘John’ van de Tower, een ‘flower’ voor hun gidskwaliteiten! ’s Avonds zat iedereen al vol spanning uit te kijken naar de musical ‘Wicked’. Om half 8 was het dan zover: we mochten eindelijk binnen in het Apollo

21


Victoria Theatre. Al van de eerste noot kregen we kippenvel en dit bleef duren tot het einde. Het hoogtepunt van de musical was het liedje ‘Defying Gravity’. De musical straalde een adembenemende sfeer uit en de kostuums waren prachtig. Het verhaal op zich heeft iedereen ontroerd. ‘Wicked’ was een onvergetelijke ervaring! Toen we spijtig genoeg terug moesten vertrekken, nadat we ons hadden laten gaan in de shoppingstraten van Londen, zonder mevrouw Gielen, Meneer Van Bogaert en meneer Haché, stond de Swa ons al op te wachten aan de O2arena na een boottocht op de Thames. In de bus zat de sfeer er opnieuw goed in. Na de treinrit hebben we een kleine stop gemaakt om te eten. We hadden problemen om te vertrekken want iemand was zo slim geweest om 2 gordels aan elkaar te knopen. Maar opnieuw kwam Swa ter hulp. Verder is alles vlekkeloos verlopen, want zoals gepland kwamen we om 22.00 u. terug aan aan de Carrefour. Moraal van het verhaal: Swa is a hero and we all loved the amazing trip to London! Geschreven door de leerlingen van 4ECA1

22


23


3e jaar Parijs Hoewel het nog vroeg in de ochtend was, begon de ambiance al meteen in het Centraal Station. De leerlingen en hun begeleiders namen de Thalys richting Paris Nord. Na een kort bezoek aan het hotel, om de bagage te droppen, zijn we meteen de stad ingetrokken. Ons eerste bezoek was aan de indrukwekkend SacréCoeur en aan de daarbij horende Place du Tertre. Als we dat al indrukwekkend vonden, hadden we nog niets gezien! Het bezoek aan de Eiffeltoren was echt de max! Op de derde verdieping hadden we een prachtig uitzicht. Daarna volgde nog een supergezellig derdejaarsmoment aan de voet van de Eiffeltoren. Als avondactiviteit hadden ze een boottocht met de “BateauxMouches” georganiseerd op de Seine. De liefde hing in de lucht en weer was de gezelligheid enorm! De tweede dag was iedereen vermoeid en niet goed uitgerust van de korte nacht. Toch was het nog een fantastische dag. Eerst een bezoek aan de Notre Dame, het huis van Quasimodo. Daarna zijn we gaan shoppen op de Champs-Elysées, met heel indrukwekkende en mooie winkels! Het Louvre was misschien nog wel het meest indrukwekkende. Hoewel iedereen het bezoek aan de Mona Lisa een beetje vond tegenslagen. Om deze fantastische reis af te sluiten, zijn we nog naar Centre Pompidou gaan kijken. Er waren ook fantastische souvenirwinkeltjes en gezellige terrasjes! We hebben een fantastische tijd gehad en we vonden het allemaal spijtig om terug te moeten keren.

Jolien Daniëls 3Latb

24


25


Tweede jaar: tweedaagse 5 en 6 mei was het zover, tweedaagse. Met 113 leerlingen van het tweede jaar gingen we op pad naar Nederland. Er stond ons wel wat op het programma. Donderdag bezochten we Archeon. Dit is een geschiedkundig park waar de prehistorie, de middeleeuwen en de Romeinse tijd terug tot leven komen. Een kanotochtje, boogschieten, een middeleeuwse dans en zelfs een heus gladiatorengevecht stonden voor ons op het programma. ’s Avonds vertrokken we naar onze slaapplaats in Den Haag. Nadat iedereen een plekje kreeg voor de nacht en na een lekkere maaltijd, was het tijd om ons een laatste keer voor vandaag te geven. De leerlingen konden kiezen uit verschillende activiteiten: basketballen, zelfverdediging, improvisatie,.... En dan was het bedtijd. Hoewel sommigen dat precies toch niet helemaal doorhadden.

26


Vrijdag waren de meeste leerlingen toch een beetje moe. Maar dat hield ons niet tegen om stevig op pad te gaan. Een bezoek aan het Mauritshuis waar we enkele bekende werken van Rembrandt zagen, een trip door Den Haag met een audiogids en een wandeling stonden ’s morgens op het programma. Na de middag was het vooral rusten op het strand. We trokken naar Scheveningen en hebben daar genoten van de zon. Helaas komt aan alle goede dingen een eind. We moesten terug naar huis. Nadat we na een spurtje aan het station arriveerden, bleek onze trein vertraging te hebben, gelukkig! Anderhalf uur later kwamen we aan in Antwerpen Centraal. Het was een zeer geslaagde tweedaagse !

27


Avonturentrophy Op woensdag 11 mei konden we met 3 teams van 6 leerlingen van onze school deelnemen aan de avonturentrophy in een zonovergoten Herentals. Met oriĂŤntatielopen, peddelen op surfplanken, mountainbiken, vlottenrace en hindernissenpiste hebben we ons kunnen meten met 30 andere ploegen. Proficiat aan onze deelnemers.

28


Mundiale dag Op 18 mei 2011 organiseerden we een superleuke dag met als thema Bangladesh. Tijdens deze ‘Bangladag’ konden de leerlingen deelnemen aan 3 van de volgende workshops : •

yoga, massage, riksjarace, modeshow, henna, Indische dans, werken op textiel, Indische muziek: dansje, goden tekenen, Bollywoodfilm naspelen, quiz, ICT-spel, gezelschapsspelen, sjorren, rituelen nabootsen, cricketinitiatie, fruit maken, indiaka, macramé

De dag werd afgesloten met een leuk dansje en het maken van een vlinder.

BANGLADAG was een BANGELIJKE DAG !!!

29


Slottekst Damiaan Een jaar lang zijn we ervoor gegaan. Damiaan was dit jaar onze drijfveer. Na een prachtige reis naar Bangladesh zijn wij aan onze grote uitdaging begonnen: geld inzamelen voor Damiaanactie zodat zij mensen kunnen genezen van Lepra en TBC, maar ook de leerlingen laten kennismaken met deze ziekten en Bangladesh. En daarin zijn we zeker geslaagd. Met een presentatie deelden we onze ervaringen met alle leerlingen en zijn we zelfs op bezoek geweest in de lagere school. Iedereen wou er echt mee voor gaan. Stiftjes vlogen de deur uit en de warenhuizen in Merksem hebben geweten dat Sint-Ludgardis dit jaar de Damiaanactie steunde. Timo Descamps, de peter van de actie, is zelfs op bezoek geweest. Maar dat was nog niet het enige. 5WeWi2 ging de uitdaging aan om 24 uur op school te blijven en lessen te volgen. Een ludieke les Engels, wat sport, … behoorden tot het programma. Samen met Eduardus hebben we veel rondjes gelopen op de Edulurun. En kussen geven aan Heidi en Erika Van Tielen lukte ook wel aardig. Tijdens het derde trimester hebben we de school nog aardig op stelten gezet. We ontdekten de cultuur van Bangladesh en India beter op de mundiale dag. Dansen, tekenen, een quiz, cricket spelen of zelfs rijden met een echte Bengaalse riksja stonden op het programma. Ook het Lepa heeft zijn steentje bijgedragen om het goede doel te steunen. Ze hebben een echte ‘Mario Cart WII’ competitie op touw gezet! In totaal hebben we € 20.000 ingezameld. Dit wil zeggen dat we 500 mensen kunnen helpen, want voor €40 red je iemands leven. Tot slot zouden we iedereen willen bedanken die er mee voor is gegaan. Het was een prachtig jaar met enorm leuke activiteiten! Groeten Zita en Maai

30


Het schooljaar loopt weer op zijn eind. Dus is het de hoogste tijd om de verkoop te organiseren van de tweedehandsuniformen. De verkoop vindt plaats in de refter van onze school op:

woensdag 29 juni 2011 tussen 12.00 en 13.30 u. De verkoop verloopt volgens deze procedure: u verkoopt uw uniformen zelf. Daarvoor krijgt u gratis een tafel ter beschikking. U bepaalt zelf uw verkoopprijs. De opbrengst is voor u. U bent zelf verantwoordelijk voor de kleding die u verkoopt. Noch het oudercomitĂŠ, noch de school kunnen aansprakelijk gesteld worden voor kledij die verloren gaat. Mocht er iets niet duidelijk zijn of indien u verder nog vragen heeft, kan u steeds terecht bij: Mevrouw Aerts Weegbreelaan 37 B-2180 Ekeren GSM : 0485/55 26 35 e-mail : yasmina@ubca.be Het oudercomitĂŠ

31


Overlijdens

Wij melden u het overlijden van     

mevr. Maria Pauwels, grootmoeder van Evy van Bogaert (3Wetb), overleden op 3/4/2011 dhr. Hendrik Truyen, overgrootvader van Kilian Pauwels (3Weta), overleden op 13/5/2011 mevr. Hilda De Decker overgrootmoeder van Luka Beeckmans (2CM), overleden op 15/5/2011 dhr. Yves Descamps, grootvader van Amy Descamps (1BM, overleden op 17/5/2011 dhr. Frans Peeters, grootvader van Jana Lejaeghere (6MTWe), overleden op 18/5/2011

De schoolgemeenschap biedt de getroffen families haar oprechte deelneming en christelijk gebed aan.

32


http://www.slm.be

Contact kan ook gedownload worden van onze website.

boekhouding directie gestels info ict llnadmin

@ slm.be

llnrek onthaal personeel segers

Redactie : N. Gestels W. Segers

contact_mei2011  

contact van mei 2011