Page 1

CONTACT Schooljaar 2009-2010 Nr.6 23-4-2010 Activiteiten en uitstappen………………… Mededelingen…………………………….. Resultaten oud-leerlingen………………... Taaltip……………………………………. Gedichtendag…………………………….. Bezinning 4e jaar………………………… Bal 6e jaar………………………………... Avontuur in Amsterdam………………… Italiëreis 6e jaar…………………………. Bericht van de Lijn……………………… Overlijdens………………………………

1 2 3 7 8 10 12 13 14 18 19


Activiteiten en uitstappen

(april-mei)

Zie ook op de website van de school: http://www.slm.be

26/04: 1e jaar: De Vroente : ’doorbomen en oriënteren’ 3e jaar: Projectdag 27/04: 4e jaar: De Vroente: anatomie van de honingbij en geleide wandeling 28/04 - 30/04: 4e jaar Londen 29/04 - 30/04: 3e jaar Parijs 2e jaar Nederland: Archeon/leefsleutelsactiviteiten 1e jaar: De Zoo/ ’Van buiten naar binnen de stad’ 30/04: 19.00 u.: 5e jaar vertrek naar Spanje en Polen ( tegenbezoek internationale uitwisseling) 8/05: vm : 5e jaar aankomst uit Spanje/Polen 12/05: 6e jaar: Herentals (aardrijkskunde) en Bobbejaanland (fysica) 17/05: nm : 1e jaar 2e vaccinatie hepatitisB 18/05: vm : 6e jaar: peiling Nederlands (KULeuven) 8/06: 10/06: 14/06: 15/06: 16/06: 17/06: 23/06:

begin examenperiode 5e en 6e jaar begin examenperiode 4e jaar begin examenperiode 3e jaar begin examenperiode 2e jaar begin examenperiode 1LAT begin examenperiode overige 1e jaren laatste examendag alle leerlingen

1


Mededelingen

1. De verkoop van de paaseitjes voor de kansarmen van de SintEligiusparochie heeft €720,00 opgebracht. Een prima resultaat.

2. De ‘Slimste Kip’ , het etentje- en quizavond, georganiseerd door het oudercomité, heeft €1920,00 opgebracht. Het was een groot succes: er waren veel deelnemers en de quiz was meer dan leuk.

3. De nieuwbouw vordert goed. Ondanks de winterperikelen zullen we op 1 september de lokalen in gebruik kunnen nemen. U kan de vorderingen volgen op http://www.slm.be/bouwwerken/

2


4. Onder de luifel van de H-blok staan over de gehele lengte stevige nieuwe boekentasrekken.

Hopelijk behoort het beeld hieronder nu definitief tot het verleden.

5. Niet minder dan 210 leerlingen hebben zich ingeschreven voor de Antwerp Running Tour 2010. Zij lopen de 5 km. Een heel sportieve prestatie! We wensen hen veel succes.

3


Resultaten oud-leerlingen In het nieuwe bachelor-mastersysteem hebben studierichtingen andere namen gekregen, kandidaturen en licenties maken plaats voor bachelor en masters. De resultaatsverwoording verschilt sterk van instelling tot instelling. Soms wordt het jaarsysteem doorbroken door een modulaire aanpak of door studiepunten die men naar een volgend jaar kan meenemen. De tussentijdse resultaten tijdens een opleiding zijn dus niet meer relevant. Daarom geven we nog enkel de resultaten van de oud-leerlingen die een graad ( bachelor of master) hebben behaald. ba = professionele bachelor ac.ba= academische bachelor ma = master bnb = bachelor na bachelor

Universiteit Antwerpen Bensalem Kahina ma. Vergelijkende en Europ. Politiek Dujardin Alexa schakelprog. Onderwijswetensch. Du Jardin ValĂŠrie ma. sociaal werk Eckelmans Lore ma. cultuurmanagement Eerdekens Julie ma. TEW Genbrugge An ma.TEW Grootaert Mandy ac.ba. farmaceutische wetenschap. Hebb Daphne ma. TEW Meerbergen Philippe ac.ba. TEW: handelsingenieur Melis Helga ma. opleidings- en onderwijswet. Merlin Deauke ac.ba. taal- en letterkunde Mertens FĂŠlicitĂŠ ac.ba. TEW: bedrijfskunde Meyten Liesbeth ma. communicatiewetenschappen Secuiana Tinca ac.ba. sociologie Van Rossom Sofie ma. biochemie/biotechologie Wittock Anouk arts

onderscheiding geslaagd onderscheiding voldoening grote ondersch. onderscheiding grote ondersch. onderscheiding voldoening voldoening voldoening onderscheiding grote ondersch. voldoening grote ondersch. grote ondersch.

Katholieke Universiteit Leuven Christiaansen Ilse ma. ingenieurswetensch.architectuur Van Brempt Olivier ma. psychologie Van de Vijver Annelies ac.ba. ingenieurswet. bouw Van Kerckhoven Violette ac.ba. revalidatiewet.

geslaagd geslaagd geslaagd geslaagd

4


Universiteit Gent Bolckmans Annemie Clerbaut Tim De Wilde David

3e pr. Diergeneeskunde ac.ba. archeologie ac.ba. ir. Wetenschappen

onderscheiding onderscheiding grootste ondersch

Vrije Universiteit Brussel Van Weereld Brent ma. politieke wetensch.

onderscheiding

Karel De Grote – Hogeschool Antwerpen Caenen Nathalie ba. verpleegkunde Callewaert Caroline bedrijfsmanagement Lemmens Caroline ba. kinderverpleegkunde Serrien Margo ba. sociaal/maatsch.werk VanLancker Sofie ba. orthopedagogie Van Onckelen Liesbeth sociaal/maatschap.werk Verstiggelen Inez ba. bedrijfsmanagement Wittock Kyra ba. bedrijfsmanagement

onderscheiding onderscheiding voldoening onderscheiding voldoening voldoening onderscheiding grote ondersch.

Plantijnhogeschool Antwerpen De Roey Syvi-Anne ba. biomed.labotechnieken Van den Bos Davina ba. hotelmanagement Delannoye Aline ba. journalistiek Denkens Caroline ba. office management

voldoening onderscheiding voldoening voldoening

Lessius Hogeschool Antwerpen Clippeleyr Nathalie ba. Handelswetenschappen Fraiponts Julie ba. handelswetenschappen Roovers Lode ma. handelswetenschappen De Clippel CĂŠline ma. journalistiek Van den Acker Natalie ba. toegepaste taalk. Fr/It. Exelmans Elke ba. toegep.psychologie Lemmens Anouk ba. Toepgep.psychologie Yekeler Julie ba. klinische psychologie De Somer Charlotte ba. audiologie Jacobs Tinne ba. logopedie Van Tichelt Karen ba. logopedie

geslaagd geslaagd geslaagd geslaagd geslaagd onderscheiding onderscheiding geslaagd geslaagd onderscheiding grote ondersch.

5


Artesis Hogeschool Antwerpen Cornelis Erwin ba. industriële wetenschappen Debont Julie ma. interieurarchitectuur Geybels Jim ba. industriële wetenschappen Gorga Eliana ba. vroedkunde Hamelink Ambre ba. vroedkunde Lamberts Karen ba. dans Mylle Greet ba. vertalen Steurs Cynthia ma.architectuur

grote ondersch. onderscheiding voldoening onderscheiding voldoening grote ondersch. onderscheiding onderscheiding

Hogeschool Gent Dheedene Marthe

voldoening

ba. logopedie

Katholieke Hogeschool Brugge –Oostende Duden Evelyne ac.ba. industriële wetensch.

grote ondersch.

Katholieke Hogeschool Leuven Cuypers Thaisa bnb buitengewoon onderwijs

onderscheiding

Katholieke Hogeschool Kempen Loos Marie ba. lager onderwijs

geslaagd

Université Louvain-la-Neuve De Block Elke ma. Sciences de gestion

satisfaction

6


Taaltip: aanhef van een brief In gewone zakelijke brieven gebruik je: bijv. Geachte heer bijv. Geachte mevrouw bijv. Geachte heer en mevrouw

De familienaam wordt aan de bovenstaande formule toegevoegd wanneer de briefschrijver de aangeschreven persoon (bij naam) kent. bijv. Geachte mevrouw Van den Broeck

(= brief aan de directie)

De aanhef Geachte kan soms vervallen in (aanmanings)brieven waarin de briefschrijver zijn ongenoegen wil uiten. bijv. Meneer bijv. Mevrouw Van den Borre

Door deze aanpak zet je echter een negatieve toon en wordt het erg moeilijk om de communicatie positief af te sluiten. Een (te) felle reactie is dan zeker mogelijk.

Zo was het vroeger:

7


Gedichtendag

Het is nu al een tijdje geleden maar dankzij de prachtige gedichten die opgehangen zijn in de gang van het D-gebouw is het onmogelijk dat jullie het al vergeten zijn. Op 28 januari was het gedichtendag en dat is voor onze school ook niet onopgemerkt voorbijgegaan. Alle leerlingen hebben de verborgen dichter in zichzelf naar boven laten komen en dit zorgde voor prachtige resultaten. Het thema van dit jaar was ‘over de grens’ en wij hebben gemerkt dat de meeste leerlingen zichzelf inderdaad overtroffen hebben. Niet enkel de getoonde gedichten geven blijk van talent, maar ook de gedichten die door de andere leerlingen geschreven zijn. Sommige zagen de opdracht zeer letterlijk en dichtten dan ook over landsgrenzen en reizen naar verschillende landen en culturen. Andere interpreteerden het figuurlijk en schreven over grenzen aftasten en jezelf ontdekken. Iedereen heeft op zijn manier de opdracht tot een mooi einde gebracht. Soms bedoelen dichters iets anders dan jij denkt, dat was ook bij de leerlingen het geval. Soms was er wat uitleg nodig bij een gedicht, of ook net niet. Dit toont aan dat er altijd een grens is tussen de dichter en de lezer. Na alle leerlingen en leraren te bedanken voor hun inzet, sluiten we daarom af met het volgende gedicht van Ingmar Heytze:

8


Vos onder ijs Deze winter, bij het schaatsen: vos onder ijs. Twee dode ogen keken op alsof hij zo omhoog zou springen met open bek als het plotseling zomer werd. Ik vlucht voor honderd boeren. Water breekt. Ik zwem mij langzaam dood. Er is geen hoop, geen ademnood voor het langst. Ik voel niet eens meer angst. Mijn laatste woorden zijn gedacht: ik kan niet meer en spreken gaat niet hier. Het is eenzaam. Aan deze kant. Van het papier. Het is zo eenzaam hier.

9


Bezinning 4e jaar

De weergoden waren ons niet goed gezind toen we wilden vertrekken richting Westmalle. De wegen waren dicht gesneeuwd en daardoor was de bus te laat. De leerlingen vonden het zeker niet erg om nog even te wachten op de speelplaats, aangezien er genoeg wit speelgoed aanwezig was om mee te gooien. Uiteindelijk vertrokken we toch naar ‘Heibrand’, de plek waar we twee dagen zouden bezinnen. Op de bus was het reeds te merken dat de leerlingen er zin in hadden, er heerste een aangename sfeer. Toen we aankwamen, stelden de begeleiders zich voor. Ze staken hun vuist in de lucht en de leerlingen keken elkaar aan en wisten niet wat er gebeurde. Dit was het teken om duidelijk te maken dat ze het stil moesten maken. Nadat alle noodzakelijke zaken uitgelegd waren, gingen de leerlingen uitpakken. Dan konden de activiteiten starten. Elke klas ging met een begeleider mee, vergezeld van een leraar. De opdrachten waren heel uiteenlopend: van rustige gesprekken tot hevige sneeuwgevechten buiten. Niet alleen de activiteiten waren uiteenlopend, ook de reacties van de leerlingen hieromtrent. Sommigen vonden de gesprekken zeer aangenaam en anderen vonden de wandeling, helemaal op het einde, de tofste activiteit. ’s Avonds was er een grote groepsactiviteit voorzien die zoveel verscheidene opdrachten bevatte dat alle leerlingen zich op één of andere manier wel ergens goed bij voelden. Ook tijdens de eetmomenten werd er altijd een verhaal verteld, iets uitgebeeld of voorgedaan. Dit zorgde voor een leuke sfeer. Het minder leuke (voor de leerlingen) was dat sommigen (de leerlingen met de meeste streepjes op hun T-shirt bijvoorbeeld) op het einde de tafels moesten schoonmaken. Net zoals bij het slapengaan, was hier niet altijd haast bij. 10


De bedoeling van deze bezinning was om aan de groepssfeer van de klas te werken. Verschillende delen hiervan werden besproken en toegelicht. Globaal kunnen we zeggen dat de bezinning haar doel niet gemist heeft. Gevraagd naar hun reacties antwoordden de leerlingen in het algemeen positief. Hopelijk hebben ze allemaal, op hun manier, iets uit deze geslaagde bezinning meegenomen voor de toekomst. Om te eindigen ‌ Ik zeg je dank Ik zeg je dank, voor elk moment waarop je mij hebt blij gemaakt. Ik zeg je dank, voor elk verdriet waarvan je mij hebt vrijgemaakt. Ik zeg je dank, voor ieder woord van goedheid dat over je lippen kwam. Ik zeg je dank, voor elke keer dat je mij in vertrouwen nam. Ik zeg je dank, voor elke stap die ik met jou mee mocht gaan. Ik zeg je dank, omdat ik voor jou zo dikwijls klaar mocht staan. Ik zeg je dank, ik zeg je dank, ik zeg‌ dank. Naar Will Ferdy

11


Het bal van het 6e jaar Op vrijdag 12 maart was er voor onze leerlingen van het 6e jaar het jaarlijkse bal in de d-club in Antwerpen. Feestelijk uitgedost genoten de leerlingen van de aangename sfeer en de muziek. Er was veel volk en veel ambiance. De opbrengst van het bal gaat naar een goed doel.

12


AVONTUUR IN AMSTERDAM Hallo, ik ben Philippe Colpaert uit 1DL5 en zoals sommigen van jullie al wel weten, heb ik in 2008 meegespeeld in de film ‘Zwart water’. Op maandag 8/3 ben ik naar de premiére gaan kijken in Amsterdam. Het was een helse rit van ongeveer 2 uur en toen we er aankwamen, was het al donker buiten. We werden ontvangen in een hotel gelegen op 100 meter van de bioscoop en we kregen iets te drinken aangeboden. Toen het tijd was om te vertrekken, ben ik in een limousine naar de bioscoop gereden en heb ik over een echte rode (eigenlijk was het een zwarte) loper gelopen met fotografen aan elke kant. Van de flitsen waren mijn ogen helemaal rood toen ik binnenkwam in de filmzaal. Het was er immens groot en het leek meer op een theaterzaal dan op een bioscoop . Over de film ga ik niet teveel zeggen omdat hij heel spannend is. Hij gaat over een meisje dat Lisa heet. (Isabelle is de actrice) Haar oma overlijdt en ze gaat in haar huis in België wonen . (Dit is zeer ongewoon omdat ze in Nederland woont). Ze vindt het er helemaal niet leuk omdat ze haar vriendin heeft moeten achterlaten en omdat haar neef Peter (dat ben ik) haar pest op school. In de kelder ontmoet ze een meisje dat beweert de dode zus van Lisa’s moeder te zijn en, erger nog , ze beweert dat de moeder van Lisa haar heeft vermoord!!!!! Er werd een scène opgenomen waarin Lisa Peter een bloedneus geeft en er een gevecht ontstaat, maar die is er helaas uitgeknipt. Dit vond ik niet echt leuk , maar toch was het een hele ervaring. Zo zie je een heel spannende psychologische thriller en een aaneenkoppeling van griezelige en spannende scènes in ‘Zwart water’ . Wie weet, misschien kom ik binnenkort bij jou op DVD. Dank voor jullie aandacht.

13


Italiëreis 2010 Met overvolle koffers vertrokken wij donderdagavond 1 april naar Italië, een reisje dat er één zou worden om nooit meer te vergeten! Na een slapeloze en duffe nachtrit kwamen we aan in Pisa, waar we onze kleine oogjes meteen konden verstoppen achter een paar zonnebrilglazen. We werden terstond overdonderd door de Italiaanse sfeer en cultuur. Leurders van goedkope rommel omsingelden ons snel, maar met meneer Van Bogaert (in zijn vorig leven buitenwipper) aan onze zijde bleven ze gelukkig al snel op afstand! Na enkele foto’s met de toren van Pisa (en ja, hij staat wel degelijk scheef) zaten we alweer in ons huis op wielen. Onderweg naar Montecatini bezochten we nog snel Lucca. Vermoeid kwamen we ’s avonds in ons eerste hotelletje aan. Langs de buitenkant leek het charmant, maar toen sommigen dachten geesten te horen, was het uit met de pret. Hoewel de maaltijd niet helemaal Italiaans was en een aantal kamers de eerste nacht geen elektriciteit had, kon dit ons goed humeur helemaal niet verstoren! Op dag twee reden we naar San Gimignano en het mooie Siena, waar we de zonnebrillen weer massaal konden bovenhalen. De sfeer zat helemaal mee, zeker toen we in de namiddag even konden relaxen op de Piazza del Campo, die bekend staat als één van de gezelligste pleinen in Italië. Grappig detail was dat we er absoluut niet mochten gaan liggen. Er was zelfs een vrouw die iedereen nauwlettend in het oog hield en wie het wel waagde, werd op de vingers getikt of zelfs beboet! Na een rondleiding langs de highlights van Siena, was het snel weer 18.00 u. en tijd om naar ons hotel af te zakken. 14


Op de derde en vierde dag stond Firenze op het programma. Jammer genoeg waren de weergoden ons niet zo gunstig gestemd als de eerste twee dagen en viel er af en toe een drup(je) regen. Gelukkig heeft Italië een overvloed aan kerken, de ideale schuiloorden. Op de Piazza della Signoria kregen we nog een streepje uitleg bij de beeldhouwwerken van o.a. Michelangelo. We kregen ook de kans om Firenze eens te bekijken van op zijn hoogste klokkentoren, de Campanile. Na een stevige en duizelingwekkende klim via de smalle draaitrappen bereikten we een hoogte van 87,5 meter, vanwaar het zicht op Firenze spectaculair was. De leerkrachten hadden echter nog meer klimwerk voor ons in petto, tot grote ergernis van een aantal leerlingen. We werden namelijk getrakteerd op een trektocht naar de San Miniato. Dit was ook meteen de laatste stop van ons bezoek aan Firenze. En toch was het de moeite waard, al was iedereen wel opgelucht dat de bus er weer was. Wie had vier dagen ervoor gedacht dat we ooit zó blij zouden zijn om een bus te zien? Na een sfeervolle busrit met een nogal degoutante film (wiens keuze was dit nu weer?) kwamen we aan in Assisi, waar het tweede hotel op ons wachtte. Hier was de tijd gelukkig niet blijven stilstaan en ook het eten viel beslist beter mee! De volgende dag zat de vakantiestemming er helemaal in. Het was namelijk zalig zonnig en zacht van temperatuur, waardoor de regen van de voorbije twee dagen al gauw vergeten was. ’s Morgens brachten we een bezoek aan Santa Maria degli Angeli en het klooster van de heilige Clara. Daarna klommen we gezellig samen naar de binnenstad van Assisi. De zon scheen, de terrasjes waren uitnodigend en iedereen was goedgezind, … kortom, een heerlijk dagje vakantie! Zelfs meneer Hateau had duidelijk last van de hevige 15


zonnestralen en had zijn trui omgetoverd in een mooie hoofddoek! En uiteraard stond een zoveelste kerkbezoek weer op het programma. Het derde hotel was voor ons meteen een schot in de roos door het leuke strand dat er bij lag. Op deze voorlaatste avond vonden we het wel eens tijd voor een strandfeestje. Met dekentjes, muziek en een paar flessen werd het een geslaagde avond, maar jammer genoeg was die veel te snel voorbij! Op de voorlaatste dag vertrokken we naar Ravenna. Daar bezochten we de San Apollinare in Classe en Nuovo, bekend om de vele mozaïeken. Daarna flaneerden we door de gezellige straatjes richting San Vitale en het Mausoleum van Galla Placidia, dat we slechts vijf minuten mochten bezoeken. Ook hier was het interieur bijna volledig met mozaïekjes bekleed en in een hels tempo kregen we nog wat uitleg van onze begeleiders … De zon bleef de hele dag nog volop schijnen maar wij moesten weer de bus in, op naar ons vierde hotel. Onze laatste avond kwam eraan en die moest uiteraard een spetterende afsluiter worden! Na het avondeten hadden de leraren voor een verrassing gezorgd. Het was namelijk ‘happy hour’ in een nabijgelegen karaokebar, waar tot grote opluchting van de mannelijke helft van het zesde jaar ook de wedstrijd Bayern Munchen vs. Manchester United werd uitgezonden op groot scherm! Het werd een gezellig avondje met lekkere cocktails en uiteraard daagde Frederik B. iedereen uit om zijn zangkwaliteiten te testen. Hij was niettemin de ster van de avond! Donderdag was het onze laatste dag in Italië, maar daarom zeker niet de minste. We bezochten namelijk Venetië, toch wel het hoogtepunt van de reis en een knaller om mee af te sluiten. Het werd nog warmer en zonniger dan de voorbije dagen en zo kwam deze waterstad zeer goed tot zijn recht. Vandaag geen kerkbezoeken, maar gezellig rondwandelen in het charmante Venetië.

16


We kregen extra tijd om op eigen houtje de stad te verkennen en voor een laatste keer te genieten van een echte Italiaanse pizza of pasta! Na het avondeten kwam de bittere pil: tijd om naar huis te gaan. De dagen waren gewoonweg voorbijgevlógen, daar was iedereen het wel over eens. We bezochten de belangrijkste plaatsen, maar kregen ook voldoende vrije tijd om Italië zelf te ontdekken samen met vrienden. Daarom was deze achtdaagse uitstap meer een uitgerekte citytrip dan een typische schoolreis. De busrit naar huis was weerom vermoeiend en ook al waren we blij om ons eigen bed terug te zien, toch hadden we heimwee naar Italië. De Italiëreis was een topper om onze schoolcarrière op Sint-Ludgardis mee af te sluiten, een ervaring om nooit meer te vergeten! Kathleen Van Herwegen

17


Het bericht van de lijn hieronder betreft lijnbussen die langs de school in de du Chastellei passeerden.

18


Overlijdens

Wij melden u het overlijden van: dhr. Paul Steynen, vader van Yana (5Wewi) en Arno(3Weta2), overleden op 23/12/2009 dhr. Paul De Cock, grootvader van Arno Van Dooren (2BM) overleden op 11/2/2010 dhr. Allal Bouibauan, vader van M’Hamed Bouibauan (werkman op onze school), overleden op 16/2/2010 mevr. Irma Mertens, grootmoeder van Thomas Symons (3Weta2), overleden op 25/2/2010 dhr. Frans Huybrechts, grootvader van Rik Huybrechts(2B) en Leander Baelus (5Wewi), overleden op 21/3/2010 De schoolgemeenschap biedt de getroffen families haar oprechte deelneming en christelijk gebed aan.

19


http://www.slm.be

Contact kan ook gedownload worden van onze website.

boekhouding directie gestels info ict llnadmin

@ slm.be

llnrek onthaal personeel

Redactie : N. Gestels W. Segers

segers

20

Contactje April 2010  

Contactje April 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you