Page 1

caderno RESULTADOS Presidência % Etapas Concluídas

120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

Jan

Fev

Real

0,00%

1,10%

28,57% 28,57% 28,57% 28,57% 28,57% 28,57% 28,57% 28,57% 28,57% 28,57%

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Previsto

0,00%

1,10%

42,86% 75,82% 83,52% 93,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Qualidade % Etapas Concluídas

120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Real

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,00%

10,87% 47,83% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Previsto 0,00%

10,87% 65,22% 89,13% 91,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

AdmFin % Etapas Concluídas

120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

Jan

Fev

0,00%

6,67%

46,67% 55,56% 55,56% 55,56% 55,56% 55,56% 55,56% 55,56% 55,56% 55,56%

Previsto 0,00%

6,67%

51,11% 80,00% 93,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Real

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jornal Edição 1 - pagina 4  

100,00% 120,00% 100,00% 120,00% 100,00% 120,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 40,00% 60,00% 80,00% 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 0,00% 0,...

Jornal Edição 1 - pagina 4  

100,00% 120,00% 100,00% 120,00% 100,00% 120,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 40,00% 60,00% 80,00% 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 0,00% 0,...

Advertisement