Page 1

Infinite Curiosity Volume 15

Infinite Curiosity

Landelijk Congres der Bestuurskunde 2011

Lustrumeditie!

3rd edition

June 2011


CreĂŤer je eigen wereld


3

Consul, volume 15, 3rd edition

Infinite Curiosity

TB Page 15 22 36 38

Capgemini De ijsberen van Schiphol Landelijk Congres der Bestuurskunde 2011 Veranderingen in masters TBM

Capgemini

Consul Page 6 10 21 24 28 34

Infinite Curiosity Revolutie de kettingreactie Starten met ondernemen Curiosity on Mars DUT Racing Team SPOT Revolutie de kettingreactie

Curius Page 5 12 30 31 32 33 37

From the 18th board Curius Activiteiten DIES AC & MaCo Interactie IBT Docent van het jaar

Curius Acitiviteiten


Con

4

EDITORIAL

text: Pien Meijs

In this special lustrum edition of the Consul we deal with Infinite Curiosity. Infinite Curiosity comes in different forms, for example the infinity of the universe, the planet Mars, but also entrepreneurship at YesDelft and the revolutions in the Middle-East. So there is enough to explore, even for us, TPM students. Next to this regular edition, there is added an extra, special lustrum edition. For our lustrum edition our team is extended with two new heroes: Floor van Schaik and Boy Trip. These two bosses have been working very hard to make this Consul successful. Their new input was very valuable during our brainstorm sessions, weekly meetings and ‘beun’-afternoons at the Curius office. We are very glad with their help and meanwhile they are totally adopted in our oiled machine. This edition of the Consul contains lots of nice articles about Infinite Curiosity, as well as interviews, stories written by various committees and photo reportages! So, enjoy reading! On behalf of the Consul committee, Pien Meijs

Colofon

Pien Meijs Manique Hendriks Pascal Gemke Pim Doleweerd Floor van Schaik Sander Peltenburg Rony Nedkov Boy Trip Clementien Fabels

Hoofdredacteur Editor Editor Editor Editor Designer Designer Designer Qualitate Qua

1500 copies Published quarterly Drukkerij Bykorf, Dordrecht Study Association Curius Jaffalaan 5 2628 BX, Delft Consul is an official organ of Curius, Study Association of Technology, Policy and Management

Fro


Consul, volume 15, 3rd edition

FROM THE 18th BOARD

5 text: Koen van Schijndel

Dear Curius members, dear readers, There are three main ingredients to make your studies in Delft to a great success. First of all there is the learning of course, which provides you with the acquired knowledge to get your wanted degree. Secondly, there is investigation, which gives you the opportunity to discover new possibilities for yourself and for the people surrounding you. Last but not least, there is exploration. Exploration of new boundaries for you as a person and developing yourself besides your normal study program. These three ingredients together form, what is called, ‘curiosity’. Like I said before, you will need this curiosity to be successful in life. According to that, my advice to you is, develop an infinite curiosity that satisfies all your needs. Within Curius there is some kind of constant infinite curiosity. This is needed to come up with new and exciting activities like the open theatre on the 26th of May, where people with talent (or something like that) can show their skills. Of course the open theatre is just one of a great series of activities. There will be a party for master students, a trip to Budapest, the end of year barbecue and a trip to Paris for the first-year bachelor students. So, enough fun things to enjoy in this last period. Speaking of which, we, the 18th board of Curius, are doing our very best to make use of our curiosity to finish some important things and to enjoy everything we do in the little time that is left. With the three thousand euros fine measure by the government postponed, I hope you all will be eased and find the motivation to finish this year in a positive way. I wish you all good luck with the last period and since the sun is out again, we will see you at the balcony next to the TB-Café for some drinks and a good conversation. On behalf of the 18th board, Koen van Schijndel President

From left to right: Lilian Maat, Sebas Greeven, Rob van Waas, Koen van Schijndel, Clementien Fabels and Cornelis Eikelboom.


Con

6

Infinite Curiosity

tekst: Pim van Doleweerd & Pascal Gemke

Sinds de tijd dat de eerste mensapen van stenen en takken werktuigjes probeerden te maken is de mens bezig haar kennis, en daarmee haar mogelijkheden, te vergroten. In de afgelopen duizenden jaren heeft dit er onder andere toe geleid dat eeuwen oude dromen van de mens in vervulling zijn gegaan. Zo vliegen er dagelijks duizenden mensen door de lucht, hebben we de maan bereikt en kunnen we ongeacht de tussenliggende afstand met elkaar communiceren. Toch zijn er nog een aantal dromen die vele mensen gemeenschappelijk hebben en nog niet in vervulling zijn gegaan. Wie heeft er nooit eens nagedacht over hoe het zou zijn om te kunnen tijdreizen? En zou het niet mooi zijn als we als een ware Harry Potter ons bij een saai college ongezien uit de voeten kunnen maken met behulp van een onzichtbaarheidsmantel? Kortom, de mensheid is nog hard bezig de grenzen van haar nieuwsgierigheid op te zoeken. De vraag is hoe ver we zijn en hoe ver we kunnen gaan komen.

Tijdreizen

Het ultieme resultaat van een aantal jaar kenniseconomie zou toch de ontwikkeling van een tijdmachine zijn. Toch is zo’n machine voor de meeste mensen een waanzinnig idee dat slechts in science fiction films mogelijk is. Gelukkig voor de positivo’s onder ons zijn er wel degelijk wetenschappers die het in de toekomst mogelijk achten een tijdmachine te bouwen. Een van deze wetenschappers, en zeker niet de minste, is Stephen Dawking. Volgens hem heb je (slechts) een groot wormgat en een raket die heel, heel hard gaat nodig. Om te zien hoe het reizen in tijd mogelijk kan zijn moeten we op een andere manier naar tijd kijken. Naast de drie dimensies lengte, breedte en hoogte is tijd een vierde dimensie, de lengte van tijd. Alles op aarde en in de ruimte heeft een lengte van tijd. Zo is die van de mens gemiddeld zo’n 80 jaar, maar van ons zonnestelsel een paar miljard jaar. Wanneer we in de auto over een bochtige bergweg rijden, reizen we door de eerste drie dimensies, maar hoe kunnen we nou in godsnaam door de tijd reizen, hoe vinden we een pad door die vierde dimensie? In science-fiction films zijn altijd grote machines te zien waar de hoofdpersonen in gaan staan en die ze door een soort van tunnel terug of vooruit in de tijd sturen. Dit lijkt erg onrealistisch en staat inderdaad ver van de werkelijkheid, maar het idee op zich is niet eens zo gek. Ook echte wetenschappers denken aan tunnels in de tijd. Ze vragen zich af of dergelijke tunnels mogelijk zijn binnen de wetten van de natuur, en, zoals het er nu naar uitziet, denken ze van wel. Ze hebben er zelfs een naam voor gegeven: wormgaten. Deze wormgaten zijn overal om ons heen, alleen zijn ze te klein om te kunnen zien. Volgens Hawking is niets volledig plat of vast. Als je maar van dichtbij genoeg kijkt heeft alles gaten en rimpels in zich. Dit is net behulp van het voorbeeld van het bochtige bergweggetje met al zijn kuilen en gaten eenvoudig voor te stellen voor de eerste drie dimensies. Maar dit geldt dus ook voor tijd. Er zitten kleine kloofjes, rimpels en gaten in de tijd. Kleine tunnels door ruimte en tijd vormen zich constant, verdwijnen en vormen zich op nieuw. Deze tunnels verbinden twee uiteengelegen plaatsen en twee verschillende tijden. Helaas zijn deze tunnels niet erg groot, volgens Hawking ongeveer een ‘billion-trillion-trillonths’ van een centimeter. Natuurlijk veel te klein om mensen door te laten, maar hierin zit wel het idee van de tijdmachines in science-fiction films. Er zijn wetenschappers die denken dat het met genoeg energie en geavanceerde technologie mogelijk is deze wormgaten een paar triljoen keer te vergroten zodat zelfs een mens of ruimteschip erdoor past. Hawking zegt hierover: ‘I’m not saying it can be done, but it could be.’ Dat zou betekenen dat er wellicht een wormgat kan

worden gemaakt waarvan het ene eind dicht bij aarde ligt en het andere ergens ver weg in het heelal, waardoor reizen tussen planeten mogelijk is. In theorie kan een wormgat zelfs meer dan ons naar andere planeten brengen. Stel dat beide uiteinden van de tunnel op de zelfde plaats zijn, en gescheiden zijn door tijd in plaats van afstand, dan kan een ruimte schip in de buurt van de aarde naar binnen vliegen en er nog steeds dicht bij aarde uitkomen, maar in de geschiedenis. In dat geval zouden dinosaurussen getuigen kunnen zijn geweest van een ruimteschip. Toch is er een probleem met dit idee van tijd reizen. Dit probleem laat zich uitleggen aan de hand van een bekende ‘time-travel paradox’. Hawking noemt het de ‘Mad Scientist paradox’. Stel je voor dat er een wetenschapper is die erin geslaagd is een wormgat te maken dat een tunnel is die één minuut terug gaat in de tijd. Door dit wormgat kan de wetenschapper zichzelf zien zoals hij een minuut geleden was. Maar wat nou als de wetenschapper het wormgat gebruikt om zijn vroegere zelf dood te schieten? Dan is hij nu dood. Maar wie vuurde dan het schot af? Dit is de paradox die menig wetenschapper nachtmerries heeft bezorgd.

Onzichtbaarheid

Onzichtbaarheid is een van onze oudste dromen. De Griekse god Hades en de held Perseus hadden een helm die hen onzichtbaar maakten, elfen zouden zich zonder moeite voor het menselijk oog verbergen. De Amerikaanse natuurkundigen Andrea Alù en Nader Engheta (Universiteit van Pennsylvania) beschrijven in een voorpublicatie hoe een speciale coating een voorwerp zo goed als onzichtbaar kan maken. De twee berekenden hoe de elektronenzee aan het oppervlak van zo’n coating precies met eropvallend licht meebeweegt. Er ontstaan elektrongolven: plasmonen, die zorgen dat het licht nauwelijks vat krijgt op het voorwerp en er ongestoord langs reist. Alù en Engheta zijn niet de eersten die aan onzichtbaarheid werken. Hun voorstel verschilt echter hemelsbreed van voorgaande ideeën. Professor Susumu Tachi van de Universiteit van Tokyo kan iemand transparant maken, of eigenlijk laten lijken. Hij gebruikt een speciaal terugkaatsend materiaal, een camera en een projector. Wat Tachi doet, is niets anders dan de scene achter een persoon op diens jas projecteren. De ‘onzichtbare jas’ van Susumu Tachi (Universiteit van Tokyo) werkt door beelden van de achterkant op te vangen en met een beamer op de voorkant te projecteren. De doorzichtigheid die Tachi’s techniek oplevert is dus eigenlijk slechts een optische truc. Tachi kan iemand niet vanuit verschillende kijkrichtingen


Consul, volume 15, 3rd edition

tegelijk doorzichtig maken, omdat de camera en projector een vaste positie hebben en niet zomaar beelden uit andere richtingen kunnen opvangen en uitzenden. Tachi zou zijn techniek toe willen passen in een operatiekamer, zodat chirurgen door hun handen en scalpels heen hun patient kunnen zien en zichzelf niet het zicht belemmeren. Ook in de cockpit van een vliegtuig komt Tachi’s methode van pas; als de vloer ‘doorzichtig’ wordt kunnen piloten bijvoorbeeld beter zien hoe ver ze boven de landingsbaan zweven. De methode die Alù en Engheta voorstellen is een stuk ingenieuzer dan Tachi’s gezichtsbedrog. De twee gaan uit van de aard van licht: het is een golf van elektromagnetische velden. Als die golf materiaal tegenkomt, raken de elektronen in dat materiaal erdoor in beweging. De elektronbeweging beïnvloedt op zijn beurt weer de lichtgolf, die verstrooit en verstoord raakt. Het voorwerp laat zo een vingerafdruk achter in het verder reizende licht en wordt ‘zichtbaar’. Alù en Engheta bedachten dat een voorwerp onzichtbaar zou worden als het geen licht meer verstrooide. En dus gingen ze aan de slag om te onderzoeken hoe dat zou kunnen. Uiteindelijk kwamen ze uit op een coating waarin de elektronen soepel meesurfen met een binnenkomende lichtgolf in plaats van zich ertegen te verzetten. Golven in de elektronendichtheid zorgen ervoor dat binnenkomend licht niet op het voorwerp reageert en er netjes omheen buigt. ‘Plasmonic screening’ kost geen energie, als de coating eenmaal is aangebracht doet hij uit zichzelf zijn werk. Voor elke kleur licht heeft de methode van Alù en Engheta wel een ander materiaal nodig: zo zouden goud of zilver geschikt zijn om zichtbaar licht te buigen. Langere golflengtes zoals infrarode, radio- of microgolfstraling zijn lastiger. Om die lichtsoorten af te buigen denken de twee aan een zogenaamd metamateriaal, een opstelling van ringen, staafjes en spoeltjes die zo op elektromachnetische golven reageren dat die nauwelijks verstoord raken. De techniek van Alù en Engheta werkt het beste als het voorwerp ongeveer zo groot is als de golflengte waarin het onzichtbaar moet worden. Daarom zijn alleen microscopische voorwerpen onzichtbaar te maken in het licht dat onze ogen opvangen; dat heeft namelijk een golflengte tussen de 0,35 en -0,7 micrometer. Grotere voorwerpen als een auto, vliegtuig of schip zijn weer onzichtbaar te maken voor radiostraling, die een golflengte in de orde van meters heeft. Dit is een metamateriaal: een bouwsel van ringen en draden. Dit metamateriaal heeft een negatieve brekingsindex voor straling in het microgolfgebied, waardoor het licht op een heel andere manier breekt dan normale materialen kunnen. Plasmonic screening is op dit moment helaas niet meer dan een goed doorgerekend gedachtenexperiment. Maar als Alù en Engheta de techniek aan de praat krijgen, zijn de toepassingen legio. De twee denken aan onzichtbare sensoren die het licht vlakbij een voorwerp niet verstoren en zo allerlei details op kunnen pikken.

7

Militaire stealth-toepassingen liggen ook voor de hand. . “Maar,” waarschuwt Engheta: “we zijn nu nog in het conceptuele stadium. Een vliegtuig heeft een complexe vorm en stelt speciale eisen aan het materiaal waarvan het gemaakt wordt. Het zal nog wel even duren voordat we zo’n ingewikkelde vorm ook in de praktijk onzichtbaar hebben gemaakt.”

Grens van het heelal

Waar wordt aan gedacht als we denken aan het grootste, meest omvangrijke wat bekend is voor de mensheid? Het Heelal. Het Heelal is volgens vele ontstaan via de oerknal. Deze houdt in dat de het heelal en alle planeten en sterrenstelsels afkomstig zijn uit een enorm heet punt deeltje wat oneindig grote dichtheid heeft, ook wel singulariteit genaamd. Tijdens deze gebeurtenis zou ook ruimte en tijd zijn ontstaan. Deze veronderstelling is gebaseerd op het feit dat het heelal constant uitdijt. Een andere naam voor deze theorie is “the big bang” deze benaming is afkomstig van de britse astronoom en kosmoloog fred hoyle. Hij gebruikte deze benaming als een sarcastische aanduiding om duidelijk te maken dat hij niet geloofde in deze theorie. De theorie waar Fred Hoyle wel in geloofde heeft hij samen met Thomas Gold en Hermann Bondi in maart 1948 opgesteld. Deze theorie beter bekend als Steadystateheorie gaat uit van het idee dat het heelal er altijd al was en dat deze altijd zal blijven bestaan, deze theorie duid ook wel op een statisch heelal. In dit heelal zou alles stil staan en een vaste plek hebben, uit de zwaartekrachtwet van Newton volgt echter dat een heelal met deze eigenschappen zou instorten. Hij schreef hier over ” als de materie gelijkmatig verdeeld zou zijn in een oneindige ruimte dan zou er geen middelpunt zijn waar het heelal naar toe zou vallen.” Van uit deze visie is duidelijk geworden dat het heelal moet uitdijen of instorten. Het grote verschil tussen aan de ene zijden the big bang theorie en aan de andere zijden de steady-statetheorie is dat deze als verschil hebben dat bij de ene theorie wel wordt uit gegaan van een begin punt waar bij alles is gecreëerd, de andere theorie gaat hier niet van uit. Waar de theorieën het wel allebei over eens zijn is het feit dat de theorie eindeloos uitbreid en verder “groeit”. Deze veronderstelling wordt ook bevestigd door het vertonen van een roodverschuiving van het licht afkomstig van sterren. Een roodverschuiving houd in dat de kleur licht wat door deze ster wordt uitgezonden meer naar de rode kant van het kleuren spectrum verplaats, deze verandering van de kleur ontstaat door het dopplereffect wat optreed door het verplaatsen van de ster. Het tegen over gestelde kan ook plaats vinden. Dan zal er een blauw verschuiving plaats vinden wat duid op het feit dat de ster zich in de richting van de aarde beweegt. Deze verandering van kleur word gemeten en vergeleken door gebruik te maken van een telescoop in de ruimte. De telescopen maken iedere dag meerderen foto’s van verschillende sterrenstelsels en de verkregen data wordt dan naar een station op de aarde verzonden.


Con

8

Hier zullen deze fotos worden bewerkt en opgeslagen om duidelijk te kunnen stellen wat de kleur is van de betreffende ster en hoe deze veranderd na verloop van tijd. Door dat dit de afgelopen 20 jaar te hebben gedaan kan men een duidelijker beeld weten te krijgen van het heelal. Hier door kan worden gekeken naar in welke richtingen de sterren om ons heen bewegen en kunnen we aan de hand hier van kijken waar de mogelijke oorsprong van het heelal zou kunnen liggen. Verder kan er ook worden gekeken naar eigenschappen in het heelal die kunnen duiden op het bestaan van levende wezens buiten ons planeet. Behalven het feit dat er rood en blauw verschuivingen plaats vinden zijn er ook nog anderen argumenten om the big bang theorie te kunnen bekronen tot de meest logische theorie voor het ontstaan van het heelal. Zo is er bijvoorbeeld kosmische achtergrond straling, deze straling is afkomstig van het oorspronkelijke oerdeeltje waaruit alles is ontstaan. Het oorsprongsdeeltje is te vergelijken met een radioactief deeltje wat vervalt en waarbij radio actieve straling vrijkomt. Tijdens het uit elkaar knallen van het oerdeeltje zijn er niet alleen elementen maar ook straling vrij gekomen. Deze straling is overal in het heelal aanwezig en zal volgens berekeningen pas over 100 miljard jaar zover zijn afgezwakt dat deze niet meer meetbaar is. Deze achtergrond straling zorgt er ook voor dat elementen bij ons op het aard oppervlak ook radioactief kunnen worden. De impact die de achtergrondstraling heeft is rond de 2 millisievert ( millisievert is de eenheid waarin rekening wordt gehouden met schadelijke effecten op het menselijk lichaam ). De achtergrond straling is lang niet overal gelijk op het aard oppervlak. Zo kan de achtergrond straling op een hoge gelegen plek, bijvoorbeeld een hoge berg in de Alpen, veel meer radio actieve achtergrond straling bevatten dan bij ons in Nederland. Deze verschillen kunnen oplopen tot 10keer de hoeveel millisievert dan die in Nederland te meten is.

Dit heeft ook directe gevolgen voor de bevolking die op bepaalde plekken wonen. Bij bevolkingen die veel meer achtergrond straling opvangen is een duidelijk verschil te zien in vergelijking tot bevolkingen die minder achtergrondstraling opvangen. Dit is te zien aan onder meer de ziekte beelden die plaats vinden. De grote verschillen in achtergrond straling komt door dat er op hoog gelegen plekken minder atmosfeer is tussen het grond oppervlak en het heelal is. Hier door wordt er minder stralling tegen gehouden door de atmosfeer en komt er dus meer achtergrondstraling door tot het aard oppervlak. Een andere manier waar op onder zoek wordt gedaan naar de Big Bang is door het proberen te reproduceren van een big bang, dit wordt gedaan in Zwitserland. Hier is de grootste deeltjes versneller ter wereld gevestigd. In deze deeltjes versneller worden protonen versneld tot 99,999% van de lichtsnelheid, waarna dit versnelde proton een “gecontroleerde botsing wordt begaan�. Door dat twee deeltjes in tegen gestelde richting worden versneld en tegen elkaar aan worden gebotst zal er een Total energie vrijkomen van 3,5 biljoen elektrovolt. Met behulp van deze deeltjes versneller is een miniatuur big bang tot stand gekomen waar uit wetenschappen informatie hebben kunnen onttrekken die ook kan worden gebruikt voor het berekenen, bepalen en reconstrueren van de daadwerkelijke big bang. In Engeland aan de LancasterUniversity is er een miniatuur heelal ontwikkeld welke niet groter is dan de gemiddelde pink (vinger). Hier voor hebben ze helium afgekoeld tot 0.0003 graden Fahrenheit boven het absolute 0 punt. Door dat het helium zo koud is lijkt deze het meest op het oerdeeltje tijdens het ontstaan van het heelal. Hier door is het mogelijk voor het helium om processen in gang te zetten die bij de normale temperatuur van helium niet mogelijk zijn. Dit


Consul, volume 15, 3rd edition

is ook terug te zien in het gas. In het helium zijn er klein draai kolkjes aanwezig die ontstaan door de snelexpansie en even snelle vertraging. Bij het ontstaan van het heelal zijn er niet alleen planeten maar ook anderen object ontstaan die zich bevinden in het heelal. Zo zijn er bijvoorbeeld zwarte gaten. Dit zijn ruimte in het heelal waar in niets kan ontsnappen, zelf het ligt wat in of langs het zwarte gat “vliegt” wordt hier in opgezogen. Een zwart gat ontstaat waarschijnlijk als een “zware” ster die is geexplodeert tot een super nova. Een super nova is herkenbaar aan de enorme hoeveelheid licht die deze uit zendt. Als een zwart gat eenmaal is ontstaan kan deze verder blijven groeien door de massa om zich een op te slokken. Hier door kunnen super zwarte gaten worden gevonden die miljoenen hemellichamen hebben opgezogen. Ondanks dat een zwart gat onzichtbaar is met het bloten oog kan deze wel worden aangetoond van wegen de zwarte achtergrond waar in hij zweeft. Een zwart gat kan wel worden aan getoond door de werking die deze heeft ten opzichten van sterren en andere hemellichamen om zich heen. Door de groeiende kennis die wordt verkregen over zwarten gaten in het heelal wordt nu verondersteld dat in het meren deel van de sterrenstelsels een zwart gat aanwezig moet zijn. Zo is er ook bewijs dat er een zwart gat in onze eigen melk weg stelsel moet zijn van ongeveer 4 miljoen hemellichamen.   Behalve zwarten gaten zijn er ook meteoroïde aanwezig in het heelal. Dit kunnen stofdeeltjes, stukken steen of stukken ijs zijn die door de ruimte zweeft. Deze delen kunnen van een hemellichaam afkomstig zijn of van het ontstaan van de aarde. Als de meteoroïde van een planeet afkomstig is zal deze hoogst waarschijnlijk in een baan rond deze planeet zweven. Dit komt omdat de meteoroïde bij het vrijkomen te weinig kracht heeft om vrij te komen van de aantrekkingskracht die wordt geleverd door de planeet. Verder zijn er ook nog kunstmatige meteoroïde deze staan beter bekend als satellieten. Deze zijn door mensen in een baan om de aarde gebracht. Met behulp van deze satellieten kan er via straling data verkeer plaats vinden tussen verschillende locaties over de hele wereld. Er bestaan vele verschillende type`s met ook weer uiteenlopende functies. Deze functies kunnen gaan van het verzenden van data tot het fotograferen van het heelal, van het maken van een weer overzicht tot het bepalen van een gps locatie. De meest bekende satelliet die wordt gebruikt voor het observeren van het heelal is de hubbel telescoop. Deze wordt gebruikt om informatie te verkrijgen over het heelal door middel van foto`s en infrarood opnames te maken. De hubbel telescoop werd als eerste in 1990 in gebruik genomen. Na dat de hubbel in gebruik is genomen heeft deze enkele malen een upgrade gehad waardoor een nog breder spectrum aan golflengtes kan worden ontvangen om nog verder het heelal in te kunnen kijken. Door nog verder het heelal in te kunne kijken kan feitelijk in het verleden worden gekeken. Omdat het licht een doppler effect ondergaat heeft deze niet in alle richtingen een zelfde snelheid ( lichtsnelheid ). Door een satelliet te gebruiken die deze straling kan vast leggen kan er worden gekeken hoe een ster er “vroeger” uit zag. Naast zwarten gaten en satellieten zijn er ook sterren stelsels aanwezig in het heelal. Een sterrenstelsel is een bundel sterren die samen een groep vormen. Zo is de aarde onder deel van het melkweg stelsel. Dit is een sterrenstelsel die bekend staat om een grote

9

band waarin de sterren zeer dicht bij elkaar staan. In dit sterrenstelsel zijn niet alleen miljoenen sterren aanwezig maar ook gassen, stof en donkeren materie die allemaal bij elkaar worden gehouden door een eigen zwaartekracht binnen dit sterrenstelsel. Als laatste zijn er natuurlijk ook planeten aanwezig in het heelal het verschil tussen een planeet en een asteroïde is dat een planeet in een baan om een ster draait en dat een asteroïde in het luchtledige. Verder is de omvang van een planeet (in het algemeen) vele malen groter dan een asteroïde. Door dat een planeet in een vaste baan om een ster draait is er op deze planeet een algemene oppervlakeigenschappen, hier in worden bedoel temperatuur, aanwezige stoffen etc. wat de aarde speciaal maakt ten opzichten van alle andere planeten is het feit dat er water aanwezig is op onze planeet. Door dat er water aanwezig is op onze planeet is het mogelijk om voor organismen om te overleven en voort te planten. De grote zoektocht blijft echter of er op anderen planeten binnen of buiten ons sterrenstelsel een planeet is die ook water op zijn oppervlak aanwezich heeft. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat daar ook een levensvorm aanwezig kan zijn. Dit zou beteken dat wij niet de enige levende wezens zijn. Gezien het grote formaat van het heelal en natuurlijk ook de hoeveelheid planeten die aanwezig zijn lijkt het onwaarschijnlijk dat wij als enige levende wezens aanwezig zijn in het heelal. Maar stel dat er andere levensvormen aanwezig zijn in het heelal willen wij die dan ontmoeten en waarom? Om van hun te kunne leren, maar er kunnen 2 scenario’s optreden. Het kan zijn dat zij “dommer” dan ons zijn in dat geval kunnen we van hun leren. Of het kan zijn dat zij slimmer zijn dan ons in dat geval worden wij gebruikt om informatie van te krijg. Al met al blijft het een oneindige curiositeit naar de geheimen van het heelal en de mogelijkheid tot levens vormen buiten onze planeet.


Con

10 tekst: Floor van Schaik

Revolutie: de kettingreactie De Arabische wereld is in een stroomversnelling geraakt. De succesvolle protesten in Tunesië tegen president Zine al- Abidine Ben Ali hebben mensen in andere landen geïnspireerd en wilskracht gegeven. Een paar dagen na het vertrek van de Tunesische president begonnen de protesten al in Egypte. De roep om democratisering doet denken aan de gebeurtenissen in 1989, toen het ene Oost-Europese land zich na het andere van de communistische heerschappij verloste. Zal dit domino-effect net als in Oost-Europa ook de overhand krijgen in de Arabische wereld?

Situatie 1989

Tot 1989 heerste er in bijna heel Oost-Europa een dictatuur. Onder invloed van de ideologie van vrijheid en vrije markt economie die in 1986 door de Rus Michail Gorbatsjov werd aangedragen, ging er een nieuwe wind waaien door de communistische regimes. Gorbatsjov wilde oplossingen voor de onderdrukking van het volk, de slechte economische ontwikkeling en de beperkte vrijheid van meningsuiting. De SovjetUnie stond op het punt van economische afgrond en dit leidde tot het idee van Gorbatsjov dat er radicale veranderingen moesten komen. Door deze ideeën kwam er een einde aan de macht van de communistische partij in de Sovjet-Unie. Het Oostblok dat onder het gezag van de SovjetUnie was, zag de mogelijkheid om hervormingen door te voeren zonder dat de Sovjet-Unie deze de kop kon inslaan. In 1989 was het zover. In bijna alle Oost-Europese landen verdween het communistische regime. Deze ontwikkeling begon in Polen. De vakbond Solidariteit dwong de communistische regering doormiddel van stakingen en onderhandelingen tot vrije verkiezingen en op vier juni was het eindelijk zover: de eerst vrije verkiezingen achter het IJzeren Gordijn. De communistische partij leed toen grote verliezen. Dit succes zetten ook Hongarije, Oost-Duitsland, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije en Roemenië aan om over te stappen naar democratie. Het jaar bereikte een hoogtepunt met de val van de Berlijnse Muur, een symbool van onderdrukking. Met de instorting van de Muur was de verzoening tussen het democratische, welvarende Westen en het achtergebleven, communistische Oosten definitief.

Anno 2011

In de Arabische wereld is nu eenzelfde ontwikkeling zichtbaar. De revolutiegolf in de Arabische wereld brak in december in Tunesië los. Daar was er net als in veel andere Arabische landen sprake van een hoge werkloosheid, veel corruptie en censuur dus sociale strijd was niet ongewoon. De vakbond UGTT speelde een belangrijke rol bij de opstanden. Zij kon namelijk, ondanks de ondergeschikte rol aan de overheid, een aantal concessies afdwingen. Echter door de enorme corruptie en de tegenvallende economische groeicijfers in 2008 en 2009 namen de mogelijkheden om concessies af te dwingen enorm af. De onvrede onder de bevolking was groot. De zelfverbranding van de werkloze academicus Mohamed Bouazizi die

de kost verdiende als fruithandelaar en zich de pesterijen van het regime moest laten welgevallen, was het startschot voor een massaopstand waarin de jarenlange angst voor de repressie opzij werd gezet. Overheidsgebouwen en villa’s van de rijke elite werden in brand gestoken. Na pogingen van de president Ben Ali om het verzet de kop in te drukken, is hij gevlucht naar Saoedi-Arabië.

Deze succesvolle protesten, de Jasmijnrevolutie genaamd, inspireerde veel andere Arabische volkeren waaronder de Egyptenaren. Eerdere pogingen om massale protesten te organiseren, eindigden doorgaans in een teleurstelling. Het land verkeerde jarenlang in een ijzeren greep van de veiligheidsdiensten en een noodwet waardoor demonstraties verboden waren. Echter nu Tunesië liet zien dat volksmacht uiteindelijk tirannie de baas kan zijn, begonnen de Egyptenaren vol vertrouwen met demonstraties tegen de hoge prijzen, werkloosheid en gebrek aan vrijheid. Door het hele land gingen mensen de straat op en overal weerklonk de roep voor verandering. Duizenden demonstranten verzamelden zich op het centrale plein van Cairo Midan Al-Tahrir en bezetten dit dagenlang. Met grof geweld werd het plein leeggemaakt en op de Egyptische staatstelevisie was telkens hetzelfde shot te zien van een rustig Cairo en steunbetuigingen van de prominenten terwijl de andere zenders de demonstraties en de gewonden toonden. Maar de demonstranten waren vastbesloten: de protesten gingen door totdat president Mubarak zijn ambt zou neerleggen. Ook een verandering van de samenstelling van de regering stelde de bevolking niet gerust. Na 18 dagen opstand heeft Mubarak eindelijk toegegeven: hij vertrok uit Egypte.


Consul, volume 15, 3rd edition

Wie volgt?

Nu Egypte is bevrijd van het corrupte regime, is het de vraag welke volgende dominosteen zal vallen. Zal de kettingreactie doorzetten, net als in 1989 toen het ene na het andere regime in OostEuropa viel? In Jemen, Algerije, Syrië, Libië en Jordanië is de onrust behoorlijk toegenomen. Libië is nu al een tijd het centrum van de revolutionaire beroering. Half februari braken de protesten uit in Benghazi in het oosten van Libië. Een paar dagen later sloegen de betogingen over naar de hoofdstad Tripoli. Inmiddels zijn er in bijna alle steden van het land grote demonstraties tegen de Libische leider Muammar Kaddafi. Kaddafi kwam in 1969 aan de macht door een staatsgreep. Hij moest een eind maken aan de onderdrukking, misbruik en onrechtvaardigheid. Zijn bewind heeft deze misstanden echter slechts versterkt. De dictatuur reageert meedogenloos op elke vorm van oppositie met onverbiddelijke repressie, bloedbaden en bombardementen op de eigen bevolking door zware wapens en luchtaanvallen. Het gaat over een strijd op leven en dood tussen het volk en de dictatuur. Kaddafi blijft ontkennen dat zijn volk zich tegen hem heeft gekeerd. Op de staatstelevisie worden de beelden van opstanden en geweld niet getoond en de Libische leider beweert dat de opstandelingen mensen zijn die kwalijk beïnvloed worden door drugs, het westen en het terreurnetwerk Al-Qaida. De nood was zelfs zo groot, dat de NAVO in actie is gekomen om de Libische bevolking te beschermen tegen het leger van Kaddafi. Het ging de NAVO dus om het welzijn van de Libische bevolking. Er werd een no-flyzone ingesteld die Libische vliegtuigen moest beletten om de burgers te bombarderen. Inmiddels zijn de doelen van de NAVO iets anders geformuleerd: ze gaan door met de militaire actie totdat de bombardementen en aanvalsdreigingen op de burgers ophouden. Er zijn nu twee dingen het geval die wringen: 1. De NAVO en haar coalitiepartners die Libië bombarderen gaan door met de strijd totdat Kaddafi is opgestapt. 2. De NAVO en haar coalitiepartners die Libië bombarderen mogen Kaddafi niet van de ‘troon’ stoten. De situatie is uitzichtloos aangezien de Libische leider erg hardnekkig is en het er niet naar uitziet dat hij zal toegeven. Wat nu? De NAVO kan namelijk niet zeggen ‘jammer onze missie is mislukt, wij gaan ervandoor’. Dat zou Kaddafi het gevoel van overwinning geven en nog meer

11

uitnodigen om de rebellen neer te slaan. Wat je ziet gebeuren is dat Obama, Sarkozy, Cameron en alle andere NAVO-partners de resolutie uitstellen. De toestand in Libië is strategisch erg belangrijk. De verdere ontwikkelingen in de Arabische wereld kunnen afhangen van de strijd in Libië. Indien Kaddaffi de controle over de situatie zou herwinnen ten koste van duizenden doden, kan het domino-effect worden afgeremd en zelfs tot een einde brengen. Indien het volk van Kaddafi wint, zal dit de beweging richting democratie opnieuw stimuleren en verbreden. Dat is ook de reden waarom alle heersende klassen, alle reactionaire regimes van de Arabische wereld min of meer de Libische dictatuur steunen. worden geblokkeerd.

Toekomstperspectief?

We staan nu op een erg onzeker punt. Het is nog steeds erg onrustig in de Arabische landen, ook in Egypte en Tunesië waar het volk de overwinning heeft behaald. Met de overwinning zijn de problemen echter niet opgelost, al voelt dat voor veel inwoners niet zo. Er moet een nieuwe regering gevormd worden, maar dat is een probleem op zich. De vrees bestaat dat een islamitische beweging aan de macht kan komen in de stijl van Iran. Hierover zijn de meningen echter sterk verdeeld. De tijd zal het ons leren!


Con

12

Curius Activiteiten

tekst: Clementien Fabels

In elke Consul kan er gelezen worden welke fantastische activiteiten de commissies van Curius neerzetten. Naast de commissieactiviteiten gebeuren er echter meer leuke dingen! Zo zijn er onder andere elk kwartaal lunchlezingen, heeft het eerste Oud-Commissiefeest op Laga huisgehouden en hebben TB’ers hun spelkwaliteiten op de proef gesteld tijdens het grote jaarlijkse TB-dictee.

23

maart

Lunchlezing Trimension

Woensdag 23 maart verzorgde Trimension in samenwerking met Curius een lunchlezing over crisisbeheersing. Tijdens een lunch van Leo vertelden twee werknemers wat crises precies zijn, hoe ze te beheersen zijn en hoe je jezelf daarop kan voorbereiden. In een presentatie van een uur was er zelfs tijd voor een korte case! Op dinsdag 19 april kwam Asje van Dijk, gedeputeerde van de Staten Zuid-Holland, vertellen over het middenbestuur. Als vertrekkend gedeputeerde met acht jaar ervaring gaf hij zijn visie op de werking en de toekomst van het middenbestuur in Nederland. Dit alles gebeurde uiteraard onder het genot van een lunch van Leo.

Oud-commissiefeest

18

April

Het eerste Oud-Commissiefeest heeft dit jaar in april plaatsgevonden en hoe! Het feest begon om negen uur op Laga en na enkele welkomstdrankjes barste het feest goed los. Commissieleden van alle jaren konden informatie en drank uitwisselen en de nodige WC-borrels maakten het feest tot een groot succes. Hoe dan ook voor herhaling vatbaar.

Masterclass Policy Research Corporation Policy Research Corporation is een klein consultancy bureau in Rotterdam dat in samenwerking met Curius en Eureos, de studievereniging van Entrepeneurship, Organization and Strategy, jaarlijks een Masterclass organiseert. Op een prachtige locatie in Rotterdam verzorgt Policy Research een case met lunch en champagneborrel. Dit jaar werden de studenten uitgedaagd met een case over ‘cyber warfare’. Een geslaagde middag!

4

Mei


Consul, volume 15, 3rd edition

13

TB-dictee

28

April

Zoals elk jaar organiseert Curius in samenwerking met de talenafdeling van de faculteit het grote TB-dictee. Niemand minder dan Maxim Hartman was uitgenodigd om het dictee voor te lezen en dit deed hij dan ook met zijn gebruikelijke charme. De winnaar van vorig jaar, Kasper Kisjes, heeft zijn titel eer aangedaan en opnieuw de winnaarsbeker in ontvangst genomen. Het TB-dictee was blijkbaar moeilijker dit jaar, want hij heeft maar liefst 4 fouten meer gemaakt dan vorig jaar. Met deze 21 fouten zat hij echter nog altijd ruim onder het gemiddelde van 39 fouten. Gelukkig dat TB’ers over het algemeen bekend staan om hun vlotte babbel!

Management Workshops

12

Mei

De Management Workshops zijn een initiatief van inmiddels erelid Wim Dik, oud-directeur van KPN en oud-staatssecretaris Economische Zaken. Dit jaar zijn ze in een iets ander jasje gegoten. Het event begon om half vier met drie presentaties die allen een ander perspectief boden op het thema ‘Entrepreneuring in E-business’. Rob Speekenbrink, de online media adviseur van de TU Delft opende het evenement en gaf een interessante lezing over personal branding en daaropvolgend hoe de TU Delft daar mee omgaat. Vervolgens heeft Charlotte Krijger van The Gardeners haar visie gegeven op social media, waarna Coosto een social media monitor liet zien wat zij voor bedrijven kunnen betekenen die benieuwd zijn naar wat men zegt over hun merk of product op het internet. Niemand minder dan John Meulemans verzorgde na de pauze een workshop over het bepalen van een strategie voor het gebruiken van social media. De borrel met bubbels was niet minder van kwaliteit.


Con

14

Open Podium

In elke Consul kan er gelezen worden welke fantastische activiteiten de commissies van Curius neerzetten. Naast de commissieactiviteiten gebeuren er echter meer leuke dingen! Zo zijn er onder andere elk kwartaal lunchlezingen, heeft het eerste Oud-Commissiefeest op Laga huisgehouden en hebben TB’ers hun spelkwaliteiten op de proef gesteld tijdens het grote jaarlijkse TB-dictee.

26

Mei

De avond werd geopend door Mister President Koen van Schijndel en El Bachalor Sebas Greeven, die een rap hadden voorbereid om het publiek in de stemming te brengen. Zij werden gevolgd door Alexandra Weteling, van wie zeker gezegd kan worden dat ze ongelooflijk goed is. Vooral met haar eigen nummer deed ze iedereen versteld staan! De grote verassing van de avond was docent Bauke Steenhuisen met zijn Poetry Slamming. Bauke is in 2009 uitgeroepen tot Poetry Slammer van Delft en na zijn optreden begreep iedereen waarom. Na de pauze was het tijd voor een dansgedeelte, dat spectaculair begon met twee dames die momenteel trainen voor het Nederlands Kampioenschap pole fitness. Carmen van Huuksloot vertoonde samen met een vriendin kunsten aan de paal alsof het niets was! Ashley Lubbe en secretaris Clementien Fabels hebben hun talenten gebundeld in een Ierse dans, met dank aan de choreografie van Ashley. Vervolgens heeft Ashley een fantastisch staaltje van haar tapdanskunsten laten zien in het kostuum waar ze voorheen kampioenschappen in danste, prachtig! Met de volgende act maakte het publiek kennis met Flamencodanseres en secretaresse op TBM, Everdine

de Vreede-Volkers. De ritmes die zij met haar gitarist en leerlingen produceerde vielen in de smaak. Uiteindelijk heeft Clementien iedereen voor drie minuten meegenomen naar de setting van het Zwanenmeer. In een tutu vloog ze door de zaal en maakte ze indruk op alle bezoekers van het Open Podium. Het laatste onderdeel van de avond bestond uit een aantal feestnummers. Bauke Buikstra op de sax en Lars Reeker als DJ maakten er in hun outfit een echt show van. Een nieuwe band heeft vervolgens haar debuut gemaakt: een aantal lekker oude lullen hebben iedereen verrast met het meest echte TB-nummer dat ooit geschreven is. Chapeau heren en dame! Afsluitend was het de beurt aan de TB-band, die de inmiddels welbekende Suzanne Vos heeft begeleid en natuurlijk een aantal lekker nummertjes speelde. Bijzondere dank gaat uit naar Rick Slangen. Met humor, flair en een tikje zelfspot heeft hij het programma gedurende de avond aan elkaar gepraat. Binnen een paar seconden had hij het publiek om zijn vingers gewonden en liet ze niet meer gaan. Rick heeft iedereen nog eenmaal op het podium geroepen om nog een laatste keer het applaus in ontvangst te nemen. In de woorden van Sebas: “lekker bezig gasten!” Er mag dus gesteld worden dat deze avond voor herhaling vatbaar is. Dank aan alle deelnemers voor het delen van hun talenten, dank aan het publiek dat de avond tot een succes maakte en dank aan het 18e bestuur voor het mogelijk maken van zo’n creatieve avond. Tot volgend jaar!


Consul, volume 15, 3rd edition

15 tekst: Pien Meijs

Daan Stikkel studeerde in Maastricht en is direct uit de schoolbanken van zijn Master ‘strategie en innovatie’ aan de slag gegaan als consultant bij Capgemini Consulting in Utrecht. Capgemini telt wereldwijd meer dan 100.000 werknemers waarvan ongeveer 5 procent zich bezig houdt met Management Consultancy. Zoals je ziet is Management Consultancy slechts een klein onderdeel Capgemini dat grotendeels gespecialiseerd is in ICT dienstverlening en Outsourcing. Wij zochten Daan op en vroegen hem het hemd van het lijf. Daan is aan de slag gegaan bij Capgemini vanwege zijn interesse voor innovatiemanagement, een specialisatie die niet binnen veel andere consultancy organisaties te vinden is. Bovendien is Capgemini een groot internationaal bedrijf waar je vele ervaringen kan opdoen. Daarnaast vond Daan het een pluspunt dat de cultuur van het bedrijf niet erg hiërarchisch is, maar juist zeer open. Je wordt als beginnend consultant meteen serieus genomen en je stem telt. Je gaat direct naar interviews met klanten, je krijgt alle gegevens en draait volledig mee. De overgang van het studentenleven naar het leven met een full-time baan viel Daan niet erg zwaar. Al op de eerste dag mocht hij zijn lease-auto en laptop ophalen waarna hij meteen aan de bak moest: in zijn mailbox vond hij direct een mailtje met de agenda van zijn eerste vergadering. “Ik zat er in en meteen aan de bak!” Ondertussen heeft Daan zijn plek binnen Capgemini gevonden en heeft hij na tien maanden de eerste twee opdrachten al afgerond. Er zijn mogelijkheden om aan te geven naar welke opdrachten je voorkeur uitgaat. Deze keuzes voor opdrachten zijn gebaseerd op een persoonlijk ontwikkelingsplan dat je jaarlijks opstelt. Als beginnend consultant is het aantrekkelijk om veel soorten opdrachten aan te pakken om allerlei ervaringen op te doen. Tijdens de opdrachten werkt Daan samen met zijn team en is veel bij de klant en minder op kantoor. Dit kan echter per opdracht erg verschillend zijn. Tussen de opdrachten door is er genoeg te doen bij Capgemini: er zijn allerlei trainingen, onderzoek doen en verslaglegging van voorgaande projecten. Wanneer de ervaringen uit projecten goed worden genoteerd, is het mogelijk om dergelijke situaties in het vervolg efficiënter te analyseren. Daarnaast zijn er allerlei andere activiteiten zoals het rondleiden van studenten tijdens het interactie-uitje of het afnemen van een interview voor de Consul. Voor de aanpak van een project zijn verschillende methoden, zoals de ‘Scan-Focus-Act’ methode. Het project doorloopt hierbij een drietal fasen met elk zijn eigen onderzoek stappen. Daan houdt zich bezig met Management Consultancy. Alles moet steeds sneller en succesvoller en het liefst goedkoper. Hierbij kan een consultant op verschillende manieren helpen zoals ondersteuning met een her-organisatie waarbij rekening moet worden gehouden of de verschillende afdelingen onderling dan nog steeds met elkaar overweg kunnen. Bij deze vorm van consultancy zijn het de volgende vragen die telkens gesteld worden: hoe krijgen we de organisatie mee, welk scenario heeft het meeste potentie en hoe gaan we het uitvoeren? Dit is een andere kant van de consultancy dan de cijfermatige kant die op TB vaak wordt belicht, wat meer onder ‘strategie consultancy’ valt. Tijdens het proces is het belangrijk om de klant overal bij te betrekken. “Alleen dan kan je samen met de klant een verandering waar maken, je wordt onderdeel van het bedrijf van de klant en je bent uiteindelijk niet meer een vreemde die je een oplossing oplegt, maar je

werkt samen aan de oplossing.” Op deze manier kan men ook voorkomen dat er te snel in oplossingen wordt gedacht. Het is heel belangrijk om eerst het probleem duidelijk op tafel te krijgen en er achter te komen wat er nu werkelijk speelt, voordat je gaat nadenken over oplossingen. Hierbij is het belangrijk om veel te praten met de klant en door te vragen. Dit kan een struikelblok bij beginnende consultants vormen, wie wil er nou niet meteen met een oplossing komen? Voorlopig heeft Daan het heel erg naar zijn zin bij Capgemini, maar of hij zichzelf over tien jaar nog steeds als consultant ziet, weet hij nog niet. Je moet als consultant heel flexibel zijn, alles gaat heel snel en je moet geen problemen hebben met een baan die niet van negen tot vijf is. Voor starters is consultancy fantastisch. Je ziet heel veel verschillende onderdelen van verschillende organisaties in verschillende industrieën en je mag meteen op hoog niveau meedenken. Kortom, wanneer je beschikt over flexibiliteit, mensenkennis en vasthoudendheid is werken als consultant fantastisch, het brengt je in contact brengt met vele mensen, verschillende problemen en allerlei aspecten van zeer diverse bedrijven.


! R E E F S E D T S R E E F PROE

? Welke werkomgeving past bij jou

Bekijk online de films van vele werkgevers op...


!


______________________ ______________________ ______________________ erreces ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Augustus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ WOEJ ________________________________ ________________________________ OWEE ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


Juni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Bain Inhousedag ________________________________ AC eind BBQ ________________________________ ________________________________ Baco Stredentrip ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Juli

1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ Start zomerreces 4 _________________ 5 _________________ 6 _________________ 7 _________________ 8 _________________ 9 _________________ 10 _________________ 11 _________________ 12 _________________ 13 _ _ _______________ 14 _________________ 15 _________________ 16 _________________ 17 _________________ 18 _________________ 19 _________________ 20 _________________ 21 _________________ 22 _________________ 23 _________________ 24 _________________ 25 _________________ 26 _________________ 27 _________________ 28 _________________ 29 _________________ 30 _________________ 31 _________________

Kalender


Con


Consul, volume 15, 3rd edition

21

Starten met ondernemen

tekst: YES!Delft

Stel: Je bent klaar met studeren, wat ga je doen? Een baan zoeken is een populaire eerste keus, maar er is meer. In plaats van onderaan te beginnen bij een groot bedrijf kun je namelijk ook meteen de baas van een bedrijf worden. Hoe? Door je eigen onderneming op te zetten! Ken je het gevoel dat je aan een project werkt waar je alles voor wilt doen? Dat je ’s avonds nog even een uurtje doorgaat omdat je dat leuk vindt? Dit is het gevoel van innerlijke voldoening wat een ondernemer altijd in zich heeft. Je werkt niet voor een baas of voor geld: Je werkt voor je droom. Daarnaast kun je zelf je tijd indelen, dit geeft je veel vrijheid. Een bedrijf beginnen lijkt soms overdonderend, maar binnen de Technische Universiteit Delft is er een groot aantal handvatten waarmee je je kennis over ondernemen kunt verbreden en dat je kan begeleiden met het starten van je eigen bedrijf. Een belangrijke stap in het beginnen van je eigen bedrijf is het vinden van een incubator. YES!Delft is de grootste incubator van Europa. Deze incubator is speciaal opgericht voor de Delftse student. Beginnende bedrijven kunnen aanspraak maken op een ruimte in hun gebouw. Verder kan je als beginnend ondernemer begeleid worden door masterclasses te volgen. Een incubator kan faciliteiten bieden en geeft je vaak meteen toegang tot een groot netwerk. Bedrijven worden door een coach geholpen en er zijn workshops op allerlei vakgebieden. Dit alles draagt eraan bij dat jij als ondernemer sneller en met minder risico een bedrijf kunt beginnen!

Wat heeft een student aan een incubator als hij over ondernemerschap wil leren? Incubators bieden vaak vele mogelijkheden om meer te leren over het ondernemerschap. In Delft kan je hiervoor terecht bij YES!Delft: • Je kunt naar een inspirerende lezing gaan. Dit zijn erg laagdrempelige activiteiten van vaak grote, bekende ondernemers die op een enthousiaste manier over hun ervaringen met het ondernemerschap vertellen. Door zo’n lezing kun je erachter komen of jij echt voor jezelf wilt beginnen. • Als je overtuigd bent dat je je eigen bedrijf wilt starten wordt het tijd om een vak te gaan volgen over het ondernemerschap. Als je nog geen eigen idee hebt kun je ‘Turning Technology into Business’ (6ECTS) gaan doen. Bij dit vak kun je met een groepje studenten een patent kiezen en daar een business idee omheen verzinnen. • Als je al wel een idee voor een eigen product of bedrijf hebt kun je ‘Writing a Business Plan’ (6ECTS) gaan volgen. Bij dit vak word je ondersteund door ervaren consultants en krijg je gastcolleges van bedrijven uit het netwerk. • Je kunt proberen om in de Honors course ‘Starting New Ventures’ te komen. Tijdens dit vak worden er Harvard Business cases uitgewerkt en zijn er colleges van onder andere Kenneth P. Morse van het MIT Entrepreneurship Center. Als ik echt een product of proces op de markt wil brengen, hoe word ik dan ondersteund? Ondernemers die een technisch product of proces ontwikkelen of van plan zijn dat te doen kunnen in aanmerking komen voor de door het Incubation Centre van YES!Delft geboden diensten. Dit houdt onder andere in dat je een lening kan krijgen (12.000 euro per oprichter) en dat je een ruimte met faciliteiten toegewezen kan krijgen. Hiervoor dien je over een businessplan te

beschikken waaruit blijkt dat het bedrijfsidee haal- en schaalbaar is. Een selectiecommissie bepaalt of een ondernemer toegelaten wordt tot het Incubation Centre. Hieronder vind je stapsgewijs het selectieproces: Inleveren Businessplan Je levert een businessplan in, samen met een aanbevelingsbrief van een technisch deskundige. Indien je je businessplan nog moet schrijven kun je hierin worden begeleid. Voorkomen selectiecommissie Bij de selectiecommissie krijg je de gelegenheid om je plannen mondeling toe te lichten. De jury bestaat onder andere uit een ondernemer en een investeerder. Toetreding Incubation Centre Als de selectiecommissie je plannen heeft goedgekeurd, word je toegelaten tot het Incubation Centre. Er vindt jaarlijks een beoordeling plaats en als alles goed gaat, word je wederom toegelaten tot het centre. Een technostarter kan drie jaar lang aanspraak maken op de diensten van het Incubation Centre. Daarna is er nog een mogelijkheid om door te groeien, waardoor het totale traject bij YES!Delft maximaal 5 jaar kan duren voordat er ruimte gemaakt wordt voor nieuwe bedrijven. Door deze selectie weet je als startende ondernemer zeker dat je een goed product in handen hebt. Hierdoor is investeren in je product veel minder risicovol! Voor vragen over ondernemerschap kan je altijd langsgaan bij YES!Delft. Met meer dan 11.000 m2 oppervlak is hier genoeg ruimte om alle starters een plek te geven. Daarnaast is er een nieuwe collegezaal waar binnenkort alle ondernemerschapsvakken van de TU Delft gegeven worden.


Con

22 tekst:

Floor van Schaik

‘Infinite’ mogelijkheden OP Schiphol

Lonneke Reinders, oud-TB’er, is sinds 2007 werkzaam bij Schiphol Group. In een interview vertelt ze ons haar verhaal over haar ervaringen en werkzaamheden bij Schiphol en in hoeverre zij TB-skills toepast op de werkvloer. In de zomer van 2000 kwam Lonneke als eerstejaars op TB. In haar derde jaar is ze secretaris geweest van het tiende Curius bestuur. Dit was voor Lonneke de perfecte mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en haar kennis te verbreden, iets waar zij veel waarde aan hecht naast studeren. In 2006 heeft ze haar master afgerond met een afstudeerproject bij Schiphol Group. De opdracht ‘Next Generation Gate Concept’ werd ondergebracht in het zojuist opgestarte SIM. SIM staat voor Samenwerking Innovatieve Mainport en is een initiatief van partijen uit de luchtvaartsector en kennisinstituten met het doel Schiphol te positioneren als innovatieve Europese mainport. Deelnemers aan het SIM zijn Schiphol Group, KLM, TU Delft, TNO en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Door kennis en ervaring van de luchtvaartsector en de verschillende kennisinstituten te bundelen kunnen daadwerkelijke innovaties in de luchtvaart gerealiseerd worden. In haar scriptie heeft Lonneke onderzoek gedaan naar een alternatief afhandelingsproces van wide-body vliegtuigen, met als doel het afhandelingsproces te versnellen zodat gates weer sneller ‘vrij’ komen en daar weer nieuwe vliegtuigen kunnen docken. Dat is voordeliger dan het aanleggen van nieuwe pieren. In haar onderzoek heeft ze zich gericht op de piekmomenten van de dag. Dit afstudeerproject is voor Lonneke een mooi opstapje geweest naar haar huidige werkvloer. In februari 2007 kon ze na een aantal gesprekken doorstromen naar een vaste functie in het bedrijf..Wij vroegen ons af waarom ze ervoor heeft gekozen om bij Schiphol te blijven werken en niet te switchen naar een ander bedrijf. Hierop antwoordde zij: “Bij Schiphol blijven werken was een bewuste keuze. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij een adviesbureau met een opdracht voor de haven in Rotterdam. Destijds was ik erg enthousiast en geïnteresseerd om hier eventueel te werken. Toen ik voor mijn afstuderen bij Schiphol heb gewerkt, ben ik echt een fan geworden van de luchthaven en wist ik, hier wil ik werken! Bovendien werd ik helemaal enthousiast van de functie die ik bij Schiphol kon vervullen, een echte TB-baan”. Schiphol is een groot bedrijf met veel verschillende functies. De eerste drie jaar was Lonneke werkzaam bij de afdeling Airport Development als strategisch adviseur. Op deze afdeling houden ze zich bezig met de ontwikkeling van de luchthaven op de lange termijn. Momenteel is ze Teamleider bij Airside Support. Hier stuurt zij een team van circa twintig mannen en vrouwen aan. De afdeling is 24/7 verantwoordelijk voor allerlei verschillende ondersteunende taken aan airside, waaronder het binnenhalen van vliegtuigen, het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden, verschillende reinigingstaken, en de gehele sneeuw- en gladheidbestrijding. Deze winter was dan ook een drukke periode voor de afdeling. Het heftige en lang aanhoudende winterweer zorgde ervoor dat de afdeling volcontinu aan het werk was voldoende start- en landingsbanen, rijbanen en opstelplaatsen schoon te houden. Toen Lonneke vertelde over haar werkzaamheden, vroegen wij ons een ding sterk af. Hoe kan het dat er

in Nederland al snel grote problemen op de luchthaven ontstaan zodra er een beetje sneeuw valt, terwijl de luchthavens in Finland en Noorwegen wel op kunnen tegen de sneeuw? Volgens Lonneke zit het zo. Een land als Finland heeft ongeveer zes maanden per jaar met sneeuw te maken. Zij hebben dan ook gedurende de hele winter getrainde sneeuwploegen paraat staan om alle sneeuw weg te scheppen en de start- en landingsbanen sneeuwvrij te houden. In Nederland sneeuwt het veel minder vaak en sneeuwploegen zijn daarom ook op oproepbasis. Het personeel van de Nederlandse sneeuwploegen bestaat uit kantoorpersoneel die dan deze werkzaamheden moeten verrichten. Daarnaast is Schiphol een grote luchthaven met een grote oppervlakte aan start- en landingsbanen. Als er sneeuw valt, kost het veel tijd om alles schoon te maken en schoon te houden. Om deze reden gaat de capaciteit van Schiphol omlaag bij sneeuwval. Tot slot, en misschien wel het belangrijkste, is dat het type sneeuw in Nederland anders dan in bijvoorbeeld Finland. In Finland is het overdag altijd erg koud, waardoor ze relatief te maken hebben met droge sneeuw, en dus ‘makkelijk’ te schuiven is. In Nederland hebben we vaak te maken met natte sneeuw, de dagtemperatuur is vaak boven nul, waardoor sneeuw smelt. En ‘s nachts vriest de sneeuw dan vaak weer op, waardoor er ijs ontstaat.. Dit is veel lastiger schoon te maken. In deze omstandigheden is het dus veel lastiger om de normale capaciteit te behalen. Ondanks de strenge winter heeft Schiphol het dit jaar erg goed gedaan, vooral als je dit vergelijkt met bv. Londen of Parijs, waar de luchthaven soms wel dagen dicht is geweest. Als TB’ers zijn wij natuurlijk erg geïnteresseerd in hoeverre TB-skills op het werkgebied worden gebruikt. Volgens Lonneke is vooral het analytisch denken dat je wordt aangeleerd en de capaciteit om verschillende belangen te kunnen afwegen nuttige bagage op de werkvloer. Modelleren is in zekere zin ook belangrijk. Het gaat dan niet om het bouwen van een Arena model, maar de kennis van modellen wordt wel dagelijks gebruikt alleen dan in een ander jasje. Het conceptuele denken is echt een sterke TB-skill.


Consul, volume 15, 3rd edition

23

Wat Lonneke wel enigszins heeft gemist bij TB en wat achteraf erg nuttig zou zijn geweest, is wat meer kennis van bedrijfseconomie. Bij TB leer je vooral de basisbeginselen van de economie, terwijl je bij een bedrijf te maken krijgt met budgetten, begrotingen en het terugverdienen van investeringen. Lonneke heeft hiervoor een extra cursus gevolgd om kennis hierover bij te spijkeren. Schiphol heeft deze cursus aangeboden. “Wat je bij TB leert is erg algemeen, de praktische zaken leer je bij de cursussen”, zegt Lonneke. Tot slot zijn we nog erg benieuwd naar de bijdrage van Schiphol aan een duurzame samenleving. Alles vindt tegenwoordig op internationaal niveau plaats en vliegverkeer wordt dus steeds belangrijker. Schiphol heeft een aantal jaar geleden bekend gemaakt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2012 sterk verminderd moet zijn. Lonneke heeft zich drie jaar beziggehouden met duurzaamheid op Schiphol. Er is veel onderzoek gedaan, onder andere naar de elektrificatie van voertuigen en de toepassing van alternatieve brandstoffen. Inmiddels zijn er veel maatregelen genomen om de uitstoot te verminderen en Schiphol is op de goede weg, maar een uitdaging blijft het.

De ijsberen

- Per dienst worden honderd mensen ingezet. In totaal heeft de sneeuwploeg 450 man. Zij hebben de beschikking over een indrukwekkend arsenaal van wagens en machines. - Bij de operatie zijn verschillende soorten voertuigen beschikbaar, zoals sneeuwschuivers, -blazers en -sproeiers. - Alle medewerkers hebben een opleiding gekregen voor deze specifieke omstandigheden - Een startbaan wordt in twintig minuten schoongemaakt. Daarbij rijden tien sneeuwschuivers in formatie naast elkaar. - De ijsberen worden in de zomer getraind met dergelijke wagens en het rijden in fomratie om een startbaan schoon te maken¨.


Con

24

CURIOSITY ON MARS

text: Manique Hendriks

Curiosity is an everlasting flame that will keep burning in everyone’s mind for as long as human kind will exist. Every day a day starts off with wondering what that day will bring you. This may be deep down in our unconsciousness or this may mean wondering out loud what life will surprise you with that day. A little more explicit is the driving force for research and discoveries that curiosity gives us. Everybody has the need to ask questions and everybody is always wondering how things work due to our natural inquisitive behavior. Whether this concerns your cell phone or other small personal belongings or really big things such as outer space. People who have an urgent need to ask questions and explore, are the scientists working for NASA. Today there has been so much discovered, yet so little known about the earth. Despite this fact, it seems if we are not extremely interested in our planet, we are going out of our world! In 350 BC Aristotle, the famous Greek philosopher, made the first step in discovering our universe. Based on the in that time recently discovered fact that vacuum does not exist, it was impossible that space would be empty. Galileo Galilei was the next to make a big step forward, he got wise to the fact that air had a mass and so was liable to gravity. One of his pupils created an apparatus that should be able to create a vacuum, from there on several scientists argued that there should be a vacuum between the Moon and Earth. Later they suggested that the universe was filled with a substance called aether. The first professional astronomer who supported the idea of an infinite universe was the German Friedrich Bessel and this was due to the fact that he was the one to measure the universe for the first time. The modern ideas about outer space are not much based on the discoveries of the ancient scientists, nowadays people believe in the Big Bang Theory. In short this means that the universe continuously expanded from a really small and compact form to what is now. All other substances that float around in our universe form stars, galaxies and other astronomical objects are due to collapses of that specific matter. After forming the objects, the matter disappears and ‘nothing’ stays behind. This is what is really called outer space. Since they know there are objects existing in the universe, people became really curious what those objects looked like. This is why, for example, NASA was founded. Scientists working for this United States governmental executive branch agency are all researchers for this outside our world. Regarding to a lot of planets we, as the human population, have created a lot of knowledge. But there has always been an exception, Mars. Up and till today there is solely a little known about this remarkable red planet. It would be reasonable to think that exploring Mars wouldn’t be as hard as exploring, for example, the Moon. The red planet has polar caps and clouds in its atmosphere, it has seasonal weather patterns, volcanoes, canyons and many more features like planet earth. The conditions however are very different from what it’s like on our planet. Recent spacecraft flights have learned us about the conditions on Mars, we are now familiar with its landscape. We know meteors have made the deep craters in the surface and water has been found. But Mars continues to throw out new things to the spaceflights of NASA and even more worse: those changes are not easy to explain. Among all the discoveries and the mysteries, one stands out above all the others, water is present on Mars. Comparing discoveries on Earth and on Mars, everywhere on Earth were water was found, life has been found. Up and till today no living creatures have been

Interesting facts A year om Mars lasts 687 days Mars is just half the size of Earth It takes more than 1000 years to get to Mars using a reagular plane The first living creatures to be ever sent into space were fruit flies A day lasts 24 hours, 39 minutes and 35 seconds You can’t hear anything in space found on Mars, but NASA is really curious and is trying their hardest to find anything that has lived, lives or will live on Mars. One step further than just being curious to life on Mars is: can human beings from planet Earth one day travel to Mars and live their life on the Red Planet? Curiosity to the max! To reach these precious goals, all the future missions will be driven by highly accurate questions that will keep changing with new discoveries. Brand new technologies will be used to explore Mars as it has been never explored before. One of these brand new technologies is thought of by the Mars Science Laboratory. They want to produce a rover that is able to land and operate on mars independently. The rover will bring back a lot of technology to our planet. This rover is called the Curiosity, the name says more than words. The sophisticated process will reach its literal highpoint on the 25th November 2011 when it is scheduled to be launched and land on the surface Mars on August 6th, 2012. If the Curiosity is successful this will be the very first precision landing on Mars. The Curiosity will independently explore the planets habitability and will analyze samples taken from the soil or from rocks on Mars. NASA is longing for success, they have made this rover five times as heavy and it will carry more than ten times the mass of scientific devices than the previous rovers. They paid over 2.3 billion US dollars for this all, so it must give achievement! Curiosity has been the driving force in the complete process of exploring Mars and they will keep exploring due to their everlasting curiosity!


Consul, volume 15, 3rd edition

25 tekst:

Mijn fascinatie Werken aan maatschappelijke impact. Oplossingen vinden voor de problemen die gisteren nog onoplosbaar leken. Kennis combineren, doelgericht samenwerken. Mensen en organisaties helpen om beter te functioneren. Dat is mijn fascinatie.


Con

26 tekst: Manique Hendriks en Pascal Gemke

TECHNIEK EN BESTUUR ZONDER TB

Dani de Bode, nu tweeënhalf jaar werkzaam in een TB functie bij Getronics Consulting. Dani heeft de kennis van een TB’er op een hele andere manier opgedaan dan wij zijn gewend. Hij heeft namelijk eerst een volledig technische studie gedaan waarna hij zijn kennis verbreedde door middel van een meer bestuurskundige studie in Utrecht. De Consul ging bij hem langs op zijn huidige werkplek; Rijkswaterstaat te Delft. Getronics helpt al sinds 1983 organisaties met het aankopen en beheren van ICT systemen en licenties. De klanten van Getronics variëren van klein- tot grootzakelijke gebruikers en multinationals. Getronics is niet alleen actief binnen het bedrijfsleven maar ook bij de lokaleen centrale overheid. Kort samengevat is Getronics dus een aanbieder van oplossingen en diensten voor de professionele gebruiker op het gebied van ICT. Een belangrijke tak van Getronics is de consulting. Met name dat laatste maakt Getronics tot een zeer interessant bedrijf voor TB’ers. Getronics bevindt zich, net als TB, tussen de techniek, de maatschappij en het bedrijfsleven in. Tijd dus om een kijkje te nemen in de werkzaamheden van iemand bij Getronics die hier dagelijks mee bezig is. Dani de Bode, momenteel ‘change manager’ bij Rijkswaterstaat voor Getronics, startte zijn loopbaan in Rotterdam. Hij studeerde hier Telematica. Na deze behoorlijk technische studie zocht hij meer uitdaging en hij ontdekte dat zijn interesses ook uitgingen naar andere beleidsterreinen. Daarom ging hij de master Business Informatics volgen in Utrecht. Bij deze master werd naast het technische aspect ook veel aandacht besteed aan bedrijfskundige processen. Via een bijbaantje bij een detacheringsbureau kwam hij in aanraking met Getronics. Uiteindelijk was dit contact de eerste aanzet tot een baan bij Getronics, waar hij nu projectleider is. Als projectleider bevindt de heer De Bode zich, evenals TB’ers, tussen de technici en de bedrijfskundigen. Hierbij kan hij zijn technische achtergrond perfect gebruiken. ‘’De technische kant van mijn studie is noodzakelijk geweest om nu dezelfde taal als de technici te kunnen spreken’’. Naast het feit dat hierdoor de communicatie een stuk soepeler en sneller verloopt, kunnen ook de technische risico’s veel beter worden begrepen en ingeschat. Ook is zijn master van groot belang geweest voor zijn huidige functie. Hierdoor kan hij de vraagkant van

een probleem analyseren en tot een juiste conclusie komen wat de opdrachtgever nou daadwerkelijk wil en nog belangrijker, waarom hij dit wil. Vaak komen opdrachtgevers met een ongestructureerd probleem dat moet worden opgelost. Voordat begonnen kan worden met het ontwerpen van een oplossing, moet eerst duidelijk zijn wat het probleem exact is, tot hoever het reikt en welke personen en organisaties erbij betrokken zijn. Al deze betrokkenen, de stakeholders, hebben verschillende belangen en wensen. Om deze te kunnen begrijpen is kennis van alleen de techniek onvoldoende. “Als projectleider en consultant moet je in staat zijn je te verplaatsen in de opdrachtgever die vrijwel altijd vanuit zakelijk en organisatorisch oogpunt naar het probleem kijkt.” Hierbij is communicatie een zeer belangrijk aspect. Het gaat er om dat je de taal van de opdrachtgever begrijpt en deze zelf ook kunt spreken. Alleen op deze manier kan het probleem helder worden beschreven en kan een oplossing worden overgedragen. De heer De Bode spreekt ook wel van een harde kant en een zachte kant van een probleembenadering. Hierbij staat de harde kant voor de puur technische benadering met de focus op technische toepassingen en mogelijkheden. Met de zachte kant wordt vooral het communicatieve aspect bedoeld. In de meest ideale situatie ben je als consultant of projectleider in beide werelden thuis, in dat geval ben je een heuse ‘trusted advisor’. Het is duidelijk dat de werkzaamheden van de heer De Bode perfect bij de filosofie van Technische Bestuurskunde passen. Een TB’er wordt opgeleid om zich in zijn of haar loopbaan uitstekend te kunnen manoeuvreren tussen aan de ene kant de techniek en de andere kant de maatschappij en het bedrijfsleven. Dit is iets wat de heer De Bode dagelijks doet. Kortom: bij Getronics Consulting is een TB’er uitstekend op zijn plaats!


Consul, volume 15, 3rd edition

27

Puzzelpagina Mexicaanse schotel

De bij velen al reeds befaamde mexicaanse schotel neemt deze keer een ereplaatsje in in de Consul: makkelijk, goedkoop en vooral heel lekker! Dat willen we natuurlijk met alle Curioten delen! Ingrediënten (voor 4 pers.): - 500 gram gehakt - 1 blikje mais - 1 paprika - 3 tomaten - 1 zak andijvie - 1 potje creme fraiche - 1 zak Doritos chips - 1 zakje geraspte kaas - margarine Benodigheden: - ovenschotel - oven - koekenpan

Bereiding Mexicaanse schotel: - - - - - - - -

Verwarm de oven een kwartier voor op 175 °C. Vet de ovenschotel in met de margarine. Bak het gehakt in de koekenpan. Snijd de paprika en de tomaten in kleine stukjes en bak deze even mee met het gehakt. Doe het gehakt met de paprika, tomaten en de mais in de ovenschotel. Doe vervolgens de andijvie in de ovenschotel. Maak de ovenschotel af met een paar lepels creme fraiche. Maak een bovenste laag van Doritos chips en bedek de chips met wat geraspte kaas. Bak 8 à 10 minuten in de hete oven.

Prijsvraag Natuurlijk ontbreekt ook in deze Consul de prijsvraag niet! De 18e inzender kan weer een gratis pizza in het TB-cafe winnen! Wat is de naam van de hoofdredacteur van de vorige lustrum editie? Stuur zo snel mogelijk een antwoord naar prijsvraag@curius.nl! Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

M

O

Sudoku Niets zo uitdagend als een goede Sudoku! Weet jij hem op te lossen?! Gebruik de volgende negen letters: B M O N U I A S V Om het jullie iets makkelijker te maken zijn de begin- en eindletter gegeven in het rode blok! Succes!


Con

28

DUT Racing Team

tekst: DUT Racing

Het DUT Racing Team bestaat uit een en groep van ongeveer zestig TU studenten, die samen gedurende één collegejaar een raceauto voor de Formula Student competitie ontwerpen. Binnen het team heerst een grote variatie van mensen, van verschillende faculteiten, nationaliteiten en leeftijden. Om het team te ondersteunen is er een vereniging van oud-leden die de continuïteit van het project waarborgen. Dit zorgt voor de kwaliteit van het DUT Racing Team; het grootste en het oudste studenten project van de TU Delft. Al meer dan tien jaar is DUT Racing een gevestigde naam binnen de competitie, bekend door haar innovaties en haar teamleden. Zoals elk team zijn er in de afgelopen tijd mooie en minder mooie momenten geweest. Het team wordt altijd als een goede verliezer (na een door overmacht uitvallende auto), maar nog meer als een grote winnaar gezien, met als hoogtepunten driemaal de tweede plaats op Silverstone, UK, in 2007, 2008 en 2009 en twee maal de eerste plaats op Hockenheim in 2008 en afgelopen zomer.

Omdat er zich ieder jaar veel nieuwe studenten bij het project aansluiten, worden in het begin van het jaar workshops en colleges gegeven door ervaren leden om op deze manier de essentiële kennis en vaardigheden door te geven. Op deze manier wordt de kwaliteit van het team verzekerd zodat de aankomende evenementen weer de eerste plek kan veroverd. Formula Student competitie De Formula Student competitie is de succesvolste en grootste ontwerpcompetitie ter wereld, het is dan ook een grote uitdaging om samen met de ongeveer 400 teams uit Amerika tot Duitsland tot Japan te strijden voor een plaats op het podium. Het is hierbij niet de bedoeling om alleen de snelste rondetijd neer te zetten, maar ook om als beste de ontwerpkeuzes te onderbouwen. Daarnaast moet er ook een businessplan worden gemaakt voor een fictieve productie van duizend auto’s. Dit plan moet op de evenementen gepresenteerd worden aan de jury. Deelnemende teams gaan met elkaar de strijd aan op een van de tien verschillende evenementen die jaarlijks wereldwijd worden georganiseerd. De essentie van de competitie is technische studenten praktische ervaring op te laten doen en ze door het laten maken van een formula stijl raceauto voor te bereiden op hun toekomstige carriere als ingenieur of manager. Het ontwerpdoel voor een Formule Student auto is gebaseerd op een realistische situatie. Een bedrijf heeft de groep studenten benaderd om een auto te ontwerpen, bouwen en presenteren als prototype om eventueel in productie te nemen. De verkoopmarkt voor deze auto is de recreatieve weekendcoureur. Daarom moet de auto raceconforme prestaties leveren, behoorlijk remmen, flink accelereren en goede rijeigenschappen hebben. Daarnaast mag de auto niet te duur worden en moet hij goed te onderhouden zijn. Bovendien moet hij veilig en betrouwbaar zijn. De auto moet ruimte bieden aan 5e percentiel van de grootste vrouwen en 95e percentiel van de kleinste mannen. De

verkoopbaarheid is natuurlijk ook belangrijk, daarom zal ook het uiterlijk en comfort een grote invloed hebben op de auto. Het bedrijf plant een productie van vier auto’s per dag met een beperkte oplage, de uitdaging voor de teams is om zo goed mogelijk aan deze eisen te voldoen. Het resultaat wordt vervolgens, door een jury, beoordeeld en vergeleken met de andere auto’s, uiteindelijk wordt de beste auto aangewezen. Om de jury te overtuigen dat jouw ontwerp het beste is, zul je ook over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Juryleden komen van alle hoeken van de technische indrustrie, denk hierbij aan Ross Brawn, de teambaas van het Mercedes GP Formule 1 team, Jon Hilton, de eigenaar van het bedrijf dat KERS introduceerde in F1, tot Cost Engineers van Airbus of elektronica specialisten van Bosch. Al met al omvat deze competitie alle componenten die een toekomstige ingenieur nodig heeft. Elektrisch rijden Na tien jaar ervaring met brandstofmotoren werd het tijd voor iets nieuws. Voorgaande jaren werd er E85 (Bio-Ethanol) gebruikt als brandstof, het verbruik ligt hiervan lager dan reguliere benzine en beter is voor het milieu. Afgelopen jaar is de competitie in Duitsland ruim gewonnen door het DUT Racing Team, hierdoor is het bouwen van een elektrisch aangedreven auto ook veel interessanter. De techniek is namelijk compleet anders dan brandstofmotoren, dit alles maakt het dit jaar een erg grote uitdaging de auto binnen negen maanden volledig te ontwerpen en te bouwen.

Lichtgewicht Het DUT Racing Team hanteert de ontwerp filosofie om een zo licht mogelijke auto te produceren. Hoe minder je namelijk weegt, hoe makkelijker de auto te besturen is en hoe lager het verbruik. Door het gebruik van koolstofvezel en andere lichtgewicht materialen staat het team internationaal bekend om zijn lichtgewicht auto’s. Omdat er dit jaar gekozen is voor een elektrische aandrijflijn, is het dit jaar een grote uitdaging om opnieuw te zorgen voor een lichtgewicht auto met een beoogd gewicht van 180 kilo, waarbij de


Consul, volume 15, 3rd edition

29

ontstijgt het team het gemiddelde MKB en goede sturing is dan ook een vereiste.

concurrentie, de lichtste weegt 220 kilo, nog niet in de buurt komt. TBM en DUT Racing Met het groeien van het team in de afgelopen tien jaar, is ook de diversiteit aan activiteiten en mogelijkheden groter geworden. In 1999 begon DUT Racing met enkele fanatieke Lucht- & Ruimtevaart studenten, die hun theoretische visie en kennis in de praktijk wilde uitvoeren. Kerntaak van het team was het opzetten van een team dat een competitieve auto kon presenteren aan de jury. Door de jaren heen is dit natuurlijk in een groot opzicht gelijk gebleven, aangezien er nog steeds wordt verwacht een rijdende auto te hebben aan het einde van het jaar. Echter is er in de jaren die volgden een groei geweest van verwachtingen; alleen rijden is nu geen doel, maar enkel een voorwaarde. Competitief meedoen binnen de competitie staat steeds hoger in het vaandel. Competitief meedoen eist een professioneel opgezet team; ging het 10 jaar geleden nog om een twintigtal bekwame enthousiastelingen, nu gaat het om een verscheidenheid van studenten en studies die met meer dan zestig man samen een concept moeten neerzetten. Qua formaat

Naast dat er een technisch hoogstaand voertuig moet worden gemaakt, is er ook een groot belang bij het financieren en PR van het team. Immers zonder geld, houdt het bij de tekentafel op. Vanuit Technische Bestuurskunde zijn er over de jaren heen enkele studenten geweest die een uitdaging zagen in deze niche binnen de organisatie. Als lid van het team dat zich minder bezig houdt met de techniek, zijn er een tal van mogelijkheden om als bestuurskundige aan de slag te gaan. Zo is de logistieke organisatie van zestig man en alle materialen naar en op de evenementen een grote klus. Ook het organiseren van teamevenementen, zorgen voor de aanwezigheid van ons DUT Racing op grote beurzen, zoals de AutoRAI, en het vergaren van nieuwe sponsoren, met de nodige sponsorbezoeken in binnen- en buitenland, zijn onderdelen van het zogenaamde operationele departement. Doordat steeds meer studenten van Technische Bestuurskunde bekend raken met de vele mogelijkheden hebben wij over het afgelopen jaar een stijging mogen zien van TB’rs, die nu al bijna tien procent van het team uitmaken. Lid worden? We zijn op dit moment op zoek naar nieuwe teamleden voor de DUT12! Er zijn verschillende mogelijkheden, zo kun je een minor doen binnen ons team om zo je studie gewoon op schema te volgen en toch de mooie ervaring van DUT Racing mee te pakken. Mocht je volgend jaar veel meer tijd hebben dan is een plek in het bestuur misschien iets voor jou, hiervoor zoeken we gemotiveerde studenten die hun bachelor (bijna) afgerond hebben. Lijkt het je wat om deel te nemen aan DUT Racing, kijk dan eens naar de wervingspagina op dutracing.nl! Ook kun je een mail sturen naar recruitment@dutracing. nl met al je vragen.


Con

30

Dies: Curius in Wonderland

tekst: Geert Wanders

De meeste TB-ers zijn in het bezit van een grote hoeveelheid nieuwsgierigheid. Het zal jullie dan ook niet verwonderen dat de DIES-commissie vol nieuwsgierigheid en enthousiasme aan de slag ging om een groots verjaardagsfeest voor Curius te organiseren. Er was een volledige week beschikbaar om aan alle Delftsche studenten kenbaar te maken hoe gruwelijk het is dat Curius de volwassen leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. ‘Zal haar verjaardag dan alleen in het teken staan van overmatig gebruik van sterke drank?’ vroegen velen zich af. Overmatig alcoholgebruik was zeker een onderdeel van haar verjaardagsfeestjes, maar er gebeurde meer. Op maandagochtend 14 februari trapte de commissie af en werd er aandacht besteed aan Valentijnsdag. Curioten konden rozen kopen voor al hun geliefden. 75 rozen zijn uiteindelijk verkocht en sommigen kregen er zelfs meer dan 1 (of 18). Daarnaast toonde Curius haar betrokkenheid bij haar naasten door de opbrengst van de rozenactie ten goede te laten komen aan stichting KiKa. ’s Middags vond in de kantine een flirtworkshop plaats om de toch al goede communicatieve vaardigheden van een 50-tal TB’ers, nog meer te verbeteren. Na de workshop was iedereen bekend met de dode-hoekbenadering (alhoewel kale studenten daar soms toch nog de voorkeur aan geven), dippen en dimmen en het 3-staps model tot succes (lees: regelen). Hoewel sommige studenten dachten dat ze deze kennis ‘niet nodig hadden’ waren de 50 deelnemers dolenthousiast en werd er nog lang nageflirt tijdens de aansluitende borrel. Woensdag was het tijd om voluit los te gaan op het Diesfeest in de Speakers. Driehonderd studenten waren getuige van een geniale verjaardagspartij met DJ Kamille

achter de draaitafels en bigband Ocean’s Eleven op het podium. Het thema van de Diesweek ‘Curius in Wonderland’ kwam tijdens de avond volop naar voren en alle hoedenmakers, hartenkoning(innen) en konijnen zorgden ervoor dat het nog lang onrustig bleef. Zoals aan alles komt ook aan het 18e verjaardagsfeest van Curius een eind. Gelukkig duurde het feestje van Curius nog één dag langer. Op donderdag was iedereen welkom in het TB-café voor een afsluitende borrel. Aangezien een verjaardagsfeest pas een verjaardagsfeest is met taart en cadeaus, werden twee doeken onthuld met creatieve bijdragen van TB’ers en werd er genoten van de ‘Curius in Wonderland’-taart. Met zijn allen werd er teruggedacht aan de fantastische week. Curius bereikt maar een keer de respectabele leeftijd van 18 jaar en dit festijn zette hem dan ook volop in de zon. Op naar volgend jaar! Geert Wanders President


Consul, volume 15, 3rd edition

AC

31 tekst: Carmen van Huuksloot en Lilian Maat

Op Koninginnedag heeft de AC samen met zo’n 40 andere TB Kings and Queens de grachten van Amsterdam eens even flink onveilig gemaakt! Allemaal gekleed in een speciaal Koninginnedag t-shirt en met een cadeautje wat zeker bij het thema ‘De koning onder de verwenners’ paste, was de TB boot het stralende middelpunt van de grachten.

Voor ons zit het jaar er ook alweer bijna op. Wij hebben genoten en zijn trots op de vier activiteiten die we dit jaar hebben weten te realiseren. Dit had niet gekund onder jullie enthousiasme en hier willen wij willen jullie nogmaals ontzettend voor bedanken! Wij hopen dat er volgend jaar weer veel animo is bij de nieuwe AC activiteiten!

Als nieuwe traditie is de grachtentocht net als vorig jaar een groot succes geworden! De sfeer zat er direct in met de muziek en drankjes die in overvloed aanwezig waren! Het was een gezellige tocht van drie uur waarin veel gedanst en hier en daar ook nog wat gesjanst werd. Het was zó leuk, dat zelfs de oneindige grachtenfile er niet meer toe deed. Of terwijl, het was gewoon super! Wij willen bij deze dan ook iedereen bedanken die deze avond tot een groot succes hebben gemaakt!

Namens de Activiteiten Commissie,

Mocht je dit spektakel gemist hebben, zorg er dan voor dat je het volgende AC-feestje sowieso meepakt. Op woensdag 8 juni staat de volgende activiteit op de planning. Hierbij wordt er alweer een jaartje TB afgesloten met een heerlijke barbecue en een gezellig feestje! Tevens wordt hierbij het nieuwe bestuur geïntroduceerd. Het thema voor deze avond is: Ik ga op vakantie en neem mee… Kom in een gepaste outfit en vier met ons het laatste feestje voor de tentamens. Een knallende afsluiter, waarbij we met elkaar swingend de zomer in zullen luiden. Houdt de posters op TB in de gaten en bemachtig een kaartje wanneer de verkoop start!

MaCo

After almost one year of study it was time for some relaxation for our Master students. On May 4th we organized a great cocktail party in de Ruif! After some mojito’s, ‘kiwi kletsers’ and special shots everybody took the floor and danced till deep in the night. After this social activity it was time for something more serious. So on May 17th we organized the Career Event. Four companies came to the faculty to get to know our students. And maybe even more important for our students to get to know the companies they may can work for. After a general presentation of Getronics Consulting and Procter & Gamble it was time for a successful workshop about selling products or building a kitchen. During lunch some students integrated even more at the company lunch. In the afternoon there were again general presentations and workshops, but now from Ernst & Young and Oranjewoud. For most students this useful day finished with some drinks in the TB-café, but for a small group the day continued in de Wijnhaven with a special dinner. It was a great day! Namens de MaCo, Lilian Maat QQ’er

Carmen van Huuksloot Secretaris


Con

32

Interactie

tekst: Jasper Bauwens

Wat een weekje was dit zeg! Curius is boven zichzelf uitgestegen en heeft zich - in tegenstelling tot enkele individuen - zelfs buiten Nederland op de kaart gezet. De reis begon niet geheel vlekkeloos, omdat “de brug open stond.” Gelukkig werd er een oplossing gevonden om het gat dat was ontstaan tijdelijk op te vullen: alcohol. De karaoke set zorgde voor een prachtige ontvangst in Morrisson 1, direct gingen alle remmen los; Interactie Stedentrip 2011 is begonnen! Onder het mom van ‘met een lege maag kun je niet slapen’ en ‘als ik nu ontbijt, dan hoef ik dat zo niet te doen’ is de hele kebabtent kaal gegeten. Donderdagochtend zou het eerste bedrijf in Boedapest worden aangedaan, BKV, hét vervoersbedrijf van Boedapest. En de manier hoe we daar gekomen zijn? De benenwagen, één van de weinige vervoerstypen die BKV niet beheert… Het hoofdkantoor had een zeer indrukwekkende entree, een carrousellift. Speels als studenten nou eenmaal zijn, werd er gretig van dit vervoerstype gebruik gemaakt en werd de lift verkozen boven de traditionele trap. Doch kleine oogjes werd er aandachtig geluisterd naar de verhalen van Aron over de blauwe bus. ’s Middags stond het Nederlandse IT bedrijf Getronics op het programma, maar het IT-verhaal maakte niet de meeste indruk. De rede van Cees om voor Boedapest te kiezen deed veel mannen watertanden: bloedmooie Hongaarse dames… Het doet me deugd dat ik Getronic Cees toch enigszins gelijk kan geven over de Hongaarse dames. De één had succes, de ander minder. En wat te denken van de afsluiter van de avond, een heerlijk hapje eten met z’n allen met een karafje wijn om de avond (on)vergetelijk te maken. Zelfs zo gezellig dat de sfeerverlichting uit werd gedaan zodat de aanstekers er bij gepakt moesten worden en Robbie Williams werd ingezet! Dit beloofde een mooie avond te worden. En zo geschiedde… Morrisson 100HUF (0,37€). Meer informatie is er niet nodig en zou ik niet meer kunnen geven, de foto’s spreken boekdelen. Maar we blijven studenten, dus werd er nog een afzakkertje gedaan in de Szimpla onder het genot van een waterpijp. Op weg naar huis zijn we beland op een spontane ‘undergroundparty’ met Mr.

Saxobeat. Om ook te laten zien dat Delft niet een stad is met alleen maar techneuten, werd onze troef naar voren geschoven, Guitarhero Sander maakte van de nacht weer dag, gesteund door de receptioniste Eva. Vrijdagochtend was weer een dag zoals een normale werkdag betaamt, half negen uit bed. De markthallen en de winkelstraat werden aangedaan. Met namen de mannen maakte van deze gelegenheid gebruik om wat meer van de stad te zien. (Enkele) vrouwen daarin tegen gebruikte dit moment om de Zara en de H&M van binnen te bekijken. Vervolgens stond de lunch op het programma waar een typisch Hongaarse aardappelsoep geserveerd werd, dat krijg je immers ook niet dagelijks. Met de Nederlandse Ambassade als afsluiting van de zakelijke bezoeken, kregen we te horen dat de Hongaarse economie investeerders nodig had omdat ze anders failliet gaan. En zo aardig als we zijn, is er ook vrijdag weer geïnvesteerd in de Hongaarse horeca… Bij terugkomst in het hostel, belandden we in het personeelsfeest van het hostel, waar de banden met de receptionistes nog even aangehaald zijn… Om nog meer het zomerse gevoel te krijgen dan alleen de temperatuur, werd er af gereisd naar club Rio, de openluchtdiscotheek van Boedapest. Daar hebben we er lustig op los gedanst onder begeleiding van een topper van een DJ. Zaterdagochtend was wellicht de zwaarste van de week: opstaan en tassen inpakken. Maar wij als organisatie


Consul, volume 15, 3rd edition

33 tekst: Floortje d’Hont

hadden ook het welzijn van de deelnemers hoog in het vaandel staan, dus tijd voor een (frisse) duik in een van de befaamde spa’s, ofwel geothermische badhuizen. Tussen de oude mannen konden we even de stoom afblazen en letterlijk de vermoeidheid van ons af schudden. Ze kunnen het nu geen spa meer noemen na al het alcohol dat wij daar hebben uitgezweet… Dit was het einde der activiteiten van de Stedentrip 2011. Met de blauwe bus afgezet op de luchthaven van Boedapest om het vliegtuig terug te pakken. Hier heb ik eindelijk van de reis kunnen genieten en mijn ogen dicht kunnen doen, wat heb ik heerlijk geslapen! Daarom wil ik jullie als groep onwijs bedanken voor

deze onvergetelijke dagen, iedereen was dol enthousiast. Complimenten hebben wij gekregen van zowel alle bedrijven als het hostel. Verbaasd waren zij over het feit dat een groep van veertig brallende studenten zich zo geïnteresseerd en betrokken hebben gedragen. Zonder jullie was het zeker niet een jaarboek vullende reis geweest! Daarnaast wil ik ook even het bestuur, maar bovenal de commissie nog even in het zonnetje zetten, superlatieven kom ik tekort! Gewoon Groots met een zachte G! Jasper Bauwens President

International Business Tour Early, on a sunny Monday morning in March the International Business Tour (IBT) kicked-off. Thirty SEPAM and MOT students were looking forward to a week of visiting companies, cultural activities and parties in the Netherlands and Finland. The first two days of the trip were spent in the Netherlands, the remaining days in Finland and Sweden. On the first day the engineering company Fokker was visited, which provided us an interesting casestudy and factory tour. After this the group headed on to Alliander. The project manager of Alliander gave an interesting, and somehow inspiring, presentation about the company and innovation. After refreshments at the electricity distribution company it was time to leave Arnhem and continue our journey to Amsterdam, where we would spend the night. The next day, after some cups of coffee, it was time to visit new companies. However, the real challenge of the day was something else. Travelling during morning rush, with a group of thirty people and luggage, using public transport. Luckily there were not that many problems. In the morning we visited KPMG and in the afternoon we had a short visit to Schiphol Group. After some drinks at the airport, kindly provided by Schiphol, it was time to fly off to Helsinki. Arriving at the airport of Helsinki everybody changed clothes to prepare for the cold weather: it was a freezing -9 degrees celsius. It was a long day and some people decided to go to bed. Others still had enough energy to explore the nightlife of Helsinki. Our first impression of Finland by daylight was positive, but very cold. First we visited Forest Cluster, a Strategic Centre for science, technology and innovation. After this visit we went to ECHA, the European Chemical Agency of the European Union, which headquarter is seated in Helsinki. In the afternoon everybody received a personal

invitation of the Dutch Embassy for refreshments at the residence of the Dutch ambassador of Finland. The next morning we visited the Port of Helsinki. During the afternoon we had a visit to Kemira, a chemical company specialized in water treatment. On the last day of visiting companies we first went to a lecture of Gerry Stroker at the University of Helsinki. After this we had a visit to the headquarters of Nokia, where we also had an exclusive lunch in the impressive building. On the last day there was no program. Some people rented a car and went touring around Helsinki, some people took the boat to Tallinn, some went shopping and others visited museums all day long. At the end of the day everybody gathered at the boat terminal of Helsinki. Sixteen hours later we could see the beautiful skyline of Stockholm from our cruiseship. After spending some hours in Stockholm it was time to leave and go back to the Netherlands. Looking back at the trip, we can conclude that it was a great success. We had a busy program, visited a great variatiy of companies and did many nice activities during the day and night. This could not have been this good without the enthusiastic and active participants that joined the tour. Thank you all for your participation! Floortje d’Hont President


v

Spot

, Atlanta Airport


36 tekst: Tim van Veelen en Floris Vijfhuizen

Landelijk Congres der Bestuurskunde 2011 Op 24 en 25 mei was het eindelijk zo ver, na een jaar hard werken vond het Landelijk Congres der Bestuurskunde plaats in Delft. Onder de slogan “RisicoRijk, Risico (in)tolerant Nederland” werd op het Lijm en Cultuur Centrum kennis overgedragen aan de in totaal 600 aanwezige studenten, (young)professionals en wetenschappers. Nadat de wetenschappelijke inleiding met sterke statements van Michel van Eeten de zaal aan het nadenken had gezet, werd Beatrice de Graaf uitgenodigd aan tafel. Beatrice bracht met grote overtuiging een enorme hoeveelheid feiten, gegevens en termen ter tafel. Haar frisse kijk op terrorisme en haar boeiende spreekstijl gaf het gesprek meteen een goede start. De beelden van de Damschreeuwer, de brand in Moerdijk en de explosie in Fukushima kwamen spectaculair over, op het projectiescherm van 18 bij 4 meter. Interessante conclusie: honderd procent veiligheid bestaat niet. Deze uitspraak is even waar als onverkoopbaar. Met beeldmateriaal van onder andere de Q-koorts werd de volgende gast aan tafel verwelkomd. Als Nationale Ombudsman werd Alex Brenninkmeijer in het gesprek geïntroduceerd als de vertegenwoordiging van de burger. Met zijn charisma en enorme ervaring kon Alex de ethische kant van het risicoverhaal vertellen. De veiligheidsprincipes van de grote bedrijven, maar vooral van de overheid mogen nooit ten koste gaan van de burger. Nederland moet wel Nederland blijven: nuchter maar altijd vriendelijk. Het aanleveren van vier ton brandbaar materiaal in de Euroborg in Groningen tijdens de wedstrijd Groningen – Ajax was de introductie van Ben Ale. De reactie van Ben op de grote brand die hierna ontstond, met het af lassen van de wedstrijd als gevolg: je kunt heel veel geld stoppen in de brandpreventie van een stadion, maar je kunt je niet wapenen tegen domme mensen. Al met al is risico in het kleine Nederland een enorm interessant en hot issue in de wetenschappelijke wereld. Een discussie van twee uur tussen vier experts op een landelijk congres is weer een goede stap in de verdere verdieping van het thema. Na twee workshoprondes met workshops van o.a. Berenschot, Min BZK, Prorail, Hans de Bruijn en Erik Pruyt werd de dag afgesloten door Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij pleitte ervoor dat de verantwoordelijkheden bij de juiste personen moeten liggen en dat er meer gebruik moet worden gemaakt van de aanwezige expertise. Nadat de eerste dag in het teken heeft gestaan van de burger, de overheid en de bedreiging hiervan, is voor woensdag een compleet andere setting gekozen. Het onderwerp veranderde van veiligheid, angst en bedreiging naar rendement, leiderschap en risicobeheersing. Met

groots enthousiasme en herkenbare humor opende Raoul Heertje de dag. Na een zeer interessante wetenschappelijke inleiding van Eelke de Jong kon de discussie beginnen. Onder begeleiding van U2 startte het macho filmpje van Fortis, twee jaar voordat de bank failliet ging. Aan de hand hiervan vertelde Ard Valk wat voor een impact de economische crisis heeft gehad op alle financiële instanties. Banken moeten weer saai worden, weer betrouwbaar. Het is nu simpelweg niet meer te verkopen dat banken enorme risico’s nemen ten behoeve van hoge rendementen. Onder begeleiding van, jawel, U2 werd de tweede spreker aangekondigd. Niek Hoek, zeer succesvol uit de crisis gekomen, vertelt over de cultuur binnen Delta Lloyd. Zijn visie over handelen met weinig risico heeft ervoor gezorgd dat Delta Lloyd een grote stap voor had op de concurrentie, toen de crisis insloeg. Toch blijft Niek nuchter en nederig, aldus zichzelf, want zonder Niek Hoek wordt Delta Lloyd niet minder sterk. Als laatste werd Wim Dik geïntroduceerd in het gesprek. Met zijn 72 jaar was dit Curius erelid de meest energieke persoon aan tafel. Hoewel er door de crisis enorm veel geld is kwijtgeraakt en er duizenden banen zijn verdwenen, is de crisis toch goed geweest, aldus Wim Dik. De rotte appels zijn nu namelijk uit het systeem gefilterd. Het ondernemingsklimaat in de financiële sector is nu vele malen versterkt. De falende banken en instellingen kunnen niet meer onder kostprijs concurreren, met als gevolg dat de gezonde en ‘eerlijke’ banken zijn gebleven. Alle grote organisaties waren aanwezig op de tweede dag om een workshop te geven. Enkele voorbeelden zijn Shell, Getronics, Vopak, Ernst &Young, Witteveen+Bos en Eerste Kamerlid Sybe Schaap. In de twee rondes werden alle verschillende perspectieven van risico’s behandeld. Met de tekst van Wim Dik: “Uit chaos ontstaan mooie dingen”, werd het congres geopend. Het Landelijk Congres der Bestuurskunde van 2011 in Delft werd afgesloten door Wim Dik met de woorden: “Neem vooral veel risico”. Risico’s van dag tot dag, risico’s in je carrière, en risico’s in de rest van je leven. ‘’Ik was echt bang dat mijn inhoudelijke kennis niet genoeg was maar uit de reacties in de foyer bleek dat dit wel meeviel’’ Raoul Heertje ‘’Het was een perfect georganiseerde dag, met een gevarieerd programma op een heel interessante locatie.’’ Witteveen & Bos ‘’Wat een unieke locatie voor een congres, het past perfect bij de technische kant van deze editie van het Landelijk Congres der Bestuurskunde’’ Student ‘’Graag wil ik jullie complimenteren, en met jullie ook de andere organisatoren, met een geweldig goed georganiseerde conferentie gisteren!’’ Workshopleider


38 tekst: Lilian Maat

VERANDERINGEN IN MASTERS TBM

Ga jij volgend jaar aan de master TIL of SEPAM beginnen? De programma’s zullen er volgend jaar anders uit zien! Nieuw curriculum Msc TIL In het voorjaar van 2011 heeft het curriculum van de 2-jarige Msc TIL (Transport, Infrastructure & Logistics) een flinke facelift gekregen, waardoor het programma nu beter studeerbaar is en meer samenhang heeft. TIL wordt gezamenlijk aangeboden door TBM, CiTG en 3ME en is een brede, uitdagende en multidisciplinaire master opleiding.

aspects of project design naar het derde kwartaal. Ook zal ICT/TIL/EWI/RGO systems engineering verplaatsen naar het eerste semester. Het vak Thesis project definition zal het enige verplichte vak zijn in het derde semester, maar als je in het buitenland studeert is dit niet zo handig. Daarom zijn we nu aan het kijken naar de mogelijkheden om dit vak op afstand virtueel te volgen.

In een notendop: binnen TIL volg je 27 EC aan gezamenlijke vakken, de zogenaamde fundamentals. Daarin leer je vanuit veel verschillende kanten (Civiel, TBM en 3ME) naar transportsystemen kijken en krijg je grip op hoe al die invalshoeken samenhangen. Je blijft al je TIL-collega’s overigens gedurende je hele studie zien. Dit via de TIL seminars, waarin je om de twee weken de mogelijkheid hebt company cases te doen of door excursies en/of lezingen bij te wonen. Die seminars organiseren TIL studenten bovendien zelf. Naast de fundamentals kies je 1 van 4 specialisaties van elk ongeveer 27 EC. Je kunt kiezen voor policy & planning; voor transport network design; voor management en controle van verkeer- en logistieke systemen of voor engineering, logistiek & supply chains. Het derde blok van ca 27 EC in je programma mag je grotendeels zelf invullen, zolang je van elke TIL-faculteit minstens 1 vak kiest. In die vrije keuze ruimte kun je vakken uit andere specialisaties volgen, onderzoeksprojecten of een stage doen of misschien wil je vakken in het buitenland volgen. Als je een goed plan hebt dan kan dat. Vlak voor je afstudeert (en daar krijg je 30 EC voor) doe je samen met TIL-ers die andere specialisaties hebben gevolgd nog een groot interdisciplinair project a 7EC waarin je alles wat je hebt geleerd in teamverband gaat toepassen. Meer informatie vind je via www.til.tudelft.nl, maar let op: door de migratie van de TU Delft website zijn nog niet alle pagina’s al up-to-date. Als je meer informatie wilt over het TIL programma, neem dan contact op met John Baggen (coordinator Msc-TIL): j.h.baggen@tudelft.nl.

Naast de vaste vakken zullen er ook veranderingen plaatvinden in de keuzevakken. Als sepamstudent kies je in het nieuwe programma voor één domein en één keuzepakket. De domeinen zullen weer samengevoegd worden tot vier domeinen net zoals in de bachelor. De keuzepakketten zijn nog niet definitief ingevuld, maar hier komt onder andere een Modelling, Simulation and Gaming pakket en een Finance pakket in te zitten. Voor meer informatie kun je terecht op www.curius.nl of spreek mij even aan op het hok! Groetjes, Lilian Maat Commissaris Master & Carrière master@curius.nl

Veranderingen binnen SEPAM In de TBM-masters EPA, MoT en SEPAM zal het 3e semester vrij gemaakt worden voor keuzevakken. Hierdoor is het ook heel gemakkelijk om een half jaar in het buitenland te studeren. Door deze verandering moeten de vakken die nu in het 3e semester plaatsvinden verplaatst worden naar het eerste jaar. Zo zal het SEPAM design project verplaatsen naar het vierde kwartaal en Legal

473002


Vanaf 1 juli laat ARCADIS u méér zien PRC heet voortaan ARCADIS Vanaf 1 juli worden alle activiteiten van PRC, adviesbureau op het gebied van bouw, huisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur, aangeboden onder de naam ARCADIS. PRC maakt al sinds 2003 deel uit van onze organisatie, tot nu toe onder eigen label. Vanzelfsprekend blijven de circa 400 PRC’ers ook in de toekomst gewoon inzetbaar voor onze opdrachtgevers. Want door onze uiteenlopende rollen en specialismen in één organisatie met elkaar te verbinden, kunnen we nog beter de integrale oplossingen bieden waar deze tijd om vraagt. U wilt méér zien? Praktijkvoorbeelden van onze bredere blik vindt u op www.arcadis.nl/samen

Imagine the result

47300258 adv. Integratie A4.indd 1

23-05-2011 15:52:29


Infinite Curiosity  
Infinite Curiosity  

De derde consul van de 2010-2011 commissie.

Advertisement