Page 1

Manual corporatiu

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA


Consuelo Carri贸n 2


Sumari

1 PRESENTACIÓ

2 SIGNES D’IDENTITAT 2.1 Logotip, símbol, marca 2.2 Construcció gràfica del símbol o retícula modular 2.3 Estructura visual de la marca 2.4 Espai vital de la marca 2.5 Marca amb adreça web 2.6 Tipografia corporativa i auxiliar 2.7 Proves de reductibilitat 2.8 Marca: versió en positiu 2.9 Marca: versió en negatiu

3 CODI CROMÀTIC 3.1 Referències de color de la marca 3.2 Propostes de color de la marca sobre fons blanc 3.3 Propostes de color de la marca sobre fons fosc 3.4 Proposta de la marca a una sola tinta 3.5 Proposta de la marca a una sola tinta plana

4 APLICACIONS PAPERERIA 4.1 Paper de carta primer full 4.2 Paper segon full 4.3 Sobre americà 4.4 Targeta general i targetes personalitzades

5 ALTRES APLICACIONS 5.1 Fullet 5.3 Premsa escrita: anunci pàgina sencera 5.4 Publicitat exterior: cartell, banderola, opi, transport urbà

6 INTERNET 6.1 Pàgina web 6.2 Signatura e-mail 6.3 Bàner

7 ELEMENT PROMOCIONAL 7.1 Camiseta 3


4


1. Presentació

Intencionalitat del Museu a esdevenir una referència a escala internacional com a centre cultural dedicat a la preservació del patrimoni marítim i a la difusió de la cultura marítima de la Mediterrània.

5


2. SIGNES D’IDENTITAT

2.1 Logotip, símbol, marca

Edifici

Vaixell

L’edifici està associat a la imatge del mar, per La seva forma, contingut i seu aspecte estètic. La seva estructura gotica cria uns nervis de línies en els seus Informació Voltes Que suguieren a Les Línies de enlazes. L’exterior manté forma d’ones, mar, Moviment Que s’entrellaça amb el cel de l’exterior.

El vaixell, representant el progrés de Catalunya al Segle 1900. La Construcció d’una burgesia sòlida, sense desarroyo econòmic Fort, gràcies a les matèries primeres ia les colònies d’Amèrica del Sud i Filipines. Simbolitza: Comunicacion, progrés, comencio, indústria, diners, riquesa, benestar i cultura.

Lletra

M

La lletra M representa en nostra escriptura al mar, també la Mediterrània i moviment. En aquest treball és referència de la mesura. 6


2. SIGNES D’IDENTITAT

7


2. SIGNES D’IDENTITAT

2.2 Construcció gràfica del símbol o retícula modular

8


2. SIGNES D’IDENTITAT

2.3 Tipografia corporativa i auxiliar

Franklin Gothic Medium Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Tipografia corporativa

Franklin Gothic Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Tipografia auxiliar

9


2. SIGNES D’IDENTITAT

2.4 Marca: versió positiu

10


2. SIGNES D’IDENTITAT

2.5 Marca: versió negatiu

11


3. CODI CROMÀTIC

3.1 Referències de color de la marca

El color és propi del mar, de espais oberts PANTONE 279 PC Impresió a quatricromia: C 70% M 33% Y 0% K 0% R = 67, G = 133, B= 197

12


3. CODI CROMÀTIC

3.2 Proposta de la marca a una sola tinta plana

PANTONE 279 PC Impresió a quatricromia: C 70% M 33% Y 0% K 0%

13


3. CODI CROMÀTIC

3.3 Proposta de la marca a dos tintes

Dos tintes: Negre sòlid PANTONE 279 PC Impresió a quatricromia: C 70% M 33% Y 0% K 0%

14


4. APLICACIONS PAPERERIA

4.1 Paper de carta primer full (DIN A-4)

4.2 Paper segon full

15


4. APLICACIONS PAPERERIA

4.2 Sobre americà 115 x 225 mm

Dras s anes Reials A v. de les Drassanes s/n 08001 Barcelona

MUSEU MARÍTIM BARCELONA

16


4. APLICACIONS PAPERERIA

4.3 Targeta general i targetes personalitzades

MUSEU MARÍTIM BARCELONA

MUSEU MARÍTIM BARCELONA

Consorci de les Drassanes i Museu Maritim de Barcelona

Consuelo Carrión Restaurador tècnic

Av. de les Drassanes s/n 08001 Barcelona Tel. 00 34 933 429 920 Fax 00 34 933 187 876 m.maritim@diba.cat www.mmb.cat

Av. de les Drassanes s/n 08001 Barcelona Tel. 00 34 933 429 920 Fax 00 34 933 187 876 m.maritim@diba.cat www.mmb.cat

17


5. ALTRES APLICACIONS

5.1 Publicacions: Tríptic

18


5. ALTRES APLICACIONS

19


5. ALTRES APLICACIONS

5.2 Publicitat en medis

Premsa escrita: anunci pĂ gina sencera 20

Publicitat exterior: Opi 1200 x 1750 mm


5. ALTRES APLICACIONS

Cartell autobus

Banderola 700 x 1000 mm 21


6. INTERNET

6.1 Pàgina web

22


6. INTERNET

6.1 Pàgina web

23


6. INTERNET

MUSEU MARÍTIM BARCELON

24


6.INTERNET

Signatura e-mail

MUSEU MARÍTIM BARCELON

25


7 ELEMENT PROMOCIONAL

MUSEU MARÍTIM BARCELONA

MUSEU MARÍTIM BARCELONA

26


7 ELEMENT PROMOCIONAL

Samarretes

MUSEU MARÍTIM BARCELONA

27


6.INTERNET

Bàner

28

Maritim  

museo

Advertisement