Page 1

ÐÏࡱá > þÿ ‰ ‹ þÿÿÿ ‡ ˆ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á _À ð¿ ú€

Taranca simpla By MoraLLA…m 12 Martie 2018…m.hhh6 https://www.youtube.com/watch?v=vwMfmGuN7xI


Rusu-Bargaului,- taranca (1) EMA Mma MM + M Mi M+ m : / Rusu-Bargaului,- taranca (1)


Taranca din Rusu+bargaului


HD+m bjbj .œ b b 90 Ö ÿÿÿÿ ê ê ê ê | f T ê ÙI 6I 6I 6I $ KK ² ýM J ZI 9 Ö º Û “I «) «) «) • â Ö º Ö «) «) 6 àD à ÀE I ©I 0 ÙI ÜE < GN GN Ö G • • «) • • ‰) " • • • ÙI • ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ • • • •

ÿÿ ÿÿ ÿÿ · | | Ö Ö Ö Ö r º º º º º • • • 4I 6I 6I 6I • • • • • ZI Ö Ö º º 4I «) • 4I G º ÿÿÿÿ pñÂØ»¬Ï ÿÿÿÿ w - : ±' Ø GN 8 G • • • ZI ZI • • • ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ GN • • • • • |


œ : Walum Olum Cronic a tribului nativ american Delaware (Leni-Lenape)

(tradus de Felix Constantinescu |[Constantinescu Felix]| din versiu nea în limba englez, 11- octombrie 2010)

T r a d u c e r e D e d i c a t P r i n ci l o r m e i ,

I.

1. La început, în acel loc, în toate vremurile, deasupra pmântului, 2 . P e p m â n t ( e r a ) o c e a c î n t i n s _i a c o l o s e a f l a m a r e l e M a n i t o . 3 . l a î n c e p u t , p e n t r u t o t d e a u n a , p i e r d u t î n s p a ci u , o r i u n d e , s e a f l a marele Manito. 4 . E l a f c u t p m â n t u l î n t i n s _i c e r u l . 5. El a fcut soarele, luna, stelele. 6 . E l l e - a f c u t p e t o a t e s s e m i _t e c u p r e c i z i e . 7 . A p o i v â n t u l a s u f l a t v i o l e n t _i s - a l i m p e z i t _i a p a s - a r e v r s a t d e p a r t e _i p u t e r n i c . 8 . ^i g r u p u r i d e i n s u l e a u c r e s c u t f o a r t e r e c e n t _i a c o l o a u r m a s . 9 . I a r _i v o r b i m a r e l e M a n i t o , u n m a n i t o a l m a n i t o - u r i l o r , 1 0 . F i i n ce l o r , m u r i t o r i l o r , s u f l e t e l o r _i t u t u r o r , 1 1 . ^i a p o i d i n t o t d e a u n a a f o s t u n m a n i t o p e n t r u o a m e n i _i b u n i c u l lor. 1 2 . E l a d a t - o p e p r i m a m a m , m a m a f i i n ce l o r .


1 3 . E l a d a t p e _t i i , e l a d a t ce s t o a s e l e , e l a d a t f i a r e l e , e l a d a t p s r i le. 1 4 . D a r u n M a n i t o m a l e f i c a f c u t d o a r f i i n ce m a l e f i c e , m o n _t r i . 1 5 . E l a f c u t m u _t e l e , e l a f c u t câ n ca r i i . 1 6 . T o a t e f i i n ce l e e r a u a t u n c i p r i e t e n o a s e . 1 7 . C u a d e v r a t m a n i t o - i i e r a u a c t i v i _i b u n i . 1 8 . A c e l o r c u a d e v r a t n o i o a m e n i _i a c e l o r c u a d e v r a t p r i m e l e m a m e , l e - a u a d u s s o ci i , 1 9 . ^i l e - a u a d u s m â n c a r e , a t u n c i c â n d a u d o r i t - o p r i m a d a t . 2 0 . T o ci a v e a u c u n o _t i n c v o i o a s , t o ci a v e a u o d i h n , t o ci g â n d e a u î n b u curie. 21. Dar în mare tain o fiinc malefic, un magician puternic, a venit p e pmânt. 2 2 . ^i c u e l a a d u s r u t a t e , c e r t u r i , n e f e r i c i r e . 23. A adus vreme rea, a adus boal, a adus moarte. 24. Toate acestea s-au întâmplat în vechime pe pmânt, dincolo de m a r e a i n u n d a ci e , l a î n c e p u t u r i .

II.

C u m u l t v r e m e î n u r m e r a u n _a r p e p u t e r n i c _i f i i n ce m a l e f i c e p e n t r u oameni. A c e s t _a r p e p u t e r n i c î i u r a p e a c e i c e e r a u a c o l o ( _i ) î i n e c j e a m u l t pe acei pe care îi ura. A m â n d o i a u f c u t p a g u b , a m â n d o i s - a u r n i t u n i i p e a l ci i , a m â n d o i n u erau în pace. A l u n g a ci d i n c a s e l e l o r s - a u l u p t a t c u a c e s t u c i g a _. ^a r p e l e p u t e r n i c a d e c i s c u h o t r â r e s r n e a s c o a m e n i i .


El a adus trei persoane, el a adus un monstru, a adus o ap nvlitoare . Î n t r e d e a l u r i a p a a n v l i t _i n v l i t , i z b i n d t o t u l , d i s t r u g â n d m u l t . N a n a b u _, C e l A l b P u t e r n i c , b u n i c a l f i i n ce l o r , b u n i c a l o a m e n i l o r , e r a p e I n s u l a be s t o a s . A c o l o e l u m b l a _i c r e a , p e c â n d a t r e c u t p r i n a p r o p i e r e _i a c r e a t b r o a s c a ce s t o a s . F i i n ce _i o a m e n i t o ci a u m e r s î n a i n t e , e i u m b l î n p o t o p u r i _i v a d u r i , î n j o s u l a p e i s p r e I n s u l a be s t o a s . E r a u m u l ci p e _t i m o n _t r i , c a r e i - a u m â n c a t p e u n i i d i n t r e e i . F i i c a l u i M a n i t o , v e n i n d , a a j u t a t c u c a n o e a e i , i - a a j u t a t p e t o ci , d u p c u m v e n e a u _i v e n e a u . ( ^i d e a s e m e n e a ) N a n a b u _, N a n a b u _, b u n i c u l t u t u r o r , b u n i c u l f i i n ce l o r , b u n i c u l o a m e n i l o r , b u n i c u l ce s t o a s e i . O a m e n i i e r a u a t u n c i î m p r e u n p e ce s t o a s , c a s p r e ce s t o a s e . Î n f r i c o _a ci p e ce s t o a s , s - a u r u g a t p e ce s t o a s c a c e e a c e a f o s t s t r i c a t s fie restaurat. Apa s-a scurs, pmântul s-a uscat, lacurile au avut odihn, totul a fo s t t c u t _i _a r p e l e p u t e r n i c s - a î n d e p r t a t .

III.

D u p c e a p e l e n v l i t o a r e ( s - a u s c u r s ) c e i d i n L e n a p e a i ce s t o a s e i e r a u a p r o p i a ci u n i i c u a l ci i , t r i n d î m p r e u n a c o l o . Îngheac unde locuiau ei, ninge unde locuiau ei, e furtun unde locui au ei, este frig unde locuiau ei. În acest loc nordic ei vorbesc favorabil de (locuri) blânde, rcoroase , c u m u l ci c e r b i _i c u b i z o n i . P e c â n d c l t o r e a u , u n i i f i i n d t a r i , u n i i b o g a ci , s - a u s e p a r a t î n c o n s t r u c t o r i d e c a s e _i v â n t o r i . C e i m a i t a r i , c e i m a i u n i ci , c e i m a i f r p r i h a n e r a u v â n t o r i i . Vântorii s-au artat în nord, în est, în sud, în vest.


Î n a c e a ca r v e c h e , î n a {RestuL traducerii este Pierduta…  }

Eliza Gee


Feliciana… Feat. Roxana Popa FE n LIL Eliza… https://www.youtube.com/watch?v=F9ee7wDN-9k...

ACUMA TAIE SI COPACII PE AICI ZI LUMINA… O SA AJUNGEM CA INSULA PASTELUI CA SI AIA SIOR TAIAT COPACII CA SA FACA MOLOHI…


https://www.youtube.com/watch?v=t0-tMiWTEsI


https://www.youtube.com/watch?v=GKmiTbyCn8s


https://www.youtube.com/watch?v=nbdoy_YRY6M https://www.youtube.com/watch?v=7MD29XgGLkg... hhh.m

Walum olum {cat a mai ramas}  
Walum olum {cat a mai ramas}  

Poganii Paclisa de Cuasta 2018

Advertisement