Page 1

mosaics

Publicació de l’Ajuntament de Constantí

Número 4 | Novembre 2009

Posada a punt dels parcs i jardins municipals L’Ajuntament de Constantí a la xarxa El CE Constantí imparable a la lliga


SUMARI

03 SALUTACIÓ DE L’ALCALDE 04 PARCS, JARDINS I CAMINS

04 Posada a punt dels parcs i jardins 06 Arranjaments dels camins rurals

07 CONSISTORI

07 Es congelen els impostos / No t’aturis!

08 BRIGADA

08 La Brigada Municipal, al servei del poble

09 SEGURETAT I CIVISME

09 Nou vehicle per la Policia Local

10 EDUCACIÓ

10 Inici del curs 2009 / 2010

12 AGENDA DE GOVERN

12 Actes de l’Equip de Govern

14 AJUNTAMENT EN XARXA

14 L’Ajuntament de Constantí es llença a la xarxa

15 JORNADES D’INCLUSIÓ 16 GENT DEL POBLE

16 Agustín Grajero i Antonio Collado

18 ACTUALITAT

18 Actes destacats

20 CASTANYADA

20 Celebrem “La Castanyada”

21 TEMPS ENRERA

21 Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Constantí

22 ESPORTS

22 El CE Constantí imparable a la lliga / Ampliació dels vestidors del camp de futbol

23 BIBLIOTECA

23 Zona d’estudi... nova secció de la Biblioteca

24 ENTITATS AL DIA 26 CONSTANTÍ RÀDIO

26 Constantí Ràdio a internet 27 Graella

28 GRUPS MUNICIPALS 30 SERVEIS I TELÈFONS

30 Telèfons d’interès

31 AGENDA

ET FACILITEM L’ACCÉS A L’HABITATGE

NOV p.02

Ajuntament Adjudicació pisos promocions Centcellesde i Falset 48 Informació i requisits a la CONSTANTÍ pàgina web www.constanti.cat i a l’Ajuntament de Constantí. Tel. 977 520 521 TERMINI DE RECOLLIDA DE SOL·LICITUDS: 13 de novembre2009

Ajuntament de

CONSTANTÍ


Josep Maria Sabaté i Sans Alcalde de Constantí Al darrer ple ordinari es van aprovar, entre altres, les ordenances fiscals per l’any 2010. Crec que era el nostre deure proposar al plenari la congelació de les taxes i tributs. Quan un pensa sobre tot això creu fermament que és un deure tant moral com governamental congelar el impostos que cadascun dels ciutadans ha de pagar i que s’ha de fer tot el que estigui a les nostres mans per intentar posar solucions a la situació econòmica - financera actual. No són temps “dolços”, però estem segurs que aquest tipus de reptes amb bona voluntat i millor gestió es superaran. A nivell de consistori, el fet de congelar els tributs suposa una davallada dels ingressos encara més acusada del que ja es derivava de la crisi en sí. Per tot això demanem comprensió a tots els convilatans. Aquesta legislatura hem de dur a terme tota l’activitat pròpia de l’Ajuntament però intentant reduir la despesa. Això es fa millorant la gestió i apretant-se el cinturó. No obstant, no puc saludar-vos ni convidar-vos a llegir la quarta edició de mosaics sense fer esment a les notícies que han anat sortint darrerament sobre malversació de fons públics, corrupció, etc. per part de càrrecs electes i gent “influent” a la societat. En primer terme, no ens podem precipitar i fer judicis saltant-se la presumpció d’innocència, però és molt trist que això passi i no hem de deixar que el mal d’uns quants generi animadversió a la classe política. Demanem una condemna enèrgica de tot el que està relacionat amb la corrupció i esperem, perquè hi confiem, que la justícia posi les coses al seu lloc. Rebutjar i condemnar actuacions tant il·legals com reprovables èticament és la nostra feina. Però també és la nostra feina demostrar, amb fets, que es poden fer les coses ben fetes. Per acabar, d’aquí poc més d’una quinzena de dies es celebra La Fira. Esperem que l’esdeveniment sigui un bon impuls pel comerç local i que engresqui a la resta de població. Desitjo que la Fira es converteixi, per un cap de setmana, en un punt de trobada de tots els constantinencs i constantinenques. Us hi esperem a tots! Telèfon: 977 520 521 - E-mail: jsabate@constanti.cat

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

Trobant solucions

MOSAICS és una publicació de l’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ - C/ Major, 27 43120 Constantí Foto de portada: Plaça Rafael de Casanovas Redacció i Entrevistes: Jordi Martínez Joan Mellado Equip Assessor: Carme Alba, Lluís Canals, Josep Estivill, Carme Franquès, Montse Franquès, Vanessa Gutiérrez i Ángeles Rodríguez E-mail: premsa@constanti.cat Telèfon: 977521911

Si quieres leer la revista Mosaics en castellano, la puedes encontrar en nuestra página Web: www.constanti.cat Aprovechamos para recordar que la Biblioteca ofrece un servicio de conexión a Internet gratuito. MOSAICS | Número 4

Fotografies: Rafel Solé - ENFOC Maquetació: RAMBLADIGITAL Impressió: Indugraf Offset SA Telèfon: 977296477

NOV 03

Dipòsit Legal: Mosaics T-312-09


PARCS, JARDINS I CAMINS

Posada a punt dels parcs i jardins Des del passat mes d’agost s’han realitzat tasques de manteniment i jardineria a diferents parcs i jardins del municipi. L’objectiu d’aquesta acció es basa en una posada a punt dels parcs i jardins. Aquesta tasca té per objectiu millorar l’entorn natural i el paisatge urbà potenciant una línia d’actuació que permeti gaudir dels espais i zones verdes que hi ha dintre del terme municipal. Els treballs realitzats han suposat la neteja i una millora important en el manteniment de parcs i zones enjardinades, amb tasques que han consistit bàsicament en la neteja i desbrossament,poda d’arbres, condicionament de parterres, substitució de les plantes mortes o en mal estat, aixecament i poda en verd d’arbres i arbustos, tasques de reg i sanejament. Aquests treballs s’han realitzat, entre d’altres, a les següents zones : carrers Vendrell, Vidal i Barraquer i Valls; carrer Jaume I, Escoles Velles, Plaça Rafael Casanova, Avinguda Onze de Setembre, Plaça Pau Casals (mercat municipal), carrer Pallaresos, Raval de Sant Cristòfol, carrer Rovira i Virgili,Plaça Federico García Lorca, carrer Centcelles i carrer Àngel Guimerà (jardins interiors), carrer Pallaresos, carrer Pintor Fortuny (jardí interior), carrer Amposta i Parc de Secà.

verd de rosers, condicionament dels parterres, i es van plantar 20 lantanas, 11 geranis i 2 crisantems bola. En aquesta tasca de posada a punt també s’està treballant en el parc de la Muralla. Des de fa unes setmanes s’estan realitzant treballs d’arranjament d’aquest espai on tradicionalment hi havia els antics rentadors. Els treballs de condicionament d’aquest nou parc es plantegen amb l’ objectiu d’habilitar un espai acollidor, que s’utilitzi per a l’esbarjo dels més petits i que alhora permeti recordar la tradició dels antics rentadors del poble.

»» Per tal de realitzar aquests treballs de gestió i manteniment dels parcs i jardins l’Ajuntament de Constantí s’ha valgut d’un conveni de col·laboració signat entre el Consistori i l’Institut Comarcal d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic (ICODE) del Consell Comarcal del Tarragonès. »» Per tal de poder dur a terme l’arranjament de la plaça del Rentador Nou, l’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 5.142, 42 Euros.

Al cementiri municipal també es van desenvolupar tasques de neteja, reg, poda en

Jardí del Grup Centcelles

NOV SET p.04 p.04

MOSAICS | Número 4


Regidor de Parcs i Jardins

Al finalitzar aquest any, Constantí recepcionarà poc més de mil arbres que se sumaran als dos mil que ja mantenim dins el casc urbà. És a dir, un arbre per cada dos habitants. Potser és una xifra un xic desconcertant per la seva desconeixença i magnitud però aquesta és la realitat. Una realitat, la de l’actual crisi, que ens ha portat a estrènyer el cinturó i, com no podia ser d’una altra manera, també ha afectat a l’àrea de parcs i jardins. Però estem treballant perquè tots els espais verds del nostre municipi presentin l’estat idoni que es mereixen. Davant les penúries econòmiques que estem vivint, hem volgut donar una resposta a aquelles persones amb dificultats econòmiques. Aquesta resposta davant la crisi no és només econòmica sinó complementària amb formació, en aquest cas formació de jardineria. En aquest sentit, i com s’explica a la revista, l’Ajuntament de Constantí ha arribat a un acord amb l’ICODE per tal d’afavorir una sortida formativa més enllà d’una resposta econòmica i evitar el famós “pan para hoy, hambre para mañana” que tant caracteritza la classe política espanyola. En aquest programa participen cinc constantinencs que amb el seu esforç, voluntat i dedicació han fet dels jardins de la vila el seu camp d’aprenentatge.

Cementiri municipal

PARCS, JARDINS I CAMINS

Marc A. Anguera

Bons exemples de l’aprenentatge de manteniment de jardins al casc urbà són l’arranjament de la plaça Rafael Casanova, en la que per seguretat vial es va decidir arrencar els xiprers que envoltaven tota la rotonda. També s’ha treballat en les jardineres de tot el carrer major plantant varietats autòctones, o a les escales del morrot amb un reguitzell de plantes aromàtiques de les nostres contrades i d’altres exemples que es troben descrits en aquest Mosaics dedicat a la jardineria. Aquestes últimes línies em serveixen per introduir quines seran les directrius que es prendran en jardineria: revitalitzar les àrees verdes amb taules de ping-pong, pistes per al joc de petanca o taulells d’escacs en són alguns exemples, la qüestió és garantir un espai de lleure per a grans i joves. Qualsevol enjardinament s’haurà de realitzar amb plantes adaptades al nostre clima i que no representin un malbaratament d’aigua constant, a més a més, aquestes seran identificades. En definitiva, es tracta de trobar un model d’equilibri per tal de gaudir dels parcs i conèixer les plantes que els hi donen vida, és a dir, un espai d’esbarjo i alhora formatiu. manguera@constanti.cat

CEIP Centcelles

MOSAICS | Número 4

NOV SET p.05 p.05


PARCS, JARDINS I CAMINS

Arranjament dels camins rurals

Camí d’Olbi. Fotografies cedides per Joan Torrents

En els darrers mesos, l’Ajuntament de Constantí ha dut a terme treballs d’arranjament i millora de diversos camins rurals que es troben dintre del terme municipal. Entre els camins que s’han arranjat hi ha el Barranc del Mas Blanc, la cruïlla del Camí de les Sorts i el Camí de l’Olbi fins el Mas de Santamaria. D’altra banda, l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Tarragonès han signat un conveni que ha permès realitzar treballs d’asfaltat en tots aquests camins. L’acondicionament d’aquest camins permetrà als pagesos millorar els accessos a les seves

finques i oferirà també una sortida més a la carretera que enllaça Reus i el Morell. Paral·lelament a aquests treballs d’arranjament, també s’han realitzat treballs de neteja als camins del Mas Serapi i de l’Albiol, que havien quedat malmesos com a conseqüència de les pluges, així com el Torrent del Camí de l’Olbi.

JOAN TORRENTS. GUÀRDIA RURAL DE L’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ: Els pagesos tindran una sortida més cap a la carretera Reus-El Morell.”

»» S’ha aconseguit una subvenció

del Consell Comarcal de 9.477 € per arranjar el Camí de l'Olbi.

»» S’ha

signat un conveni per realitzar treballs d’asfalt en diverses camins del poble.

Camí de l’Albiol

NOV SET p.06 p.06

MOSAICS | Número 4


Els impostos i les taxes no augmentaran a Constantí durant l’any 2010. L’Ajuntament de Constantí va celebrar el dimarts 29 de setembre un Ple ordinari on, entre d’altres qüestions, es van aprovar de forma provisional les ordenances fiscals de cara a l’any 2010. Tenint en compte la situació actual i el context de crisi s’ha optat per congelar la pujada dels impostos i fer una proposta ajustada a la realitat econòmica actual que no perjudiqui les economies familiars. La congelació dels imports que s’apliquen és el fet més destacable de les ordenances fiscals que s’aproven per l’any vinent. En aquest sentit, hi haurà algunes petites modificacions relatives als preus de l’Escola de Música, la creació de dues taxes noves de Serveis Socials i Joventut, aplicables als serves municipals del Centre Obert i de l’Esplai Municipal, i finalment, la cessió de la gestió del cobrament dels impostos de telefonia mòbil a la Diputació de Tarragona.

Miguel Ángel Áriz Regidor d’Hisenda

Des de la cartera d’hisenda, l’equip de govern ha pres la decisió que les Ordenances Fiscals de l’any 2010 es caracteritzin per la contenció fiscal, de tal manera que tots els impostos i taxes que depenen directament de l’Ajuntament siguin congelats.

CONSISTORI

Es congelen els impostos

Congelar els impostos, o el que és el mateix, no incrementar-los, és un gest de solidaritat i coherència amb la dura situació econòmica de moltes famílies del poble en aquests moments de greu crisi. La crisi ens afecta a tots i el nostre Ajuntament no és una excepció. Els ingressos de l’Ajuntament per aquest nou any es veuran minvats en prop de mig milió d’euros, la qual cosa provocarà un desajust pressupostari important. La mesura més senzilla per pal·liar aquest efecte hagués estat una pujada d’impostos (tal com ha proposat el Govern Central), nosaltres però apostem per reduir la despesa. Pel proper any presentarem un pressupost encara més auster i restrictiu amb un gran esforç de contenció de la despesa. Cal una reestructuració de les despeses, reduint el cost de molts dels serveis que es presten des de l’Ajuntament. Tots i cadascun dels membres de l’equip de Govern ja estem treballant per aplicar mesures de contenció de la despesa i aconseguir d’aquesta manera equilibrar el pressupost. mariz@constanti.cat

No t’aturis! L’Ajuntament de Constantí impulsarà el projecte No T’aturis, un manual que té com a principal objectiu ajudar a aquelles persones que es troben en situació d’atur, volen optar a millorar la seva feina actual o bé volen iniciar-se en el camí de l’autoocupació. Aquest manual, que es realitzarà amb la participació de diverses àrees del Consistori i amb la cooperació del Consell Comarcal del Tarragonès, oferirà informació sobre els espais on cal adreçar-se per tal de buscar ofertes de feina, com cal elaborar i estructurar un currículum o una carta de presentació, o preparar una entrevista de feina. El projecte també oferirà informació de les àrees i serveis que des de l’Ajuntament col·laboren en matèria d’inserció laboral.

MOSAICS | Número 4

NOV p.07


BRIGADA

La Brigada Municipal, al servei del poble La Brigada municipal és la unitat que s’encarrega del manteniment general del municipi, del seu espai públic i dels seus serveis bàsics. A més, desenvolupa importants tasques de suport logístic en els diferents actes i festes que es realitzen al municipi fent possible el muntatge i desmuntatge d’infraestructures dels actes públics culturals, esportius i socials organitzats per l’Ajuntament (Festa Major, concerts, Fira, Parc de Nadal, etc.). També gestiona l’emmagatzematge i la distribució de material divers (escenaris, tanques, llums…) per a les activitats que organitzen les entitats. L’equip humà que integra la Brigada Municipal està format per 11 operaris.

Joan Font Grau

Regidor de Serveis Municipals, Brigada i Medi Ambient. Acostant la Brigada al poble La brigada és una eina molt necessària de l’Ajuntament i que dóna multitud de serveis al poble. En un principi es va detectar una manca de gestió i de comunicació que es va solucionar amb la tant criticada prova d’informàtica que és va fer en la selecció de nou personal. Ara tenim una brigada accessible tant per registre com per correu electrònic (brigada@constantí.cat), i qualsevol persona pot fer peticions directes a la brigada sense haver de moure’s de casa. Gràcies a això ara la brigada està millor gestionada ja que s’estan realitzant informes diaris de feina conjuntament amb la gestió de tasques mitjançant eines informàtiques que ja disposava l’ajuntament i a les quals no s’estava utilitzant el potencial que tenen. Cal dir que també s’està preparant la recollida porta a porta per a gent amb problemes de mobilitat. Amb tot podem dir que sense voler estem fent una brigada d’intervenció ràpida sense augmentar costos de personal ni de material, només optimitzant recursos, ja que la situació actual de retallada d’ingressos degut a la crisi, no ens permet incrementar la despesa, ja que recordem que no s’apujaran ni un cèntim els impostos. jfont@constanti.cat Marina Rossell, tot un luxe per a la Festa Major

Operaris realitzant treballs al cementiri

NOV SET p.08

Operari de la Brigada pintant una paret

MOSAICS | Número 4


SEGURETAT I CIVISME

Nou vehicle per la Policia Local

El nou vehicle de la Policia Local

La Policia local de Constantí incorporarà properament un nou cotxe patrulla a la seva dotació. El nou vehicle, de la marca Nissan model Qashqai, s’ha adaptat i preparat com a vehicle policial i inclou l’emissora de contacte i els senyals lumínics que requereixen els cotxes policials. Amb aquesta nova adquisició hi ha previst substituir un dels dos cotxes patrulla dels que disposava actualment la policia municipal. El nou

cotxe s’utilitzarà per a tasques de patrullament, tant pels carrers del municipi com sobretot, i especialment, per tal de millorar el servei de vigilància en les zones i els camins rurals.

“LLUÍS MOLINA. SERGENT DE LA POLICIA

LOCAL: Continuem apostant per millorar la vigilància i la protecció de les zones rurals”

Recordeu que segons l’Article 75 del Llibre d’Ordenances Cíviques: 1. Les dejeccions dels animals de companyia no han de dipositar-se als espais públics. Els propietaris en són responsables de la neteja dels excrements i hauran de portar bosses o papers. 2. Els agents podran requerir el propietari. 3. Les dejeccions seran dipositades a bosses d’escombraries o contenidors, mai a papereres o clavegueram. Ajuntament de

Més informació a www.constanti.cat

CONSTANTÍ Ajuntament de

CONSTANTÍ

MOSAICS | Número 4

NOV SET p.09 p.09


EDUCACIÓ

Inici del curs 2009 / 2010 »» ESCOLA D’ADULTS Gairebé 600 alumnes participaran a les diferents activitats,classes i cursos de formació de l’Escola d’Adults de Constantí que es desenvoluparan durant el curs 2009-2010. El nombre d’alumnes ha crescut respecte al curs anterior amb una oferta formativa que ha augmentat aquest any i que inclou des dels cursos d’alfabetització i neolectors, català, anglès, francès o informàtica fins a la preparació teòrica del carnet de conduir.

GEMMA SANTOS. DIRECTORA DE L’ESCOLA D’ADULTS: Volem consolidar el caràcter d’integració i cohesió social que representa l’Escola d’Adults.”

»» Enguany s’han incorporat nous cursos a l’Escola d’Adults: Francès inicial, Alfabetització en català, Català inicial i Aprèn a escriure en català.

Dintre del programa formatiu d’aquest curs i pel que fa a la formació no reglada s’inclouran també cursos de cultura general, història i conferències, i tallers diversos com el de costura, habilitats socials, cuina, memòria, pintura, fotografia o el patchwork, una de les novetats del curs actual.

»» També s’ofereixen nous tallers a l’Escola d’Adults: Patchwork, Patronatge i Pintura. »» Cursos com Informàtica i Anglès han augmentat considerablement el nombre d’inscrits. »» Aquest any hi ha hagut 571 alumnes inscrits, 213 alumnes més respecte l’any anterior.

L’Escola d’Adults es consolida com un espai d’integració i cohesió social de la gent autòctona i la gent nouvinguda.

»» ESCOLA DE MÚSICA L’Escola de Música Rafael Gibert Recasens de Constantí ha iniciat el curs 2009-10 amb més de 70 alumnes matriculats en les diferents propostes formatives, que van des dels llenguatges musicals, cursos de sensibilització i iniciació fins el llenguatge adult, l’harmonia moderna i les noves tecnologies aplicades a la música. Pel que fa a les classes d’instruments s’impartiran classes de piano, violí, viola, clarinet, flauta, saxo, trompeta, percussió i bateria, guitarra clàssica i moderna, baix elèctric i cant modern. L’oferta de l’Escola de Música es completa amb les agrupacions, com la coral, els conjunts instrumentals, els combos, per potenciar els grups de música moderna, i la Banda de l’Escola de Música, que recupera el seu format habitual, i que apostarà per mesclar els alumnes més joves amb els adults. De moment ja hi ha més d’una vintena d’inscrits.

NOV p.10

JOSEP BOADA. DIRECTOR DE L’ESCOLA DE MÚSICA: Afrontem amb molta il·lusió aquesta nova etapa de l’Escola Municipal de Música.”

»» L’Escola de Música compta amb un nou director, en Josep Boada, i s’han fet proves per tal de renovar el professorat. »» Hi ha 71 alumnes matriculats respecte els 54 de l’any passat. »» Les especialitats de guitarra i piano han augmentat considerablement el seu alumnat, amb 18 alumnes de guitarra respecte els 6 del 2008-2009 i 11 de piano respecte els 2 de l’any anterior. »» Canvis importants a la Banda de l’Escola que comença el curs amb 22 músics, respecte els 9 que hi havia l’any passat.

L’equip femení de futbol

MOSAICS | Número 4


Regidora d’Educació

»» CENTRE OBERT El Centre Obert de Constantí ha reprès aquest curs les seves activitats a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) del carrer Àngel Guimerà, al grup Centcelles. Un total de 45 nens i nenes participen d’aquestes activitats dividits en quatre grups: els més petits, d’edats compreses entre els 3 i els 5 anys; els mitjans, d’entre 6 i 8; els grans, d’entre 9 i 12; i finalment,el grup de joves, d’entre 12 i 16 anys i que ha representat la principal novetat.

Una vegada més, a l’acabar les vacances d’estiu, s’inicia el curs escolar i l’Ajuntament posa fil a l’agulla per oferir una millor oferta formativa.

Un equip instructiu format per dues monitores i cinc voluntaris treballa cada dia en aquest espai, que ofereix als infants i joves un espai de lleure i d’àmbit socioeducatiu per desenvolupar-se íntegrament com a persones.

A l’Escola d’Adults hem volgut ampliar el ventall de Tallers i Cursos per oferir molta més varietat que els anys anteriors. Ens agradaria destacar la gran acollida que ha tingut l’alfabetització en català, el francès inicial i el Taller de Patchwork.

PILI VERNET. COORDINADORA DEL CENTRE OBERT: L’alt nombre d’inscrits és important perquè el Centre és un servei molt necessari per al Municipi.”

»» ESPLAI MUNICIPAL El passat dissabte 17 d’octubre van començar les activitats de l’Esplai municipal, organitzat per l’àrea de Joventut i Serveis Socials de l’Ajuntament de Constantí. Un grup de 42 nens i nenes d’edats compreses entre 3 i 12 anys participaran de les diverses activitats de l’esplai, coordinades per un equip de 3 monitores titulades, 4 monitors voluntaris i una directora. L’Esplai Municipal es realitzarà fins el proper mes de juny, cada dissabte, al CEIP Mossèn Ramon Bergadà . Les diferents activitats lúdiques i formatives que s’ofereixen inclouen esports, informàtica, activitats musicals, jocs, tallers de manualitats i tallers d’habilitats socials.

EDUCACIÓ

Sílvia Puerto

Enguany encapçalada amb una gran campanya de divulgació de l’oferta que s’ofereix, enllaçat amb activitats com la que va dur a terme l’Escola de Música a les escoles, per fer arribar la música a les aules.

Un dels canvis més importants ha sigut la nova aposta que hem fet a l’Escola de Música. Josep Boada, una persona que ha treballat pel projecte durant molts anys, ha volgut fer-se càrrec del timó en aquest temps de crisi i és el nou director de l’Escola de Música. A l’hora de contractar els professors de l’escola per aquest nou curs s’ha volgut fer un procés de selecció totalment transparent, sense cap representació política, com marca la llei. La demostració de que s’ha fet una bona feina és l’increment d’alumnes tant a l’Escola d’Adults com a l’Escola de Música respecte l’any passat. A més a més s’ha apostat per tornar a impulsar el Centre Obert Municipal amb l’objectiu d’estimular i potenciar l’estructuració i desenvolupament de personalitat, socialització, adquisició d’hàbits, educació amb valors i reforç escolar. Com ja vam transmetre a la campanya de preinscripció, a Constantí, aprenem plegats!

GEMMA MONTAGUT. DIRECTORA DE L’ESPLAI: Volem oferir un espai educatiu més enllà de l’horari escolar.”

MOSAICS | Número 4

spuerto@constanti.cat

NOV p.11


AGENDA DE GOVERN

ero de b el primer nú m am da ia ic in ja En la línia s per aquestes pàgine r ta fi ro ap m Mosaics, vole s qu e al llarg s de les accion ne gu al s vo rpa apro de govern. realitzat l’equip ha os es m s er rr dels da oferim format breu, us en i , da en ag A mode d’ ds més reunions i acor s, at it tiv ac s le algu nes de l consistori. tats per part de op ad s iu at ic if sign

SETEMBRE 2009 »» Reunió de l’equip de govern per tractar el tema de las ordenances fiscals - Hisenda

»» Reunió amb l’oposició per tractar el tema de las ordenances fiscals - Hisenda

»» Reunió amb el Cercle Cultural Recreatiu i

»» Es firma el contracte amb AFICSA per

»» Contractacions treballadors Llar d’Infants –

Educació

»» Reunió ICODE per engegar el nou projecte de prospecció / orientació e insersió laboral – Recursos Humans

»» Aprovació Oferta Pública Ocupació Recursos Humans

»» Reunió per dissenyar la nova oficina de l’OMAC de l’Ajuntament - Consistori

»» Reunió amb el personal per comunicar

»» Contractació personal per l’Escola d’Adults – Recursos Humans

Esportiu per ultimar detalls Aplec de Sardanes - Entitats i Associacions

l’oferta Pública d’Ocupació – Recursos Humans

»» Estudi nous projectes per la Biblioteca per

»» Estudi taxa Centre Obert i Esplai Municipal – Serveis Socials

»» Nova programació de Constantí Ràdio – Comunicació

»» Reunió amb Unió de Pagesos i el Ministeri de Foment per parlar de les expropiacions – Alcaldia

tal de fomentar la lectura – Educació

»» Reunió CPNL – Educació »» Reunió Directora IES per tancar tema Beca IES – Educació

»» Reunió amb la Presidenta de l’Associació de Jubilats i Pensionistes per tractar temes organitzatius de les activitats per la Gent Gran - Gent Gran

»» Tancar oferta formativa Escola de Música -

Educació

»» Acte a l’Antiga Audiència d’estrena d’emissions de la TDT. TAC 12 - Comunicació

»» Tancar horaris Ioga per l’Associació de Jubilats - Entitats i Associacions

»» Reunió al Departament Territorial de Salut per tractar “Com afrontar la Grip A” - Alcaldia

»» S’inicia l’estudi Econòmic - financer -

»» Estudi del protocol de la nova Grip A Sanitat

Hisenda

NOV p.12

l’arranjament del camí de l’Albiol – Parcs i Jardins

MOSAICS | Número 4


»» Reunió amb Adigsa per crear una nova borsa d’habitatges - Habitatge

»» Tancar projecte Jornades de Bones Pràctiques d’Inclusió Social – Serveis Socials

»» Reunió a Barcelona amb la Direcció General de l’Habitatge per parlar d’ajuts pel lloguer i ajuts per la venda de pisos - Alcaldia

»» Es publica al BOPT el plec de clàusules per l’ampliació dels vestidors del camp de futbol – Esports

»» Nova senyalització de bons usos dels Parcs i Jardins – Seguretat

»» Es presenta l’Escola de Música a les escoles – Educació

»» Arranjament Placeta de la Raval de Sant Cristòfor - Serveis Generals

»» Canvi en l’enllumenat municipal - Serveis Generals

»» Reunió pares Escola de Música – Educació

OCTUBRE 2009 »» Inici de les classes de l’Escola d’Adults i l’Escola de Música – Educació

»» Gestió inundacions del col.legi Centcelles – Educació

»» Signatura d’un conveni per la digitalització

»» Reunió amb pares i mares per explicar el projecte del Centre Obert – Serveis Socials

de fons documental de la Parròquia amb l’Arquebisbat de Tarragona – Alcaldia

»» Publicació a la Web de las bases de les Subvencions del Consell Comarcal per a la promoció d’activitats d’interès públic local – Hisenda »» Reunió amb l’intendent dels Mossos d’Esquadra – Seguretat i Alcaldia

»» Premis Tarragona Turisme. Presentació Consorci Tarraco Romana – Alcaldia »» Reunió amb la Directora IES i Directora AMPA per seleccionar als guanyadors de les beques de IES – Ensenyament »» Coordinació amb tots els professors de l’Escola d’Adults, per inici de curs – Ensenyament »» Sessió nouvinguts – Serveis Socials »» Reunió de Coordinació amb el tècnic i la dinamitzadora de Joventut – Joventut »» Reunió departament de compres per millorar els processos interns – Hisenda »» Reunió amb l’empresa que ha de realitzar les obres del nou Parc de l’escorxador - Parcs i Jardins MOSAICS | Número 4

»» Reunió amb l’empresa Herba – Parcs i Jardins »» Reunió amb el Cercle per aportar documentació de justificació de l’Aplec de Sardanes 2009 i engegar Aplec 2010 – Entitats i Associacions »» Reunió amb les Associacions i Entitats per explicar la Fira 2009 – Entitats i Associacions »» Comissió valorativa de les subvencions sol·licitades per les entitats del poble – Hisenda »» Es comença a arranjar el camí de l’Olbi – Agricultura »» Castanyada de l’Associació de Jubilats i Pensionistes - Gent Gran »» Gestió brot Grip A al Col·legi Turó. Activació de protocols de Sanitat – Sanitat i Educació »» Posada en funcionament de la web “constanti.tv” – Comunicació »» Comença l’estudi de la relació de llocs de treball amb la Diputació de Tarragona Recursos Humans

NOV p.13


AJUNTAMENT EN XARXA

L’Ajuntament de Constantí es llença a la xarxa Amb l’objectiu d’adaptar-se a les noves tecnologies, l’Ajuntament de Constantí ha impulsat tot un seguit d’iniciatives a la xarxa. Una aposta amb la qual es podrà mantenir una relació més directa amb els ciutadans que facin ús d’Internet. Paral·lelament, les noves tecnologies permetran que l’Ajuntament de Constantí pugui adreçar-se i establir comunicació amb un sector més ampli de la ciutadania. D’aquesta manera, Facebook, un canal audiovisual en xarxa, Flickr i Twitter(w w w.t wit ter.com/ajconstanti) constitueixen les principals eines de comunicació de l’Ajuntament. Per una banda, l’arribada de l’Ajuntament de Constantí a les xarxes socials del Facebook i el Twitter es planteja com una via per a informar amb immediatesa sobre les novetats que fan referència al consistori, des de les activitats culturals o esportives fins a actes relatius a l’Administració Municipal. Pel que fa al canal audiovisual de Vimeo, que es pot visitar al web www.constanti.tv, permetrà penjar vídeos sobre els actes i les notícies més rellevants de la vila.

Josep Sabaté

Alcalde de Constantí Per sort, de cada dia més les noves tecnologies estan a l’abast de tothom. I els canvis que s’han produït a nivell mundial arrel de la irrupció del món de la informàtica i, posteriorment, d’internet, són impressionants. Per tot això, des del Consistori estem aprofitant els avantatges de la tècnica per acostar l’Ajuntament als ciutadans. Des de fa mesos podeu omplir unes butlletes a les dependències municipals, perquè se us enviï informació de Constantí al mòbil, al correu electrònic, etc. També estem utilitzant eines 2.0 com el Facebook i el Twitter. A més a més, des de l’inici del TAC 12 podeu mirar tots els vídeos de producció pròpia tant al nostre nou canal de vídeo d’internet www.constanti.tv, com al Facebook de l’Ajuntament de Constantí. D’aquesta manera esperem anar consolidant, a poc a poc, noves vies de comunicació eficaces i eficients per apropar consistori i ciutadans. El següent pas és la implementació de l’E-tram: es tracta d’un aplicatiu que permetrà fer tràmits bàsics amb l’Ajuntament via on-line. Es podran omplir des de sol·licituds per demanar una reunió amb un tècnic o un càrrec electe, demanar un gual, presentar queixes i fins a fer preinscripcions per la llar d’infants. Per tot això, a l’Ajuntament ja fa mesos que podeu demanar el clauer de l’idcat que us permetrà relacionar-vos amb diverses adminsitracions públiques (confirmar la declaració de la renda, per exemple, d’una manera més simple) i poder signar formularis web, correus electrònics, etc.

jsabate@constanti.cat

http://www.facebook.com/ajuntament.constanti

http://www.flickr.com/photos/constanti tv

tv

http://www.constanti.tv

Constantítv

NOV p.14

Constantítv

MOSAICS | Número 4

tv


JORNADES D’INCLUSIÓ SOCIAL

Jornades d’Inclusió Social

Sessió inaugural de les Jornades d’Inclusió Social

»» Al setembre del 2007 es va iniciar a Constantí el Pla per a la Inclusió i Cohesió Social, fruit de la cooperació entre l’Ajuntament i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. »» Les finalitats bàsiques d’aquest pla se centren bàsicament en millorar la qualitat de vida de la població de Constantí, cohesionar-la i prevenir el risc d’exclusió social. »» En el marc del desenvolupament d’aquest Pla, i amb l’objectiu de generar un espai de debat, reflexió i diàleg s’han programat aquestes primeres jornades de bones pràctiques per a la Inclusió Social.

MOSAICS | Número 4

Més d’un centenar de persones van participar el passat 29 d’octubre en la inauguració de les primeres Jornades de Bones Pràctiques d’Inclusió Social a Constantí, que es va fer a la Sala Pau Casals. L’acte inaugural va comptar amb la participació del Sr. Jordi Tous, Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Acció Social i Ciutadania, i de l’alcalde de Constantí, Josep Maria Sabaté. Durant la primera de les sessions d’aquestes jornades es van realitzar diverses ponències relatives als plans educatius d’entorn o als plans d’inclusió social a nivell de Catalunya, a més de l’exposició d’algunes experiències en l’àmbit de la convivència, per part de l’Ajuntament de Reus i la Fundació Casal l’Amic. La segona de les sessions, que es va realitzar al Centre Parroquial va estar centrada en una taula rodona sobre l’acció social al municipi de Constantí, amb la participació, entre d’altres, de diversos representants d’agents socials coneixedors de la realitat del municipi.

NOV p.15


GENT DEL POBLE

El próximo 21 de noviembre el Club d’Escacs Constantí celebrará su vigésimo aniversario. 20 años de una entidad deportiva que sigue adelante con la misma ilusión de sus inicios. Para hablarnos de los recuerdos de estos 20 años, nos reciben en la sede del Club (el Sindicat Agricola), su Presidente, Agustín Grajero y el vicepresidente y tesorero , Antonio Collado. Ante todo muchas felicidades por estos 20 años… Muchas gracias. ¿En qué va a consistir esta celebración tan especial? AGUSTÍN (A). 20 años no se cumplen cada día. Será el día 21 de noviembre. Tenemos que resumir lo que han sido 20 años del Club de Escacs Constantí, estamos muy orgullosos de ello y deseamos lo mismo a las otras entidades del municipio. COLLADO (C). Básicamente, vamos a organizar una cena con miembros de todas las épocas del club. Al menos con los que logremos localizar. También queremos contar con los presidentes que tuvimos. Más que nada unirnos los que hemos gozado de estos 20 años del Club.

20 años no se cumplen cada día. Estamos muy orgullosos de ello.“

Un momento muy importante en la historia del Club es la visita de Anatoly Karpov, en el año 1996.”

NOV p.16

El ajedrez es un deporte minoritario y cuesta que los jóvenes se interesen por él.“

A. Sí, queremos que esté presente el presidente del club de la época anterior, Antonio López. También tendremos a los expresidentes de la Federación Provincial y algún maestro catalán que han venido siempre desinteresadamente al “Mulla’t” y nunca nos han cobrado una peseta. ¿Qué recuerdos os vienen a la memoria de los inicios del Club Escacs Constantí? C. Nos juntamos cuatro aficionados con mucho entusiasmo. Empezamos a jugar en bares y a buscar gente hasta que decidimos crear el Club. En los Estatutos figurará una fecha concreta de inicio… C. Exactamente, desde del 27 de noviembre cuando se firmó el acta fundacional en la parte de abajo del Sindicato. Fue cuando tuvimos totalmente legalizado el club.


Agustín Grajero y Antonio Collado Presidente y vicepresidente del Club Escacs Constantí

¿La sede del Club siempre ha estado vinculada al Sindicat? A. Efectivamente. Incluso se han jugado campeonatos. Hemos jugado incluso finales del Tarragonès y de Catalunya. Hemos hecho cantidad de cosas. Y siempre ha estado aquí vinculado. Ahora vamos a usar la sala de arriba para la celebración. Sé que cobran algo a quien quiere celebrar algo, pero es que a nosotros incluso nos quieren ayudar. O sea, que muy agradecidos a ellos. ¿Quién fue el primer presidente del club? C. Antonio López. Vivía aquí en el pueblo y entre los que estábamos decidimos que fuera el presidente. También hubo otra persona que estuvo muy activa en el club y con la que hemos perdido el contacto, que es Jordi Morrón. Pero nunca quiso tener un cargo destacado. Y Blas, el que primero fue a remover las cosas. ¿En qué año entró Agustín como Presidente? A. En el 90-91. Saldaña y Rodríguez, dos de los jugadores destacados de la provincia, me dijeron que si montábamos un club nos ayudarían. Subimos de Tercera imbatidos en Liga y Copa. ¿Se puede hablar de dos etapas del Club? C. Efectivamente. Por diferentes motivos se había detenido la actividad en competición. Agustín, ¿tú tenías alguna experiencia previa con el ajedrez? A. Yo jugaba al ajedrez desde jovencito. Tengo tres hijos y lo único que les he podido enseñar es a nadar y a jugar al ajedrez. El mayor jugaba en la otra época, del primer club, jugó en la segunda y perfecto. Siempre hemos reivindicado que los miembros de la primera época del club tienen que estar presentes. No queremos diferenciar, somos el mismo club. ¿Con qué momento de la historia del Club os quedaríais? A. Yo tengo momentos muy bonitos

con este club. Hay un momento muy importante que fue la visita de Anatoly Karpov, en el año 1996. Un campeón del mundo, este señor venía a visitar Tarragona a hacer unas simultáneas para promover el Patrimonio de la Humanidad. Miguel Zanón nos dijo que se escaparían diez minutos y nos lo llevaría. Este señor vino aquí y todos los medios de comunicación empezaron a llamarnos. C. Básicamente es la visita más importante que hemos tenido, la de un 18 veces campeón del mundo. Es como tener a Maradona al lado si te gusta el fútbol. A nivel deportivo, ¿cuáles han sido los mayores éxitos? A. Los ascensos de categoría. De tercera a segunda, de segunda a primera, dos años en primera y subimos a preferente y luego bajamos. Cuatro o cinco campeonatos de copa. En todas las categorías que hemos estado hemos ganado alguna vez. C. Todas son importantes. Las hemos cogido todas con mucha alegría. El año pasado no fue muy bien a nivel deportivo, con un descenso de categoría. ¿Este año como se presenta la competición? C. Será difícil recuperar la categoría. Quizá hoy nuestro sitio esté más en primera que en preferente. Depende de los fichajes, es como un club de fútbol. A. Nosotros no pagamos. Así que es un poco difícil. ¿Cuantos jugadores forman parte actualmente del club? C. 21 Jugadores federados. En el club somos más gente. ¿A qué edad recomendaríais el inicio de la práctica del ajedrez? A. Yo creo que a los 4-5 años máximo para empezar a mover fichas. Lo importante es colocar el tablero y empezar a jugar. No se aprende en dos días.

¿Qué consejo le daríais a alguien que se inicie en la práctica del ajedrez? C. Tranquilidad y paciencia. Es un juego de reflexión. Practicar y estudiar y ponerse en contacto con alguien que tenga experiencia. Siempre es bueno practicar con alguien mejor. Con el ordenador también se puede pero es ideal que tengas un maestro. ¿Como veis la situación actual del ajedrez con respecto a otros deportes? C. En ese aspecto siempre está fastidiado. Seguimos esperando que se introduzca en los centros escolares. Queremos que sea una asignatura más. Todos los gobiernos prometen cosas. Pero es un deporte minoritario y cuesta. A. Los jóvenes tiran más al fútbol y al baloncesto. Volviendo al club d’Escacs Constantí, ¿cómo veis el futuro de la entidad? C. Nos gustaría tener mejores perspectivas. Durante todos estos años hemos intentado traer juventud. Pero no nos ha dado muy buenos resultados. Cada vez se ve más difícil traer a gente joven y que sigan cuando lleguen a la preadolescencia o adolescencia. Hay pocos que se queden. Pero seguiremos luchando para hacer más grande al club. A. Vemos bien el futuro del club. Los críos siempre están ahí. Nos ofrecemos a enseñarles de manera gratuita. El ajedrez viene bien para los estudios. C. Si la familia no tiene interés en el ajedrez es en lo último que piensan para inscribir al niño. Lo que más valoro del ajedrez es las consecuencias de tus errores y tus actos. A. Hemos pasado más buenos ratos que malos. Jordi Martínez


ACTUALITAT

Tardor Fotogràfica a Constantí

Una veïna de Constantí es reconeix a una de les fotografies històriques

Durant tot el mes d’octubre s’han pogut visitar a Constantí les exposicions ‘Retrospectiva en blanc i negre’, de Valentí Canadell, al Centre Parroquial, i ‘La Ruta de l’Aigua en 3D’, d’Hug Teixidó Amadó, a la Biblioteca. Totes dues mostres s’emmarcaven dintre de la Tardor Fotogràfica a Constantí, una iniciativa de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, amb la col•laboració de la Fundació Caixa Tarragona, el Consell Comarcal del Tarragonès i el

Departament de Cultura de la Generalitat. La presentació de ‘Retrospectiva en blanc i negre’, de Valentí Canadell, va comptar amb la presència del president de Caixa Tarragona, Gabriel Ferraté Pascual, el President del Consell Comarcal del Tarragonès, Eudald Roca, i l’alcalde de Constantí, Josep Maria Sabaté i Sans. Aquesta exposició ha mostrat una perspectiva històrica única dels habitants de Tarragona i els pobles veïns.

Reconeixement en els Premis Tarragona Turisme El passat 15 d’octubre l’Ajuntament de Constantí va rebre un reconeixement en el marc dels Premis Tarragona Turisme que es van lliurar al Teatre Metropol. Aquest reconeixement es basa en la participació de Constantí dins el Pla de Competitivitat de la Tarraco Romana, el projecte que marca les estratègies a seguir per establir la Tàrraco Romana com a una de les

NOV p.18

principals destinacions turístiques del Mediterrani. El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona va premiar a més dels ajuntaments de Constantí, Altafulla, Roda de Berà i el Consell Comarcal del Tarragonès, a l’Escola Universitària de Turisme i Oci de la URV, i a Turespaña, l’Institut de Turisme d’Espanya.

MOSAICS | Número 4


aquest mes d’octubre un taller de manualitats per a la Gent Gran. Aquesta activitat, que compta amb prop de quaranta persones inscrites, es realitzarà els dimarts i dijous al local de l’entitat. El taller de manualitats inclou tasques com la restauració de mobles, la decoració d’ampolles, modelatge de fang i l’estampació de roba, entre d’altres.

Moment de la signatura del Conveni

L’Ajuntament va signar el passat mes d’octubre un conveni de col·laboració amb l’Arxiu Històric Arxidiocesà de l’Arquebisbat de Tarragona per tal de digitalitzar tota la documentació de la Parròquia de Sant Feliu Màrtir que es troba a l’arxiu tarragoní. Aquesta documentació inclou llibres parroquials, manuals notarials i llibres de les confraries o l’Hospital de Constantí, entre d’altres, i abasta una cronologia amplíssima que va des del segle XV fins a començaments del XX. Es tracta de centenars de documents, la gran majoria inèdits, que seràn digitalitzats i penjats a Internet. L’Arxiu Històric Arxidiocesà ha signat diversos convenis de similars característiques amb altres ajuntaments però el de Constantí és el més ambiciós que portaran a terme ja que per primera vegada es digitalitzarà la totalitat del fons parroquial que està dipositat a Tarragona i no només els llibres parroquials com es feia fins al moment. MOSAICS | Número 4

ACTUALITAT

Conveni de Taller de manualitats per la gent gran col·laboració amb l’Arquebisbat L’Associació de Jubilats i Pensionistes ha iniciat

Restauració d’un bagul antic

L’Ajuntament promou l’accés a l’habitatge Per promoure l’accés a l’habitatge l’Ajuntament de Constantí ha aprovat unes normes per a l’adjudicació, en règim de lloguer, de pisos de protecció oficial i promoció pública que han estat recuperats per l’empresa pública Adigsa, a la Promoció Centcelles, al grup Centcelles, i a la promoció Falset 48, situada al carrer Falset, en aquest cas en règim de compravenda. En aquest darrer cas, a més, es vol promoure l’emancipació de la gent jove, i aquests pisos es destinaran als joves menors de 35 anys La determinació de les persones a qui s’adjudicaran aquests pisos es farà mitjançant sorteig públic entre totes aquelles persones que complint els requisits exigits, hagin presentat la corresponent sol·licitud.

NOV p.19


CASTANYADA

Celebrem “La Castanyada”

Ballada de Gegants de la Secuita i Gegants de Constantí

El passat divendres 30 d’octubre Constantí va celebrar la festa de la castanyada amb tot un seguit d’activitats de caire lúdic i festiu. Els actes van començar amb una cercavila pels carrers del poble que va comptar amb la participació de l’Associació de Joves Constantinencs La Golfa i del grup dels Grallers de la Secuita. Durant tota la tarda l’ambient de la castanyada es va viure amb les diverses paradetes de venda de castanyes que es van ubicar a la Plaça de les Escoles Velles, amb

Passatge del terror

NOV p.20

el Centre Obert, l’Esplai Tots Constantinencs i La Golfa, i on també es va oferir un espectacle infantil amb el Grup d’animació Rodamón. L’altre recinte que va centrar la jornada festiva va ser el Pavelló Poliesportiu, amb el passatge del terror organitzat pel grup de teatre local EmFaPatir, i amb el concert de rock que va tancar la jornada, amb l’actuació dels grups locals Ankor,

Symawrath i Chron-X.

Espectacle infantil

MOSAICS | Número 4


Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Constantí. 50 aniversari.

Els tractors a Montserrat. Foto: Pepi Grau

TEMPS ENRERA

2 i 3 de juny de 2007

Construcció de la teulada. Foto: Arxiu Cooperativa

La Cooperativa Agrícola de Constantí va celebrar el seu 50è. aniversari amb una excursió a Montserrat amb tractor. La sortida, el dissabte, va comptar amb 7 tractors, a mig dia van deixar els tractors a l’entrada del Monestir(117 Km). L’endemà al matí un autobús sortia del poble amb els socis i vilatans de Constantí. Van assistir a la missa conventual i varen visitar l’espai audiovisual, el museu i els voltants del Monestir. Cap a les vuit del vespre feien arribada a Constantí els set tractors. Ho recorden com una experiència molt gratificant.

Filomena Sabaté

Col·laboració en aquest reportatge d’en Lluís Rafel Ferré i Solé.

El contingut d’aquesta pàgina va a càrrec del CLUB EXCURSIONISTA FOTOGRÀFIC CONSTANTÍ. Si voleu més informació entreu a www.fotosconstanti.com

MOSAICS | Número 4

NOV p.21


ESPORTS

El CE Constantí imparable a la lliga

El Constantí contra el Segur lluitant per la pilota. Fotografia: Domingo García

La temporada no ha pogut començar millor per al Centre d’Esports Constantí. Després de les 9 primeres jornades de lliga l’equip encapaçala la classificació del grup III de la Segona Territorial, i el més important: havent guanyat tots els partits que ha disputat fins el moment. Després de quedar-se a les portes de jugar la promoció d’ascens a Primera Territorial la passada temporada, el Constantí ha apostat per la continuïtat i només ha introduït alguns petits

retocs en el planter d’aquest any. De moment, els resultats estàn acompanyant i el joc de l’equip ha anat cada vegada a més. I si el primer equip ha començat de forma extraordinària la temporada, el Tercera Regional també està signant un gran inici de campionat, i després de les primeres jornades es manté a la part alta de la classificació.

Ampliació dels vestidors del Camp de Futbol En les properes setmanes està previst que comencin les obres d’ampliació de la zona de vestidors al camp de futbol municipal de La Coma. Aquesta era una de les inversions previstes per l’Ajuntament de Constantí en els pressupostos de l’any 2009, que es van aprovar en sessió plenària el passat 30 d’abril. Aquestes obres tindran un termini d’execució

NOV SET p.022 p.22

de dos mesos i mig, amb un pressupost base de licitació de 102.360 euros i suposaran la reestructuració i ampliació de la zona de vestidors del Camp d’Esports municipal, una obra que davant l’augment d’equips que ha experimentat el Centre d’Esports Constantí i que fan ús de les instal·lacions, es plantejava com a molt necessària.

MOSAICS | Número 4


Coincidint amb l’inici del curs escolar, la Biblioteca ha estrenat una nova secció a l’àrea d’adults batejada amb el nom de “Zona d’estudi”. Es tracta d’una selecció de recursos destinada a tots els estudiants d’ESO, batxillerat i també per a aquells que estiguin preparant la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Què hi podreu trobar? En aquesta secció s’han volgut recollir tots els llibres específicament publicats com a complement o suport als continguts curriculars de les diferents assignatures d’ESO i batxillerat. En la seva majoria, es tracta de publicacions que ofereixen resums, esquemes, quadres i apunts per tal d’oferir als estudiants els coneixements bàsics de cada assignatura de manera resumida i de fàcil consulta. Com per exemple, les col·leccions Chuletas (Espasa Calpe) o Apunts (Parramon). Però no només això, d’aquesta manera també es podrà accedir fàcilment a llibres sobre tècniques d’estudi i manuals per fer un comentari de text o el treball de recerca que ha d’elaborar tot l’alumnat de batxillerat. Tots aquells que es preparen per a les temudes proves de la selectivitat, també trobaran col·leccions especialment publicades com a eines de suport per a la preparació d’aquestes proves amb proves oficials corregides d’anys anteriors i altres suplements (exercicis, annexos teòrics, etc.) de gran ajut. Esperem que aquesta nova iniciativa de la Biblioteca sigui d’interès per a tots els estudiants i el professorat del nostre municipi.

HORARI DE LA BIBLIOTECA

RECOMANEM

Dilluns: de 16 a 20 h. De dimarts a dijous: de 10 a 13 h. i de 16 a 20 h. Divendres i dissabtes: de 10 a 13 h.

CLUB DE LECTURA Cada últim dimecres de mes, els membres del nostre Club de Lectura ens reunim per a comentar la nostra lectura mensual. La intenció de les tertúlies no és fer grans debats literaris sinó compartir una xerrada amena entre amics que ens aporti altres punts de vista. La finalitat és, doncs, passar una estona divertida a través de la lectura. Si tens ganes de participar-hi, vine a recollir el teu exemplar a la Biblioteca! PROPERES LECTURES: 25/11 - 20 h. Les Cendres d’Àngela, de Frank McCourt. Guardonada amb el Premi Pulitzer del 1997, aquesta és una de les històries més commovedores de la narrativa recent, una obra seductora que aconsegueix contagiar, amb una extraordinària força dramàtica, les penúries d’una família irlandesa dels anys 40, la de Frank McCourt.

ESCOLTA EL CLUB DE LECTURA A CONSTANTÍ RÀDIO CADA DIJOUS A LES 21 h. I TAMBÉ A RÀDIO A LA CARTA A WWW.CONSTANTIRADIO.CAT

Isabel Allende - Plaza & Janés

La ISLA BAJO EL MAR

EL VENCEDOR ESTÁ SOLO Paulo Coelho - Planeta

“Conozco el gusto de estar con el hombre escogido por mi corazón cuando sus manos grandes me despiertan la piel. He tenido cuatro hijos y un nieto, y los que están vivos son libres.“ Una vegada més Isabel Allende ens convida a navegar pels mars del realisme màgic llatinoamericà a través de la història d’una esclava al Santo Domingo del s.XVIII.

L’última obra de l’escriptor brasiler Paulo Coelho està ambientada en el glamurós festival de cine de Cannes, convertit en l’escenari d’un seguit d’assassinats. Tot i semblar una intrusió al gènere policíac, la novel·la ens aboca a una profunda reflexió sobre la força dels propis somnis i quina és l’escala de valors amb la què ens mesurem.

MOSAICS | Número 4

BIBLIOTECA

Zona d’estudi... nova secció de la Biblioteca

NOV p.23


ENTITATS AL DIA

27è Aplec de Sardanes Prop de 300 persones van participar el passat diumenge 27 de setembre en la 27ª edició de l’Aplec de la Sardana Vila de Constantí, organitzat pel Cercle Cultural Recreatiu i Esportiu. El Parc de els Escoles Velles va tornar a ser, un any més, l’escenari d’aquest aplec que va reunir, a banda dels sardanistes constantinencs, aficionats a la sardana procedents d’altres poblacions com Tarragona, Reus, el Morell, la Pobla de Mafumet, Falset i Montblanc. Com ja és habitual la trobada sardanista es va dividir en jornada de matí i jornada de tarda, i va comptar amb les actuacions musicals de la cobla Reus Jove i la cobla Ressó. L’aplec va finalitzar amb un berenar de germanor entre tots els assistents, amb coca i cava per a tothom.

Ballada de Sardanes al Parc de les Escoles Velles

S’inicia un nou curs de les Aules Universitàries per la Gent Gran El passat 7 d’octubre es va iniciar un nou curs de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran al Sindicat Agrícola de Constantí. Josep Maria Sabaté Bosch, delegat d’aquesta iniciativa i professor de la URV, va ser l’encarregat d’inaugurar el curs 2009-10 el curs amb la ponència titulada “El primer dels anomenats Àustries menors”. Aquesta iniciativa impulsada per la URV arriba a la seva quarta edició a Constantí amb 68 persones inscrites, una xifra que cada curs ha anat en augment.

Classe amb Josep Maria Sabaté i Bosch

Les diverses sessions, impartides per professors de les diverses àrees de la URV, es duran a terme cada dimecres fins a meitats del proper mes de juny.

Activitats a l’Esplai Tots Constantinencs L’Esplai Tots Constantinencs va iniciar el curs el passat dissabte 10 d’octubre amb un un total de 45 nens i nenes apuntats entre els grups dels més petits, de 6 a 12 anys, i els mitjans, de 12 a 14.

NOV p.24

Sota el lema “Inventem el futur” cada dissabte, des de dos quarts de cinc fins a dos quarts de set, s’impulsaran tot un seguit de propostes lúdiques i esportives que volen fomentar i promoure els

valors cristians.

L’Esplai celebra la Castanyada


Classes de francès al Sindicat

Durant el mes d’octubre ha començat un nou curs de les Tardes en francès, una iniciativa impulsada pel Sindicat Agrícola de Constantí que aquest any arriba a la seva segona edició. Sota la coordinació de Begoña Enríquez i Xavier Reinoso, les Tardes en francès volen ajudar a perfeccionar l’ús d’aquest idioma a la dotzena d’alumnes que s’hi han inscrit, a través de la lectura, la conversa i els comentaris de text. Les classes es realitzaran cada dijous, de dos quarts de nou a dos quarts de deu de la nit, al Sindicat Agrícola.

ENTITATS AL DIA

Nou curs de Tardes en francès

Dj Phil Musical al Casino La Sala el Casino de Constantí va iniciar el passat dissabte 3 d’octubre el cicle d’actuacions musicals de tardor amb una sessió ye-ye de pop català dels anys 60 a càrrec de Dj Phil musical, l’alter ego el periodista Òscar Dalmau, conegut per els seves intervencions a TV3 I RAC 1. Aquesta va ser la primera de les actuacions musicals que s’oferiran durant l’any. De moment ja hi ha previstes les actuacions del grup Malacabeza, el 8 de novembre, i del duet format per Titot i David Rosell, el 20 de novembre. El 28 de novembre es farà la presentació de “Vestits nous” el primer disc de Refugi, el projecte musical encapçalat per Joan Reig. La intenció dels organitzadors és programar, com a mínim una vegada al mes, una sessió de música en català, ja siguin PD’s o grups en directe.

Òscar Dalmau com a Dj Phil Musical

Ruta dels Pins El passat dilluns 12 d’octubre el Club Excursionista i Fotogràfic de Constantí va realitzar una nova sortida fotogràfica, amb una caminada a través de l’anomenada Ruta dels Pins. Prop de quaranta persones van prendre part en aquesta primera excursió que organitzava aquesta entitat constantinenca. L’expedició va recórrer uns 14 quilòmetres i va arribar fins al Pi de Mas de Bofarull, per anar posteriorment fins al Pi de Mas de Bosch.

Caminada per la Ruta del Pins

MOSAICS | Número 4

El Club Excursionista i Fotogràfic combinarà aquest tipus de sortides periòdiques pel terme amb d’altres activitats, com ara cursos de fotografia digital.

NOV p.25


CONSTANTÍ RÀDIO

Constantí Ràdio a internet A partir d’aquest mes de novembre l’emissora municipal, Constantí Ràdio (97.9 FM), estrenarà la seva pàgina web oficial www.constantiradio.cat, i començarà les seves emissions a través de la xarxa. Amb aquesta nova pàgina web, a més de la possibilitat d’escoltar la ràdio en directe, s’oferiran diverses opcions als usuaris com ara un servei de ràdio a la carta o la possibilitat de descarregar els darrers programes emesos. Amb l’estrena de la nova pàgina web, Constantí Ràdio amplia i millora la seva vocació informativa en l’àmbit municipal amb un apartat de notícies que s’actualitzarà de forma permanent i on es podran consultar totes les informacions relacionades amb el municipi en format de text, àudio i/o video. Amb l’inici de la temporada 2009-2010, Constantí Ràdio ha incorporat algunes novetats destacades a la graella de programació. A banda de les novetats a la programació, alguns dels programes habituals en la graella de Constantí Ràdio, com és el cas de “Centre d’Esports”, incorpora aquest any algunes variacions, com la tertúlia setmanal dedicada a l’actualitat del Centre d’Esports Constantí, amb la direcció de Jordi Martínez i les opinions de Paco Pleguezuelos, Paco Díaz i Pep “Batllori”. En l’any del seu desè aniversari Constantí Ràdio dóna un gran salt endavant, i inicia una nova etapa en l’àmbit de la comunicació local, amb l’estrena de nova imatge i de pàgina web pròpia.

Discos recomanats Joan Reig i Lluís Gavaldà

LIVE FROM AUSTIN TX THE FINE PRINT (A COLLECTION OF ODDITIES AND RARITIES 2003-2008) Drive-by Truckers Hi ha grups que quan porten uns quants discos publicats, per a fer temps esperant el nou disc, publiquen un “directe” o un disc de “rareses”. Això és el que han fet aquesta banda renovadora del “southern rock”. Per un costat presenten el CDDVD “Live from Austin Tx”, enregistrat al prestigiós programa “Austin City limits”, amb una selecció del bo i millor del seu repertori i deixant constància dels seus concerts. Per altra banda també editen un disc amb cançons descartades, bàsicament de la seva millor obra “The Dirty South”, dues preses alternatives de cançons ja conegudes i 4 versions, entre les que destaquen “Rebels” de Tom Petty i “Like a Rolling Stone” de Bob Dylan. El resultat és tan bo com qualsevol dels seus àlbums publicats fins ara, un fet poc comú en els discos de rareses.

MIQUEL GIL I MANEL CAMP TRIO Miquel Gil i Manel Camp Trio (Temps record) L’any 2001 va reaparèixer en solitari Miquel Gil amb l’excel·lent disc “Orgànic”, després d’haver protagonitzat pàgines brillants de la nostra història musical amb el grup valencià Al Tall. Des d’aleshores, de tant en tant ens regala nou disc i ratifica el gran artista que és. En aquest disc, i acompanyat pel trio del pianista manresà Manel Camp i la trompeta de David Pastor, versiona Paolo Conte, Leonard Cohen, Sting, Serrat i Pi de la Serra. Un disc que combina veterania i genialitat. www.constantiradio.cat

NOV p.26


GRAELLA

ALGUNES NOVETATS A LA PROGRAMACIÓ: »» Èxit. L’agenda:

»» Sóna DJ:

»» Música per escoltar en silenci:

Es recupera, la tarda dels divendres, aquest espai que repassa tota l’agenda cultural (exposicions, música, teatre, cinema i d’altres propostes) del Camp de Tarragona. Joan Mellado i Sergi Sabaté ens conviden a sortir de casa i a gaudir de les diverses activitats culturals de la setmana.

La franja de la mitjanit dels dissabtes és per als seguidors de la música de ball. DJ Frank Armada presenta cada setmana una sessió musical partint de les més variades tendències de la música Disco: House, club, electro, Techno, dance, funky o chill-out.

Un dels nostres col·laboradors fidels, Xavier Gavaldà, s’endinsa en el món de la música clàssica i ens presenta algunes de les grans obres musicals de la història que té a la seva col·lecció personal. Un programa per a autèntics melòmans, la mitjanit dels dijous.

MOSAICS | Número 4


GRUPS MUNICIPALS

CANVI I FUTUR Esquerra Republicana de Catalunya

CRISI, FIRA I DRET A DECIDIR Convergència i Unió

En els últims mesos els mitjans de comunicació van plens de notícies deplorables. La consolidació de la recessió econòmica, la corrupció en l’administració municipal i autonòmica i el saqueig de certes entitats culturals catalanes són notícia presents dia rere dia, que ha generat en tothom una gran desconfiança en la classe política. El ciutadà responsable vol saber què passa i es pregunta com és possible que s’hagi pogut arribar fins aquesta situació.

Catalunya és troba enmig d’una de les crisis econòmiques més intenses que hem patit ens els darrers cinquanta anys. I Constantí no és una excepció. Tot això té uns efectes directes i negatius per moltes famílies degut al creixement de l’atur. Més de 360.000 catalans han vist com han perdut el seu lloc de treball. Són moments difícils per les empreses, però especialment, les mitjanes i les petites. I les dificultats hi són a l’hora de trobar finançament, la caiguda del consum i la inversió. Si hem de ser sincers, per molt que es digui que apareixen brots verds en la nostra economia, res fa preveure que millorin en els propers mesos. La diferencia de comportament entre els principals països europeus i nosaltres és que ells tenen uns governs responsables que ha pres les mesures adequades en els moments oportuns mentre que aquí tenim uns governs que van estar mesos enganyant la població en negar l’existència de la crisi, que moltes vegades han actuat de manera irresponsable i que són governs totalment desorientats i sense solucions creïbles i a sobre patirem un augment dels impostos. Ni ha Catalunya ni a l’estat els governs socialistes han sabut aplicar un pla de xoc per sortir de la crisi. De possibilitats n’hi ha moltes. Convergència i Unió ha presentat desenes de propostes per fer arribar liquidat a les famílies i empreses, per recol.locar aturats, per facilitat l’accés a l’habitatge, per reduir morositat…. Però fins ara han preferit anunciar mesures buides de contingut. I així ens va. La crisi, a Constantí, ens ha fet adonar als regidors de Convergència i Unió, de les mancances que tenia el nostre municipi. I això ens ha dut i durà a ser austers i planificar on es gastaran els diners i per aquest afer, ha estat necessari fer un estudi econòmic financer que ens marqui les pautes a seguir. No podem anar “sobre la marxa”. Entrem també en el mes de la Fira multi sectorial, que hem pretès que recuperi la il·lusió de fires anteriors en que tots els comerços s’hi bolcaven i era un cap de setmana de convivència, promoció de petites i mitjanes empreses del nostre municipi i també negoci. D’aquí ve, que hàgim facilitat al màxim el lloguer d’estands a tots aquells que hi estiguin bonament interessats. Tenir cura del comerç és indiscutiblement tenir cura del poble. Ens alegraria la vostra participació plena en tot el que s’hi organitzarà!!! I no ens quedaríem tranquils , si no mencionéssim, que la feina de les entitats és important per la vitalitat del poble. Ara i sempre. Entitats i moltes persones contantinenques han optat per adherir-se a la comissió pel dret decidir i organitzar la consulta per tots sabuda, sobre l’opció de la independència de Catalunya. Sabem que no és vinculant, ni oficial, ….però sí que tots aquells que hi participin votaran lliurament sobre aquest afer i acceptant quina és la realitat del poble a un referèndum , tornem a repetir no vinculant, però que enceta, potser un camí, a altres consultes populars. Convergència i Unió va presentar una moció de recolzament a la consulta d’Arenys de Munt . I, per tant, en la presentació de la moció per la consulta a Constantí en el proper ple, tindrà igualment el nostre suport. Constantí: Sempre endavant

Des del grup municipal d’Esquerra, treballem perquè a Constantí res de similar es doni en el nostre municipi, ja que Constantí també ha suportat la pauta de conducta d’altres que fins fa poc, han estat els dirigents del nostre municipi. La creació “ex novo” i manteniment a cop de talonari d’associacionisme local per aniquilar el teixit social existent i afavorir entitats afins, la proposta de creació d’empreses per la gestió dels serveis municipals que ja tenien director i gerent i un pacte antinatura PSC-PP havien fet de Constantí, més un barri que un poble. El govern local actuava seguin directrius del partit socialista com qualsevol altre municipi del cinturó roig de l’entorn socialista de Barcelona. El actual govern de Constantí vetlla per consolidar la nostra identitat com a poble, posant en valor els elements singulars del nostre municipi. CANVI. Mentrestant, la gestió del dia a dia municipal es basa en els mateixos principis que els que incorporen les famílies que estan patint la recessió. Cal modificar hàbits per a afrontar aquests temps: una especial atenció a la despesa eradicant qualsevol que sigui supèrflua, la contractació seguint escrupolosament la llei de contractes del servei públic i la millora de l’eficiència i l’eficàcia del funcionament del consistori: dels seus treballadors i de la metodologia en el treball. FUTUR. El proper 13 de desembre, la societat civil de Constantí, liderades pel Casino i El Sindicat, organitzarà una consulta popular que preguntarà, ras i curt, si voleu que Catalunya esdevingui un estat propi dins de la Unió Europea. El grup municipal d’Esquerra donarà suport a la iniciativa, i hi participarà activament. Perquè és una consulta que genera el poble per tal que la comunitat internacional conegui el sentiment del poble català sobre com ha de ser el seu futur. Aquesta consulta popular, que es realitzarà a Constantí de forma simultània a 100 altres municipis de tot Catalunya servirà de toc d’alerta als partits catalans, per tal de modificar el seu discurs cap al que ja no és un desig ni una utopia, sinó una necessitat. De baix cap a dalt, del poble a la classe política, perquè aquesta actuï en conseqüència. Perquè serà un exercici democràtic pur i que, a més a més, emana del poble. I que posa sobre la taula el que Esquerra, ha reivindicat en els últims deu anys. Que Catalunya té un conflicte, que és la manca de llibertat per no disposar d’estat propi. El front social dels últims sis anys es veurà superat pel front nacional. Amb el canvi, el futur.

GRUPS MUNICIPALS:

NOV SET p.028 p.28

Entrevistes amb els representants dels Grups Polítics Municipals el primer dimarts de cada mes a les 14 h. ESCOLTA-HO A CONSTANTÍ RÀDIO 97.9 FM - constantiradio@constanti.cat

MOSAICS | Número 4


EL TANATORIO Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL Partit Popular

En el darrer ple ordinari el grup socialista va formular una sèrie de preguntes al regidor d’Urbanisme. El motiu d’aquestes preguntes era tractar de saber els perquès de la forma desastrosa com s’estan duent a terme les obres del Pla d’Inversió Local en el nostre municipi, i poder així donar resposta als veïns i veïnes que ens han mostrat la seva inquietud davant el desenvolupament de les obres. I ho vam fer sabent que no és precisament una de les qualitats del regidor de l’àrea d’Urbanisme el donar explicacions públiques del seu treball. De fet no en dóna, però els seriosos dubtes que se’ns plantegen no ens van deixar altra opció.

En estas fechas en las que todos más o menos hemos visitado el cementero municipal para recordar a nuestros conocidos ya fallecidos no puedo menos que pensar en lo que el anterior equipo de gobierno del que yo formaba parte, y en el que el cementerio formaba parte de mis competencias, teníamos planificado y que no se ha llegado a realizar.

Com era d’esperar i davant l’estupefacció dels presents al ple, ens va tornar a obsequiar amb tot un seguit d’incoherències, paraules inintel·ligibles, silencis còmplices i acusacions sense sentit. Vàrem sortir del ple amb les mateixes (o si més no més encara), dubtes sobre la realització dels projectes. Seguim sense saber perquè l’Incasol no ha fet el col·lector que estava compromès i que era indispensable per connectar les obres que s’estan realitzant en el grup Adigsa, ni quina és la solució que es buscarà a aquest problema generat per la manifesta incapacitat negociadora que ha mostrat el regidor respecte a aquest i molts altres temes. A tall d’exemple, les darreres pluges van provocar que el col·lector del carrer Àngel Guimerà entrés en càrrega i es trenqués a l’estar cec en aquests moments per no tenir sortida. Seguim sense saber el perquè del caos circulatori per falta de previsió o si els carrers quedaran o no esbocinats com els estan deixant. Continuem sense saber perquè ha calgut aixecar, un cop acabades les obres, un 8 % del total de les obres del casc antic o, millor dit, segons el regidor responsable, NOMÉS UN 8 %, xifra que va deixar bocabadat el mateix senyor Sabaté que va haver de dir-li en el ple que això era molt, amb el que es va generar una situació esperpèntica entre l’equip de govern. Ja veurem qui i com es pagarà aquest sobrecost ... I perquè després del que havíem parlat un cop finalitzades les obres dels carrers Església Vella i del Castell, en les que vam quedar palès que en obres d’aquest tipus calia fer el soterrament del cablejat elèctric, s’executa una obra en el casc antic, apressa i corrents, sense un projecte en condicions, i amb el cablejat creuant els carrers o per les façanes?. Poca memòria, sr. Plana quan el que interessa és fer les coses per acontentar a algú en particular en comptes d’acontentar a la majoria. No obtenim respostes, no hi ha solucions, ningú pensa en el futur (que no sigui electoral, en aquest sí, per descomptat). Aquí l’únic important és continuar col·locant amics i que treballin les empreses dels germans i coneguts amb carnet.

Para estas fechas teníamos previsto inaugurar el nuevo tanatorio municipal, una obra que iba a facilitar a las vecinas y vecinos de Constantí a pasar por esos momentos duros que todos hemos vivido cuando hemos perdido a un ser querido. No hubiera hecho falta continuar desplazándose a poblaciones vecinas que sí tienen ya este servicio y aunque esto a alguien le pueda parecer banal, cuando estás pasando por ese trance es una dificultad más a superar.

GRUPS MUNICIPALS

EL NYAP DEL PLA D’INVERSIÓ LOCAL Partit dels Socialistes de Catalunya

Además hubiéramos contribuido a dignificar un servicio que en estos momentos no es todo lo bueno que desearíamos. Seguro que los actuales gestores, (por llamarlos de alguna manera porque gestionar lo que se dice gestionar …), dirán que todo son palabras pero nosotros teníamos el proyecto, habíamos preparado incluso las bases del concurso y establecido el calendario para poder inaugurarlo en este 1 de noviembre. Cuando este equipo tránsfuga nos expulsó del gobierno, no hizo más que prometer que si nosotros íbamos a hacer un tanatorio, ellos lo harían más grande, que si habíamos previsto una residencia, ellos la harían con más plazas y que además construirían un teatro. Y después de casi un año, ¿qué tenemos? Pues la realidad es que tenemos un cementerio que durante mucho tiempo ha hecho pena, que incluso ha sido necesaria una movilización ciudadana con recogida de firmas incluida para quejarse por el estado de abandono en que se encontraba nuestro cementerio. ¿Y del tanatorio? Pues nada de nada, ni proyecto, ni ideas ni calendario ni nada de nada. Del resto de infraestructuras, el viento se llevó las palabras. Ahora dirán, como ya dijeron en un pleno, que el cementerio nunca ha estado como ahora y que todo esto es falso. Pero la realidad es que hasta que no se comenzó a rumorear el tema de la recogida de firmas y se hizo una pregunta por escrito en el pleno, nadie movió ni un dedo. Es su forma de trabajar. Cuando hay una queja reiterada y la oposición nos comenzamos a hacer eco, entonces intentan poner algún parche y así van parcheando el municipio de forma chapucera. Nada más faltaría que para Todos los Santos el cementerio no hubiera lucido. Eso sí hubiera sido una falta de respeto tremenda para todos nosotros y para nuestros difuntos.

Trist, molt trist...

NOTA DE REDACCIÓ: Hem inclòs de manera completa i textual (sense esmenar) aquests textos dels Grups Polítics Municipals.

MOSAICS | Número 4

NOV SET p.029 p.29


SERVEIS

AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ C. Major, 27 - 43120 Constantí Entrada provisional per obres pel c. del Castell Tel. 977 520 521 Fax: 977 521 121 ajuntament@constanti.cat - www.constanti.cat De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dimarts i dijous, de 17 h a 19:30 h. ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL Plaça Hospital, 1 - 2a planta - Tel. 977 522 371 arxiu@constanti.cat http://www.usuaris.tinet.cat/arxiucon Dimarts de 17 a 19:30 h. i dijous de 10 a 13 h. Altres dies i hores, prèvia cita BIBLIOTECA Plaça Hospital, 1 - Tel. 977 520 692 biblioteca@constanti.cat Dilluns de 16 a 20 h. Dimarts, dimecres i dijous de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. Divendres i dissabtes de 10 a 13 h. CEMENTIRI Dimarts i dijous de 17 a 19 h. Dissabtes de 8 a 12 h. Centre Obert De setembre a juny totes les tardes de 17 a 20 h. c/Àngel Guimerà número 5, baixos. cobert@constanti.cat CORREUS C. Sant Pere, 7 - Tel. 977 522 101 De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h. Dissabtes de 9:30 h a 13:00 h. DEIXALLERIA COMARCAL Partida de les Forques - Tel. 637 833 146 De dimarts a divendres, de 9 a 13 h. i de 17 a 20 h. Dissabtes de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h. Diumenges de 10 a 13 h. ESCOLA D’ADULTS C. Sant Pere, 49 - Tel. 977 524 228 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA “RAFAEL GIBERT RECASENS” Escolles Velles - Tel. 977 522 126 Espai Cívic del Grup Centcelles C. Àngel Guimerà, 5, baixos Tel. 977 524 280

JUTJAT MUNICIPAL A les oficines de l’Ajuntament De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. LLAR D’INFANTS MUNICIPAL Pl. de les Escoles Velles - Tel. 977 523 214 gu-gu@constanti.altanet.org De dilluns a divendres 9 a 17 h. OAC CENTCELLES C. Àngel Guimerà, 5 baixos - Tel. 977 524 280 Oficina del Pla d’Inclusió Social C. Àngel Guimerà número 5, baixos - Tel. 977 524 280 De dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 h lcanals@constanti.cat PAVELLÓ POLIESPORTIU Av. Onze de Setembre Tel. 977 524 048 Instal•lacions: de dilluns a divendres de 8:30 a 23 h. i dissabtes de 9:30 a 13:30 h. Gimnàs: de dilluns a divendres de 8:30 a 22:30 h. i dissabtes de 9:30 a 13:30 h. POLICIA LOCAL C. de les Creus (Casa Peris) Tel. 977 524 001 i 639 711 641 PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL C. Sant Pere, 49 - Tel. 977 523 430 De dilluns a divendres de 10 a 13 h. De dimarts a divendres de 17:30 a 20 h. PUNT ÒMNIA C. Centcelles, 28 baixos http://www.xarxa-omnia.org/centcelles RÀDIO I REVISTA MUNICIPALS CONSTANTÍ RÀDIO 97.9 FM C. Església Vella, 32 - Tel. 977 521 911 constantiradio@constanti.cat Emissió i programació pròpia 24 hores REHABILITACIÓ FAÇANES “BELLA CASA VELLA” Serveis Tècnics Municipals - Ajuntament Tel. 977 520 521 SERVEIS SOCIALS C. Sant Pere, 49 - Tel. 977 524 036 Demanar hora de dilluns a divendres de 10 a 14 h. Entrevistes dilluns i dijous de 10 a 14 h.

Àrea Bàsica de Salut

Telèfons d’interès

NOV SET p.030 p.30

AEROPORT AIGÜES (SOREA) AJUNTAMENT ÀREA BÀSICA DE SALUT ARXIU HISTÒRIC AUTOCARS PLANA BIBLIOTECA PÚBLICA BOMBERS CEIP CENTCELLES CEIP RAMON BERGADÀ CENTRE DE DIA COL•LEGI TURÓ CONSTANTÍ RÀDIO CORREUS CREU ROJA DEIXALLERIA ECA MAS BOVÉ EMERGÈNCIES ESCOLA D’ADULTS ESCOLA DE MÚSICA ESTACIÓ BUS TGN FARMÀCIA

902 404 704 977 523 637 977 520 521 977 524 109 977 522 371 977 214 475 977 520 692 112 977 520 504 977 521 790 977 521 308 977 520 511 977 521 911 977 522 101 977 222 222 637 833 146 977 343 289 112 977 524 228 977 522 126 977 229 126 977 521 710

HOSPITAL JOAN XXIII 977 295 800 IES 977 524 011 IRTA 977 328 424 JUTJAT DE PAU 977 520 521 LLAR D’INFANTS 977 523 214 MOSSOS D’ESQUADRA 112 OAC CENTCELLES 977 524 280 PARRÒQUIA S. FELIU 977 523 229 PAVELLÓ POLIESPORTIU 977 524 048 POLICIA LOCAL 977 524 001 639 711 641 POLICIA NACIONAL 977 249 844 PROTECCIÓ CIVIL 112 PUNT D’INF. JUVENIL 977 523 430 PUNT ÒMNIA 977 523 339 RENFE 902 240 202 SERVEIS SOCIALS 977 524 036 TAXIS 606 379 076 679 162 416 URV ENOLOGIA 977 558 600 VIL•LA DE CENTCELLES 977 523 374

Horari matí: De 8 a 15 hores Horari tarda: De 14 a 21 hores Servei d’Atenció Continuada Horari: De 8 a 21 hores Per poder demanar hora de visita poden trucar a qualsevol hora al telèfon: 902 111 444 Per altres visites i urgències han de trucar al CAP Constantí Telèfon: 977 524 190

Veterinària d’urgències 661 73 81 31 MOSAICS | Número 4


Dimecres 4 | 19 h. | Sindicat Agrícola Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran: M. Carme Domingo. El piano romàntic. Dijous 5 | 18 h. | Sala d’actes del Centre Parroquial I Jornades de Bones Pràctiques d’Inclusió Social a Constantí. Divendres 6 | De 15 a 18 h. | Escola d’Adults Taller de Pachtwork. Diumenge 8 | De 9 a 15 h. | Pavelló Poliesportiu Trobada de centres de Tecnificació de la Federació Catalana de Basquetbol. Categoria Mini (aleví). Diumenge 8 | 20 h. | Sala El Casino Concert acústic de Mala Cabeza. Dimecres 11 | 17:30 h. | Biblioteca Municipal BiblioContes. Dimecres 11 | 19 h. | Sindicat Agrícola Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran: Laureano Jiménez. Les energies alternatives són la solució? O no? Divendres 13 | De 15 a 18 h. | Escola d’Adults Taller de costura i mitja. Dissabte 14 | 20 h. | Biblioteca Municipal Conferència: Les festes del foc al Tarragonès, a càrrec de Jordi Bertran. Diumenge 15 | Paret Delgada Dinar de pares i joves de Confirmació. Tots els dimarts i el divendres 13 a la Biblioteca de 9:30 a 12:30 h. Projecte Filomena Amb la col·laboració dels col·legis

Constantí 2009

Dimecres 18 | 19 h. | Sindicat Agrícola Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran: Albert Macaya. Descobrir el taller del pintor: les tècniques de la pintura al llarg del temps. Divendres 20 | 9 h. | Sortida: Tabacalera de Tarragona Caminada de Tardor: Tarragona-Centcelles Organitza: Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Tarragonès. Divendres 20 | De 15 a 18 h. | Escola d’Adults Taller de Pachtwork. Divendres 20 | 23 h. | Sala El Casino Recital de Titot i David Rosell. Dimecres 25 | 19 h. | Sindicat Agrícola Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran: Enric Contreras. Les infeccions, una lluita interminable. Dimecres 25 | 20 h. | Biblioteca Municipal Club de Lectura: Las cenizas de Ángela de Frank McCourt. Divendres 27 | De 15 a 18 h. | Escola d’Adults Taller de costura i mitja. Dissabte 28 | 9:30 h. | Sortida: Pl. Alcalde Macià Martorell Excursió amb el Club Excursionista i Fotogràfic pel terme de Constantí. Dissabte 28 | 23 h. | Sala El Casino Recital de Refugi (Joan Reig). Presentació del disc Vestits Nous. Tots els dijous al Punt Omnia (AAVV Centcelles) de 17 a 18:30 h. Joves en Línia

Tots els dimarts i dijous a la Llar de Jubilats i Pensionistes de 17:30 a 20 h. Taller de manualitats

Tots els dijous al Sindicat Agrícola a les 20:30 h. Tardes en francès

Tots els dimarts i dijous al Pavelló Poliesportiu de 10:15 a 11:15 h. Classes de ioga

Tots els dissabtes al Centre Parroquial de les 16:30 a 18:30 h. Esplai tots Constantinencs

Tots els dimecres, dijous i divendres al Centre Parroquial de 17:30 a 20 h. Catequesi

Tots els dissabtes al CEIP Mn. Ramon Bergadà de 10 a 13 h. Esplai Municipal

MOSAICS | Número 4

AGENDA D’ACTIVITATS

Agenda de novembre

NOV p.31


9 2 i a 28

27, ovembre TĂ? de n STAN CON

MOSAICS 4  

Revista municipal. Novembre 2009. Disseny: www.rambladigital.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you