Page 9

D1. Diagnosi

3. COMPONENTS DEL PAISATGE DEL LLUÇANÈS 3.1 La component física El paisatge del Lluçanès s’estructura en un altiplà orientat cap al sud-oest amb alçades entre els 1.000 m i els 450 m. Presenta un paisatge rural muntanyós caracteritzat per serres solcades per rius i rieres que les modelen, una distribució força equilibrada dels nuclis de població i un mosaic de camps de cultiu, pastures i boscos que se succeeixen des de l’oest més elevat i boscós a l’est més planer, sense transicions brusques, excepte en els cingles de la part nord que s’orienten sobre la plana de Vic.

N

CC BY Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

0

2,5

5

km

Figura 1: Mapa topogràfic del Lluçanès. Font: Elaboració pròpia.

9

Profile for Consorci del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

Advertisement