Page 58

Carta del paisatge del Lluçanès

Un paisatge per compartir Aquest bloc tracta els components socials del paisatge, des del sentiment identitari a la implicació de persones i entitats per a la millora del paisatge. Punts febles

Punts forts

• Es detecta una certa manca de cultura de la participació per part de la població i els agents socials.. • Es detecten algunes disfuncionalitats en la coordinació entre els agents, especialment entre ajuntaments, pel que fa als serveis, a la promoció turística... • Enquistament en les organitzacions. • Els municipis tendeixen a funcionar de manera separada i molt independents els uns dels altres. • Manca d’associacionisme històric vinculat directament a la protecció del paisatge i del medi ambient.

• La presència d’una entitat supramunicipal (Consorci del Lluçanès) que aglutina totes les administracions locals del Lluçanès és una oportunitat per dur a terme iniciatives per a la preservació del paisatge. El Consorci ja està duent a terme alguns projectes innovadors en matèria de desenvolupament rural i sovint lligats a la preservació del paisatge. • Existeix un sentiment identitari compartit, al voltant de la reivindicació territorial d’esdevenir comarca. • El Lluçanès té un capital humà destacable, i un teixit social actiu i implicat en l’esdevenir de la comarca.

S’hauria d’aconseguir incrementar la cultura de la participació ciutadana en tots els temes que ens afecten tan directament, i no deixar-ho tot a mans dels polítics (encara que siguin locals).

Aportació als Reptes del paisatge del Lluçanès (febrer-març 2015)

58

Profile for Consorci del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

Advertisement