Page 49

D1. Diagnosi

Figura 11: Mapa dels valors simbòlics del paisatge del Lluçanès. Font: Mapa de Patrimoni Cultural. Diputació de Barcelona. Indret singular Indret religiós

2,5

5

VALORS SIMBÒLICS: El Lluçanès també posseeix un elevat nombre de valors simbòlics que es poden agrupar, per una banda, en el conjunt d’ermites romàniques existents al municipi de Sant Bartomeu del Grau, el Monestir i el Castell de Lluçà, d’alt valor simbòlic dels seus veïns i la població del Lluçanès en general, així com les nombroses llegendes lligades a camins ramaders, bruixeria o bandolerisme. D’altra banda cal destacar alguns elements singulars amb alt valor simbòlic com la Pedra Dreta, i la Rocadepena, o d’altres indrets de valor simbòlic per la bruixeria (goles d’algunes rieres, Serrat de les Forques a Sant Feliu Sasserra, etc.) o pel bandolerisme (Mas Rocaguinarda, esgrafiats, etc.). km

49

Profile for Consorci del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

Advertisement