Page 43

D1. Diagnosi

Figura 8: Mapa dels valors històrics i arquitectònics del Lluçanès. Font: Mapa de Patrimoni Cultural. Diputació de Barcelona.

2,5

5

Camins

Ermites

Cases de pagès

Jaciments

Castells

Obra civil

Elements urbans

VALORS HISTÒRICS I ARQUITECTÒNICS: Existeixen multitud d’elements de diverses èpoques i tipologies, la qual cosa dota el paisatge d’una entitat i identitat pròpia: jaciments arqueològics (com Puigciutat), ermites romàniques disseminades, el Monestir de Santa Maria de Lluçà, viles rurals, masos i masies, llindes de cases amb la presència d’oficis artesans, molins al costat de les principals rieres, etc. D’altra banda, cal no oblidar el ric patrimoni històric dels camins de transhumància del Lluçanès. km

43

Profile for Consorci del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

Advertisement