Page 39

D1. Diagnosi

5. IDENTIFICACIÓ DELS VALORS DEL PAISATGE L’aspecte rural i tradicional del Lluçanès és un dels seus trets més distintius i un dels principals atractius tant per a forans com per a locals a la recerca d’espais equilibrats i harmònics. Al domini del mosaic de boscos i conreus, cal afegir l’interessant i ampli patrimoni arquitectònic de la zona, especialment masies tradicionals, i l’extensa xarxa de camins tant de transhumància com senderistes, que permeten gaudir còmodament del paisatge i de la diversitat de racons que aquest acull. Els valors paisatgístics del Lluçanès contribueixen a la qualitat de vida dels seus habitants i a donar un valor afegit als seus productes locals.

Quins valors té el Lluçanès? Patrimoni, festes, fires, elements naturals, un paisatge en mosaic, unes activitats agroramaderes pròpies i que el modelen, i uns valors intangibles com la calma i autenticitat que transmet el paisatge del Lluçanès.

Aportació efectuada durant els tallers participatius de la Carta del paisatge (febrer-març 2015)

39

Profile for Consorci del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

Advertisement