Page 30

Carta del paisatge del Lluçanès

3.5.3 Gestió d’espais naturals protegits La Reserva Natural Parcial de Merlès-Lluçanès (69,74 ha) –que coincideix amb la delimitació de l’Espai d’Interès Natural-, és la superfície d’àmbit fluvial amb un major grau de protecció legal. Aquest espai està inclòs (limitada lateralment) dins del Domini Públic Hidràulic, inundable per definició. A banda d’això, les rieres de Merlès (també tot el sector sud, a Santa Maria de Merlès, incloses les pinedes de pinassa) i de Sorreigs formen part de la Xarxa Natura 2000. Així per tant els principals espais naturals protegits presents a l’àmbit de la Carta del paisatge del Lluçanès, són: el PEIN del Sorreig el PEIN de Merlès l’àmbit de la Xarxa Natura 2000 que inclou el PEIN de Merlès i una ampliació de la llera de Merlès.

Riera de Merlès Autor: Laura Megias. Consorci del Lluçanès

30

Profile for Consorci del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

Advertisement