Page 29

D1. Diagnosi

3.5.2 Planejament territorial i urbanístic El Lluçanès està a cavall de les comarques d’Osona, el Bages i el Berguedà, i dins la vegueria de les Comarques Centrals. A nivell de planejament per tant, es troba sota l’àmbit del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals aprovat el 20082.

Pel que fa al planejament urbanístic, els municipis que formen part de l’àmbit de la Carta del paisatge, en data d’elaboració del present document, disposen dels següents documents de planejament aprovats i vigents: Municipi

Tipus de document

Alpens

Normes subsidiàries de planejament de tipus A i tipus B (1996)

Lluçà

Normes subsidiàries de planejament de tipus A i tipus B (2001)

Olost

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (2011)

Oristà

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (2010)

Perafita

Normes subsidiàries de planejament de tipus A i tipus B (1991)

Prats de Lluçanès

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (2015)

Sant Agustí de Lluçanès

Normes subsidiàries de planejament de tipus A i tipus B (2010)

Sant Bartomeu del Grau

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (2011)

Sant Boi de Lluçanès

Normes subsidiàries de planejament de tipus A i tipus B (1993)

Sant Feliu Sasserra

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (2011)

Sant Martí d’Albars

Normes de Planejament Urbanístic (2010)

Santa Maria de Merlès

Normes de Planejament Urbanístic (2010)

Sobremunt

Normes de Planejament Urbanístic (2010)

Tota la documentació del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals es pot consultar al web: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ ptp_de_les_comarques_centrals/

2

29

Profile for Consorci del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

Advertisement