Page 14

Carta del paisatge del Lluçanès

N

0

2,5

CC BY Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Figura 3: Mapa de cobertes del sòl del Lluçanès. Font: Mapa de cobertes del sòl de Catalunya. CREAF

14

Altres caducifolis (>=20%cc)

Carreteres

Pineda de pi roig (>=20%cc)

Roquissars

Altres conreus herbacis

Cases aïllades

Pineda de pinassa (5-20%cc)

Sòl erosionat per agent natural

Alzinar (5-20%cc)

Depuradores i potabilitzadores

Pineda de pinassa (>=20%cc)

Sòl nu per acció antròpica

Alzinar (>=20%cc)

Granges

Prats i herbassars

Basses agrícoles

Habitatges unifamiliars

Boscos caducifolis de ribera

Matollars

Tarteres

Zones d’esport

Roureda de fulla menuda (>=20%cc) Roureda de roure martinenc (5-20%cc) Roureda de roure martinenc (>=20%cc)

Regeneració d’alzina Regeneració de roureda de roure martinenc

Profile for Consorci del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

D1. DIAGNOSI  

Diagnosi de la Carta del Paisatge del Lluçanès

Advertisement