Page 1

BULETIN INFORMAȚIONAL

NOIEMBRIE - DECEMBRIE

2012


2

ELEONORA GRAUR: Raionul Rezina devine din ce în ce mai atractiv

La întrebările săptămânalului CUVÂNTUL răspunde dna ELEONORA GRAUR, unica doamnă şi cel mai tânăr preşedinte de raion din ragiunea Orhei - Dnă Eleonora Graur! Anul 2012 deja a devenit istorie. Care-s cele mai evidente realizări înregistrate în această perioadă de autorităţile publice din raionul Rezina? Anul 2012 a fost bogat în realizări frumoase. Am reuşit să reabilităm mai multe porţiuni de drumuri în satele Pripiceni, Lalova, Saharna, dar şi porţiunea de drum de pe str. Orhei, or Rezina, parte componentă a drumului naţional R13 Râbniţa-Bălţi. Totodată, au fost efectuate ultimele lucrări de reparaţie a drumului de centură din oraş. A fost deschis un teren de joacă pentru copii în curtea Casei de Creaţie. Lucrările de reparaţie ale viitorului sediu al şcolii muzicale din or. Rezina din cadrul Casei raionale de Cultură sunt practic finisate. În scurt timp urmează a fi organizată şi o ceremonie oficială de deschidere a noului sediu. De asemenea, în anul 2012 s-a reuşit a fi îndeplinite o mare parte din lucrările de reabilitare a traseului Rezina-Orhei. În anul următor planificăm să finisăm lucrările. Aceasta va deveni Eleonora Graur, președintele raionului Rezina un stimul pentru dezvoltarea raionului Rezina. Dacă vom reuşi să creăm o infrastructură adecvată, vom Foto: www.consiliu.rezina.md mări considerabil potenţialul de atragere a investitorilor. Vor apărea mai multe posibilităţi de dezvoltare a raionului şi de creştere a bunăstării locuitorilor acestora. Am încercat să atrag în raion antreprenori, inclusiv şi din capitală, dar permanent auzeam plângeri că pe drumurile noastre este dificil să circuli. În prezent, situaţia se schimbă radical. În combinare cu posibilităţile care au apărut după deschiderea Incubatorului de Afaceri în Rezina, raionul devine din ce în ce mai atrăgător. Deschiderea unui Incubator de Afaceri în Rezina este, de asemenea, una din cele mai importante realizări ale anului. Acesta dispune de spaţii pentru incubare a 19 întreprinderi, inclusiv şi a celor orientate spre producere. Acestea crează, ca rezultat, cel puţin 60 locuri noi de muncă. Din start am hotărât că prin intermediul Incubatorului de Afaceri vom stimula dezvoltarea acelor activităţi care până acum nu au fost practicate în Rezina. Un al doilea criteriu de selectare al rezidenţilor a fost cel de creare a locurilor de muncă. În plus, prin intermediul Incubatorului de Afaceri, am creat condiţii care permit acordarea ajutorului tuturor care au nevoie de el. Sunt planificate seminare şi training-uri de formare în afaceri nu doar pentru rezidenţii Incubatorului, dar şi pentru toţi care desfăşoară activitate antreprenorială în raion, sau doar planifică să deschidă o afacere. Pe lângă aceasta, au fost finisate lucrările de construcţie a gazoductului Saharna-Lalova. Acesta urmează a fi dat în exploatare în cel mai apropiat timp. Anul 2012 a fost unul activ şi din punct de vedere al scrierii diferitor proiecte. Astfel, Proiectul „Aprovizionarea oraşului Rezina cu apă potabilă”, înaintat de Primăria Rezina către PNUD în cadrul Programului de Susţinere a Măsurilor de Promovare a Încrederii, se alfă în acest moment la etapa de evaluare. Proiectul “Renovarea secţiilor de terapie intensivă, chirurgie, traumatologie şi reparaţia unei scări care duce spre secţia de traumatologie”, depus în cadrul aceluiaşi Program, se află deja în curs de implementare.


- Lozinca „Cadrele hotărăsc totul!”, se pare, rămâne una dintre cele mai actuale pentru ţara şi raionul nostru. Dar atât timp cât în politica de cadre accentul se pune nu pe calităţile morale, competenţă, profesionalism, ci pe culoarea politică, nepotism noi nu avem şanse să depăşim criza social-politică şi economică care pe an ce trece se aprofundează tot mai mult, afirmă cititorii noştri. Dumneavoastră de ce părere sunteţi? Cadrele competente se cresc şi noi punem accentul pe persoanele noi, nu pe acele care au trecut dintr-un partid în altul, considerându-se numai ei specialişti. Se pune accentul pe persoane tinere, care vin cu o altă viziune şi mentalitate, cărora nu le poţi atribui culoare politică. Este foarte greu să faci reforme când mult timp nu au fost făcute schimbări. Însă, întotdeauna este bine ca din tot ce se realizează să se dorească să se vadă partea plină a paharului. Aş spune mai mult, e greu să lucrezi şi să obţii rezultate într-o societate unde toţi au lăsat mâinile în jos şi ştiu numai să te critice. Persoane care critică au fost întotdeauna. Nu în zadar poezia “Criticilor mei” de Mihai Eminsecu, scrisă în decembrie 1883, este actuală şi astăzi. Aş vrea chiar să atrag atenţia asupra acestor versuri: „Multe flori sunt, dar puţine / Rod în lume o să poarte, Toate bat la poarta vieţii, / Dar se scutur multe moarte. E uşor a scrie versuri / Când nimic nu ai a spune, Înşirând cuvinte goale / Ce din coadă au să sune. ... Critici noi, cu flori deşarte, / Care roade n-aţi adus E uşor a scrie versuri / Când nimic nu de spus. - Recent configuraţia politică a administraţiei raionului s-a modificat esenţial. Cât de temeinică şi lucrativă este, în opinia Dvs, noua majoritate din Consiliul raional? Mi-aş dori din suflet aceasta să fie cu adevărat lucrativă şi să nu se pună accent pe faptul care mai bine poate face acţiuni de PR. Dacă noua majoritate se va conduce de zicala „Vorba lungă – sărăcia omului” şi va pune accent pe muncă şi străduinţă, atunci în mod sigur lucrurile vor evolua spre bine. Astăzi avem mai mulţi aşa-zişi „analişti politici” care mai mult complică desfăşurarea lucrului de zi cu zi, şi nu ajută cu nimic la soluţionarea problemelor existente. Orice critică este binevenită dacă se vine şi cu o propunere de soluţionare sau de îmbunătăţire. Personal, sunt deschisă spre o colaborarea frumoasă, sinceră şi corectă.

ELEONORA GRAUR: “Raionul Rezina devine din ce în ce mai atractiv”

3

- Care sunt priorităţile autorităţilor raionului Rezina pentru anul 2013 şi cât de reală este realizarea acestor obiective? În anul 2013 planificăm să contribuim cât mai mult întru dezvoltarea raionului şi a bunăstării locuitorii acestora. Ne dorim foarte mult să unim societatea din teritoriu, la moment dezbinată, şi să o încurajăm să se implice mai activ în viaţa raionului. Lucrurile se schimbă şi vor continua să se schimbe, pas cu pas. Crearea unei infrastructuri adecvate în raion este una din priorităţile de bază ale autorităţilor publice. Aceasta ne va permite să mărim considerabil potenţialul de atragere a investitorilor în regiune. În anul următor planificăm să finisăm lucrările de reparaţie a traseului Rezina-Orhei, dar şi să reabilităm mai multe drumuri locale din satele din raion. În Rezina sunt foarte mulţi tineri care doresc să-şi iniţieze o afacere, dar nu sunt familiarizaţi cu multe lucruri importante. În acest sens, în cadrul Incubatorului de Afaceri, deschis în noiembrie 2012, şi cu suportul ODIMM, urmează a fi organizate un şir de seminare pentru tinerii antreprenori privind principiile managementului, resurse umane, negocierea şi administrarea creditelor, oportunităţi de finanţare. De asemenea, vom continua să susţinem Sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din raion şi vom acorda tot sprijinul şi consultanţa necesară rezidenţilor Incubatorului de Afaceri din Rezina. Una din priorităţile pentru 2013 este promovarea măsurilor de încredere dintre cele două maluri ale Nistrului. Luând în consideraţie că mai multe localităţi din raionul Rezina se află în Zona de Securitate, este esenţială antrenarea cât mai multă a localităţilor din partea stângă a Nistrului în proiectele realizate în raionul Rezina. A fost efectuat studiul de fezabilitate privind aprovizionarea raionului Rezina cu apă potabilă. Proiectul urmează a fi implementat în două raioane – Rezina şi Şoldăneşti. Implementarea acestuia va contribui semnificativ la o dezvoltare considerabilă nu doar la nivel local, dar şi regional. Ameliorarea calităţii învăţământului în raion este una din priorităţile pentru anul următor. Totodată, ne propunem să încadrăm în câmpul muncii cât mai mulţi tineri, cu viziuni şi practici noi de lucru. Pentru conformitate, Tudor Iaşcenco Cuvântul, 28.12.2012


4

A FOST INAUGURAT INCUBATORUL DE AFACERI DIN REZINA Vineri, 23 noiembrie, a avut loc deschiderea oficială a Incubatorului de Afaceri din oraşul Rezina.

Incubatorul de Afaceri din Rezina

publicitate; confecţionarea

dispune de spaţii pentru incubare a

articolelor de vestimentaţie;

19 întreprinderi. Costul total al

prestarea serviciilor turistice; servicii

proiectului consituie 6 896 744,80

de cosmetologie; servicii de

lei, contribuţia Consiliului raional

proiectare şi amenajare a spaţiilor

Rezina constituind 600 000 de lei.

verzi; servicii de alimentaţie publică;

Incubatorul de Afaceri din Rezina

servicii de deservire a aparatelor de

dispune de 4 blocuri cu o suprafaţă

casă; servicii de elaborare a

totală a încăperilor de 1600 metri

proiectelor în construcţii;

pătraţi, terenul aferent lui având o

confecţionarea mobilei;

suprafaţă totală de 2330 m2.

confecţionare de uşi şi ferestre

La ziua de 23 noiembrie 2012,

termopan; servicii de contabilitate.

rezidenţi ai Incubatorului de Eleonora Graur, președintele raionului Rezina, și Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei

Afaceri din Rezina au devenit 15

Incubatorul de Afaceri din Rezina

agenţi economici, inclusiv

este al 3-lea incubator creat cu

La ceremonia de deschidere a

Republica Moldova, Dl Wicher

întreprinderi orientate spre

suportul financiar al UE, în baza

participat Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-

Slagter, a menţionat în cadrul

producere, care vor crea, ca

Matricei de Politici pentru

ministru, Ministrul Economiei, Dl

discursului său că deschiderea

rezultat, cel puţin 60 locuri noi de

Programul de suport

Wicher Slagter, Şeful Secţiei Politică

Incubatorului de Afaceri din Rezina

muncă.

Sectorial ,,Stimularea Economică în

şi Economie a Delegaţiei Uniunii

reprezintă un suport important

Europene în Republica Moldova,

pentru dezvoltarea IMM-urilor din

Dna Eleonora Graur, preşedintele

Moldova. Acesta a accentuat

raionului Rezina.

importanţa IMM-urilor pentru

De asemenea, la eveniment a fost

economia unei ţări europene,

prezent şi directorul general al

mulţumind autorităţilor publice

Organizaţiei pentru Dezvoltarea

raionale pentru implicarea în

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

procesul de dezvoltare a sectorului

(ODIMM), Dna Iulia Iabanji, Şefa

respectiv.

Direcţiei politicilor de dezvoltare a

Eleonora Graur, preşedintele

IMM şi profesii liberale din

raionului Rezina, a declarat că

cadrul Ministerului Economiei, Dna

deschiderea Incubatorului de

Valentina Veveriţă, reprezentanţii

Afaceri din Rezina reprezintă un

autorităţilor publice centrale şi

eveniment deosebit. Aceasta i-a

locale, mediului de afaceri,

adus mulţumiri Guvernului

comunităţii locale.

Republicii Moldova în persoana

În cuvântul său de salut, Viceprim-

Dlui Valeriu Lazăr, Viceprim-

ministrul, Ministrul Economiei,

ministru, Delegaţiei Uniunii

Valeriu Lazăr, a accentuat că

Europene în Republica Moldova,

Incubatorul de Afaceri din Rezina

Organizaţiei pentru Dezvoltarea

reprezintă un punct de referinţă

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în

pentru cei care vor să iniţieze o

persoana Dnei Iulia Iabanji, care s-

afacere şi sunt gata să-şi asume

au implicat activ în procesul de

unele riscuri. Ministrul a mulţumit

pregătire a deschiderii

conducerii raionului Rezina în

Incubatorului de Afaceri şi au

persoana Dnei preşedinte, Eleonora

asigurat Consiliului raional Rezina

Graur, care a dat curs acestei

tot suportul necesar.

Domeniile de activitate ale

Zonele Rurale”, în concordanţă cu

iniţiative. „Mă bucur că autorităţile

„Sper că raionul Rezina va deveni

agenţilor economici rezidenţi ai

priorităţile Guvernului RM de creare

locale de la Rezina au avut curajul şi

un exemplu de succes în ceea ce

Incubatorului de Afaceri din or.

a infrastructurii de suport în afaceri

deschiderea necesară să fie

priveşte dezvoltarea sectorului

Rezina sunt următoarele: servicii

adecvate necesităţilor mediului de

partenerii noştri în cadrul acestui

întreprinderilor mici şi mijlocii

de consultanţă în domeniul

afaceri, preponderent în zonele

proiect”, a menţionat Valeriu Lazăr.

pentru alte raioane care ne vor

tehnologiilor informaţionale şi

rurale.

Şeful Secţiei Politică şi Economie a

urma exemplul”, a menţionat

studierii limbilor engleză şi

Galeria foto de la eveniment poate fi vizualizată

Delegaţiei Uniunii Europene în

Eleonora Graur.

franceză; prestarea serviciilor de

pe pagina de Facebook a Consiliului raional Rezina.


C ONSULTĂRI POLITICE REGIONALE : “P RIORITĂŢILE DE INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI CONSOLIDAREA MĂSURILOR DE ÎNCREDERE ”

5

Comisia parlamentară de Politică Externă şi Integrare Europeană, în parteneriat cu Forumul moldo-german, cu sprijinul proiectului PNUD “Suport pentru dezvoltarea Parlamentului Republicii Moldova”, în cooperare cu Consiliul raional Rezina, a organizat marţi, 11 decembrie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Rezina, consultări publice la tema: “Priorităţile de integrare europeană şi consolidarea măsurilor de încredere”. La eveniment au participat Igor Corman, preşedintele Comisiei de Politică Externă şi Integrare Europeană, şi Iurie Chiorescu, membrul Comisiei. Din partea autorităţilor locale la Forumul de consultări politice regionale, organizat la Rezina, au participat Eleonora Graur, preşedintele raionului Rezina, Gheorghe Botnaru şi Livia Scutaru, vicepreşedinţii raionului, Mihail Cebotar, primarul or. Rezina, Maria Macrii, primarul c. Saharna-Nouă, Mihail Gotornicean, primarul s. Lalova, Anatolii Chirtoacă, primarul s. Solonceni. De asemenea, în sală au fost prezenţi consilieri raionali, conducători de instituţii, reprezentanţii agenţilor economici locali şi mass-media din regiune. Subiectele discutate au vizat procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, implicarea autorităţilor publice locale în acest proces, fiind pe larg discutată situaţia din teritoriu şi posibilităţile de implicare a localităţilor din raionul Rezina în proiectele sprijinite de Uniunea Europeană, orientate spre consolidarea măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului. Potrivit preşedintelui Comisiei de Politică Externă şi Integrare Europeană, Igor Corman, procesul de integrare europeană necesită o implicare maximală atât la nivel central, cât şi local, astfel încât cetăţenii să resimtă cât mai rapid avantajele acestei integrări. Totodată, luând în consideraţie că mai multe localităţi din raionul Rezina se află în Zona de Securitate, este esenţială antrenarea cât mai multă a localităţilor din partea stângă a Nistrului în proiectele finanţate de Uniunea Europeană, realizate în regiunea respectivă, a adăugat preşedintele Comisiei. „Trebuie să creăm condiţii favorabile pentru soluţionarea conflictului existent, să facem partea dreaptă a Nistrului mai atractivă pentru cetăţenii din stânga Nistrului”, a menţionat Igor Corman.

De la stânga: Igor Corman, preşedintele Comisiei de Politică Externă şi Integrare Europeană, Eleonora Graur, preşedintele raionului Rezina, şi Iurie Chiorescu, membrul Comisiei

Reprezentanţii autorităţilor publice locale, la rândul lor, au făcut o prezentare a situaţiei şi a problemelor cu care se confruntă în prezent în Zona de Securitate, prezentând, totodată, şi o scurtă informaţie despre proiectele depuse, dar şi despre cele care deja se implementează cu suportul financiar din partea UE. Potrivit preşedintelui raionului Rezina, Eleonora Graur, proiectul „Aprovizionarea oraşului Rezina cu apă potabilă”, înaintat de Primăria Rezina către PNUD în cadrul Programului de Susţinere a Măsurilor de Promovare a Încrederii se alfă în acest moment la etapa de evaluare. Proiectul “Renovarea secţiilor de terapie intensivă, chirurgie, traumatologie şi reparaţia unei scări care duce spre secţia de traumatologie”, depus în cadrul aceluiaşi Program, se află în prezent în curs de implementare. În cadrul discuţiilor, participanţii la întâlnire au fost făcute mai multe sugestii şi propuneri privind îmbunătăţirea dialogului dintre cele două maluri ale Nistrului.

Galeria foto de la eveniment poate fi vizualizată pe pagina de Facebook a Consiliului raional Rezina


6

GHEORGHE BOTNARU ŞI LIVIA SCUTARU – NOII VICEPREŞEDINŢI AI RAIONULUI REZINA În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului raional Rezina din 05 decembrie au fost desemnaţi noii vicepreşedinţi ai raionului. Astfel, Botnaru Gheorghe a fosl ales în funcţia de vicepreşedinte pe problemele agriculturii, iar Livia Scutaru a fost desemnată vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale. Candidaturile celor doi au parvenit din partea fracţiunilor PLDM şi PL din cadrul Consiliului raional Rezina, fiind propuse spre votare consilierilor raionali. Vicepreşedinţii au fost aleşi prin votul unanim a 24 de consilieri raionali, prezenţi la şedinţă.

„NISTRU LALOVA” DEŢINĂTOAREA SUPERCUPEI RAIONULUI REZINA LA FOTBAL

Duminică, 18 noiembrie 2012, pe terenul sportiv din s. Pripiceni-Răzeşi s-a disputat Supercupa Raionului Rezina la fotbal. În meciul decisiv s-au întâlnit echipele Steaua SCL Rezina,campioana raionului Rezina, şi Nistru Lalova, deţinătoarea Cupei Preşedintelui raionului Rezina. După o partidă echilibrată, fotbaliştii din Lalova au repurtat victorie cu scorul de 1-0, datorită golului marcat de Ion Basarab. La ceremonia de premiere au fost prezenţi Eleonora Graur, Preşedintele raionului Rezina, Vasile Gobjilă, Preşedintele Asociaţiei raionale de Fotbal şi Mircea Cojocari, Şeful Departamentului Protocol Administrativ al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal. Momentul culminant al evenimentului sportiv desfăşurat l-a constituit înmânarea, din partea preşedintelui raionului Rezina, Eleonora Graur, a Supercupei raionului Rezina echipei câştigătoare – Nistru Lalova.

Echipa „NISTRU LALOVA” - deţinătoarea Supercupei raionului Rezina la fotbal, alături de președintele raionului Rezina, Eleonora Graur, Vasile Gobjilă, Președintele Asociaţiei raionale de Fotbal și Mircea Cojocari, Şeful Departamentului Protocol Administrativ al Federaţiei Moldovenești de Fotbal

Ambele echipe s-au ales cu premii băneşti din partea Consiliului Raional Rezina. Din partea forului fotbalistic, căpitanilor echipelor – Pădureţ Alexandru (Nistru Lalova) şi Iurcu Laurenţiu (Steaua SCL Rezina) – li s-au înmânat mingi şi cadouri.


ANATOL CUZUIOC din s.Păpăuţi a fost desemnat câştigător al Concursului “NOI PUNEM PIATRA DE TEMELIE”

7

Louis de Sambucy, Director General Lafarge Ciment Moldova, Anatol Cuzuioc din s. Păpăuţi, președintele raionului Rezina, Eleonora Graur

Concursul “Noi punem piatra de temelie” şi-a desemnat căştigătorul. Proiectul „Cultivarea legumelor în câmp deschis şi teren protejat la irigarea prin picurare”, elaborat de Anatol Cuzuioc din s. Păpăuţi, a obţinut cel mai mare punctaj din partea comisiei de concurs, devenind astfel deţinătorul premiului mare în valoare de 50 mii de lei. Suma respectivă urmează a fi investită în proiectul său de către compania Lafarge Ciment Moldova, care a organizat acest Concurs în colaborare cu Consiliul raional Rezina şi autorităţile publice locale de nivelul 1. „Acum câteva luni în urmă, în comun acord cu Consiliul raional Rezina, în persoana Dnei preşedinte – Eleonora Graur, Lafarge Ciment Moldova a lansat un concurs dedicat dezvoltării afacerilor mici şi mijlocii în aria raionului Rezina, având scopul de a pune umărul în dezvoltarea unei afaceri inovative în perimetrul raionului Rezina”, a menţionat responsabilul de Proiect, Dl Leoonid Nicorici, Director Afaceri Corporative Lafarge Ciment Moldova. „Toţi au prezentat proiecte bune, iar fiecare idee merită apreciere. Ne bucurăm pentru faptul că s-au găsit doritori de a participa la acest concurs. Sunt sigură că acesta este doar un început de cale şi reprezintă acea piatră de temelie, pusă astăzi, care va încuraja tinerii din raion să se iniţieze în asemenea proiecte”, a menţionat în cadrul discursului său, preşedintele raionului Rezina, Eleonora Graur. Aceasta s-a pronunţat, de asemenea, asupra proiectului apreciat şi de compania Lafarge Ciment Moldova ca o idee de afacere care merită să fie dezvoltată. „Vom pune accentul şi pe proiectul prezentat de Pavel Sandulov, deoarece ideea de afacere a acestuia este una inovativă în ceea ce priveşte iluminarea. O să găsim modalităţi de a susţine această idee de afacere”, a asigurat preşedintele raionului.

Louis de Sambucy, Director General Lafarge Ciment Moldova, a felicitat toţi participanţii la concurs şi a menţionat că toate proiectele au fost interesante. „A fost foarte dificil să luăm o decizie finală”, a menţionat acesta. „Acest proiect este unul de susţinere a spiritului antreprenorial care nu este unul uşor. El trebuie susţinut pentru a crea mai multe locuri de muncă. Avem nevoie de astfel de persoane care sunt gata să-şi asume riscul cum sunt participanţii la concursul din acest an”, a adăugat Louis de Sambucy. În cadrul şedinţei solemne consacrate finalizării Concursului “Noi punem piatra de temelie”, Louis de Sambucy, Directorul General Lafarge Ciment Moldova, şi Eleonora Graur, preşedintele raionului Rezina, au înmânat diplome de participare tuturor reprezentanţilor întreprinderilor individuale, participante în concurs. Marele câştigător Anatol Cuzuioc a primit din partea organizatorilor un Certificat bancar simbolic. Concursul “Noi punem piatra de temelie” este dedicat dezvoltării afacerilor mici și mijlocii în aria raionului Rezina și a fost organizat de SA Lafarge Ciment Moldova, Consiliul raional Rezina și autorităţile publice locale de nivelul 1. Organizatorii și-au propus ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea durabilă a raionului Rezina, să sprijine antreprenorii și companiile mici în perimetrul raionului Rezina, să încurajeze și să recunoască spiritul antreprenorial, inovarea, creativitatea și talentul antreprenorial prin punerea în aplicare a proiectelor inovatoare și durabile, cu perspective reale de a crea locuri de muncă în raionul Rezina.


8

TRADIŢIILE ŞI OBICEIURILE DE IARNĂ, OMAGIATE LA REZINA

Corala “Doina Nistrului”, Rezina

O nouă ediţie a Festivalului raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă s-a desfăşurat în Rezina miercuri, 26 decembrie, în incinta Casei raionale de Cultură. Genericul ediţiei 2012 a fost ales a fi „Cad fulgi de nea pe clinchet de clopoţei”. Festivalul a demarat cu o paradă a portului popular, după care a fost organizat un spectacol cu participarea colectivelor artistice din instituţiile culturale din raion. Începând cu orele 10:00, pe scena Casei raionale de Cultură, peste 20 de colective din raionul Rezina au prezentat în scenă datini şi obiceiuri de Anul Nou şi Crăciun, specifice localităţilor din care provin – pluguşoare, colinde, sorcove, jocuri dramatizate. Galeria foto completă de la eveniment poate fi vizualizată pe pagina de Facebook a Consiliului raional Rezina.


TEZAURUL NEAMULUI SĂ DĂINUIE VEŞNIC "Să vă fie casa - casă / Întru toate mai frumoasă, Să vă fie masa - masă / Întru toate mai bogată!"

Perioada fermecătoare a sărbătorilor de iarnă, caracterizată de albul imaculat al zăpezii, de tradiţionalele colinde şi urături, de clinchete de zurgălăi, mai fiind însoţită şi de miracolul cadourilor, ne face să percepem viaţa altfel. Şi la hotarul anilor 2012-2013 colectivele artistice din raion au evoluat în cadrul Festivalului obiceiurilor, tradiţiilor şi ritualurilor sărbătorilor de iarnă "Cad fulgi de nea pe clinchete de clopoţei", care a demarat cu o paradă a portului popular. În casa raională de cultură Rezina, la 26 decembrie a dominat atmosfera de sărbătoare, tainică şi feerică, sufletele celor prezenţi au fost inundate de emoţii minunate şi de nenumărate ori a răsunat tradiţionalul "Să trăiţi, să înfloriţi, întru mulţi ani fericiţi!", urarea multaşteptată de fiecare dintre noi. În cadrul Festivalului, în total, 27 de formaţii artistice din raion au prezentat în scenă urături, colinde, înscenări ale obiceiurilor autentice, caracteristice sărbătorilor de iarnă. A impresionat foarte mult publicul spectator faptul că nici unul din colindele, urăturile interpretate nu s-a repetat şi evoluările tuturor colectivelor au fost impozante. Merită cuvinte de laudă toate cetele de urători, toate colectivele ce-au evoluat, pentru interpretare bună a colindelor autentice şi prezentare teatralizată a obiceiurilor. Menirea Festivalului raional "Cad fulgi de nea pe clinchete de clopoţei" este de a valorifica tradiţiile, obiceiurile şi ritualurile populare autentice ale sărbătorilor de iarnă şi de a promova aceste perle strămoşeşti. Fie ca manifestarea în cauză să devină o tradiţie frumoasă şi să perpetueze peste ani. Dna Angela Racu, şeful secţiei Cultură, prin intermediul acestei relatări, mulţumeşte artiştilor rezineni ce s-au prezentat la sărbătoare şi care contribuie în permanenţă la perpetuarea patrimoniului spiritual al neamului nostru, iar colegilor de breaslă şi cititorilor noştri le-a adresat o urare: "Cu toată stima, în ajunul luminoaselor sarbatori de Crăciun şi An Nou, vă urez să aveţi parte de simple bucurii, de sentimente curate, de vise adevarate, de sănătate, prosperitate, bunăstare şi frumoase realizări! Fie ca fulgii credinţei, iubirii, dreptăţii să vă troienească la nesfârşit ca într-o poveste minunată. Fie ca Steaua Sfântă a Crăciunului să vă călăuzească paşii pe un drum plin de împliniri. Crăciun fericit alături de cei dragi! Să iertaţi, să dăruiţi, sa primiţi, să iubiţi şi să vă bucuraţi de tot ce este în jur. Să aveţi tot ce vă doriţi!" La mulţi ani! Violeta PISTRUI, Farul Nistrean

9


10

MATINEU DE ANUL NOU LA CENTRUL COMUNITAR PENTRU BOLNAVII DE TUBERCULOZĂ DIN RAIONUL REZINA

Un matineu pentru copiii din focarele cu tuberculoză din raionul Rezina a fost organizat joi, 27 decembrie, în incinta Centrului Comunitar pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză. La micul spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă au fost invitaţi peste 30 de copii.

Organizatorii evenimentului, lucrătorii Centrului Comunitar pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză din raionul Rezina, au fost susţinuţi de către copiii voluntari de la liceul teoretic „Alexandru cel Bun”, în frunte cu conducătorul grupei – Dna Carolina Cojocaru. Aceştia au prezentat micuţilor un program artistic, oferind, totodată, fiecărui copil prezent la matineu câte un cadou. Preşedintele raionului Rezina, Eleonora Graur, a felicitat copiii cu ocazia venirii sărbătorilor de iarnă, dorindu-le multă sănătate, rezultate bune şi descoperiri intresante în anul care vine. Fiecare copil a primit şi câte un cadou din partea Consiliului raional Rezina. La rândul său, Nina Postu, coordonatorul Centrului Comunitar pentru bolnavii de tuberculoză din raionul Rezina, i-a înmânat preşedintelui raionului un certificat de apreciere din partea Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate pentru lucrul informativ în domeniul tuberculozei. „Vă dorim ca întotdeauna să ocupaţi o poziţie civică activă, să-i sprijiniţi pe cei, care au nevoie de suportul şi ajutorul Dumneavoastră”, se menţionează în Certificat. Centru Comunitar pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză din raionul Rezina din cadrul IMSP Spritalul raional Rezina a fost deschis în cadrul Proiectului “Sporirea rolului pacientului şi a comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova”, implementat de Centrul PAS.

Eleonora Graur, președintele raionului Rezina

În imagine - voluntarii de la liceul teoretic „Alexandru cel Bun”, în frunte cu conducătorul grupei – Dna Carolina Cojocaru.


DE SĂRBĂTORI, UN TOAST PENTRU...

11

oamenii responsabili şi săritori la nevoie

O vorbă din popor spune că omul la nevoie se cunoaște. Ninsorile și viscolul puternic din 15-18 decembrie, în urma cărora troienele au blocat circulaţia pe majoritatea drumurilor, au fost un examen serios pentru autorităţile și serviciile speciale din raionul Rezina, pe care majoritatea acestora l-au susţinut cu succes. Administraţia raionului Rezina aduce sincere mulţumiri tuturor celor care în acele zile de grele încercări au dat dovadă de responsabilitate, înţelegere, voinţă şi multă bunătate sufletească. Suntem recunoscători: - serviciilor desconcentrate în teritoriu, în primul rând SA Drumuri-Rezina, pentru contribuţia la deblocarea drumurilor naţionale şi locale din raion; - colaboratorilor Secţiei Situaţii Excepţionale Rezina, cu concursul cărora au fost deblocate 8 autoturisme, fiind evacuate şi adăpostite zeci de persoane sinistrate; - colaboratorilor poliţiei rutiere Gheorghe Burduja, Vasile Platon, Dan Rudaca, cei care două zile s-au aflat încontinuu în epicentrul evenimentelor, au evacuat din autovehicolele blocate în nămeţi 30 de persoane, între care şase copii;

- în mod aparte primarilor satelor Buşăuca şi Cuizăuca, Echimăuţi şi Cogâlniceni, care au fost alături de oamenii blocaţi în nămeţi în apropierea localităţilor pe care le administrează, oferindu-le ajutorul necesar. Primarul de Cuizăuca, Ion Ţurcanu, a contribuit la adăpostirea a 6 persoane (3 copii), primarul de Buşăuca, Vadim Ciobanu – la adăpostirea a 5 persoane. Totodată, primarul de Buşăuca a participat cu un tractor la deszăpezirea drumului ce duce din sat spre traseul central, apoi a drumului Rezina- Orhei (până la Podgoreni); - în mod deosebit dlui Victor Anici, pădurarul de la cantonul 3 al ocolului silvic Cinişeuţi, care timp de două zile a cazat în locuinţa sa câteva zeci de persoane, dintre care 10 copii, din automobilele întroienite pe traseul Rezina-Orhei; - agenţilor economici din raion, care au reacţionat operativ la apelul autorităţilor şi au contribuit cu tehnica necesară la deszăpezirea drumurilor: Lafarge Ciment (Moldova) SA, SRL Salve, SRL Nefermet, SRL Sahrivar, GŢ Gârlea Andrei P. etc. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă transmitem tuturor cele mai sincere felicitări, urări de sănătate, pace şi fericire, realizări mari în anul 2013. În numele întregii administraţii a raionului Rezina, Eleonora Graur, președintele raionului


12

Э ЛЕОНОРА Г РАУР :

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, НА ДЕЛО НАДО СМОТРЕТЬ ПОЗИТИВНО» Как в Резине помогают начинающим предпринимателям

Почти месяц назад – 23 ноября – в Молдове открылся новый бизнес-инкубатор. На этот раз – в Резине. Корреспондент «Труда7 Moldova» встретился с инициатором этого проекта, председателем района Резина Элеонорой Граур. Она рассказала нам о первых результатах и о планах.

НАШЕ ДОСЬЕ: Элеонора Граур – председатель района Резина. Занимает этот пост около полутора лет. С первых дней определила для себя приоритеты – реабилитация дорог и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. Результаты уже видны: в нескольких селах района дороги восстановлены, приведена в порядок объездная дорога в Резине, активно идет ремонт трассы ОрхейРезина, которая еще недавно была притчей во языцех. «Значительную часть работ по восстановлению трассы удалось провести в 2012 году, в следующем году мы планируем завершить ремонт, говорит Элеонора Граур. - Это станет стимулом для развития Резины. Если нам удастся создать инфраструктуру, мы нарастим потенциал для привлечения инвесторов. Будет создаваться все больше рабочих мест, появится больше возможностей для развития района и роста благополучия его жителей. Я и прежде пыталась привлекать к нам предпринимателей, в том числе, из столицы, но постоянно слышала жалобы на то, что по нашим дорогам сложно проехать. Сейчас ситуация меняется коренным образом. А в сочетании с возможностями, которые открылись после создания бизнесинкубатора, Резина становится еще привлекательнее».

- Как вы оцениваете состояние бизнессреды в Молдове? Какую роль в экономике должны играть бизнесинкубаторы, и как они справляются с этой задачей? - Бизнес-среда развивается, но нуждается в большем понимании и поддержке. В первую очередь, это касается малых предприятий – именно им, особенно в регионах, отведена важная роль в развитии экономики. Предприниматели этого сегмента не боятся рисковать, часто это - молодые люди, которые побывали в других странах, поработали там, приобрели ценный опыт и знания, и в итоге созрели для создания своего бизнеса. Я очень ценю таких людей. Они заработали деньги нелегким трудом, и готовы рисковать ими – не спрятать в чулок, не купить на них квартиру, а вложить в дело, инвестировать. Мне это внушает оптимизм, уверенность в том, что менталитет нашего общества постепенно меняется. Я приветствую действия министерства экономики, направленные на поддержку тех, кто создает малые предприятия. Сегодня очень важно предоставить условия, которые будут стимулировать все большее число трудовых мигрантов возвращаться домой и создавать рабочие места на родине. - С какими проблемами в первую очередь приходится сталкиваться начинающим предпринимателям? - Бюрократия. Я прекрасно понимаю это, и потому с первых дней нахождения в должности председателя района была готова принять, выслушать и помочь любому, кто готов инвестировать в создание нового производства. Для меня очень важно, чтобы эти люди могли работать, не встречая препятствий. - Почему было решено открыть бизнес -инкубатор именно в Резине? -Честно говоря, в Резине не планирова-

лось создавать бизнес-инкубатор. Но я знала, что подобные инкубаторы успешно действуют в Сороке, Леова, ШтефанВодэ. Поэтому обратилась к министру экономики Валериу Лазэру с просьбой включить Резину в этот проект. Оказалось, министерство посчитало, что район у нас небольшой, а потому особого потенциала в нем не увидели. Но я была не согласна с этим. Да, до недавних пор в Резине не было больших успехов, в принципе, в нем вообще не было проектов. В результате не развивались даже потенциально успешные сферы. Я в Резине – человек новый. У меня свежий глаз, и я видела, что можно сделать многое. Наш район, действительно, не велик - около 50 тыс. жителей, но через Днестр находится Рыбница, а только в ней живут около 60 тыс. человек. Отношения с левым берегом становятся лучше, есть определенный интерес, растет доверие. Почему бы не позволить и рыбницким предпринимателям использовать возможности нашего бизнесинкубатора? В общем, мне удалось убедить министра, инкубатор был создан. - А рыбницкие предприниматели действительно заинтересовались? - Конечно. Люди уже приезжали, интересовались условиями. У нас и сейчас есть довольно много предпринимателей, которые живут в Рыбнице, но бизнес ведут у нас. Им так выгоднее. А мы открыты для сотрудничества. - Я знаю, что вы анализировали, в каких сферах заняты действующие резинские бизнесмены. Наверняка определились с приоритетами, с тем, в чем жители района нуждаются больше. - Конечно, мы изначально решили, что при помощи бизнес-инкубатора будем стимулировать развитие тех видов деятельности, которых в Резине пока нет. Это – один из критериев отбора. Второй критерий – создание рабочих мест. Уже сейчас, благодаря созданным в бизнес-инкубаторе фирмам, нам удалось обеспечить жителей района услугами, которых прежде здесь не существовало. К примеру, не было туристической фирмы - сейчас такая фирма есть. Не было компании, которая занималась бы благоустройством территории, теперь и эта проблема решена. Совсем недавно в


Э ЛЕОНОРА Г РАУР :

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, НА ДЕЛО НАДО СМОТРЕТЬ ПОЗИТИВНО»

13

Как в Резине помогают начинающим предпринимателям

Резине не было ни одного массажного кабинета – ближайший находился в Рыбнице. Теперь такой кабинет есть. Он приносит прибыль сотрудникам, а жители района могут получать качественную услугу, за которой прежде приходилось далеко ехать. Появилась даже фирма, которая ведет свой бизнес в сфере IT технологий. Не сомневаюсь, что со временем появится еще больше примеров. - Конечно, ведь хороший пример заразителен. - Вы даже не представляете, насколько. Если раньше никто не понимал, что это за бизнес-инкубатор, то теперь люди видят реальные результаты и все больше интересуются им. - На какую поддержку могут рассчитывать резиденты бизнес-инкубатора? - Они получают площади для ведения бизнеса. В первый год арендная плата составляет всего 30% от ее реальной стоимости. Второй год – 50-60%, в зависимости от решения совета. На третий год бизнесмен оплачивает 80% аренды. Кроме того, резидентам представляют услуги консультанта, который помогает использовать все имеющиеся законодательные и нормативные возможности, чтобы найти наиболее выгодные пути для развития бизнеса. Также есть специалист, который помогает в поиске внешнего финансирования, грантов. - Вы предоставляете только офисы? - Нет, на территории бизнес-инкубатора есть и производственные мощности. У нас производят окна и двери, мебель, режут стекло, есть швейное производство. Есть также языковая школа. До сих пор преподавателя можно было найти только частным образом, причем с большим трудом. Теперь есть школа с просторными, удобными классами, которая учителям дает рабочие места, а жителям района - возможность освоить иностранный язык. Поскольку бизнес-инкубатор размещен в помещении бывшего детского сада, состоящем из нескольких блоков, нам удалось создать прямо в центре города очень удобный комплекс. - А дети не пострадали из-за того, что садик отдали под бизнес-инкубатор?

- Нет, проблем с местами в садах у нас нет. А с 1 января 2013 года будет открыт еще один садик – он уже отремонтирован и оснащен. - Как вы оцениваете потенциал бизнесинкубатора в плане создания новых рабочих мест? - На сегодняшний день в нашем бизнесинкубаторе зарегистрированы 19 резидентов, и уже сейчас они открывают около 60 качественных рабочих мест. А ведь это – только начало. Через год фирмы окрепнут и наверняка появятся новые вакансии. - Через три года места в «бизнестеплице» смогут занимать другие предприниматели? - Да, но если кто-то из наших резидентов увидит, что бизнес развивается хорошо и пожелает уйти в свободное плаванье раньше, он может сделать это в любой момент. - А сейчас мощности бизнесинкубатора позволяют принимать новых резидентов? - Позволяют. К тому же мы создаем условия, которые позволяют оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. У нас запланированы семинары и обучающие бизнес-тренинги не только для резидентов бизнес-инкубатора, но и для тех, кто уже занимается предпринимательской деятельностью в районе, или только планирует начать свое дело. В Резине есть молодежь, которая хочет открыть собственный бизнес, но эти люди не знакомы со многими очень важными вещами. В ходе семинаров их обучают основам менеджмента, объясняют, как руководить персоналом, как вести переговоры с банком, как взять кредит… Оказывается также юридическая помощь. До сих пор ничего подобного в Резине не было. - Скажите, а возможности, которые открывает деятельность в условиях бизнес-инкубатора, привлекают больше мужчин или женщиныпредприниматели тоже есть? Я бы сказала, 50 на 50. Есть жены предпринимателей, которые не хотят быть просто домохозяйками и создают свое дело, чтобы не отставать от мужа. Есть

и другой пример: жена открыла в бизнес -инкубаторе салон красоты, а муж - фирму, которая оказывает услуги по проектированию. Знаете, даже прежде незнакомые люди, познакомившись здесь, генерируют новые идеи и уже задумываются о создании совместных проектов. Так что, инкубатор – это настоящая кузница успеха. - Бизнес-инкубатор действует почти месяц. Есть какие-то подводные камни, которых поначалу не было заметно? - Все решаемо. К тому же с самого начала мы многое разузнали о работе бизнес -инкубаторов, интересовались их опытом, учитывали советы. В первую очередь, изучали проблемы, с которыми они сталкивались. Это позволило избежать ошибок, на чем-то сэкономить. А вообще, знаете, я оптимист. Считаю, что надо делать дело, решать проблемы по мере поступления и не пугаться возможных трудностей. Если ты чего-то хочешь добиться, на дело надо смотреть позитивно, а с негативным восприятием ничего не получится. - На бизнес-инкубаторы сегодня возлагают большие надежды, но пока их не слишком много, да и работа эта ведется не слишком долго. Вы считаете, что они действительно могут стать точками роста для экономики? - Вопросами, связанными с деятельностью бизнес-инкубаторов я заинтересовалась еще в 2006 году - в Молдове тогда таких проектов еще не было. Я в то время возглавляла управление бухгалтерии и экономики в Академии наук. Ученые рассказывали о таких проектах, которые действовали в Европе, а я думала – как полезно было бы реализовать нечто подобное у нас. Когда появилась возможность создать бизнес-инкубатор в Резине, я сделала для этого все возможное. Если не помогать начинающим предпринимателям, люди просто опустят руки, а мы потеряем будущее. Бизнес-инкубаторы – это настоящий катализатор для развития экономики. Татьяна Кропанцева Труд–7 Moldova / 20 декабря 2012 года www.trud7.md


14

SPECTACOL DE SĂRBĂTOARE „DESCHIDE UŞA CREŞTINE”

În seara zilei de 25 decembrie, în incinta Casei raionale de Cultură Rezina a avut loc spectacolul „Deschide uşa Creştine”. În scenă au evoluat formaţiile artistice de la Casa raională de Cultură, care au prezentat în scenă datini şi obiceiuri de Anul Nou şi Crăciun – pluguşoare, colinde, sorcove, jocuri dramatizate. Galeria foto completă de la eveniment poate fi vizualizată pe pagina de Facebook a Consiliului raional Rezina.


SPECTACOL DE SĂRBĂTOARE „DESCHIDE UŞA CREŞTINE”

15


CONSILIUL RAIONAL REZINA MD 5400, or. Rezina, str. 27 August 1 Tel. + 373 254 2 20 58, Fax + 373 254 2 57 40 E-mail: consiliu.rezina@gmail.com

http://consiliu.rezina.md/ http://www.facebook.com/ConsiliulRaionalRezina Copyright Š 2012 Consiliul raional Rezina

Newsletter - Consiliul raional Rezina - Nr.1  

Buletin informațional al Consiliului raional Rezina Noiembrie - Decembrie 2012