Page 1

La escalera de Jacob We are Climbing Jacob´s Ladder

SOPRANO

    

   

    

   

ALTO

TENOR

BASS

Negro Espiritual Arr. Ruth Ann Wade

    

Piano

   7

 

  

 -

-

 

Vió mp

Ja

Ja

Vió

Ja

Ja

-

-

cob

u

cob

u

-

-

         p        

-

cob

-

cob

mp

Vió p

   

Vió

           

     

na_es - ca



        mp

     - na_es - ca

  

p

u

u

-

-

cresc.

na_ es - ca cresc.

le

 

na_ es - ca

-

 -

 le

ra.

 -

ra.

     

     

     

     





le - ra.

le - ra.

     



mp





cresc.


2

  mf   13

Va - mos

ha - cia

la es - ca

 mf      Va - mos



 mf   

Va - mos

   

mf

Va - mos

        mf

   

   19



ha - cia

 



 

cruz.

    cruz.

   

       

  

   



le - ra,

le - ra,

       

pa - so

mf

Ca - da mf

pa - so

Ca - da mf

mf

la

sier - vos

de

la

 de

 la

     

    

 

 

va

más



al - to,

cresc.

cresc.

Ca - da

de

sier - vos

 

mf

la

de

sier - vos

le - ra.

    

sier - vos

 -

le - ra,

pa - so

Ca - da

          



cruz.

   

-

la_es - ca

    

cruz.

-

la es - ca

ha - cia

-

la es - ca

ha - cia



pa - so

 

 

va más cresc.

va más cresc.

va

más

    



al - to,

cresc.

  

al - to,

al - to,



    

   


3

  mf    25

ca - da

 mf    

ca - da mf

       ca - da    

     

 

pa - so

va

 más

pa - so

pa - so

va

más

ca -da - pa - so

va

más

         

 

 

mf

     

va - más

ca - da,

 

al - to,

mf

f

f

al - to,

Ca - da

pa - so

Ca - da f

pa - so



  

va

más

al - to,

ha - cia

Ca - da

pa - so

al - to,

ca - da



f

 

 

     va más

 



va

más

      va

   

 

más

 

al - to,

ha - cia

al - to,

 

Je

 

mi

  

 

-

-

 

 

mi

mi

ha - cia

        

 

ha - cia

al - to,

 

Je

Je

Je

pa - so

 

   

 







sús.

 -



sús.

 -

sús.

sús.

      

 

         

 

 

mi

f

31

al - to,

                

 

          

       




4 37

 mf  

¿A - mas

 a

Je - su

mf

 

¿A - mas mf

   ¿A    mf

-

¿A - mas

 



 



mf

43

  

Je - su

 

-

-

Je - su

a

Je - su

-

a

Je - su







-

 

-

-

 

Je - su



 

 

Co - no

cris - to?

Co - no

cris - to?

Co - no

cris - to?

-

cris - to?

 - su

a

Je - su

   Je

-

- mas

¿A - mas

f

a

f

 

¿A - mas

a





cris - to?

-

-

¿A - mas

   

 f

 

  

cer - lo

es

a

es

a



cer - lo

es

a

es

a

cer - lo

 -

a

¿A - mas

 

-

cris - to?



f

cris - to?

Co - no

cris - to?

 -

f

cer - lo

 

 

 -

mar - lo.

 -

mar - lo.

 -

mar - lo.

 -

a

mar - lo.

                                    

             

 

 

 





 

 


5





 



49

  

Sier - vo

de

 



la

cruz.

 

Sier - vo

de

la

cruz, la

    Sier - vo

 

de

la

cruz, la

 

Sier - vo

de

 



la

   f    



55

cruz.

 

  cruz, la

             

cruz.

 

cruz.

 

 

 



f

 

 

 

 

 

 

 f     

a - mas

sir - ve_ a

Cris - to,

 

 

 f       Si le

a - mas

sir - ve_ a

 

  

Si

le

    





           



 



rit.

 

   

 a

- mas

- mas

si

le

Cris - to,

si

le

  

  

a - mas

sir - ve

Cris - to

si

le

a

     

 

 

 

  

- mas

a - mas

sir - ve_a

Cris - to,

si

le,

si le

a

- mas

  

 

 

 





    

    

    

             

Si

le

f

Si

   

f

le

      

a

a



   


6

       61

   

ff

 

Cris - to,

si

a - mas

sir -ve_ a

 

sir - ve_a

Cris - to,

       sir -ve_ a

le

       

 

si le a -mas sir -ve_ a Je -su -cris -to,

sir - ve_ a

Cris - to,

si ff

le

si le a -mas sir -ve_ a Je -su -cris - to, si le a

-

               

ff

Sier - vo

de

  rit.    

a - mas

 -

mas

la

Sier - vo rit.

de

la

 



 

 

cruz.

cruz. molto rit.

         sir -ve_ a Je -su -cris - to, sir -ve_ a Cris - to.

         



Sier - vo de la cruz, oh, sier - vo de la cruz, si, sier - vo, sier - vo de la cruz.

rit.





molto rit.

   

                                

 

              

  Sier -vos

 

de la



cruz.



molto rit.

 

Sier -vos

 

de la

                              Sier -vo de la cruz, oh, sier -vo de la cruz, si, sier - vo, sier -vo de la cruz. Sier -vos de la rit. rit.                 molto                  

Cris - to.

sir -ve_ a Je -su -cris - to, sir -ve_ a Cris - to.

 

67



           

                    

   rit.   

 

ff

 



Cris - to.

ff



sir - ve_ a

     

   

cruz de Je - sús. molto rit.

   

cruz de Je - sús.





Sier - vos

de la

cruz

 

  

     

   

  

rit.

     

Profile for Musica UM

La escalera de Jacob  

Arreglo para el coro de R. A. Wade

La escalera de Jacob  

Arreglo para el coro de R. A. Wade