Page 1

Número 0 Febrer 2001 C/ del Capità Salom, 64 07004 PALMA

Butlletí informatiu del

Conservatori Superior i Professional de Música i Dansa de les Illes Balears Teléfon: 971 763 444 Fax: 971 763 189 E-mail: cons.ib @ teleline.es

E d i t o r i a l Presentació del butlletí del Conservatori

En aquest número • Concurs premis fi de grau • Biblioteca • Cursets • Articles • APA • Agenda • Acudits

A

questa petita publicació que teniu entre les mans vol ser una eina al servei de la nostra comunitat educativa. Una eina de comunicació entre els diferents integrants del centre: professors, alumnes, pares mares, i d’altres; una eina de dinamització del nostre entorn docent, tant necessitat d’iniciatives que dinamitzin l’entorn pedagògicmusical de Mallorca; una eina d’informació clara i concisa de les notícies i dels esdeveniments que genera el nostre centre i perquè no, una eina d’opinió oberta a totes les persones que tenen a veure amb el Conservatori i amb la música i la dansa dins Mallorca. Procurarem, i dependrà dels col·laboradors que sorgeixin, que aquesta publicació sigui bimestral, i com hem dit abans, està oberta a tothom que tengui alguna cosa a dir, informar o opinar. Hem optat pel format de butlletí, perquè era el menys complicat, desitgem que prest es transformi amb una revista de moltes pàgines plenes d’articles, entrevistes, informacions… Res! Esperam que us agradi, i que us animi a participar en la confecció del pròxim número, (ah! I perdonau les errades, que som “novatos” amb això de fer publicacions).

er dia p o r p l E ebrer 28 de f l centre dia de Per ser a classes No hi h ue dia 1 au q Record es Illes Bael ( dia d a 2 de març di lears) i colar unificaes ( festa són lectius da) no

Biblioteca D’ençà del mes de gener està oberta la biblioteca. La bibliotecària, na Carme Garcia, té contracte fins a finals de juny. L’horari és de dilluns a divendres de 16 hores a les 21 hores i també dimarts, dimecres i dijous de les 9 a les 12 hores. Encara s’estan catalogant llibres i partitures , i el servei de fonoteca estarà un temps a funcionar. Pareix que ha tingut molt bona acollida, no sols per els nins i nines que necessitaven un espai per fer els deures, també per bastants d’altres usuaris. Malgrat que el fons de llibres sigui poc nombrós i la majoria estan en anglès, es poden tobar llibres interesants i bastantes partitures de piano.


PÀG. 2. BUTLLETÍ CONSERVATORI

El passat dia 14 de novembre de 2000 es va celebrar l’asemblea de l’APA on es va elegir nova junta directiva, els nous membres són: José Antonio García Solana (president): Mª Gemma Pascual, (vicepresidenta) Víctor Higón Torres (tresorer), Magdalena Cabot Costa, (secretària) i Joan Mas, Fernando Castelló, Catalina Payeras, Cristina Barcenas, Joan Rodagot, Mª Dolores Pons i Àngel Rey ( vocals). Per a consultes i informació esteim a l’aula d’estudi núm. 3 i/o cafeteria , de dilluns a divendres de les 18 a les 20 hores.

A. P. A

El proper dia 23 de febrer comença el curset d’acústica que va dirigit als alumnes oficials i lliures del pla 66. L’impartirà , com ja fa un parell d’anys, el professor sr. Josep Sbert ( guitarrista, enginyer i professor de secundària). Es realitzarà en horari de 17 a 20 hores els divendres 23 de febrer, 9, 16, 23, 30 de març i el 6 d’abril. Incripcions: de l’1al 20 de febrer, a secretaria Es recorda que el preu del curs per als alumnes lliures és de 8.000 ptes.

Concurs Premis fi de grau

Els dies 13 i 14 de febrer es va celebrar a l’Auditori del Conservatori el concurs premi fi de grau en les especialitats de violí, guitarra i piano, dels alumnes que el curs passat varen acabar el grau mitjà o superior amb excel·lent o matrícula d’honor. Al premi de grau superior de guitarra es va presentar Guillermo Femenías Garrido que va obtenir una menció honorífica; cal destacar que va ser el primer alumne que opta al premi del grau Superior dins el nostre Conservatori. Dins el grau mitjà de violí es varen presentar Catalina Sureda Colombram que va guanyar el premi d’honor i Catalina Reus Gelabert que va obtenir una menció honorífica.El dia 14 hi va haver el premi de grau mitjà de piano amb dos representants, Jaume Tomàs Vicens i Josep Bellver Palou, que aconseguiren menció d’honor i el premi, respectivament. Cal destacar el bon nivell tècnic i musical exhibit per tots els alumnes i la bona assitència de públic a les audicions. Enhorabona a tots!!

Cursets de formació Com ja sabreu enguany la Conselleria d’Educació i Cultura no ha donat ni un duro per a realitzar cursets de formació dirigits a l’alumnat. Malgrat tot, us anunciam els cursets que es realitzaran al Conservatori al mesos de març i abril. Del 17 al 20 de març es realitzaran classes magistrals de piano, a càrrec del renombrat Catedràtic de l’Escola Superior de Música de Katowice( Polònia) sr. Andrzej Jasiñski, que ha estat el mestre de Zimmerman i Jablonski, entre d’altres. Aquest curs està patrocinat per Casa Martí i la Caixa, hi colabora el Conservatori i l’APA del Conservatori, a més de les quotes dels alumnes participants.

Hi haurà un curs d’oboè amb el professor Roberto Benau, membre de l’orquestra de València, el 15, 16, 17 i 19 de març. També està previst realitzar un curs de violoncel del 28 al 30 d’abril. Aquests dos cursos entraven dins el pressupost del curs passat. El curs de Cos-art s’està relitzant cada setmana des del mes de novembre i s’autofinacia amb les quotes dels alumnes.

PER A COL·LABORAR AL PROPER NÚMERO POSAU-VOS EN CONTACTE AMB EL SECRETARI ACADÈMIC


NÚMERO 0

PÀG. 3. BUTLLETÍ CONSERVATORI

. .. s ie c tí o n … ? … Es neta &

Es nota que ja funciona el bar. Ja era hora de poder disposar d’un lloc on poder xerrar i

&

poder prendre un cafetet, a més de crear “ambient acadèmic “ a l’edifici... Tenim un edifici semi-inteligent , però no funciona la calefacció i quan plou té goteres...

&

Sabeu que el juliol passat es varen crear els Conservatoris Professionals de Música i Dan-

&

sa d’Eivissa i Menorca, aquest darrer amb una delegació a Ciutadella... Hi ha una bústia de suggeriments i queixes a devora consergeria...

&

Sabeu que el pressupost per enguany del Conservatori Superior .... i Professional ...( i ele-

Nous professors curs 2000-2001

mental) de Música... i Dansa... de les Illes Balears ( es a dir, tres o quatre centres dins un ) fa pena, penita, pena...

Segovia, el big bang de la guitarra ? Fa poc llegia un llibre en el que es transcriuen totes les cartes que Andrés Segovia va enviar al seu íntim amic, el compositor mexicà Manuel M. Ponce. Aquesta mena de llibres ens permeten conèixer aspectes d’aquelles persones que possiblement ells mai haguessin volgut que es coneguessin. Supós que és un dels perills de tornar una personalitat. Així i tot no em podia llevar del cap la sensació d’estar escodrinyant la intimitat del que va ésser el meu padrí musical. Però, com moltes altres vegades, la curiositat va poder més que la consciència i, pensava jo, si està publicat no és el mateix que anar d’amagat a rebostejar la correspondència aliena. Ja cap al final,, en una carta datada a l’any 1943, vaig quedar sobtat quan Segovia, comentant aspectes comercials sobre el Concert del Sur per a guitarra i orquestra que aquell li va dedicar, li recomana que no frisi de publicar-lo i que esperi que ell ho faci famós arreu del mon i així podrà obtenir un contracte més favorable amb l’editorial. A més a més, I això és el que em va cridar l’atenció, li diu que si el publica tot d’una no guanyarà gaire bé res de drets d’autor per les audicions que es puguin fer del concert ja que no hi ha en tot el món ningú més que ell que sigui capaç de tocar-lo i que si qualcú ho intenta fer serà pitjor pel concert. Possiblement Segovia exagerava un poc, però el que és cert, és que una vegada desapareguts Miquel Llobet i Agustí Barrios i encara no apareguts Bream, Yepes o Williams, pocs guitarristes hi havia en condicions de poder donar a conèixer

aquell concert, si be és de justícia citar a Regino Sainz de la Maza, Ida Presti, Emili Pujol o Maria Luisa Anido. Com he dit abans, estam parlant de l’any 1943, fa només 57 anys. Aquesta obra actualment és un dels concerts que pot presentar a un examen de final de grau superior qualsevol alumne de guitarra i en tota certesa no és de les més difícils que pot incloure en el seu programa. Si pensam en la quantitat d’alumnes que hi ha cursant el darrer curs de les seves carreres, molts d’ells de forma brillant i li afegim tots els que es dediquen professionalment a l’activitat concertística podem arribar fàcilment a la conclusió que d’aquella única persona que hi havia als anys 40 ara n’hi ha milers I milers. No vull dir que tots ells estiguin a la mateixa altura artística de Segovia, però.... Mirat així no queda més remei que felicitar-nos per l’èxit aconseguit i felicitar a tots aquells que entre en Segovia i les darreres generacions han establert el pont d’una manera tan efectiva, sobre tot si tenim en conte que, als conservatoris espanyols no va existir l’especialitat de guitarra fins l’any 1935 (impartida per Regino Sáinz de la Maza, a Madrid) i a l’estranger fins més tard. Es a dir, que no fa més de 60 anys que la guitarra es pot estudiar de forma reglada.

Segovia no va ser mai professor de cap Conservatori però la seva figura va ser inspiradora de molts dels que després ho seriem. En una altra ocasió parlarem més

detingudament

d’aquesta

figura

Andrés Segovia amb Mas Porcel( Foto: Arxiu M.A. Aguiló)

insubstituïble de la història de la guitarra. Miquel Angel Aguiló Larriba


PÀG. 4. BUTLLETÍ CONSERVATORI

AG E N DA 28 de febrer a les 20 h.

Concert Studium Aureum.

6 de març a les 10 h.

Concert didàctic de l’Orquestra Simfònica

6 de març a les 20,15 h.

Concert pedagògic de la Capella Mallorquina

7 de març. Horabaixa

Audició alumnes de grau elemental de piano

8 de març a les 11 h. a les 19 h.

ACA al Conservatori,. Projecció de l’entorn natural ,homenatge a la Trapa

9 de març a les 9,30 h. a les 19,30 h.

Concert didàctic Cor de Cambra. Alumnes de secundària. Concert de Ciutat Dansa.

11i 25 de març a les 12 h.

Concert Banda Municipal de Palma

12 de març a les 20 h.

IV Pòdium de Joves Intèrprets.Alumnes de percussió del Conservatori

Del 13 al 16 de març

Concurs de piano Rotaract

23 de març ales 20 h.

Concert 10è aniversari de la Fundació per a la Música

26 de març

Audició dels alumnes de cant

Del 26 al 30 de març. Matins

Concerts pedagògics Orquestra Simfònica de les Illes Balears

27 de març a les 20 h.

Concert de l’Orquestra del Conservatori

28 de març a les 18 h.

Audició alumnes de música de cambra

Audició alumnes de vent metall i percussió.

Com heu vist a l’agenda hi ha molts d’actes programats , quasi cada dia hi ha activitats. Segueixen com cada curs, el IV Pòdium de Joves Intèrprets , amb col·laboració amb JJMM i el cicle Ses Escoles de Música al Conservatori.

ACUDITS DE ...

SES ESCOLES DE MÚSICA AL CONSERVATORI

VIOLES?

Si cauen d’un edifici un violinista i un viola, ¿ qui arriba primer a terra? El violinista , perquè el viola es perd pel camí. --------------------------------------------------------------------------------Per què els acudits de violinistes són més curts? Perquè els violes els puguin entendre. ----------------------------------------------------------------------Quina és la diferència entre un viola i un ca? El ca sap quan ha de deixar de fer renou. ----------------------------------------------------------------------Quants de segons violes fan falta per canviar una “bombilla“? Cap. Ells no poden arribar tan alt! ----------------------------------------------------------------------En què se semblen un viola i un míssil SCUD? Tots dos són ofensius i imprecisos ----------------------------------------------------------------------¿ Quan és que els violes fan millor els trèmolos i els legatos? Quan a la partitura està escrit Solo. ----------------------------------------------------------------------¿ Quan es va inventar el canon? Quan dos violes varen voler tocar junts. ----------------------------------------------------------------------¿ Quina és la quarta diavolo? Els 4 primers violes tocant a l’uníson.

Han fet possible aquest butlletí: Coordinació i maquetació Ferran Vaquer Col·laboradors: M.A. Aguiló Larriba, Jaume Tomàs Vicens , Maria Caldentey Julià, Diana Miguel de Lauzón, Eva Mª Guasp Pol. L’opinió expressada als articles només reflecteix el pensament de l’autor.

revistanúm.o  

revista 0 conservatori de mallorca

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you