Page 1

ENCONTROS

XII Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela Avda de Castelao, s/n ˘ Campus norte ˘ Santiago de Compostela

˘

Pazo de Raxoi, 2º andar Praza do Obradoiro 15705 Santiago de Compostela Tel. 981 95 72 02 Fax 981 95 72 05 www.consellodacultura.org

23 e 24 ˘ setembro 2010

Deseño gráfico: Imago Mundi • Imprime: Gráficas Brial • 2010

CONSELLO DA CULTURA GALEGA


liña que se vén seguindo nos Encontros de seguimento de iniciativas e propostas e de revisión de accións xa realizadas. Estará organizada en dúas sesións. Na primeira, o foco está situado na participación social e na iniciativa e acción cidadás. Comezará cunha análise comparativa dos procedemento seguidos en distintas iniciativas; seguirá unha presentación sobre o fenómeno emerxente das redes sociais; posteriormente, presentarase unha reflexión sobre actitudes cidadás e mobilización, e remataremos cunha mesa redonda na que participarán os principais colectivos e plataformas comprometidas coa acción social a prol do galego. Na segunda sesión presentarase a Rede de Dinamización Lingüística que está a artellar a Secretaría Xeral de Política Lingüística, revisaranse experiencias de intervención no sector comercial e reflexionarase sobre

INSCRICIÓN XII Encontros para a Normalización Lingüística

o papel da lingua na publicidade e no mercado.

• A inscrición realizarase exclusivamente a través do formulario habilitado no web do CCG. • Establécese en 200 o límite de prazas. En caso de haber máis solicitudes ca prazas, terán preferencia, pola mesma orde en que aparecen citados, os seguintes colectivos: 1. Técnicos/as de normalización lingüística en activo que desenvolvan o seu labor nos servizos de normalización lingüística ou servizos lingüísticos existentes en Galicia. 2. Outros profesionais do ámbito da planificación e a dinamización lingüística que estean a traballar actualmente no ámbito público ou privado. 3. Socios/as da Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua, entidade colaboradora na organización deste evento. 4. Outras persoas interesadas. O Consello da Cultura Galega poderá solicitar acreditación da adscrición ao colectivo que se alegue para incluírse en grupos preferentes. • Prazo de matrícula: do 15 de xuño ao 15 de setembro. • A cota de inscrición é de 6 € (PARA ESTUDANTES E LICENCIADOS EN PARO: 3 €) e farase efectiva mediante unha transferencia bancaria á conta: CAIXA GALICIA 2091-0300-47-3110063172 Para formalizar a inscrición debe enviar o xustificante de pagamento. Se está nos grupos de matrícula reducida, debe incluír tamén unha copia da tarxeta do paro ou da matrícula no curso 2010-2011. • Entregarase diploma acreditativo de participación nos XII Encontros, emitido polo Consello da Cultura Galega. • Para acadar o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións. • Máis información e inscrición en: www.consellodacultura.org · www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/ T 981 564 765 · F 981 582 985

• 12:00 h. Presentación de Proxecta • 12:30 h. Mesa de traballo: Redes sociais: novos vieiros de acción colaborativa da cidadanía · ALBA CID, investigadora da USC · MARÍA YÁÑEZ, A Navalla Suíza • 13:30 h. Coloquio • 16:00 h. Relatorio: Actitudes cidadás e mobilización ante os problemas sociais · JOSÉ MANUEL SABUCEDO, Universidade de Santiago de Compostela • 16:45 h. Coloquio • 17:15 h. Pausa • 17:45 h. Presentación de Proxecta

SESIÓN 3

• 12:15 h. Presentación: Experiencias de intervención no sector comercial · BEATRIZ BASCOI, SNL Concello de Ferrol · CONCEPCIÓN COCHÓN, SNL Concello de Pontevedra · ROSA MOREIRAS, SNL Concello de Ames • 13:00 h. Coloquio • 16:00 h. Relatorio: A identidade como reclamo publicitario · JOSÉ SAAVEDRA, Imaxe-Intermedia • 16:45 h. Coloquio • 17:15 h. Pausa • 17:45 h. Mesa de traballo: Mercado e lingua · MANUEL BERMÚDEZ, SNL da USC · MALÚ BERGANTIÑOS, R · IRIA ABOI, Abertos ao galego · FORO ENRIQUE PEINADOR • 18:30 h. Clausura dos encontros

• 18:15 h. Mesa de traballo: A acción colectiva pola lingua · COORDINADORA DE EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA · GALEGOLAB · PROLINGUA · QUEREMOS GALEGO • 19:15 h. Coloquio

• ORGANIZA Consello da Cultura Galega. Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia • COLABORA Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización da Lingua • COMISIÓN ORGANIZADORA Manuel Bermúdez Blanco Concepción Cochón Rodríguez Agustín Fernández Paz Valentín García Gómez Henrique Monteagudo Romero Xoán Rivas Cid Goretti Sanmartín Rei Nel Vidal Barral • COORDINACIÓN Henrique Monteagudo Romero Susana Mayo Redondo • LUGAR Facultade de Ciencias da Comunicación Universidade de Santiago de Compostela Avenida de Castelao, s/n, Campus Norte Santiago de Compostela

CONSELLO DA CULTURA GALEGA

XII ENCONTROS

sións organizadas e en aspectos sociais nun senso amplo, sen esquecer a

PROGRAMA

A XII edición destes Encontros, que corresponde ao presente ano 2010,

SESIÓN 2

blemática e as políticas lingüísticas en Galicia. vai focar a súa atención na acción da cidadanía nas súas diversas expre-

• 11:30 h. Café-Encontro

23

zación lingüística, aos e ás estudantes e ás persoas interesadas pola pro-

• 11.00 h. Coloquio

• 10:45 h. Coloquio

• 11:45 h. Presentación de Proxecta

SESIÓN 4

idioma galego, dirixidos aos e ás profesionais e estudosos/as da normali-

DE SETEMBRO

variedade de asuntos relacionados coa promoción do

• 10:00 h. Presentación: A Rede de Dinamización Lingüística · ANXO LORENZO, Secretaría Xeral de Política Lingüística

• 11:15 h. Café-Encontro

24

ofrecen como foro de reflexión, estudo e debate da ampla

• 10:15 h. Relatorio: A participación social na elaboración das políticas lingüísticas en Galicia · XAIME SUBIELA, investigador social e consultor público

VENRES

voca os Encontros para a Normalización Lingüística, que se

SESIÓN 1

DE SETEMBRO

ciolingüística de Galicia do Consello da Cultura Galega con-

• 9:30 h. Entrega de documentación • 10:00 h. Inauguración dos Encontros

XOVES

C

omo cada ano desde 1998, o Centro de Documentación So-

CONSELLO DA CULTURA GALEGA Pazo de Raxoi, 2º andar Praza do Obradoiro 15705 Santiago de Compostela Tel. 981 95 72 02 Fax 981 95 72 05 www.consellodacultura.org

Facultade de Ciencias da Comunicación, USC 23 e 24 ˘ setembro 2010

*Díptico XII Encontros Normalización Lingüística  
*Díptico XII Encontros Normalización Lingüística  

Non é un libro do CCG. http://www.consellodacultura.org/mediateca/extras/Desplegable%20Normalizacion.pdf

Advertisement