Page 1


CCG / Catálogo de publicacións

1986

1988

1987

1988

1988

1988

1. Actas do Congreso Internacional de Estudos sobre Rosalía de Castro e o seu tempo Coed. coa Universidade de Santiago 3 v. ISBN 84-7191-400-X (t. I) ISBN 84-7191-401-8 (t. II) ISBN 84-7191-402-6 (t. III) Esgotado

2. Galicia sen libros: informe sobre o libro galego 1986 X. Maure Rivas 65 p. ISBN 84-505-5558-2 Esgotado

3. Arqueología jurídico-consuetudinariaeconómica de la región gallega A. García Ramos 197 p. 5,30 €.

>

2

4. O galego na Universidade M. A. Rodríguez Neira, M.ª S. López Martínez 247 p. ISBN 84-87172-01-6 Esgotado

5. O galego no ensino público non universitario X. Rubal Rodríguez, M. A. Rodríguez Neira 181 p. ISBN 84-505-5372-5 Esgotado

6. Homenagem a Joseph M. Piel por ocasião do seu 85 aniversario D. Kremer (coord.) Coed. co Instituto de Cultura e Lingua Portuguesas (Tübingen) 798 p. ISBN 3-484-50242-8 Esgotado


CCG / Catálogo de publicacións

1988

1989

1988

1989

1989

1989

7. A lgrexa e a lingua galega X. Ferro Ruibal 96 p.: il. ISBN 84-505-5527-2 Esgotado

8. Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. I X. R. Barreiro Fernández, H. Portela Silva, M.ª C. Pallares Méndez 120 p. ISBN 84-87172-00-8 Esgotado

9. Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo e a xeografía de Galicia 391 p.: il. ISBN 84-87172-52-0 8,84€

10. Alejandro de la Sota, arquitecto Coed. con Ediciones Pronaos 278 p.: il. ISBN 84-85941-05-5 Esgotado

11. O idioma da Igrexa en Galicia D. López Muñoz 295 p.: il. ISBN 84-87172-50-4 Esgotado

12. A natureza ameazada: xea, flora e fauna de Galicia en perigo X. R. Vidal Romaní et al. 230 p.: il. ISBN 84-87172-53-9 Esgotado

>

3


CCG / Catálogo de publicacións

1990

1990

1990

1990

1990

1990

13. Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía identidade e Territorio. Centenario de Otero Pedrayo X. M. González Reboredo, X. A. Fernández de Rota (coord.) 262 p. ISBN 84-87172-54-7 8,84 €

14. Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo no panorama literario do século XX A. Tarrío Varela 348 p. ISBN 84-87172-61-X Esgotado

15. Alejandro de la Sota, arquitecto Catálogo da exposición 32 p.: il. Esgotado

>

4

16. A arte galega: estado da cuestión M. Á. González García et al. 534 p.: il. ISBN 84-87172-57-1 29,18 €

17. Cartografía xurisdiccional de Galicia no século XVIII F. X. Río Barja, V. Magdalena Vidal 242 p. + carpeta de mapas ISBN 84-87172-55-5 Esgotado

18. Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela Carpeta con sete mapas Esgotado


CCG / Catálogo de publicacións

1990

1990

1990

1990

1990

1990

19. Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos A. L. Hueso Montón 211 p. ISBN 84-87172-58-X 4,13 €

20. Ilíada Homero Versión galega de Evaristo de Sela 777 p. ISBN 84-87172-59-8 Esgotado

21. Nacemento, casamento e morte en Galicia: respostas á enquisa do Ateneo de Madrid. 1901-1902 X. M. González Reboredo (coord.) 219 p. ISBN 84-87172-60-1 Esgotado

22. Nos lindeiros da galeguidade. 1 X. A. Fernández de Rota et al. 175 p.: il. ISBN 84-87172-56-3 8,84 €

23. Odisea Homero Versión galega de Evaristo de Sela 451 p. ISBN 84-87172-65-2 Esgotado

24. Sobre a situación da lingua 8 p. Esgotado

>

5


CCG / Catálogo de publicacións

1991

1991

1991

1991

1991

1991

25. Actas do Congreso Internacional de Arquitectura Institucional en Galicia 112 p.: il. ISBN 84-87172-64-4 8,84 €

26. Actas do Simposio de Antropoloxía Lindeiros da Galeguidade I X. M. González Reboredo, X. A. Fernández de Rota (coord.) 180 p.: il. ISBN 84-87172-63-6 5,90 €

27. Arquitectura institucional en Galicia Catálogo da exposición 48 p.: il. Esgotado

>

6

28. Autopoética e poesías 1935 Autógrafos e inéditos de Álvaro Cunqueiro 500 exemplares numerados 17,69 €

29. Cancioneiro da poesía céltiga J. Pokorny 141 p.: il. ISBN 84-87172-87-3 9,10 €

30. Corpus de inscricións romanas de Galicia: provinca da Coruña. I G. Pereira Menaut (dir.) 235 p.: il. ISBN 84-87172-72-5 Esgotado


CCG / Catálogo de publicacións

1991

1991

1991

1991

1991

1991

31. Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela: pergameos da serie Bens do Arquivo Histórico Universitario, anos 1237-1537 M.ª X. Justo Martín, M. Lucas Álvarez (ed.) 779 p. ISBN 84-87172-62-8 Esgotado

32. Guía dos fondos do Arquivo do Museo de Pontevedra X. Filgueira Valverde Coed. co Padroado do Museo de Pontevedra 84 p.: il. ISBN 84-87172-66-0 2,95 €

33. A implantación do galego no ensino nas zonas galego-falantes de Asturias, León e Zamora Proposta que presenta o Consello da Cultura Galega ao Ministerio de Educación y Ciencia 11 p. Esgotado

34. Los nacionalismos en la España de la II República J. G. Beramendi, R. Máiz (coord.) Coed. con Siglo XXI de España 496 p. ISBN 84-323-0710-6 Esgotado

35. O parque natural dos Ancares: Proposta que presenta o Consello da Cultura Galega ao Parlamento Galego referente á declaración do parque natural dos Ancares e á protección das pallozas localizadas na súa área 53 p. Esgotado

36. Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX P. Saavedra, R. Villares (ed.) Coed. con Editorial Crítica 2 v. ISBN 84-7432-519-7 (obra completa) Esgotado

>

7


CCG / Catálogo de publicacións

1992

1992

1992

1992

1992

1992

37. Autopoética de Bouza Brey 2 v. 500 exemplares numerados 17,69 €

38. Eduardo Blanco Amor en América (As nosas voces, 1) Gravación sonora 1 casete Esgotado

39. Galicia and America: five centuries of history Catálogo da exposición M.ª X. Rodríguez Galdo (coord.) 268 p.: il. ISBN 84-87172-71-7 Esgotado ·

>

FIVE

8

·

CENTURIES

·

OF

·

HISTORY

·

40. Galicia e América: cinco séculos de historia Catálogo da exposición M.ª X. Rodríguez Galdo (coord.) 268 p.: il. ISBN 84-87172-69-5 Esgotado

41. Galicia y América: cinco siglos de historia Catálogo da exposición M.ª X. Rodríguez Galdo (coord.) 268 p.: il. ISBN 84-87172-70-9 Esgotado

42. Galicia e América: unha contribución bibliográfica M.ª X. Rodríguez Galdo (coord.) 66 p. ISBN 84-87172-79-2 3,03 €


CCG / Catálogo de publicacións

1992

1992

1992

1992

1992

1992

43. Galicia terra nai Catálogo da exposición 91 p.: il. ISBN 84-87172-77-6 12,11 €

44. Informe sobre as obras en curso no Camiño de Santiago 28 p.: il. Esgotado

45. Libro do Concello de Santiago. 1416-1422 A. Rodríguez González (ed.) 444 p. ISBN 84-87172-69-9 Esgotado

46. A lingua do alumnado e do profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora X. Rubal Rodríguez, D. Veiga Martínez, N. Arza Arza 293 p. ISBN 84-87172-74-1 9,10 €

47. Minutario notarial de Pontevedra. 1433-1435 A. Rodríguez González, J. Armas Castro (ed.) 249 p. ISBN 84-87172-68-9 8,84 p.

48. A reivindicación da lingua galega no Rexurdimento. 1840-1891: escolma de textos C. Hermida Gulías 403 p. ISBN 84-87172-73-3 10,32 €

>

9


CCG / Catálogo de publicacións

1992

1993

1992

1993

1992

1993

49. O repertorio galego dos “Refranes o proverbios en romance” do comendador Hernán Núñez (1555) S. A. López Navia 85 p.: il. ISBN 84-87172-75-X 3,64 €

50. Os ríos galegos F. J. Río Barja, F. Rodríguez Lestegás 316 p.: il. ISBN 84-87172-76-8 Esgotado

51. A vida do beato Aparicio nas estampas de Pietro Bombelli. 1789 Ed. facsimilar 128 p.: il. ISBN 84-87172-78-4 9,10 €

>

10

52. Actas do Simposio de Antropoloxía Lindeiros da Galeguidade II X. M. González Reboredo, X. A. Fernández de Rota (coord.) 154 p.: il. ISBN 84-87172-82-2 6,07 €

53. Actas do Simposio Galicia: Un centro de arte contemporánea a debate M.ª L. Sobrino Manzanares (coord.) 225 p.: il. ISBN 84-87172-83-0 6,07 €

54. Eduardo Blanco Amor en América 46 p. + casete 500 exemplares numerados ISBN 84-87172-80-6 Esgotado


CCG / Catálogo de publicacións

1993

1993

1993

1993

1993

1994

55. Informe da comunicación en Galicia M. Rivas, X. López (coord.) 556 p.: il. ISBN 84-87172-81-4 12,14 €

56. Informe sobre o futuro Centro de Arte Contemporánea de Galicia 15 p. Esgotado

57. Ourense, as súas terras e xentes R. Otero Pedrayo (As nosas voces, 2) 1 casete + transcrición ISBN 84-87172-38-5 7,22 €

58. Pr’o catálogo da léngoa galega. Homenaxe ó 70 aniversario do Seminario de Estudos Galegos V. Risco 63 p. ISBN 84-87172-86-5 6,07 €

59. Ramón Otero Pedrayo en América Gravación sonora 1 casete Esgotado

60. Actas do Simposio internacional de Antropoloxía In memoriam Fermín Bouza-Brey X. M. González Reboredo (coord.) 318 p. ISBN 84-87172-85-7 9,10 €

>

11


CCG / Catálogo de publicacións

1994

1994

1994

1994

1994

1994

61. Atlas de vertebrados de Galicia 2 v. ISBN 84-87172-91-1 (obra completa) Esgotado

62. Corpus de inscricións romanas de Galicia: provincia de Pontevedra. II G. Pereira Menaut (dir.) 365 p.: il. ISBN 84-87172-84-9 Esgotado

63. Escolma de escritos C. Arenal M.ª J. Lacalzada de Mateo (comp.) 175 p. ISBN 84-87172-90-3 6,01 €

>

12

64. Homenaxe a don Manuel Meilán (As nosas voces, 5) Gravación sonora 1 casete Esgotado

65. Ramón Piñeiro: Ingreso na Real Academia Galega R. Piñeiro (As nosas voces, 3) Gravación sonora 1 casete Esgotado

66. A lingoaxe i as língoas Discurso lido o día 25 de novembro de 1967 na súa recepción pública, por R. Piñeiro López e resposta de D. GarcíaSabell 52 p. Ed. non venal


CCG / Catálogo de publicacións

1994

1994

1994

1994

1994

1994

67. Os músicos do pórtico de San Martiño de Noia J. López Calo, S. Xogaina 48 p.: il. Esgotado

68. Os músicos do pórtico de San Martiño de Noia J. López Calo, S. Xogaina Carpeta con 13 láminas numeradas Ed. non venal

69. Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América (As nosas voces, 4) Gravación sonora 1 casete Esgotado

70. Sobre a arte galega L. Seoane 500 exemplares numerados 74 p. ISBN 84-87172-88-1 17,69 €

71. O Tombo de Celanova. Séculos IXXII J. M. Andrade Cernadas (comp.) 2 v. ISBN 84-87172-91-1 15,03 €

72. Torres e castelos de Galicia V. Caramés Medín Coed. con editorial Nigra 86 p.: il. ISBN 84-87709-23-0 Esgotado

>

13


CCG / Catálogo de publicacións

1995

1995

1995

1995

1995

1995

73. Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía Romarías e peregrinacións A. Fraguas (coord.) 208 p.: il. ISBN 84-87172-00-8 9,02 €

74. Arquitectura moderna en Galicia M. A. Baldellou Coed. con editorial Electa 201 p.: il. ISBN 84-8156-085-5 15,03 €

75. Centenario do Museo Arqueolóxico de Ourense Conferencias de R. Otero Pedrayo, X. Ferro Couselo, X. Taboada Chivite e X. Lorenzo Fernández Grupo Marcelo Macías Estoxo con 4 casetes Esgotado

>

14

76. Coloquio de vintecatro galegos rústicos M. Sarmiento R. Mariño Paz (ed.) 354 p. ISBN 84-87172-95-4 9,02 €

77. Constituciones sinodales del obispado de Orense F. Manrique de Lara Ed. facsimilar a cargo de J. López XXIV, [180] p.: il. Cartoné ISBN 84-87172-92-X 16,83 €

78. Constituciones sinodales del obispado de Orense F. Manrique de Lara Ed. facsimilar a cargo de J. López XXIV, [180] p.: il. Rústica 12,02 €


CCG / Catálogo de publicacións

1995

1995

1995

1995

1995

1995

79. Epistolario do P. Sarmiento X. Filgueira Valverde, M.ª X. Fortes Alén (ed.) 539 p. ISBN 84-87172-98-9 9,02 €

80. Estudios Migratorios N.º 1 (decembro de 1995) ISSN 1136-0291 9,02 €

81. Fray Martín Sarmiento y la Galicia de su tiempo: exposiciones didácticas X. Filgueira Valverde, X. Lobato Ed. en castelán 124 p.: il. ISBN 84-87172-97-0 12,02 €

82. Frei Martín Sarmiento e a Galicia do seu tempo: exposicións didácticas X. Filgueira Valverde, X. Lobato Ed. en galego 124 p.: il. ISBN 84-87172-96-2 12,02 €

83. Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado F. Ávila y La Cueva Ed. facsimilar 4 v. ISBN 84-87172-02-4 (obra completa) Esgotado

84. Homenaxe a Frei Martín Sarmiento no terceiro centenario do seu nacemento Gravación sonora 1 casete 3,00 €

>

15


CCG / Catálogo de publicacións

1995

1995

1995

1995

1995

1995

85. Homenaxe de Galicia a don Ramón Otero Pedrayo Compostela, 3-III-1968 Gravación sonora 1 casete 3,00 €

86. Homenaxe a Rafael Dieste (As nosas voces, 6) Gravación sonora 1 casete 3,00 €

87. A lingua galega en Cuba X. Neira Vilas 198 p.: il. ISBN 84-87172-94-6 Esgotado

>

16

88. Lugar, memoria e proxecto: Galicia 1974-1994 Coed. con editorial Electa 185 p.: il. ISBN 84-8156-087-1 12,02 €

89. Ofrenda a Rosalía no Centro Galego de Buenos Aires. 24-VII-1959 Gravación sonora 1 casete 3,00 €

90. Padróns de Ourense do século XV. Fontes e estatísticas para a historia medieval de Galicia A. López Carreira (ed.) 397 p. ISBN 84-87172-04-0 9,02 €


CCG / Catálogo de publicacións

1995

1995

1995

1995

1995

1995

91. Pazo de Raxoi. Proxecto de rehabilitación para a sede do Consello da Cultura Galega 60 p.: il. Esgotado

92. Los poemas gallegos de Federico García Lorca Centro Galego de Bos Aires, 30 de xullo de 1959 E. Blanco Amor (As nosas voces, 7) 1 casete + libro ISBN 84-87172-20-2 7,00 €

93. O pórtico poético dos «Seis poemas galegos»: García Lorca e Blanco-Amor L. Pérez Rodríguez 363 p. + casete ISBN 84-87172-05-9 Esgotado

94. Rafael Dieste Ed. facsimilar da revista Charamuscas 2 v. 500 ejemplares numerados ISBN 84-87172-07-5 17,69 €

95. A revista Nós R. Otero Pedrayo Ourense, 12-XI-1970 Gravación sonora 1 casete 3,00 €

96. Os ríos galegos F. J. Río Barja, F. Rodríguez Lestegás 2ª ed. 316 p.: il. ISBN 84-87172-76-8 Esgotado

>

17


CCG / Catálogo de publicacións

1995

1996

1995

1996

1996

1996

97. Sons da Terra Unha escolma de sons tradicionais de Galicia 1 CD 5,00 €

98. Tempos que hai neste tempo C. Caujoulle, M. Rivas, M. Sendón [97] p. de lám. ISBN 84-87172-93-8 18,03 €

99. As augas de Galicia F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.) 611 p.: il. ISBN 84-87172-10-5 Esgotado

>

18

100. Celso Emilio Ferreiro: Entrevista (As nosas voces, 11) Gravación sonora 1 casete 3,00 €

101. Documentos da catedral de Ourense E. Duro Peña (comp.) 394 p. ISBN 84-87172-04-0 Esgotado

102. Estudios Migratorios N.º 2 (decembro de 1996) ISSN 1136-0291 9,02 €


CCG / Catálogo de publicacións

1996

1996

1996

1996

1996

1996

103. As factorías do futuro: os cen anos da chegada do cinema a Galicia M. Rivas (coord.) 27 p. Esgotado

104. Luís Seoane: textos sobre arte X. Seoane, L. Braxe (comp.) 526 p. ISBN 84-87172-16-4 12,02 €

105. Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia J. Cornide Saavedra F. Calo Lourido (ed.) Ed. facsimilar 156 p. ISBN 84-87172-21-0 9,02 €

106. Música para os seis poemas galegos de Federico García Lorca I. B. Maiztegui Pereiro Partituras ISBN 84-87172-12-1 Esgotado

107. A nosa fala: bloques e áreas lingüísticas do galego F. Fernández Rey, C. Hermida Gulías (ed.) Coa colaboración do Instituto da Lingua Galega 3 casetes + libro ISBN 84-87172-11-3 Esgotado

108. Orixe e formación da cidade de Ourense. 6-IV-1968 X. Ferro Couselo (As nosas voces, 8) Gravación sonora 1 casete 3,00 €

>

19


CCG / Catálogo de publicacións

1996

1996

1996

1996

1996

1996

109. Patrimonio cultural galego na emigración M.ª X. Rodríguez Galdo, A. VázquezMonxardín (coord.) 228 p. ISBN 84-87172-14-8 9,02 €

110. O pórtico poético dos “Seis poemas galegos” de García Lorca L. Pérez Rodríguez 1ª ed., 1ª reimpr. 369 p. + casete ISBN 84-87172-34-2 Esgotado

111. A prensa galega da inmigración en Uruguai C. Zubillaga Barrera 223 p.: il. ISBN 84-87172-08-3 9,02 €

>

20

112. Publicidade e lingua galega: os consumidores ante o uso do galego na comunicación publicitaria e nas relacións comerciais F. F. Ramallo, G. Rei Doval 81 p.: il. ISBN 84-87172-06-7 Esgotado

113. Ramón Cabanillas. Centro Galego de Madrid, 1964 R. Otero Pedrayo (As nosas voces, 9) Gravación sonora 1 casete Esgotado

114. A realidade histórica de Galicia Á. Cunqueiro (As nosas voces, 10) Gravación sonora 1 casete 3,00 €


CCG / Catálogo de publicacións

1996

1997

1996

1997

1997

1997

115. Sociedade e tecnoloxía tradicionais do val dos Ancares X. M. González Reboredo, C. González Pérez 400 p.: il. ISBN 84-87172-13-X 12,02 €

116. Tecnoloxía tradicional: Dimensión patrimonial. Valoración antropolóxica Simposio Internacional In Memorian Xaquín Lourenzo A. Fraguas Fraguas, X. A. Fidalgo Santamarina (coord.) 360 p. ISBN 84-87172-15-6 10,52 €

117. Base bibliográfica da emigración galega M.ª X. Rodríguez Galdo, P. Freire Esparís, A. Losada Álvarez (dir.) CD-ROM ISBN 84-87172-24-51 Esgotado

118. Estudios Migratorios N.º 3 (xuño de 1997) ISSN 1136-0291 9,02 €

119. Estudios Migratorios N.º 4 (decembro de 1997) ISSN 1136-0291 9,02 €

120. O futuro da lingua. Elementos sociolingüísticos para un achegamento prospectivo da lingua galega X. M. Bouzada Fernández, A. M. Lorenzo Suárez 169 p. ISBN 84-87172-27-X Esgotado

>

21


CCG / Catálogo de publicacións

1997

1997

1997

1997

1997

1997

121. Homenaxe a Ánxel Fole. Día das Letras Galegas 1997 1 casete + transcrición (As nosas voces, 13) ISBN 84-87172-17-2 7,22 €

122. Homenaxe a don Xosé Filgueira Valverde (As nosas voces, 12) 1 casete 3,00 €

123. Medicina popular e antropoloxía da saúde Actas do Simposio internacional en homenaxe rendida a D. Antonio Fraguas X. M. González Reboredo (coord.) 366 p. ISBN 84-87172-19-9 9,02 €

>

22

124. Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia J. Cornide Saavedra Ed. facsimilar, 1ª reimpr. 156 p. ISBN 84-87172-21-0 9,02 €

125. O Neolítico Atlántico e as orixes do Megalitismo Actas do Coloquio Internacional A. Rodríguez Casal (ed.) Coed. coa Universidade de Santiago de Compostela e a Unión Internacional das Ciencias Prehistóricas e Protohistóricas 860 p.: il. ISBN 84-8121-649-6 Esgotado

126. O Padre Sarmiento e o seu tempo Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995) Coed. coa Universidade de Santiago de Compostela 2 v. ISBN 84-8121-623-2 (obra completa) 44,46 €


CCG / Catálogo de publicacións

1997

1998

1998

1998

1998

1998

127. Vender en galego: comunicación, empresa e lingua en Galicia F. F. Ramallo, G. Rei Doval 342 p.: il. ISBN 84-87172-25-3 Esgotado

128. Acto literario-musical: Os seis poemas galegos de Federico García Lorca Consello da Cultura Galega, 12 de abril de 1996 I. B. Maiztegui Pereiro, música Marta de Castro, soprano Gravación sonora Esgotado

129. Antropoloxía mariñeira Actas do Simposio Internacional in memoriam Xosé Filgueira Valverde, Pontevedra, 10-12 de xullo de 1997 F. Calo Lourido (coord.) 361 p. ISBN 84-87172-37-7 13,03 €

130. Boletín do APNL N.º 0 (setembro de 1998) 8 p.: il. Esgotado

131. A comunicación en Galicia: sobre o hipersector da comunicación X. López García (coord.) 29 p. ISBN 84-97172-36-9 3,00 €

132. Coroación poética de Ramón Cabanillas P. Pedret Casado, A. Iglesia Alvariño R. Otero Pedrayo Estoxo con 1 CD + transcrición (As nosas voces, 17) 9,02 €

>

23


CCG / Catálogo de publicacións

1998

1998

1998

1998

1998

1998

133. A cultura popular de tradición oral nos Centros da Terceira Idade Unha experiencia recollida en centros de Ourense, Santiago, Tui e Viveiro A. Vázquez-Monxardín (coord.) Libro + 2 CD’s ISBN 84-87172-39-3 9,00 €

134. Documentos da catedral de Lugo: século XV M.ª X. Portela Silva (comp.) 791 p. ISBN 84-87172-23-7 Esgotado

135. Escola superior de Arte Dramática de Galicia: proxecto Ponencia de Música e Artes Escénicas 138 p.: il. 9,02 €

>

24

136. Estudios Migratorios N.º 5 (xuño de 1998) ISSN 1136-0291 9,02 €

137. Estudios Migratorios N.º 6 (decembro de 1998) ISSN 1136-0291 9,02 €

138. Galicia, España, Portugal e as factorías de futuro Actas das Xornadas celebradas os días 5 e 6 de xuño de 1997 en Santiago de Compostela X. López (coord.) 105 p. ISBN 84-87172-42-3 Esgotado


CCG / Catálogo de publicacións

1998

1998

1998

1998

1998

1998

139. A imaxe e o labirinto: 10 artistas cubanos dos ‘90 Catálogo da exposición 144 p.: il. ISBN 84-87172-32-6 9,02 €

140. Lembranzas de médicos galegos vistas por un profano R. Otero Pedrayo 1 casete + transcrición (As nosas voces, 14) Esgotado

141. A paisaxe galega, as súas leis e tipos Ramón Otero Pedrayo 1 casete + transcrición (As nosas voces, 16) 7,22 €

142. O Pórtico poético dos “Seis poemas galegos”: García Lorca e Blanco Amor L. Pérez Rodríguez 2ª ed. 363 p. + casete ISBN 84-87172-34-2 Esgotado

143. A Real Congregación dos naturais e orixinarios do Reino de Galicia en México: noticia histórica e breve escolma. 1768-1842 J. L. Soto Pérez 54 p. + facsímiles ISBN 84-87172-26-1 8,41 €

144. Recital antolóxico da poesía galega dos séculos XII ao XX E. Blanco Amor (dir.) Estoxo con 2 casetes + transcrición (As nosas voces, 15) ISBN 84-87172-31-8 9,02 €

>

25


CCG / Catálogo de publicacións

1998

1999

1998

1999

1999

1999

145. Repertorio da prensa galega da emigración V. Peña Saavedra (dir.) 354 p.: il. ISBN 84-87172-30-X Esgotado

146. Repertorio da prensa galega da emigración V. Peña Saavedra (dir.) CD-ROM ISBN 84-87172-29-6 Esgotado

147. Acordes en sol e lúa: os quince órganos do noso Santiago vello E. Jiménez Gómez 208 p.: il. ISBN 84-87172-45-8 9,02 €

>

26

148. Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística (28, 29, 30 de outubro de 1998) Sección de Lingua e Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística 344 p. ISBN 84-87172-49-0 Esgotado

149. Arco da Vella: método de piano inspirado no floclore de Galicia e adaptado para as clases individuais e colectivas de acordo coa LOXSE A. Cerviño Loira 98 p.: il. ISBN 84-87172-44-X 6,01 €

150. Boletín de sumarios N.º 1 (1999) 175 p.: il. ISBN 84-87172-42-3 Esgotado


CCG / Catálogo de publicacións

1999

1999

1999

1999

1999

1999

151. O Centro Integrado de Música Sección de Música e Artes Escénicas 94 p. Esgotado

152. Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo: transcrición íntegra dos documentos E. Cal Pardo (recomp.) 594 p. ISBN 84-87172-48-2 Esgotado

153. Dereitos lingüísticos Sección de Lingua 59 p. Esgotado

154. Estudios Migratorios N.º 7 e 8 (1999) ISSN 1136-0291 9,02 €

155. Guerra civil (1936-1939) e literatura galega: textos e documentos para unhas xornadas de estudio e debate X. Alonso Montero, M. Villar 111 p. ISBN 84-95415-00-3 Esgotado

156. Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457) F. R. Tato Plaza Coed. co Colexio Notarial da Coruña 773 p.: il. ISBN 84-87172-46-6 Esgotado

>

27


CCG / Catálogo de publicacións

1999

1999

1999

1999

1999

2000

157. Nomes da Comunicación en Galicia Sección de Comunicación X. López García (coord.) 111 p. 3,00 €

158. Un novo mundo para un home universal. Partida de Humboldt desde A Coruña cara á súa viaxe americana F. Díaz-Fierros Viqueira, D. Rozados Grela 146 p.: il. ISBN 84-87172-43-1 9,02 €

159. A peregrinaxe e o camiño a Santiago de Hermannus Künig de Vach: a clásica guía de peregrinos alemana (1495) Versión galega de X. M. García Álvarez 82 p. ISBN 84-87172-40-7 9,02 €

>

28

160. Resposta escontra unha inxuria: romance de cego Un Percebe Copreiro de Cortegada X. Alonso Montero (pr.) 32, 8, [8] p. Ed. facsimilar Esgotado

161. Textos para a historia das mulleres en Galicia M.ª X. Rodríguez Galdo (coord.) 606 p.: il. ISBN 84-95415-04-6 Esgotado

162. Actas dos III Encontros para a Normalización Lingüística: 28 e 29 de outubro de 1999 A. B. Domínguez Salgado, S. Mayo Redondo (ed.) 324 p. : il. ISBN 84-95415-22-4 12,02 €


CCG / Catálogo de publicacións

2000

2000

2000

2000

2000

2000

163. Actividade artística en Santiago, 1600-1648: documentos para a historia da arte de Galicia A. Goy Diz 2 v. ISBN 84-95415-07-0 Esgotado

164. Animación teatral: teorías, experiencias, materiais M. F. Vieites (coord.) 543 p. ISBN 84-95415-14-3 24,03 €

165. A arte nos espacios públicos M.ª L. Sobrino Manzanares (coord.) 32 p. ISBN 84-95415-04-6 3,00 €

166. Boletín do APNL N.º 1 (2000) 16 p.: il. Esgotado

167. O castiñeiro: bioloxía e patoloxía E. Viéitez Cortizo et al. 274 p.: il. col. ISBN 84-95415-08-9 Esgotado

168. El Catón Compostelano 2 v. Edición facsimilar + estudos ISBN 84-95415-12-7 (obra completa) 27,05 €

>

29


CCG / Catálogo de publicacións

2000

2000

2000

2000

2000

2000

169. Comunicación e cultura en tempos de redefinición Actas das Xornadas celebradas os días 11 e 12 de decembro de 1998 en Santiago de Compostela X. López García, X. A. Neira Cruz (coord.) 91 p. ISBN 84-9545-09-7 6,01 €

170. A comunicación en Galicia: 2000 X. López García (coord.) 208 p. ISBN 84-95415-06-2 Esgotado

171. Condicións laborais e actitudes profesionais nos medios de comunicación M. Túñez, X. López García (coord.) 160 p. ISBN 84-95415-20-8 3,00 €

>

30

172. Contos de Castelao Nas voces de Santiago Prego, Avelino González e Cándido Pazó 1 libro + 1 CD. ISBN 84-95415-23-2 6,01 €

173. Cultura e concellos: as estratexias da promoción cultural no ámbito local Actas dos I Encontros Cultura e Concellos celebrados en Santiago de Compostela o 27 e 28 de novembro de 1998 X. Bouzada Fernández (coord.) 150 p. ISBN 84-95415-16-X 9,02 €

174. De quen é a auga? Banda deseñada M.ª P. Jiménez Aleixandre [16] p.: principalmente il. col. ISBN 84-95415-17-8 Esgotado


CCG / Catálogo de publicacións

2000

2000

2000

2000

2000

2000

175. Estudios Migratorios N.º 9 (2000) ISSN 1136-0291 9,02 €

176. Estudios Migratorios N.º 10 (2000) ISSN 1136-0291 9,02 €

177. Estudios Migratorios N.º 11 (2000) ISSN 1136-0291 9,02 €

178. Homenaxe a Noriega Varela Mondoñedo, 19 de outubro de 1967 R. Otero Pedrayo 1 CD + 1 libro (As nosas voces, 18) ISBN 84-95415-15-1 9,02 €

179. Libro de notas de Álvaro Afonso. Ourense, 1434 A. López Carreira (comp.) 310 p. ISBN 84-95415-18-6 Esgotado

180. Novas voces da poesía galega H. Monteagudo Romero (coord.) Libro + CD ISBN 84-95415-05-4 9,02 €

>

31


CCG / Catálogo de publicacións

2000

2000

2000

2001

2000

2001

181. Observatorio do audiovisual galego: catálogo de produccións 1997-1998 Sección de Comunicación 88 p. ISBN 84-95415-01-1 Esgotado

182. Receptividade do galego na liturxia D. López Muñoz, B. García Cendán 96 p. ISBN 84-95415-19-4 Esgotado

183. Rituais V. Vaqueiro 142 p. : principalmente il. col. ISBN 84-95415-02-X 30,05 €

>

32

184. Los trovadores gallegos M. Murguía 52 p.: il. Ed. facsimilar ISBN 84-95145-13-5 6,01 €

185. Antoloxía, 12 poemas. Ed. conmemorativa do I Congreso Internacional Curros Enríquez e o seu tempo M. Curros Enríquez Coed. con La Voz de Galicia 106 p. Esgotado

186. Anuario galego de estudios teatrais N. 0 (2001) ISSN 1579-3753 8,67 €


CCG / Catálogo de publicacións

2001

2001

2001

2001

2001

2001

187. Betanzos honra a sus mártires Comité de Homenaje a los Mártires de Betanzos y su distrito V. M. Santidrián Arias (ed.) Coed. co Concello de Betanzos e a Fundación 10 de Marzo 23 p. + 24 p. Ed. facsimilar ISBN 84-699-5937-9

188. O bispo dos sen alma: frei Rosendo Salvado (1814-1900), unha misión en Australia Catálogo da exposición do centenario da súa morte 119 p. : il. ISBN 84-95415-40-2 6,01 €

189. Boletín do APNL N.º 2 (2001) Esgotado

190. Boletín do APNL N.º 3 (2001) Esgotado

191. Colección de Cantares Gallegos J. Casal y Lois (comp.), D. Blanco (ed.) II, 372 p. ISBN 84-95415-21-6 18,03 €

192. Cousas da vida no Faro de Vigo Castelao C. González Pérez (ed.) Coed. coa Fundación Castelao 374 p. Rústica ISBN 84-95415-28-3 Esgotado

>

33


CCG / Catálogo de publicacións

2001

2001

2001

2001

2001

2001

193. Cousas da vida no Faro de Vigo Castelao C. González Pérez (ed.) Coed. coa Fundación Castelao 374 p. Cartoné ISBN 84-95415-27-5 Esgotado

194. Cultura e desenvolvemento local: Actas dos II Encontros Cultura e Concellos celebrados en Santiago de Compostela o 23 e 24 de xuño de 2000 X. Bouzada Fernández (coord.) 143 p. ISBN 84-95415-45-3 6,01 €

195. De América para a casa: correspondencia familiar de emigrantes galegos no Brasil, Venezuela e Uruguai (1916-1969) R. Soutelo Vázquez (ed.) 298 p. ISBN 84-95415-38-0 Esgotado

>

34

196. Diversidade cultural e comunicación na sociedade da información: Actas das xornadas celebradas en Santiago de Compostela os días 27 e 28 de maio de 2000 X. López García (coord.) 122 p. ISBN 84-95415-36-4 5,78 €

197. Documento de síntese sobre a encefalopatía esponxiforme bovina (EEB) e a variante da enfermidade de Creutzfeldt-Jakov (vECJ) Sección de Ciencia, Técnica e Sociedade 53 p. ISBN 84-95415-44-5 3,00 €

198. Os dous de sempre Castelao Coed. con Editorial Galaxia 161 p. ISBN 84-95415-29-1 Esgotado


CCG / Catálogo de publicacións

2001

2001

2001

2001

2001

2001

199. Economía ambiental e sociedade = Environmental economics and society: Actas do Seminario celebrado en Santiago de Compostela o 8 de maio de 2000 A. Prada Blanco, M.ª X. Vázquez Rodríguez (coord.) 392 p. ISBN 84-95415-33-X 12,02 €

200. Estudios de Comunicación N.º 0 (2001) ISSN 1578-4916 6,00 €

201. Estudios Migratorios N.º 11-12 (2001) ISSN 1885-6632 9,02 €

202. Etnicidade e nacionalismo: Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía: Santiago de Compostela, 17-19 de abril de 2000 X. M. González Reboredo (coord.) 582 p. ISBN 84-95415-34-8 18,03 €

203. O exilio galego. Repertorio bibliográfico, unha primeira achega Congreso Internacional o Exilio Galego: do 24 ao 29 de setembro de 2001 556, XVIII p. ISBN 84-95415-43-7 Esgotado

204. O exilio galego. Repertorio bibliográfico: unha primeira achega 1 CD ISBN 84-95415-42-9 Esgotado

>

35


CCG / Catálogo de publicacións

2001

2001

2001

2001

2001

2001

205. Folerpas E. Rodríguez González 250 p. Ed. facsimilar ISBN 84-95415-31-3 Esgotado

206. Galicia: ensaio xeográfico de análise e interpretación dun vello complexo agrario A. Bouhier Coed. coa Xunta de Galicia e Caixanova 4 v. ISBN 84-53-2769-0 (obra completa) Esgotado

207. Galicia e a residencia teatral: compañías residentes e regularización do tecido teatral Actas do encontro celebrado en Santiago de Compostela o 28 e o 29 de maio de 1999 M. F. Vieites (coord.) 179 p. ISBN 84-95415-37-2 6,01 €

>

36

208 Guía da lingua galega: centros e servicios Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística ISBN 84-95415-35-6 Esgotado

209. A noite está varrida da Terra 150 aniversario da utilización da luz eléctrica en Santiago de Compostela por primeira vez en España Catálogo da exposición. 234 p. : il. ISBN 84-95415-30-5 12,02 €

210. Obradoiro de redacción X. López García e P. Novo (coord.) 144 p. ISBN 84-95415-24-0 7,90 €


CCG / Catálogo de publicacións

2001

2001

2001

2002

2001

2002

211. Poetas e narradores nas súas voces. I 1 libro + 2 CD. ISBN 84-95415-26-7 18,03 €

212. O proceso penal a Manuel Curros Enríquez (1880-1881) B. Montero Prego, M. A. González Trigás (ed.) Coed. co Colexio de Avogados de Ourense 101 p. ISBN 84-95415-41-0 6,01 €

213. O señor abade do ermo: a vida e a época do bispo Salvado G. Russo 353 p. ISBN 84-95415-39-9 8,67 €

214. Vivir no solo Banda deseñada M.ª P. Jiménez Aleixandre [16] p.: principalmente il. col. ISBN 84-95415-32-1 6,01 €

215. Actas dos IV Encontros para a Normalización Lingüística (9 e 10 de novembro de 2000) Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística 316 p. ISBN 84-95415-54-2 15,03 €

216. Anuario Galego de Estudios Teatrais Comisión Técnica de Teatro N. 2 (2002) ISSN 1579-3753 9,00 €

>

37


CCG / Catálogo de publicacións

2002

2002

2002

2002

2002

2002

217. A aprendizaxe da lingua galega no ensino non regrado de adultos R. Pérez Magdalena 158 p. : il. ISBN 84-95415-63-1 9,10 €

218. Arco da Vella: método de piano inspirado no floclore de Galicia e adaptado para as clases individuais e colectivas de acordo ca LOXSE A. Cerviño Loira 2ª ed. 98 p.: il. ISBN 84-95415-51-8 6,01 €

219. Belezas locais, bohemia e aventura emigrante X. Bóveda L. Martul, C. Luna, M. Golán (ed.) 306 p. ISBN 84-95415-60-7 9,02 €

>

38

220. Coloquio en mil duascentas coplas galegas M. Sarmiento Ed. facsimilar do orixinal autógrafo IX, 64 p. ISBN 84-95415-49-6 12,02 €

221. A comunicación en Galicia 2002 X. López García (coord.) 210 p. ISBN 84-95415-57-7 3,00 €

222. Dialectoloxía e léxico R. Álvarez, F. Dubert, X. Sousa (ed.) Coed. co Instituto da Lingua Galega 249 p. ISBN 84-95415-66-6 Esgotado


CCG / Catálogo de publicacións

2002

2002

2002

2002

2002

2002

223. Estudios de Comunicación N.º 1 (2002) ISSN 1578-4916 6,00 €

224. Estudios Migratorios N.º 13-14 (2002) ISSN 1885-6632 9,02 €

225. Galicia-Finlandia: modos de pensar: a cultura, o mundo, a comunicación Actas das Xornadas celebradas os días 9, 10 e 11 de novembro de 2000 M. Ledo Andión, T. Varis (coord.) 235 p. ISBN 84-95415-64-X 9,02 €

226. Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos Catálogo da exposición 175 p. : il. ISBN 84-95415-59-3 6,00 €

227. El gran gallego A. López Peláez 268 p. Ed. facsimilar non venal.

228. Índice documental de escultores galegos do século XX M.ª L. Sobrino Manzanares (dir.) 1 CD ISBN 84-95415-50-X Esgotado

>

39


CCG / Catálogo de publicacións

2002

2002

2002

2002

2002

2002

229. Información, tecnoloxía e territorio: Galicia ante a sociedade do coñecemento X. C. Arias (dir.) Ed. en galego e inglés 438 p. ISBN 84-95415-46-1 15,03 €

230. Museos e centros de arte contemporánea Sección de Artes Plásticas 32 p. : il. ISBN 84-95415-55-0 Esgotado

231. Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do val de Fornela (etnohistoria, etnomúsica, etnografía) X. M. González Reboredo, L. Costa Vázquez Mariño, C. González Pérez 694 p. : il. ISBN 84-95415-56-9 Esgotado

>

40

232. Observatorio do audiovisual galego: informe e catálogo 1999-2000 M. Ledo Andión (coord.) 163 p. ISBN 84-95415-61-5 3,00 €

233. O Padre Sarmiento e o seu tempo Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995) 1ª reimpr. Coed. coa Universidade de Santiago de Compostela 2 v. ISBN (obra completa) 84-8121-623-2 Esgotado

234. Pequena escolma ilustrada de Sarmiento Homenaxe realizada polos alumnos/as de Plástica e Visual de 4º da ESO do IES Rosalía de Castro S. Pite Sanjurjo (coord.) 95 p. : il. col. ISBN 84-95415-53-4 Esgotado


CCG / Catálogo de publicacións

2002

2002

2002

2002

2002

2002

235. O proceso de normalización lingüística do idioma galego (1980-2000). V. I: Análise e perspectivas Cidadanía - Rede de Aplicacións Sociais 246 p. ISBN 84-95415-65-8 9,02 €

236. O proceso de normalización lingüística do idioma galego (1980-2000). V. II: Educación X. M. Bouzada, A. Fernández Paz, A. M. Lorenzo Suárez 387 p. ISBN 84-95415-67-4 9,02 €

237. Reflexiones literarias para una biblioteca real M. Sarmiento J. Santos Puerto (ed.) Ed. en galego 204 p. ISBN 84-95415-47-X 15,03 €

238. Reflexiones literarias para una biblioteca real M. Sarmiento J. Santos Puerto (ed.) Ed. en castelán 204 p. ISBN 84-95415-48-8 15,03 €

239. Xeografía galega F. X. Río Barja (coord.) 3 vídeos Coed. coa Televisión de Galicia Ed. non venal

240. Xornalismo en internet Actitudes profesionais e condicións laborais dos periodistas en liña 167 p. ISBN 84-95415-62-3 3,00 €

>

41


CCG / Catálogo de publicacións

2003

2003

2003

2003

2003

2003

241. Cantigas de Santa María Afonso X H. Monteagudo Romero 173 p. Cartoné, sen estoxo Ed. facsimilar do Códice de Toledo. ISBN 84-95415-78-X Esgotado

242. Cantigas de Santa María Afonso X H. Monteagudo Romero 173 p. Cartoné, con estoxo Ed. facsimilar do Códice de Toledo. ISBN 84-95415-78-X Esgotado

243. Carlos Casares: a semente aquecida da palabra X. H. Monteagudo Romero (ed. lit.) 277 p. : il. + 1 CD ISBN 84-95415-68-2 60,10 €

>

42

244. Catálogo de Manuscritos Arquivo da Catedral de Santiago de Compostela 1 CD Ed. non venal

245. Chile a la vista E. Blanco Amor H. Ortega Parada, E. Moure Rojas Coed. con Editoral Galaxia ISBN 84-8288-610-X 24,00 €

246. Consello da Cultura Galega Folleto institucional 23 p. : fot. ISBN 84-95415-76-3 Esgotado


CCG / Catálogo de publicacións

2003

2003

2003

2003

2003

2003

247. A estandarización do léxico Actas do simposio Léxico e estandarización (2002. Santiago de Compostela) M.ª A. de la Granja, E. González Seoane (ed.) Coed. co Instituto da Lingua Galega 605 p. ISBN 84-95415-75-5 14,42 €

248 Estudios de Comunicación N.º 2 (2003) ISSN 1578-4916 6,00 €

249. Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos Gravación sonora R. Romaní, C. Pujales (coord.) 1 CD + 1 libro (As nosas voces, 19) ISBN 84-95415-69-0 Esgotado

250. Metodoloxía do traballo terminográfico puntual en lingua galega X. A. Rodríguez Río 119 p ISBN 84-95415-73-9 Esgotado

251. A nosa fala: bloques e áreas linguísticas do galego F. Fernández Rei, C. Hermida Gulías (ed.) Coa colaboración do Instituto da Lingua Galega 149 p + 3 CD ISBN 84-95415-70-7 18 €

252. Parando a marea negra Banda deseñada M.ª P. Jiménez Aleixandre, F. Bueno Capeáns 14 p. : principalmente il. ISBN 84-95415-72-0 3,00 €

>

43


CCG / Catálogo de publicacións

2003

2004

2004

2004

2004

2004

253. O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). V. III: Elaboración e difusión da lingua. H. Monteagudo Romero, X. M. Bouzada Fernández (coord.) 492 p. ISBN 84-95415-86-0 14,42 €

254. Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo”: Celebrado en Celanova, 13 al 15 de setembro de 2001 X. Alonso Montero, H. Monteagudo Romero, B. Tajes Marcote (ed.) 2 v. ISBN 84-95415-79-8 46,15 €

255. Agasallo de cores para Xaquín Lorenzo: homenaxe realizada polos alumnos/as de plástica e visual de 4ª da ESO do IES Rosalía de Castro S. Pite Sanjurjo (coord.) 97 p. : principalmente il. col. ISBN 84-95415-85-2 10,00 €

>

44

256. Comunicación e ambiente: cobertura das cuestións ambientais na prensa galega no ano 2002: o Prestige na prensa galega no ano 2002 73 p. ISBN 84-95415-91-7 3,00 €

257. A comunicación en Galicia 2004 X. López García (coord.) 376 p. Esgotado

258. Cultura e participación Actas dos III Encontros Cultura e Concellos, celebrados os días 30 de novembro e 1 de decembro de 2001 en Santiago de Compostela X. Bouzada Fernández (coord.) 217 p. ISBN 84-95415-77-1 8,65 €


CCG / Catálogo de publicacións

2004

2004

2004

2004

2004

2004

259. Os documentos do tombo de Toxos Outos F. J. Pérez Rodríguez 874 p. ISBN 84-95415-82-8 28,85 €

260. Efectos económicos, sociais e ambientais da marea negra do “Prestige”: Seminario Científico Internacional. Santiago, 7-8 de marzo de 2003 437 p. ISBN 84-95415-74-7 14,42 €

261. Galicia, o sorriso de Daniel R. Villares (dir.) 343 p. : il. col. Ed. non venal

262. A investigación e o ensino do xornalismo no espazo luso-galego Actas do I Congreso Luso-Galego de Estudos Xornalísticos celebrado os días 29 e 30 de outubro de 2002 en Santiago de Compostela X. López García, P. Sousa (coord.) 243 p. ISBN 84-95415-93-3 14,42 €

263. O libro branco da cinematografía e artes visuais Comisión Técnica de Cinematografía e Artes Visuais 283 p. ISBN 84-95415-96-8 20,00 €

264. A lingua galega, historia e actualidade Actas do I Congreso Internacional celebrado do 16 ó 20 de setembro de 1996 en Santiago de Compostela R. Álvarez Blanco, F. Fernández Rei, A. Santamarina (ed.) Coed. co Instituto da Lingua Galega 4 v. ISBN 84-95415-81-X (obra completa) 60,00 €

>

45


CCG / Catálogo de publicacións

2004

2004

2004

2004

2004

2004

265. O mar terra adentro X. Lorenzo, X. Conde Corbal 39 p. : il. Ed. non venal

266. Miliarios e outras inscricións viarias do Noroeste hispánico: (conventos bracarense, lucense e asturicense) A. Rodriguez Colmenero, S. Ferrer Sierra, R. D. Álvarez Asorey 844 p. : il. ISBN 84-95415-87-9 Esgotado

267. A natureza ameazada, 2004 E. Viéitez Cortizo, J. M. Rey Salgado, X. Bouzada Fernández (ed.) 841 p. : il. ISBN 84-95415-97-6 Esgotado

>

46

268. Encontros O Son da Memoria Actas I, II e III Encontros O Son da Memoria C. Pujales (coord.) 541 p. : il. ISBN 84-95415-90-9 20,00 €

269. Xaquín Lorenzo: o fotógrafo X. Lorenzo 76 p. : principalmente fot. br. e n. ISBN 84-95415-92-5 6,00 €

270. Xaquín Lorenzo, Xocas Gravación sonora A. Monxardín (coord.) 1 CD + 1 libro (As nosas voces, 20) ISBN 84-95415-83-6 9,02 €


CCG / Catálogo de publicacións

2004

2005

2005

2005

2005

2005

271. O xornal “Galicia” (1922-1926): o alento da modernidade X. López García (ed.) Coed. con A Nosa Terra 272 p. ISBN 84-96203-53-0 14,42 €

272. A arte dramática e función docente J. A. Caride, F. Trillo, M. F. Vieites 346 p. ISBN 84-95415-95-X 20,00 €

273. Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo E. Cal Pardo (ed.) 2ª ed. 594 p. ISBN 84-96530-02-7 Esgotado

274. A cultura popular de tradición oral nos centros da terceira idade: unha experiencia recollida en centros de Ourense, Santiago, Tui e Viveiro A. Vázquez-Monxardín (coord.) Reed. 189 p. + 2 CD ISBN 84-87172-39-3 10,00 €

275. Os dados do reloxeiro: ciencia amena para mentes inquietas X. Mariño Alfonso 160 p.: il. ISBN 84-96530-05-1 3,00 €

276. Documentos da Catedral de Lugo: século XV M.ª X. Portela Silva (ed.) 2ª ed. 791 p. ISBN 84-96530-00-0 Esgotado

>

47


CCG / Catálogo de publicacións

2005

2005

2005

2005

2005

2005

277. Instrucción sucinta provisional, que deberán observar las embarcaciones destinadas al descubrimiento de nuevos comederos, placeres, ó bancos de pesca de altura en los mares de los dominios del Rey J. López Linage, J. C. Arbex (ed.) Ed. facsimilar 370 p. : il. ISBN 84-95415-99-2 24,00 €

278. Libro de notas de Álvaro Afonso: Ourense, 1434 A. López Carreira (ed.) 2ª ed. corrixida 309 p. ISBN 84-96530-03-5 Esgotado

279. Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires: Taller, Romance, Letras de México, de Mar a Mar, Correo Literario, Cabalgata, Sur X. Lorenzo Varela 554 p. : il. ISBN 84-95415-03-8 18,00 €

>

48

280. Norma lingüística e variación: unha perspectiva desde o idioma galego R. Álvarez Blanco, H. Monteagudo Romero (ed.) Coed. co Instituto da Lingua Galega 440 p. ISBN 84-95415-94-1 20,00 €

281. Los pescadores del Norte y Noroeste de España: su vida social y particular por provincias B. Rodríguez Santamarina Ed. facsimilar 370 p. : il. ISBN 84-95415-98-4 15,00 €

282. Principios generales de lingüística indo-europea P. Regnaud, A. Amor Ruibal Ed. facsimilar 137, 52 p. ISBN 84-96530-09-4 Esgotado


CCG / Catálogo de publicacións

2005

2006

2005

2006

2005

2006

283. Los problemas fundamentales de la filología comparada: su historia, su naturaleza y sus diversas relaciones científicas A. Amor Ruibal 2 v. Ed. facsimilar ISBN 84-96530-06-X (o.c.) 36,00 €

284. A sociedade galega e o idioma: evolución sociolingüística de Galicia (1992-2003) Sección de Lingua 103 p. ISBN 84-96530-10-8 Esgotado

285. Xenética e historia no noroeste peninsular: unha perspectiva interdisciplinar Actas das Xornadas celebradas os días 11, 12 e 13 de abril de 2002 en Santiago de Compostela A. Carracedo Álvarez, X. Pereira Menaut (coord.) 236 p. ISBN 84-96530-04-3 28,85 €

286. Anuario galego de Estudios teatrais N. 1 (2006) ISSN 1579-3753 9,00 €

287. Auga e cultura: achegamento gráfico Instituto de Educación Secundaria Rosalía de Castro 97 p. : il. ISBN 84-96530-12-4 10,00 €

288. Comunicación e cultura en Galicia e Portugal Relatorios do III Congreso luso-galego de estudos xornalísticos celebrado os días 4 e 5 de novembro de 2004 en Santiago de Compostela X. Lopéz, R. Aneiros (coord.) 249 p. ISBN 978-84-96530-26-3 15,00 €

>

49


CCG / Catálogo de publicacións

2006

2006

2006

2006

2006

2006

289. I Congreso da Emigración Galega: feito desde o 24 ao 31 de xulio en Buenos Aires XIII, 228 p. Reprod. facs. da ed. de Bos Aires: Nós, 1956 ISBN 978-84-96530-18-8 10,00 €

290. Cultura e novas tecnoloxías Actas dos IV Encontros Cultura e Concellos, celebrados os días 18 e 19 de xuño de 2004 en Santiago de Compostela X. Bouzada Fernández (coord.) 265 p.: il. col. e n. ISBN 978-84-96530-16-4 7,00 €

291. Estudos de Comunicación N.º 3-4 (2005) ISSN 1885-6632 6,00 €

>

50

292. Estudios Migratorios N.º 15-16 (2005) ISSN 1136-0291 9,02 €

293. O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerairos X. M. Núñez Seixas, P. Cagiao Vila (ed.) Coed. con Ediciós do Castro 1 libro (527 p.) + 1 CD ISBN 978-84-8485-234-6 Esgotado

294. O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerairos X. M. Núñez Seixas, P. Cagiao Vila (ed.) Coed. con Ediciós do Castro 1 CD ISBN 978-84-96530-29-4 3,00 €


CCG / Catálogo de publicacións

2006

2006

2006

2006

2006

2006

295. Galicia e as Cantigas de Santa María Afonso X, A. Rossell 2 CD + 1 libro ISBN 978-8496530-11-6 24,00 €

296. Gramática do idioma galego M. Lugrís Freire 187 p. Ed. facsímil ISBN 978-84-96530-14-0 11,54 €

297. Os incendios forestais en Galicia: actas das xornadas celebradas os días 7 e 8 de novembro de 2005 F. Díaz-Fierros, P. Baamonde (coord.) 327 p. : il. col. e n. ISBN 978-84-96530-17-1 19,23 €

298. Lingua e territorio R. Álvarez, F. Dubert, X. Sousa (ed.) Coed. co Instituto da Lingua Galega 257 p. ISBN 978-84-96530-20-1 15,00 €

299. Medios de comunicación e telecomunicacións Actas da xornada celebrada o 8 de abril de 2005 A. Figueiras (coord.) 112 p. ISBN 978-84-96530-19-5 Esgotado

300. Obra poética dispersa X. M. Pintos Villar Mª C. Ríos Panisse (ed.) 580 p. ISBN 978-84-96530-15-7 20,00 €

>

51


CCG / Catálogo de publicacións

2006

2006

2006

2007

2006

2007

301. Ordo prophetarum: drama litúrxico do século XII M. G. González Szamocki, M. Castiñeiras, M. Díaz Platas (tr.) Texto en galego, español e inglés 79 p + 1 DVD ISBN 978-84-96530-23-2 12,00 €

302. Poetas e narradores nas súas voces. V. II Gravación sonora Arquivo Sonoro de Galicia (ed.) 2 CD + 1 libro ISBN 978-84-96530-13-3 20,00 €

303. Polas catro témporas: colaboracións en La Voz de Galicia e O Correo Galego (1992-1999) A. Fraguas Fraguas X. López, R. Aneiros, D. Salgado (ed.) 299 p. ISBN 978-84-96530-27-0 15,00 €

>

52

304. Raiola: método de piano [Música impresa] A. Cerviño Loira 63 p.: mús. ISBN 978-84-96530-28-7 6,00 €

305. Actas do II Congreso Galego Audiovisual: (16, 17 e 18 de decembro de 2004) X. López, M. Quintas, S. Prego (coord.) Coed. coa Academia Galega do Audiovisual 662 p. ISBN 978-84-96530-24-9 Esgotado

306. Ánxel Casal, un editor para un país: catálogos de Lar e Nós A. Mato (coord.) Coed. co Seminario de Estudos Galegos 316 p.: il. ISBN 978-84-96530-47-8 18,00 €


CCG / Catálogo de publicacións

2007

2007

2007

2007

2007

2007

307. Cidade e cultura: Biblioteca e Arquivo Nacional de Galicia 55 p. ISBN 978-84-96530-41-6 10,00 €

308. Comunicación e cultura en Galicia e Portugal: relatorios e comunicacións do III Congreso luso-galego de Estudos Xornalísticos X. López, R. Aneiros (coord.) 1 CD ISBN 978-84-96530-51-5 3,00 €

309. A comunicación en Galicia 2007 X. López (coord.) 186 p. ISBN 978-84-96530-33-1 10,00 €

310. Documentos da catedral de Lugo, século XIV M.ª J. Portela Silva 2 v. ISBN 978-84-96530-39-3 (o.c.) 30,00 €

311. Fragmentos de notarios: (Ourense, séculos XIV-XVI) A. López Carreira (ed.) 495 p. ISBN 978-84-96530-40-9 18,00 €

312. Galicia e Europa R. Otero Pedrayo 1 CD + 1 libro (As nosas voces, 21) ISBN 978-84-96530-50-8 9,00 €

>

53


CCG / Catálogo de publicacións

2007

2007

2007

2007

2007

2007

313. Galicia, o sorriso de Daniel Folleto exposición 71 p.: il. ISBN 978-84-96530-31-7 3,00 €

314. I+C: oportunidades e desafíos para a cultura galega en Internet M. Gago, C. Mouriño (ed.) 53 p.: il. ISBN 978-84-96530-32-4 3,00 €

315. Na nosa lyngoage galega : a emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media A. Boullón Agrelo (ed.) Coed. co Instituto da Lingua Galega 671 p. ISBN 978-84-96530-44-7 15,00 €

>

54

316. Po de estrelas: novas receitas científicas de Os dados do reloxeiro X. Mariño Alfonso 182 p.: il. ISBN 978-84-96530-49-2 3,00 €

317. As políticas culturais nas sete principias cidades galegas Observatorio da Cultura Galega 249 p. ISBN 978-84-96530-30-0 10,00 €

318. Por unha nova cultura forestal fronte aos incendios: informes e conclusións F. Díaz Fierros, X. Balboa, X. L. Barreiro Rivas (coord.) 254 p. ISBN 978-84-96530-42-3 10,00 €


CCG / Catálogo de publicacións

2007

2007

2007

2007

2007

2007

319. Os símbolos de Galicia X. R. Barreiro Fernández, R. Villares (ed.) Coed. coa Real Academia Galega 199 p.: il. ISBN 978-84-96530-46-1 45,00 €

320. A situación profesional dos documentalistas nos medios de comunicación de Galicia Arquivo de Comunicación 1 CD ISBN 978-84-96530-25-6 3,00 €

321. Situación e perspectivas sociolaborais dos técnicos de Cultura dos Concellos Galegos Observatorio da Cultura Galega 73 p. ISBN 978-84-96530-43-0 10,00 €

322. Xornalistas con opinión: escolma de textos Coed. coa editorial Galaxia 417 p. ISBN 978-84-9865-043-3

323. Xornalistas con opinión: vinte biografías Coed. coa editorial Galaxia 374 p. ISBN 978-84-8288-807-1

324. Actividade artística en Santiago, 1600-1648 A. Goy Diz 2 v. ISBN 978-84-96530-48-5 (obra completa) 30,00 €

>

55


CCG / Catálogo de publicacións

2008

2008

2008

2008

2008

2008

325. Almanaque Gallego por Manuel Castro López V. I: 1898-1902 659 p. ISBN 978-84-96530-89-8 18,00 €

2008 326. Anuario de estatísticas culturais 2006 Observatorio da Cultura Galega 395 p. ISBN 978-84-96530-53-9 10,00 €

2008 327. Anuario de estatísticas culturais 2007 Observatorio da Cultura Galega 370 p. 10,00 €

>

56

328. Cantigas de Santa María Afonso X H. Monteagudo Romero 173 p. Cartoné e tea Ed. facsimilar do Códice de Toledo. ISBN 978-84-96530-45-4 87,00 €

329. Catálogo da colección Guerra Campos do arquivo-biblioteca da catedral de Santiago de Compostela M.ª E. Novás Pérez 118 p. ISBN 978-84-96530-78-2 10,00 €

330. Catálogo de manuscritos do arquivo-biblioteca da catedral de Santiago de Compostela X. M. Sánchez Sánchez 422 p. ISBN 978-84-96530-79-9 10,00 €


CCG / Catálogo de publicacións

2008

331. A colección López Ferreiro do arquivo-biblioteca da catedral de Santiago de Compostela X. M. Sánchez Sánchez 221 p. ISBN 978-84-96530-80-5 10,00 €

2008 334. Dicionario enciclopedia do pensamento galego A. Torres Queiruga, M. Rivas García (coord.) Coed. con Edicións Xerais de Galicia 723 p. ISBN 978-84-96530-63-8

2008

2008

2008

2008

332. A comunicación no seu tempo Actas do encontro celebrado os días 30 de xuño e 1 de xullo de 2005 X. López García (coord.) 1 CD ISBN 978-84-96530-75-1 5,00 €

333. II Congreso Galego Audiovisual: actas X. López, M. Quintas, S. Prego (coord.) Coed. coa Academia Galega do Audiovisual 1 CD ISBN 978-84-96530-58-4 5,00 €

335. Égloga de Belmiro e Benigno, de Nicomedes Pastor Díaz X. M.ª Álvarez Blázquez Estoxo con 2 v. Ed. facsimilar ISBN 978-84-96530-59-1 18,00 €

336. Escolma de textos en galego R. Suárez Picallo 174 p. ISBN 978-84-96530-76-8 10,00 €

>

57


CCG / Catálogo de publicacións

2008

2008

2008

2008

2008

2008

337. Estudos Migratorios Coed. coa Universidade de Santiago de Compostela V. I, N.º 1 (2008) ISSN 1136-0291 9,02 €

338. La feria del mundo. Crónicas desde Chile (1942-1956) R. Suárez Picallo E. Moure Rojas, C. Norambuena Carrasco (comp.) 421 p. ISBN 978-84-96530-61-4 18,00 €

339. Galicia 25: unha cultura para un novo século Consello da Cultura Galega 1983-2008 Catálogo de exposición 215 p. ISBN 978-84-96530-73-7 20,00 €

>

58

340. Historia da metereoloxía e da climatoloxía de Galicia F. Díaz-Fierros Viqueira (coord.) Coed. coa Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 209 p. ISBN 978-84-96530-72-0 15,00 €

341. A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas E. González Fernández, A. Santamarina, X. Varela Barreiro (ed.) Coed. co Instituto da Lingua Galega 425 p. ISBN 978-84-96530-85-0 15,00 €

342. Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia A. M. Lorenzo Suárez, F. Ramallo, H. Casares Berg 300 p. ISBN 978-84-96530-52-2 15,00 €


CCG / Catálogo de publicacións

2008

2008

2008

2008

2008

2008

343. Memoria de actividades 2007 170 p.: il. Ed. non venal

344. A natureza ameazada 2004 E. Viéitez Cortizo, J. M. Rey Salgado (ed.) 1ª ed., 1ª reimp. 835 p. ISBN 978-84-96530-97-4 18,00 €

345. Nós mesmos: asociacionismo galego na emigración Arquivo da Emigración Galega Ed. bilingüe en galego e castelán 74 p. ISBN 978-84-96530-60-7 3,00 €

346. Obra de 660 pliegos. De historia natural y todo género de erudición. II. M. Sarmiento H. Monteagudo Romero (ed.) Coed. con Consejo Superior de Investigaciones Científicas 464 p.: il. ISBN 978-84-96530-36-2 (v. 2) 43,27 €

347. Obra de 660 pliegos. De historia natural y todo género de erudición. III. M. Sarmiento H. Monteagudo Romero (ed.) Coed. con Consejo Superior de Investigaciones Científicas 259 p.: il. ISBN 978-84-96530-37-9 (v. 3) 43,27 €

348. Obra de 660 pliegos. De historia natural y todo género de erudición. IV. M. Sarmiento H. Monteagudo Romero (ed.) Coed. con Consejo Superior de Investigaciones Científicas 412 p.: il. ISBN 978-84-96530-38-6 (v. 4) 45,00€

>

59


CCG / Catálogo de publicacións

2008

2008

2008

2008

2008

2008

349. Ocio e hábitos culturais dos galegos Observatorio da Cultura Galega 452 p. ISBN 978-84-96530-82-9 10,00 €

350. Papés d’emprenta condenada: a escrita galega entre 1797 e 1846. I R. Mariño Ferro, X. R. Barreiro Fernández, R. Aneiros Díaz (ed. lit) 354 p.: il. ISBN 978-84-96530-70-6 (v. 1) 36,00 €

351. Perspectivas sobre a oralidade E. Fernández Rei, X. L. Regueira Fernández (ed.) 350 p. ISBN 978-84-96530-86-7 15,00 €

>

60

352. Primeiros diarios galegos: 18081809 X. López García, R. Aneiros Díaz, (coord.) 4 v. (ed. facsímilar + estudos críticos) ISBN 978-84-96530-64-5 (obra completa) 48,00 €

353. Os símbolos de Galicia X.R. Barreiro Fernández, R. Villares (ed.) Coed. coa Real Academia Galega 1ª ed., 1ª reimp. 199 p.: il. ISBN 978-84-96530-46-1 45,00 €

354. Situación do ensino da lingua e da literatura galega na Educación Secundaria Obrigatoria B. Silva Valdivia (dir.), P. Buela Piedra (col.) 332 p. ISBN 978-84-96530-62-1 10,00 €


CCG / Catálogo de publicacións

2008

2009

2008

2009

2008

2009

355. Territorios innovadores: diagnose dos índices I+D+i en Galicia X. M. García Vázquez, A. Prada Blanco, M.ª A. Quintás Corredoira 157 p. ISBN 978-84-96530-77-5 10,00 €

356. Unha voz galega no exilio: Ramón Suárez Picallo Arquivo Sonoro de Galicia C. Pujales Prats (coord.) 1 CD + 1 libro (As nosas voces; 22) ISBN 978-84-96530-74-4 9,00 €

357. Xogos populares en Pontevedra J. Casal y Lois X. Fuentes Alende (ed.) 248 p. ISBN 978-84-96530-71-3 12,00 €

358. Almanaque Gallego por Manuel Castro López II: 1903-1907 900 p.: il. ISBN 978-84-96530-98-0 18,00 €

359. Almanaque Gallego por Manuel Castro López III: 1908-1912 802 p.: il. ISBN 978-84-96530-99-7 18,00 €

360. Almanaque Gallego por Manuel Castro López IV: 1913-1917 935 p.: il. ISBN 978-84-96530-99-7 18,00 €

>

61


CCG / Catálogo de publicacións

2009

2009

2009

2009

2009

2009

361. Amor Ruibal filólogo: actas do simposio intercional sobre a obra filolóxico-lingüística de Ángel Amor Ruibal A. Torres Queiruga, A. Domínguez Rey, P. Cano López (coord.) 428 p. ISBN 978-84-96530-94-2 15,00 €

362. Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón J. I. Fernández de Viana y Vieites 422 p. ISBN 978-84-96530-95-9 18,00 €

363. Creación artística e identidades culturais M.ª L. Sobrino Manzanares (coord.) 121 p.: il. ISBN 978-84-92923-51-9 10,00 €

>

62

364. Crear cultura, imaxinar país: vinte e cinco anos do Consello da Cultura Galega 149 p.: il. Ed. non venal

365. Documentación e poder na sociedade da información: o papel dos arquivos e os observatorios de comunicación X. López García, R. Aneiros Díaz (coord.) 1 CD ISBN 978-84-96530-87-4 5,00 €

366. As dúas culturas C. P. Snow 138 p. ISBN 978-84-96530-92-8 12,00 €


CCG / Catálogo de publicacións

2009

2009

2009

2009

2009

2009

367. Estudos Migratorios Coed. coa Universidade de Santiago de Compostela V. I, N.º 2 (2009) ISSN 1136-0291 9,02 €

368. Galicia 25: unha cultura para un novo século Consello da Cultura Galega 1983-2008 Catálogo de exposición 1ª ed., 1ª reimpr. 215 p. ISBN 978-84-96530-73-7 20,00 €

369. Galicia na sociedade do coñecemento D. Docampo, X. C. Arias (coord.) 166 p. ISBN 978-84-96530-81-2 10,00 €

370. A lingua das novas M. Túñez López, X. López García (coord.) 1 CD ISBN 978-84-96530-83-6 6,00 €

371. Memoria de actividades 2008 292 p.: il. Ed. non venal

372. Olladas críticas sobre a paisaxe F. Díaz-Fierros Viqueira, F. López Silvestre (coord.) 312 p. ISBN 978-84-96530-97-3 12,00 €

>

63


CCG / Catálogo de publicacións

2009

2009

2009

2009

2009

2009

373. Ourselves: the galician emigrant associational movement Arquivo da Emigración Galega Ed. bilingüe en inglés e francés 74 p.: il. ISBN 978-84-96530-93-5 3,00 €

374. Ramón Otero Pedrayo, mestre da cultura galega R. Piñeiro Estoxo con libro + CD ISBN 978-84-96530-90-4 18,00 €

375. Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade H. Monteagudo (coord.) 272 p. ISBN 978-84-92923-50-2 12,00 €

>

64

376. O son da memoria. IV Encontro. A música galega na emigración 206 p. ISBN 978-84-92923-49-6 15,00 €

377. Turismo cultural en Galicia Observatorio da Cultura Galega 128 p.: il. ISBN 978-84-96530-96-6 10,00 €

378. Xénero e documentación: unha ferramenta de achega ao tratamento documental M. Mariño Costales, C. Pérez Pais (coord.) 1 CD ISBN 978-84-96530-91-1 6,00 €


Ă?ndice alfabĂŠtico de autoras e autores


CCG / Catálogo de publicacións

Afonso X 241, 242, 295, 328 Alonso Montero, X. 155, 160, 254 Álvarez Asorey, R.D. 266 Álvarez Blanco, R. 222, 264, 280, 298 Álvarez Blazquez, X.M.ª 335 Amor Ruibal, A. 282, 283, 361 Andrade Cernadas, J.M. 71 Aneiros Díaz, R. 288, 303, 308, 350, 352, 365 Arbex, J.C. 277 Arenal, C. 63 Arias Moreira, X.C. 229, 369 Armas Castro, J. 47 Arza Arza, N. 46 Ávila y La Cueva, F. 83 Baamonde, P. 297 Balboa, X. 318 Baldellou, M.A. 74 Barreiro Fernández, X.R. 8, 319, 325, 350, 353, 358, 359, 360 Barreiro Rivas, X.R. 318 Beramendi, X.G. 34 Blanco Amor, E. 92, 93, 144, 245 Blanco, D. 191 Bombelli, P. 51 Bouhier, A. 206 Boullón Agrelo, A. 315 Bouza Brey, F. 37 Bouzada Fernández, X. 120, 173, 194, 236, 253, 258, 267, 290 Bóveda, X. 219 Braxe, L. 104 Buela Piedra, P. 354 Bueno Capeáns, F. 252 Cagiao Vila, P. 293, 294 Cal Pardo, E. 152, 273 Calo Lourido, F. 105, 129 Cano López, P. 361 Caramés Medín, V. 72 Caride, J.A. 272 Carracedo Álvarez, A. 285

>

66

Casal y Lois, J. 191, 357 Casares Berg, H. 342 Castelao 192, 193, 198 Castiñeiras, M. 301 Castro López, M. 325, 358, 359, 360 Caujoulle, C. 98 Cerviño Loira, A. 149, 218, 304 Conde Corbal, X. 265 Cornide Saavedra, J. 105, 124 Costa Vázquez Mariño, L. 231 Cunqueiro, A. 28, 114 Curros Enríquez, M. 185 Díaz Platas, M. 301 Díaz-Fierros Viqueira, F. 99, 158, 297, 318, 340, 372 Docampo Amoedo, D. 369 Domínguez Rey, A. 361 Domínguez Salgado, A.B. 162 Dubert, F. 222, 298 Duro Peña, E. 101 Fernández de Rota, X.A. 13, 22, 26, 52 Fernández de Viana y Vieites, J.I. 362 Fernández Paz, A. 236 Fernández Rei, F. 107, 251, 264, 351 Ferreiro, C.E. 100 Ferrer Sierra, S. 266 Ferro Couselo, X. 75, 108 Ferro Ruibal, X. 7 Fidalgo Santamarina, X.A. 116 Figueiras, A. 299 Filgueira Valverde, X. 32, 79, 81, 82 Fortes Alén, M.ª X. 79 Fraguas Fraguas, A. 73, 116, 303 Freire Esparís, P. 117 Fuentes Alende, X. 356 Gago, M. 314 García Álvarez, X.M. 159 García Cendán, B. 182 García Lorca, F. 92, 93, 106, 110, 128, 142


CCG / Catálogo de publicacións

García Ramos, A. 3 García-Sabell, D. 66 García Vázquez, X.M. 355 Golán, M. 219 González, A. 172 González Fernández, E. 341 González García, M.A. 16 González Pérez, C. 115, 192, 193, 231 González Reboredo, X.M. 13, 21, 26, 52, 60, 115, 123, 202, 231 González Seoane, E. 247 González Szamocki, M.G. 301 González Trigás, M.A. 212 Goy Diz, A. 163, 324 Granja, M.ª A. de la 247 Grupo Marcelo Macías 75 Hermida Gulías, C. 48, 107, 251 Homero 20, 23 Hueso Montón, A.L. 19 Iglesia Alvariño, A. 132 Jiménez Aleixandre, M.ª P. 174, 214, 252 Jiménez Gómez, E. 147 Justo Martín, M.ªX. 31 Kremer, D. 6 Künig de Vach, H. 159 Lacalzada de Mateo, M.ªJ. 63 Ledo Andión, M. 225, 232 Lobato, X. 81, 82 López, J. 77, 78 López Calo, J. 67, 68 López Carreira, A. 90, 179, 278, 311 López García, X. 55, 131, 138, 157, 169, 170, 171, 196, 210, 221, 257, 262, 271, 288, 303, 305, 308, 309, 332, 333, 352, 365, 370 López Linage, J. 277 López Martínez, M.ª S. 4 López Muñoz, D. 11, 182 López Navia, S.A. 49 López Peláez, A. 227 López Silvestre, F. 372

Lorenzo Fernández, X. 75, 265 Lorenzo Suárez, A.M. 120, 236, 342 Lorenzo Varela, X. 279 Losada Álvarez, A. 117 Lucas Álvarez, M. 31 Lugrís Freire, M. 296 Luna, C. 219 Magdalena Vidal, V. 17 Máiz, R. 34 Maiztegui Pereiro, I.B. 106, 128 Manrique de Lara, F. 77, 78 Mariño Alfonso, X. 275, 316 Mariño Costales, M. 378 Mariño Ferro, R. 350 Mariño Paz, R. 76 Martul, L. 219 Mato, A. 306 Maure Rivas, X. 2 Mayo Redondo, S. 162 Monteagudo Romero, H. 180, 241, 242, 243, 253, 254, 280, 328, 346, 347, 348, 375 Montero Prego, B. 212 Moure Rojas, E. 245, 338 Mouriño, C. 314 Murguía, M. 184 Neira Cruz, X.A. 169 Neira Vilas, X. 87 Norambuena Carrasco, C. 338 Novás Pérez, Mª.E. 329 Novo, P. 210 Núñez Seixas, X.M. 293, 294 Ortega Parada, H. 245 Otero Pedrayo, R. 57, 59, 69, 75, 95, 113, 132, 140, 141, 178, 312, 373 Pallares Méndez, M.ªC. 8 Pazó, C. 172 Pedret Casado, P. 132 Peña Saavedra, V. 145, 146 Percebe Copreiro de Cortegada 160

>

67


CCG / Catálogo de publicacións

Pereira Menaut, G. 30, 62, 285 Pérez Magdalena, R. 217 Pérez Pais, C. 378 Pérez Rodríguez, F.J. 259 Pérez Rodríguez, L. 93, 110, 142 Pintos Villar, X.M. 300 Piñeiro, R. 65, 66, 374 Pite Sanjurjo, S. 234, 255 Pokorny, J. 29 Portela Silva, H. 8, 276 Portela Silva, M.ª X. 134, 310 Prada Blanco, A. 199, 355 Prego, S. 172, 305, 333 Pujales Prats, C. 249, 268, 356 Quintas, M. 305, 333 Quintás Corredoira, M.ªA. 355 Ramallo, F.F. 112, 127, 342 Regnaud, P. 282 Regueira Fernández, X.L. 351 Rey Doval, G. 112, 127 Rey Salgado, J.M. 267, 344 Río Barja, F. X. 17, 50, 96, 239 Ríos Panisse, M.ªC. 300 Risco, V. 58 Rivas, M. 55, 98, 103 Rivas García, M. 334 Rodríguez Casal, A. 125 Rodriguez Colmenero, A. 266 Rodríguez Galdo, M.ªX. 39, 40, 41, 42, 109, 117, 161 Rodríguez González, A. 45, 47 Rodríguez González, E. 205 Rodríguez Lestegás, F. 50, 96 Rodríguez Neira, M.A. 4, 5 Rodríguez Río, X.A. 250 Rodríguez Santamarina, B. 281

Russo, G. 213 Saavedra, P. 36 Salgado, D. 303 Sánchez Sánchez, X.M. 330, 331 Santamarina, A. 264, 341 Santidrián Arias, V.M. 187 Santos Puerto, J. 237, 238 Sarmiento, M. 76, 79, 220, 237, 238, 346, 347, 348 Sela, E. de 20, 23 Sendón, M. 98 Seoane, L. 70, 104 Silva Valdivia, B. 354 Snow, C.P. 366 Sobrino Manzanares, M.ªL. 53, 165, 228, 363 Soto Pérez, J.L. 143 Sousa, P. 262 Sousa, X. 222, 298 Soutelo Vázquez, R. 195 Suárez Picallo, R. 69, 336, 338, 357 Taboada Chivite, X. 75 Tajes Marcote, B. 254 Tarrío Varela, A. 14 Tato Plaza, F.R. 156 Torres Queiruga, 334, 361 Trillo, F. 272 Túñez López, M. 171, 370 Vaqueiro, V. 183 Varela Barreiro, X. 341 Varis, T. 225 Vázquez Rodríguez, M.ªX. 199 Vázquez-Monxardín, A. 109, 133, 270, 274 Veiga Martínez, D. 46 Vidal Romaní, X.R. 12 Vieites, M.F. 164, 207, 272 Viéitez Cortizo, E. 167, 267, 344

Romaní, R. 249 Rossell, A. 295 Rozados Grela, D. 158 Rubal Rodríguez, X. 5, 46

Villar, M. 155 Villares, R. 36, 261, 319, 353 Xogaina, S. 67, 68 Zubillaga Barrera, Z. 111

>

68


Índice alfabético de títulos


CCG / Catálogo de publicacións

Acordes en sol e lúa: os quince órganos do noso Santiago vello 147

Arquitectura institucional en Galicia 27

Actas do Congreso Internacional de Arquitectura Institucional en Galicia 25

Arquitectura moderna en Galicia 74

Actas do Congreso Internacional de Estudos sobre Rosalía de Castro e o seu tempo 1

A arte dramática e función docente 272

Actas do I Congreso Internacional Curros Enríquez e o Seu Tempo 254

A arte galega: estado da cuestión 16

Actas do II Congreso Galego Audiovisua 305, 333

A arte nos espacios públicos 165

Actas do Simposio de Antropoloxía Lindeiros da Galeguidade I 26

Atlas de vertebrados de Galicia 61

Actas do Simposio de Antropoloxía Lindeiros da Galeguidade II 52

Auga e cultura: achegamento gráfico 287

Actas do Simposio Galicia: Un centro de arte contemporánea a debate 53

As augas de Galicia 99

Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía Identidade e Territorio 13

Autopoética de Bouza Brey 37

Actas do Simposio internacional de Antropoloxía In memoriam Fermín Bouza-Brey 60

Autopoética e poesías 1935 28

Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía Romarías e Peregrinacións 73

Base bibliográfica da emigración galega 117

Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo e a xeografía de Galicia 9

Belezas locais, bohemia e aventura emigrante 219

Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo no panorama literario do século XX 14

Betanzos honra a sus mártires 187

Actas do Simposio Internacional sobre a obra filolóxico-lingüística de A. Amor Ruibal 361

O bispo dos sen alma: frei Rosendo Salvado 188

Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística 148

Boletín de sumarios 150

Actas dos III Encontros para a Normalización Lingüística 162

Boletín do APNL 130, 150, 166, 189, 190

Actas dos IV Encontros para a Normalización Lingüística 215

Cancioneiro da poesía céltiga 29

Actividade artística en Santiago, 1600-1648 163, 324

Cantigas de Santa María 241, 242, 328

Acto literario-musical: Os seus poemas galegos de Federico García Lorca 128

Carlos Casares: a semente aquecida da palabra 243

Agasallo de cores para Xaquín Lorenzo 255

Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela 18

Alejandro de la Sota, arquitecto 10

Cartografía xurisdiccional de Galicia no século XVIII 17

Alejandro de la Sota, arquitecto: catálogo da exposición 15

O castiñeiro: bioloxía e patoloxía 167

Almanaque Gallego por Manuel Castro López 325, 358, 359, 360

Catálogo da colección Guerra Campos do arquivo-biblioteca da catedral de

Amor Ruibal filólogo 361

Santiago de Compostela 329

Animación teatral: teorías, experiencias, materiais 164

Catálogo de manuscritos do Arquivo da catedral de Santiago de Compostela 244, 330

Antoloxía, 12 poemas. 185

Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos 19

Antropoloxía mariñeira 129

El Catón Compostelano 168

Anuario de estatísticas culturais 2006 326

Celso Emilio Ferreiro: entrevista 100

Anuario de estatísticas culturais 2007 327

Centenario do Museo Arqueolóxico de Ourense 75

Anuario galego de estudos teatrais 186, 216, 286

O Centro Integrado de Música 151

Ánxel Casal, un editor para un país: catálogos de Lar e Nós 306

Charamuscas 94

A aprendizaxe da lingua galega no ensino non regrado de adultos 217

Chile a la vista 245

Arco da Vella: método de piano 149, 218

Cidade e cultura: Biblioteca e Arquivo Nacional de Galicia 307

Arqueología jurídico-consuetudinaria-económica de la región gallega 3

Colección de Cantares Gallegos 191

>

70


CCG / Catálogo de publicacións

Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo 152, 273

Os dados do reloxeiro: ciencia amena para mentes inquietas 275

Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón 362

De América para a casa: correspondencia familiar de emigrantes galegos no

A colección López Ferreiro do arquivo-biblioteca da catedral de Santiago de Compostela 331

Brasil, Venezuela e Uruguai (1916-1969) 195 De quen é a auga? 174

Coloquio de vintecatro galegos rústicos 76

Dereitos lingüísticos 153

Coloquio en mil duascentas coplas galegas 220

Dialectoloxía e léxico 222

Comunicación e ambiente: cobertura das cuestións ambientais na prensa

Dicionario enciclopedia do pensamento galego 334

galega no ano 2002 256

Diversidade cultural e comunicación na sociedade da información 196

Comunicación e cultura en Galicia e Portugal 288, 308

Documentación e poder na sociedade da información 365

Comunicación e cultura en tempos de redefinición 169

Documento de síntese sobre a encefalopatía esponxiforme bovina (EEB) e a

A comunicación en Galicia 2000 170

variante da enfermidade de Creutzfeldt-Jakov (vECJ) 197

A comunicación en Galicia 2002 221

Documentos da catedral de Lugo, século XIV 310

A comunicación en Galicia 2004 257

Documentos da catedral de Lugo: século XV 134, 276

A comunición en Galicia 2007 309

Documentos da catedral de Ourense 101

A comunicación en Galicia: sobre o hipersector da comunicación 131

Os documentos do tombo de Toxos Outos 259

A comunicación no seu tempo 332

Os dous de sempre 198

Condicións laborais e actitudes profesionais nos medios de comunicación 171

As dúas culturas 366

I Congreso da Emigración Galega 289

Economía ambiental e sociedade = Environmental economics and society 199

II Congreso Galego Audiovisual: actas 333

Eduardo Blanco Amor en América 38, 54

Consello da Cultura Galega: folleto institucional 246

Efectos económicos, sociais e ambientais da marea negra do “Prestige” 260

Constituciones sinodales del obispado de Orense 77, 78

Égloga de Belmiro e Benigno 335

Contos de Castelao 172

Encontros O Son da Memoria. I, II e III 268

Coroación poética de Ramón Cabanillas 132

Encontro O Son da Memoria. IV 376

Corpus de inscricións romanas de Galicia: provinca da Coruña. I 30

Epistolario do P. Sarmiento 79

Corpus de inscricións romanas de Galicia: provincia de Pontevedra. II 62

Escola superior de Arte Dramática de Galicia: proxecto 135

Cousas da vida no Faro de Vigo 192, 193

Escolma de escritos 63

Creación artística e identidades culturais 363

Escolma de textos en galego 336

Crear cultura, imaxinar país: vinte e cinco anos do CCG 364

A estandarización do léxico 247

Cultura e concellos: as estratexias da promoción cultural no ámbito local 173

Estudos de Comunicación 200, 223, 248, 291

Cultura e desenvolvemento local 194

Estudos Migratorios 80, 102, 118, 119, 136, 137, 154, 175, 176, 177, 201, 224,

Cultura e novas tecnoloxías 290

292, 337, 367

Cultura e participación 258

Etnicidade e nacionalismo 202

A cultura popular de tradición oral nos centros da terceira idade: unha

O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerairos 293, 294

experiencia recollida en centros de Ourense, Santiago, Tui e Viveiro 133, 274

O exilio galego. Repertorio bibliográfico, unha primeira achega 203, 204

>

71


CCG / Catálogo de publicacións

As factorías do futuro: os cen anos da chegada do cinema a Galicia 103

Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado 83

La feria del mundo. Crónicas desde Chile 338

Historia da metereoloxía e da climatoloxía de Galicia 340

Folerpas 205

Homenagem a Joseph M. Piel por ocasião do seu 85 aniversario 6

Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela 31

Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos 249

Fragmentos de notarios: (Ourense, séculos XIV-XVI) 311

Homenaxe a Ánxel Fole. Día das Letras Galegas 1997 121

Fray Martín Sarmiento y la Galicia de su tiempo: exposiciones didácticas 81

Homenaxe a don Manuel Meilán 64

Frei Martín Sarmiento e a Galicia do seu tempo: exposicións didácticas 82

Homenaxe a don Xosé Filgueira Valverde 122

O futuro da lingua. Elementos sociolingüísticos para un achegamento prospectivo

Homenaxe a Frei Martín Sarmiento no Terceiro Centenario do seu nacemento 84

da lingua galega 120

Homenaxe a Noriega Varela 178

O galego na Universidade 4

Homenaxe a Rafael Dieste 86

O galego no ensino público non universitario 5

Homenaxe de Galicia a don Ramón Otero Pedrayo 85

Galicia 25: unha cultura para un novo século 339, 368

I+C: oportunidades e desafíos para a cultura galega en Internet 314

Galicia and America: five centuries of history 39

O idioma da Igrexa en Galicia 11

Galicia e a residencia teatral: compañías residentes e regularización do tecido

A igrexa e a lingua galega 7

teatral 207

Ilíada 20

Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos 226

A imaxe e o labirinto: 10 artistas cubanos dos ‘90 139

Galicia e América: cinco séculos de historia 40

A implantación do galego no ensino nas zonas galego-falantes de Asturias,

Galicia e América: unha contribución bibliográfica 42

León e Zamora 33

Galicia e as Cantigas de Santa María 295

Os incendios forestais en Galicia 297

Galicia e Europa 312

Índice documental de escultores galegos do século XX 228

Galicia sen libros: informe sobre o libro galego 1986 2

Información, tecnoloxía e territorio: Galicia ante a sociedade do coñecemento 229

Galicia terra nai 43

Informe da comunicación en Galicia 55

Galicia y América: cinco siglos de historia 41

Informe sobre as obras en curso no Camiño de Santiago 44

Galicia, España, Portugal e as factorías de futuro 138

Informe sobre o futuro Centro de Arte Contemporánea de Galicia 56

Galicia na sociedade do coñecemento 369

Instrucción sucinta provisional, que deberán observar las embarcaciones

Galicia, o sorriso de Daniel 261, 313 Galicia: ensaio xeográfico de análise e interpretación dun vello complexo agrario 206

destinadas al descubrimiento de nuevos comederos 277 Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. I 8 A investigación e o ensino do xornalismo no espazo luso-galego 262

Galicia-Finlandia: modos de pensar: a cultura, o mundo, a comunicación 225

Lembranzas de médicos galegos vistas por un profano 140

Gramática do idioma galego 296

A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas 341

El gran gallego 227

A lgrexa e a lingua galega

Guerra civil (1936-1939) e literatura galega 155

O libro branco da cinematografía e artes visuais 263

Guía da lingua galega: centros e servicios 208

Libro de notas de Álvaro Afonso. Ourense, 1434 179, 278

Guía dos fondos do Arquivo do Museo de Pontevedra 32

Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457) 156

>

72


CCG / Catálogo de publicacións

Libro do Concello de Santiago. 1416-1422 45

Nomes da Comunicación en Galicia 157

A lingoaxe i as língoas 66

Norma lingüística e variación: unha perspectiva desde o idioma galego 280

A lingua das novas 370

Nos lindeiros da galeguidade. 1 22

A lingua do alumnado e do profesorado nas franxas occidentais de Asturias,

Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do val de Fornela 231

León e Zamora 46

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración 345

Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia 342

A nosa fala: bloques e áreas linguísticas do galego 107, 251

Lingua e territorio 298

Novas voces da poesía galega 180

A lingua galega en Cuba 87

Un novo mundo para un home universal. Partida de Humboldt desde A Coruña

A lingua galega, historia e actualidade 264

cara á súa viaxe americana 158

Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires 279

Obra de 660 pliegos 346, 347, 348

Lugar, memoria e proxecto: Galicia 1974-1994 88

Obra poética dispersa 300

Luís Seoane: textos sobre arte 104

Obradoiro de redacción 210

O mar terra adentro 265

Observatorio do audiovisual galego: catálogo de produccións 1997-1998 181

Medicina popular e antropoloxía da saúde 123

Observatorio do audiovisual galego: informe e catálogo 1999-2000 232

Memoria de actividades 2007 343

Ocio e hábitos culturais dos galegos 349

Memoria de actividades 2008 371

Odisea 23

Medios de comunicación e telecomunicacións 299

Ofrenda a Rosalía no Centro Galego de Buenos Aires. 24-VII-1959 89

Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia 105, 124

Olladas críticas sobre a paisaxe 372

Metodoloxía do traballo terminográfico puntual en lingua galega 250

Ordo prophetarum: drama litúrxico do século XII 301

Miliarios e outras inscricións viarias do Noroeste hispánico 266

Orixe e formación da cidade de Ourense. 6-IV-1968 108

Minutario notarial de Pontevedra. 1433-1435 47

Ourense, as súas terras e xentes 57

Museos e centros de arte contemporánea 230

Ourserves: the galician emigrant associational movement 373

A música galega na emigración 376

O Padre Sarmiento e o seu tempo 126, 233

Música para os Seis poemas galegos de Federico García Lorca 106

Padróns de Ourense do século XV. Fontes e estatísticas para a historia medieval

Os músicos do pórtico de San Martiño de Noia 67, 68 Na nosa lyngoage galega: a emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media 315 Nacemento, casamento e morte en Galicia: respostas á enquisa do Ateneo de Madrid. 1901-1902 21

de Galicia 90 A paisaxe galega, as súas leis e tipos 141 Papés d’emprenta condenada: a escrita galega entre 1797 e 1846 350 Parando a marea negra 252 O parque natural dos Ancares 35

Los nacionalismos en la España de la II República 34

Patrimonio cultural galego na emigración 109

A natureza ameazada, 2004 267, 344

Pazo de Raxoi. Proxecto de rehabilitación para a sede do Consello da Cultura

A natureza ameazada: xea, flora e fauna de Galicia en perigo 12 O Neolítico Atlántico e as orixes do Megalitismo 125

Galega 91 Pequena escolma ilustrada de Sarmiento 234

A noite está varrida da Terra 209

>

73


CCG / Catálogo de publicacións

A peregrinaxe e o camiño a Santiago de Hermannus Künig de Vach: a clásica guía de peregrinos alemana (1495) 159

Ramón Piñeiro: Ingreso na Real Academia Galega 65 Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América. II 69

Perspectivas sobre a oralidade 351

A Real Congregación dos naturais e orixinarios do Reino de Galicia en México 143

Los pescadores del Norte y Noroeste de España: su vida social y particular por

A realidade histórica de Galicia 114

provincias 281

Receptividade do galego na liturxia 182

Po de estrelas: novas receitas científicas de Os dados do reloxeiro 316

Recital antolóxico da poesía galega dos séculos XII ao XX 144

Los poemas gallegos de Federico García Lorca 92

Reflexiones literarias para una Biblioteca Real 237, 238

Poetas e narradores nas súas voces. I 211

A reivindicación da lingua galega no Rexurdimento. 1840-1891 48

Poetas e narradores nas súas voces. II 302

Repertorio da prensa galega da emigración 145, 146

Polas catro témporas: colaboracións en La Voz de Galicia e O Correo Galego

O repertorio galego dos “Refranes o proverbios en romance” do comendador

(1992-1999) 303

Hernán Núñez (1555) 49

As políticas culturais nas seite principias cidades galegas 317

Resposta escontra unha inxuria: romance de cego 160

Por unha nova cultura forestal fronte aos incendios 318

A revista Nós 95

O pórtico poético dos “Seis poemas galegos” de García Lorca 93, 110, 142

Os ríos galegos 50, 96

A prensa galega da inmigración en Uruguai 111

Rituais 183

Primeiros diarios galegos:1808-1809 352

O señor abade do ermo: a vida e a época do bispo Salvado 213

Principios generales de lingüística indo-europea 282

Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX 36

Pr’o catálogo da léngoa galega. Homenaxe ó 70 aniversario do Seminario de

Os símbolos de Galicia 319, 353

Estudos Galegos 58 Los problemas fundamentales de la filología comparada 283 O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). V. III: Elaboración e difusión da lingua 253 O proceso de normalización lingüística do idioma galego (1980-2000). V. I: Análise e perspectivas 235 O proceso de normalización lingüística do idioma galego (1980-2000). V. II: Educación 236

Situación do ensino da lingua e da literatura galega na ESO 354 A situación profesional dos documentalistas nos medios de comunicación de Galicia 320 Situación e perspectivas sociolaborais dos técnicos de cultura 321 Sobre a arte galega 70 Sobre a situación da lingua 24 Sociedade e tecnoloxía tradicionais do val dos Ancares 115 A sociedade galega e o idioma: evolución sociolingüística de Galicia (1992-2003) 284

O proceso penal a Manuel Curros Enríquez (1880-1881) 212

Sociedades plurilingües 375

Publicidade e lingua galega: os consumidores ante o uso do galego na comunicación

O son da memoria 374

publicitaria e nas relacións comerciais 112

Sons da Terra 97

Rafael Dieste 94

Tecnoloxía tradicional: Dimensión patrimonial. Valoración antropolóxica 116

Raiola: método de piano 304

Tempos que hai neste tempo 98

Ramón Cabanillas. Centro Galego de Madrid, 1964 113

Territorios innovadores: diagnose dos índices I+D+i en Galicia 355

Ramón Otero Pedrayo en América. 1 59

Textos para a historia das mulleres en Galicia 161

Ramòn Otero Pedrayo, mestre da cultura galega 374

O Tombo de Celanova. Séculos IX-XII 71

>

74


CCG / Catálogo de publicacións

Torres e castelos de Galicia 72 Los trovadores gallegos 184 Turismo cultural en Galicia 377 Vender en galego: comunicación, empresa e lingua en Galicia 127 A vida do beato Aparicio nas estampas de Pietro Bombelli. 1789 51 Vivir no solo 214 Unha voz galega no exilio: Ramón Suárez Picallo 356 Xaquín Lorenzo, Xocas 270 Xaquín Lorenzo: o fotógrafo 269 Xénero e documentación: unha ferramenta de achega ao tratamento documental 378 Xenética e historia no noroeste peninsular: unha perspectiva interdisciplinar 285 Xeografía galega 239 Xogos populares en Pontevedra 357 O xornal “Galicia” (1922-1926): o alento da modernidade 271 Xornalismo en internet 240 Xornalistas con opinión: escolma de textos 322 Xornalistas con opinión: vinte biografías 323

>

75


Catálogo de publicacións: 1983-2009  

#567 http://www.consellodacultura.org/mediateca/extras/CCG_2010_Catalogo-de-publicacions-1983-2009.pdf

Catálogo de publicacións: 1983-2009  

#567 http://www.consellodacultura.org/mediateca/extras/CCG_2010_Catalogo-de-publicacions-1983-2009.pdf

Advertisement