__MAIN_TEXT__

Page 1

REVISTA DEL CONSELL ESPORTIU DE L’HOSPITALET

2019


DIRECTOR Eduard Galí

ESPORTS D’EQUIP Jorge García

ESPORTS INDIVIDUALS Andrés Rubio

PROMOCIÓ ESPORTIVA Mariano García David Trujillo

GESTIÓ ECONÒMICA Mercedes Hernández

FORMACIÓ David Trujillo

COMUNICACIÓ Andrés Rubio

COMISSIÓ DIRECTIVA Cris Plaza María Barrero Jaume Graells Miriam Domínguez José Antonio Montoya Cristian Alcázar Álex Porqueras Laura García Luisa Rodríguez Domingo Moreno Diego García Damià Claparols

COMITÈ ASSESSOR Laura de Batlle Ana Bofill Horacio Álvarez Inma Martos Josep Llopart Josep Nadal Sara Díaz Jesús Maroto Raquel Jiménez Antonio Bermudo Álex Merallo Juan Carrillo Guillem Río Jordi Diz Fran Sánchez Almudena Cuadrado Reme Reina Albert Alquézar Francesc Boluda Esteban Crespo Ángeles Mesa Luis González Laura Alonso Manuel Zurera Juan José Rodríguez

NOVA R E VIS TA DE L CONSELL! Iniciem una nota etapa de la revista del Consell Esportiu, etapa que vol crear una publicació més periodística, informant de tot allò que realitza i coordina l’entitat. L’organització dels Jocs Escolars, tant d’esports d’equip com individuals, el creixement de l’Àrea de Promoció, la cada cop més important Àrea de Formació, els diferents esdeveniments... Tot tindrà cabuda en aquesta revista que mantindrà, de moment, la seva periodicitat anual. No oblidarem altres projectes de ciutat que poden tenir una repercussió positiva en la població hospitalenca, tant des del punt de vista esportiu com en altres àmbits. Qualsevol iniciativa o idea que estigui pensada per millorar la vida de la població de l’Hospitalet sempre tindrà el nostre suport incondicional.


continguts 4 NOVA COMISSIÓ DIRECTIVA El passat mes de setembre es va dur a terme l’Assemblea Extraordinària del Consell Esportiu de l’Hospitalet, en la qual es va decidir la confecció de la nova Comissió Directiva.

8

pàgina 4

ENTREVISTA A CRIS PLAZA

La nova Comissió Directiva del Consell Esportiu de l’Hospitalet tindrà a Cris Plaza, regidor d’esports,

pàgina 16

com a president. Parlem amb ell.

12 ESPORT FEMENÍ

El Consell Esportiu de l’Hospitalet aposta de forma clara per l’esport femení, amb una presència cada cop més important de noies a les competicions organitzades per l’entitat

16 LA FESTA DELS VALORS La temporada del Consell Esportiu de l’Hospitalet finalitza cada any amb la celebració de la ‘Festa dels Valors’, esdeveniment creat per promocionar el bon comportament i el joc net.

pàgina12

24 ESPORTS D’EQUIP

La temporada d’esports d’equip ha tingut 4.000 participants entre les diferents disciplines. Es demostra, un cop més, la seva importància dins el calendari dels Jocs Escolars.

40 PROMOCIÓ ESPORTIVA pàgina 24

Una àrea en constant creixement. La Promoció Esportiva arriba a desenes de centres educatius de la ciutat i a centenars d’infants en edat escolar.

44 ESPORT INDIVIDUAL

La meitat de les llicències de la temporada 201872019 han estat d’esports individuals. Aquestes disciplines són cada cop més populars.

50 FORMACIÓ

La formació ocupa un lloc cada cop més important dins l’estructura del Consell Esportiu de l’Hospitalet. Desenes de joves han realitzat algun curs durant els darrers mesos.

pàgina 40

52 PETJADA VERDA

‘Petjada Verda’ és un projecte creat per l’hospitalenc Aleix Cunillera en el qual es combina esport i cura pel medi ambient i la natura.

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

3


A C T UA L I TAT

NOVA COMIS DIRECTIVA 4 

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


A C T UA L I TAT

E

L PASSAT DIJOUS 19 de setembre es va dur a terme l’Assemblea Extraordinària del Consell Esportiu de l’Hospitalet, celebrada al Centre Cultural Bellvitge-Gornal. La cita va servir per decidir les persones que formaran part de la Comissió Directiva de l’entitat durant els pròxims quatre anys. La nova junta va ser triada a través dels vots emesos per les entitats esportives i centres educatius de la ciutat. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT Encapçalada per Cris Plaza, regidor d’esports i nou president del Consell Esportiu de l’Hospitalet, la nova Comissió Directiva la formen Maria Barrero i Jaume Graells, com a vicepresidents; Míriam Domínguez, com a secretària; José Antonio Montoya, com a tresorer; i Cristian Alcázar, Álex Porqueras, Laura García, Luisa Rodríguez, Domingo Moreno, Diego García i Damià Claparols, com a vocals. La Comissió Directiva està formada per sis representants de l’Ajuntament de l’Hospitalet, dos de centres educatius públics, dos d’entitats esportives, un de centres educatius concertats i un més de federacions esportives catalanes. D’aquesta forma, s’assegura que la comissió tingui representació de diferents estaments de la ciutat, aconseguint una visió molt més plural.

SIÓ 12 persones formen la nova Comissió Directiva del Consell Esportiu de l’Hospitalet.

Per tal de seleccionar les persones que componen la nova Comissió Directiva, les diferents entitats i centres de l’Hospitalet van poder emetre el seu vot a l’Assemblea Extraordinària. El mandat d’aquesta nova junta serà de quatre anys i finalitzarà l’any 2023, moment en el qual es tornaran a realitzar votacions per seleccionar els nous membres.

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

5


A C T UA L I TAT A més de la confecció de la Comissió Directiva, el President del Consell Esportiu, Cris Plaza, va nomenar les persones que formaran el Comitè Assessor durant els pròxims anys, un organisme encarregat de generar dinàmiques i aportar noves idees per millorar l’esport escolar de la ciutat. Les 25 persones que formaran aquest comitè destaquen per la seva experiència en l’esport hospitalenc, amb el valor afegit de provenir de diferents disciplines i àmbits de treball. En concret, el nou Comitè Assessor el formen Laura de Batlle, professora de l’IES Mercè Rodoreda; Ana Bofill, professora dels cursos SuperCIATE; Horacio Álvarez, ex director tècnic de l’AE Bellsport; Inma Martos, de l’AMPA de l’escola Menéndez Pidal; Josep Llopart, del CTT L’Hospitalet; Josep Nadal, professor de l’IES Pedraforca; Sara Díaz, del CGA L’Hospitalet; Jesús Maroto, tutor de joc de bàsquet; Raquel Jiménez, de l’AMPA de l’escola Busquets i Punset; Antonio Bermudo, ex president del Consell Esportiu de l’Hospitalet; Álex Merallo, coordinador

de l’escola esportiva del Joan XXIII; Juan Carrillo, ex president del Comitè de Competició; Guillem Río, professor dels cursos SuperCIATE; Jordi Diz, conferenciant i col·laborador del Consell Esportiu; Fran Sánchez, president CEFS Tecla Sala; Almudena Cuadrado, presidenta AMPA Escola Bermat Metge; Reme Reina, ex membre del Comitè de Competició; Albert Alquézar, tutor de joc de futbol 7; Francesc Boluda, ex membre del Comitè Ètic; Esteban Crespo, ex membre del Comitè de Competició; Ángeles Mesa, ex membre del

El nou Comitè Assessor tindrà una feina principalment tècnica i de suport al personal del Consell, aportant noves idees i iniciatives. En aquesta nova etapa, el Consell Esportiu tindrà només aquest Comitè, en el qual es reuneixen totes les persones implicades i preocupades pel bon funcionament de l’entitat. Això implica la fusió de la resta de comitès, i de les persones que el formaven, en aquest únic Comitè Assessor. El Comitè de Competició, per la seva banda, també deixa d’existir com a tal però continuarà haventhi un organisme independent que jutjarà les diferents sancions normatives. En aquest sentit, aquesta feina recaurà sobre un jutge únic de competició, persona encarregada de rebre, setmana a setmana, les diferents problemàtiques i decidir la sanció en funció de la Normativa General dels Jocs Escolars 2019/2020, a més de les específiques de cada esport.

El nou Comitè Assessor el formen 25 persones de diferents àmbits de l’esport de l’Hospitalet.

6 

Comitè de Competició i Ètic; Luis González, coordinador CF La Florida; Laura Alonso, administradora de l’escola Pare Enric d’Ossó; Manuel Zurera, president del CB Sant Josep Obrer; i Juan José Rodríguez, de l’AJ Pla de Llobregat.

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


A C T UA L I TAT

COMISSIÓ DIRECTIVA DEL CONSELL ESPORTIU 2019-2023 CRIS PLAZA

MARÍA BARRERO

JAUME GRAELLS

President

Vicepresidenta

Vicepresident

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Representant de centres educatius públics

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

MIRIAM DOMÍNGUEZ

J. ANTONIO MONTOYA

CRISTIAN ALCÁZAR

Secretària

Tresorer

Vocal

Representant de centres educatius públics

Representant d’entitats esportives

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

ÁLEX PORQUERAS

LAURA GARCÍA

LUISA RODRÍGUEZ

Vocal

Vocal

Vocal

Representant de les Federacions Catalanes Esportives

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Representant de centres educatius concertats

DOMINGO MORENO

DIEGO GARCÍA

DAMIÀ CLAPAROLS

Vocal

Vocal

Vocal

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Representant d’entitats esportives

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

7


E N T R E V I S TA

ENTREVISTAA

CRISPLAZA La nova Comissió Directiva del Consell Esportiu de l’Hospitalet, amb mandat per als pròxims quatre anys, tindrà a Cris Plaza com a màxim exponent, estrenant-se al càrrec de President. Persona molt vinculada a l’esport escolar de la ciutat, assumeix el repte de mantenir l’actual fortalesa de l’activitat física de base a la ciutat.

Cris Plaza, nou President del Consell Esportiu de l’Hospitalet

8 

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


E N T R E V I S TA El pasado jueves 19 de septiembre asumiste el cargo de Presidente del Consell Esportiu de l’Hospitalet. ¿Qué esperas de esta nueva etapa? Tras toda una vida vinculado al deporte escolar en nuestra Ciudad, haber sido elegido para presidir el Consell Esportiu de L’Hospitalet es un honor y una gran responsabilidad, que afronto con una motivación máxima. Mi deseo es mantener la línea de trabajo de los anteriores presidentes, Bermudo y Alcázar: crecimiento cualitativo y cuantitativo sin perder la esencia familiar y de servicio público. Lo fundamental es seguir con nuestra evolución positiva, en un ambiente de proximidad y cariño. Conjuntamente con tu estreno como Presidente se votó la confección de la nueva Comisión Directiva, formada por 12 personas. ¿Cómo valoras esta Comisión y las personas que la forman?

ideas e iniciativas. Mientras que en la Directiva se abordarán aspectos más estratégicos y políticos. Hemos combinado renovación y veteranía, con personas, todas ellas, muy vinculadas al deporte de L’Hospitalet y con la ilusión de aportar su conocimiento a nuestra organización.

Hasta ahora Comisión Directiva y Comité Asesor han estado muy ligados, con reuniones conjuntas. En esta nueva etapa el Comité Asesor mantendrá su labor técnica de apoyo y soporte al director del Consell, revisando normativas y aportando nuevas

A nadie se le escapa que no eres precisamente un “principiante” en el ámbito del Consell Esportiu, ya que es una entidad de la cual fuiste director durante más de 15 años. ¿Tenías ganas de volver a trabajar de forma más directa con la entidad?

Mi historia personal está ligada al deporte escolar. En 1986 empecé a colaborar como entrenador en un equipo de fútbol sala de un colegio de Bellvitge, que ya no existe (el Sant Roc), del que aún era alumno y en el que jugaba mi hermano. En los años 90 participé en las actividades deportivas extraescolares de varios centros educativos y entidades, de las que destaco la Escola Pau Casals y el CE Alheña. A finales de 1997 me incorporo a la Comisión Directiva del Consell, que entonces presidía Josep Baliu, sustituyendo al fallecido Sergio Manzano. Efectivamente, de marzo 2001 a enero 2017 soy el director del

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

9


E N T R E V I S TA

CELH, entonces llamado CEBS (Barcelonès Sud). A finales de 2017 vuelvo a la Comisión Directiva, por mi condición de asesor del concejal de Deportes. Y sí, tras 22 años participando en las juntas directivas, las ganas de presidirlas son enormes. El Consell Escolar de l’Hospitalet lleva más de 40 años organizando los Juegos Escolares, fortaleciendo el deporte base de la ciudad. ¿Qué papel crees que juega el deporte escolar en l’Hospitalet?

10 

Los “Jocs Escolars” son la base de una pirámide deportiva que, gracias a la aportación del Ayuntamiento y de la labor impagable de profesionales y voluntarios, en L’Hospitalet es muy grande. Tenemos unos magníficos Juegos Escolares en nuestra Ciudad y hemos de trabajar para que aún sean mejores. ¿En qué ámbitos crees que el Consell Esportiu de l’Hospitalet puede seguir creciendo?

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T

El CELH debe crecer tanto en la organización de los “Jocs”, para lo cual necesitamos la indispensable colaboración de clubs y centros educativos, como en un amplio abanico de actividades de promoción deportiva, muchas de las cuales ya se están ejecutando, como los “patis oberts”, iniciación deportiva, trobadas interinstitutos, campus y casales, etc. ofreciendo servicios que ayuden a la dinamización e integración social.


E N T R E V I S TA Más allá de la presidencia del Consell, desde hace unos meses eres el regidor de deportes del Ayuntamiento de l’Hospitalet. ¿Cuáles serán tus líneas de actuación durante los próximos cuatro años? Este proyecto a cuatro años lo resumo en cuatro palabras: fortalecer entidades, mejorar instalaciones. En la anterior etapa en el Área de Deportes se construyeron muchos equipamientos deportivos municipales. ¿L’Hospitalet seguirá apostando por estas inversiones? ¿Cómo calificarías el estado de salud del deporte de la ciudad? El equipo de gobierno tiene la suerte de contar entre sus miembros con una Alcaldesa, Nuria Marín, y con un teniente de Alcaldía de Urbanismo, Cristian Alcázar, que aman el deporte y lo conocen perfectamente. Ambos han participado activamente de un programa electoral, que ahora se concretará en el plan de actuación del mandato, que una vez plasmado a hechos mejorará la calidad de los espacios deportivos, y que culminará un mapa de equipamientos excelente. L’Hospitalet es una de las ciudades de España que más invierte en Deporte y así debe seguir siéndolo.

Yeste, Manolo Rodríguez, Conxita Soler, Amadeu Juan, Josep Baliu, Juanma Peña, Pedro Toribio, Josep Augué, Santi Álvarez, Sergi Crespi, Ricardo Salazar, Juan Lozano, Joaquin Vitoria, José Rodríguez, Antonio Gil, Agustín Martínez o Juanan Bastante. Agradecer que sigan en activo personas tan influyentes como Mari Barrero, Inma Martos, Antonio Bermudo, Cristian Alcázar, Juan Carrillo, Esteban Crespo, Alex Porqueras, Domingo Moreno, Miguel López, Ana Bofill,

Laura de Batlle, Horacio Álvarez, Pau Pérez, Ángeles Mesa, José A. Montoya o Reme Reina. Y, por último, felicitar al magnífico equipo profesional del CELH, dirigido con maestría por Edu Galí, y que cuenta con Jorge García, Mariano García, Mercedes Hernández, David Trujillo y Andrés Rubio. Ellos hacen que el nuestro sea el mejor de los “Consells” de Catalunya.

Por otro lado esta Concejalía está insertada en un Área, junto a Educación y Juventud, dirigida brillantemente por el teniente de Alcaldía Jaume Graells, que ofrece unos servicios básicos a los ciudadanos, y en los que somos referentes a nivel nacional. Todo es mejorable, y debemos seguir evolucionando positivamente, pero es importante también poner en valor nuestra fortaleza. Ya para acabar, ¿alguna cuestión más a añadir? Destacar, y dar visibilidad, a muchas personas que en estos años pasados han colaborado muchísimo a que el deporte escolar en L’Hospitalet sea una historia de éxito, como Robert González, Antonio Moreno, Joan Guarch, Laureano Casado, Antonio 2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

11


ESPORT FEMENÍ

L’ESPORT FEMENÍ,

PROTAGONISTA

Les estadístiques ho diuen ben clar: l’esport femení té una presència cada cop més important al Consell Esportiu de l’Hospitalet. I que així es mantingui durant molts anys. 12 

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


É

ESPORT FEMENÍ

S EVIDENT QUE qualsevol promoció de l’esport femení és i ha de ser positiva. De fet, el Consell Esportiu de l’Hospitalet va ser una de les entitats implicades a aconseguir que el partit entre el RCD Espanyol i l’Atlètic de Madrid de la Primera Divisió, disputat el passat 22 d’abril, batés el rècord d’assistència a Catalunya d’un partit oficial femení. En aquella ocasió, van ser més de 20.000 persones les que es van apropar al RCDE Stadium per presenciar un duel en el qual es va acabar imposant l’equip matalasser per 0-1. Però, més enllà d’accions i de promocions puntuals, l’esport femení mereix una feina molt més enfocada a la base, intentant que qualsevol nena pugui practicar la disciplina que més l’atregui sense ser víctima de prejudicis ni dificultats. Perquè, no ens enganyem, hem avançat, hem crescut i segurament estem en el millor moment de la història de l’esport femení quant a repercussió i transcendència. Però, malauradament, no és suficient.

I, en aquest sentit, ens volem fixar en les dades oficials que ens facilita el ‘Ministerio de Cultura y Deporte’ amb el seu ‘Anuario de estadísticas Deportivas 2019’. Segons aquestes xifres, a Espanya fan esport de forma regulada (no entrarien aquells que ho fan de forma lliure) un total de 3.866.867 persones, 2.978.250 de les quals serien homes. És a dir, un 77 %. La resta, 888.617 (23 %) són dones. Si ens apropem una mica més a la nostra realitat, trobem que a Catalunya les estadístiques són més igualitàries però no arriben, ni de bon tros, a la

paritat. En concret, hi ha 643.460 esportistes catalans regulats, amb 479.147 homes (74,5 %) i 164.313 dones (25,5%). Les dades del Consell Esportiu de l’Hospitalet són, afortunadament, més positives i la diferència entre practicants masculins i femenins és molt més reduïda. La temporada 2018/2019 va reunir, en total, a 7.954 esportistes, la majoria dels quals eren infants. D’aquests quasi 8.000 participants, 4.995 (63 %) eren nois i 2.959 (37 %) noies. Les dades no es limiten al món de les

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

13


ESPORT FEMENÍ

esportistes, ja que al Consell també hi ha un percentatge important de noies exercint com a monitores o entrenadores. En concret, prop del 50 % de la plantilla és del gènere femení. No cal dir que és satisfactori veure com els Jocs Esportius de l’Hospitalet estan molt més a prop d’aconseguir la paritat que no pas el conjunt de l’Estat. Aquesta dada, positiva, és causada per diferents factors entre els quals cal destacar la gran oferta poliesportiva que té el Consell. Qualsevol infant de la ciutat té l’opció de triar entre la multitud de disciplines, sense importar res més que el seu interès i desig. En aquest sentit, cal destacar la feina que realitzen els nombrosos centres educatius i entitats que confien en la nostra tasca.

14 

No obstant això, també hem de fixar-nos en totes aquelles coses que no ens agraden o que voldríem seguir millorant. Tot i que el resultat global no és del tot dolent, el cert és que encara podem veure que hi ha esports practicats principalment pel sector masculí i altres en els quals són les noies les que omplen la gran majoria de llicències. Minimitzar aquestes diferències, també visibles en les estadístiques globals espanyoles, hauria de ser un dels grans objectius de pròximes temporades, eliminant la idea preconcebuda d’esports de nois i esports de noies. Per exemple, les dades de la temporada 2018/2019 mostren que el futbol, en totes les seves variants, continua sent territori principalment masculí. Sumant futbol sala,

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T

futbol 7 i futbol 11, en total, vam tenir 2526 llicències de nois per només 123 de noies. Un cas similar, però a la inversa, passa amb les disciplines de gimnàstica (aeròbica, artística i rítmica), on la secció femenina és molt potent, amb 492 participants noies per només 10 nois. Aquestes diferències, molt àmplies, haurien d’intentar corregir-se de cara al futur. Altres esports, per contra, tenen estadístiques molt més igualitàries, un fet que hauria de servir com a exemple per a la resta de disciplines. És el cas de la natació, que a la passada temporada va ser l’esport que va aconseguir unes xifres més similars entre nois i noies. En concret, 144 participants masculins i 113 femenines. Quant a esports d’equip, la disciplina més igualitària,


ESPORT FEMENÍ

tot i que encara lluny del desitjable, va ser el bàsquet, amb 493 nois i 204 noies. No seria realista voler canviar aquestes xifres en una temporada. Ni tan sols en unes poques. És evident que encara existeixen certs pensaments instaurats en les nostres ments i que modificar-ho no és feina fàcil. És per això que, el Consell Esportiu de l’Hospitalet, així com altres entitats i centres, tenim la responsabilitat de promocionar la igualtat en l’esport, així com mantenir una oferta amplia i atractiva que no discrimini per gènere. El futur de l’esport està en la paritat i nosaltres volem formar part d’ell.

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

15


L A F E S TA D E L S VA L O R S

LA FESTA DELS VA UN RECONEIXE

AL JOC NET

Santi Álvarez, professor d’Educació Física del Joan XXIII, prem

16 

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


L A F E S TA D E L S VA L O R S

ALORS,

EMENT

mi Juan Antonio Bastante

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

17


L A F E S TA D E L S VA L O R S

N

ASCUDA LATEMPORADA 2017/2018, la ‘Festa dels Valors’ és una iniciativa creada amb l’objectiu de premiar el joc net de les persones, esportistes, centres i entitats que durant l’any han tingut un comportament ètic, col·laborant així de forma inqüestionable al bon funcionament de les competicions organitzades pel Consell Esportiu. És evident que l’esport i la competició sempre poden generar moments de tensió. És per això que cal posar en valor a aquelles persones i entitats que són capaços de mantenir un nivell de comportament notable durant bona part del temps. No és fàcil i tots aquells esportistes que ho aconsegueixen són mereixedors, sense cap mena de dubte, d’un guardó. Amb aquest ànim van sorgir les classificacions en valors, un projecte que intenta premiar a aquells equips d’esports col·lectius amb millor comportament. Per tal de fer una evaluació justa, són els tutors de joc els encarregats de puntuar, cada partit, als

La Festa dels Valors és una iniciativa creada per premiar el joc net. diferents conjunts, fixant-se en l’actuació dels esportistes, els tècnics i els familiars. Cadascun d’aquests tres col·lectius rep un 0, un 1 o un 3 en funció del seu comportament. La suma de totes aquestes notes i partits crea una classificació final en la qual es pot descobrir quins han estat els equips més nets durant la temporada. Aquests conjunts formen gran part dels premis atorgats durant ‘La Festa dels Valors’.

El premi ‘Juan Antonio Bastante’ va ser creat fa quatre anys com a homenatge a l’històric dirigent del futbol sala, molt vinculat a una entitat de la ciutat, l’Alheña. El guardó reconeix una trajectòria important dins els Jocs Escolars. Per aquest motiu, abans de Santi Álvarez, els tres guanyadors van ser persones absolutament claus dins la història del Consell Esportiu de l’Hospitalet com Josep Augué, Cris Plaza i Miguel López.

PREMI ‘JUAN ANTONIO BASTANTE’

És, sense cap mena de dubte, el guardó més important que pot rebre una persona vinculada a l’esport escolar de l’Hospitalet. Per aquest motiu, el seu lliurament és el darrer premi que s’atorga a la ‘Festa dels Valors’, com a colofó a una celebració que pretén promocionar el joc net i el bon comportament en qualsevol àmbit de l’esport.

Els guardons de les classificacions en valors no són els únics que es lliuren durant la celebració. De fet, el premi més important, per tot el que representa, és el ‘Juan Antonio Bastante’, que enguany ha estat per Santi Álvarez, professor d’Educació Física.

GUANYADORS CLASSIFICACIONS EN VALORS 2018/2019

18 

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


L A F E S TA D E L S VA L O R S

Pau Pérez rep de les mans de Cris Plaza el primer premi Agustín Martínez a l’esport individual ALTRES PREMIS DE LA GALA Una de les novetats de la ‘Festa dels Valors’ 2019 va ser la creació d’un nou guardó, el premi ‘Agustín Martínez’. Aquest premi, adreçat a una persona vinculada a l’esport individual, rep aquesta denominació amb l’objectiu de retre homenatge a una altra de les persones clau en la història de l’esport hospitalenc, Agustín Martínez, vinculat al món de la natació i el waterpolo a través de la “seva” entitat, l’AESE.

Precisament una persona també molt vinculada a l’aigua, Pau Pérez, responsable de les jornades de natació organitzades pel Consell Esportiu de l’Hospitalet, va rebre el primer premi ‘Agustín Martínez’, en reconeixement a la seva eficient feina durant moltes i moltes temporades. A més del guardó per a Pau Pérez, altres persones i entitats van ser mereixedors d’algun dels premis especials de la gala. Vicente Iglesias, tutor de joc de voleibol, va

rebre el premi destinat a àrbitres o jutges, en reconeixement a la seva àmplia trajectòria als Jocs Escolars. Així mateix, Javi Mellado, tècnic de la secció de futbol sala del CE Joventut L’Hospitalet, va ser el guanyador del guardó a entrenadors o monitors, mentre que la iniciativa ‘Entre Joves’ es va endur el premi al projecte de ciutat. Per últim, destacar el triomf de David Encina al concurs fotogràfic ‘El valor de l’esforç’, amb una preciosa imatge d’una jornada de gimnàstica aeròbica.

L’aleví de l’escola Paco Candel, un dels guanyadors de les classificacions en valors 2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

19


E N T R E V I S TA

Santi Álvarez rep el premi ‘Juan Antonio Bastante’ de les mans de Cristian Alcázar.

ENTREVISTAA

SANTI ÁLVAREZ praesse quisit utpat nisci eraessequam dolenim do ex eu feugai

urce:Uptatiemodtinvoluptat

El moment clau de la ‘Festa dels Valors’ va arribar al final, amb el descobriment del quart guanyador del premi ‘Juan Antonio Bastante’. Santi Álvarez, professor d’Educació Física al Joan XXIII i president del Comitè Assessor, va ser l’escollit. 20 

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


E N T R E V I S TA Durant la passada Festa dels Valors vas ser un dels grans protagonistes rebent el quart premi Juan Antonio Bastante. Recordant la cara que vas posar, sembla que no t’ho esperaves... No, va ser sorpresa total, en aquestes ocasions només està assabentat el teu voltant, però a tu no t’arriba. Edu Gali ja es preocupa que sigui així. A ningú li agrada parlar d’un mateix, però

encara continua. Quina relació creus que han de tenir les escoles i instituts amb el Consell? Sí, la meva relació ve de l’època del Laureano, Manolo, Juanma, i quan Antonio Bermudo va començar a Esports, em va demanar formar part de la Comissió Directiva. M’agradava molt la forma de treballar l’esport escolar i amb l’equip de Cris Plaza i ara d’Edu Galí, ha estat un plaer compartir moments... Gràcies a tots. Tots

“La implicació del professor d’Educació Física és bàsica. Els alumnes han de veure que hi ha relació i interacció en tot el que implica activitat física”. que creus que has aportat a l’esport escolar de l’Hospitalet per rebre aquesta distinció? Penso que com molts d’aquesta ciutat, he aportat, temps, feina i sobretot, molta il·lusió. Sempre he cregut en els valors de l’esport i en especial de l’esport escolar i he treballat perquè tots els monitors, entrenadors, nens, nenes, joves... es formessin en aquests valors, que els ajudaria a ser millors persones. El premi porta el nom de Juan Antonio Bastante, històric dirigent del futbol sala de la ciutat i molt relacionat amb una entitat, l’Alheña. Quin record tens de la seva figura?

estem d’acord que només amb les classes d’Educació Física no és suficient activitat per als nostres infants i joves. Per tant, la interacció i col·laboració de les escoles i instituts amb els Consells per potenciar totes les activitats és bàsica. I quin paper han de desenvolupar els professors d’educació física, com és el teu cas? Com a professor i com a coordinador d’activitats extraescolars, o paraescolars, com ens agrada dir en la nostra escola, penso que la implicació del professor

d’Educació Física és bàsica. Els alumnes han de veure que hi ha relació i interacció en tot el que implica activitat física. Si més no, en activitats puntuals com el Cross Escolar o la Diada de l’Esport Escolar, el professor s’ha d’implicar perquè hi hagi la màxima participació d’alumnes. L’esport escolar ocupa un lloc important dins l’activitat física de la ciutat. Què creus que es pot millorar i com? Penso que el Consell Esportiu està fent molt bona feina per tal que el màxim de nens i nenes de la ciutat tinguin accés a l’activitat física, des de diferents vessants, no només en la competició de cada cap de setmana. El canvi significatiu l’haurien de donar els clubs de la ciutat. Tots els equips fins a la categoria aleví, com a mínim, haurien de participar en la nostra competició i no en federacions. Per acabar i com a resum, com qualificaries l’estat de salut de l’esport escolar de l’Hospitalet? Podria fer dos tipus d’avaluació: 1. En funció de la progressió i la millora al llarg dels anys, la meva nota seria d’excel·lent 2. Si només avaluem tenint en compte la situació actual i les possibilitats de millora, la nota seria d’un notable molt alt, 8’9. Més que res perquè si no els grandíssims professionals del Consell Esportiu ja no tindrien feina per fer.

Entranyable, lluitador incansable, disponible, generós, proper... Un autèntic representant de l’esport escolar de la ciutat i un “director” de la seva entitat, la que portava al cor, l’Alheña. Per a mi va ser un honor rebre aquest premi, per tot, especialment, perquè porta el seu nom. La teva relació amb el Consell Esportiu ve de lluny i es va iniciar gràcies a la teva feina com a professor d’educació física d’un centre educatiu de la ciutat, feina que 2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

21


CONCURS FOTOGRÀFIC

CONCURS FOTOGRÀFIC ‘EL VALOR DE L’ESFORÇ’ Per tercer any consecutiu, el Consell Esportiu de l’Hospitalet va organitzar un concurs fotogràfic amb un valor positiu de l’esport com a temàtica principal. Aquesta temporada, el tret escollit va ser l’esforç. 22 

Fotografia guanyadora, obra de David Encina

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


CONCURS FOTOGRÀFIC

E

L CONCURS FOTOGRÀFIC comença a ser una de les tradicions més consolidades dins les activitats que realitza el Consell Esportiu de l’Hospitalet. Les últimes tres temporades aquesta competició s’ha centrat en el món dels valors positius de l’esport. I l’últim any en concret el concurs va demanar imatges sobre un valor específic: l’esforç. L’acollida va ser molt positiva i des del principi es van rebre imatges de diferents disciplines, equips i esportistes. En total, van ser més de 90 propostes, de les quals es van seleccionar 15 finalistes. El Comitè Assessor del Consell Esportiu de l’Hospitalet va ser l’encarregat de realitzar les votacions per tal de triar la fotografia guanyadora, a més de les dues imatges que van finalitzar en

David Encina recollint el seu guardó de les mans de Laura de Batlle.

segona i tercera posició. El premi va recaure en una preciosa instantània realitzada per David Encina en una jornada de gimnàstica aeròbica del Poliesportiu Sergio Manzano. El primer lloc de finalista va ser per Begoña Higuera amb una fotografia del salt inicial

d’un partit de bàsquet mentre que el guanyador de la tercera posició va ser Cristian García gràcies a una imatge presa al Cross Escolar.

Primera finalista, obra de Begoña Higuera

Segona finalista, obra de Cristian García 2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

23


ESPORTS D’EQUIP

E LS ES PO RTS D’EQUIP MANTENEN LA SEVA FORTALESA La temporada 2018/2019 dels Jocs Escolars va tornar a mostrar la importància dels esports d’equip al calendari dels Jocs Escolars. 4.000 infants de la ciutat van participar en alguna disciplina col·lectiva.

S

EGURAMENT PER LAsuperior atenció mediàtica que rep, però quan es parla d’esport é s i n e v i t a b l e p e n s a r, e n moltes ocasions, en aquelles disciplines que es juguen en equip. El futbol, en qualsevol de les seves modalitats, el bàsquet, el voleibol... Són esports àmpliament populars i que arriben a milers de persones diàriament. El Consell Esportiu de l’Hospitalet no és una excepció i són quasi 4.000 nois i noies

24 

de la ciutat els que competeixen als Jocs Escolars. El futbol sala, amb més de 1.300 participants, ha estat, una vegada més, la disciplina més popular del calendari escolar, seguit del futbol 7 i el bàsquet. La temporada 2018/2019 va mantenir un guió similar al del curs passat, amb la majoria d’equips competint en dues fases i disputant, els quatre millors classificats, una fase final durant els primers dies de juny. En format de final a 4, aquest model de competició ha tingut una acollida immillorable

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T

entre les entitats i centre educatius, que valoren positivament finalitzar el curs esportiu d’una forma atractiva i emocionant. El bàsquet, el futbol 7, el futbol sala i el voleibol han tornat a ser les quatre principals disciplines col·lectives, a les que cal sumar equips d’altres esports que han competit en lligues organitzades per altres Consells Esportius. En qualsevol cas, l’èxit dels campionats col·lectius ha estat una constant durant les darreres temporades i aquest últim any no ha estat una excepció.


ESPORTS D’EQUIP LES TROBADES, TOT UN ÈXIT La competició dels Jocs Escolars ja fa molts anys que arriba a centenars de nens i nenes de l’Hospitalet. Però hi ha una iniciativa, més jove, que cada any es manté com un dels projectes més il·lusionants de tots els que fa el Consell Esportiu de l’Hospitalet. Es tracta de les trobades de bàsquet i futbol sala, adreçades per als més petits. La de bàsquet és la més veterana i aquest any s’iniciarà la setena temporada de trobades. Fins ara, pràcticament totes les entitats i centres de la ciutat han assistit a alguna de les jornades realitzades en els darrers anys, en un esdeveniment que permet als infants poder viure les seves primeres experiències similars als partits.

En format de 5x5 a tota la pista, els canvis lliures permeten que tots els nens i nenes puguin gaudir de molts minuts de joc, un fet clau per iniciar-se en el món del bàsquet i les seves normes. En el cas del futbol sala, ja són tres temporades de trobades i l’èxit no és menor. Les quatre jornades que es fan durant l’any reuneixen a desenes de nens i nenes en edat escolar infantil, visitant els diferents poliesportius municipals de la ciutat. Es tracta doncs d’una oportunitat única per tal que els més petits puguin dur a terme els seus primers partits de futbol sala. Cal destacar que, en aquestes trobades, també assisteixen entitats de futbol 7, unint així els dos esports en un únic esdeveniment.

GUANYADORS COMPETICIONS D’EQUIP DE LA TEMPORADA 2018/2019

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

25


ESPORTS D’EQUIP

E LS ESP ORTS D’EQUIP, EN IMATGES La temporada 2018/2019 ha tingut més de 340 equips de les diferents disciplines. Com se sol dir, no estan tot els que són però sí que són tots els que estan. Aquí, un petit recull d’imatges amb alguns dels equips que han participat aquest any amb el Consell Esportiu de l’Hospitalet.

BÀSQUET

26 

BC Tecla Sala - Escoleta de bàsquet

CE Joan XXIII - Escola de bàsquet

EE Enric d’Ossó - Escola de bàsquet

CB Sant Josep Obrer - Escola de bàsquet

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


ESPORTS D’EQUIP

CB L’Hospitalet - Escola de bàsquet

BC Tecla Sala - Escola de bàsquet

Centre Catòlic L’Hospitalet - Escola de bàsquet

AESE - Escola de bàsquet

EE Enric d’Ossó - Benjamí mixt

CB Sant Ramon Nonat - Benjamí mixt

AE Bellsport - Benjamí mixt

AESE - Benjamí masculí

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

27


ESPORTS D’EQUIP

28 

Centre Catòlic L’Hospitalet - Benjamí masculí

BC Tecla Sala - Benjamí femení

AESE - Benjamí femení

Escola Sant Jaume - Aleví mixt

EE Enric d’Ossó - Aleví mixt

AMPA Pau Casals - Aleví mixt

AE Bellsport - Aleví mixt

BC Tecla Sala - Aleví mixt

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


ESPORTS D’EQUIP

Hospi Bulls - Joves masculí

FUTBOL 7

UDU Bellvitge - Mini masculí

CF Santa Eulàlia - Mini Masculí

CE Xaloc - Pre-Benjamí masculí

UDU Bellvitge “B” - Pre-Benjamí masculí

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

29


ESPORTS D’EQUIP

30 

UDU Bellvitge “A” - Pre-Benjamí masculí

CE Les Corts “B” - Pre-Benjamí masculí

CE Les Corts “A” - Pre-Benjamí masculí

CE Xaloc “B” - Benjamí masculí

CE Xaloc “A” - Benjamí masculí

UDU Bellvitge “D” - Benjamí masculí

UDU Bellvitge “C” - Benjamí masculí

CF Santa Eulàlia - Benjamí masculí

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


ESPORTS D’EQUIP

FC Can Buxeres - Benjamí masculí

CE Xaloc - Aleví masculí

UDU Bellvitge “C” - Aleví masculí

UD Gornal - Juvenil femení

CF Santa Eulàlia “A” - Juvenil femení

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

31


ESPORTS D’EQUIP

FUTBOL SALA

32 

CEFS Tecla Sala - Mini mixt

CF Santa Eulàlia - Mini mixt

AFA Sant Josep - El Pi - Mini mixt

AE Ramon Muntaner - Mini mixt

AJ Pla de Llobregat - Mini mixt

CE Joventut L’Hospitalet - Mini mixt

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


ESPORTS D’EQUIP

CE Joan XXIII - Mini mixt

AC Hospitalense - Mini mixt

AFA Busquets i Punset - Mini mixt

FC Can Buxeres - Mini mixt

EE Enric d’Ossó - Pre-Benjamí masculí

AFA Busquets i Punset - Pre-Benjamí masculí

Escola Balaguer - Pre-Benjamí masculí

AE Bellsport - Pre-Benjamí masculí

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

33


ESPORTS D’EQUIP

34 

AE Ramon Muntaner - Benjamí masculí

AMPA Pep Ventura - Benjamí masculí

Pau Sans Alheña “B” - Benjamí masculí

Pau Sans Alheña “A” - Benjamí masculí

AMPA La Marina “A” - Benjamí masculí

Escola Sant Jaume - Benjamí masculí

AMPA Pep Ventura - Aleví masculí

AMPA Pau Casals - Aleví masculí

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


ESPORTS D’EQUIP

Escola Sant Jaume “B” - Aleví masculí

Escola Sant Jaume “A” - Aleví masculí

CE Alheña - Aleví masculí

AEE Torras i Bages - Infantil masculí

AJ Pla de Llobregat - Infantil masculí

Escola Sant Jaume - Infantil masculí

CE Alheña - Infantil femení

CEFS Tecla Sala - Cadet masculí

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

35


ESPORTS D’EQUIP

36 

AEE Margarida Xirgu - Cadet masculí

EE Enric d’Ossó - Cadet masculí

AMPA Pep Ventura - Juvenil masculí

CEFS Tecla Sala - Juvenil masculí

CE Alheña - Juvenil femení

AEE Margarida Xirgu- Joves masculí

AEE Torras i Bages - Joves masculí

CE Alheña- Joves masculí

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


ESPORTS D’EQUIP

VOLEIBOL

CEV L’Hospitalet Llimona - Aleví mixt

AFA Busquets i Punset “A” - Aleví mixt

AFA Busquets i Punset “B” - Aleví mixt

Vikings Volei Prat - Aleví mixt

AE Sandor Cornellà - Aleví mixt

CE Fax Torras i Bages - Infantil mixt

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

37


ESPORTS D’EQUIP

AECS Tecla Sala - Cadet mixt

AEE Institut Bellvitge “B” - Educació Secundària mixt

AEE Institut Bellvitge “A” - Educació Secundària mixt

AEE Bisbe Berenguer “A” - Educació Secundària mixt

Institut Can Vilumara “B” - Educació Secundària mixt

AEE Institut Pedraforca “A” - Educació Secundària mixt

38 

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


ESPORTS D’EQUIP

TROBADES DE BÀSQUET I FUTBOL SALA

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

39


PROMOCIÓ

PROMOCIÓ, UNA ÀREAENEXPANSIÓ

L’Àrea de Promoció és un dels pilars bàsics del Consell Esportiu de l’Hospitalet, amb una feina de caràcter formatiu que arriba a centenars d’infants de la ciutat.

40 

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


PROMOCIÓ

L

’ESPORT, COM A element d’una potència mediàtica indiscutible, sol centrar moltes mirades. En aquest sentit, al Consell Esportiu de l’Hospitalet passa una cosa similar, amb els Jocs Escolars de les diferents disciplines com a un dels principals focus de l’activitat de l’entitat. No obstant això, és necessari remarcar que existeix una altra àrea absolutament clau pel bon funcionament del Consell, la Promoció Esportiva. L’Àrea de Promoció és l’encarregada d’organitzar les activitats extraescolars de multitud de centres educatius de la ciutat, en una feina imprescindible i altament

formativa de la qual es beneficien molts infants de l’Hospitalet. En total, són 1.200 nens i nenes, dirigits per més de 120 monitors del Consell. Una feina que arriba a 40 centres educatius de la localitat. Les xifres parlen per si mateixes i donen una idea de la importància que té l’Àrea de Promoció en la formació i educació dels infants de l’Hospitalet. Poques entitats, per no dir cap, arriben a tanta gent i amb el nivell de transcendència que ho fa el Consell Esportiu de l’Hospitalet. Una feina vital pel creixement humà de molts dels nostres infants, gràcies a una àrea que en els darrers anys no ha deixat d’augmentar.

Les previsions, a més, indiquen que aquest augment es mantindrà en pròxims anys. Les activitats ofertes per l’Àrea de Promoció tenen sempre una connotació esportiva, des de disciplines més tradicionals, com el bàsquet o el futbol sala, a altres que tenen cada cop més importància, com el hip hop o el zumba. Ball, coordinació, escacs, gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, hoquei, ioga, judo, karate, piscina, patinatge, taekwondo, tai-chi i voleibol completen l’ampli catàleg d’activitats extraescolars del Consell Esportiu de l’Hospitalet.

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

41


PROMOCIÓ

CASALS D’ESTIU

En total, uns 700 infants van aprofitar l’estiu per continuar aprenent i formantse, en un ambient lúdic i divertit i sota una temàtica comú “Vols convertir-te en un explorador/a?”. La bona rebuda, a tots els nivells, dels sis casals d’estiu fan preveure que en pròxims estius es continuarà apostant per aquesta iniciativa, sempre amb l’objectiu d’arribar a bona part de la població infantil de la ciutat.

L’activitat de l’Àrea de Promoció no es limita a l’organització d’extraescolars durant el curs. A finals del mes de juny i durant tot juliol arriba un dels moments de més intensitat, la posada en marxa de diferents casals d’estiu. L’any 2019, en concret, el Consell Esportiu de l’Hospitalet en va dirigir sis, corresponents a les escoles Busquets i Punset, Josep Janés, La Carpa, La Marina, Pau Casals i Sant Josep – El Pi. De fet, en finalitzar els diferents casals es va

42 

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T

publicar una enquesta de satisfacció a tots els pares i mares, amb l’objectiu de rebre opinions i poder millorar aquelles coses que no havien funcionat correctament. La gran majoria va valorar molt positivament l’experiència dels seus fills, amb una nota mitjana global que fregava el 9 sobre 10. Es tracta, doncs, d’una forma perfecta per tal de mantenir actius als infants, en una època en la qual molts d’ells tenen poca activitat per les vacances escolars.


PROMOCIÓ TROBADES INTERINSTITUTS Un altre dels projectes encetats per l’Àrea de Promoció són les trobades interinstituts, una iniciativa adreçada, en aquest cas, als alumnes dels centres d’educació secundària. L’objectiu és promocionar la pràctica esportiva entre els joves, promovent a més el sentiment de pertinença al seu institut. La temporada 2018/2019 es van fer cinc trobades interinstituts de cinc esports diferents: futbol sala, bàsquet, voleibol, korfball i handbol. En totes elles, els instituts podien inscriure els seus equips, en competicions que reunien centenars de joves de la ciutat i que tenien com a premi un viatge a Port Aventura per a tots els guanyadors. En aquesta temporada que tot just comença hi haurà una petita variació quant a les disciplines triades. El futbol sala i el bàsquet, que ja gaudeixen de molta popularitat entre els adolescents de la ciutat, no tindran competició i deixen el seu espai a esports poc coneguts com el colpbol, més d’introduir una trobada extra d’handbol per a alumnes de primària.

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

43


ESPORTS INDIVIDUALS

L’ESPORT INDIVIDUAL GUANYA PRESÈNCIA La meitat de les llicències de la temporada 2018/2019 han estat d’esports individuals. Aquestes disciplines són cada cop més populars.

N

O É S H A B I T U A L que l’esport individual estigui a la mateixa alçada que el de conjunts, com a mínim en quantitat de participants. Aquest fet té lloc a les competicions organitzades pel Consell Esportiu de l’Hospitalet, que té un total, aproximat, de 8.000 participants i els dos grans blocs volten el 50%. Un equilibri que s’aconsegueix gràcies a l’àmplia oferta esportiva de l’entitat, fet que permet arribar a molts infants.

44 

És cert que molts (més del 40%), són participants en el Cross Escolar, un esdeveniment que reuneix a gran part dels infants esportistes de la ciutat. De la mà d’aquesta competició atlètica, l’esport individual té un impacte enorme dins el calendari dels Jocs Escolars de l’Hospitalet. Més enllà del Cross, les disciplines individuals tenen presència en multitud d’entitats i centres de la ciutat, amb modalitats molt tradicionals en el món de l’esport, com la natació o la gimnàstica, i altres que tenen

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T

cada cop més presència com l’esport dansa. Cal no oblidar, a més, altres disciplines que tenen una presència importantíssima dins la competició escolar, com els escacs, el judo, el karate i el tennis taula. En aquest sentit, cal destacar el karate, un esport que va estrenar-se al calendari dels Jocs Escolars la passada temporada. En una competició conjunta entre els Consells Esportius de l’Hospitalet. Baix Llobregat i Sabadell, més de 100 esportistes de la ciutat van poder gaudir del seu esport en un


ESPORTS INDIVIDUALS campionat que va consistir en una trobada inicial, dues jornades i una final territorial. A la nostra ciutat va tenir lloc la primera de les jornades, el 27 d’abril al Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord, en un esdeveniment que va reunir a més de 200 participants en un ambient magnífic. D’altra banda, un altre dels esports destacats són els escacs, disciplina que manté un creixement constant en les darreres temporades. Amb sis jornades, totes elles disputades a l’Institut Torras i Bages, la competició de la temporada 2018/2019 va arribar a 150 nens i nenes de la ciutat, establint un nou record. Tot sembla indicar que l’augment de participants continuarà en pròximes temporades, convertint-se en un esport clau dins el calendari dels Jocs Escolars de l’Hospitalet.

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

45


ESPORTS INDIVIDUALS

L’ESPORT INDIVIDUAL, E N IM AT GE S Amb 4.000 participants, l’esport individual ha tingut una temporada exitosa a tots els nivells. En les següents pàgines trobareu un petit recull fotogràfic de totes les disciplines del Consell Esportiu de l’Hospitalet.

CROSS

46 

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T


ESPORTS INDIVIDUALS

ESCACS

ESPORT DANSA

GIMNÀSTICA AERÒBICA

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

47


ESPORTS INDIVIDUALS

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

CEEB ©

CEEB ©

GIMNÀSTICA RÍTMICA

CEEB ©

CEEB ©

JUDO

CEEB ©

48 

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T

CEEB ©


ESPORTS INDIVIDUALS

KARATE

NATACIÓ

TENNIS TAULA

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

49


FORMACIÓ

FORMACIÓ SIGNIFICA FUTU R En tots els àmbits, i el Consell Esportiu no podia ser menys, formar-se és sinònim d’aposta pel futur. L’Àrea de Formació aspira a seguir instruint a monitors, àrbitres i altres col·lectius.

E

N PART PER la mateixa necessitat dels tècnics i entrenadors de la ciutat, i en part per iniciativa pròpia, el cas és que la temporada 2018/2019 ha estat, sens dubte, marcada per l’augment dels diferents cursos de formació organitzats pel Consell Esportiu de l’Hospitalet. Un creixement que tindrà continuïtat durant l’any 2020.

setembre de 2018, Nadal, Setmana Santa i durant el mes de juliol de l’any 2019. En total, uns 180 alumnes s’han format amb els nostres professors, en un curs que contenia quatre grans parts: el bloc comú, l’específic d’esport, la càpsula de primers auxilis i la gestió d’entitats esportives.

L’obligatorietat d’estar inscrit al ROPEC per tal de poder exercir d’entrenador o monitor ha fet que molts tècnics, de diferents esports, hagin dedicat part del seu temps a regular la seva situació. En aquest sentit, l’actuació dels diferents Consells Esportius de Catalunya, amb els cursos SuperCIATE, ha estat clau per poder oferir una formació de qualitat que permetés a milers d’entrenadors adquirir els coneixements necessaris. En concret, el Consell Esportiu de l’Hospitalet ha organitzat quatre cursos SuperCIATE:

50 

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T

A més, el Consell Esportiu de l’Hospitalet va formar part d’un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació, els cursos Oportunitat Jove, oferint el SuperCIATE a joves tres 18 i 29 anys que volien obtenir formació i titulació en diferents àmbits.


FORMACIÓ

TUTORS DE JOC L’altra gran branca de la formació són els cursos per a tutors de joc, que normalment es duen a terme poc abans de començar la temporada. Recentment s’han organitzat tres per a ser àrbitre de bàsquet, futbol 7 i futbol sala. A ningú se li escapa la importància de tenir tutors de joc qualificats i capaços de dirigir partits d’esports d’equip, una feina que no sempre és fàcil. Per aquest motiu, el Consell Esportiu dóna una importància absoluta a la formació arbitral, promovent la creació de nous tutors de joc i reciclant els coneixements dels quals ja estan en plantilla. Només així l’entitat s’assegura que els partits tinguin la màxima qualitat possible des del punt de vista normatiu i reglamentari. En total, el Consell Esportiu de l’Hospitalet compta amb una plantilla de 80 tutors de joc de quatre disciplines diferents: bàsquet, futbol 7, futbol sala i voleibol.

Quant al futur, el Consell Esportiu i l’Àrea de Formació tenen un projecte en marxa que pot beneficiar de forma transcendental al conjunt de la ciutat i a un grup en particular, les persones amb discapacitat intel·lectual. La iniciativa consisteix a oferir un curs SuperCIATE per a aquest col·lectiu, a través del qual tindran la titulació necessària per poder exercir com a ajudant de monitor esportiu. Aprofitant el gran volum d’equips de l’Àrea de Promoció, els nous tècnics podrien incorporar-se en algun dels conjunts disponibles, sempre d’acord amb les famílies, i poder desenvolupar les tasques que hauran après durant el curs. El projecte no finalitzarà amb la incorporació de les persones formades a algun equip de la ciutat, ja que el departament de Promoció plantejarà reunions per dur a terme un seguiment i avaluar les tasques i possibles millores de la iniciativa. Un projecte amb beneficis innegables. 2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

51


MEDI AMBIENT

ESPORT I SOSTENIBILITAT BestTrail ©

‘Petjada verda’ és un projecte ideat per un hospitalenc, Aleix Cunillera, que uneix la pràctica esportiva amb la cura pel medi ambient i la natura.

L

’ESPORT SEMPRE S’HA considerat com una eina per potenciar altres molts aspectes de la nostra vida. La salut, l’organització, la responsabilitat, la socialització… són només algunes de les idees que és fàcil veure relacionades amb el món de l’activitat física. En aquest sentit, la sostenibilitat, un dels temes clau de l’agenda social dels darrers anys, no podia ser menys. A l’Hospitalet, aquesta relació amb la sostenibilitat ha fet un pas més gràcies, principalment, a un professor del Centre d’Estudis Joan XXIII. L’Aleix Cunillera és un dels docents del CAFEMN (Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural), un cicle de grau mitjà que prepara als joves per a poder guiar grups a peu, en bicicleta o a cavall per zones de baixa o mitja muntanya. Les seves constants passejades i

52 

entrenaments al medi natural el van fer preocupar per un tema que no passa inadvertit per a les moltes persones que, com ell, gaudeixen del contacte amb la natura: la gran quantitat d’escombraries que es trobava durant els seus trajectes. Arran d’això va decidir crear ‘Petjada Verda’, un moviment que consisteix, bàsicament, a aprofitar les sortides al medi natural per recollir alguna deixalla com a gest de respecte i estima per la natura. El que va començar de forma individual, lentament va anar creixent en adeptes i repercussió. Primer amb els mateixos alumnes del Joan XXIII, que es van engrescar ràpidament veient que les seves travessies podien tenir un impacte positiu als espais naturals que visitaven. I després amb la creació dels perfils d’Instagram, Facebook i Twitter, que ara mateix tenen més de 4.500 seguidors, que serveixen per

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T

fer difusió de les deixalles recollides per muntanyencs de tota Catalunya, i fer créixer així, la consciència “verda” entre la població. El mateix Aleix ho resumeix de forma clara i breu: “Petjada Verda és deixar la natura millor que la trobes”. “Ja no és suficient en deixar-la igual, perquè cada cop anem a pitjor i necessitem fer una mica més”, argumenta. “La quantitat de brossa recollida, la marca cadascú i també ve condicionada per l’activitat física a realitzar. Quan vas a passejar es pot portar una bossa i recollir moltes deixalles, en canvi quan vas a córrer o en bicicleta pots aprofitar les aturades o el final de l’activitat per agafar alguna cosa. El nivell el poses tu”, explica Aleix Cunillera.


MEDI AMBIENT

L’èxit del projecte ha fet que el seu impulsor hagi presentat, recentment, novetats per al nou any. El més destacat és el premi ‘Petjada Verda’, un reconeixement ideat per motivar a les organitzacions d’esdeveniments a la natura a posar el focus en la sostenibilitat de l’entorn. Per participar només cal omplir el qüestionari disponible al perfil d’Instagram de ‘Petjada Verda’.

L’Aleix Cunillera presentant un dels reptes mensuals

L’altra gran novetat és un repte mensual en el qual tothom podrà participar publicant les seves fotografies. La idea és promoure bons hàbits, com anar a comprar el pa amb bossa pròpia o deixar de fer servir ampolles d’un sol ús, que ajudin a reduir els residus que generem en el nostre dia a dia. Cada mes es presentarà un repte i entre tots els que participin es faran petits sortejos. ‘Petjada Verda’ no és cap projecte del Consell Esportiu de l’Hospitalet però la filosofia que transmet encaixa perfectament en allò que la nostra entitat sempre ha defensat: l’ús de l’esport com una eina per crear un món millor. En aquest cas, amb una disciplina que no està dins els Jocs Escolars, de moment, però que té milers de practicants a tot el món. Imagineu-vos si tots ells invertissin uns segons de les seves excursions en recollir una petita deixalla.

Un col·laborador mostra les deixalles recollides. 2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T  

53


CALENDARI

TEMPORADA 2019/ 2 0 2 0

12 DE SETEMBRE 19 DE SETEMBRE 10 D’OCTUBRE 19 D’OCTUBRE 16 DE NOVEMBRE 28 DE NOVEMBRE 6 DE JUNY 13 I 14 DE JUNY 18 DE JUNY

54 

INICI INSCRIPCIONS JJEE PRESENTACIÓ I ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DARRER DIA INSCRIPCIONS JJEE JORNADA INAUGURAL JJEE 2019/2020 CROSS ESCOLAR SOLIDARI ASSEMBLEA DEL CONSELL ESPORTIU DIADA DE L’ESPORT ESCOLAR 2020 FASE FINAL D’ESPORTS D’EQUIP LA FESTA DELS VALORS

2 0 1 9 C O N S E L L E S P O R T I U D E L’ H O S P I TA L E T

ESDEVENIMENTS JOCS ESCOLARS VACANCES ESCOLARS FESTIUS


Profile for consellLH

Revista del Consell Esportiu de l'Hospitalet 2019  

Revista del Consell Esportiu de l'Hospitalet de l'any 2019, amb articles, reportatges i imatges de tots els esdeveniments duts a terme duran...

Revista del Consell Esportiu de l'Hospitalet 2019  

Revista del Consell Esportiu de l'Hospitalet de l'any 2019, amb articles, reportatges i imatges de tots els esdeveniments duts a terme duran...

Profile for conselllh
Advertisement